spacer
  9. évfolyam 34. szám 2014.08.26.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Felgyorsult a cégbírósági közzététel

Rendkívül sok cég megszűnését tette közzé júliusban a cégbíróság. „A jelenségnek örvendetes technikai okai vannak, hiszen lerövidült az egyes határozatok bejegyzése és közzététele közötti idő. Így most olyan megszűnéseket is látunk, amelyek a régi rendszerben augusztust és szeptembert terhelték volna” – mondja Tóth Tamás, az adatokat közzétevő Opten igazgatója.

 
Rekordszámú, összesen 5082 cég megszűnését tette közzé a cégbíróság júliusban. Ez csaknem 1100-zal, azaz 27 százalékkal több annál, mint amit az eddigi legrosszabb hónapban, 2013 októberében regisztrált az Opten. „A mostani adatokból csak az egyszeri technikai hatások figyelembevételével érdemes következtetéseket levonni” – mondja Tóth Tamás. Július óta ugyanis a Cégközlöny nem hetente, hanem naponta jelenik meg, és ezzel párhuzamosan lerövidült az egyes határozatok megszületése és közzététele közötti idő. „Ez korábban három–hat hét is lehetett, július eleje óta viszont akár egy héten belül is megtörténhet a közzététel, így most olyan megszűnéseket és egyéb bejegyzéseket látunk, amelyek a régebbi rendszerben augusztusra, egyes esetekben pedig szeptemberre tolódtak volna” – magyarázza az igazgató.

Tovább a teljes tartalomra


Konferencia ajánló

Piac és Profit Konferencia

Beszállítónak lenni jó! Hogyan lehet nagyobb biztonságot elérni a beszállítói és beszállítást foglalkoztatói pozíciókkal? Miért érdemes a kkv-knak beszállítói klaszterbe tömörülni? Tudjon meg mindent a témáról és konzultáljon az előadóinkkal! KKV-AKADÉMIA szeptember 11-én, Budapesten.

Jelentkezzen a KKV-AKADÉMIA mind a 7 témájára kedvezményes áron és nyerjen két főre szóló wellness hétvégét a Bükfürdőre a Hotel Caramell-be! 

Bővebb információ és regisztráció

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 34. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 162
Végelszámolás 149
Hivatalból való törlés 12

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 23
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 813

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 435 db.

A héten 10 779 cégnév, 2 535 székhelycím és 579 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 390 db.

Magyar Közlöny 113-114/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

113/2014. augusztus 19.

 

 

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

 2014.09.01.

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.08.22.

36/2014. (VIII. 19.) NFM rendelet

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 2014.08.21.

1468/2014. (VIII. 19.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges további feladatokról

 2014.08.19.

114/2014. augusztus 21.

 

 

305/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

2014.08.21.

306/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

2014.08.21.

307/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

2014.08.21.

308/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

2014.08.21.

309/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

2014.08.21.

310/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

311/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

312/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

313/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

314/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

315/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

316/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

317/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

318/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

319/2014. (VIII. 21.)  KE harozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.21.

1469/2014. (VIII. 21.) Korm. harozat

A Népművészet Mestere díj 2014. évi adományozásáról

 2014.08.21.

1470/2014. (VIII. 21.) Korm. harozat

Egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Demokratikus

Kornyának történő térítésmentes átadásáról

2014.08.21.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. augusztus 19. 57. évfolyam, L 244

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 893/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren az Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 894/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

a Horvátország, Franciaország, Olaszország, Málta és Spanyolország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 895/2014/EU (2014. augusztus 14.) rendelete

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

A Bizottság 896/2014/EU (2014. augusztus 18.) végrehajtási rendelete

a Feröer szigetekkel szemben az atlanti-skandináv heringállomány megóvásának biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedések megállapításáról szóló 793/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 897/2014/EU (2014. augusztus 18.) végrehajtási rendelete

az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról

A Bizottság 898/2014/EU (2014. augusztus 18.) végrehajtási rendelete

a Kínai Népköztársaságból származó porított aktív szén behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő megszüntetéséről

