Jelmagyarázat - Kire vonatkozik
M Magánszemély M0      Adószámmal nem rendelkező
M1      Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
M2      Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
M3      Áfa fizetésére kötelezett
E Egyéni vállalkozó E1  Áfa fizetésére nem kötelezett
E2 Áfa fizetésére kötelezett
E3       Evaalany egyéni vállalkozó
T Társaság T1 Áfa fizetésére nem kötelezett
T2 Áfa fizetésére kötelezett
T3    Evaalany társaság
T4 Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)