spacer
  9. évfolyam 32. szám 2014.08.06.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A hitelbiztosítéki nyilvántartás, az új polgári törvénykönyv újdonsága

A vállalkozásoknak szerződéskötéseik során célszerű nemcsak a kialkudott szolgáltatást és ellenszolgáltatást szem előtt tartaniuk, hanem a szerződéses partner teljesítésének ösztönzése céljából szükség lehet biztosítékokat is beépíteni a szerződésbe. Az egyik legjellemzőbb biztosíték napjainkban is a zálogjog, amelynek szabályai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 2014. március 15-i hatálybalépésével jelentősen átalakultak.
 
Jelen hírlevelünkkel a hitelbiztosítéki nyilvántartásra hívjuk fel tisztelt Partnereink figyelmét, amelynek a legfontosabb szerepe a jelzálogjogok nyilvántartása, emellett azonban egyéb biztosítékokat és szerződéseket is nyilvántart.
 

  I. A zálogjog és a hitelbiztosítéki nyilvántartás szerepe
 
Zálogjog alapján a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje nem teljesít. Az ugyanarra a zálogtárgya zálogjoggal rendelkező jogosultak közül azt a zálogjogosultat, akinek a zálogjoga korábban keletkezetett elsőbbségi jog illeti meg a későbbi zálogjogosultakkal szemben, tehát a korábbi zálogjogosult a későbbi zálogjogosultakat megelőzően kereshet kielégítést a zálogtárgyból.
 
A hitelbiztosítéki nyilvántartás szerepe, hogy a zálogjogosultat megillető zálogjog nyilvánosságát biztosítsa, ezáltal harmadik, kívülálló személyek számára is nyilvánvalóvá váljon, hogy a zálogtárgyon a zálogjogosult zálogjoga fennáll és harmadik, kívülálló személyek a hitelbiztosítéki nyilvántartás adatainak ellenőrzését követően döntsenek ugyanarra a zálogtárgyra vonatkozó újabb zálogjog alapításáról.
 
Tovább a teljes tartalomhoz

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 31. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 271
Végelszámolás 144
Hivatalból való törlés 34

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 27
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1150

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 396 db.

A héten 12 449 cégnév, 3 313 székhelycím és 706 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 936 db.

Magyar Közlöny 105-108/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

105/2014. július 30.

 

 

190/2014. (VII. 30.) Korm. rendelet

A Magyar Államnak az MKB Bank Zrt.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.07.31.

29/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

A "Magyar Máltai Szeretetszolgálat" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.08.14.

30/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

Egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

 2014.07.31.

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 2014.07.31.

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

 2014.07.31.

1427/2014. (VII. 30.) Korm. határozat

Az MKB Bank Zrt. társasági részesedésének megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

 2014.07.30.

106/2014. július 31.

 

 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

 2014.08.01.

192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről

 2014.07.31.

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről

 2014.08.01.

194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.08.01.

195/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.01.

196/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.01.

1428/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatok átvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2014.07.31.

107/2014. július 31.

 

 

24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

 2014.08.01.

1429/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet kijelölése érdekében szükséges intézkedésről

 2014.07.31.

1430/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításáról

 2014.07.31.

1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Az európai uniós fejlesztési programokkal - különös tekintettel a kifizetésekkel, a nagyprojektekkel, a Partnerségi Megállapodással és a 2014-2020 programozási időszak eljárásrendjével - összefüggő intézkedésekről

 2014.07.31.

1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

 2014.08.01.

1433/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

„Életmentő Emlékérem" adományozásáról

 2014.07.31.

1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.31.

1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról

 2014.07.31.

1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről

 2014.08.01.

1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről

 2014.07.31.

1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről

 2014.07.31.

1439/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A gönci tanuszoda megnyitásáról

 2014.07.31.

1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.31.

1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.31.

1442/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A„Beruházás ösztönzési célelőirányzat" címrendi besorolásának megváltoztatásáról

 2014.07.31.

