spacer
  9. évfolyam 26. szám 2014.06.26.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Honlapunkon már elérhetőek a 2014. március 15-től hatályos nyomtatványok, illetve az aktualizált nyomtatványkitöltő program. A letöltésre belépést követően az Egyéb menüpontban, illetve az OptiJUS kereső felületén a Dokumentumtár/Nyomtatványkitöltő gombra kattintva van lehetőség.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium rendelkezése folytán a korábbi nyomtatványkitöltővel készített XML fájlok 2014. március 31-éig nyújthatók be a cégbírósághoz. 2014. április 1-jétől azonban már csak a 2014. március 15-től hatályos nyomtatványkitöltővel készített XML fájlok kerülnek elfogadásra.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 29. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 363
Végelszámolás 137
Hivatalból való törlés 42

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 29
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1511

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 377 db.

A héten 11653 cégnév, 3711 székhelycím és 660 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 512634 db.

Magyar Közlöny 82-83/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

82/2014. június 17.

 

 

2014. évi XXII. törvény

A reklámadóról

 2014.07.18.

2014. évi XXIII. törvény

Egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról

 2014.06.18.

1002/2014. (VI. 17.) AB . határozat

Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsai tanácsvezetőinek személyéről

 2014.06.17.

Köm.5004/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.17.

Köm.5005/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.17.

Köm.5006/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.17.

Köm.5007/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.17.

83/2014. június 18.

 

 

153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.06.19.

154/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.06.19.

4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet

A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól

 2014.06.26.

Köm.5008/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.18.

Köm.5009/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.18.

Köm.5010/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.06.18.

233/2014. (VI. 18.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2014.06.18.

234/2014. (VI. 18.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről, hivatásos szolgálati viszony megszüntetéséről és a szolgálaton kívüliek állományába történő felvételről

 2014.06.18.

1343/2014. (VI. 18.) Korm. határozat

A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2014.06.19.

1344/2014. (VI. 18.) Korm. határozat

A 2014–2020-as programozási időszak tervezésének koordinációjáért felelős uniós főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint személyének kijelöléséről

 2014.06.18.

1345/2014. (VI. 18.) Korm. határozat

Az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.06.18.

55/2014. (VI. 18.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 2014.06.19.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. június 17. 57. évfolyam, L 177

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás

az Európai Unió és Izrael Állam között Izrael Államnak a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramban (2014–2020) való részvételéről

 

RENDELETEK

A Tanács 642/2014/EU (2014. június 16.) rendelete

a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról

A Bizottság 643/2014/EU (2014. június 16.) végrehajtási rendelete

a foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel kapcsolatos, a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján prudenciális jellegű nemzeti rendelkezéseknek minősülő szabályozásra vonatkozó adatszolgáltatást meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

A Bizottság 644/2014/EU (2014. június 16.) végrehajtási rendelete

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 645/2014/EU (2014. június 16.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/361/EU (2014. június 5.) határozata

az Európai Uniónak az AKCS–EU Miniszterek Tanácsán belül az AKCS–EU partnerségi megállapodás IV. mellékletének felülvizsgálatára vonatkozóan képviselendő álláspontjáról

A Bizottság 2014/362/EU (2014. június 13.) végrehajtási határozata

a 66/401/EGK tanácsi irányelv értelmében a takarmánynövényként való felhasználásra szánt vetőmagkeverékek forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő ideiglenes kísérlet szervezéséről szóló 2009/109/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 3788. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/363/EU (2014. június 13.) határozata

a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúkról szóló 2007/742/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 3838. számú dokumentummal történt)

2014. június 18. 57. évfolyam, L 178

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Bizottság egyoldalú nyilatkozata

Izrael egyoldalú nyilatkozata

 

RENDELETEK

A Bizottság 646/2014/EU (2014. június 12.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 647/2014/EU (2014. június 12.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 648/2014/EU (2014. június 17.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 649/2014/EU (2014. június 17.) végrehajtási rendelete

az 1187/2009/EK rendeletben említett kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba exportálandó egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteliengedély-kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/364/EU (2014. június 12.) határozata

