spacer
  9. évfolyam 14. szám 2014.04.01.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Drasztikusan visszaesett a vállalati hitelállomány

Több mint 30 százalékkal csökkent a vállalatok hosszú lejáratú kötelezettségállománya 2009-hez képest. Az Opten céginformációs szolgáltató elemzése szerint a bankok számlavezető ügyfélkörében 7 és 15 százalék között szóródik a kiemelt kockázatú ügyfelek aránya. Márpedig a stabil hitelportfóliók, a hitelezés felfutása és a beruházások növekedése létfontosságú lenne a magyar gazdaság számára.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 13. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 27
Felszámolás 248
Végelszámolás 240
Hivatalból való törlés 43

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 13
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1411

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1928 db.

A héten 15 140 cégnév, 4 754 székhelycím és 1 556 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 514 664 db.

Magyar Közlöny 43-48/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

43/2014. március 25.

 

 

96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 2014.03.26.

97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

 2014.04.09.

98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.03.26.

99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.26.

100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.04.02.

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

 2014.03.26.

24/2014. (III. 25.) VM rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

 2014.03.28.

25/2014. (III. 25.) VM rendelet

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

 2014.04.02.

1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat

A Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

 2014.03.25.

1163/2014. (III. 25.) Korm. határozat

Társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

 2014.03.25.

1164/2014. (III. 25.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés 2014. évi működtetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2014.03.25.

1165/2014. (III. 25.) Korm. határozat

Az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.03.25.

1166/2014. (III. 25.) Korm. határozat

A DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú („»Csillag« Bölcsőde és Óvoda fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

 2014.03.25.

44/2014. március 25.

 

 

102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

Az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról

 2014.04.09.

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

 2014.04.09.

104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.04.02.

7/2014. (III. 25.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2014.03.26.

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

 2014.04.02.

1167/2014. (III. 25.) Korm. határozat

A tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról

 2014.03.25.

45/2014. március 26.

 

 

105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.27.

106/2014. (III. 26.) Korm. rendelet

Az „Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os társasági részesedése állami tulajdonban álló társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.03.27.

27/2014. (III. 26.) VM rendelet

A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról

 2014.03.29.

113/2014. (III. 26.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.03.26.

114/2014. (III. 26.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.03.26.

115/2014. (III. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.26.

116/2014. (III. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.26.

117/2014. (III. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.26.

118/2014. (III. 26.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2014.03.26.

119/2014. (III. 26.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.03.26.

120/2014. (III. 26.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.03.26.

1168/2014. (III. 26.) Korm. határozat

Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

 2014.03.26.

1169/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2014.03.27.

1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról

 2014.03.26.

1171/2014. (III. 26.) Korm. határozat

Az egyes közúti közlekedési rendszerek közötti együttműködési képesség feltételeinek megteremtéséről, valamint az ezen rendszerek által gyűjtött adatok kölcsönös felhasználása jogi kereteinek kialakításáról

 2014.03.26.

1172/2014. (III. 26.) Korm. határozat

2018–2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság döntője 3 csoportmérkőzésének és egy nyolcad- vagy negyeddöntő mérkőzésének rendezési joga megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről

 2014.03.26.

1173/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A GlaxoSmithKline Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 2014.03.26.

1174/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A kecskeméti atlétikai centrum beruházásról

 2014.03.26.

1175/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.26.

1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.26.

1177/2014. (III. 26.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról

 2014.03.26.

1178/2014. (III. 26.) Korm. határozat

A Regionális Operatív Programból megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásáról

 2014.03.26.

46/2014. március 27.

 

 

23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

 2014.03.28.

5/2014. (III. 27.) HM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

 2014.03.28.

28/2014. (III. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

 2014.03.28.

1179/2014. (III. 27.) Korm. határozat

A Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

 2014.03.27.

1180/2014. (III. 27.) Korm. határozat

„A székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása"című projekt 1. ütemének megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.27.

1181/2014. (III. 27.) Korm. határozat

A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.03.27.

1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014-2020)

 2014.03.28.

1183/2014. (III. 27.) Korm. határozat

Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

 2014.03.27.

1184/2014. (III. 27.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról

 2014.03.27.

1185/2014. (III. 27.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról

 2014.03.27.

47/2014. március 28.    
1186/2014. (III. 28.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

2014. 03.28.

1187/2014. (III. 28.) Korm. határozat

Az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről

2014. 03.28.

1188/2014. (III. 28.) Korm. határozat

A „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek” elnevezésű programban való magyar részvételről

2014. 03.28.

1189/2014. (III. 28.) Korm. határozat

A DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001 azonosító számú („Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009.” című) projekttel összefüggésben a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről

2014. 03.28.

1190/2014. (III. 28.) Korm. határozat

A DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) projekt támogatásának növeléséről

2014. 03.28.