1443/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Salgótarján külterületén fekvő, termőföldnek minősülő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2014.07.31.

1444/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Bridgestone Tatabánya Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

 2014.07.31.

1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.31.

1446/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének támogatásáról

 2014.07.31.

1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú („Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.07.31.

1448/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú („Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2014.07.31.

1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú („Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.07.31.

1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és az NYDOP-3.1.1/ B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú („Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.07.31.

1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú,„Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem" című projekt támogatásának növeléséről

 2014.07.31.

97/2014. (VII. 31.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.07.31.

98/2014. (VII. 31.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.07.31.

99/2014. (VII. 31.) ME határozat

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről és miniszterelnöki határozat visszavonásáról

 2014.07.31.

108/2014. augusztus 1.    
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2014.08.09.

198/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2014.08.02.

199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

2014.08.06.

11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

2014.09.01.

274/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.08.01.

275/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.08.01.

276/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.08.01.

277/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.08.01.

278/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.08.01.

279/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.08.01.

280/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

281/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

282/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

283/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

284/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

285/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

286/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

287/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

288/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.08.01.

289/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
290/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
291/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
292/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
293/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
294/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
295/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
296/2014. (VIII. 1.) KE határozat Bírói kinevezésről 2014.08.01.
297/2014. (VIII. 1.) KE határozat A 175/2011. (VIII. 18.) KE határozat módosításáról 2014.08.01.
1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

2014.08.01.
1453/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról

2014.08.01.
1454/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

Az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését támogató uniós projektek megvalósítása érdekében szükséges többletforrások biztosításáról

2014.08.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. július 29. 57. évfolyam, L 223

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 818/2014/EU (2014. július 24.) rendelete

az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 819/2014/EU (2014. július 24.) rendelete

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 820/2014/EU (2014. július 24.) rendelete

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 821/2014/EU (2014. július 28.) végrehajtási rendelete

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról

A Bizottság 822/2014/EU (2014. július 28.) végrehajtási rendelete

a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció keretében történő felhasználása érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános vámkedvezmény-rendszer szerinti származási szabályok tekintetében történő eltérésről

A Bizottság 823/2014/EU (2014. július 28.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/504/EU (2014. július 25.) végrehajtási határozata

az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre irányuló készültség- és reagálástervezéssel kapcsolatos tagállami információszolgáltatás formanyomtatványának tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2014) 5180. számú dokumentummal történt)

2014. július 30. 57. évfolyam, L 224

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/505/EU (2014. július 23.) határozata

az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

 

Megállapodás az Európai Unió és a Norvég Királyság között a Dánia, Norvégia és Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a Skagerrak halászterületeihez való kölcsönös hozzáférésről

 

RENDELETEK

A Bizottság 824/2014/EU (2014. július 29.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/506/EU (2014. július 23.) határozata

a Régiók Bizottsága egy német tagjának és két német póttagjának kinevezéséről

2014. július 30. 57. évfolyam, L 225

 

I   Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU (2014. július 15.) rendelete

a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 182., 2013.6.29.)
Helyesbítés az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló, 2014. április 16-i 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 118., 2014.4.22.)
2014. július 30. 57. évfolyam, L 226

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás

az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 825/2014/EU (2014. július 30.) rendelete

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 692/2014/EU rendelet módosításáról

A Tanács 826/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/507/KKBP (2014. július 30.) határozata

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/508/KKBP (2014. július 30.) határozata

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

2014. július 31. 57. évfolyam, L 227

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 807/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről

A Bizottság 808/2014/EU (2014. július 17.) végrehajtási rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

A Bizottság 809/2014/EU (2014. július 17.) végrehajtási rendelete

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

2014. július 31. 57. évfolyam, L 228

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás

az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Tájékoztató

az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

Tájékoztatás

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról

Értesítés

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 827/2014/EU (2014. július 23.) rendelete

a 974/98/EK rendeletnek az euro Litvániában való bevezetése tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 828/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről