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/365/EU (2014. június 12.) határozata

az EGT-megállapodás statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

A Bizottság 2014/366/EU (2014. június 16.) végrehajtási határozata

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a 2014 és 2020 közötti időszakra létrehozott együttműködési programok jegyzékéről és az egyes programoknak nyújtott teljes támogatás globális összegéről (az értesítés a C(2014) 3776. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/367/EU (2014. június 16.) végrehajtási határozata

a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamok számára a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 3877. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/368/EU (2014. június 16.) végrehajtási határozata

a Kanada bizonyos tartományaiból származó vetőburgonya tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről szóló 2011/778/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesités a C(2014) 3878. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 130. számú előírása

Egységes rendelkezések járművek sávelhagyásra figyelmeztető rendszereik tekintetében történő jóváhagyásáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti európai uniósmisszió (EUBAM Rafah) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról(2012/27/KKBP) szóló, 2011. december 20-i, aPolitikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Rafah/2/2011 határozatához (HL L 9., 2012.1.13.)
2014. június 19. 57. évfolyam, L 179

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/369/EU (2014. május 13.) határozata

az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

 

RENDELETEK

A Tanács 663/2014/EU (2014. június 5.) végrehajtási rendelete

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletének felváltásáról

A Bizottság 664/2014/EU (2013. december 18.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 665/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés használatának feltételei tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 666/2014/EU (2014. március 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az uniós nyilvántartási rendszerre vonatkozó érdemi követelmények megállapításáról, valamint a globális felmelegedési potenciálokban és a nemzetközileg elfogadott nyilvántartási iránymutatásokban bekövetkezett változások figyelembevételéről

A Bizottság 667/2014/EU (2014. március 13.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattárakra kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 668/2014/EU (2014. június 13.) végrehajtási rendelete

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A Bizottság 669/2014/EU (2014. június 18.) végrehajtási rendelete

a kalcium-D-pantotenát és a D-pantenol valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 670/2014/EU (2014. június 18.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 671/2014/EU (2014. június 18.) végrehajtási rendelete

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2014. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 672/2014/EU (2014. június 18.) végrehajtási rendelete

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2014. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

Az Európai Központi Bank 673/2014 (2014. június 2.) rendelete

a közvetítő testület, valamint annak eljárási szabályzata létrehozásáról (EKB/2014/26)

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 20/14/COL (2014. január 29.) határozata az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak kilencvenkettedik módosításáról
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 21/14/COL (2014. január 29.) határozata az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak kilencvenharmadik módosításáról
2014. június 20. 57. évfolyam, L 180

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 674/2014/EU (2014. június 12.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Charolais [OEM])

A Bizottság 675/2014/EU (2014. június 18.) rendelete

a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a 2. homokiangolna-gazdálkodási terület uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 676/2014/EU (2014. június 19.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a triklabendazol anyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 677/2014/EU (2014. június 14.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a kabergolin hatóanyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 678/2014/EU (2014. június 19.) végrehajtási rendelete

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klopiralid, a ciprodinil, a foszetil, a pirimetanil és a trinexapak hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 679/2014/EU (2014. június 19.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/370/EU (2014. június 16.) határozata

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX KOSOVO/1/2014 2014/371/KKBP (2014. június 17.) határozata

az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

A Bizottság 2014/372/EU (2014. június 11.) végrehajtási határozata

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásainak megosztott irányítása keretében a 2014 és 2020 közötti időszakban tagállamonként és évenként rendelkezésre álló összegek megállapításáról (az értesítés a C(2014) 3781. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2014 2014/373/EU (2014. április 9.) határozata

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 12. mellékletének módosításáról

