spacer
  9. évfolyam 15. szám 2014.04.08.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Újra növekszik a cégbirodalom

Az első negyedévben 9.583 cég szűnt meg Magyarországon, ez a tavalyi utolsó negyedév után a második legrosszabb három hónap a magyar gazdaság történetében. Március végén a 12 hónapra visszatekintő cégtörlési mutató 36.580-nál állt meg, ez 32,5 százalékkal magasabb érték, mint egy évvel korábban. Az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató szerint a megszűnési hullám cégalapítási lázzal párosul, ami a vállalkozások további egészségtelen hígulását eredményezi.

Az év első három hónapjában 9.583 cég szűnt meg Magyarországon, ez 50 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest. Ezzel az első negyedév cégstatisztikai szempontból a második legrosszabb negyedév lett a magyar gazdaság történetében, az elmúlt 12 hónap pedig a valaha volt legtöbb megszűnést hozó egy éves intervallum lett. A 12 hónapra visszatekintő megszűnési mutató március végén 36.580 céget mutatott, szemben az egy évvel korábbi 27.625-tel, ez 32,5 százalékos növekedésnek felel meg.

Tovább a teljes cikkre


Piac és Profit konferencia

Ma már nem lehet piaci versenyben maradni saját webáruház nélkül. Ismerje meg és kövesse a legújabb trendeket! Hatékony webértékesítési technikák, trükkök, vevőcsalogató és megtartó módszerek 2014. április 17-én az „Értékesítés a weben- a webáruház új trendjei” című konferencián.

Részletes program és regisztráció: https://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/webkereskedelem/

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 14. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 248
Végelszámolás 209
Hivatalból való törlés 13

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 17
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1259

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 169 db.

A héten 16 599 cégnév, 6 301 székhelycím és 224 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515 143 db.

Jogi hírek

A vezető tisztségviselők felelősségének szabályozása az új Ptk. alapján

A vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó szabályokat alapvetően átstrukturálta a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv („Ptk.”).
 
I. Vezető tisztségviselő
 
A vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó szabályok alkalmazhatósága körében először is azt szükséges tisztázni, hogy ki minősül vezető tisztségviselőnek.
 
A Ptk. értelmében egységesen vezető tisztségviselőnek tekintendő valamennyi jogi személy (például gazdasági társaság, alapítvány, egyesület) ügyvezetését ellátó egy vagy több személy, illetve a belőlük álló testület. E meghatározás alapján vezető tisztségviselő többek között a betéti társaság üzletvezetésre jogosult tagja, a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője, a zártkörűen működő részvény-társaság vezérigazgatója, igazgatósági tagjai. Ugyanakkor a cégvezető a felelősségi szabályok alkalmazása szempontjából nem minősül vezető tisztségviselőnek.

Tovább a teljes tartalomra

Magyar Közlöny 49-51/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

49/2014. április 1.

 

 

108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.04.02.

109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

 2014.04.02.

110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.04.01.

111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

 2014.04.04.

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról

 2014.04.02.

1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről

 2014.04.01.

1198/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 2014.04.02.

1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól

 2014.04.01.

1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 2014.04.01.

1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2014.04.01.

1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról, a Fővárosi Törvényszék egyes szervezeti egységeinek megfelelő színvonalú elhelyezéséhez kapcsolódó intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2014.04.01.

1203/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról

 2014.04.01.

1204/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Az Auer Akadémia, hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.04.01.

1205/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A HYGINETT Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

 2014.04.01.

1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról

 2014.04.01.

1207/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Kisbér város külterületén fekvő egyes szántó művelési ágú ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról

 2014.04.01.

1208/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

 2014.04.01.

1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

A Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

 2014.04.01.

50/2014. április 3.

 

 

112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.04.04.

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

 2014.04.18.

114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2014.04.04.

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

 2014.04.06.

116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.05.04.

117/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

Egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2014.04.04.

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

A gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

 2014.05.03.

10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet

A tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

 2014.04.18.

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

 2014.05.03.

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

 2014.04.04.