A Bizottság 829/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

A Bizottság 830/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

a kötőelemek és részeikre alkalmazandó jelenlegi dömpingellenes intézkedések tárgyát képező termékkör és az új exportőrre vonatkozó vizsgálat kérelmeiről, valamint a lehetséges visszatérítési kötelezettség nyújtásáról vagy a bizonyos esetekben a vám elengedéséről szóló 1890/2005/EK tanácsi rendelet, 2/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet és 205/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 831/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 832/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

a 416/2014/EU végrehajtási rendelettel megnyitott, az egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó vámkontingens keretében behozatali engedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/509/EU (2014. július 23.) határozata

az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

A Bizottság 2014/510/EU (2014. július 29.) végrehajtási határozata

a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről szóló 2014/88/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 5327. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a 37/2010/EU rendeletnek a kabergolin hatóanyag tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 14-i 677/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 180., 2014.6.20.)
2014. július 31. 57. évfolyam, L 229

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 833/2014/EU (2014. július 31.) rendelete

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/511/EU (2014. július 30.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy belga tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/512/KKBP (2014. július 31.) határozata

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

2014. augusztus 1. 57. évfolyam, L 230

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 834/2014/EU (2014. július 22.) végrehajtási rendelete

a közös agrárpolitika közös monitoring- és értékelési keretének alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A Bizottság 835/2014/EU (2014. július 31.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Филе Елена (File Elena) (HKT)]

A Bizottság 836/2014/EU (2014. július 31.) végrehajtási rendelete

az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 837/2014/EU (2014. július 31.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА [LUKANKA PANAGYURSKA] [HKT])

A Bizottság 838/2014/EU (2014. július 31.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. augusztus 2. 57. évfolyam, L 231

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 839/2014/EU (2014. július 31.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski Sudzhuk) (OFJ)]

A Bizottság 840/2014/EU (2014. augusztus 1.) végrehajtási rendelete

a Törökországból származó, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések bevezetéséről szóló 743/2013/EU végrehajtási rendeletnek a rendelet alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 841/2014/EU (2014. augusztus 1.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/513/EU (2014. július 31.) végrehajtási határozata

a 2014/178/EU végrehajtási határozat mellékletének a klasszikus sertéspestisre vonatkozóan Litvánia, Lettország és Észtország korlátozás alá vont területeinek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 5583. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/514/EU (2014. július 31.) végrehajtási határozata

a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok elvégzésének a Koreai Köztársaságban működő laboratóriumok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 5352. számú dokumentummal történt)

2014. július 29. 57. évfolyam, C 246
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 246/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7228 – Centrica/Bord Gáis Energy)

2014/C 246/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7152 – AdP/Aelia/MZLZ Retail)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 246/03

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 246/04

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az „Internetpolitika és internetirányítás: Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában” című bizottsági közleményről

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 246/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 246/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 246/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 246/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7310 – Rolls-Royce/Rolls-Royce Power Systems) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 246/09

Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – „Arriba kakaó” földrajzi árujelző Ecuadorból
2014. július 29. 57. évfolyam, C 247

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2014/C 247/01

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Belgium 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Belgium 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/02

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Bulgária 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Bulgária 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/03

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) a Cseh Köztársaság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi a Cseh Köztársaság 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/04

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Dánia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Dánia 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/05

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Németország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Németország 2014. évi stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről

2014/C 247/06

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Észtország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Észtország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/07

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Írország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Írország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/08

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Spanyolország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Spanyolország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/09

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Franciaország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/10

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Horvátország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Horvátország 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/11

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Olaszország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Olaszország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/12

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Lettország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Lettország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/13

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Litvánia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Litvánia 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/14

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Luxemburg 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/15

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/16

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Málta 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/17

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Hollandia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Hollandia 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/18

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Ausztria 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/19

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Lengyelország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Lengyelország 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/20