A Bizottság 899/2014/EU (2014. augusztus 18.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/532/EU (2011. november 23.) határozata

a Portugália által a rövid lejáratú exporthitel-biztosítási programhoz nyújtott C 28/2010. számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 7756. számú dokumentummal történt)

2014. augusztus 20. 57. évfolyam, L 245

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 902/2014/EU (2014. augusztus 19.) végrehajtási rendelete

az 1415/2004/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság által bizonyos halászterületeken felhasználható maximális éves halászati erőkifejtés kiigazítása érdekében történő módosításáról

A Bizottság 903/2014/EU (2014. augusztus 19.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2014/533/EU (2014. augusztus 13.) határozata

a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU rendelet értelmében a TARGET2 rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerként történő azonosításáról (EKB/2014/35)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2/2014 2014/534/EU (2014. augusztus 5.) határozata

a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről

2014. augusztus 21. 57. évfolyam, L 246

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 904/2014/EU (2014. augusztus 20.) végrehajtási rendelete

az Indonéziából származó nátrium-glutamát behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

A Bizottság 905/2014/EU (2014. augusztus 20.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/535/EU (2013. december 18.) határozata

a szlovéniai NLB szerkezetátalakítása útján Szlovénia által a Nova Ljubljanska banka d.d. javára végrehajtani tervezett SA.33229 (2012/C) – (korábbi 2011/N) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 9632. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelethez (HL L 229., 2014.7.31.)
2014. augusztus 21. 57. évfolyam, L 247

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 900/2014/EU (2014. július 15.) rendelete

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2014. augusztus 22. 57. évfolyam, L 248

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 913/2014/EU (2014. augusztus 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az őszibarack- és nektarintermelőknek nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról

A Bizottság 914/2014/EU (2014. augusztus 21.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 217. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 915/2014/EU (2014. augusztus 21.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/536/EU (2014. augusztus 14.) határozata

a Görög Köztársaság számára a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseivel összefüggésben engedélyezett eltérésről

2014. augusztus 22. 57. évfolyam, L 249

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 901/2014/EU (2014. július 18.) végrehajtási rendelete

a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

2014. augusztus 22. 57. évfolyam, L 250

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 19. számú előírása

Egységes rendelkezések gépjárművek első ködlámpáinak jóváhagyásáról

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 112. számú előírása

Egységes rendelkezések a gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpával és/vagy fénykibocsátó diódás (LED-) modulokkal felszerelt fényszóróinak jóváhagyásáról

2014. augusztus 23. 57. évfolyam, L 251

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/537/KKBP (2014. július 3.) határozata

az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió katonai művelete (EUFOR RCA) által a megbízatása teljesítésének keretében szabadságuktól megfosztott személyeknek a Közép-Afrikai Köztársaság részére történő átadására vonatkozó szabályokról és az e személyekre vonatkozó biztosítékokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és megkötéséről

Megállapodás

az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között az Európai Unió katonai művelete (EUFOR RCA) által a megbízatása teljesítésének keretében szabadságuktól megfosztott személyeknek a Közép-afrikai Köztársaság részére történő átadására vonatkozó szabályokról és az e személyekre vonatkozó biztosítékokról

A Tanács 2014/538/KKBP (2014. július 8.) határozata

az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

Megállapodás

az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság között a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 916/2014/EU (2014. augusztus 22.) végrehajtási rendelete

a szacharóz egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

A Bizottság 917/2014/EU (2014. augusztus 22.) végrehajtási rendelete

a Streptomyces lydicus WYEC 108. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

A Bizottság 918/2014/EU (2014. augusztus 22.) végrehajtási rendelete

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyenes láncú lepkeferomonok hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 919/2014/EU (2014. augusztus 22.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. augusztus 19. 57. évfolyam, C 270
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 270/01

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 270/02

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 270/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7362 – HIG/Aviapartner) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 270/04

