spacer
  9. évfolyam 10. szám 2014.03.04.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Rekordot dönthet idén a cégtörlések száma az építőiparban

Januárban 426 cég szűnt meg az építőiparban. Ez lényegében megegyezik a tavalyi évkezdettel, azaz növekedés nincs, a magas megszűnési ráta stabilnak tűnik. „Az év hátralevő részében újabb megszűnési hullámra számíthatunk, mert még sok 2012-ben indult felszámolási eljárást fejeznek be a hatóságok, és emellett számos 2013-ban kezdődött kényszertörlés is lezárulhat” – véli Tóth Tamás, az adatokat közzétevő Opten igazgatója.

Nem romlott, de nem is javult az építőipari statisztika tavaly januárhoz képest az első hónapban; egy évvel ezelőtt 425, idén 426 cég szűnt meg egyetlen hónap alatt. A törölt cégek száma az idei évben mégis újabb rekordot dönthet: „2011–12-ben átmeneti csökkenést tapasztalhattunk az építőipari cégfluktuációban, 2013-ban azonban lendületesen növekedett a törlések száma az ágazatban, és az emelkedés idén is folytatódhat” – állítja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató igazgatója.

Tovább a teljes cikkre


Piac és Profit konferencia

A Piac & Profit és az Opten Kft. együttműködésének köszönhetően a 2014. március 13-i Hogyan kerüljük el a kisnyugdíjas vállalkozói jövőt? című konferenciára a leggyorsabban regisztráló 10 főt ingyenesen tudjuk fogadni. Éljen a lehetőséggel, regisztráljon még ma!

Regisztrálni a konferencia@piacesprofit.hu címen lehet. Kérjük, hogy a tárgy mezőbe írja be: "első 10 ingyenes regisztráció"!

Hogyan kerüljük el a kisnyugdíjas vállalkozói jövőt?

Öngondoskodás vállalkozói módra

A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit közös rendezvénye 

Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)

Időpont: 2014. március 13. (csütörtök) 10.00-16.00

A rendezvényt támogatja: a BKIK XXVIII. Osztálya

Részletes program

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 09. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 339
Végelszámolás 199
Hivatalból való törlés 46

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 22
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1740

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 665 db.

A héten 13 615 cégnév, 4 033 székhelycím és 908 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 513 214 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések IV.

Amennyiben a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vagy az általa működtetett létesítmények nemzetbiztonsági védelem alá esnek, vagy honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai, energiaellátási szempontból nemzetközi vagy országos jelentőségű vagy a lakosság közműszolgáltatással ellátása szempontjából stratégiailag kiemelt közszolgáltatást – a tevékenységük ellátásához fűződő közérdekre tekintettel – a Cstv általános szabályait valamint a fentebb ismertetett speciális szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni (Cstv. 68. § (1) bekezdés). A Kormány a gazdálkodó szervezetet stratégiailag kiemelt jelentőségűnek nyilvánító rendeletében akkor mondhatja ki, hogy a stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezet a fenti körbe tartozik, amennyiben a veszteséges gazdálkodást eredményező okok miatt a vagyonhiány előreláthatólag nem szüntethető meg, a veszteségek halmozódása nem állítható meg, a gazdálkodó szervezet megmentési célú tulajdonosi vagy állami támogatásban nem részesíthető, de tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében közérdek fűződik a gazdálkodó szervezet vagyonának működő üzemként történő értékesítéséhez (Cstv. 68. § (2) bekezdés). A bíróság a felszámolást elrendelő végzését 3 munkanapon belül hozza meg, és haladéktalanul, elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor (Cstv. 68. § (5) bekezdés). A felszámolási eljárásban szünetelésnek, egyesítésnek, felfüggesztésnek nincs helye. A bíróság soron kívül jár el (Cstv. 68. § (6) bekezdés).