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Portugália 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Portugália 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/21

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Románia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Románia 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/22

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Szlovénia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/23

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Szlovákia 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovákia 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/24

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Finnország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország 2014. évi stabilitási programját

2014/C 247/25

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) – Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/26

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramját

2014/C 247/27

A Tanács ajánlása (2014. július 8.) a hivatalos pénznemként az eurót használó tagállamok gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások végrehajtásáról

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Tanács

2014/C 247/28

Magyarázó feljegyzés – A tagállamok számára a 2014-es európai szemeszter keretében megfogalmazott tanácsi ajánlásokat kísérő dokumentum
2014. július 30. 57. évfolyam, C 248
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 248/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7329 – Saria/Teeuwissen/Jagero II)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 248/02

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 248/03

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony vagy gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis de Moustey” – iránti kérelemről)

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 248/04 Pályázati felhívások és kapcsolódó tevékenységek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részét képező 2015. évi EKT-munkaprogram keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 248/05

Összefonódás előzetes bejelentése (M.7268 ügy – CSAV / HGV / Kühne Maritime / Hapag-Lloyd AG)
2014. július 31. 57. évfolyam, C 249
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 249/01

A Bizottság közleménye – Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 249/02

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, a 2014/508/KKBP tanácsi határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, a 826/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 249/03

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 249/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7334 – Oracle/MICROS)

2014. augusztus 1. 57. évfolyam, C 250
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

  Európai Bizottság

2014/C 250/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7134 – Volvo Construction Equipment/Terex Equipment)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 250/02

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 250/03

Az Olasz Köztársaság gazdaságfejlesztési minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2014/C 250/04

Az Olasz Köztársaság gazdaságfejlesztési minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2014/C 250/05

Az Olasz Köztársaság gazdaságfejlesztési minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2014/C 250/06

Az Olasz Köztársaság gazdaságfejlesztési minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 250/07

Értesítés az Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 250/08

Állami támogatás – Németország – SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) sz. állami támogatás – Támogatás a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiához és csökkentett EEG-pótdíj az energiaigényes vállalkozások számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 250/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7317 – Mercuria/JP Morgan Chase & Co. Commodities Trading Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. augusztus 1. 57. évfolyam, C 251

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 251/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 251/02

A tagállamok által közölt információk az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. augusztus 2. 57. évfolyam, C 252

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 252/01

Értesítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozatban, illetve a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 252/02

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,15 % 2014. augusztus 1. – Euroátváltási árfolyamok

2014/C 252/03

A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 252/04

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis des Trois Évêchés” – iránti kérelemről)

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 252/05

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó hengerhuzalok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
2014. augusztus 4. 57. évfolyam, C 253
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 253/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 253/02

C-547/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — 2006/323/EK és 2007/375/EK határozat — Timföldgyártáshoz Szardínián üzemanyagként felhasznált ásványolajok jövedéki adó alóli mentesítése — Visszatéríttetés — Fizetési felszólítás végrehajtását felfüggesztő, nemzeti bíróság által hozott határozatok)

2014/C 253/03

C-24/12. és C-27/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-24/12. sz. ügy), TBG Limited (C-27/12. sz. ügy) kontra Staatssecretaris van Financiën (A tőke szabad mozgása — Korlátozások — Valamely tagállamból származó osztalékoknak e tagállam valamely tengerentúli területére történő kifizetése — Az uniós jog hatálya — EU – TOT különleges rendszer)

2014/C 253/04

C-35/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — Egységes és folyamatos jogsértés)

2014/C 253/05

C-36/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Armando Álvarez, SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Indokolási kötelezettség)

2014/C 253/06

C-198/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács tanács) 2014. június 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Belső energiapiac — Földgázszállítás — 715/2009/EK rendelet — A 14. cikk (1) bekezdése, valamint a 16 cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja — Maximális kapacitás biztosításának kötelezettsége — Ellentétes irányú virtuális gázszállítási kapacitás — Elfogadhatóság)