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 270/05

Helyesbítések

  Helyesbítés a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) végrehajtásáról szóló, legutóbb az 1269/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (2) módosított 802/2004/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikkének (2) bekezdése, 6. cikkének (2) bekezdése, 13. cikkének (3) bekezdése, 20. cikkének (1) és (1a) bekezdése, valamint 23. cikkének (4) bekezdése alapján kiadott közleményhez (Ez a szöveg semmissé nyilvánítja az HL C 25., 2014.1.28.)
2014. augusztus 19. 57. évfolyam, C 271

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

107. plenáris ülés – 2014. június 25–26.

2014/C 271/01

A Régiók Bizottsága állásfoglalása — A Régiók Bizottsága fennállásának 20. évfordulója — „A helyi és regionális önkormányzatok szerepének növelése az Európai Unióban”

2014/C 271/02

A Régiók Bizottsága állásfoglalása — A Régiók Bizottsága javaslatai az új Európai Uniós jogalkotási időszakra

 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

107. plenáris ülés – 2014. június 25–26.

2014/C 271/03

A Régiók Bizottsága véleménye – A városok integrált megközelítése felé az Európai Unióban

2014/C 271/04

A Régiók Bizottsága véleménye – Városi mobilitási csomag

2014/C 271/05

A Régiók Bizottsága véleménye –A 7. környezetvédelmi cselekvési program és a fenntartható városok

2014/C 271/06

A Régiók Bizottsága véleménye – Az EU bel- és igazságügyi politikájának jövője

2014/C 271/07

A Régiók Bizottsága véleménye – Egy európai hajléktalanügyi stratégia

2014/C 271/08

A Régiók Bizottsága véleménye – Adriai- és jón-tengeri európai uniós stratégia (EUSAIR)

2014/C 271/09

A Régiók Bizottsága véleménye – A többszintű kormányzás az EU 2020-ig teljesítendő, biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának népszerűsítésében és a nemzetközi aichi célkitűzések elérésében

2014/C 271/10

A Régiók Bizottsága véleménye – Az uniós költségvetés végrehajtása

2014/C 271/11

A Régiók Bizottsága véleménye – Az EU 2015. évi költségvetésének tervezete

2014/C 271/12

A Régiók Bizottsága véleménye – A 2015 utáni hyogói cselekvési keret: kockázatkezelés az ellenálló képesség kiépítéséért

2014/C 271/13

A Régiók Bizottsága véleménye – Mezőgazdasági genetikai erőforrások – a megőrzéstől a fenntartható használatig

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

107. plenáris ülés – 2014. június 25–26.

2014/C 271/14

A Régiók Bizottsága véleménye – Munkavállalói mobilitás és az EURES megerősítése

2014/C 271/15

A Régiók Bizottsága véleménye – Az uniós bankok szerkezeti reformjai és az árnyékbanki tevékenység átláthatósága
2014. augusztus 20. 57. évfolyam, C 272
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 272/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7272 – Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus)

2014/C 272/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7196 – Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione)

2014/C 272/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7010 – Bolton/Tri-Marine/JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 272/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 272/05

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

2014/C 272/06

A Bizottság közleménye a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása keretében és a Bizottság 666/2013/EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

  V   Hirdetmények
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 272/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7314 – Nordic Capital/Gina Tricot) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 272/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7282 – Liberty Global/Discovery/All3Media)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 272/09

CHAP/2012/03180. számú panasz – Értesítés az ügy lezárásáról
2014. augusztus 20. 57. évfolyam, C 273

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 273/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 21. 57. évfolyam, C 274
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 274/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7207 – Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)
  IV   Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Bizottság

2014/C 274/02

Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 274/03

Állami támogatás – Megfelelő intézkedések EFTA-állam általi elfogadásának eredményeként létező támogatási ügy lezárására irányuló határozat

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2014/C 274/04

A Fürstliches Landgericht 2014. március 18-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz az Otto Kaufmann AG-vel kapcsolatos eljárás ügyében (E-9/14. sz. ügy)