15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet

Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.04.11.

16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet módosításáról

 2014.04.04.

30/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.04.04.

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

 2014.04.11.

32/2014. (IV. 3.) VM rendelet

Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.04.04.

130/2014. (IV. 3.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.04.03.

131/2014. (IV. 3.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.04.03.

132/2014. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.04.03.

133/2014. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.04.03.

134/2014. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.04.03.

1210/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

Az erbili magyar főkonzulátus létrehozásával kapcsolatos feladatokról

 2014.04.03.

1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.04.03.

1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.04.03.

1213/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A regionális víziközmű-társaságok közszolgálati szerződés alapján történő finanszírozása érdekében az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról

 2014.04.03.

1214/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

Állami ingatlannak a Magyar Cserkészszövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

 2014.04.03.

1215/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú („Márianosztra-Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása" című) projekttel összefüggésben az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2014.04.03.

1216/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című) kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének kompenzálásáról

 2014.04.03.

1217/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosító számú („ A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2014.04.03.

1218/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

Az egészségügyi infrastrukturális beruházások operatív programok terhére el nem számolható többletköltségei forrásának biztosításáról

 2014.04.03.

1219/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 azonosítószámú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.04.03.

51/2014. április 4.

 

 

24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

 2014.04.05.

25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet

Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.04.05.

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

 2014.04.05.

33/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.04.05.

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 2014.04.05.

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2014.04.07.

36/2014. (IV. 4.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

 2014.04.05.

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 2014.04.12.

38/2014. (IV. 4.) VM rendelet

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

 2014.04.12.

10/2014. (IV. 4.) AB határozat

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 163/F. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról

 2014.04.04.

11/2014. (IV. 4.) AB határozat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény 2:22. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról

 2014.04.04.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. április 1. 57. évfolyam, L 98

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/181/KKBP (2014. március 10.) határozata

az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság közötti, az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletének (EUFOR RCA) közép-afrikai köztársasági jogállásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megálla-podás megkötéséről

 

Levélváltás formájában létrejött Megállapodás az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között az Európai Unió Közép-afrikai Köztársasági katonai műveletének (EUFOR RCA) Közép-afrikai Köztársasági jogállásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 326/2014/EU (2014. március 26.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleí-rását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Lomnické suchary [OFJ])

A Bizottság 327/2014/EU (2014. március 26.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Requeijão da Beira Baixa [OEM])

A Bizottság 328/2014/EU (2014. március 26.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Miele Varesino [OEM])

A Bizottság 329/2014/EU (2014. március 31.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 211. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 330/2014/EU (2014. március 31.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldség-félék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. április 2. 57. évfolyam, L 99

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 336/2014/EU (2014. március 28.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 337/2014/EU (2014. március 28.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 338/2014/EU (2014. március 28.) rendelete

a Spanyolország lobogója alatt közle-kedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég meny-halra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 339/2014/EU (2014. március 28.) rendelete

a Spanyolország lobogója alatt közle-kedő hajók által az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 340/2014/EU (2014. április 1.) végrehajtási rendelete

az 1272/2009/EU rendeletnek egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó, az 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos állami intervenciós szabályok tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 341/2014/EU (2014. április 1.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/182/EU (2014. március 31.) határozata

a Régiók Bizottsága egy luxemburgi tagjának és két luxemburgi póttagjának kinevezéséről

2014. április 3. 57. évfolyam, L 100

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 342/2014/EU (2014. január 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi konglomerátumokra irányadó tőkemegfelelési követelményekre vonatkozó számítási módszerek alkalmazását meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 343/2014/EU (2014. április 2.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/183/KKBP (2014. április 1.) határozata

az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletének (EUFOR RCA) elindításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a KözösVámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékleténekmódosításáról szóló, 2013. október 4-i1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L290., 2013.10.31.)
2014. április 4. 57. évfolyam, L 101

