spacer
  9. évfolyam 28. szám 2014.07.08.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Cégtörlési rekord 2014 második negyedévében is

Minden eddiginél számosabb, összesen több mint tízezer cég szűnt meg idén a második negyedévben. Az első félév is negatív rekordot döntött, de jó jel, hogy a megszűnések mögött egyre kisebb számban jelenik meg okként a felszámolás, vagyis egyre kevesebb cég megy úgy tönkre, hogy kifizetetlen számlákat hagy maga után. A gazdasági növekedés pozitív hatásait még nem érezni a cégstatisztikán.

Hiába indult növekedésnek a gazdaság, a cégstatisztikára még rányomja bélyegét a válság – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató féléves jelentéséből. A második negyedévben 10 297 cég szűnt meg Magyarországon, ilyen sok vállalkozást soha korábban nem törölt a cégbíróság. Az érték 12 százalékkal haladja meg az előző negyedévi szintet, és több mint 13 százalékkal az előző év azonos időszakának eredményét. Az első félév egészéről ugyancsak elmondható, hogy rekordmagas megszűnési rátát hozott, az első hat hónapban regisztrált 19 615 törlés ugyanis 10 százalékkal haladja meg a 2013-as második félévi adatot.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 27. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 396
Végelszámolás 294
Hivatalból való törlés 16

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 61
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2871

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1 266 db.

A héten 32 271 cégnév, 8 321 székhelycím és 1 920 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 512 475 db.

Magyar Közlöny 90-91/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

90/2014. július 2.

 

 

Köm.5011/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.07.02.

Köm.5012/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.07.02.

Köm.5014/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.07.02.

61/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.07.02.

62/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.07.02.

63/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.07.02.

64/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.07.02.

65/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.07.02.

66/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.07.02.

67/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.07.02.

68/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.07.02.

69/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.07.02.

70/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.07.02.

71/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.07.02.

72/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.07.02.

73/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.07.02.

74/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.07.02.

75/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok felmentéséről

 2014.07.02.

76/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.07.02.

77/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.07.02.

78/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok felmentéséről

 2014.07.02.

79/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.07.02.

80/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2014.07.02.

81/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.07.02.

82/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkárok felmentéséről

 2014.07.02.

83/2014. (VII. 2.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.07.02.

91/2014. július 3.

 

 

2014. évi XXIV. törvény

Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2014.07.04.

2014. évi XXV. törvény

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

 2014.07.04.

2014. évi XXVI. törvény

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

 2014.07.04.

2014. évi XXVII. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

 2014.07.04.

20/2014. (VII. 3.) AB határozat

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

 2014.07.03.

2/2014. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2014.07.03.

30/2014. (VII. 3.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

 2014.06.30.

1367/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2014.07.04.

1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

 2014.07.03.

1369/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „CENTRAL EUROPE 2020” transznacionális és az „ESPON 2020” interregionális együttműködési programok elfogadásáról

 2014.07.03.

1370/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „URBACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról

 2014.07.03.

84/2014. (VII. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.07.03.

 

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. július 1. 57. évfolyam, L 192

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 721/2014/EU (2014. június 16.) rendelete

az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

A Tanács 722/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 723/2014/EU (2014. június 23.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Nieheimer Käse (OFJ)]

A Bizottság 724/2014/EU (2014. június 26.) végrehajtási rendelete

az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében előírt adattovábbításra vonatkozó adatcsereszabványról

A Bizottság 725/2014/EU (2014. június 30.) végrehajtási rendelete

a 499/96/EK tanácsi rendeletnek az egyes Izlandról származó halak és halászati termékek új uniós vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 726/2014/EU (2014. június 30.) végrehajtási rendelete

a 992/95/EK tanácsi rendeletnek a Norvégiából származó elkészített hering új uniós vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 727/2014/EU (2014. június 30.) végrehajtási rendelete

a Kínai Népköztársaságból származó triklór-izocianursav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1389/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet új exportőr tekintetében történő felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