1191/2014. (III. 28.) Korm. határozat

A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) nagyprojekt megvalósításának elősegítéséről

2014. 03.28.

1192/2014. (III. 28.) Korm. határozat

Az „M43 gyorsforgalmi út Makó–Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése” című módosított nagyprojekt-javaslat Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

2014. 03.28.

1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014. 03.28.

1194/2014. (III. 28.) Korm. határozat A Kuala Lumpur-i Nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

2014. 03.28.

48/2014. március 31.

 

 

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2014.04.01.

8/2014. (III. 31.) MNB rendelet

Az „Ybl Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2014.04.03.

9/2014. (III. 31.) MNB rendelet

Az „Ybl Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.04.03.

26/2014. (III. 31.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

 2014.04.01.

27/2014. (III. 31.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

 2014.04.01.

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet

A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

 2014.04.01.

14/2014. (III. 31.) NFM rendelet

Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.04.01.

29/2014. (III. 31.) VM rendelet

Az állami digitális távérzékelési adatbázisról

 2014.04.08.

121/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.03.31.

122/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

123/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

124/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

125/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

126/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

127/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

128/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

129/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.03.31.

1195/2014. (III. 31.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2014.03.31.

1196/2014. (III. 31.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról

 2014.03.31.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. március 25. 57. évfolyam, L89
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/161/EU (2014. március 11.) határozata

a 2009/831/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

A Tanács 2014/162/EU (2014. március 11.) határozata

a 2004/162/EK határozatnak 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

A Tanács 2014/163/EU (2013. november 18.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti, a Jordán Hásimita Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

A Tanács 2014/164/EU (2014. február 11.) határozata

az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

 

RENDELETEK

A Bizottság 294/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Lenteja de Tierra de Campos (OFJ)]

A Bizottság 295/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Antequera (OEM)]

A Bizottság 296/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Neufchâtel (OEM)]

A Bizottság 297/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Valençay (OEM)]

A Bizottság 298/2014/EU (2014. március 21.) rendelete

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a magnézium-dihidrogén-difoszfát térfogatnövelő szerként és savasságot szabályozó anyagként való használata tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 299/2014/EU (2014. március 24.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 300/2014/EU (2014. március 24.) végrehajtási rendelete

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása felfüggesztésének visszavonásáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/165/EU (2014. március 3.) határozata

a fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazásról

A Bizottság 2014/166/EU (2014. március 21.) végrehajtási határozata

a 2005/381/EK határozatnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1726. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 56. számú előírása

Egységes rendelkezések a segédmotoros kerékpárok és az annak tekintett járművek fényszóróinak jóváhagyásáról

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 82. számú előírása

Egységes rendelkezések a segédmotoros kerékpárok izzószálas halogénlámpával (HS2-lámpával) felszerelt fényszóróinak jóváhagyásáról

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 119. számú előírása

Egységes rendelkezések gépjárművek kanyarodási lámpáinak jóváhagyásáról

2014. március 26. 57. évfolyam, L 90

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 301/2014/EU (2014. március 25.) rendelete

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a króm (VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 302/2014/EU  (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

a Trichoderma reesei (CBS 126896) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanázt tartalmazó készítmény brojlercsirkék és elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: ROAL Oy)

A Bizottság 303/2014/EU  (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 304/2014/EU (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

az Enterococcus faecium NCIMB 10415, az Enterococcus faecium DSM 22502 és a Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről

A Bizottság 305/2014/EU  (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

a propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 306/2014/EU  (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/167/EU (2014. március 11.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles referenciaszámú kérelme)

A Tanács 2014/168/EU (2014. március 18.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy szlovák tagjának kinevezéséről

2014. március 27. 57. évfolyam, L 91

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 307/2014/EU (2014. március 24.) végrehajtási rendelete

a Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 875/2013/EU végrehajtási rendeletnek az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti időközi felülvizsgálatot követő módosításáról

A Bizottság 308/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina [OFJ])

A Bizottság 309/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Aceite de la Comunitat Valenciana (OEM)]

A Bizottság 310/2014/EU (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 311/2014/EU (2014. március 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 312/2014/EU (2014. március 26.) rendelete

a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

A Bizottság 313/2014/EU (2014. március 26.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Pecorino Sardo (OEM)]

A Bizottság 314/2014/EU (2014. március 26.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/169/EU (2014. március 24.) végrehajtási határozata

a Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról

A Tanács 2014/170/EU (2014. március 24.) végrehajtási határozata

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK rendelet értelmében a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításáról

A Tanács 2014/171/EU (2014. március 24.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy dán tagjának kinevezéséről

