11
 
vissza
tovább
kezdőoldal

Az OptiJUS a következő moduláris elemekkel bővíthető:

EU modul
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Communities) megjelent uniós joganyagot tartalmazza magyar nyelven: elsődleges jogforrások (alapító szerződések, csatlakozási szerződések, társulási szerződések), másodlagos jogforrások (rendeletek, irányelvek, határozatok), egyéb jogforrások (ajánlás, vélemény, nemzetközi egyezmények, tagállamok közötti szerződések, ítéletek, joggyakorlat), az Európai Unió Bíróságának döntései, továbbá számos kiegészítő dokumentum is megtalálható a rendszerben.

Döntvény modul
A joggyakorlat széles körű megismerését a 79 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. A bírósági gyakorlatot bemutató döntvénytár tartalmaz több mint 53 ezer anonimizált egyedi bírósági határozatot, ítélőtáblai határozatokat, illetve a GVH és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatait, továbbá az EU modul előfizetése esetén az Európai Unió Bíróságának ítéleteit.

Adó TB modul
(A modulban szereplő kommentárok zárási dátuma: 2012.01.01.)

A modul a Saldo Zrt-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz a következő témákban:

  1. Kommentár az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez
  2. Kommentár az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez
  3. Kommentár az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvényhez (Nagykommentár modul része is)
  4. Kommentár a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényhez
  5. Kommentár a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez
  6. Kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
    LXXX. törvényhez és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelethez (Nagykommentár modul része is)
  7. Kommentár a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényhez
  8. Kommentár a vám kisadókról (több jogszabály)

Nagy Iratmintatár modul
Jogágakra bontott iratmintatár, melybe a felhasználó maga is beilleszthet saját dokumentumokat.
A Nagy Iratmintatár az alapszolgáltatásban szereplő anyagokkal összesen közel 1800 iratmintát tartalmaz.

vissza
tovább
kezdőoldal