Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

Újdonságok

Kapcsolati Térkép

A Kapcsolati Térkép egy interaktív grafikus elemző eszköz, mely alkalmas cégkapcsolati láncolatok teljes feltárására, egy képernyőn történő megjelenítésére.

Tovább »

Nemzetközi céginformáció

Az Opten Kft. a nemzetközi céginformációs szolgáltatásának köszönhetően a világ különböző országaiban bejegyzett cégekről nyújt információt, melynek segítségével feltérképezhető üzleti partnere pénzügyi helyzete, elemezhető a bennük rejlő kockázat.

Tovább »

Benchmarking riport

A Benchmarking riport segítségével összemérhető akár a saját, akár a partnercég teljesítménye, illetve azok trendje tetszőleges referenciacsoportéval. A szolgáltatás jól használható vállalkozása pénzügyi céljai, azok egyes részcéljai (például készlet forgási idő csökkentése) kijelöléséhez, üzleti tervek készítéséhez és visszaméréséhez, de segítségével konkurenciaelemzés is készíthető, valamint a partnerek gyors átvilágításához is rendkívül hasznos.

Tovább »


Kapcsolati Háló – Időállapot modul

A kapcsolati háló bármely – a felhasználó által tetszőlegesen meghatározott – napra érvényes állapotát mutatja. Használatával a vizsgált cég kapcsolatrendszerének és egyéb adatainak tendenciáiról vonhatók le következtetések. A modulhoz kiegészítő adatok is válaszhatóak.

Tovább »
 

Végső tulajdonos modul

Üzleti partnerek tulajdonosi szerkezete sokszor nehezen átlátható, pedig a valódi tulajdonosok és azok befolyásának ismerete kiemelt fontosságú lehet megalapozott üzleti döntések meghozatalakor. A Végső tulajdonos modul segítségével a legösszetettebb tulajdonosi struktúrák is átláthatóvá válnak.

Tovább »


Riport funkció kockázati besorolás, kockázati index és kereskedelmi hitelkeret lekérdezési lehetőséggel

Folyamatosan bővülő adatkörünk átlátható és kényelmes  felhasználása érdekében az Opten online szolgáltatásban kialakításra került a Riport funkció. A riport a Cégtár alapszolgáltatásunk része, amely a találati listában vagy bármely cégadatlapon az „R” ikonra klikkeléssel érhető el. Ez az új cégadatlap a vizsgált gazdasági társaság összefoglaló adatait tartalmazza, de további adatkörök is bekerültek a riportba.
A riport egyik újdonsága, hogy a cégtár alapszolgáltatás részeként (külön díj felszámítása nélkül) a foglalkoztatatási adatok már 5 évre visszamenőleg tekinthetőek meg grafikonos formában.

A riporthoz opcionálisan moduláris formában külön megrendelhetőek a következő adatkörök is:

Kockázati besorolás
Pénzügyi, cégjegyzéki és egyéb hivatalosan közzétett adatok felhasználásával professzionális módszerekkel naponta kiszámítjuk az adott cég egy éven belül fizetésképtelenségi eljárás alá kerülésének valószínűségét.

Kockázati index
A kockázati index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy 1-100-ig terjedő skálán jellemzi, hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi eljárás alá kerülni.

Kereskedelmi hitelkeret
Az itt javasolt összeg a vizsgált cég még biztosíték nélkül megengedhető kötelezettségvállalását számszerűsíti a vállalat pénzügyi mutatói és ágazati finanszírozási sajátosságok figyelembevételével.A szolgáltatással, megrendeléssel kapcsolatos részletekért kérjük, hívja kapcsolattartóját vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 1 222 3130-as telefonszámon!

Árajánlatkérés


Kockázati index

Cégelemzésünkben a kockázati besorolás mellett már a vizsgált gazdasági társaság kockázati indexe is megtalálható.

A kockázati index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy 1-100-ig terjedő skálán jellemzi, hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi eljárás alá kerülni. A mutató több száz paraméter alapján nagy megbízhatósággal képes előre jelezni egy cég fizetésképtelenségét. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál megbízhatóbb a jellemzett vállalat, és annál kisebb a fizetésképtelenségi eljárás alá kerülés valószínűsége.

 

Bővített Pénzügyi modul

A Pénzügyi modul 4 új adattal bővült (Eszközök összesen, Pénzeszközök, Rövid lejáratú kötelezettségek, Hosszú lejáratú kötelezettségek), így már az utolsó öt év 16 legfontosabb mérleg- és eredménykimutatás adata látható.Új szabályzatok

Nagy Iratmintatár modulunk számos hasznos, szervezetek, cégek számára fontos szabályzatmintával bővült, pl. számviteli politika, iratkezelési-, fegyelmi-, és tűzvédelmi szabályzat.


 

Jogszabály-monitor: új jogszabály-változás figyelő szolgáltatás

Régóta várt új szolgáltatással bővült az OptiJUS alaprendszer. A Jogszabály-monitorral az Ön által fontosnak tartott vagy a munkájához nélkülözhetetlen jogszabályokat figyeltetheti könnyen és egyszerűen.

A salátatörvények és a tömeges módosítások elszaporodása miatt sohasem lehetünk biztosak abban, hogy milyen jogszabályok módosítják a munkához használt jogi normákat. Már rég nem elég a Magyar Közlöny tartalomjegyzékét nyomon követni, hiszen olyan helyekről érhetnek bennünket meglepetések, amelyekre egyáltalán nem is számítottunk.
 
Az OptiJUS alap jogosultsággal hozzáférhető új szolgáltatás, a „Figyelők” menücsoportból elérhető Jogszabály-monitor segítségével az általunk összeválogatott jogszabályokat vagy 47 témakörben a „gyárilag” létrehozott gyűjtemények változásait figyeltethetjük, az adózástól a versenyjogig. A rendszerbe belépve tetszőleges időpontban kérhetünk ellenőrzést, vagy beállíthatjuk, hogy e-mailben kapjuk meg a változásokról készített táblázatot. A táblázat nemcsak a módosuló jogszabályokat és a pontos jogszabály-helyeket tartalmazza, hanem a módosító normát és a hatálybalépés (változás) időpontját is.

Tovább »
 

Aktualizált nyomtatványkitöltő program

Honlapunkon már elérhetőek a 2014. március 15-től hatályos nyomtatványok, illetve az aktualizált nyomtatványkitöltő program. A letöltésre belépést követően az Egyéb menüpontban, illetve az OptiJUS kereső felületén a Dokumentumtár/Nyomtatványkitöltő gombra kattintva van lehetőség.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium rendelkezése folytán a korábbi nyomtatványkitöltővel készített XML fájlok 2014. március 31-éig nyújthatók be a cégbírósághoz. 2014. április 1-jétől azonban már csak a 2014. március 15-től hatályos nyomtatványkitöltővel készített XML fájlok kerülnek elfogadásra.

 

Az új Ptk. nagykommentárja

2014. március 15-én jelentős változás történt a magyar jogrendszerben, hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.). Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelent négykötetes nagykommentárja azonban már ezeket a jogszabályokat is figyelembe veszi.


 

Parlamenti szemle

A Parlamenti Szemle 2016-ban indult, évente két alkalommal megjelenő lektorált, magyar nyelvű tudományos folyóirat. Nyomtatott és on-line formában egyaránt elérhető. A lap a parlamenti, parlamentarizmussal kapcsolatos kutatásoknak kíván fórumot biztosítani a jog- és politikatudomány művelői számára egyaránt.
 

Tovább »