2014. március 27. 57. évfolyam, L 92

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 179/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 180/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 181/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 182/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 183/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 184/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 185/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 186/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 187/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 188/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 189/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 190/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 191/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 192/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 193/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 194/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 195/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 196/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 197/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 198/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 199/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 200/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 201/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 202/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 203/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 204/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 205/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 206/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 207/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 208/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 209/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 210/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 211/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 47. jegyzőkönyvének (A borkereskedelem technikai akadályainak felszámolása) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 212/2013 (2013. november 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 47. jegyzőkönyvének (A borkereskedelem technikai akadályainak felszámolása) módosításáról

2014. március 28. 57. évfolyam, L 93

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/172/EU (2013. október 22.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

 

RENDELETEK

A Tanács 315/2014/EU (2014. március 24.) rendelete

a 43/2014/EU rendeletnek a bizonyos fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 316/2014/EU (2014. március 21.) rendelete

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról

A Bizottság 317/2014/EU (2014. március 27.) rendelete

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról

A Bizottság 318/2014/EU (2014. március 27.) rendelete

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fenarimol, metaflumizon és teflubenzuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 319/2014/EU (2014. március 27.) rendelete

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 320/2014/EU (2014. március 27.) végrehajtási rendelete

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet VIII. mellékletének módosításáról

A Bizottság 321/2014/EU (2014. március 27.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelethez (HL L 88., 2012.3.24.)
Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 72. sz., az egységes rendelkezések aszimmetrikus tompított fényt és távolsági fényt kibocsátó, halogénizzókkal felszerelt motorkerékpár-fényszórók jóváhagyásáról (HS 1 izzólámpák) című előírásához (HL L 75., 2014.3.14.)
Helyesbítés a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK tanácsi rendelet céljából szóló 2012. november 9-i 1081/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 324., 2012.11.22.)
2014. március 28. 57. évfolyam, L 94

 

I   Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU (2014. február 26.) irányelve

a koncessziós szerződésekről

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU (2014. február 26.) irányelve

a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU (2014. február 26.) irányelve

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/36/EU (2014. február 26.) irányelve

a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

2014. március 29. 57. évfolyam, L 95

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 322/2014/EU (2014. március 28.) végrehajtási rendelete

a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról

A Bizottság 323/2014/EU (2014. március 28.) végrehajtási rendelete

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

A Bizottság 324/2014/EU (2014. március 28.) végrehajtási rendelete

a lengyelországi sertéshúspiacra vonatkozó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról

A Bizottság 325/2014/EU (2014. március 28.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/21/2014 2014/173/KKBP (2014. március 18.) határozata

az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai műveletéhez az uniós erők főparancsnokának kinevezéséről és a BiH/17/2011 határozat hatályon kívül helyezéséről

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUTM MALI/1/2014 2014/174/KKBP (2014. március 18.) határozata

az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) parancsnokának kinevezéséről és az EUTM MALI/1/2013 határozat hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2014/175/EU (2014. március 27.) végrehajtási határozata

a 2007/777/EK rendeletnek a háziasított baromfi, beleértve a tenyésztett vagy vadon élő vadszárnyast is, friss húsából készült húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1904. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/176/EU (2014. március 27.) végrehajtási határozata

az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervhez nyújtott uniós pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2014) 1912. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/177/EU (2014. március 27.) végrehajtási határozata

a 2003/467/EK határozat II. mellékletének Litvánia hivatalosan brucellózismentes tagállammá nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1940. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/178/EU (2014. március 27.) végrehajtási határozata

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1979. számú dokumentummal történt)

Az Európai Központi Bank 2014/179/EU (2014. január 22.) határozata

az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról (EKB/2014/1)

 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/180/EU (2014. március 27.) ajánlása

az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló második koordinált ellenőrzési tervről

  Helyesbítések
Helyesbítés az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról szóló, 2014. március 17-i 2014/148/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (HL L 80., 2014.3.19.)
2014. március 29. 57. évfolyam, L 96

 

I   Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU (2014. február 26.) irányelve

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/29/EU (2014. február 26.) irányelve

az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU (2014. február 26.) irányelve

az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU (2014. február 26.) irányelve

a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU (2014. február 26.) irányelve

a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU (2014. február 26.) irányelve

a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU (2014. február 26.) irányelve

a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU (2014. február 26.) irányelve

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2014. március 29. 57. évfolyam, L 97

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 50. számú előírása

Egységes rendelkezések az L kategóriájú járművek első és hátsó helyzetjelző lámpáinak, féklámpáinak, irányjelző lámpáinak és hátsórendszámtábla-megvilágító berendezéseinek jóváhagyásáról

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 129. számú előírása

Egységes rendelkezések a gépjárművekben használt megerősített gyermekbiztonsági rendszerek jóváhagyásáról

2014. március 25. 57. évfolyam, C 86

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 086/01

Euroátváltási árfolyamok

   

