spacer
  9. évfolyam 37. szám 2014.09.10.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Meghívó

 

Az Opten Informatikai Kft. tisztelettel meghívja Önt a

 

Bírói Gyakorlat Füzetek című könyvsorozata 10. és 11. kötetei, valamint különszáma könyvbemutatójára 

 

A bemutató helyszíne: Kúria elnöki fogadóterme (100-as terem, I. emelet)

Időpontja: 2014. szeptember 24. 15.30.

 

A bemutatott kötetek:

 

Metzinger Péter: Bizonyítás a polgári perben – 10. kötet

Kovács András: Ingatlan-nyilvántartás – 11. kötet

Simonné Gombos Katalin: 10 éve az Európai Unióban (Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai) - különszám

 

 

Részvételi szándékát a Kúria épületébe történő beléptetés, és a helyszínen személyesen felvehető tiszteletpéldányok miatt kérjük feltétlenül jelezze a toth.erika@opten.hu e-mailcímen szeptember 19-ig.

A terem befogadóképessége miatt jelentkezéseket csak korlátozott számban tudunk elfogadni.

Részletek

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 36. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 437
Végelszámolás 115
Hivatalból való törlés 45

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 38
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1217

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 578 db.

A héten 15 524 cégnév, 3 271 székhelycím és 772 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 095 db.

Magyar Közlöny 120-123/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

120/2014. szeptember 4.

 

 

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

 2014.09.05.

222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

 2014.09.05.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 2014.09.05.

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

 2014.09.07.

225/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.05.

1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

Egyes kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggésben szükséges módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

 2014.09.05.

121/2014. szeptember 4.    
226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2014.09.05.

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2014.09.05.

5/2014. (IX. 4.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

2014.09.05.

38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet

A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

2014.09.12.

322/2014. (IX. 4.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2014.09.04.

323/2014. (IX. 4.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2014.09.04.

324/2014. (IX. 4.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2014.09.04.

325/2014. (IX. 4.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2014.09.04.

1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” kulturális program lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról

2014.09.04.

1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

A Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

2014.09.04.

1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

2014.09.04.

1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

A székesfehérvári Szent István Bazilika soron kívüli rekonstrukciójának támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.09.04.

1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

2014.09.04.

1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. és 8. prioritásának módosításáról

2014.09.04.

105/2014. (IX. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzésről szóló Megállapodást módosító Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2014.09.04.

106/2014. (IX. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2014.09.04.

122/2014. szeptember 5.

 

 

228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.06.

229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

 2014.09.13.

230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) - Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

 2014.09.08.

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.06.

7/2014. (IX. 5.) FM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2014.09.06.

123/2014. szeptember 5.

 

 

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet

Az„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

 2014.09.06.

1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

A központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

 2014.09.05.

1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról

 2014.09.05.

1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról

 2014.09.05.

1503/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2014.09.05.

1504/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú („GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

 2014.09.05.

1505/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem - Megvalósítás 2. prioritás" című) és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú („Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem - Megvalósítás 5. prioritás" című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

 2014.09.05.

1506/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

Az „M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna szakasz", az „M85-M86 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő szakasz I. ütem" és az „M85 gyorsforgalmi út Győr-Csorna közötti szakasz" című nagyprojektek összevonásáról és az ezzel összefüggő intézkedésekről

 2014.09.05.

107/2014. (IX. 5.) ME határozat

A Magyarország és az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.09.05.

108/2014. (IX. 5.) ME határozat

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, Budapesten, 1964. október 31. napján aláírt Szerződés módosításáról szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.09.05.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. szeptember 2. 57. évfolyam, L 262

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 934/2014/EU (2014. szeptember 1.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 219. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 935/2014/EU (2014. szeptember 1.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2014/638/EU (2014. augusztus 30.) határozata

az Európai Tanács elnökének megválasztásáról

Az Európai Tanács 2014/639/EU (2014. augusztus 30.) határozata

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezéséről

2014. szeptember 3. 57. évfolyam, L 263

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 936/2014/EU (2014. augusztus 22. ) rendelete

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a II és IV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 937/2014/EU (2014. augusztus 22.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIf és VIIg övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 938/2014/EU (2014. szeptember 2.) végrehajtási rendelete

a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó 502/2013/EU tanácsi rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár Kambodzsából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

A Bizottság 939/2014/EU (2014. szeptember 2.) végrehajtási rendelete

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 14. cikkében említett tanúsítványok meghatározásáról

A Bizottság 940/2014/EU (2014. szeptember 2.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/640/EU (2013. szeptember 23.) határozata

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv által létrehozott kulturális együttműködéssel foglalkozó bizottságban e bizottság eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

A Bizottság 2014/641/EU (2014. szeptember 1.) végrehajtási határozata

az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről (az értesítés a C(2014) 6011. számú dokumentummal történt)