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás aláírásának az időpontjáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 344/2014/EU (2014. április 3.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/184/EU (2014. április 2.) végrehajtási határozata

bizonyos ausztriai postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2014) 2093. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozathoz (HL L 345., 2012.12.15.)
2014. április 5. 57. évfolyam, L 102

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/185/EU (2014. február 11.) határozata

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

A Tanács 2014/186/EU (2014. február 11.) határozata

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 345/2014/EU (2014. április 1.) rendelete

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, kormos marlinra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 346/2014/EU (2014. április 1.) rendelete

az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat ideiglenes tilalmáról

A Bizottság 347/2014/EU (2014. április 4.) végrehajtási rendelete

az időjárási viszonyok által indokolt esetekben az összes kén-dioxid-tartalom felső határának növelése tekintetében a 606/2009/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 348/2014/EU (2014. április 4.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/187/EU (2014. április 3.)  végrehajtási határozata

a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások listája és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról (az értesítések a C(2014) 2094. számű dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/188/EU (2014. április 3.) végrehajtási határozata

a közbeszerzésben hivatkozható IKT műszaki előírások azonosításáról (az értesítés a C(2014) 2120. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelőrendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2008/915/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 20-i 2013/480/EU bizottsági határozathoz (HL L 266., 2013.10.8.)
2014. április 5. 67. évfolyam, L 103

 

I   Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 331/2014/EU (2014. március 11.) rendelete

az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020 program”) létrehozásáról, valamint a 2001/923/EK, a 2001/924/EK, a 2006/75/EK, a 2006/76/EK, a 2006/849/EK és a 2006/850/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 332/2014/EU (2014. március 11.) rendelete

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

Az Európai Parlament és a Tanács 333/2014/EU (2014. március 11.) rendelete

a 443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 334/2014/EU (2014. március 11.) rendelete

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 335/2014/EU (2014. március 11.) rendelete

az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról

2014. április 1. 57. évfolyam, C 95

 

II   Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2014/C 95/01

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS (2014. március 12.) az Európai Parlament és a Tanács között a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 95/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7158 — GlencoreXstrata/Sumitomo/Clermont JV)

2014/C 95/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7107 — Cordes & Graefe/Pompac/Comafranc)

 

IV. Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

   Európai Bizottság

2014/C 95/04

Euroátváltási árfolyamok

  V. Hirdetmények
   EGYÉB JOGI AKTUSOK
   Európai Bizottság
 2014/C 95/05 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a(z) 329/2014/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Malik Muhammad Ishaq számára
2014. április 1. 57. évfolyam, C 96

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

2014/C 096/01

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2013. április 15.) a bizalmas adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról

2014. április 2. 57. évfolyam, C 97

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 097/01

A Tanács általi kinevezések listája — 2013. június–december (szociális terület)

2014/C 097/02

A Tanács határozata (2014. március 24.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

 

Európai Bizottság

2014/C 097/03

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,25 % 2014. április 1. — Euroátváltási árfolyamok

2014/C 097/04

A Finnország által az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervről küldött értesítésről szóló bizottsági határozat elfogadása

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 097/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 097/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

  V   Hirdetmények
  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
  Európai Bizottság

2014/C 097/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: COMP/M.7162 – INEOS/SSG Solvents Business)
2014. április 2. 57. évfolyam, C 97A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 097A/01

Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

2014/C 097A/02 A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. április 3. 57. évfolyam, C 98
  II   Közlemények
  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK
  Európai Bizottság

2014/C 098/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7193 — Gores/Premier Foods/Hovis)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 098/02

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2014/C 098/03

Az Európai Rendszerkockázati Testület határozata (2014. január 27.) az illetékes vagy kijelölt hatóságok nemzeti makroprudenciális politikai intézkedésekről szóló értesítéseire, valamint az ERKT véleményeinek és ajánlásainak kibocsátására vonatkozó koordinációs keretről (ERKT/2014/2)

  V   Hirdetmények
  KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK
  Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 098/04

Nyílt versenyvizsga-felhívás

  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
  Európai Bizottság

2014/C 098/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: COMP/M.7203 – UNIBAIL-RODAMCO/CPPIB/CENTRO)