A Bizottság 728/2014/EU (2014. június 30.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/84/EU (2014. június 30.) irányelve

a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete A. függelékének a nikkel tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2014/414/EU (2014. június 27.) határozata

az Európai Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozó, az Európai Parlamentnek szóló javaslattételről

A Tanács 2014/415/EU (2014. június 24.) határozata

a szolidaritási klauzula Unió által történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról

A Bizottság 2014/416/EU (2014. április 9.) határozata

a Franciaország által végrehajtott SA.23257 (12/C) (ex NN 8/10, ex CP 157/07) sz. állami támogatási programról (a kertészeti és a tájépítészeti termékek és szakmai ágazatok értékének, illetve elismertségének növelésével foglalkozó franciaországi szövetség [Val'Hor] keretében megkötött szakmaközi megállapodás) (az értesítés a C(2014) 2223. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/417/EU (2014. június 27.) végrehajtási határozata

az afrikai sertéspestis lettországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 4536. számú dokumentummal történt)

Az Európai Központi Bank 2014/418/EU (2014. június 16.) határozata

a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2014/27)

2014. július 1. 57. évfolyam, L 193

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 702/2014/EU (2014. június 25.) rendelete

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

2014. július 2. 57. évfolyam, L 194

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 729/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás)

A Bizottság 730/2014/EU (2014. július 1.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/85/EU (2014. július 1.) irányelve

a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a 3 400–3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008/411/EK határozat módosításáról szóló, 2014. május 2-i 2014/276/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (HL L 139., 2014.5.14.)
2014. július 2. 57. évfolyam, L 195

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/403/EU (2014. június 26.) végrehajtási határozata

az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a statisztikai adatszolgáltatás tekintetében a tagállamoknak nyújtandó eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 4164. számú dokumentummal történt)

2014. július 3. 57. évfolyam, L 196

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 731/2014/EU (2014. július 2.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/419/EU (2014. június 23.) határozata

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, 1972. július 22-i megállapodással létrehozott vegyes bizottságon belül az említett megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítésével összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/420/EU (2014. június 23.) határozata

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, 1972. július 22-i megállapodással létrehozott vegyes bizottságon belül az említett megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítésével összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/421/EU (2014. június 23.) határozata

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti, 1973. május 14-i megállapodással létrehozott vegyes bizottságon belül az említett megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítésével összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Bizottság 2014/422/EU (2014. július 2.) végrehajtási határozata

a Dél-Afrikából származó bizonyos citrusfélék tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2014) 4191. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/423/EU (2014. július 1.) végrehajtási határozata

a citikolinnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 4252. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/424/EU (2014. július 1.) végrehajtási határozata

a repcemagfehérjének a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 4256. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/425/EU (2014. július 1.) határozata

bizonyos közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján a Szlovák Köztársaság és az Egyesült Királyság számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 4344. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/426/EU (2014. július 1.) határozata

bizonyos közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján az Egyesült Királyság számára történő engedélyezéséről (Az értesítés a C(2014) 4355. számú dokumentummal történt)

Az Európai Központi Bank 2014/427/EU (2014. február 6.) határozata

az Európai Központi Bank képviselőinek a felügyeleti testületbe történő kinevezéséről EKB/2014/4

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS-EU Miniszterek Tanácsának 1/2014 2014/428/EU (2014. június 20.) határozata

az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. mellékletének felülvizsgálatáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a Lactobacillus brevis DSM 23231, a Lactobacillus brevis DSMZ 16680, a Lactobacillus plantarum CECT 4528 és a Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről szóló, 2014. április 22-i 399/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 119., 2014.4.23.)
Helyesbítés az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin, atiametoxam és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagokhasználatának és értékesítésének tilalma tekintetében történőmódosításáról szóló, 2013. május 24-i 485/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 139., 2013.5.25.)
2014. július 4. 57. évfolyam, L 197

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 732/2014/EU (2014. július 3.) rendelete

a 754/2009/EK és a 43/2014/EU rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 733/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes hulladékoknak egyes nem OECD-országokba irányuló, hasznosítási célú kivitele tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 734/2014/EU (2014. július 3.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/429/EU (2014. június 24.) határozata