2014/C 253/07

C-356/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Glatzel kontra Freistaat Bayern („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közlekedés — 2006/126/EK irányelv — III. melléklet, 6.4 pont — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 20. cikk, 21. cikk, (1) bekezdés, és 26. cikk — Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye — Vezetői engedély — Gépjárművezetéshez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság — Minimumkövetelmények — Látásélesség — Egyenlő bánásmód — Kivételre vonatkozó lehetőség hiánya — Arányosság”)

2014/C 253/08

C-360/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Goty Germany GmbH, korábban Coty Prestige Lancaster Group GmbH kontra First Note Perfumes NV (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A 40/94/EK rendelet és a 44/2001/EK rendelet — Közösségi védjegy — A 40/94/EK rendelet 93. cikkének (5) bekezdése — Joghatóság bitorlással összefüggő ügyekben — A káresemény bekövetkezési helyének meghatározása — Több személy ugyanazon jogellenes cselekményben való határokon átnyúló részvétele)

2014/C 253/09

C-398/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Tribunale di Fermo [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M elleni büntetőeljárás (A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 54. cikk — A „ne bis in idem” elve — Hatály — A büntetőeljárást a bizonyítékok elégtelensége okán megszüntető, az egyik szerződő állam bírósága által hozott végzés — A büntetőeljárás újbóli megindításának lehetősége új bizonyítékok feltárása esetén — A „jogerősen elítélt” személy fogalma — Ugyanazon személlyel szembeni és ugyanazon cselekményeken alapuló bűncselekmény miatti büntetőeljárás egy másik szerződő államban — A büntetőjogi felelősségre vonhatóság megszűnése és a ne bis in idem elvének alkalmazása)

2014/C 253/10

C-539/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. május 22-i ítélete (az Employment Tribunal, Leicester [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Z.J.R. Lock kontra British Gas Trading Limited & Others (Szociálpolitika — Munkaidő-szervezés — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves szabadsághoz való jog — A díjazás összetétele — Az alapbér és a teljesített eladások szerinti jutalék)

2014/C 253/11

C-557/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG (EUMSZ 101. cikk — Az említett cikk által tiltott kartell által okozott kár megtérítése — Valamely vállalkozás által olyan tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő károk, amelyben a vállalkozás nem vesz részt [„umbrella pricing”] — Okozati összefüggés)

2014/C 253/12

C-56/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 22-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt kontra Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (92/40/EGK és 2005/94/EK irányelv — 2006/105/EK és 2006/115/EK határozat — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 16., 17. és 47. cikk — A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló intézkedések — A károk megtérítése)

2014/C 253/13

C-105/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 5-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P.J. Vonk Noordegraaf kontra Staatssecretaris van Economische Zaken (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Egységes támogatási rendszer — 73/2009/EK rendelet — 34., 36. és 137. cikk — Támogatási jogosultságok — Számítási alap — A mezőgazdasági termelőnek a bázisidőszakban birtokában lévő állatállomány és parcellák után fizetett támogatások — A mezőgazdasági parcellaterületek meghatározására vonatkozó módszer változása — A támogatható hektárszámok csökkenése — A mezőgazdasági termelőnek, a támogatási jogosultságai számának csökkentése és egységértékének növelése iránti kérelme — 796/2004/EK rendelet — 73a. cikk, (2a) bekezdés — Megengedhetőség)

2014/C 253/14

C-255/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – I kontra Health Service Executive (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 883/2004/EK rendelet — 19. cikk (1) bekezdés, valamint 20. cikk (1) és (2) bekezdés — 987/2009/EK rendelet — 11. cikk — Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező, a lakóhely szerinti államban biztosított személy — Súlyos és hirtelen betegség fellépése egy másik tagállamban töltött szabadság ideje alatt — Olyan személy, aki betegsége és a lakóhelye közelében elérhető szakorvosi ellátás miatt arra kényszerül, hogy tizenegy évig ez utóbbi államban maradjon — Természetbeni ellátások nyújtása ez utóbbi államban — A „lakóhely” és a „tartózkodási hely” fogalma)

