spacer
  9. évfolyam 27. szám 2014.07.02.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Az új Ptk. nagykommentárja online is elérhető!

Új nagykommentárral bővült az OptiJUS szolgáltatás. Rendszerünk a 2013. évi V. törvény legfrissebb, neves szerzői gárda által jegyzett, gyakorlat-orientált, bírósági gyakorlatot is feldolgozó nagykommentárjával egészült ki, mely a törvényszöveg szakaszaihoz megnyithatóan és a kommentárjaink között is elérhető külön jogosultsággal.

Bővebben az új Ptk. nagykommentárról

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 26. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 421
Végelszámolás 190
Hivatalból való törlés 7

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 19
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1705

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 398 db.

A héten 10 408 cégnév, 2 746 székhelycím és 621 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 512 119 db.

Magyar Közlöny 84-89/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

84/2014. június 24.

 

 

23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2014.06.25.

26/2014. (VI. 24.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

 2014.06.19.

27/2014. (VI. 24.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2014.06.24.

235/2014. (VI. 24.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.06.24.

236/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2014.06.24.

237/2014. (VI. 24.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.06.24.

238/2014. (VI. 24.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.06.24.

239/2014. (VI. 24.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.06.24.

240/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2014.06.24.

241/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2014.06.24.

242/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2014.06.24.

243/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2014.06.24.

244/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2014.06.24.

245/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.06.24.

246/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2014.06.24.

247/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.06.24.

248/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.06.24.

249/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.06.24.

250/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2014.06.24.

251/2014. (VI. 24.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2014.06.24.

1346/2014. (VI. 24.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.06.24.

1347/2014. (VI. 24.) Korm. határozat

A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. február-június havi fedezetének biztosítása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.06.24.

1348/2014. (VI. 24.) Korm. határozat

A KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú („A Balaton-parti Hotel Füred komplex korszerűsítése és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2014.06.24.

1349/2014. (VI. 24.) Korm. határozat

Az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.06.24.

56/2014. (VI. 24.) ME határozat

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) és Magyarország közötti Székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.06.24.

85/2014. június 25.

 

 

252/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

253/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

254/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

255/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

256/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

257/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

258/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.06.25.

259/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

260/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

261/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

262/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

263/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

264/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

265/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

266/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

267/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

268/2014. (VI. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.06.25.

57/2014. (VI. 25.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.06.25.

58/2014. (VI. 25.) ME határozat

Helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.06.25.

59/2014. (VI. 25.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

 2014.06.25.

60/2014. (VI. 25.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.06.25.

86/2014. június 26.

 

 

4/2014. (VI. 26.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet módosításáról

 2014.06.27.

28/2014. (VI. 26.) OGY határozat

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

 2014.06.23.

29/2014. (VI. 26.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

 2014.06.23.

1350/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.06.26.

1351/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.06.26.

1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán többletkötelezettség-vállalásáról

 2014.06.26.

1353/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A Végrehajtás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2014.06.26.

1354/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A DDOP-3.1.2/C-14-2014-0001 azonosító számú („Gandhi annyi, mint élni a lehetőséggel" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

 2014.06.26.

1355/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)" című] és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések -A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (országos főúthálózaton)" című] kiemelt projektek támogatásának növeléséről

 2014.06.26.

1356/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.4.0-09-11-2009-0031 azonosító számú („21. sz. főút 1 +300-7+850 km és 9+750-15+050, valamint a 17+000-48+000 kmsz. közötti szakasz négynyomúsítása" című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

 2014.06.26.

1357/2014. (VI. 26.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról, valamint a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című) konstrukció keretének megemeléséről

 2014.06.26.

87/2014. június 27.    
24/2014. (VI. 27.) MNB rendelet A hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről

2014.07.01.

22/2014. (VI. 27.) NGM rendelet

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

2014.06.30.

30/2014. (VI. 27.) NFM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2014.06.30.

31/2014. (VI. 27.) NFM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2014.06.30.

32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

2014.07.01.

88/2014. június 30.

 

 

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

 2014.06.30.

156/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.06.30.

157/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló1 71/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.06.30.

158/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.06.30.

89/2014. június 30.    
159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2014.07.01.

160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2014.07.01.

161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

2014.07.01.

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2014.07.01.

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

2014.07.01.

1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2014.07.01.

1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2014.07.01.

1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

A nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2014.07.01.

1361/2014. (VI. 30.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

2014.06.30.

1362/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről

2014.06.30.

1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

2014.06.30.

1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

A nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása és helyreállítása érdekében szükséges feladatokról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.06.30.

1365/2014. (VI. 30.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1417/2012. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

2014.06.30.