2014/C 274/05

Az Eidsivating lagmannsrett EFTA-Bíróság tanácsadói véleménye iránti, 2014. március 31-i kérelme az Enes Deveci és társai kontra Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ügyben (E-10/14. sz. ügy)

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 274/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7374 – Bain Capital/Itochu/Bellsystem) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 274/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7220 – Chiquita Brands International/Fyffes)

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 274/08

Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – Vietnami földrajzi árujelzők

  Helyesbítések

2014/C 274/09

Helyesbítés a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló iránymutatáshoz (HL C 249., 2014.7.31.)
2014. augusztus 21. 57. évfolyam, C 275

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 275/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 21. 57. évfolyam, C 276

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 276/01

Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — 32. teljes kiadásához fűzött ötödik kiegészítés

2014. augusztus 22. 57. évfolyam, C 277
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

  Európai Bizottság
2014/C 277/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7255 – BSPIH/KFG/FLINT)
 

IV   Tájékoztatások

  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 277/02

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 277/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.7327 – AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 277/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7011 – SNCF/SNCB/Thalys JV)

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 277/05

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 277/06

Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 914/2014/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh és Hamid Hamad Hamid al-’Ali számára

 

Helyesbítések

2014/C 277/07

Helyesbítés a francia kormány a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján készült közleményéhez (HL C 252., 2014.8.2.)
2014. augusztus 22. 57. évfolyam, C 277A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2014/C 277A/01

CONS/AD/105 álláshirdetés

2014/C 277A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. augusztus 22. 57. évfolyam, C 278

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 278/01

A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének (8) bekezdése és a 2007/533/IB tanácsi határozat 46. cikkének (8) bekezdése értelmében a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok jegyzéke

2014/C 278/02

N.SIS II hivatalok és nemzeti SIRENE irodák jegyzéke

2014. augusztus 22. 57. évfolyam, C 279

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Parlament
  ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL
2014/C 279/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 22. 57. évfolyam, C 280

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 280/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 280/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 280/03

A tagállamok által közölt információk az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

  Európai Bizottság

2014/C 280/04

SA.25338 (2008/E) sz. állami támogatás – Hollandia — Holland állami vállalatok társaságiadó-mentessége — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. augusztus 23. 57. évfolyam, C 281

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 281/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7216 – Reggeborgh/Argos Group Holding)

2014/C 281/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7310 – Rolls-Royce/Rolls-Royce Power Systems)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Bizottság

2014/C 281/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 281/04

Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2014. szeptember 1-je után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően.)
2014/C 281/05 A Finnország által az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervről küldött értesítésről szóló bizottsági határozat elfogadása
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 281/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media)
2014. augusztus 25. 57. évfolyam, C 282
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 282/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 282/02

C-578/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. június 12-i ítélete – Deltafina SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságmentesség — Együttműködési kötelezettség — Védelemhez való jog — A bírósági felülvizsgálat korlátai — Tisztességes eljáráshoz való jog — A tanúk és a felek kihallgatása, illetve meghallgatása — Ésszerű határidő — Az egyenlő bánásmód elve)

2014/C 282/03

C-243/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 19-i ítélete – FLS Plast A/S kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogköre — Indokolási kötelezettség — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudása — Az anyavállalat felelőssége a leányvállalattal szemben kiszabott bírság megfizetéséért — Arányosság — A Törvényszék előtti eljárás — Ésszerű időn belüli határozathozatal)

2014/C 282/04

C-377/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. június 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió és a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Unió nevében történő aláírásáról szóló 2012/272/EU tanácsi határozat — A jogalap megválasztása — EUMSZ 79. cikk, EUMSZ 91. cikk, EUMSZ 100. cikk, EUMSZ 191. cikk és EUMSZ 209. cikk — Harmadik országok állampolgárainak visszafogadása — Közlekedés — Környezet — Fejlesztési együttműködés)