  EGYÉB JOGI AKTUSOK
  Európai Bizottság

2014/C 098/06

Értesítés azon vállalkozások számára, amelyek 2015-ben ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek a 2015-ben nem helyettesíthető laboratóriumi vagy analitikai felhasználásra kívánnak ilyen anyagokat előállítani vagy behozni

2014. április 3. 57. évfolyam, C 98A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai személyzeti felvételi hivatal (EPSO)

2014/C 098A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás EPSO/AST/131/14 – Asszisztens (AST 3) – Nukleáris felügyelet

2014/C 098A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. április 4. 57. évfolyam, C 99

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 099/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP M.7171 – Varo Energy/Bayernoil Package)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 099/02

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 099/03

A Bizottság közleménye — Iránymutatás a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 099/04

Málta kormányának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 099/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7218 – Brookfield/APMTNA/APMT Elizabeth) — Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014. április 4. 57. évfolyam, C 99A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 099A/01

Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) az luxembourgi székhelyű Eurostat Főigazgatóság Méthodologie; Vállalati statisztikai és informatikai szolgáltatások (B) Igazgatóságán (a Személyzeti Szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) COM/2014/10351

2014/C 099A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. április 4. 57. évfolyam, C 100

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2014/C 100/01

A Tanács 4/2014/EU álláspontja első olvasatban a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel A Tanács által 2014. március 3-án elfogadva

2014/C 100/02

A Tanács 5/2014/EU álláspontja első olvasatban a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel A Tanács által 2014. március 3-án elfogadva

 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a kettős felhasználású termékekre vonatkozó export-ellenőrzési rendszer felülvizsgálatáról

 

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról

 

A Bizottság nyilatkozata a rendelet aktualizálásáról

2014. április 5. 57. évfolyam, C 101

 

IV. Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 101/01 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 101/02 A közbeszerzéssel foglalkozó, érdekeltekből álló bizottsági szakértői csoport egyik tagjának lemondását követően új tag kinevezése
2014/C 101/03 Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020): az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (1) bekezdése értelmében javasolt megfelelő intézkedések összes tagállam általi elfogadása
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 101/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014/C 101/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
  V. Hirdetmények
  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
  Európai Bizottság
2014/C 101/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: COMP/M.7200 – Lenovo/IBM x86 server business) — Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
  EGYÉB JOGI AKTUSOK
  Európai Bizottság
2014/C 101/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014/C 101/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014/C 101/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
  Helyesbítések
2014/C 101/10 Helyesbítés a biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport tagjainak kinevezéséről és a tartaléklista összeállításáról szóló 2010/206/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 9-i bizottsági határozathoz (HL C 360., 2013.12.10..)
2014. április 7. 57. évfolyam, C 102

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 102/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 93., 2014.3.29.

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 102/02

C-469/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 14-i végzése (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH kontra Olbrich Transport und Logistik GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Brüsszeli Egyezmény — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — 5. cikk, 1. pont, b) alpont — Joghatóság — Különös joghatóság — Szerződéses igény — A „szolgáltatásnyújtás” fogalma — Raktározási szerződés)

2014/C 102/03

C-488/12., C-489/12., C-490/12., C-491/12. és C-526/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. október 10-i végzése (a Debreceni Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Nagy Sándor (C-488/12) kontra Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Böszörményi Lajos Tiborné (C-489/12), Gálóczhi-Tömösváry Róbert (C-490/12), Szabadosné Bay Magdolna Margit (C-491/12) kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint Ványai Józsefné (C-526/12) kontra Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatala (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikke — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 102/04

C-537/12. és C-116/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2013. november 14-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja és a Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Banco Popular Español SA kontra Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12) és Banco de Valencia SA kontra Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13) (93/13/EGK irányelv — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás — A végrehajtást elrendelő nemzeti bíróság hatáskörei — Tisztességtelen feltételek — Értékelési szempontok)