1366/2014. (VI. 30.) Korm. határozat A Közpolitikai Kutatások Intézete címrendi besorolásának megváltoztatásáról

2014.06.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. június 24. 57. évfolyam, L 183

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 689/2014/EU (2014. június 23.) végrehajtási rendelete

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

A Tanács 690/2014/EU (2014. június 23.) rendelete

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

A Tanács 691/2014/EU (2014. június 23.) végrehajtási rendelete

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

A Tanács 692/2014/EU (2014. június 23.) rendelete

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről

A Tanács 693/2014/EU (2014. június 23.) végrehajtási rendelete

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 694/2014/EU (2013. december 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatív befektetésialap-kezelők típusait meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről

A Bizottság 695/2014/EU (2014. június 23.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/78/EU (2014. június 17.) végrehajtási irányelve

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

A Bizottság 2014/81/EU (2014. június 23.) irányelve

a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/380/KKBP (2014. június 23.) határozata

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/381/KKBP (2014. június 23.) határozata

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/382/KKBP (2014. június 23.) végrehajtási határozata

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

A Tanács 2014/383/KKBP (2014. június 23.) határozata

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

A Tanács 2014/384/KKBP (2014. június 23.) határozata

az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2011/426/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/385/KKBP (2014. június 23.) határozata

az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

A Tanács 2014/386/KKBP (2014. június 23.) határozata

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről

 

A Tanács 2014/387/KKBP végrehajtási határozata (2014. június 23.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

A Bizottság 2014/388/EU (2014. június 16.) végrehajtási határozata

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2014–2020-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról (az értesítés a C(2014) 3898. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/389/EU (2014. június 23.) végrehajtási határozata

a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében a légi közlekedésből származó további összes korábbi kibocsátásról, valamint a további légi közlekedési kibocsátási egységekről

2014. június 25. 57. évfolyam, L 184

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 696/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

az 1881/2006/EK rendeletnek a növényi olajokban és zsírokban, valamint a növényi olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerekben előforduló erukasav felső határértékei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 697/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

a 906/2009/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 698/2014/EU (2014. június 24.) végrehajtási rendelete

a 2076/2002/EK rendeletnek a Bacillus thuringiensis delta-endotoxinja tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 699/2014/EU (2014. június 24.) végrehajtási rendelete

a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről

A Bizottság 700/2014/EU (2014. június 24.) végrehajtási rendelete

a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a dimetomorf hatóanyag jelentéstevő tagállama tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 701/2014/EU (2014. június 24.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/82/EU (2014. június 24.) irányelve

a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/390/EU (2014. június 23.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról

A Bizottság 2014/391/EU (2014. június 23.) határozata

az ágybetétek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok meghatározásáról (az értesítés a C(2014) 4083. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/392/EU (2014. június 24.) végrehajtási határozata

a Közép-európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (CERIC ERIC) létrehozásáról

2014. június 25. 57. évfolyam, L 185

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 650/2014/EU (2014. június 4.) végrehajtási rendelete

az illetékes hatóságok által a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalma és éves nyilvánosságrahozatali időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

2014. június 26. 57. évfolyam, L 186

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 703/2014/EU (2014. június 19.) rendelete

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, etoxikin, fluzilazol, izoxaflutol, molinát, propoxikarbazon, piraflufen-etil, kinoklamin és warfarin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 704/2014/EU (2014. június 25.) rendelete

a csírák és a csírák előállítására szánt magvak Unióba történő behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelményekről szóló 211/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 705/2014/EU (2014. június 25.) végrehajtási rendelete

a törmelék rizsre vonatkozó behozatali vám megállapításáról

A Bizottság 706/2014/EU (2014. június 25.) végrehajtási rendelete

a 972/2006/EK rendeletnek a basmati rizsre alkalmazandó behozatali vám tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 707/2014/EU (2014. június 25.) végrehajtási rendelete

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 708/2014/EU (2014. június 25.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/83/EU (2014. június 25.) végrehajtási irányelve

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/393/EU (2014. június 20.) határozata

a Belgiumban fennálló túlzott hiányról szóló 2010/283/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/394/EU (2014. június 23.) határozata

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott társulási tanácson belül a társulási tanács és a társulási bizottság eljárási szabályzatára, a X. cím szerinti vitarendezésre irányadó eljárási szabályzatra, valamint a testületek tagjaira és a közvetítőkre vonatkozó magatartási kódexre, a testületek tagjainak jegyzékére, valamint a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakértők jegyzékére vonatkozó, a társulási tanácsban hozott határozatok elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A Bizottság 2014/395/EU (2014. június 24.) határozata

a réztartalmú biocid termékek nem helyettesíthető felhasználás céljára történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2014) 4062. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/396/EU (2014. június 24.) végrehajtási határozata

az UV-fénnyel kezelt sütőélesztőnek (Saccharomyces cerevisiae) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 4114. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/397/EU (2014. június 25.) végrehajtási határozata

a difetialonnak és a difenakumnak a 14. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességének meghosszabbításáról

2014. június 26. 57. évfolyam, L 187

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 651/2014/EU (2014. június 17.) rendelete