2014/C 086/02

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. december 12-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Olaszország

   

2014/C 086/03

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Deutsche Bahn I (AT.39678) – Deutsche Bahn II (AT.39731)

   

2014/C 086/04

A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II) (az értesítés a C(2013) 9194. final számú dokumentummal történt)

  V   Hirdetmények
  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
2014/C 086/05 Európai Bizottság
  Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
  EGYÉB JOGI AKTUSOK
  Európai Bizottság
2014/C 086/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. március 25. 57. évfolyam, C 86E

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 086E/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. március 26. 57. évfolyam, C 87
  II   Közlemények
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 087/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7165 – GVI/LBEIP/OHL/Phunciona)

2014/C 087/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7139 – GDF SUEZ/Omnes Capital/Predica Prevoyance/FEIH)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 087/03

Értesítés a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozat II. és IV. mellékletében, valamint a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU tanácsi rendelet III. mellékletében előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 087/04

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 087/05

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a Lőfegyverek és az EU belső biztonsága: a polgárok védelme és az illegális kereskedelem felszámolása című, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményről (A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: https://www.edps.europa.eu)

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 087/06

Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 087/07

Pályázati felhívás – EACEA/13/14 – Az Erasmus+ program keretében Nemzeti hatóságok a tanulószerződéses gyakorlati képzésért

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 087/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7083 – John Wood Group/Siemens/JV)

2014/C 087/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7178 – Suntory/Beam)

2014/C 087/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7134 – Volvo Construction Equipment/Terex Construction Limited)

2014. március 26. 57. évfolyam, C 87A

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 087A/01

Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — harmadik kiegészítés a 32. teljes kiadáshoz

2014. március 26. 57. évfolyam, C 87E

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 087E/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. március 27. 57. évfolyam, C 88

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2014/C 088/01

A Tanács ajánlása (2014. március 10.) a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 088/02

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 088/03

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 088/04

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 088/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 088/06

Nyílt versenyvizsga-felhívás

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2014/C 088/07

A Bíróság ítélete (2013. november 15.) az E-10/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (EGT-állam által elkövetett kötelezettségszegés – A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg))

2014/C 088/08

A Bíróság ítélete (2013. november 15.) az E-9/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Norvég Királyság ügyben (EGT-állam által elkövetett kötelezettségszegés – A 2010. július 5-i 2010/48/EU bizottsági irányelv a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról)

2014/C 088/09

A Bíróság ítélete (2013. november 15.) az E-11/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Szerződő fél kötelezettségmulasztása – Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 9-i 2002/92/EK irányelve a biztosítási közvetítésről)

2014/C 088/10

A Bíróság ítélete (2013. november 27.) az E-6/13. számú – Metacom AG kontra Rechtsanwälte Zipper & Collegen ügyben (A határokon átnyúló ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága – 77/249/EGK tanácsi irányelv – Önképviselet – Bejelentési kötelezettség a nemzeti jogban – Bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményei)

2014/C 088/11

A Bíróság ítélete (2013. december 6.) az E-15/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Kötelezettség teljesítésének EGT-állam általi elmulasztása – Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/22/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról)

2014/C 088/12

A Bíróság ítélete (2013. december 6.) az E-16/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Kötelezettség teljesítésének szerződő fél általi elmulasztása – Végrehajtás elmulasztása – A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 2008/122/EK irányelv)

2014/C 088/13

A Bíróság ítélete (2013. december 6.) az E-17/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Kötelezettség teljesítésének szerződő fél általi elmulasztása – 2009/44/EK irányelv – végrehajtás elmulasztása)

2014/C 088/14

A Bíróság ítélete (2013. december 6.) az E-18/13. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Kötelezettség teljesítésének szerződő fél általi elmulasztása – 2001/81/EK irányelv – végrehajtás elmulasztása)

2014/C 088/15

A Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein 2013. október 29-i, tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Casino Admiral AG kontra Wolfgang Egger ügyben (Ügyszám E-24/13)

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 088/16

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7153 – BNPP/LaSer) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 088/17

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 088/18

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

Helyesbítések

2014/C 088/19

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014. március 27. 57. évfolyam, C 88A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 088A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/278/14 – Tanácsosok (AD 7)

2014. március 27. 57. évfolyam, C 88E

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 088E/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. március 28. 57. évfolyam, C 89

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 089/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7195 – Lotte/Nestle/Lotte Nestle Korea JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 089/02

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 089/03

A Bizottság közleménye – Iránymutatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének a technológiaátadási megállapodásokra történő alkalmazásáról

2014/C 089/04

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 089/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7161 – DCC Energy/Qstar Försäljning/Qstar/Card Network Solutions)

2014/C 089/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7206 – Bain Capital/Anchorage Capital/Ideal Standard) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 089/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7204 – Rothesay Life/MetLife Assurance)