 

Helyesbítések

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 78., 2014.3.17.)
2014. szeptember 4. 57. évfolyam, L 264

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 941/2014/EU (2014. szeptember 3.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Роле Трапезица (Role Trapezitsa) (HKT)]

A Bizottság 942/2014/EU (2014. szeptember 3.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 943/2014/EU (2014. szeptember 3.) végrehajtási rendelete

a 416/2014/EU végrehajtási rendelettel megnyitott, az egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó vámkontingens keretében behozatali engedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 464/13/COL (2013. november 27.) határozata az állami támogatások eljárási és anyagi jogi szabályainak kilencvenegyedik, az állami támogatási szabályoknak a pénzügyi válsággal összefüggésben hozott bankmentő intézkedésekre való, 2013. december 1. utáni alkalmazásáról szóló új fejezet beiktatásával történő módosításáról (A bankokról szóló 2013. évi iránymutatás)
2014. szeptember 5. 57. évfolyam, L 265

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 944/2014/EU (2014. szeptember 2.) rendelete

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, ezüstös tengericompóra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 945/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti releváns, megfelelően diverzifikált indexek tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

A Bizottság 946/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1008/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 947/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

a vaj magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról

A Bizottság 948/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

a sovány tejpor magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról

A Bizottság 949/2014/EU (2014. szeptember 4.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedéseknek a vajra és sovány tejporra vonatkozó 2014. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása formájában történő megállapításáról

A Bizottság 950/2014/EU (2014. szeptember 4.) felhatalmazáson alapuló rendelete

egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes és rendkívüli támogatási program megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről

A Bizottság 951/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 12-i 528/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (HL L 148., 2014.5.20.)
2014. szeptember 5. 57. évfolyam, L 266
  II Nem jogalkotási aktusok
  HATÁROZATOK
Az Európai Parlament 2014/542/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz - Európai Parlament
Az Európai Parlament (2014. április 16.) állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, I. szakasz - Európai Parlament
Az Európai Parlament 2014/543/EU (2014. április 3.) határozata az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz - Európai Tanács és Tanács
Az Európai Parlament (2014. április 3.) állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz - Európai Tanács és Tanács
Az Európai Parlament 2014/544/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz -Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Az Európai Parlament (2014. április 3.) állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, III. szakasz - Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Az Európai Parlament (2014. április 3.) állásfoglalása a Bizottság 2012. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről
Az Európai Parlament 2014/545/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2014/546/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2014/547/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2014/548/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2014/549/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2014/550/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2014/551/EU, Euratom (2014. április 3.) határozata az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére vonatkozó elszámolás lezárásáról, III. szakasz - Bizottság
Az Európai Parlament 2014/552/EU (2014. április 3.) határozata az Európai Unió 2012. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat
2014. szeptember 6. 57. évfolyam, L 267

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás

az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

RENDELETEK

A Bizottság 953/2014/EU (2014. szeptember 5.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP NESTOR/1/2014 2014/642/KKBP (2014. július 24.) határozata

az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP NESTOR) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP Sahel Niger/3/2014 2014/643/KKBP (2014. július 24.) határozata

az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP Sahel Niger) vezetője megbízatásának meghosszabbításáról

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUAM Ukraine/1/2014 2014/644/KKBP (2014. július 24.) határozata

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója (EUAM Ukraine) misszióvezetőjének kinevezéséről

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP NESTOR/2/2014 2014/645/KKBP (2014. július 24.) határozata

az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióhoz (EUCAP NESTOR) történő, harmadik államok általi hozzájárulások elfogadásáról

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUFOR RCA/5/2014 2014/646/KKBP (2014. július 24.) határozata

harmadik államoknak az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez (EUFOR RCA) való hozzájárulása elfogadásáról

 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2014/647/EU (2014. június 3.) iránymutatása

a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/21)

  Helyesbítések
Helyesbítés az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2157/1999/EK rendelet (EKB/1999/4) módosításáról szóló, 2014. április 16-i 469/2014/EU európai központi banki rendelethez (EKB/2014/18) (HL L 141., 2014.5.14.)
2014. szeptember 2. 57. évfolyam, C 293
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  AJÁNLÁSOK
 

Európai Rendszerkockázati Testület

2014/C 293/01

Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2014. június 18.) az anticiklikus tőkepufferráták meghatározására vonatkozó útmutatásról (ERKT/2014/1)
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 293/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7331 – Constellium/Tri-Arrows Aluminum Holding/Quiver Ventures)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 293/03

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 293/04

Felhívás az európai ombudsman megválasztására vonatkozó jelölések benyújtására

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 293/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7299 – COFCO/Nidera) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 293/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7371 – Nordic Capital/Lindorff) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 293/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7351 – Henkel/Spotless Group)

2014/C 293/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7386 – KKR/Riverstone/Trinity) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014. szeptember 2. 57. évfolyam, C 294

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 294/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 3. 57. évfolyam, C 295

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 295/01

A Tanács határozata (2014. szeptember 2.) az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

 

Európai Bizottság

2014/C 295/02

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,15 % 2014. szeptember 1. – Euroátváltási árfolyamok

 

Számvevőszék

2014/C 295/03

7/2014. sz. különjelentés „Sikeresen támogatta-e az ERFA az üzleti inkubátorok fejlesztését?”