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

2014. június 27. 57. évfolyam, L 188

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 709/2014/EU (2014. június 20.) rendelete

a 152/2009/EK rendeletnek a dioxinok és a poliklórozott bifenilek koncentrációjának meghatározása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 710/2014/EU (2014. június 23.) végrehajtási rendelete

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az intézményspecifikus prudenciális követelményekre vonatkozó együttes határozathozatali eljárás alkalmazási feltételeit meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

Bizottság 711/2014/EU (2014. június 26.) végrehajtási rendelete

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 712/2014/EU (2014. június 26.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/398/EU (2014. június 20.) határozata

a Régiók Bizottsága három olasz tagjának és négy olasz póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/399/EU (2014. június 24.) határozata

az Afgán Iszlám Köztársaság Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsán belül az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

A Tanács 2014/400/KKBP (2014. június 26.) határozata

az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

A Tanács 2014/401/KKBP (2014. június 26.) határozata

az Európai Unió Műholdközpontjáról és az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló 2001/555/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2014/402/EU (2014. június 25.) végrehajtási határozata

egyes IPBC-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bejelentett korlátozásokról (az értesítés a C(2014) 4167. számú dokumentummal történt)

2014. június 27. 57. évfolyam, L 189

 

I Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 653/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és a marhahús-címkézés tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 654/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról és a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 656/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 657/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

a 2173/2005/EK tanácsi rendeletnek a Bizottság részére adandó felhatalmazás és a rá ruházandó végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 658/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról

Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 660/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 662/2014/EU (2014. május 15.) rendelete

az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról
  IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/64/EU (2014. május 15.) irányelve

a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU (2014. május 15.) irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
2014. június 28. 57. évfolyam, L 190

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

 

RENDELETEK

A Tanács 713/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 714/2014/EU (2014. június 25.) rendelete

a Görögország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 715/2014/EU (2014. június 26.) rendelete

a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés során begyűjtendő mutatók felsorolása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 716/2014/EU (2014. június 27.) végrehajtási rendelete

az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv végrehajtását támogató kísérleti közös projekt létrehozásáról

A Bizottság 717/2014/EU (2014. június 27.) rendelete

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A Bizottság 718/2014/EU (2014. június 27.) végrehajtási rendelete

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 719/2014/EU (2014. június 27.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 720/2014/EU (2014. június 27.) végrehajtási rendelete

a 431/2008/EK rendelettel megnyitott, a szarvasmarhafélék fagyasztott húsára vonatkozó vámkontingens keretében a 2014. július 1-jétől a 2015. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/404/EU (2014. június 20.) határozata

az Ausztriában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/282/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/405/EU (2014. június 20.) határozata

a Cseh Köztársaságban fennálló túlzott hiányról szóló 2010/284/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/406/EU (2014. június 20.) határozata

a Dániában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/407/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/407/EU (2014. június 20.) határozata

a Hollandiában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/287/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/408/EU (2014. június 20.) határozata

a Szlovákiában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/290/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/409/EU (2014. június 23.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/410/EU (2014. június 24.) határozata

a DNS-adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere megindításáról

A Tanács 2014/411/EU (2014. június 24.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy belga tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/412/EU (2014. június 24.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/413/EU (2014. június 24.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy osztrák tagjának kinevezéséről

2014. június 28. 57. évfolyam, L 191

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 680/2014/EU (2014. április 16.) végrehajtási rendelete

az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

2014. június 24. 57. évfolyam, C 193

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 193/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7185 – Agroenergi/Neova Pellets/JV)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 193/02

Az Európai Központi Bank véleménye (2014. február 5.) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2014/10)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Tanács

2014/C 193/03

Értesítés a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozatban, valamint a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

2014/C 193/04

Értesítés a 2014/382/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP tanácsi határozatban és a 691/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

2014/C 193/05

Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 193/06

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 193/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7267 – Sopra Group/Groupe Steria) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 193/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7271 – Russian Machines/Fritzmeier/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. június 24. 57. évfolyam, C 194

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 194/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

  Bíróság

2014/C 194/02

C-238/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. április 30-i ítélete – FLSmidth & Co. A/S kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogköre — Indokolási kötelezettség — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudása — Az anyavállalatnak a leányvállalattal szemben kiszabott bírság megfizetéséért való felelőssége — Arányosság — A Törvényszék előtti eljárás — Ésszerű időn belüli ítélethozatal)

2014/C 194/03

C-390/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (korábban Unabhängiger Verwaltungssenat de Landes Oberösterreich) [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Hans-Jörg Zehetner által indított eljárások (EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A 15 – 17., 47. és 50. cikk — A foglalkozás megválasztásának szabadsága és a munkavállaláshoz való jog, a vállalkozás szabadsága, a tulajdonhoz való jog, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog, a ne bis in idem elve — 51. cikk — Hatály — Az uniós jog végrehajtása — Szerencsejátékok — Valamely tagállam korlátozó szabályozása — Közigazgatási és büntetőjogi szankciók — Nyomós közérdeken alapuló kényszerítő okok — Arányosság)