Ha a felszámolást az adós kéri, a kérelem benyújtásakor az adósnak nyilatkoznia kell a ha volt ellene korábban elrendelt csődeljárás, akkor az esetleges korábbi csődeljárás elrendelésének időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igények kielégítésre kerültek-e, a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év eltelt-e, van-e tudomása ellene felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról, vagy fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozataláról, és ha igen, ezt az eljárást melyik bíróság előtt kezdeményezték, volt-e olyan korábbi csődeljárás iránti kérelme, amelyet a bíróság hivatalból elutasított, ha az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el, és ha igen, ezt melyik bíróság előtt kezdeményezte. A kérelemben meg kell jelölni az adós vezetőjének rövid úton történő idézéséhez szükséges adatokat is (az adós vezetőjének elektronikus levélcíme, telefonszáma, telefax száma) (Cstv. 69. § (1) bekezdés). Az adós kérelmének a bírósághoz érkezését követő 1 munkanapon belül a bíróság a külön jogszabályban meghatározott módon végzést tesz közzé a Cégközlönyben az adóst megillető rendkívüli moratóriumról, amelynek utalnia kell a rendkívüli vagyonfelügyelő kirendelésére és arra is, hogy az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben stratégiailag kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A rendkívüli moratórium a közzétételtől illeti meg az adóst. A bíróság a végzésben rendkívüli vagyonfelügyelőként kirendeli az állami felszámolót. A rendkívüli vagyonfelügyelőként eljáró állami felszámoló díját és költségeit az adós gazdálkodó szervezet előlegezi és viseli. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye (Cstv. 69. § (2) bekezdés).

A Jogsegéd cikke folytatódik

2014. január 12.

Magyar Közlöny 28-32/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

28/2014. február 25.

 

 

43/2014. (II. 25.) Korm. rendelet

Egyes közszolgálati és szolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.02.28.

44/2014. (II. 25.) Korm. rendelet

A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.15.

13/2014. (II. 25.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosításáról

 2014.02.26.

12/2014. (II. 25.) EMMI rendelet

A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról

 2014.03.02.

10/2014. (II. 25.) KIM rendelet

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról

 2014.02.25.

2/2014. (II. 25.) KüM rendelet

A külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 2014.03.05.

15/2014. (II. 25.) VM rendelet

A papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat, valamint térképmásolat integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakokban) történő szolgáltatásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.02.26.

69/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.25.

70/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.25.

71/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

72/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

73/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

74/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

75/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

76/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

77/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

78/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

79/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

80/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

81/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

82/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

83/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

84/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

85/2014. (II. 25.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.25.

1080/2014. (II. 25.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

 2014.02.26.

1081/2014. (II. 25.) Korm. határozat

„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

 2014.02.25.

1082/2014. (II. 25.) Korm. határozat

A Budapesti Operettszínház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.25.

29/2014. február 26.

 

 

14/2014. (II. 26.) BM rendelet

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szerv igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

 2014.03.01.

3/2014. (II. 26.) KüM rendelet

A diplomáciai információs célokra használt zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

 2014.03.06.

6/2014. (II. 26.) AB határozat

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénynek a 2010. évi CXXIV. törvény 1.  §-ával kiegészített, 2013. december 30-ig hatályban volt 10. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapításáról és folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról

 2014.02.26.

1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat

A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásáról, és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.26.

30/2014. február 26.

 

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 2014.06.13.

46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

 2014.03.01.

48/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság összefonódása közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.02.27.

11/2014. (II. 26.) KIM rendelet

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

 2014.03.06.

86/2014. (II. 26.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 2014.02.26.

1084/2014. (II. 26.) Korm. határozat

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével kapcsolatos jogalkotási feladatokról

 2014.02.26.

31/2014. február 28.    
49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2014.03.01.

50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2014.03.01.

51/2014. (II. 28.) Korm. rendelet

A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2014.03.01.

15/2014. (II. 28.) BM rendelet

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségi alkalmasságáról

2014.03.01.

16/2014. (II. 28.) BM rendelet

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, kedvezményekről és támogatásokról

2014.03.01.

17/2014. (II. 28.) BM rendelet

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

2014.03.01.

13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2014.03.01.

2/2014. (II. 28.) HM rendelet

A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről

2014.03.08.

3/2014. (II. 28.) HM rendelet

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

2014.03.03.

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

2014.03.15.

10/2014. (II. 28.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

2014.03.01.

11/2014. (II. 28.) NGM rendelet

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

2014.03.01.

1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről

2014.02.28.

1086/2014. (II. 28.) Korm. határoza

A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról

2014.02.28.

1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról

2014.02.28.

1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról és beruházási programjáról

2014.02.28.

1089/2014. (II. 28.) Korm. határozat A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

2014.02.28.