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 295/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 295/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 295/06

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények és -illesztékek behozatalára alkalmazandó és a Tajvanra, Indonéziára, Srí Lankára és a Fülöp-szigetekre kiterjesztett dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
 

Helyesbítések

2014/C 295/07

Helyesbítés a Lengyel Köztársaság kormányának a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a „Żory-Rybnik” elnevezésű területre vonatkozóan tett bejelentéséhez (HL C 232., 2014.7.18.)
2014. szeptember 3. 57. évfolyam, C 296

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 296/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 4. 57. évfolyam, C 297
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 297/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 297/02

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó aceszulfám-kálium, valamint a Kínai Népköztársaságból származó, egyes készítményekben és/vagy keverékekben található aceszulfám-kálium behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

2014/C 297/03

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 297/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7217 – Facebook/WhatsApp)

2014/C 297/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7304 – Danone/ID Logistics/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 297/06

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján

  Helyesbítések

2014/C 297/07

Helyesbítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról szóló értesítéshez (HL C 44., 2014.2.15.)

2014/C 297/08

Helyesbítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítéshez (HL C 44., 2014.2.15.)
2014. szeptember 4. 57. évfolyam, C 297A

 

Helyesbítések

2014/C 297A/01

Helyesbítés a következőhöz: Egységes Szanálási Testület – Álláshirdetés – Elnök (COM/2014/10359) — Az Európai Unió Hivatalos Lapja (C 217. A, 2014. július 10.)

2014/C 297A/02

Helyesbítés a következőhöz: Egységes Szanálási Testület – Álláshirdetés – Elnökhelyettes (Az Egységes Szanálási Alapért és a vállalati szolgáltatásokért felelős igazgató) (COM/2014/10360) — Az Európai Unió Hivatalos Lapja (C 217. A, 2014. július 10.)

2014/C 297A/03

Helyesbítés a következőhöz: Egységes Szanálási Testület – Álláshirdetés – Testületi tag (Stratégiai és Politikai Koordinációs Igazgató) (COM/2014/10361) — (Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 217. A, 2014. július 10.)

2014/C 297A/04

Helyesbítés a következőhöz: Egységes Szanálási Testület – Álláshirdetés – Testületi tag (Szanálási Tervezési és Döntési Igazgató) (COM/2014/10362) — (Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 217. A, 2014. július 10.)

2014/C 297A/05

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. szeptember 4. 57. évfolyam, C 298

 

IV Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Parlament
  ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL
2014/C 298/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 5. 57. évfolyam, C 299

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 299/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7325 – ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group)

2014/C 299/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7132 – INEOS/Doeflex)

2014/C 299/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7309 – Bridgepoint EdRCP)

2014/C 299/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7338 – OJI/INCJ/Rank Group Pulp, Paper & Packaging Business)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 299/05

Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 299/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 299/07

A Lengyel Köztársaság kormányának bejelentése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a „Strzeżewo” elnevezésű területre vonatkozóan
 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

  Európai Bizottság
2014/C 299/08 A Bizottság közleménye a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám alól a 88/97/EK bizottsági rendelet szerint jelenleg mentességben részesülő felek ellenőrzésének megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 299/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7354 – ADM/WILD Flavors/WDI) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 299/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7277 – Eli Lilly/Novartis Animal Health)
2014. szeptember 5. 57. évfolyam, C 299A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 299A/01

Pályázati felhívás a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (Brüsszel) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére — (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) — COM/2014/10364

2014/C 299A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. szeptember 5. 57. évfolyam, C 300

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 300/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 5. 57. évfolyam, C 301

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 301/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 301/02

A tagállamok által közölt információk az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról

2014/C 301/03

Tagállami összefoglaló adatok az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. szeptember 6. 57. évfolyam, C 302
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 302/01

A Bizottság tájékoztatása az Európai Parlament és a Tanács 565/2014/EU határozatának alkalmazásával kapcsolatos határozatokról szóló tagállami értesítésekről

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 302/02

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 302/03

A Horvát Köztársaság gazdasági minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 302/04

Már bejelentett összefonódás újbóli bejelentése (Ügyszám: M.7265 – Zimmer/Biomet)

2014/C 302/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7391 – HUAYU Automotive Systems/KSPG/KS AluTech JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!