2014/C 194/04

C-475/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság) [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UPC DTH Sàrl kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökhelyettese (Távközlési ágazat — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EUMSZ 56. cikk — 2002/21/EK irányelv — Rádiós és televíziós műsorcsomag határokon átnyúló szolgáltatása — Feltételes hozzáférés — A nemzeti szabályozó hatóságok joghatósága — Nyilvántartásba vétel — Letelepedési kötelezettség)

2014/C 194/05

C-26/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kásler Árpád, Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP jelzálogban Zrt. (93/13/EGK irányelv — Az eladók és szolgáltatók, valamint a fogyasztók között létrejött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — A 4. cikk (2) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése — A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése — A szerződés elsődleges tárgyára, valamint az ár vagy a díjazás megfelelésére vonatkozó feltételek kizárása, feltéve hogy ezek világosak és érthetőek — Külföldi pénznemben meghatározott fogyasztói hitelszerződések — Az átváltási árfolyamra vonatkozó feltételek — A kölcsön folyósítására alkalmazandó vételi árfolyam és a törlesztésére alkalmazandó eladási árfolyam közötti különbözet — A nemzeti bíróság jogköre „tisztességtelennek” minősített feltétel fennállása esetén — A tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése — Megengedhetőség)

2014/C 194/06

C-209/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 30-i ítélete – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa (A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere — Megerősített együttműködésre való felhatalmazás az EUMSZ 329. cikk (1) bekezdése alapján — 2013/52/EU határozat — Az EUMSZ 327. cikk és az EUMSZ 332. cikk, valamint a nemzetközi szokásjog megsértése miatt előterjesztett megsemmisítés iránti kereset)

2014/C 194/07

C-250/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Birgit Wagener kontra Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás — 574/72/EGK rendelet — A 107. cikk (1) és (6) bekezdése — 987/2009/EK rendelet — 90. cikk — Migráns munkavállalók — Pénznemek átváltása — A Svájcban kapott családi ellátás figyelembevétele az eltartott gyermekek után járó támogatás valamely tagállam által történő kiszámítása során — Különbözeti kiegészítés — A svájci családi ellátás euróra történő átváltásakor figyelembe veendő időpont)

2014/C 194/08

C-267/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nutricia NV kontra Staatssecretaris van Financiën (Kombinált Nómenklatúra — Vámtarifaszámok — A KN 3004 vámtarifaszám értelmében vett gyógyszerek — Fogalom — Kizárólag orvosi kezelés alatt álló személyek orvosi felügyelet mellett történő enterális táplálására szánt tápszerkészítmények — A KN 2202 vámtarifaalszám értelmében vett italok — Fogalom — Nem ivásra, hanem enterális táplálásra szánt folyékony tápszerek)

2014/C 194/09

C-280/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Barclays Bank SA kontra Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Tizenharmadik preambulumbekezdés — 1. cikk (2) bekezdés — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás — Nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések — Szerződéses egyensúly)

2014/C 194/10

C-365/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. április 30-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ordre des architectes kontra État belge (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2005/36/EK irányelv — 21. és 49. cikk — Szakmai képesítések elismerése — Az építészmérnöki szakma gyakorlásának megkezdése — A szakmai gyakorlat alóli mentesítés)

2014/C 194/11

C-34/14. sz. ügy: A Finanzgericht München (Németország) által 2014. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Puma SE kontra Hauptzollamt Nürnberg

2014/C 194/12

C-105/14. sz. ügy: A Tribunale di Cuneo (Olaszország) által 2014. március 5 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ivo Taricco és társai elleni büntetőeljárás

2014/C 194/13

C-131/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino kontra Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

2014/C 194/14

C-139/14. sz. ügy: A Finanzgerichts Baden-Württemberg (Németország) által 2014. március 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mineralquelle Zurzach AG kontra Hauptzollamt Singen

2014/C 194/15

C-147/14. sz. ügy: A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2014. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL kontra AMJ Meatproducts NV és Halalsupply NV

2014/C 194/16

C-152/14. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. április 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AEEG kontra Antonella Bertazzi és társai

2014/C 194/17

C-153/14. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2014. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister van Buitenlandse Zaken kontra K és A

2014/C 194/18

C-156/14. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tamoil Italia SpA kontra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2014/C 194/19

C-158/14. sz. ügy: Raad van State (Hollandia) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A és társai, másik fél: Minister van Buitenlandse Zaken

2014/C 194/20

C-184/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra B

2014/C 194/21

C-185/14. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2014. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EasyPay AD, Finance Engineering AD ddd kontra Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

2014/C 194/22

C-196/14. sz. ügy: A Landgericht Aachen (Németország) által 2014. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Horst Hoeck kontra Görög Köztársaság