1090/2014. (II. 28.) Korm. határozat

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja érdekében a 2014. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.02.28.

1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról

2014.02.28.

1092/2014. (II. 28.) Korm. határozat

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról

2014.02.28.

1093/2014. (II. 28.) Korm. határozat

Az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építéséhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.02.28.

32/2014. március 3.    
52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.04.

53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

2014.03.15.

54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kedvezményes hitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás szövegének kihirdetéséről

2014.03.04.

87/2014. (III. 3.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2014.03.03.

88/2014. (III. 3.) KE határozat Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2014.03.03.

1094/2014. (III. 3.) Korm. határozat Magyarország negyedik jelentése az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról

2014.03.03.

1095/2014. (III. 3.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2014.03.03.

1096/2014. (III. 3.) Korm. határozat A magyar–román határszakaszon tervezett határon átnyúló közútkapcsolatok megvalósításával összefüggő feladatokról

2014.03.03.

1097/2014. (III. 3.) Korm. határozat A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról

2014.03.04.

25/2014. (III. 3.) ME határozat A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

2014.03.03.

26/2014. (III. 3.) ME határozat Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

2014.03.03.

27/2014. (III. 3.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2014.03.03.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. február 26. 57. évfolyam, L 56

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 174/2014/EU (2014. február 25.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek az engedélyezett gazdálkodók kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások kapcsán a személyek azonosítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 175/2014/EU (2014. február 25.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság 176/2014/EU (2014. február 25.) rendelete az 1031/2010/EU rendeletnek különösen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeiből a 2013–2020 közötti időszakban árverés útján értékesítendő mennyiségek meghatározása céljából történő módosításáról
A Bizottság 177/2014/EU (2014. február 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/105/EU (2014. február 24.) végrehajtási határozata a 2004/3/EK bizottsági határozatnak az alkalmazandó uniós osztályok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1081. számú dokumentummal történt)
2014. február 27. 57. évfolyam, L 57

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 182/2014/EU (2013. december 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 183/2014/EU (2013. december 20.) felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyedi és az általános hitelkockázati kiigazítások kiszámításának meghatározásáról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 184/2014/EU (2014. február 25.) végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról
A Bizottság 185/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet bolgár nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 186/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a 823/2012/EU rendeletnek az etoxiszulfuron, az oxadiargil és a warfarin hatóanyagok jóváhagyásának lejárati időpontja tekintetében való módosításáról
A Bizottság 187/2014/EU (2014. február 26.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a metiokarb hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 188/2014/EU (2014. február 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2014/106/EU (2013. december 20.) határozata az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról és az EKB/2008/3 határozat módosításáról (EKB/2013/54)
2014. február 27. 57. évfolyam, L 58

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 153/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 154/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 155/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 156/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 157/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 158/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 159/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 160/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 161/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 162/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 163/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 164/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 165/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 166/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 167/2013 határozata (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 168/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 169/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 170/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 171/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 172/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 173/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 174/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 175/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 176/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 177/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 178/2013 (2013. október 8.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
2014. február 28. 57. évfolyam, L 59

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 189/2014/EU határozata (2014. február 20.) határozata a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről és a 2007/659/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/107/EU (2014. február 11.) határozata az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 190/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 24.) az 597/2009/EK rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 461/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Tanács 191/2014/EU (2014. február 24.) végrehajtási rendelete a Dél-Afrikából származó egyes mangán-dioxidok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről
A Bizottság 192/2014/EU (2014. február 27.) végrehajtási rendelete az 1,4-dimetil-naftalin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 193/2014/EU (2014. február 27.) végrehajtási rendelete az amiszulbróm hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 194/2014/EU (2014. február 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/37/EU (2014. február 27.) végrehajtási irányelve a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK tanácsi irányelv módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/108/EU (2014. február 27.) határozata a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2014/109/EU (2014. február 4.) végrehajtási határozata a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalával kapcsolatos dömpingellenes és szubvencióellenes eljárások keretében tett kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2000/745/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2014/110/EU (2014. február 25.) határozata a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének (1) bekezdése alapján Belgium által hozott intézkedéseknek az uniós joggal való összeegyeztethetőségéről szóló 2007/479/EK határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a tagállamok 2012. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való kiegészítő pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2012. december 7-i 2012/830/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 356., 2012.12.22.)
2014. február 28. 57. évfolyam, L 60