2014/C 089/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7179 – Silver Lake/WME/IMG) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 089/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján

2014/C 089/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

Helyesbítések

2014/C 089/11

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/12

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/13

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/14

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/15

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/16

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/17

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 089/18

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014. március 28. 57. évfolyam, C 89E

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament
ÜLÉSSZAK: 2013–2014
2013. december 9–12-i ülések

2014/C 089E/01

2013. december 9-i ülés jegyzőkönyve

2014/C 089E/02

2013. december 10-i ülés jegyzőkönyve

2014/C 089E/03

2013. december 11-i ülés jegyzőkönyve

2014/C 089E/04

2013. december 12-i ülés jegyzőkönyve

2014. március 28. 57. évfolyam, C 90

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 090/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/12

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/13

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/14

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/15

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/16

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre

2014/C 090/17

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/18

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/19

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/20

Az Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/21

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/22

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/23

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/24

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/25

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/26

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/27

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/28

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/29

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/30

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/31

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/32

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/33

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/34

Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/35

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/36

Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/37

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/38

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/39

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/40

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/41

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/42

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

2014/C 090/43

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 090/44

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 090/45

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 090/46

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 5. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 090/47

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

  Helyesbítések
2014/C 090/48 Helyesbítés a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosításhoz (HL C 58., 2014.2.28.)
2014. március 28. 57. évfolyam, C 91

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 091/01

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. január 1-jétől2014. január 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok )

2014/C 091/02

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. február 1-jétől2014. február 28-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 091/03

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. február 1-jétől2014. február 28-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

2014. március 29. 57. évfolyam, C 92

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 092/01

A Bizottság közleménye a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendeletre vonatkozó értelmező iránymutatásokról

2014/C 092/02

Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

2014/C 092/03

Tervezet: A Bizottság …/…/EU rendelete (2014. március 28.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 092/04

Euroátváltási árfolyamok

 

Helyesbítések

2014/C 092/05

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/06

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/07

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/08

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/09

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/10

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/11

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/12

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/13

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/14

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/15

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014/C 092/16

Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 50., 2014.2.21.)

2014. március 29. 57. évfolyam, C 93

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 093/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 85., 2014.3.22.

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 093/02

C-512/11. és C-513/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 13-i ítélete (a Työtuomioistuin (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry kontra Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry kontra Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11) (Szociálpolitika — 92/85/EGK irányelv — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — A várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók — Szülési szabadság — A díjazás, illetve a megfelelő ellátáshoz való jogosultság védelme — 96/34/EK irányelv — A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás — Szülői szabadság igénybevételéhez való alanyi jog gyermek születése, illetve örökbefogadása esetén — Munkafeltételek és díjazás — Országos szintű kollektív szerződés — A fizetés nélküli szülői szabadság megszakítását követően szülési szabadságot igénybe vevő munkavállalók — A munkabér kifizetésének megtagadása a szülési szabadság ideje alatt)

2014/C 093/03

C-530/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. február 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — A nyilvánosság döntéshozatalban való részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben — A nem mértéktelenül drága bírósági eljárás fogalma)

2014/C 093/04

C-537/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 23-i ítélete (a Tribunale di Genova (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra kontra Capitaneria di Porto di Genova (Tengeri közlekedés — 1999/32/EK irányelv — MARPOL 73/78 egyezmény — VI. melléklet — A hajókról történő levegőszennyezés — Rendszeres szolgáltatást nyújtó személyhajók — Tengeri körutazást végző turistahajók — Tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok maximális kéntartalma — Érvényesség)

2014/C 093/05

C-65/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leidseplein Beheer BV, H. J. M. de Vries kontra Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A védjegyoltalom tartalma — Jóhírnevű védjegy — Nem hasonló árukra vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalom — A jóhírnevű védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés harmadik fél általi alapos ok nélkül történő használata — Az alapos ok fogalma)

2014/C 093/06

C-152/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. február 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 2001/14 irányelv — Az uniós vasúthálózat fejlesztése — A vasúti infrastruktúrához való hozzáférés díjszabása — A 7. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése — Felár felszámításának lehetősége — Az adott vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő költség)

2014/C 093/07

C-162/12. és C-163/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február13-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12) kontra Comune di Grottaferrata (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk, EUMSZ 101. cikk és EUMSZ 102. cikk — 2454/92/EGK rendelet — 12/98/EK rendelet — Gépi meghajtású jármű gépjárművezetővel történő bérbeadására irányuló tevékenység — Nemzeti és regionális szabályozás — Az önkormányzatok által kibocsátott engedély — Feltételek — Kizárólag belső jellegű helyzetek — A Bíróság hatásköre — A kérdések elfogadhatósága)