2014/C 102/05

C-550/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 14-i végzése – J kontra Európai Parlament (EUMSZ 227. cikk — Petíciós jog — Az Európai Parlamenthez intézett petíció — Intézkedés nélkül irattárba helyezésről szóló határozat — Az Európai Unió tevékenységeinek körébe nem tartozó tárgy)

2014/C 102/06

C-581/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 21-i végzése – Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az útépítéshez használt bitumen bruttó árának rögzítése — Az útépítőknek adott engedmény meghatározása — 2002. évi engedékenységi közlemény — 23. pont, b) alpont, utolsó albekezdés — Részleges mentesség — Az Európai Bizottság előtt korábban ismeretlen tényekre vonatkozó bizonyíték — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2014/C 102/07

C-593/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. október 24-i végzése – Lancôme parfums et beauté & Cie kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Focus Magazin Verlag GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Color Focus szóvédjegy — A Focus közösségi szóvédjegy jogosultjának törlési kérelme — Törlés — Lemondás — Az eljárási szabályzat 149. cikke — Okafogyottá vált fellebbezés — Okafogyottság)

2014/C 102/08

C-617/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 14-i végzése (a High Court of Justice, Chancery Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Astrazeneca AB kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — A 13. cikk (1) bekezdése — A „Közösségen belüli forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély” fogalma — A svájci gyógyszerintézet [Swissmedic] által kiadott engedély — Automatikus elismerés Liechtensteinben — Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott engedély — A tanúsítvány érvényességének időtartama)

2014/C 102/09

C-5/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. október 10-i végzése (a Szombathelyi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kovács Ferenc Tibor kontra Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 45. cikk — Munkavállalók szabad mozgása — Olyan nemzeti szabályozás, amely a külföldi rendszámú gépjármű vezetője számára bírság terhe mellett azon kötelezettséget írja elő, hogy rendőrségi ellenőrzés során a helyszínen igazolja a gépjárműhasználat jogszerűségét)

2014/C 102/10

C-49/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 14-i végzése (az Úřad průmyslového vlastnictví [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MF 7 a.s. kontra MAFRA a.s. (EUMSZ 267. cikk — A „bíróság” fogalma — Igazságszolgáltatási jellegű határozat meghozatalára irányuló eljárás — Függetlenség — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 102/11

C-70/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 12-i végzése – Getty Images (US), Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — PHOTOS.COM szóvédjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — Egyenlő bánásmód — Az OHIM-nak korábbi határozathozatali gyakorlata figyelembevételére vonatkozó kötelezettsége — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

2014/C 102/12

C-167/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 28-i végzése (a Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean Devillers elleni fegyelmi eljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires — Az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „nemzeti bíróság” fogalom — A Bíróság hatáskörének hiánya)

2014/C 102/13

C-210/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 14-i végzése (a High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Glaxosmithkline Biologicals SA, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — A „hatóanyag” és a „hatóanyagok kombinációja” fogalma — Adjuváns)

2014/C 102/14

C-257/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 14-i végzése (a Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Anouthani Mlamali kontra Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikke — Az alapjogvita tényállása és jogszabályi háttere, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz szükségességét igazoló okok ismertetésének hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 102/15

C-258/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 28-i végzése (a 5a Vara Cível de Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda kontra Instituto da Segurança Social, IP (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Hatékony jogorvoslathoz való jog — Nyereségszerzési célú jogi személyek — Költségmentesség — Az uniós joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 102/16

C-1/14. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2014. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KPN Group Belgium NV és Mobistar NV kontra Ministerraad, beavatkozó: Belgacom NV

2014/C 102/17

C-3/14. sz. ügy: A S±d Najwyższy (Lengyelország) által 2014. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (Varsó) kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

2014/C 102/18

C-8/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia (Spanyolország) által 2014. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Unim Banc, S.A. kontra Diego Fernández Gabarro és társai

2014/C 102/19

C-9/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra D. G. Kieback

2014/C 102/20

C-16/14. sz. ügy: A Hof van Beroep te Gent (Belgium) által 2014. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Property Development Company NV kontra Belgische Staat

2014/C 102/21

C-31/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-536/10. sz., Kessel Marketing & Vertriebs GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. november 8-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) által 2014. január 21-én benyújtott fellebbezés