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott társulási tanácsban a Felek területén oltalom alatt álló egyes földrajzi árujelzők XVIII. mellékletbe történő felvételéről hozandó társulási tanácsi határozattal kapcsolatban képviselendő uniós álláspont kialakításáról

A Tanács 2014/430/KKBP (2014. július 3.) határozata

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

A Bizottság 2014/431/EU (2014. június 26.) végrehajtási határozata

a 91/271/EGK tanácsi irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól (az értesítés a C(2014) 4208. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló, 2014. június 23-i 692/2014/EU tanácsi rendelethez (HL L 183., 2014.6.24.)
Helyesbítés az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 127., 2014.4.29.)
2014. július 5. 57. évfolyam, L 198

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 735/2014/EU (2014. július 4.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 216. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 736/2014/EU (2014. július 4.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/3/2014 2014/433/KKBP (2014. július 3.) határozata

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) uniós műveleti parancsnokának a kinevezéséről

Az Európai Központi Bank 2014/434/EU (2014. január 31.) határozata

a mechanizmusban részt vevő azon tagállamok illetékes hatóságaival folytatott szoros együttműködésről, amelyek pénzneme nem az euro (EKB/2014/5)

  Helyesbítések
Helyesbítés a 798/2008/EK rendeletnek a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsának az Unióba történő behozatala, valamint a harmadik országok és területek jegyzékében az Izraelre és Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. február 17-i 166/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 54., 2014.2.22.)
2014. július 1. 57. évfolyam, C 203

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 203/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7257 – Carlyle/PAI/CST)

2014/C 203/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7120 – Ecom Agroindustrial Corporation/Armajaro Trading)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 203/03

Euroátváltási árfolyamok

  Számvevőszék

2014/C 203/04

11/2014. sz. különjelentés: „Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása”
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 203/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7253 – Lagardère Services/SNCF Participations/JV)
2014. július 1. 57. évfolyam, C 204

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 204/01

Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–2020

2014. július 2. 57. évfolyam, C 205

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 205/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7262 – Ageas/Ocidental Seguros/Médis)

2014/C 205/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7244 – China Huaxin Post and Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 205/03

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,15 % 2014. július 1. – Euroátváltási árfolyamok

2014/C 205/04

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 30.) a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” című program keretében az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy terén folytatott képzésről szóló, 2014. évi munkaprogram finanszírozásáról

  Számvevőszék

2014/C 205/05

9/2014. sz. különjelentés: – „Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 205/06

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – „Permis de Boissy” – iránti kérelemről)
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

  Európai Bizottság

2014/C 205/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7169 – Weichai Power/Kion Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 205/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7215 – AMEC/Foster Wheeler) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 205/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7290 – Apple/Beats)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 205/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 205/11

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. július 2. 57. évfolyam, C 206

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 206/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. július 3. 57. évfolyam, C 207

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 207/01

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 207/02

A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU bizottsági rendelet és a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása keretében

2014/C 207/03

A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 814/2013/EU bizottsági rendelet és a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása keretében

 

Számvevőszék

2014/C 207/04

5/2014. sz. különjelentés: „Az európai bankfelügyelet rendszerének kialakítása – az EBH és a pénzügyi környezet változásai”

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 207/05

Állami támogatás – Engedélyező határozat

2014/C 207/06

Állami támogatás – Engedélyező határozat

2014/C 207/07

Állami támogatás – Engedélyező határozat

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 207/08

Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 207/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7230 – Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business)

2014/C 207/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7132 – INEOS / Doeflex)
2014. július 3. 57. évfolyam, C 207A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai személyzeti felvételi hivatal (EPSO)

2014/C 207A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás — EPSO/AD/284/14 – német nyelvű (DE) fordító — EPSO/AD/285/14 – görög nyelvű (EL) fordító — EPSO/AD/286/14 – spanyol nyelvű (ES) fordító — EPSO/AD/287/14 – svéd nyelvű (SV) fordító

2014/C 207A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. július 3. 57. évfolyam, C 208

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 208/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. július 4. 57. évfolyam, C 209