2014/C 253/15

C-339/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/74/EK irányelv — 3. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése — A tojótyúkoknak a nem feljavított ketrecekben történő tenyésztésének tilalma — A tojótyúkoknak az ezen irányelvből eredő követelményeknek nem megfelelő ketrecekben történő tenyésztése)

2014/C 253/16

C-360/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. június 5-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Public Relations Consultants Association Ltd kontra The Newspaper Licensing Agency Ltd és társai (Szerzői jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — 5. cikk, (1) és (5) bekezdés — Többszörözés — Kivételek és korlátozások — Az internetes böngészés során másolatok készítése weboldalakról a képernyőn és a merevlemez gyorsítótárában — Időleges többszörözési cselekmény — Közbenső vagy járulékos cselekmény — Műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges része — Jogszerű felhasználás — Önálló gazdasági jelentőség)

2014/C 253/17

C-129/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. május 27-i ítélete (az Oberlandesgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zoran Spasic elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 50. és 52. cikk — A ne bis in idem elve — A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — 54. cikk — Azon büntetés fogalma, amelyet „már végrehajtottak” vagy amelynek „végrehajtása folyamatban van”)

2014/C 253/18

C-146/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 5-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bashir Mohamed Ali Mahdi vonatkozásában folyamatban lévő eljárás (Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák — 2008/115/EK irányelv — Jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése — 15. cikk — Őrizet — Az őrizet meghosszabbítása — A közigazgatási vagy igazságügyi hatóság kötelezettségei — Bírósági felülvizsgálat — Valamely harmadik országbeli állampolgár személyazonosító okmányának hiánya — A kitoloncolási határozat végrehajtásának akadályai — Az érintett harmadik ország állampolgárának a visszatérést lehetővé tevő személyazonosító okmány kiállításának ezen ország nagykövetsége általi megtagadása — A szökés veszélye — A kitoloncolás ésszerű lehetősége — Az együttműködés hiánya — Az érintett tagállam esetleges, arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a személy jogállására vonatkozóan ideiglenes okmányt állítson ki)

2014/C 253/19

C-520/13. sz. ügy: A S±d Rejonowy w Płocku (Lengyelország) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Urszula Le¶niak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz kontra Prokuraturze Okręgowej w Płocku

2014/C 253/20

C-177/14. sz. ügy: A Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María José Regojo Dans kontra Consejo del Estado

2014/C 253/21

C-183/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2014. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

2014/C 253/22

C-216/14. sz. ügy: Amtsgericht Laufen (Németország) által 2014. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gavril Covaci elleni büntetőeljárás

2014/C 253/23

C-244/14. sz. ügy: 2014. május 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

2014/C 253/24

C-250/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air France – KLM kontra Ministère des finances et des comptes publics

2014/C 253/25

C-254/14. sz. ügy: Az Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvátország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Vodoopskrba d. o.o. za vodoopskrbu i odvodnju kontra Đuro Vladika

2014/C 253/26

C-265/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-292/11. sz., Cemex és társai kontra Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Cemex S.A.B. de C.V. és társai által 2014. június 2-án benyújtott fellebbezés

2014/C 253/27

C-272/14. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S

2014/C 253/28

C-286/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

2014/C 253/29

C-296/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-150/12. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. április 9-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2014. június 13-án benyújtott fellebbezés

2014/C 253/30

C-592/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 4-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compañía Europea de Viajeros de España S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

2014/C 253/31

C-215/13. P. és C-216/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2014. március 31-i végzése – Acron OAO, Dorogobuzh OAO kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Fertilizers Europe

2014/C 253/32

C-283/13. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 3-i végzése – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France kontra Európai Bizottság, Dán Királyság

 