2014/C 102/22

C-32/14. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2014. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Sugár Attila

2014/C 102/23

C-33/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-545/12. sz., Mory és társai kontra Bizottság ügyben 2013. november 11-én hozott végzése ellen a Mory SA (felszámolás alatt), a Mory Team (felszámolás alatt) és a Superga Invest által 2014. január 24-én benyújtott fellebbezés

2014/C 102/24

C-35/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-245/12. sz., Gamesa Eólica, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. november 12-én hozott ítélete ellen az Enercon GmbH által 2014. január 23-án benyújtott fellebbezés

2014/C 102/25

C-37/14. sz. ügy: 2014. január 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

2014/C 102/26

C-39/14. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) és társai

2014/C 102/27

C-40/14. sz. ügy: A Cour de Cassation (Franciaország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon kontra Utopia SARL, kereskedelmi megnevezésével Marshall Bioresources

2014/C 102/28

C-41/14. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christie’s France SNC kontra Syndicat national des antiquaires

2014/C 102/29

C-47/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH kontra F. L. F. Spies von Büllesheim

2014/C 102/30

C-48/14. sz. ügy: 2014. január 30-án benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

2014/C 102/31

C-53/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-573/11. sz., JAS Jet Air Service France kontra Bizottság ügyben 2013. december 3-án hozott ítélete ellen a JAS Jet Air Service France (JAS) által 2014. február 4-én benyújtott fellebbezés

2014/C 102/32

C-55/14. sz. ügy: A cour d’appel de Mons (Belgium) által 2014. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Régie communale autonome du stade Luc Varenne kontra État belge

2014/C 102/33

C-681/14. sz. ügy: A Tribunale Ordinario di Aosta (Olaszország) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Equitalia Nord SpA kontra CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

2014/C 102/34

C-71/14. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Information Rights) (Egyesült Királyság) által 2014. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – East Sussex County Council kontra The Information Commisssioner, Property Search Group, Local Gouvernment Association

2014/C 102/35

C-77/14. sz. ügy: 2014. február 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

2014/C 102/36

C-78/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-117/12. sz., ANKO kontra Bizottság ügyben 2013. december 12-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. február 13-án benyújtott fellebbezés

2014/C 102/37

C-87/14. sz. ügy: 2014. február 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

2014/C 102/38

C-462/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. november 22-i végzése – Európai Bizottság kontra Magyarország

2014/C 102/39

C-598/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. november 22-i végzése – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság, beavatkozók: Holland Királyság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Finn Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Észt Köztársaság

2014/C 102/40

C-55/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. december 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság, beavatkozók: Holland Királyság, Cseh Köztársaság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Finn Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Észt Köztársaság

2014/C 102/41

C-109/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. december 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság, beavatkozók: Svéd Királyság, Cseh Köztársaság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Holland Királyság, Francia Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Észt Köztársaság

2014/C 102/42

C-111/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. december 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság, beavatkozók: Svéd Királyság, Cseh Köztársaság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Holland Királyság, Francia Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Észt Köztársaság

2014/C 102/43

C-169/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. november 22-i végzése – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

2014/C 102/44

C-178/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. november 22-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

2014/C 102/45

C-188/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. november 22-i végzése – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

2014/C 102/46

C-253/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. október 21-i végzése – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

2014/C 102/47

C-276/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. szeptember 11-i végzése (a Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pablo Acosta Padín kontra Hijos de J. Barreras SA.