2014/C 093/08

C-164/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 23-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH kontra Finanzamt Hamburg-Mitte (Adózás — Társasági adó — A személyegyesítő társaságban fennálló társasági részesedések tőkeegyesítő társaságnak való átruházása — Könyv szerinti érték — Becsült érték — Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény — A rejtett tőkenyereség azonnali megadóztatása — Eltérő bánásmód — A tőke szabad mozgásának korlátozása — Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti megosztásának fenntartása — Arányosság)

2014/C 093/09

C-285/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 30-i ítélete (a Conseil d'État (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aboubacar Diakite kontra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — Kiegészítő védelemre jogosult személy — A 15. cikk c) pontja — Polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében — A belső fegyveres konfliktushelyzet fogalma — A nemzetközi humanitárius joghoz képest önálló értelmezés — Értékelési szempontok)

2014/C 093/10

C-296/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. január 23-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — A tőke szabad mozgása — Jövedelemadó — Nyugdíj-előtakarékosság keretében fizetett járulékok — Kizárólag az ugyanazon tagállambeli illetőségű intézményekbe és alapokba történő befizetésekre alkalmazandó adókedvezmény — Az adórendszer koherenciája — Az adóellenőrzések hatékonysága)

2014/C 093/11

C-323/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Curtea de Apel București (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — E.ON Global Commodities SE, korábban E.ON Energy Trading SE kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți (79/1072/EGK irányelv — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — Más tagállamban letelepedett adóalanyok — A héa visszatérítésének szabályai — Az Unióhoz való csatlakozást megelőzően hatályos nemzeti rendelkezések alapján adóképviselőt megjelölő adóalanyok — Kizártság — Az ország területén nem honos adóalany fogalma — A letelepedés hiányára vonatkozó feltétel — A termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás hiányára vonatkozó feltétel — Villamosenergia-értékesítés adóköteles viszonteladók számára — 2006/112/EK irányelv — 171. cikk)

2014/C 093/12

C-355/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 23-i ítélete (a Tribunale di Milano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nintendo Co. Ltd és társai kontra PC Box Srl, 9Net Srl (2001/29/EK irányelv — Szerzői jog és szomszédos jogok az információs társadalomban — Műszaki intézkedések fogalma — Védelmi eszköz — Készülék és védett kiegészítő termékek — Más vállalkozástól származó, hasonló kiegészítő eszközök, termékek vagy alkatrészek — Az ezek közötti interoperabilitás megakadályozása — A műszaki intézkedések terjedelme — Relevancia)

2014/C 093/13

C-367/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. február 13-i ítélete (az Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Susanne Sokoll-Seebacher által indított eljárás (Letelepedés szabadsága — Közegészség — EUMSZ 49. cikk — Gyógyszertárak — A lakosság megfelelő gyógyszerellátása — Működési engedély — A gyógyszertárak területi megoszlása — Alapvetően demográfiai kritériumon alapuló határértékek bevezetése — A gyógyszertárak közötti minimális távolság)

2014/C 093/14

C-380/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. január 23-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Vámtarifaszámok — Színtelenítő föld — A Kombinált Nómenklatúra 25. árucsoportja — 2508 vámtarifaszám — Az iszapolt termékek fogalma — A szennyeződés eltávolítása az anyag szerkezetének megváltoztatása nélkül — A Kombinált Nómenklatúra 38. árucsoportja — 3802 vámtarifaszám)

2014/C 093/15

C-385/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. február 5-i ítélete (a Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közvetlen adók — Letelepedés szabadsága — A bolti kiskereskedelem árbevételére különadót kivető nemzeti adószabályozás — Kiskereskedelmi üzletláncok — Megkülönböztető hatás fennállása — Közvetett hátrányos megkülönböztetés)

2014/C 093/16

C-419/12. és C-420/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 13-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Crono Service Scarl és társai (C-419/12), Anitrav — Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (C-420/12) kontra Roma Capitale, Regione Lazio (C-420/12) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk, EUMSZ 101. cikk és EUMSZ 102. cikk — Gépi meghajtású jármű gépjárművezetővel történő bérbeadására irányuló szolgáltatás — Kizárólag belső jellegű helyzet — A Bíróság hatásköre — Elfogadhatósági feltételek)

2014/C 093/17

C-424/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Curtea de Apel Oradea (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Fatorie SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Héa — 2006/112/EK irányelv — Fordított adózás — Levonási jog — Az adónak a szolgáltatásnyújtó részére történő megfizetése — Kötelező adatok feltüntetésének elmulasztása — Jogalap nélküli héa megfizetése — A levonási jog elveszítése — Az adósemlegesség elve — A jogbiztonság elve)