A mezőgazdasági vegyes bizottság 2/2014. 2014/374/EU (2014. április 9.) határozata

a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás által létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság munkacsoportok létrehozásáról és azok feladatainak elfogadásáról szóló, 2003 október 21-i 2/2003. sz. határozatának módosításáról

A mezőgazdasági vegyes bizottság 3/2014. 2014/375/EU (2014. április 9.) határozata

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség között létrejött kiegészítő megállapodás módosításáról

2014. június 20. 57. évfolyam, L 181

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 639/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról

A Bizottság 640/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 641/2014/EU (2014. június 16.) végrehajtási rendelete

a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

2014. június 21. 57. évfolyam, L 182
 

I   Jogalkotási aktusok

  HATÁROZATOK
A Tanács 376/2014/EU (2014. június 12.) határozata Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről
A Tanács 377/2014/EU (2014. június 12.) határozata a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról
A Tanács 378/2014/EU (2014. június 12.) határozata a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak annak időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 681/2014/EU (2014. június 20.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a rafoxanid anyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 682/2014/EU (2014. június 20.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a klozantel anyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 683/2014/EU (2014. június 20.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a klorszulon anyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 684/2014/EU (2014. június 20.) végrehajtási rendelete

a kantaxantin tenyésztyúkok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: DSM Nutritional products Ltd.)

A Bizottság 685/2014/EU (2014. június 20.) rendelete

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a poli(vinil-alkohol)-poli(etilénglikol) ojtott kopolimer szilárd étrend-kiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 686/2014/EU (2014. június 20.) rendelete

a 983/2009/EK rendeletnek és a 384/2010/EU rendeletnek a növényi szterineknek (szteroloknak) és növényi sztanoloknak a vér LDL-koleszterinszintjét csökkentő hatásával kapcsolatos, az egészségre vonatkozó egyes állítások alkalmazási feltételei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 687/2014/EU (2014. június 20.) végrehajtási rendelete

a 185/2010/EU rendeletnek egyes légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése, egyes légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az árura és a postai küldeményekre vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 688/2014/EU (2014. június 20.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/79/EU (2014. június 20.) irányelve

a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a TCEP, a TCPP és a TDCP tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 2014/80/EU (2014. június 20.) irányelve

a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

Az Európai Központi Bank felügyeleti testületének eljárási szabályzata

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről létrejött megállapodás keretében létrehozott bizottság 2014/379/EU (2014. április 1.) 1/2014.  sz. határozata

a nyomástartó edényekről szóló 6. fejezet és az építési termékekről szóló 16. fejezet módosításáról, valamint az 1. mellékletben felsorolt jogi hivatkozások naprakésszé tételéről

2014. június 17.

57. évfolyam, C 185

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 185/01

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 185/02

A Bizottság határozata (2014. június 10.) a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik országok értesítéséről

2014/C 185/03

A Bizottság határozata (2014. június 10.) a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik ország értesítéséről

2014/C 185/04

A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

2014/C 185/05

Az Európai Bizottság nyilatkozata az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, az egészségügyi ellenintézkedések beszerzéséről szóló közös közbeszerzési megállapodás 7. cikkének (3) bekezdéséről

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 185/06

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére

2014/C 185/07

Felszámolási intézkedés – Határozat felszámolási eljárás megindításáról a következővel szemben: LA VIE ANONIMI ELLINIKI ASZFALISZTIKI ETAIRIA IGEIÁSZ (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján.)

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 185/08

Pályázati felhívás IX-2015/01. – „Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások”

2014/C 185/09

Pályázati felhívás IX-2015/02. sz. – „Támogatások az európai szintű politikai alapítványok részére”

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 185/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7209 – Faurecia/Magneti Marelli/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 185/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7294 – Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. június 17. 57. évfolyam, C 185A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 185A/01

Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére, az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjában (Luxembourg) — Szerződés ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás — A szerződés időtartama 5 év, meghosszabbítható — (COM/2014/10356)

2014/C 185A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. június 18. 57. évfolyam, C 186
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  AJÁNLÁSOK
 