2014/C 102/48

C-321/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. október 21-i végzése – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

2014/C 102/49

C-403/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. november22-i végzése (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lisa Kelly kontra Minister for Social Protection

 

Törvényszék

2014/C 102/50

T-128/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – LG Display és LG Display Taiwan kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A folyadékkristályos kijelzők (LCD) világszintű piaca — Árakra és termelési kapacitásokra vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások — Belső eladások — Védelemhez való jog — Bírságok — Részleges bírságmentesség — Egységes és folyamatos jogsértés — A ne bis in idem elve)

2014/C 102/51

T-256/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Ezz és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzkészletek befagyasztása — Jogalap — Indokolási kötelezettség — Ténybeli tévedés — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A tulajdonhoz való jog — A vállalkozás szabadsága”)

2014/C 102/52

T-37/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Advance Magazine Publishers kontra OHIM – López Cabré (TEEN VOGUE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A TEEN VOGUE közösségi szóvédjegy bejelentése — VOGUE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A termékek azonossága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet 22. szabályának (3) bekezdése — A lajstromozás részbeni megtagadása)

2014/C 102/53

T-225/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – Lídl Music (LIDL express) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LIDL express közösségi ábrás védjegy bejelentése — LÍDL MUSIC korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 42. cikkének (2) és (3) bekezdése)

2014/C 102/54

T-226/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – Lídl Music (LIDL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LIDL közösségi ábrás védjegy bejelentése — LÍDL MUSIC korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 42. cikkének (2) és (3) bekezdése)

2014/C 102/55

T-331/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 26-i ítélete – Sartorius Lab Instruments kontra OHIM (Sárga körív kijelző egység alsó szélén) (Közösségi védjegy — Kijelző egység alsó szélén sárga körívből álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 102/56

T-509/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 27-i ítélete – Advance Magazine Publishers kontra OHIM – Nanso Group (TEEN VOGUE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A TEEN VOGUE közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi VOGUE nemzeti szóvédjegy — Elfogadhatóság — A kereseti kérelmek minősítése — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk azonossága vagy hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részleges megtagadása”)

2014/C 102/57

T-6/14. sz. ügy: 2014. január 3-án benyújtott kereset – Banco de Santander és társai kontra Bizottság

2014/C 102/58

T-72/14. sz. ügy: 2014. január 30-án benyújtott kereset – Bateaux mouches kontra OHIM (BATEAUX MOUCHES)

2014/C 102/59

T-73/14. sz. ügy: 2014. február 4-én benyújtott kereset – Red Bull kontra OHIM – Automobili Lamborghini (két bika ábrázolása)

2014/C 102/60

T-80/14. sz. ügy: 2014. február 4-én benyújtott kereset – PT Musim Mas kontra Tanács

2014/C 102/61

T-95/14. sz. ügy: 2014. február 7-én benyújtott kereset – Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács

2014/C 102/62

T-99/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – Alesa kontra Bizottság

2014/C 102/63

T-122/14. sz. ügy: 2014. február 19-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 102/64

F-53/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 26-i ítélete – Diamantopoulos kontra EKSZ (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A felperes AD12 besorolási fokozatba való előléptetését mellőző határozat — A panaszt elutasító hallgatólagos határozat — A keresetet követően meghozott, a panaszt kifejezetten elutasító határozat — Indokolás)

2014/C 102/65

F-118/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsának 2014. február 25-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A kinevezésre jogosult hatóságnak a tisztviselő nyugdíjazására, és rokkantsági ellátás biztosítására vonatkozó határozata — A nyugdíjazást szükségessé tevő betegség foglalkozási eredetéről nem döntő határozat — A kinevezésre jogosult hatóságnak a betegség foglalkozási eredetének elismerésére vonatkozó kötelezettsége — A személyzeti szabályzat 78. cikkének ötödik bekezdése — Új rokkantsági bizottság összehívásának szükségessége — A személyzeti szabályzat 73. cikke alapján elfogadott korábbi határozat relevanciája — Az eljárási szabályzat 76. cikke — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

2014/C 102/66

F-155/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 25-i végzése – García Domínguez kontra Bizottság (Közszolgálat — Versenyvizsga — Az EPSO/AD/215/11. sz. versenyvizsga-kiírás — A tartaléklistára történő felvétel mellőzése — A pályázatot elutasító határozat indokolása — Az egyenlő bánásmód elve — Érdek-összeütközés)

2014/C 102/67

F-11/14. sz. ügy: 2014. február 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

2014/C 102/68

F-13/14. sz. ügy: 2014. február 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!