2014/C 093/18

C-466/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. február 13-i ítélete (a Svea hovrätt (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd kontra Retriever Sverige AB (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Információs társadalom — A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása — 3. cikk, (1) bekezdés — Nyilvánossághoz közvetítés — Fogalom — Szerzői jog által védett művekhez való hozzáférést biztosító internetes hivatkozások (kattintható linkek))

2014/C 093/19

C-479/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 13-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG kontra Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szellemi tulajdon — Közösségi formatervezési minták — 6/2002/EK rendelet — 7. cikk, (1) bekezdés, 11. cikk, (2) bekezdés, 19. cikk, (2) bekezdés, 88. cikk, és 89. cikk, (1) bekezdés, a) és d) pont — Lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta — Oltalom — Nyilvánosságra jutás — Újdonság — Bitorlási per — Bizonyítási teher — Elévülés — Jogvesztés — Alkalmazandó jog)

2014/C 093/20

C-509/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) kontra Navileme-Consultadoria Náutica Lda, Nautizende — Consultadoria Náutica, Lda (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 52. cikk és EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Kedvtelési célú hajóvezetői engedély megadása — A kibocsátás helye szerinti országban meglévő lakóhelyre vonatkozó feltétel — A lakóhellyel nem rendelkező személyekre vonatkozó korlátozás — A tengeri biztonság megőrzése — Közrend)

2014/C 093/21

C-528/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Landgericht Bonn (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mömax Logistik GmbH. kontra Bundesamt für Justiz (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vállalkozások joga — 78/660/EGK irányelv — Meghatározott jogi formájú társaságok konszolidált éves beszámolóinak közzététele — Az ilyen beszámolókra vonatkozó közzétételi szabályoknak valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó társaságokra való alkalmazása, amelyek olyan csoport tagjai, amelynek anyavállalata egy másik tagállam jogának hatálya alá tartozik)

2014/C 093/22

C-596/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. február 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Csoportos létszámcsökkentés — A munkavállalók fogalma — A vezetők kizárása — 98/59/EK irányelv — 1. cikk, (1) és (2) bekezdés — Jogsértés)

2014/C 093/23

C-613/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Helm Düngemittel GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió és Közös Vámtarifa — Egyiptommal kötött euro-mediterrán megállapodás — A 4. jegyzőkönyv 20. cikke — Származási igazolás — EUR.1 szállítási bizonyítvány — Olyan időpontban kiadott helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány, amikor az áru már nem áll az azt kiadó vámhivatal felügyelete alatt — Preferenciális rendszer alkalmazásának megtagadása)

2014/C 093/24

C-2/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières kontra Humeau Beaupreau SAS (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 64. árucsoport — Sportolásra szánt lábbelik gyártásához szükséges alkatrészek behozatala — 6404 vámtarifaszám — Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel — 6406 vámtarifaszám — Lábbelirészek — A Kombinált Nómenklatúra 2. a) általános értelmezési szabálya — A kész- vagy befejezett áru lényeges jellemzőivel rendelkező nem teljesen kész vagy befejezetlen áru — Összeszereletlen vagy szétszerelt állapotban bemutatott áru — A Harmonizált Rendszer értelmezésére szolgáló magyarázó megjegyzés — Az összeállítandó alkatrészek összeszerelése előtti további megmunkálási műveleten kívüli összeállítási műveletek)

2014/C 093/25

C-18/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. február 13-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maks Pen EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia, korábban Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Sofia (Adózás — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Az előzetesen felszámított adó levonása — Nyújtott szolgáltatások — Ellenőrzés — A szükséges eszközökkel nem rendelkező szolgáltató — Az adócsalás fogalma — Az adócsalás hivatalból történő megállapításának kötelezettsége — A szolgáltatás tényleges nyújtásával kapcsolatos követelmény — Megfelelően részletes nyilvántartás vezetésének követelménye — Peres eljárások — Annak tilalma, hogy a bíróság büntetőjogilag minősítse a csalást, és súlyosbítsa a felperes helyzetét)

2014/C 093/26

C-31/13. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. február 13-i ítélete — Magyarország kontra Európai Bizottság, Szlovák Köztársaság (Fellebbezés — Oltalom alatt álló földrajzi jelzések — 1234/2007/EK rendelet — A borok eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek elektronikus nyilvántartása — E-Bacchus nyilvántartás — Tokaj)

2014/C 093/27

C-69/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. február 13-i ítélete (a Tribunale civile di Roma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mediaset SpA kontra Ministero dello Sviluppo Economico (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Állami támogatások — Digitális dekóderek megvásárlásához vagy bérletéhez nyújtott támogatás — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat — Visszatéríttetés — A visszatéríttetendő összeg számszerűsítése — A nemzeti bíróság szerepe — A Bizottság állásfoglalásainak a nemzeti bíróság általi figyelembevétele a bizottsági határozat végrehajtása keretében — A jóhiszemű együttműködés elve)