Törvényszék

2014/C 253/33

T-595/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Cantina Broglie 1 kontra OHIM – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A RIPASSA közösségi szóvédjegy bejelentése — VINO DI RIPASSO korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — Indokolási kötelezettség)

2014/C 253/34

T-260/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 18-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság („Halászat — A halászati erőforrások védelme — A 2010-re a VIIIc, IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 terület uniós vizei tekintetében kapott makrélahalászati kvóták Spanyolország általi túllépése — A 2011 és 2015 közötti évekre kiosztott halászati kvótákba beszámított levonások — Védelemhez való jog — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód”)

2014/C 253/35

T-273/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Unister kontra OHIM (Ab in den Urlaub) (Közösségi védjegy — Az Ab in den Urlaub közösségi szóvédjegy bejelentése — Egy jelmondatból álló védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítékának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)

2014/C 253/36

T-330/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Hut.com kontra OHIM – Intersport France (THE HUT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A THE HUT közösségi szóvédjegy bejelentése — LA HUTTE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 253/37

T-382/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i ítélete – Kampol kontra OHIM – Colmol (Nobel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Nobel közösségi ábrás védjegy bejelentése — NOBEL korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 253/38

T-523/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – Rani Refreshments kontra OHIM – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sani közösségi ábrás védjegy bejelentése — Hani vagy llani és RANI korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 253/39

T-207/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i ítélete – 1872 Holdings kontra OHIM – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — THE SPIRIT OF CUBA közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

2014/C 253/40

T-305/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Unicid kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

2014/C 253/41

T-526/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 4-i végzése – Axa Versicherung kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Hozzáférés hallgatólagos megtagadása — A kereset benyújtását követően elfogadott, kifejezett határozat — az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság”)

2014/C 253/42

T-239/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Atmeh kontra OHIM – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

2014/C 253/43

T-427/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Gruppo Norton kontra OHIM – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Gruppo Norton S.r.l. közösségi ábrás védjegy bejelentése — NORTON HISPAŃO korábbi nemzeti ábrás védjegy — A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése és a 207/2009/EK rendelet 60. cikke — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

2014/C 253/44

T-252/14. sz. ügy: 2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

2014/C 253/45

T-253/14. sz. ügy: 2014. április 14-én benyújtott kereset – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

2014/C 253/46

T-256/14. sz. ügy: 2014. április 23-án benyújtott kereset – Giuntoli kontra OHIM – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

2014/C 253/47

T-269/14. sz. ügy: 2014. április 28-án benyújtott kereset – City Index kontra OHIM – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

2014/C 253/48

T-273/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Lithomex kontra OHIM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

2014/C 253/49

T-278/14. sz. ügy: 2014. április 27-án benyújtott kereset – Dairek Attoumi kontra OHIM – Diesel (öv)

2014/C 253/50

T-335/14. sz. ügy: 2014. május 13-án benyújtott kereset – Davó Lledó kontra OHIM – Administradora y Franquicias América és Inversiones Ged (DoggiS)

2014/C 253/51

T-339/14. sz. ügy: 2014. május 15-én benyújtott kereset – Kurchenko kontra Tanács

2014/C 253/52

T-346/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

2014/C 253/53

T-347/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

2014/C 253/54

T-348/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

2014/C 253/55

T-354/14. sz. ügy: 2014. május 19-én benyújtott kereset – Comercializadora Eloro kontra OHIM – Zumex Group (zumex)

2014/C 253/56

T-356/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – CareAbout kontra OHIM – Florido Rodríquez (Kerashot)

2014/C 253/57

T-357/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Experience Hendrix kontra OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

2014/C 253/58

T-358/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Hoteles Catalonia- kontra OHIM – Caixa d'Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

2014/C 253/59

T-359/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia kontra OHIM – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

2014/C 253/60

T-360/14. sz. ügy: 2014. május 21-én benyújtott kereset – ©vyturys-Utenos Alus kontra OHIM – Nordbrand Nordhausen (KISS)

