spacer
  9. évfolyam 33. szám 2014.08.13.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Fontos változások jönnek - Kezdődik a milliárdos pénzosztás

Bár egy hónap múlva megjelennek az első uniós pályázatok a 2014-2020-as időszakból, az első kifizetésekre minden bizonnyal a jövő év elejéig várni kell. Az ingyen milliók megszerzéséről azoknak sem kell lemondaniuk, akik most kezdenék el a felkészülést.

Várhatóan az eredetileg tervezettnél korábban, egy hónapon belül kiírják a 2014-2020 közötti új uniós fejlesztési időszak első pályázatait - mondta kedden Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) uniós források felhasználásáért felelős államtitkára Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az MTI által közölt interjúból túl sok minden nem derült ki, de azt már lehet tudni, hogy az első tenderek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében jelennek meg és a vállalkozások beruházásainak fejlesztését célozzák. Rákossy szavai szerint a kormány a nagy hagyományokkal rendelkező és magas hozzáadott értéket képviselő iparágakat kívánja fejleszteni, mint a járműipar, az élelmiszeripar, az elektronika, a logisztika, vagy a turizmus, de beszélt arról is, hogy a fejlesztéspolitika egyik alappillére, hogy a felzárkóztatást szolgálja, így előtérbe kerül a kis-, és középvállalkozások fejlesztése, a munkahelyteremtés, és az újraiparosítás is.

Tovább a teljes tartalomra

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 32. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 187
Végelszámolás 153
Hivatalból való törlés 32

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 49
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1107

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 396 db.

A héten 11 792 cégnév, 2 973 székhelycím és 693 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 704 db.

Magyar Közlöny 109/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

109/2014. augusztus 5.

 

 

40/2014. (VIII. 5.) BM rendelet

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

 2014.09.04.

41/2014. (VIII. 5.) BM rendelet

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

 2014.08.08.

1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.08.05.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. augusztus 5. 57. évfolyam, L 232

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 843/2014/EU (2014. július 23.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Upplandskubb (OEM)]

A Bizottság 844/2014/EU (2014. július 23.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Cebularz lubelski (OFJ)]

A Bizottság 845/2014/EU (2014. július 31.) rendelete

a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa, IIIa és IV övezet 1., 2., 3. és 4. homokiangolna-gazdálkodási területének uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 846/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

a 92/65/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének a lófélékhez tartozó donor állatokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 847/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

a DL-szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 848/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

a Corynebacterium glutamicum által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 403/2009/EK rendeletnek az L-valin takarmány-adalékanyag címkézése tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 849/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

a Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, a Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 és a Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 850/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/515/EU (2014. július 30.) határozata

a Régiók Bizottsága négy ír tagjának és négy ír póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/516/EU (2014. július 30.) határozata

a Régiók Bizottsága három olasz tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről

 

Helyesbítések

Helyesbítés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20.)
2014. augusztus 6. 57. évfolyam, L 233

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/517/EU (2014. április 14.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A Tanács 2014/518/Euratom (2014. április 14.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv Európai Bizottság általi, az Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötésének jóváhagyásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 851/2014/EU (2014. július 23.) rendelete

a 2866/98/EK rendeletnek az euro litvániai átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 852/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

az L-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 853/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjára elrendelt különleges feltételek megállapításáról szóló 1151/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 854/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/519/EU (2014. július 30.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/520/EU (2014. július 30.) határozata

a Régiók Bizottsága egy belga tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/521/EU (2014. július 30.) határozata

a Régiók Bizottsága két horvát tagjának és négy horvát póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/522/EU (2014. július 30.) határozata

a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és két dán póttagjának kinevezéséről

A Bizottság 2014/523/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási határozata

a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának Európai Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok és országrészek jegyzékében a Kuvaitra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 5440. számú dokumentummal történt)

2014. augusztus 7. 57. évfolyam, L 234

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 855/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Robiola di Roccaverano [OEM])

A Bizottság 856/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Lammefjordsgulerod [OFJ])

A Bizottság 857/2014/EU (2014. augusztus 6.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a pénzbírságoknak és időszakos kényszerítő bírságoknak a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerinti kiszabására, valamint a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek elismerésének ugyanezen rendelet 7. cikke szerinti visszavonására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2014. július 18-i 788/2014/EU bizottsági rendelethez (HL L 214., 2014.7.19.)
2014. augusztus 8. 57. évfolyam, L 235