  Törvényszék

2014/C 194/23

T-468/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 30-i ítélete – Tisza Erőmű kontra Bizottság („Állami támogatások — A magyar hatóságok által egyes villamosenergia-termelőknek nyújtott támogatások — Valamely állami vállalkozás és egyes villamosenergia-termelők között létrejött villamosenergia-vásárlási megállapodások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — Az állami támogatás fogalma — Előny — Szelektív jelleg — Állami források — Az államnak való betudhatóság — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Védelemhez való jog — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Hatáskör túllépése — Az Energia Charta 10. cikke”)

2014/C 194/24

T-179/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 30-i ítélete – Dunamenti Erőmű kontra Bizottság („Állami támogatások — A magyar hatóságok által egyes villamosenergia-termelőknek nyújtott támogatások — Valamely állami vállalkozás és egyes villamosenergia-termelők között létrejött villamosenergia-vásárlási megállapodások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — Előny — Új támogatás — Működési támogatás — Jogos bizalom — Jogbiztonság”)

2014/C 194/25

T-637/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 30-i ítélete – Euris Consult kontra Parlament (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Máltai nyelvre történő fordítási szolgáltatások nyújtása — Az ajánlatok benyújtásának részletes szabályai — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az ajánlatbontásig az ajánlatok tartalma titkosságának biztosítására irányuló formai követelmények be nem tartása — Alkalmazhatatlansági kifogás — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke — Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 98. cikkének (1) bekezdése — A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 143. cikke)

2014/C 194/26

T-17/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 30-i ítélete – Hagenmeyer és Hahn kontra Bizottság („Fogyasztóvédelem — 1924/2006/EK rendelet — Az élelmiszerekkel kapcsolatos, az egészségre vonatkozó állítások — A betegségek kockázatának csökkentéséről szóló állítás engedélyezésének megtagadása — Kockázati tényező megjelölése — A betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások engedélyezésére irányuló eljárás jogszerűsége — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek — Közvetlen és személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)

2014/C 194/27

T-170/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 30-i ítélete – Beyond Retro kontra OHIM – S&K Garments (BEYOND VINTAGE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — BEYOND VINTAGE szóvédjegy — BEYOND RETRO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke)

2014/C 194/28

T-327/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 8-i ítélete – Simca Europe kontra OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Simca közösségi szóvédjegy — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2014/C 194/29

T-575/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 8-i ítélete – Pyrox kontra OHIM – Köb Holzheizsysteme (PYROX) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PYROX közösségi ábrás védjegy bejelentése — PYROT korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 194/30

T-38/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 8-i ítélete – Pedro Group kontra OHIM – Cortefiel (PEDRO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PEDRO közösségi szóvédjegy bejelentése — Pedro del Hierro korábbi ábrás közösségi védjegy — A lajstromozás részleges megtagadása — Viszonylagos kizáró okok — A korábbi védjegy tényleges használata — A korábbi védjegy fokozott megkülönböztető képessége — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 194/31

T-303/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CIVR és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

2014/C 194/32

T-263/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 14-i végzése – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Ítélt dolog — Indokolási kötelezettség — Egyedi közlésre vonatkozó kötelezettség — Védelemhez való jog — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Tulajdonhoz való jog — Arányosság — A Tanács hatásköre — Hatáskörrel való visszaélés — Téves jogalkalmazás — Az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalma — Mérlegelési hiba — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

2014/C 194/33

T-680/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset –K. Chrysostomides & Co. LLC és társai kontra Tanács és társai

2014/C 194/34

T-75/14. sz. ügy: 2014. január 23-án benyújtott kereset – USFSPEI kontra Parlament és Tanács

2014/C 194/35

T-189/14. sz. ügy: 2014. március 24-én benyújtott kereset – Deza kontra ECHA

2014/C 194/36

T-216/14. sz. ügy: 2014. április 4-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM (EXTRA)

2014/C 194/37

T-218/14. sz. ügy: 2014. április 8–án benyújtott kereset – Mabrouk kontra Tanács

2014/C 194/38

T-229/14. sz. ügy: 2014. április 11-én benyújtott kereset – Norma Lebensmittelfilialbetrieb kontra OHIM – Yorma’s (Yorma Eberl)

2014/C 194/39

T-250/14. sz. ügy: 2014. április 22-én benyújtott kereset – EEB kontra Bizottság

2014/C 194/40

T-254/14. sz. ügy: 2014. április 18-án benyújtott kereset – Warenhandelszentrum kontra OHIM – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

2014/C 194/41

T-257/14. sz. ügy: 2014. április 24-én benyújtott kereset – Novomatic kontra OHIM – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

2014/C 194/42

T-264/14. sz. ügy: 2014. április 22-én benyújtott kereset –Hansen kontra OHIM (WIN365)

2014/C 194/43

T-267/14. sz. ügy: 2014. április 23-án benyújtott kereset – Zehnder Group International kontra OHIM – Stiebel Eltron (comfotherm)

2014/C 194/44

T-277/14. sz. ügy: 2014. április 30–án benyújtott kereset – Mabrouk kontra Tanács

2014/C 194/45

T-290/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset – Portnov kontra Tanács