2014/C 282/05

C-461/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Granton Advertising BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — Adómentességek — A 13. cikk B. része d) pontjának 3. és 5. alpontja — Az „egyéb értékpapír” vagy „egyéb forgatható értékpapír” fogalma‘ — Eladásösztönző rendszerek — Kedvezményre jogosító kártya — Adóalap)

2014/C 282/06

C-501/12–C-506/12., C-540/12. és C-541/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12) kontra Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — A 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 6. cikk (1) bekezdése — Életkoron alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés — Az életkor függvényében meghatározott köztisztviselői alapbér — Átmeneti rendszer — Az eltérő bánásmód fenntartása — Igazolások — Kártérítéshez való jog — A tagállam felelőssége — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

2014/C 282/07

C-507/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jessy Saint Prix kontra Secretary of State for Work and Pensions (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 45. cikk — 2004/38/EK irányelv — 7. cikk — A „munkavállaló” fogalma — Uniós polgár, aki a terhesség előrehaladott szakasza, valamint a szülést követő időszak által okozott fizikai korlátok miatt felhagy a munkával)

2014/C 282/08

C-531/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 19-i ítélete – Commune de Millau, Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Választottbírósági kikötés — A helyi fejlesztési tevékenységre vonatkozó támogatási szerződés — A folyósított előlegek egy részének visszatérítése — Tartozásátvállalás — A Törvényszék hatásköre — Elévülés — A Bizottság felelőssége)

2014/C 282/09

C-556/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 19-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TDC A/S kontra Teleklagenævnet (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/19/EK irányelv — 2. cikk, a) pont — A meghatározott hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférés, és azok használatának lehetővé tétele — 5., 8., 12. és 13. cikk — A nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre — A meghatározott hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférés, és azok használatának a lehetővé tételére vonatkozó kötelezettség — Az adott piacon jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozás — A hozzáférési hálózatban található elosztási pontot és a végfelhasználónál található hálózati végpontot összekapcsoló bekötőkábel — A meghatározott hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférés iránti, és azok használata iránti ésszerű kérelmek teljesítésére irányuló kötelezettség arányossága — 2002/21/EK irányelv — 8. cikk — A nemzeti szabályozó hatóságok feladatainak elvégzésére vonatkozó általános célkitűzések)

2014/C 282/10

C-574/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Centro Hospitalar de Setúbal EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) kontra Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes Lda (Előzetes döntéshozatalra utalás — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — 2004/18/EK irányelv — Szerződés közbeszerzési eljárás indítása nélkül történő odaítélése (úgynevezett „in house” odaítélés) — Az ajánlatkérő szervtől jogilag elkülönülő ajánlattevő — Kórházi segítségnyújtási és gondozási szolgáltatások központja — Nonprofit közhasznú szervezet — A tagok ajánlatkérő szervekből álló többsége — A tagok magánjogi, nonprofit karitatív szervezetekből álló kisebbsége — Az éves forgalom legalább 80 %-ának megfelelő, tagok javára végzett tevékenység)

2014/C 282/11

C-11/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bayer CropScience AG kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szabadalmi jog — Növényvédő szerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 1610/96/EK rendelet — 1. és 3. cikk — A „termék” és a „hatóanyagok” fogalma — Védőanyag)

2014/C 282/12

C-39/13–C-41/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen kontra SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG és társai kontra Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam kontra MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13) (Letelepedés szabadsága — Társasági adó — Az egy csoporthoz tartozó társaságok adózási egysége — Kérelem — Kizáró okok — Egy vagy több köztes társaság, vagy az anyavállalat székhelyének másik tagállamban való elhelyezkedése — Állandó telephely hiánya az adóztatás helye szerinti államban)