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 209/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 209/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7293 – Allergopharma/Stallergenes/Laboratorios LETI/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. július 4. 57. évfolyam, C 210

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 210/01

Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 210/02

Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 210/03

A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

2014/C 210/04

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. július 5. 57. évfolyam, C 211
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 211/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7189 – Also/Alpha International)

2014/C 211/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7232 – Charterhouse/Nuova Castelli)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 211/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 211/04

A Bizottság határozata (2014. július 2.) az Európai Unió és a Monacói Hercegség között létrejött monetáris megállapodás A. mellékletének aktualizálásáról

 

Europol

2014/C 211/05

Az Europol igazgatótanácsának határozata (2014. április 18.) az Europol-alkalmazottaknak kifizetett bérekre és egyéb javadalmazásokra vonatkozó, Europol által fizetett adók tekintetében az Europol által rögzített feltételek és eljárások ügyében hozott 1999. november 16-i Europol igazgatótanácsi határozat módosításáról

2014/C 211/06

Az Europol igazgatójának határozata (2014. április 18.) az Europol-alkalmazottaknak kifizetett bérekre és egyéb javadalmazásokra vonatkozó, Europol által fizetett adók tekintetében az Europol által rögzített feltételek és eljárások ügyében hozott 1999. november 16-i Europol igazgatótanácsi határozat végrehajtásáról

2014/C 211/07

Az Europol személyzeti szabályzatának hatálya alá tartozó Europol-alkalmazottakra vonatkozó alapbérek és juttatások kiigazítása a tanácsi határozat 57. cikkének (5) bekezdése szerint, 2009. július 1-től és 2010. július 1-től kezdődő hatállyal

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 211/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7152 – ADP/Aelia/MZLZ Retail) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 211/09

Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 735/2014/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Shekau Mohammed Abubakar és Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan számára
2014. július 5. 57. évfolyam, C 211A

 

Helyesbítések

2014/C 211A/01

Helyesbítés pályázati felhíváshoz az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás ügyvezető igazgatói állásának betöltésére Brüsszelben (Ideiglenes alkalmazott – AD14-es besorolás) – COM/2014/10357 (HL C 186. A, 2014.6.18.)

2014/C 211A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. július 7. 57. évfolyam, C 212
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 212/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 212/02

C-184/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. május 13-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmaradása — EUMSZ 260. cikk — Állami támogatások — Visszatéríttetés — Jogellenes, és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatási program — Az e program keretében nyújtott egyedi támogatások — Pénzügyi szankció)

2014/C 212/03

C-97/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. május 15-i ítélete – Louis Vuitton Malletier kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Friis Group International ApS (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Zárszerkezetet megjelenítő ábrás védjegy — A megkülönböztető képesség hiánya — Részleges törlés — 40/94/EK rendelet — 7. cikk (1) bekezdés b) pont)

2014/C 212/04

C-131/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. május 13-i ítélete (az Audiencia Nacional [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Google Spain SL, Google Inc. kontra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Személyes adatok — Az egyének védelme az ilyen adatok kezelése vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — A 2., 4., 12. és 14. cikk — Tárgyi és területi hatály — Internetes keresőmotorok — A honlapokon található adatok kezelése — Ezen adatok keresése, indexálása és tárolása — A keresőmotor működtetőjének felelőssége — Valamely tagállam területén való letelepedés — E működtető kötelezettségeinek, illetve az érintett jogainak tartalma — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 7. és 8. cikk)

2014/C 212/05

C-359/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. május 15-i ítélete (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michael Timmel kontra Aviso Zeta AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fogyasztóvédelem — 2003/71/EK irányelv — 14. cikk (2) bekezdésének b) pontja — 809/2004/EK rendelet — 22. cikk (2) bekezdése és 29. cikk (1) bekezdése — Alaptájékoztató — A tájékoztató kiegészítő jegyzéke — Végleges feltételek — Az előírt információk közzétételének időpontja és módja — Az elektronikus formában való közzététel feltételei)