2014/C 093/28

C-98/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. február 6-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martin Blomqvist kontra Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1383/2003/EK rendelet — Hamisított és kalózáruk forgalomba hozatalának megakadályozására irányuló intézkedések — 2. cikk — A rendelet hatálya — Hamisított óra harmadik országból interneten keresztül más tagállamban lakóhellyel rendelkező magánszemély részére magáncélra történő eladása — Az órának a tagállam területére történő belépése során a vámhatóságok általi lefoglalása — A lefoglalás szabályszerűsége — Feltételek — A szellemi tulajdonjogok megsértésének feltételei — 2001/29/EK irányelv — 4. cikk — Nyilvános terjesztés — 2008/95/EK irányelv — 5. cikk — 207/2009/EK rendelet — 9. cikk — Gazdasági tevékenység körében történő használat)

2014/C 093/29

C-139/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. február 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — A tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások — 2252/2004/EK rendelet — Biometrikus útlevél — Ujjlenyomatok beillesztése — A végrehajtás elmulasztása — Határidőn belül történő kiállítás elmulasztása)

2014/C 093/30

C-653/13. sz. ügy: 2013. december 10-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

2014/C 093/31

C-667/13. sz. ügy: A Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugália) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Estado português kontra Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, felszámolás alatt

2014/C 093/32

C-38/14. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco (Spanyolország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Subdelegación del Gobierno en Gipuzcoa — Extranjería kontra Samir Zaizoune

2014/C 093/33

C-50/14. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2014. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CASTA és társai kontra A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) és Regione Piemonte

2014/C 093/34

C-60/14. sz. ügy: 2014. február 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

2014/C 093/35

C-73/14. sz. ügy: 2014. február 10-én benyújtott kereset — az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Bizottság

 

Törvényszék

2014/C 093/36

T-570/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 12-i ítélete — Oetker Nahrungsmittel kontra OHIM (La qualité est la meilleure des recettes) (Közösségi védjegy — A La qualité est la meilleure des recettes közösségi szóvédjegy bejelentése — Reklámjelmondatból álló védjegy — Feltételen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 093/37

T-81/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 12-i ítélete — Beco kontra Bizottság (Dömping — A Kínából és Tajvanból származó, rozsdamentes acélból készült rögzítőelemek behozatala — A megfizetett vámok visszatéríttetése iránti kérelem — Az 1225/2009/EK rendelet 11. cikke (8) bekezdésének második albekezdése — Jogbiztonság)

2014/C 093/38

T-380/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 13-i ítélete — Demon International kontra OHIM — Big Line (DEMON) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — DEMON közösségi ábrás védjegy — DEMON korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

2014/C 093/39

T-26/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 12-i ítélete — dm-drogerie markt kontra OHIM — Semtee (CALDEA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CALDEA közösségi szóvédjegy bejelentése — BALEA korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 093/40

T-614/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. január 20-i végzése — Romonta kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatású gázok kibocsátás-kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztása 2013-tól kezdve — Méltánytalanság elismerése iránti kérelem — Sürgősség hiánya)

2014/C 093/41

T-688/13. sz. ügy: 2013. december 24-én benyújtott kereset — Deloitte Consulting kontra Bizottság

2014/C 093/42

T-693/13. sz. ügy: 2013. december 31-én benyújtott kereset — Mikhalchanka kontra Tanács

2014/C 093/43

T-694/13. sz. ügy: 2013. december31-én benyújtott kereset — Ipatau kontra Tanács

2014/C 093/44

T-697/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Kinnarps kontra OHIM (MAKING LIFE BETTER AT WORK)

2014/C 093/45

T-26/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-14/12. sz., Schönberger kontra Számvevőszék ügyben 2013. november 5-én hozott ítélete ellen Peter Schönberger által 2014. január 8-án benyújtott fellebbezés

2014/C 093/46

T-44/14. sz. ügy: 2014. január 15-én benyújtott kereset — Costantini és társai kontra Bizottság

2014/C 093/47

T-51/14. sz. ügy: 2014. január 22-én benyújtott kereset — Cseh Köztársaság kontra Bizottság

2014/C 093/48

T-60/14. sz. ügy: 2014. január 27-én benyújtott kereset — BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft kontra OHIM — Delek Europe (GO)

2014/C 093/49

T-64/14. sz. ügy: 2014. január 29-én benyújtott kereset — Good Luck Shipping kontra Tanács

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 093/50

F-20/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. február 13-i végzése — Moës kontra Bizottság

2014. március 31. 57. évfolyam, C 94

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2014/C 094/01

1/2014. sz. vélemény (az EUMSZ 325. cikkének (4) bekezdése alapján) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

2014/C 094/02

2/2014. sz. vélemény (az EUMSZ 336. cikke alapján) az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről, valamint az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!