2014/C 282/13

C-53/13. és C-80/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Krajský soud v Ostravě, a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Strojírny Prostějov a.s. (C-53/13), ACO Industries Tábor s.r. o. (C-80/13) kontra Odvolací finanční ředitelství (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Munkaerő-kölcsönző ügynökség — Munkavállalók valamely másik tagállamban letelepedett ügynökség általi kiküldése — Korlátozás — Munkavállalókat kölcsönvevő vállalkozás — E munkavállalók jövedelemadójának levonása — Kötelezettség — Az állami költségvetésbe való befizetés — Kötelezettség — Belföldi ügynökség által kiküldött munkavállalók esete — Az ilyen kötelezettségek hiánya)

2014/C 282/14

C-75/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SEK Zollagentur GmbH kontra Hauptzollamt Gießen (Vámunió és Közös Vámtarifa — Behozatalivám-köteles áru vámfelügyelet alóli elvonása — Vámtartozás keletkezése)

2014/C 282/15

C-118/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Hamm [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gülay Bollacke kontra K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — Fizetett éves szabadság — Halál esetén járó pénzbeli megváltás)

2014/C 282/16

C-156/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Digibet Ltd, Gert Albers kontra Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Szerencsejátékok — Szövetségi szabályozás, amely az internetes szerencsejátékokra vonatkozóan tilalmakat ír elő, amelyeket egy korlátozott időszakon keresztül valamely tagállam egyik szövetségi egységében nem alkalmaztak — Koherencia — Arányosság)

2014/C 282/17

C-217/13. és C-218/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13) kontra Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — A 3. cikk (1) és (3) bekezdése — Piros, kontúr nélküli színből álló, banki szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott védjegy — Törlés iránti kérelem — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — Bizonyíték — Közvélemény-kutatás — Azon időpont, amikorra a használat révén megszerzett megkülönböztető képességet meg kell szerezni — Bizonyítási teher)

2014/C 282/18

C-314/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kontra Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications PUE (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Fehéroroszországgal szemben hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Mentességek — Jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos szakértői díjak kifizetése — A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság mérlegelési jogköre — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A pénzeszközök jogellenes eredetének hatása — Hiány)

2014/C 282/19

C-330/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 12-i ítélete (az Аdministrativen sad Burgas [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lukoyl Neftohim Burgas AD kontra Nachalnik na Mitnicheski punkt „Pristanishte Burgas Tsentar” pri Mitnitsa Burgas (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Az áruk besorolása — „Nehézpárlatok, kenőolajok; más olajok – meghatározott eljárások céljára” megnevezéssel leírt áruk — A 2707 és a 2710 vámtarifaszám — Aromás és nem aromás alkotórészek — A Kombinált Nómenklatúra és a Harmonizált Rendszer közötti viszony)

2014/C 282/20

C-345/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. június 19-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Karen Millen Fashions Ltd kontra Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd (6/2002/EK rendelet — Közösségi formatervezési minta — 6. cikk — Egyéni jelleg — Eltérő összbenyomás — 85. cikk, (2) bekezdés — Lajstromozás nélküli formatervezésiminta-oltalom — Érvényesség — Feltételek — Bizonyítási teher)

2014/C 282/21

C-377/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A „tagállami bíróság” fogalma — Tribunal Arbitral Tributário — 69/335/EGK irányelv — 4. és 7. cikk — Tőketársaság jegyzett tőkéjének emelése — 1984. július 1-jéig hatályos bélyegilleték — A bélyegilleték ezen időpontot követő eltörlése, majd újbóli bevezetése)

2014/C 282/22

C-166/14. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH kontra Bundesvergabeamt

2014/C 282/23

C-224/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-226/12. sz., Lidl Stiftung & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. február 27-én hozott ítélete ellen a Lidl Stiftung & Co. KG által 2014. május 7-én benyújtott fellebbezés

2014/C 282/24

C-237/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-225/12. sz., Lidl Stiftung & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. február 27-én hozott ítélete ellen a Lidl Stiftung & Co. KG által 2014. május 13-án benyújtott fellebbezés

2014/C 282/25

C-266/14. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2014. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) kontra Tyco Integrated Security S.L. és Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

2014/C 282/26

C-267/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-297/11. sz., Buzzi Unicem SpA kontra Európai Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Buzzi Unicem SpA által 2014. május 30-án benyújtott fellebbezés