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU (2014. február 4.) rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU (2014. február 4.) irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról
2014. március 1. 57. évfolyam, L 61

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 195/2014/EU (2014. február 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 196/2014/EU (2014. február 28.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2014. március 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/111/EU (2014. február 24.) határozata a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2014/112/EU (2014. február 27.) végrehajtási határozata az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 1194. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/20136/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 347., 2013.12.20.)
2014. március 4. 57. évfolyam, L 62

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 197/2014/EU (2014. február 28.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 198/2014/EU (2014. február 28.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 199/2014/EU (2014. február 28.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 200/2014/EU (2014. március 3.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a triptorelin-acetát nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 201/2014/EU (2014. március 3.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a tildipirozin nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 202/2014/EU (2014. március 3.) rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 203/2014/EU (2014. március 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/113/EU (2014. március 3.) határozata a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2014/114/EU (2013. november 28.) iránymutatása az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2008/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/45)
2014. március 4. 57. évfolyam, L 63

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 178/2014/EU (2013. november 6.) felhatalmazáson alapuló rendelete az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről
A Bizottság 179/2014/EU (2013. november 6.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 228/2013/EU rendeletnek a gazdasági szereplők nyilvántartása, a termelési régión kívüli forgalomba hozatal céljára nyújtott támogatás összege, az embléma, egyes szarvasmarhafélék behozatalivám-mentessége és az Unió legkülső régióit érintő egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez kapcsolódó egyes intézkedések finanszírozása tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 180/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
A Bizottság 181/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
2014. március 4. 57. évfolyam, L 64

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/116/EU (2014. január 28.) határozata az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és a kínai népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan
2014. február 26. 57. évfolyam, C 55
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 55/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 55/02 A tagállamok által a 93/7/EGK irányelv 3. cikke alapján kijelölt azon központi szervek listája, amelyek a tagállamok területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásával kapcsolatosan járnak el
2014/C 55/03 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis d'Achenheim” – iránti kérelemről)
2014/C 55/04 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2014/C 55/05 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2014/C 55/06 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 55/07 Szándéknyilatkozat benyújtására való felhívás a SESAR üzemeltetésének irányításához kapcsolódó vezetési és kivitelezési szinteken történő részvétel tekintetében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 55/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7163 – Société Générale/Newedge) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 55/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7139 – GDF SUEZ/Omnes Capital/Predica Prévoyance/FEIH) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. február 26. 57. évfolyam, C 55A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 55 A/01 Pályázati felhívás – Szerződéses alkalmazottak kutató tanácsosi munkakörben (IV. besorolási csoport) a parlementi kutatás területén
2014. február 26. 57. évfolyam, C 55E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 55 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 27. 57. évfolyam, C 56
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 56/01 Felhívás észrevételek benyújtására a vonalhajózási társaságokról (konzorciumokról) szóló 906/2009/EK rendelet alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéhez
2014/C 56/02 Tervezet: A Bizottság …/…/EU rendelete (2014. február 24.) a 906/2009/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 56/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 56/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
2014/C 56/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2014/C 56/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 56/07 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

Helyesbítések

2014/C 56/08 Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról szóló értesítéshez (  HL C 27., 2014.1.30.)
2014. február 27. 57. évfolyam, C 56A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 56 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AST/130/14 (AST 3)
2014. február 27. 57. évfolyam, C 56E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 56 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 28. 57. évfolyam, C 57
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 57/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 57/02 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.;  HL C 11., 2012.1.13., 13. o.;  HL C 72., 2012.3.10., 44. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 8. o.;  HL C 298., 2012.10.4., 3. o.;  HL C 56., 2013.2.26., 13. o.;  HL C 98., 2013.4.5., 3. o. és  HL C 269., 2013.9.18., 2. o.)
2014/C 57/03 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22., 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.,  HL C 51., 2013.2.22., 9. o.,  HL C 167., 2013.6.13., 9. o.,  HL C 242., 2013.8.23., 2. o.,  HL C 275., 2013.9.24., 7. o.,  HL C 314., 2013.10.29., 5. o.,  HL C 324., 2013.11.9., 6. o.)
 