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 858/2014/EU (2014. augusztus 4.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 859/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 860/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 861/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság 862/2014/EU (2014. augusztus 7.) végrehajtási rendelete

a 496/2011/EU végrehajtási rendeletnek a nátrium-benzoát takarmány-adalékanyagra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 863/2014/EU (2014. augusztus 7.) végrehajtási rendelete

az 1730/2006/EK bizottsági rendeletnek és az 1138/2007/EK bizottsági rendeletnek a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 864/2014/EU (2014. augusztus 7.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. augusztus 8. 57. évfolyam, L 236

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 842/2014/EU (2014. július 4.) rendelete

a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő megállapításáról

2014. augusztus 8. 57. évfolyam, L 237

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 23. számú előírása

Egységes rendelkezések a gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák és manőverezőlámpák jóváhagyásáról

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 46. számú előírása

Egységes rendelkezések a közvetett látást biztosító eszközök és a gépjárművek ilyen eszközök beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról

2014. augusztus 9. 57. évfolyam, L 238

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 865/2014/EU (2014. augusztus 8.) rendelete

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet spanyol nyelvű változatának helyesbítéséről

A Bizottság 866/2014/EU (2014. augusztus 8.) rendelete

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról

A Bizottság 867/2014/EU (2014. augusztus 8.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/524/EU (2013. július 17.) határozata

a Szlovák Köztársaság által az állami tulajdonban lévő intermodális szállítási terminálok építése és üzemeltetése érdekében végrehajtani tervezett SA.34369 (13/C) (ex 12/N) számú intézkedésről/támogatási programról/állami támogatásról (az értesítés a C(2013)4423. számú dokumentummal történt)

2014. augusztus 5. 57. évfolyam, C 254
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 254/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7298 – UNIQA Insurance Group/UNIQA Life)

2014/C 254/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7247 – Fresenius SE & Co/Sistema JSFC/JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 254/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 254/04

Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. január 17-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye az M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: UK

2014/C 254/05

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Deutsche Börse/NYSE Euronext (M.6166)

2014/C 254/06

A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. február 1.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetetlennek nyilvánításáról (Ügyszám: M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext) (az értesítés a C(2012) 440 final számú dokumentummal történt)

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 254/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

  Helyesbítések

2014/C 254/08

Helyesbítés a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek frissített jegyzékéhez (HL C 247., 2006.10.13., 1. o.; HL C 153., 2007.7.6., 5. o.; HL C 192., 2007.8.18., 11. o.; HL C 271., 2007.11.14., 14. o.; HL C 57., 2008.3.1., 31. o.; HL C 134., 2008.5.31., 14. o.; HL C 207., 2008.8.14., 12. o.; HL C 331., 2008.12.31., 13. o.; HL C 3., 2009.1.8., 5. o.; HL C 64., 2009.3.19., 15. o.; HL C 198., 2009.8.22., 9. o.; HL C 239., 2009.10.6., 2. o.; HL C 298., 2009.12.8., 15. o.; HL C 308., 2009.12.18., 20. o.; HL C 35., 2010.2.12., 5. o.; HL C 82., 2010.3.30., 26. o.; HL C 103., 2010.4.22., 8. o.; HL C 108., 2011.4.7., 6. o.; HL C 157., 2011.5.27., 5. o.; HL C 201., 2011.7.8., 1. o.; HL C 216., 2011.7.22., 26. o.; HL C 283., 2011.9.27., 7. o.; HL C 199., 2012.7.7., 5. o.; HL C 214., 2012.7.20., 7. o.; HL C 298., 2012.10.4., 4. o.; HL C 51., 2013.2.22., 6. o.; HL C 75., 2013.3.14., 8. o.; HL C 77., 2014.3.15., 4. o.) (HL C 118., 2014.4.17.)
2014. augusztus 5. 57. évfolyam, C 254A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 254A/01

Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

2014/C 254A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. augusztus 6. 57. évfolyam, C 255

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 255/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7306 – Triton/GEA Heat Exchanger Business)

2014/C 255/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7324 – ACS/CLECE)

2014/C 255/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7308 – Atos/Bull)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 255/04

Az Európai Központi Bank véleménye (2014. május 21.) a pénzpiaci alapokról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2014/36)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 255/05

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 255/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7318 – Rosneft/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit)
2014. augusztus 6. 57. évfolyam, C 255A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2014/C 255A/01

Nyílt pályázati felhívás — Promóciós munkatárs — Hivatkozás: EF-TA-14-01

2014/C 255A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. augusztus 7. 57. évfolyam, C 256

