16
 
vissza
tovább
kezdőoldal

Az Alkotmány Kommentárja

E hiánypótló kiadvány a Századvég Kiadó gondozásában, az Opten Kft. támogatásával jelent meg. A legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelő, elemző kötet célja az Alkotmány egységes értelmezésének megalapozása, valamint az egyetemi oktatás elősegítése.
A jogi szférában dolgozó szakemberek számára nélkülözhetetlen kötet terjedelmében, valamint tudományos színvonalában is jelentősen meghaladja a korábban e témában készült műveket.
Nem csupán az alkotmánybírósági határozatok elemzésére vállalkozik, de az Alkotmány (minden paragrafusának, sőt az alkotmányszöveg lehetőleg minden egyes szavának, esetleg szókapcsolatának) dogmatikai elemzését is elvégzi.

JEMA - Jogesetek Magyarázata


Az Opten Kft. kiadásában, nyomtatásban és a www.jema.hu honlapon elektronikusan is elérhető a Jogesetek Magyarázata. A negyedévenként megjelenő folyóirat célja, hogy bírósági ítéleteket elemezzen, felhívja a figyelmet az érvelés sajátosságaira (esetleg hibáira), megvilágítsa a joggyakorlat fejlődési irányait, hogy ezáltal egyrészt hozzájáruljon a jogászi érvelés színvonalának emeléséhez, másrészt pedig szakmai-tudományos kontrollt jelentsen a bírósági munkával szemben. Tematikája kiterjed a polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi (értsd: közigazgatási bírósági ítéletek), alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére. A lap társfőszerkesztői: Jakab András és Szomora Zsolt.

vissza
tovább
kezdőoldal