2014/C 212/06

C-480/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. május 15-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister van Financiën kontra X BV (Közösségi Vámkódex — A 2913/92/EGK rendelet 203. cikkének és 204. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya — Külső árutovábbítási eljárás — Vámtartozás keletkezése kötelezettség nemteljesítése miatt — A rendeltetési hivatalnál való késedelmes bemutatás — Hatodik héairányelv — A 10. cikk (3) bekezdése — A vámtartozás és a hozzáadottértékadó-tartozás keletkezése közötti összefüggés — Az adóköteles tevékenység fogalma)

2014/C 212/07

C-521/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. május 15-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T. C. Briels és társai kontra Minister van Infrastructuur en Milieu (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — 92/43/EGK irányelv — 6. cikk, (3) és (4) bekezdés — A természetes élőhelyek védelme — Különleges természetmegőrzési területek — Valamely terv vagy projekt védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Védett természeti területre vonatkozó terv vagy projekt engedélyezése — Kiegyenlítő intézkedések — A Natura 2000 alá tartozó „Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek” természeti terület — Az A2 „‘s-Hertogenbosch – Eindhoven” autópálya-nyomvonallal kapcsolatos projekt)

2014/C 212/08

C-90/13 P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. május 15-i ítélete – 1. garantovaná a.s. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — 1/2003/EK rendelet — Kartellek — A bírság összegének kiszámítása — Előző üzleti évben elért teljes forgalom)

2014/C 212/09

C-135/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 15-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Szatmári Malom Kft. kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Mezőgazdaság — EMVA — 1698/2005/EK rendelet — 20., 26. és 28. cikk — A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére nyújtott támogatás és a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknöveléséhez nyújtott támogatás — A támogathatóság feltételei — A tagállamok hatásköre — Malmok meglévő kapacitásának korszerűsítésére irányuló támogatás — Olyan malmok, amelyek helyett a meglévő kapacitás bővítése nélkül egyetlen új malom kerül felépítésre — Kizártság — Az egyenlő bánásmód elve)

2014/C 212/10

C-297/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. május 15-i ítélete (Finanzgericht München [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Data I/O GmbH kontra Hauptzollamt München (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tarifális besorolás — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — XVI. áruosztály 2. megjegyzés — 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 és 8473 vámtarifaszám — Az „alkatrészek” és az „áruk” fogalma — A programozórendszerek működéséhez szükséges alkatrészek és tartozékok (motorok, áramellátók, lézerek, generátorok, kábelek és hőcsomagolók) — A 84. és 85. árucsoport többi vámtarifaszámához képest a 8473 vámtarifaszám alá történő besorolás elsőbbségére vonatkozó követelmény hiánya”)

2014/C 212/11

C-337/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. május 15-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Almos Agrárkülkereskedelmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatalra utalás — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — 90. cikk — Adóalap-csökkentés — A tagállami kötelezettségek terjedelme — Közvetlen hatály)

2014/C 212/12

C-142/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-221/12. sz., The Sunrider Corporation kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. január 23-án hozott ítélete ellen a The Sunrider Corporation által 2014. március 24-én benyújtott fellebbezés

2014/C 212/13

C-144/14. sz. ügy: A Tribunalul Maramureș (Románia) által 2014. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

2014/C 212/14

C-161/14. sz. ügy: 2014. április 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

2014/C 212/15

C-172/14. sz. ügy: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ING – Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA kontra Consiliul Concurenței

2014/C 212/16

C-174/14. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2014. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA kontra Fazenda Pública

2014/C 212/17

C-181/14. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – G elleni büntetőeljárás

2014/C 212/18

C-186/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-528/09. sz., Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2014. január 29-én hozott ítélete ellen az ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. és társai által 2014. április 14-én benyújtott fellebbezés

2014/C 212/19

C-193/14 P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-528/09. sz., Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2014. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2014. április 15-én benyújtott fellebbezés

2014/C 212/20

C-205/14. sz. ügy: 2014. április 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

2014/C 212/21

C-206/14. sz. ügy: 2014. április 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

2014/C 212/22

C-227/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-128/11. sz., LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2014. február 27-én hozott ítélete ellen az LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd által 2014. május 7-én benyújtott fellebbezés