2014/C 282/27

C-268/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-305/11. sz., Italmobiliare SpA kontra Európai Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen az Italmobiliare SpA által 2014. május 30-án benyújtott fellebbezés

2014/C 282/28

C-271/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) kontra Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

2014/C 282/29

C-273/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pierre Fabre Médicament kontra Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, Ministre des affaires sociales et de la santé

2014/C 282/30

C-292/14. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 20114. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Görög Köztársaság kontra Stefanos Stroumpoulis és társai

 

Törvényszék

2014/C 282/31

T-137/09. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 12-i ítélete – Nike International kontra OHIM – Muñoz Molina (R 10) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az R10 közösségi szóvédjegy bejelentése — R10 lajstromozatlan korábbi nemzeti szóvédjegy — A nemzeti védjegy átruházása — A korábbi védjegyjogosultság igazolása)

2014/C 282/32

T-16/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – Hollandia kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — A burgonyakeményítő előállítására vonatkozó európai kvótarendszer keretében teljesített kiadások — A védelemhez való jog”)

2014/C 282/33

T-644/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 4-i ítélete – Kimman kontra Bizottság (Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Értékelő jelentés — 2009. évi értékelési időszak — A keresetlevél és a panasz közötti összhang szabálya — A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése — Az ad hoc csoport véleménye — Elferdítés — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

2014/C 282/34

T-184/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 9-i ítélete – Moonich Produktkonzepte & Realisierung kontra OHIM – Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A HEATSTRIP közösségi szóvédjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke)

2014/C 282/35

T-203/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – Alchaar kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — Magánszemély felvétele az érintett személyek listáira — A rezsimmel fennálló kapcsolatok — A védelemhez való jog — A tisztességes eljáráshoz való jog — Indokolási kötelezettség — Bizonyítási teher — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — A tulajdonhoz való jog — A magánélethez való jog”)

2014/C 282/36

T-239/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 1-jei ítélete – Jyoti Ceramic Industries kontra OHIM – DeguDent (ZIECON) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZIECON közösségi ábrás védjegy bejelentése — CERCON korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009 rendelet 76. cikke)

2014/C 282/37

T-319/12. és T321/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság („Állami támogatások — Filmművészet — Filmstúdiókompleum megépítéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A piacgazdasági feltételek mellett működő magánbefektető kritériuma — Regionális célú állami támogatások — Kultúrát előmozdító támogatás — Indokolási kötelezettség”)

2014/C 282/38

T-329/12. és T-74/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. július 9-i ítélete – Al-Tabbaa kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Az Unió területére való belépés és a területén történő átutazás korlátozásai — A védelemhez való jog — A tényleges bírósági jogorvoslathoz való jog — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)

2014/C 282/39

T-520/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 9-i ítélete – Pågen Trademark kontra OHIM (gifflar) (Közösségi védjegy — A gifflar közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése)

2014/C 282/40

T-565/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – National Iranian Tanker Company kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)

2014/C 282/41

T-1/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 4-i ítélete – Advance Magazine Publishers kontra OHIM – Montres Tudor (GLAMOUR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GLAMOUR közösségi szóvédjegy bejelentése — TUDOR GLAMOUR korábbi nemzetközi védjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 282/42

T-20/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 26-i ítélete – Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak és rokkantsági támogatás — Rokkantság miatti nyugdíjazás — Rokkantsági bizottság — Összetétel — Az orvosok kijelölése — Az érintett tisztviselőnek a második orvos kijelölésére vonatkozó mulasztása — A második orvosnak a Bíróság elnöke általi kijelölése — A harmadik orvos kijelölése az első és a második kijelölt orvos közös megegyezése alapján — A személyzeti szabályzat II. mellékletének 7. cikke — A Törvényszék általi visszautalást követően a kereset első fokon történő elutasítása)

2014/C 282/43

T-155/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – Zanjani kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Belépési korlátozások — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)

