spacer
  9. évfolyam 11. szám 2014.03.12.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Piac és Profit konferencia

Cégépítés külföldön

Piacbővítés külföldi cégjelenléttel

A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit közös rendezvénye 

A rendezvényt támogatja: a BKIK XXVIII. Osztálya

 

Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)

Időpont: 2014. április 3. (csütörtök) 10.00-15.30

Terjeszkedjen külföldön is! Piacbővítéshez számos esetben szükség van céges jelenlétre is a célországban. Képviselet, kirendeltség, önálló cég, vegyesvállalat? 2014. Április 3-án a „Cégépítés külföldön” című konferencián megismerheti a bővítéshez szükséges jogi, gazdálkodási és adózási feltételeket. Fókuszban a keleti, arab és afrikai térségek.

Részletes program és regisztráció: https://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegepiteskulfoldon/"

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 10. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 344
Végelszámolás 215
Hivatalból való törlés 80

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 34
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2414

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 733 db.

A héten 14 473 cégnév, 3 920 székhelycím és 972 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 513 129 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

 A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések IV.

A 10. heti hírlevélben megjelent Jogsegéd cikk folytatása...

A rendkívüli moratórium célja az adós működőképességének időleges biztosítása. A rendkívüli moratórium időtartama alatt a hitelezői követelések kamatoznak. A rendkívüli moratórium időtartama alatt kifizetéseket kizárólag a rendkívüli vagyonfelügyelő ellenjegyzésével (jóváhagyásával) lehet teljesíteni. A rendkívüli vagyonfelügyelő ellenjegyzi (jóváhagyja) a rendkívüli moratórium időtartama alatt esedékessé váló azon kifizetéseket, amelyek az adósnak a rendkívüli moratórium időtartama alatt a jelen törvény szerinti kiemelt tevékenysége folytatásához és a működőképessége fenntartásához szükségesek; a rendkívüli vagyonfelügyelő által ellenjegyzett kifizetések a rendkívüli moratórium alatt teljesíthetők. A rendkívüli vagyonfelügyelőt az adós pénzforgalmi számlái felett együttes rendelkezési jog illeti meg. A rendkívüli vagyonfelügyelő haladéktalanul bejelenti az adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak az e bekezdésben meghatározott jogosítványait és hitelt érdemlő módon igazolt aláírását. Az adós vezetője a rendkívüli moratórium alatti tevékenysége folytatásához és a működőképessége fenntartásához szükséges fizetési kötelezettségek teljesítésének fedezetét elkülöníti, ennek végrehajtását a rendkívüli vagyonfelügyelő ellenőrzi, és elmulasztása esetén ezt jelzi a legfőbb szervnek, a felügyelő bizottságnak és a könyvvizsgálónak. A rendkívüli moratórium időszaka alatt az adós működésével kapcsolatos hatósági engedélyek lejárata a rendkívüli moratórium végéig meghosszabbodik, és az illetékes hatóság az irányadó jogszabályok szerint az engedélyt csak akkor vonhatja vissza, amennyiben ez az élet- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében szükséges. A rendkívüli moratórium időszaka alatt az adóssal kötött szerződéseket az adóssal szerződő fél nem mondhatja fel, azoktól nem állhat el, továbbá ezen szerződések az adós fizetésképtelenségére, illetve a rendkívüli moratóriumra tekintettel nem szűnnek meg (Cstv. 69. § (3) bekezdés). A rendkívüli vagyonfelügyelő kérésére az adós vezetője köteles az adós működésével és vagyonával kapcsolatos valamennyi információt és iratot a rendkívüli vagyonfelügyelő rendelkezésére bocsátani. Az adós vezetője – a rendkívüli vagyonfelügyelővel egyeztetve – az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést köteles megtenni az adós rendkívüli moratórium alatti működőképességének fenntartása érdekében (Cstv. 69. § (3a) bekezdés).

2014. január 12.

Magyar Közlöny 33-36/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

33/2014. március 4.

 

 

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

 2014.04.01.

56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról

 2014.03.15.

57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.03.15.

58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.12.

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.03.05.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 2014.04.04.

18/2014. (III. 4.) BM rendelet

Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról

 2014.03.05.