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 256/01

Közlemény a szántóföldi növények termelt mennyiségének az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 171. cikkének (4) bekezdése szerinti közzétételéről

2014/C 256/02

Közlemény a marha- és borjúhús termelt mennyiségének az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 170. cikkének (4) bekezdése szerinti közzétételéről

2014/C 256/03

Közlemény az olívaolaj termelt mennyiségének az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletCaret -3?> 169. cikkének (4) bekezdése szerinti közzétételéről

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 256/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 256/05

Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
2014. augusztus 7. 57. évfolyam, C 257

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 257/01

Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — Hatodik kiegészítés a 32. teljes kiadáshoz

2014. augusztus 8. 57. évfolyam, C 258

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 258/01

Felhívás észrevételek benyújtására a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló bizottsági rendelettervezettel kapcsolatban

2014/C 258/02

Tervezet: A Bizottság …/…/EU rendelete (2014. augusztus 1.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

2014/C 258/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7083 – John Wood Group/Siemens/JV)

2014/C 258/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7305 – TDR Capital/Delek Europe)

2014/C 258/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7285 – Cerberus/Visteon Interiors)

2014/C 258/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7280 – Hgcapital/KKR/Cinven/Visma)

2014/C 258/07

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7315 – Carlson/CWT)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Bizottság
2014/C 258/08 Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 258/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7331 – Constellium/Tri-Arrows Aluminum Holding/Quiver Ventures) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 258/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7368 – Riverstone/Carlyle/Hestya/HES) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 258/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting)
2014. augusztus 8. 57. évfolyam, C 259

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 259/01

A Bizottság közleménye az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2014. augusztus 9. 57. évfolyam, C 260

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 260/01

A Bizottság közleménye a négy ftalát (DEHP, DBP, BBP és DIBP) tekintetében a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján indított korlátozási eljárás lezárásáról

2014/C 260/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7266 – D'Ieteren/Continental/JV)

2014/C 260/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7202 – Lenovo/Motorola Mobility)

2014/C 260/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7320 – PAI Partners/DVD Participations)

2014/C 260/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7321 – CVC Capital Partners/Vedici Groupe)

2014/C 260/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7295 – Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind)

2014/C 260/07

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7137 – EDF/Dalkia en France)

2014/C 260/08

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7290 – Apple/Beats)

  IV   Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 260/09

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 260/10

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló bizottsági határozatok összefoglalója (közzétéve az 1907/2006/EK rendelet 64. cikke (9) bekezdésének megfelelően)
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 260/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.7291 – Versalis/Novamont) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 260/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.7338 – OJI/INCJ/Rank Group Pulp, Paper & Packaging Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 260/13

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 260/14

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 260/15

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 260/16

A CHAP 2010/723 panasz lezárása
2014. augusztus 11. 57. évfolyam, C 261
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 261/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 261/02

C-511/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. április 10-i végzése (a Tribunal Central Administrativo Norte [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Joaquim Fernando Macedo Maia és társai kontra Fundo de Garantia Salarial, IP (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Előzetes döntéshozatalra utalás — A 80/987/EGK irányelv — A 2002/74/EK irányelv — A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — Garanciaintézetek — A garanciaintézetek fizetési kötelezettségének korlátozása — A munkáltató fizetésképtelenségének megállapítása iránti kereset megindítása előtt több mint hat hónappal érvényesíthetővé váló bérkövetelések)

2014/C 261/03

C-608/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 8-i végzése – Greinwald GmbH kontra Nicolas Wessang, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Ugyanezen szabályzat 169. cikkének (2) bekezdése — A fellebbezés szükséges tartalma)

2014/C 261/04

C-27/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 4-i végzése (a Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Flughafen Lübeck GmbH kontra Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Állami támogatások — Az EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk — Repülőteret üzemeltető közvállalkozás által egy alacsony költséggel működő légitársaság számára biztosított előnyök — A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását elrendelő határozat — A tagállami bíróságok azon kötelezettsége, hogy megfeleljenek a támogatás fennállását illetően e határozatban lefolytatott bizottsági értékelésnek)

2014/C 261/05

C-89/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. április 30-i végzése (Tribunale de Napoli [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Luigi D’Aniello és társai kontra Poste Italiane (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Nemzeti szabályozás, amely a határozatlan idejű munkaszerződés jogellenes megszüntetése esetén alkalmazandó kártérítési rendszertől eltérő kártérítési rendszert ír elő a munkaviszony megszűnésének jogellenes megállapítása esetén — Gazdasági következmények — A kérelmek összehasoníthatósága)