Helyesbítések

2014/C 57/04 Helyesbítés az EACEA/05/14 pályázati felhíváshoz – Erasmus + program – Civil társadalmi együttműködés (  HL C 26., 2014.1.29.)
2014/C 57/05 Helyesbítés a Bizottság közleményéhez az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (  HL C 364., 2013.12.13.)
2014. február 28. 57. évfolyam, C 58
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 58/01 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/02 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  4. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/03 Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  1. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/04 Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/05 Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  1. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/06 A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  1. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/07 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/08 Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  2. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/09 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  1. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/10 A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  1. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/11 Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan –  1. sz. költségvetés-módosítás
2014/C 58/12 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás
2014. február 28. 57. évfolyam, C 59
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 59/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. január 1-jétől2014. január 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2014/C 59/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. január 1-jétől2014. január 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2014. március 1. 57. évfolyam, C 60
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 60/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7124 – CPPIB/INTU/Parque Principado)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 60/02 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 60/03 Összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. május 13. – COMP/M.6690 – Syniverse/Mach ügy – Előadó: Franciaország
2014/C 60/04 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Syniverse/Mach (COMP/M.6690)
2014/C 60/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. május 29.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6690 – Syniverse/Mach) (az értesítés a C(2013) 3114. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 60/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7165 – GVI/LBEIP/OHL/Phunciona) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. március 1. 57. évfolyam, C 60A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

2014/C 60 A/01 A nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat
2014. március 1. 57. évfolyam, C 61
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 61/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 52., 2014.2.22.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 61/02 C-593/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Presidenza del Consiglio dei Ministri és társai kontra Rina Services SpA és társai
2014/C 61/03 C-596/13. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-465/11. sz., Globula kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 6-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. november 21-én benyújtott fellebbezés
2014/C 61/04 C-607/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell’Economia e delle Finanze és társai kontra Francesco Cimmino és társai
2014/C 61/05 C-620/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-226/09. sz., British Telecommunications plc kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a British Telecommunications plc által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
2014/C 61/06 C-631/13. sz. ügy: Az Oberster Patent- und Markensenat (Ausztria) által 2013. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Arne Forsgren
2014/C 61/07 C-647/13. sz. ügy: A cour du travail de Bruxelles (Belgium) által 2013. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Office national de l'emploi kontra Marie-Rose Melchior
2014/C 61/08 C-678/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2014/C 61/09 C-685/13. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2013. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belgacom SA kontra Commune de Fléron
2014/C 61/10 C-15/14. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-499/10. sz., MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. november 12-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. január 15-én benyújtott fellebbezés
2014/C 61/11 C-21/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-512/09. sz., Rusal Armenal ZAO kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. november 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. január 16-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2014/C 61/12 T-309/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 21-i ítélete — Klein kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Orvostechnikai eszközök — A 93/42/EGK irányelv 8. és 18. cikke — A Bizottság tétlensége valamely forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozatról való tájékoztatást követően — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése”)
2014/C 61/13 T-113/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 21-i ítélete — Bial-Portela kontra OHIM — Probiotical (PROBIAL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROBIAL közösségi ábrás védjegy bejelentése — Bial korábbi nemzeti, nemzetközi és közösségi szó- és ábrás védjegyek, cégnév, kereskedelmi név és logo — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint (4) és (5) bekezdése)
2014/C 61/14 T-232/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 21-i ítélete — Wilmar Trading kontra OHIM — Agroekola (ULTRA CHOCO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ULTRA CHOCO közösségi szóvédjegy bejelentése — ultra choco korábbi nemzeti szóvédjegy — Az Európai Unióban és Bulgáriában az ULTRA CHOCO lajstromozatlan korábbi védjegy kereskedelemben történő használata — A 207/2009/EK rendelet 60. cikke — A fellebbezési díj határidőn belül történő megfizetése kötelezettségének elmulasztása — A fellebbezési tanács fellebbezést be nem nyújtottnak nyilvánító határozata)
2014/C 61/15 T-645/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Nezi kontra OHIM
2014/C 61/16 T-648/13. sz. ügy: 2013. december 3-án benyújtott kereset — IOIP Holdings kontra OHIM (GLISTEN)
2014/C 61/17 T-651/13. sz. ügy: 2013. december 12-én benyújtott kereset — Time kontra OHIM (InStyle)
2014/C 61/18 T-656/13. sz. ügy: 2013. december 10-én benyújtott kereset — The Smiley Company kontra OHIM (Egy sütemény formája)
2014/C 61/19 T-657/13. sz. ügy: 2013. december 11-én benyújtott kereset — Alex Toys (ALEX)
2014/C 61/20 T-658/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-38/12. sz., BP kontra FRA ügyben 2013. szeptember 30-án hozott ítélete ellen BP által 2013. december 10-én benyújtott fellebbezés
2014/C 61/21 T-662/13. sz. ügy: 2013. december 12-én benyújtott kereset — dm-drogerie markt kontra OHIM — Diseños Mireia (D and M)
2014/C 61/22 T-665/13. sz. ügy: 2013. december 16-án benyújtott kereset — Zitro IP kontra OHIM — Gamepoint (SPIN BINGO)
2014/C 61/23 T-674/13. sz. ügy: 2013. december 18-án benyújtott kereset — Gugler France kontra OHIM — Gugler (GUGLER)
2014/C 61/24 T-683/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — Brammer kontra OHIM — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)
2014/C 61/25 T-706/13. sz. ügy: 2013. december 24-én benyújtott kereset — TUI Deutschland kontra OHIM Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)
2014/C 61/26 T-707/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Steinbeck kontra OHIM — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)
2014/C 61/27 T-709/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Steinbeck kontra OHIM — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)
2014/C 61/28 T-710/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — Bundesverband Deutsche Tafel kontra OHIM — Tiertafel Deutschland (Tafel)
2014/C 61/29 T-712/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — Monster Energy kontra OHIM (REHABILITATE)
2014/C 61/30 T-713/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — 9Flats kontra OHIM — Tibesoca (9flats.com)
2014/C 61/31 T-714/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — Gold Crest kontra OHIM (MIGHTY BRIGHT)
2014/C 61/32 T-16/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — Banco Mare Nostrum kontra Bizottság
2014/C 61/33 T-18/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — Aguas de Valencia kontra Bizottság
2014/C 61/34 T-21/14. sz. ügy: 2014. január 8-án benyújtott kereset — NetMed kontra OHIM — Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)
2014/C 61/35 T-24/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — NCG Banco kontra Bizottság
2014/C 61/36 T-25/14. sz. ügy: 2014. január 9-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2014/C 61/37 T-29/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Taetel kontra Bizottság
2014/C 61/38 T-31/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Banco Popular Español kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 61/39 F-2/14. sz. ügy: 2014. január 9-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Számvevőszék
2014/C 61/40 F-4/14. sz. ügy: 2014. január 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2014. március 4. 57. évfolyam, C 62
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 62/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7138 – ThyssenKrupp/Acciai Speciali Terni/Outokumpu VDM)
2014/C 62/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK)
2014/C 62/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7157 – BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium)
2014/C 62/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 62/05 A Tanács következtetései – A készségek terén eszközölt beruházásokat szolgáló hatékony és innovatív oktatás és képzés – a 2014. évi európai szemeszter támogatása
 