2014/C 212/23

C-231/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-91/11. sz., InnoLux Corp., korábban Chimei InnoLux Corp. kontra Európai Bizottság ügyben 2014. február 27-én hozott ítélete ellen az InnoLux Corp., korábban Chimei InnoLux Corp. által 2014. május 8-án benyújtott fellebbezés

2014/C 212/24

C-234/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2014. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Ostas celtnieks” kontra Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

2014/C 212/25

C-236/14. sz. ügy: 2014. május 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

 

Törvényszék

2014/C 212/26

T-519/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Toshiba kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A hálózati transzformátorok piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat — A piac felosztására irányuló megállapodás — A kartelltől való elhatárolódás bizonyítéka — A verseny korlátozása — A kereskedelemre gyakorolt hatás — Belépési korlátok — Bírságok — Alapösszeg — Refernciaév — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás 18. pontja — Az EGT-piac vonatkozásában fiktív piaci részesedés alkalmazása”)

2014/C 212/27

T-447/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Catinis kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Valamely szíriai infrastruktúra-korszerűsítési projekt megvalósítására vonatkozó OLAF-vizsgálat dokumentumai — A hozzáférés megtagadása — Az ellenőrzési, vizsgálati vagy auditálási tevékenység céljának védelmére vonatkozó kivétel”)

2014/C 212/28

T-553/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 23-i ítélete – European Dynamics Luxembourg kontra EKB (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés — Közbeszerzési eljárás — Infrastrukturális és számítástechnikai alkalmazásokra vonatkozó szolgáltatások az EKB javára — A jelentkezés elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Megtámadható aktus — Elfogadhatóság — Kiválasztási szempontok — A jelentkezésnek az ajánlati felhívásban előírt feltételekkel való összeegyeztethetősége — Indokolási kötelezettség — Valamely jelentkezésre vonatkozó pontosítás kérésére irányuló jogkör gyakorlásának hiánya — Nyilvánvaló értékelési hibák — Hatáskörrel való visszaélés — Kártérítési kereset)

2014/C 212/29

T-599/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Eni kontra OHIM – Emi (IP) (ENI) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ENI közösségi szóvédjegy bejelentése — EMI korábbi közösségi ábrás védjegy — Összetéveszthetőség — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részleges megtagadása)

2014/C 212/30

T-633/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 22-i ítélete – Guangdong Kito Ceramics és társai kontra Tanács („Dömping — Kínából származó kerámialapok behozatala — Végleges dömpingellenes vám — Az együttműködés hiánya — Szüksége információk — Előírt határidő — Rendelkezésre álló adatok — Az 1225/2009/EK rendelet 18. cikkének (1) és (3) bekezdése”)

2014/C 212/31

T-347/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Mocová kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés — A meghosszabbítást mellőző határozat — A panasz elutasítása — Indokolási kötelezettség — A panaszt elutasító határozatban szereplő indokolás”)

2014/C 212/32

T-368/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Bizottság kontra Macchia („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés — A meghosszabbítást mellőző határozat — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének első bekezdése — Gondoskodási kötelezettség — A szolgálati érdek fogalma — A kereseten túlterjedő határozathozatal tilalma — A kontradiktórius eljárás elve”)

2014/C 212/33

T-406/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 22-i ítélete – BG kontra Ombudsman („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Fegyelmi eljárás — Nyugdíj csökkentése nélküli hivatalvesztés szankció — A hivatalvesztést elrendelő határozat meghozatalának idején a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő előzetes vizsgálat — Egyenlő bánásmód — Elbocsátási tilalom a szülési szabadság időtartama alatt”)

2014/C 212/34

T-553/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Bateaux mouches kontra OHIM (BATEAUX-MOUCHES) (Közösségi védjegy — A BATEAUX-MOUCHES közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése)

2014/C 212/35

T-61/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 21-i ítélete – Melt Water kontra OHIM (NUEVA) (Közösségi védjegy — A NUEVA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A 207/2009/EK rendelet 60. cikke — A fellebbezési díj határidőn belül történő megfizetése kötelezettségének elmulasztása — Az egyik nyelvi változat kétértelműsége — Egységes értelmezés — Előre nem látható körülmények vagy vis maior — Menthető tévedés — A gondosságra és körültekintésre vonatkozó kötelezettség)