2014/C 253/61

T-363/14. sz. ügy: 2014. június 2-án benyújtott kereset – Secolux kontra Bizottság

2014/C 253/62

T-365/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – CBM Creative Brands Marken kontra OHIM – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

2014/C 253/63

T-366/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – August Storck kontra OHIM (2good)

2014/C 253/64

T-369/14. sz. ügy: 2014. május 29-én benyújtott kereset – Sequoia Capital Operations kontra OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

2014/C 253/65

T-385/14. sz. ügy: 2014. június 4-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (ULTIMATE)

2014/C 253/66

T-386/14. sz. ügy: 2014. május 24-én benyújtott kereset – Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság

2014/C 253/67

T-401/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset – Duro Felguera kontra Bizottság

2014/C 253/68

T-406/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Promoinmo kontra Bizottság

2014/C 253/69

T-407/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Gres La Sagra kontra Bizottság

2014/C 253/70

T-408/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset –Venatto Design kontra Bizottság

2014/C 253/71

T-415/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Embutidos Rodríguez kontra Bizottság

2014/C 253/72

T-416/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Group Maritim TCB kontra Bizottság

2014/C 253/73

T-417/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Afar 4 kontra Bizottság

2014/C 253/74

T-426/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos kontra Bizottság

2014/C 253/75

T-427/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Almoauto kontra Bizottság

2014/C 253/76

T-429/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset –Gasiber 2000 kontra Bizottság

2014/C 253/77

T-429/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset –Uriinmuebles kontra Bizottság

2014/C 253/78

T-432/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Remolcadores Nosa Terra és Hopital Povisa kontra Bizottság

2014/C 253/79

T-433/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset –Superficies de Alimentación kontra Bizottság

2014/C 253/80

T-435/14. sz. ügy: 2014. június 9-én benyújtott kereset – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács

2014/C 253/81

T-436/14. sz. ügy: 2014. június 9-én benyújtott kereset – Neka Novin kontra Tanács

2014/C 253/82

T-442/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset –Metalúrgica Galaica kontra Bizottság

2014/C 253/83

T-443/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset –Aprovechamientos Energéticos JG kontra Bizottság

2014/C 253/84

T-452/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Laboratoires CTRS kontra Bizottság

2014/C 253/85

T-461/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset – Arocasa kontra Bizottság

2014/C 253/86

T-465/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Vego Supermercados kontra Bizottság

2014/C 253/87

T-467/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Fonditel Pensiones kontra Bizottság

2014/C 253/88

T-469/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Dordal kontra Bizottság

2014/C 253/89

T-479/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Kendrion kontra az Európai Unió Bírósága

2014/C 253/90

T-433/11. és T-98/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

2014/C 253/91

T-109/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 10-i végzése – Othman kontra Tanács

2014/C 253/92

T-477/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 253/93

F-24/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti kérelem — Egységvezetői álláshelyet betöltő AD 14 besorolási fokozatú tisztviselő — A főigazgatóval szemben megfogalmazott lelki zaklatás vádja — Mobilitási eljárás — Másik főigazgatóságon tanácsadói álláshelyre való, az egységvezetői illetménypótlék elvesztésével járó kinevezés elfogadásának elutasítása — Egy másik tanácsadói álláshelyre való ideiglenes újrabeosztásról szóló határozat — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a feladatkör közötti összefüggés szabálya — Kártérítési kereset — Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

2014/C 253/94

F-119/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Sumberaz Sotte-Wedemeijer kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

2014/C 253/95

F-120/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Coutureau kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

2014/C 253/96

F-121/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Maynard kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

2014/C 253/97

F-66/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Molina Solano kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

2014/C 253/98

F-67/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Rihn kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Europol-egyezmény — Az Europol személyzeti szabályzata — 2009/371/JAI határozat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása az Europol alkalmazottaira — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés felajánlásának megtagadása)

2014/C 253/99

F-56/14. sz. ügy: 2014. június 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


 
Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!