Európai Bizottság

2014/C 62/06 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,25 % 2014. március 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2014/C 62/07 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2014/C 62/08 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2014. március 4. 57. évfolyam, C 62A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 62 A/01 PE/175/S számú álláshirdetés – Igazgató (AD tisztségcsoport, 14. besorolási fokozat) – Pénzügyi Főigazgatóság – Képviselői Pénzügyi és Szociális Jogosultságok Igazgatósága
2014/C 62 A/02 PE/176/S számú álláshirdetés – Igazgató (AD tisztségcsoport, 14. besorolási fokozat) – Pénzügyi Főigazgatóság – Költségvetési és Pénzügyi Igazgatóság
2014. március 4. 57. évfolyam, C 63
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 63/01 Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról
2014. március 4. 57. évfolyam, C 64
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése

A 26. ülésszakra az etiópiai Addisz-Abebában került sor 2013. november 25. és 27. között.

2014/C 64/01 A 2013. november 25-i, hétfői ülés jegyzőkönyve
2014/C 64/02 A 2013. november 26-i, keddi ülés jegyzőkönyve
2014/C 64/03 A 2013. november 27-i, szerdai ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal

OPTEN  - Kapcsolati Háló
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR:
A MÉRLEGTÁR
CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI:

Külföldi céginformáció

Pályázati management

Marketing adatbázisok

OptiJUS (Online/DVD)

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!