2014/C 194/46

T-311/14. sz. ügy: 2014. május 5-én benyújtott kereset – Seca Benelux és társai kontra Parlament

2014/C 194/47

T-312/14. sz. ügy: 2014. április 28-án benyújtott kereset – Federcoopesca és társai kontra Bizottság

2014/C 194/48

T-276/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i végzése – Al-Aqsa kontra Tanács

2014/C 194/49

T-503/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i végzése – Al-Aqsa kontra Tanács

2014/C 194/50

T-139/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Adler Mode kontra OHIM – Cluett, Peabody (Fairfield)

2014/C 194/51

T-447/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Visa Europe kontra Bizottság

2014/C 194/52

T-132/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 28-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

2014/C 194/53

T-175/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 28-i végzése – Omega kontra OHIM – Omega Engineering (Ω OMEGA)

2014/C 194/54

T-644/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 11-i végzése – Serco Belgium és társai kontra Bizottság

2014/C 194/55

T-156/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 5-i végzése – Volkswagen kontra OHIM (StartUp)

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 194/56

F-140/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. május 14-i ítélete – Alexandrou kontra Bizottság (Közszolgálat — EPSO/AD/231/12 nyílt versenyvizsga — Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az előválogató teszteken feltett feleletválasztós kérdésekhez való hozzáférés iránti megerősítő kérelem elutasítása)

2014/C 194/57

F-11/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. május 14-i ítélete – Delcroix kontra EKSZ (Közszolgálat — Tisztviselő — EKSZ — Harmadik országbeli küldöttségvezető — Az EKSZ székhelyére való áthelyezés — A küldöttségvezetői tisztség idő előtti megszüntetése)

2014/C 194/58

F-17/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. május 14-i ítélete – Cocco kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Felvétel — Érdeklődés kifejezése iránti felhívás EPSO/CAST/02/2010)

2014/C 194/59

F-34/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. május 14-i ítélete – Alexandrou kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/231/12 versenyvizsga-kiírás — Az értékelő vizsgára bocsátás megtagadása — Dokumentumokhoz való hozzáférés)

2014/C 194/60

F-50/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. május 8-i végzése – A kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Baleset vagy foglalkozási megbetegedés — A személyzeti szabályzat 73. cikke — Részleges állandó rokkantság — Kártérítés iránti kérelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014. június 25. 57. évfolyam, C 195

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 195/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 195/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7289 – Golden Agri-Resources/Cepsa Química/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 195/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7279 – Apollo/Endemol) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 195/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7190 – Bekaert/Maccaferri/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. június 25. 57. évfolyam, C 195A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 195A/01

Az Európai Bizottság Főtitkársága — Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14 besorolási fokozat) Brüsszel — (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) — COM/2014/10358

2014/C 195A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. június 26. 57. évfolyam, C 196

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 196/01

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 196/02

Reorganizációs intézkedések – Határozat a Societatea Carpatica Asig S.A. reorganizációjáról

2014/C 196/03

Reorganizációs intézkedések – Határozat a felszámolás alatt álló DIRECT Pojią»ovny, a.s. vállalkozással kapcsolatos reorganizációs intézkedések elfogadásáról

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 196/04

Állami támogatás – Engedélyező határozat

2014/C 196/05

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

2014/C 196/06

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet [általános csoportmentességi rendelet]) alapján nyújtott állami támogatásról

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 196/07

Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 196/08

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. június 26. 57. évfolyam, C 197

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 197/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. június 27. 57. évfolyam, C 198

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 198/01

A Bizottság közleménye – A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

2014/C 198/02

A Bizottság közleménye az „Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról”, az „Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020)”, „A filmekhez és egyéb audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatás”, az „Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan” és az „Iránymutatás a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról” című bizottsági közlemények módosításáról

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 198/03

Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 198/04

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére

2014/C 198/05

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

V   Hirdetmények

  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 198/06

Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám: M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 198/07

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. június 27. 57. évfolyam, C 199

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 199/01

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. május 1-jétől2014. május 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014. június 28. 57. évfolyam, C 200
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 200/01

A Bizottság Közleménye – Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 200/02

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2014. június 16.) amely módosítja az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályait

 

Európai Bizottság

2014/C 200/03

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 200/04

Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (HL C 247., 2006.10.13., 1. o.; HL C 153., 2007.7.6., 5. o.; HL C 192., 2007.8.18., 11. o.; HL C 271., 2007.11.14., 14. o.; HL C 57., 2008.3.1., 31. o.; HL C 134., 2008.5.31., 14. o.; HL C 207., 2008.8.14., 12. o.; HL C 331., 2008.12.21., 13. o.; HL C 3., 2009.1.8., 5. o.; HL C 64., 2009.3.19., 15. o.; HL C 198., 2009.8.22., 9. o.; HL C 239., 2009.10.6., 2. o.; HL C 298., 2009.12.8., 15. o.; HL C 308., 2009.12.18., 20. o.; HL C 35., 2010.2.12., 5. o.; HL C 82., 2010.3.30., 26. o.; HL C 103., 2010.4.22., 8. o.; HL C 108., 2011.4.7., 6. o.; HL C 157., 2011.5.27., 5. o.; HL C 201., 2011.7.8., 1. o.; HL C 216., 2011.7.22., 26. o.; HL C 283., 2011.9.27., 7. o.; HL C 199., 2012.7.7., 5. o.; HL C 214., 2012.7.20., 7. o.; HL C 298., 2012.10.4., 4. o.; HL C 51., 2013.2.22., 6. o.; HL C 75., 2013.3.14., 8. o.; HL C 77., 2014.3.15., 4. o.; HL C 118., 2014.4.17., 9. o.)