2014/C 282/44

T-157/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – Sorinet Commercial Trust Bankers kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — A kereseti kérelmek módosításának határideje — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)

2014/C 282/45

T-181/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i ítélete – Sharif University of Technology kontra Tanács („Közös kül - és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)

2014/C 282/46

T-345/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 4-i ítélete – Construcción, Promociones e Instalaciones kontra OHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CPI COPISA INDUSTRIAL közösségi ábrás védjegy bejelentése — Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. korábbi ábrás spanyol védjegy és Construcción, Promociones e Instalaciones, S. A.-C. P. I. korábbi kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése — A korábbi védjegy tényleges használata bizonyítékának hiánya — A kereskedelmi név kereskedelmi forgalomban való használata bizonyítékának hiánya)

2014/C 282/47

T-480/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 1-jei ítélete – You-View.tv kontra OHIM – YouView TV (YouView+) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A YouView+ közösségi szóvédjegy bejelentése — You View You-View.tv korábbi ábrás Benelux védjegy — Dokumentumok késedelmes benyújtása — A 207/2009/EK rendelet 76. cikke (2) bekezdésében biztosított mérlegelési jogkör — Az „eltérő rendelkezés” fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése)

2014/C 282/48

T-242/14. sz. ügy: 2014. április 17-én benyújtott kereset – The Smiley Company kontra OHIM (arc formája)

2014/C 282/49

T-243/14. sz. ügy: 2014. április 17-én benyújtott kereset – The Smiley Company kontra OHIM (arc formája)

2014/C 282/50

T-244/14. sz. ügy: 2014. április 17-én benyújtott kereset – The Smiley Company kontra OHIM (csillag formájú arc)

2014/C 282/51

T-382/14. sz. ügy: 2014. május 19-én benyújtott kereset – Rintisch kontra OHIM – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

2014/C 282/52

T-411/14. sz. ügy: 2014. június 10-én benyújtott kereset – Coca-Cola kontra OHIM (palackforma)

2014/C 282/53

T-418/14. sz. ügy: 2014. május 25-én benyújtott kereset – Sina Bank kontra Tanács

2014/C 282/54

T-419/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset – The Goldman Sachs Group kontra Bizottság

2014/C 282/55

T-431/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (CHOICE)

2014/C 282/56

T-434/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – Arbuzov kontra Tanács

2014/C 282/57

T-437/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – Egyesült Királyság kontra Bizottság

2014/C 282/58

T-438/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Silec Cable és General Cable kontra Bizottság

2014/C 282/59

T-439/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – LS Cable & System kontra Bizottság

2014/C 282/60

T-446/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – Taihan Electric Wire kontra Bizottság

2014/C 282/61

T-447/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – nkt cables és NKT Holding kontra Bizottság

2014/C 282/62

T-448/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Hitachi Metals kontra Bizottság

2014/C 282/63

T-449/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Nexans France és Nexans kontra Bizottság

2014/C 282/64

T-487/14. sz. ügy: 2014. június 27-én benyújtott kereset – CHEMK és KF kontra Bizottság

2014/C 282/65

T-488/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Mdr Inversiones kontra Bizottság

2014/C 282/66

T-489/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Espacio Activos Financieros kontra Bizottság

2014/C 282/67

T-491/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – Bodegas Muga kontra Bizottság

2014/C 282/68

T-492/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – La Perla kontra OHIM – Alva Management (LA PERLA)

2014/C 282/69

T-500/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Derivos del Fluór kontra Bizottság

2014/C 282/70

T-501/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Fami-Cuatro de Inversiones kontra Bizottság

2014/C 282/71

T-502/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Torrevisa kontra Bizottság

2014/C 282/72

T-503/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Euroways kontra Bizottság

2014/C 282/73

T-504/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Sertrans Catalunya kontra Bizottság

2014/C 282/74

T-506/14. sz. ügy: 2014. június 27-én benyújtott kereset – Grandi Navi Veloci kontra Bizottság

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!