Európai Központi Bank

2014/C 186/01

Az Európai Központi Bank ajánlása (2014. március 27.) a nemzeti központi bankok által támogatott Európai Központi Bank által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályokról és minimumelőírásokról (EKB/2014/14)

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 186/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.6968 – Lufthansa/CAE/JV)

2014/C 186/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7240 – Klepierre/ING/Le Havre Vauban et Le Havre Lafayette)

2014/C 186/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7258 – TTC/Scholtz)

2014/C 186/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7214 – PAG/Ibericar/Ibericar K)

  IV   Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Tanács

2014/C 186/06

A Tanács határozata (2014. június 12.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa francia tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2014/C 186/07

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Beruházási Bank

2014/C 186/08

Pályázati felhívás: az Európai Beruházási Bank Intézete három új EIBURS-támogatási programot hirdet Tudásprogramja keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 186/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7287 – CD&R Fund IX/Mauser) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 186/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7254 – LetterOne/RWE Dea) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 186/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7281 – Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 186/12

Értesítés a 2014/25/EU irányelv 35. cikke alapján benyújtott kérelemről – Tagállam által benyújtott kérelem
2014. június 18. 57. évfolyam, C 186A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 186A/01

Pályázati felhívás az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás ügyvezető igazgatói állásának betöltésére Brüsszelben — (Ideiglenes alkalmazott – AD14-es besorolás) — COM/2014/10357

2014/C 186A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. június 19. 57. évfolyam, C 187
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 187/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7251 – Blackstone/Gates)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 187/02

Euroátváltási árfolyamok

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 187/03

Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az EGT-megállapodás VII. mellékletének 1. pontjában említett jogi aktus 21. cikke (7) bekezdésének értelmében (az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 187/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7312 – Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 187/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7286 – CVC Capital Partners/Deoleo) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 187/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7140 – Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 187/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7280 – HgCapital / KKR / Cinven / Visma) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 187/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7288 – VIACOM / CHANNEL 5 BROADCASTING) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 187/09

Bejegyzés iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
  Helyesbítések

2014/C 187/10

Helyesbítés az egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetetlennek nyilvánításáról szóló, 2013. január 30-i bizottsági határozati összefoglalóhoz (Ügyszám: COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (az értesítés a C(2013)431 final számú dokumentummal történt) (HL C 137., 2014.5.7.)
2014. június 20. 57. évfolyam, C 188

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2014/C 188/01

Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti ajánlás (EKB/2014/13) (az Európai Központi Bank előterjesztésében)

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

  Európai Bizottság

2014/C 188/02

A Bizottság közleménye az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 188/03

Euroátváltási árfolyamok
  A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 188/04

Az Egyesült Királyság kormányának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

2014/C 188/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 188/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7242 – Cargill/Copersucar/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 188/07

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 188/08

A 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkének megfelelően az 1107/96/EK bizottsági rendelet alapján bejegyzett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés egységes dokumentumának közzététele az 1898/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikkének (2) bekezdése alapján
2014. június 20. 57. évfolyam, C 188A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 188A/01

Közigazgatási hirdetmények európai parlament PE/179/S számú álláshirdetés

2014/C 188A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. június 20. 57. évfolyam, C 189

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 189/01

Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — Negyedik kiegészítés a 32. teljes kiadásához

2014. június 20. 57. évfolyam, C 190

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 190/01

Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 190/02

A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

2014/C 190/03

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. június 20. 57. évfolyam, C 191

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 191/01

A 2013. pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

2014. június 21. 57. évfolyam, C 192

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 192/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7260 – CPPIB/G&M/Enagas/Tecgas)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Tanács

2014/C 192/02

A Tanács határozata (2014. június 16.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2014/C 192/03

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 192/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7222 – Enercon Independent Power Producer/Gothaer Leben Renewables/Skogberget Vind) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 192/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7181 – BNP Paribas Fortis/Bank Gospodarki Żywno¶ciowej) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!