2014/C 212/36

T-95/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 22-i ítélete – Walcher Meßtechnik kontra OHIM (HIPERDRIVE) (Közösségi védjegy — A HIPERDRIVE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

2014/C 212/37

T-228/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 22-i ítélete – NIIT Insurance Technologies kontra OHIM (EXACT) (Közösségi védjegy — Az EXACT közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — EUMSZ 56. cikk)

2014/C 212/38

T-207/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 12-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Valamely dokumentumnak a felperes által elszenvedett valamely esemény baleseti eredetének elismerésére irányuló kérelem vizsgálata céljából összeállított dossziéba történő felvételére irányuló kérelemre reagáló aktus — Sérelmet okozó aktus hiánya — Előkészítő aktus — Tájékoztató aktus — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének a) pontja — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 212/39

T-359/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Spain Doce 13 kontra OHIM – Ovejero Jiménez és Becerra Guibert (VICTORIA DELEF) (Közösségi védjegy — A lajstromozás részleges megtagadása — Okafogyottság)

2014/C 212/40

T-567/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Sharp kontra OHIM (BIG PAD) (Közösségi védjegy — A BIG PAD közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

2014/C 212/41

T-203/14. sz. ügy: 2014. március 31-én benyújtott kereset – MO Industries kontra OHIM (Splendid)

2014/C 212/42

T-205/14. sz. ügy: 2014. március 27-én benyújtott kereset – Schroeder kontra Tanács és Bizottság

2014/C 212/43

T-206/14. sz. ügy: 2014. március 27-én benyújtott kereset –Hüpeden kontra Tanács és Bizottság

2014/C 212/44

T-226/14. sz. ügy: 2014. április 15-én benyújtott kereset – Bizottság kontra McCarron Poultry

2014/C 212/45

T-238/14. sz. ügy: 2014. április 11-én benyújtott kereset – EGBA és RGA kontra Bizottság

2014/C 212/46

T-239/14. sz. ügy: 2014. április 20-án benyújtott kereset – Monard kontra Bizottság

2014/C 212/47

T-251/14. sz. ügy: 2014. április 22-én benyújtott kereset – Promarc Technics kontra OHIM – PIS (egy ajtó része)

2014/C 212/48

T-315/14. sz. ügy: 2014. május 5-én benyújtott kereset – Hipp kontra OHIM – Nestlé Nutrition (Praebiotik)

2014/C 212/49

T-319/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Drogenhilfe Köln Projekt kontra OHIM (Rauschbrille)

2014/C 212/50

T-320/14. sz. ügy: 2014. május 5-én benyújtott kereset – Sephora kontra OHIM – Mayfield Trading (Két függőleges vonal ábrázolása)

2014/C 212/51

T-321/14. sz. ügy: 2014. május 12-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (STREET)

2014/C 212/52

T-328/14. sz. ügy: 2014. május 13-án benyújtott kereset – Jannatian kontra Tanács

2014/C 212/53

T-338/14. sz. ügy: 2014. május 19-én benyújtott kereset – UNIC kontra Bizottság

2014/C 212/54

T-342/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-128/12. sz., CR kontra Parlament ügyben 2014. március 12-én hozott ítélete ellen CR által 2014. május 19-én benyújtott fellebbezés

2014/C 212/55

T-353/14. sz. ügy: 2014. május 23-án benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 212/56

F-9/14. sz. ügy: 2014. február 1-jén benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

2014/C 212/57

F-38/14. sz. ügy: 2014. április 21-én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014/C 212/58

F-42/14. sz. ügy: 2014. május 6–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 212/59

F-44/14. sz. ügy: 2014. május16-án benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014/C 212/60

F-45/14. sz. ügy: 2014. május 19–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 212/61

F-46/14. sz. ügy: 2014. május 20–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 212/62

F-47/14. sz. ügy: 2014. május 20-án benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!