2014/C 261/06

C-153/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. április 3-i végzése (Okresný súd Bardejov [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pohotovos» s.r. o. kontra Ján Soroka (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Ratione temporis alkalmazás — A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőző tények — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 261/07

C-285/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. június 12-i végzése – Bimbo, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 8. cikk — A Caffè KIMBO közösségi ábrás védjegy bejelentése — Felszólalási eljárás — BIMBO korábbi nemzeti szóvédjegy — Közismert védjegy — A felszólalás részleges elutasítása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

2014/C 261/08

C-287/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. május 22-i végzése – Bilbaína de Alquitranes, SA és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — A kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő szurokkoksz különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagként történő azonosítása — Egyenlő bánásmód)

2014/C 261/09

C-329/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 8-i végzése (az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ferdinand Stefan kontra Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Az eljárási szabályzat 99. cikke — 2003/4/EK irányelv — Érvényesség — A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés — A környezeti információk közzétételére vonatkozó kötelezettség alóli kivétel olyan esetben, amikor a közzététel veszélyeztetné a tisztességes tárgyaláshoz való jogot — E kivételek tagállamok számára fakultatív jellege — EUSZ 6. cikk — A Charta 47. cikkének második bekezdése)

2014/C 261/10

C-350/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. június 5-i végzése (az Augstākā tiesa [korábban Augstākās tiesas Senāts – Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Antonio Gramsci Shipping Corp. és társai kontra Aivars Lembergs (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Ideiglenes és biztosítási intézkedések elismerése és végrehajtása — Az eredeti határozat hatályon kívül helyezése — Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem fenntartása — Okafogyottság)

2014/C 261/11

C-374/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i végzése – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A METROINVEST szóvédjegy bejelentése — Kék és sárga színekben, a METRO szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentője és nemzeti ábrás védjegy jogosultja általi felszólalás — A lajstromozás megtagadása)

2014/C 261/12

C-411/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. május 8-i végzése – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra Sanco SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Egy csirkét ábrázoló ábrás védjegy — Egy csirkét ábrázoló nemzeti ábrás védjegy jogosultja általi felszólalás — A felszólalás részbeni elutasítása)

2014/C 261/13

C-412/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i végzése – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 34. cikk (1) bekezdése, 75. cikk és a 77. cikk (1) bekezdése — MEDINET korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — A szenioritás igénylése — Elutasítás)

2014/C 261/14

C-414/13. P: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. május 20-i végzése – Reber Holding GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Anna Klusmeir (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM szóvédjegy — A W. Amadeus Mozart korábbi nemzeti ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása)

2014/C 261/15

C-448/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 12-i végzése – Delphi Technologies, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja — INNOVATION FOR THE REAL WORLD szóvédjegy — Reklámjelmondat — A lajstromozás megtagadása — A megkülönböztető képesség hiánya)

2014/C 261/16

C-500/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. június 5-i végzése (Naczelny S±d Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gmina Międzyzdroje kontra Minister Finansów (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az előzetesen felszámított adó levonása — Tárgyi eszközök — Ingatlanok — Az adólevonások korrekciója — Tíz éves korrekciós időszakot előíró nemzeti jogszabályok)

2014/C 261/17

C-600/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács tanács) 2014. április 30-i végzése (Giudice di pace di Matera [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Intelcom Service Ltd kontra Vincenzo Mario Marvulli (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 34., EUMSZ 35., EUMSZ 37., EUMSZ 56. és EUMSZ 60. cikk — 2006/123/EK irányelv — Az ingatlan-adásvételi szerződések elkészítésének és hitelesítésének tevékenységét a közjegyzők számára fenntartó nemzeti jogszabály — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 261/18

C-683/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. június 19-i végzése (a Tribunal do Trabalho da Covilhã [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA és társai kontra Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Személyes adatok kezelése — 95/46/EK irányelv — 2. cikk — A „személyes adatok” fogalma — 6. és 7. cikk — Az adatok minőségére és az adatkezelés jogszerűvé tételére vonatkozó elvek — 17. cikk — Az adatkezelés biztonsága — A munkavállalók munkaideje — Munkaidő-nyilvántartás — A munkafeltételek ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság hozzáférése — A munkáltatónak a munkaidő-nyilvántartás oly módon történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettsége, amely lehetővé teszi az azonnali megtekintést)

2014/C 261/19

C-13/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2014. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Municipiul Piatra Neamț kontra Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