2014/C 200/05

A Bizottság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése

2014/C 200/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 200/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7255 – BSPIH/KFG/Flint) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. június 30. 57. évfolyam, C 201

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 201/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról — I. Szakasz: Európai Parlament — 2013-as év

2014. június 30. 57. évfolyam, C 202
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 202/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 202/02

C-43/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. május 6-i ítélete – Európai Bizottság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2011/82/EU irányelv — A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréje — A jogalap megválasztása — EUMSZ 87. cikk, (2) bekezdés, a) pont — EUMSZ 91. cikk — Megsemmisítés esetén az irányelv joghatásainak fenntartása)

2014/C 202/03

C-347/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 8-i ítélete (a Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caisse nationale des prestations familiales kontra Ulrike Wiering, Markus Wiering (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 574/72/EGK rendelet — Családi ellátások — Családi támogatások — Gyermeknevelési támogatás — „Elterngeld” — „Kindergeld” — A különbözeti kiegészítés kiszámítása)

2014/C 202/04

C-414/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. május 8-i ítélete – Bolloré kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az önmásoló papír piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Az anyavállalat közvetlen részvétele a jogsértésben — Egyenlő bánásmód — A közigazgatási és a bírósági eljárás időtartama — Ésszerű határidő — Védelemhez való jog)

2014/C 202/05

C-483/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. május 8-i ítélete (a Grondwettelijk Hof [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pelckmans Turnhout NV kontra Walter Van Gastel Balen NV és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Az uniós jog végrehajtása — Az uniós jog hatálya — Hiány — A Bíróság hatáskörének hiánya)

2014/C 202/06

C-591/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. május 8-i ítélete – Bimbo SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Panrico SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BIMBO DOUGHNUTS szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem — DOGHNUTS korábbi spanyol szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — 40/94/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont — Az összetéveszthetőség átfogó mérlegelése — Összetett szóvédjegy egyik elemének önálló megkülönböztető pozíciója)

2014/C 202/07

C-604/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. május 8-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – H. N. kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — 2005/85/EK irányelv — A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai — Nemzeti eljárási szabály, amely a kiegészítő védelem iránti kérelem vizsgálatát a menekült jogállás iránti kérelem előzetes elutasításához köti — Megengedhetőség — A tagállamok eljárási autonómiája — A tényleges érvényesülés elve — A megfelelő ügyintézéshez való jog — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 41. cikk — Az eljárás pártatlansága és gyorsasága)

2014/C 202/08

C-15/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 8-i ítélete (a Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH kontra Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Árubeszerzésre irányuló közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli odaítélése — Az ún. „in house”-odaítélés — Az ajánlatkérő szervtől jogilag elkülönült ajánlattevő — A „hasonló ellenőrzés” feltétele — Egymással ellenőrzési viszonyban nem álló ajánlatkérő szerv és ajánlattevő — Az ajánlatkérő szerv és az ajánlattevő felett valamely közjogi hatóság mint harmadik személy által gyakorolt, „hasonlónak” minősíthető ellenőrzés — „Horizontális in-house-ügylet”)

2014/C 202/09

C-35/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. május 8-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Assica – Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA kontra Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” és társai (Mezőgazdaság — Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek — 2081/92/EGK rendelet — 2. cikk — Földrajzi jelzések és eredetmegjelölések oltalma — Tárgyi hatály — Oltalom a tagállam területén — Közösségi bejegyzés hiánya — Következmények — Az olyan termékekhez kapcsolódó elnevezések oltalma, amelyek esetében nem áll fenn különleges kapcsolat jellemzőik, és földrajzi származásuk között — Feltételek)

2014/C 202/10

C-161/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. május 8-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Idrodinanica Spurgo Velox és társai kontra Acquedetto Pugliese SpA (Közbeszerzés — Vízügyi ágazat — 92/13/EGK irányelv — Hatékony és gyors jogorvoslati eljárások — Jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidők — E határidők kezdetének időpontja)

2014/C 202/11

C-162/14. sz. ügy: 2014. április 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

2014/C 202/12

C-179/14. sz. ügy: 2014. április 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

2014/C 202/13

C-187/14. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2014. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra DSV Road A/S

2014/C 202/14

C-189/14. sz. ügy: Az Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Ciprus) által 2014. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bogdan Chain kontra Atlanco LTD