2014/C 261/20

C-167/14. sz. ügy: 2014. április 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

2014/C 261/21

C-240/14. sz. ügy: A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2014. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eleonore Prüller-Frey kontra Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

2014/C 261/22

C-269/14. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

2014/C 261/23

C-285/14. sz. ügy: A Cour de Cassation (Franciaország) által 2014. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne kontra Brasserie Bouquet SA

2014/C 261/24

C-289/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Brit Air SA kontra Ministère des finances et des comptes publics

2014/C 261/25

C-8/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 7-i végzése – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság, beavatkozók: Belga Királyság és Holland Királyság

2014/C 261/26

C-9/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 7-i végzése – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság, beavatkozók: Belga Királyság és Holland Királyság

2014/C 261/27

C-46/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 27-i végzése (a Datenschutzbehörde [korábban Datenschutzkommission, Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – H kontra E

2014/C 261/28

C-121/13. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2014. május 7-i végzése (az Amtsgericht Wedding [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft kontra Xceed Holding Ltd.

2014/C 261/29

C-207/13. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2014. május 13-i végzése (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman a Rederij Waddentransport cégnév alatt eljárva kontra Minister van Infrastructuur en Milieu, a Wagenborg Passagiersdiensten BV és a Terschellinger Stoombootmaatschappij BV részvételével

2014/C 261/30

C-284/13. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 3-i végzése – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France kontra Európai Bizottság

2014/C 261/31

C-292/13. P. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2014. május 21-i végzése – Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Impexmetal S.A.

2014/C 261/32

C-415/13. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 22-i végzése – Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Impexmetal S.A.

2014/C 261/33

C-458/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 7-i végzése (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andreas Grund, az SR-Tronic GmbH felszámolójaként eljárva, Jürgen Reiser, Dirk Seidler kontra Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

2014/C 261/34

C-475/13. sz. és C-476/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2014. május 14-i végzése (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13) kontra easyJet Airline Co. Ltd

2014/C 261/35

C-493/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 4-i végzése – Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

2014/C 261/36

C-558/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 4-i végzése (a Krajský súd v Preąove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CD Consulting s. r. o. kontra Marián Vasko

2014/C 261/37

C-571/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 14-i végzése (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Annegret Weitkämper-Krug kontra NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

2014/C 261/38

C-629/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. április 30-i végzése (a S±d Okręgowy w Gliwicach [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a petrozsényi (Románia) székhelyű Adarco Invest Sp. z o. o. lengyelországi Tarnowskie Góry-ban található fióktelepe

2014/C 261/39

C-658/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 13-i végzése (a Landgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner kontra TUIfly GmbH

2014/C 261/40

C-661/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 7-i végzése (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Astellas Pharma Inc. kontra Polpharma SA Pharmaceutical Works

2014/C 261/41

C-680/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 16-i végzése (a Landgericht Frankfurt am Main előzetes döntéshozatal iránti kérelme [Németország]) – Condor Flugdienst GmbH kontra Andreas Plakolm

2014/C 261/42

C-46/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. május 6-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jürgen Kaiser kontra Condor Flugdienst GmbH

 

Törvényszék

2014/C 261/43

T-564/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 26-i ítélete – Quimitécnica.com és de Mello kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A foszfáttartalmú takarmányok európai piaca — Bírságok — Részletekben történő megfizetés — Bankgarancia létrehozását előíró bizottsági határozat — Indokolási kötelezettség — Arányosság)

2014/C 261/44

T-372/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 26-i ítélete – Basic kontra OHIM – Repsol YPF (basic) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A basic közösségi ábrás védjegy bejelentése — BASIC korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Szolgáltatások hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 261/45

T-541/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 26-i ítélete – Fundação Calouste Gulbenkian kontra OHIM – Gulbenkian (GULBENKIAN) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GULBENKIAN közösségi szóvédjegy bejelentése — Fundação Calouste Gulbenkian korábbi közismert nemzeti védjegy, kereskedelmi név és nemzeti ábrás megjelölések — Viszonylagos kizáró okok — A korábbi jogok fennállásának bizonyítéka — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint (4) és (5) bekezdése — Az eljárási szabályzat 90. cikkének a) pontja)

2014/C 261/46

T-314/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset – Borde és Carbonium kontra Bizottság

2014/C 261/47

T-317/14. sz. ügy: 2014. május 7-én benyújtott kereset – Klement kontra OHIM – Bullerjan (Egy sütő formája)

2014/C 261/48

T-232/14. sz. ügy: 2014. május 7-én benyújtott kereset – Bankia kontra OHIM – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

2014/C 261/49

T-334/14. sz. ügy: 2014. május 14-én benyújtott kereset – Roca Sanitario kontra OHIM – Villeroy & Boch (vízcsap)

2014/C 261/50

T-336/14. sz. ügy: 2014. május 15-én benyújtott kereset – Société des produits Nestlé kontra OHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

2014/C 261/51

T-340/14. sz. ügy: 2014. május 15-én benyújtott kereset – Klyuyev kontra Tanács

2014/C 261/52

T-341/14. sz. ügy: 2014. május 15-én benyújtott kereset – Klyuyev kontra Tanács

2014/C 261/53

T-343/14. sz. ügy: 2014. május 19-én benyújtott kereset –Cipriani kontra OHIM – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

2014/C 261/54

T-351/14. sz. ügy: 2014. május 20-án benyújtott kereset – Construlink kontra OHIM – Wit-Software (GATEWIT)

2014/C 261/55

T-362/14. sz. ügy: 2014. május 27-én benyújtott kereset – REWE-Zentral kontra OHIM – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

2014/C 261/56

T-364/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Penny-Markt kontra OHIM – Boquoi Handels (B! O)

2014/C 261/57

T-367/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – August Storck kontra OHIM – Chiquita Brands (Fruitfuls)

2014/C 261/58

T-370/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Petropars és társai kontra Tanács

2014/C 261/59

T-371/14. sz. ügy: 2014. május 26-án benyújtott kereset – NICO kontra Tanács

2014/C 261/60

T-372/14. sz. ügy: 2014. május 26-án benyújtott kereset – HK Intertrade kontra Tanács

2014/C 261/61

T-373/14. sz. ügy: 2014. május 26-án benyújtott kereset – Petro Suisse Intertrade kontra Tanács

2014/C 261/62

T-380/14. sz. ügy: 2014. május 30-án benyújtott kereset – Pshonka kontra Tanács

2014/C 261/63

T-381/14. sz. ügy: 2014. május 30-án benyújtott kereset – Pshonka kontra Tanács

2014/C 261/64

T-387/14. sz. ügy: 2014. június 2-án benyújtott kereset – salesforce.com kontra OHIM (MARKETINGCLOUD)

2014/C 261/65

T-400/14. sz. ügy: 2014. június 4-én benyújtott kereset – Premo kontra OHIM – Prema Semiconductor (PREMO)

2014/C 261/66

T-402/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – FCC Aqualia kontra OHIM – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

2014/C 261/67

T-405/14. sz. ügy: 2014. május 31-én benyújtott kereset – Yavorskaya kontra Tanács és társai

2014/C 261/68

T-455/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Pirelli & C. kontra Bizottság

2014/C 261/69

T-456/12. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – TAO/AFI és SFIE kontra Parlament és Tanács

2014/C 261/70

T-457/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-59/13. sz., Rouffaud kontra EKSZ ügyben 2014. április 9-én hozott ítélete ellen Thierry Rouffaud által 2014. június 18-án benyújtott fellebbezés

2014/C 261/71

T-464/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-81/12. sz., Nieminen kontra Tanács ügyben 2014. április 10-én hozott ítélete ellen Risto Nieminen által 2014. június 20-án benyújtott fellebbezés

2014/C 261/72

T-466/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

2014/C 261/73

T-471/14. sz. ügy: 2014. június 25-én benyújtott kereset – Ibercaja Banco és társai kontra Bizottság

2014/C 261/74

T-472/14. sz. ügy: 2014. június 25-én benyújtott kereset – Joyería Tous kontra Bizottság

2014/C 261/75

T-473/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset –Corporación Alimentaria Guissona y Naviera Muriola kontra Bizottság

2014/C 261/76

T-474/14. sz. ügy: 2014. június 25-én benyújtott kereset – Cesáreo Martín-Sanz és társai kontra Bizottság

2014/C 261/77

T-476/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Poal Investments XXI és társai kontra Bizottság

2014/C 261/78

T-477/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Caamaño Sistemas Metálicos és társai kontra Bizottság

2014/C 261/79

T-478/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Industrias Espadafor és társai kontra Bizottság

2014/C 261/80

T-482/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria kontra Bizottság

2014/C 261/81

T-483/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Banco de Albacete kontra Bizottság

2014/C 261/82

T-484/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Monthisa Residencial kontra Bizottság

2014/C 261/83

T-485/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Bon Net kontra OHIM – Aldi (Bon Appétit!)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!