2014/C 202/15

C-198/14. sz. ügy: A Helsingin hovioikeus (Finnország) által 2014. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valev Visnapuu kontra Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

2014/C 202/16

C-202/14. sz. ügy: A Cour administrative d’appel de Nantes (Franciaország) által 2014. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Adiamix kontra Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

2014/C 202/17

C-207/14. sz. ügy: A Vrhovno sodiąče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hotel Sava Rogaąka, Gostinstvo, turizem in storitve, d. o.o. kontra Szlovén Köztársaság – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

2014/C 202/18

C-209/14. sz. ügy: A Vrhovno sodiąče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NLB Leasing d. o.o. kontra Szlovén Köztársaság – Ministrstvo za finance

2014/C 202/19

C-633/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. március 13-i végzése (a S±d Najwyższy [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a P4 Sp. z o. o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji részvételével

 

Törvényszék

2014/C 202/20

T-406/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 14-i ítélete – Donau Chemie kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a gázágazatban használt kalcium-karbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Bírságok — Az 1/2003/EK rendelet 23. cikke — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Fizetőképesség”)

2014/C 202/21

T-30/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 14-i ítélete – Reagens kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az ón-hőstabilizátorok európai piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése, a piacok felosztása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés időtartama — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Alapösszeg — Enyhítő körülmények — Fizetőképesség — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A bírság összegének megfelelő jellege”)

2014/C 202/22

T-458/10–T-467/10. és T-471/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. május 13-i ítélete – McBride és társai kontra Bizottság („Halászat — A halászati erőforrások védelmére irányuló intézkedések — Az ágazat átszervezése — A fedélzeti biztonság javítása érdekében a többéves orientációs programban foglalt célkitűzések növelése iránti kérelmek — Írország különböző hajókra vonatkozó kérelmei — Azt követően hozott határozat, hogy a Törvényszék megsemmisítette az ugyanezen eljárást érintő kezdeti határozatot — Újabb elutasító határozat — A Bizottság hatáskörének hiánya”)

2014/C 202/23

T-160/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 14-i ítélete – Adler Modemärkte kontra OHIM – Blufin (MARINE BLEU) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MARINE BLEU közösségi szóvédjegy bejelentése — BLUMARINE korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 202/24

T-198/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 14-i ítélete – Németország kontra Bizottság („Jogszabályok közelítése — 2009/48/EK irányelv — Játékok biztonsága — A játékokban található nitrózaminokra, nitrozálható anyagokra, ólomra, báriumra, arzénra, antimonra és higanyra vonatkozó határértékek — Az ezektől eltérő nemzeti rendelkezések fenntartását nem teljes mértékben jóváhagyó bizottsági határozat — Időben korlátozott jóváhagyás — Annak bizonyítása, hogy a nemzeti rendelkezések az emberi egészség védelmének magasabb szintjét biztosítják”)

2014/C 202/25

T-247/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 20-i ítélete – Argo Group International Holdings kontra OHIM – Arisa Assurances (ARIS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ARIS közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi ARISA ASSURANCES S. A. közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A korábbi védjegyek egyidejű jelenléte a piacon — Az amerikai jog ún. »Morehouse defense« elve — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2014/C 202/26

T-366/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 15-i ítélete – Katjes Fassin kontra OHIM (Yoghurt-Gums) (Közösségi védjegy — A Yoghurt-Gums közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

2014/C 202/27

T-200/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 20-i ítélete – De Luca kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Besorolási fokozatba történő besorolás — Magasabb csoportba történő kinevezés nyílt versenyvizsgát követően — A kérelem első fokon történő elutasítása a Törvényszék általi visszautalást követően — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése — Átmeneti szabályok — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének (3) bekezdése”)

2014/C 202/28

T-419/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 6-i végzése – Unión de Almacenistas de Hierros de España kontra Bizottság [„Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Két spanyol versenyjogi eljárásra vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — A kereset benyújtását követően hozott kifejezett határozat — Okafogyottság”]

2014/C 202/29

T-103/14 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. május 6-i végzése – Frucona Koąice kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Alkoholtermékek és párlatok — Adótartozás kollektív fizetésképtelenségi eljárás keretében történő elengedése — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya — A fumus boni iuris hiánya”)

2014/C 202/30

T-200/14. sz. ügy: 2013. március 27-én benyújtott kereset – Ben Ali kontra Tanács

2014/C 202/31

T-207/14. sz. ügy: 2014. március 28-án benyújtott kereset – Aluwerk Hettstedt kontra ECHA

2014/C 202/32

T-208/14. sz. ügy: 2014. március 28-án benyújtott kereset – Richard Anton kontra ECHA

2014/C 202/33

T-217/14. sz. ügy: 2014. április 9-én benyújtott kereset – Gmina Kosakowo kontra Bizottság

2014/C 202/34

T-231/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-29/13. sz., Drakeford kontra EMA ügyben 2014. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Gyógyszerügynökség által 2014. április 15-én benyújtott fellebbezés

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!