19/2014. (III. 4.) BM rendelet

A Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

 2014.03.05.

10/2014. (III. 4.) NFM rendelet

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2014.04.05.

1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

 2014.03.04.

1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzatátcsoportosításokról

 2014.03.04.

1100/2014. (III. 4.) Korm. határozat

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról

 2014.03.04.

1101/2014. (III. 4.) Korm. határozat

Az iváncsai tanuszoda megnyitásával kapcsolatos egyes feladatokról

 2014.03.04.

1102/2014. (III. 4.) Korm. határozat

A gödöllői uszoda beruházási program egyes kérdéseiről

 2014.03.04.

1103/2014. (III. 4.) Korm. határozat

A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatban egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

 2014.03.05.

34/2014. március 6.

 

 

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

 2014.03.07.

61/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.07.

62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.03.15.

63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.14.

11/2014. (III. 6.) NFM rendelet

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról

 2014.03.07.

89/2014. (III. 6.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2014.03.06.

1104/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.03.06.

1105/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.03.06.

1106/2014. (III. 6.) Korm. határozat

Az egyes 2013. évi kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.06.

1107/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.06.

1108/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2014.03.06.

1109/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

 2014.03.06.

1110/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

 2014.03.06.

1111/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.03.06.

1112/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.03.06.

1113/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A Közép-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program és az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

 2014.03.06.

1114/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú [„7324. j. Devecser–Sümeg ök. út 6+000–16+314 km szelvény (Nemeshany–Csabrendek) közötti szakaszának felújítása” című] projekt támogatásának növeléséről

 2014.03.06.

1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

 2014.03.06.

1116/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú („Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2014.03.06.

1117/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról, valamint a projekt 2015. május 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

 2014.03.06.

1118/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című] projekt akciótervi nevesítéséről

 2014.03.06.

1119/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú („Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.03.06.

1120/2014. (III. 6.) Korm. határozat

Az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon” című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.03.06.

1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről

 2014.03.06.

1122/2014. (III. 6.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

 2014.03.06.

35/2014. március 7.

 

 

20/2014. (III. 7.) BM rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

 2014.04.06.

16/2014. (III. 7.) VM rendelet

A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

 2014.05.01.

17/2014. (III. 7.) VM rendelet

Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről

 2014.03.10.

7/2014. (III. 7.) AB határozat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának "méltányolható közérdekből," szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.03.07.

Köf.5.073/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.03.07.

Köm.5074/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.03.07.

36/2014. március 10.    
2/2014. (III. 10.) NMHH rendelet

A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról

2014.03.18.

21/2014. (III. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

2014.03.11.

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

2014.03.11.

15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

A szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

2014.03.11.

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

2014.03.11.

18/2014. (III. 10.) VM rendelet

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról

2014.03.11.

90/2014. (III. 10.) KE határozat Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása kitűzéséről

2014.03.10.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. március 5. 57. évfolyam, L 65

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU (2014. február 26.) irányelve a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 204/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (OEM)]
A Bizottság 205/2014/EU (2014. március 4.) végrehajtási rendelete az európai demográfiai statisztikákról szóló 1260/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételeknek az adatok bontása, a határidők és az adatok felülvizsgálata tekintetében történő megállapításáról
A Bizottság 206/2014/EU (2014. március 4.) rendelete a 601/2012/EU rendeletnek a CO2-től eltérő üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 207/2014/EU (2014. március 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/117/EU (2014. március 3.) ajánlása a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról
A Bizottság 2014/118/EU (2014. március 3.) ajánlása a brómozott égésgátlók jelenlétének az élelmiszerekben való nyomon követéséről
 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  Eljárási szabályzat
2014. március 6. 57. évfolyam, L 66

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 208/2014/EU (2014. március 5.) rendelete az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról
A Bizottság 209/2014/EU (2014. március 5.) végrehajtási rendelete a 605/2010/EU rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt kolosztrumnak és kolosztrumalapú termékeknek az Európai Unióban történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve az állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 210/2014/EU (2014. március 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/119/KKBP (2014. március 5.) határozata az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról
A Bizottság 2014/120/EU (2014. március 4.) végrehajtási határozata az uniós ellenőrök listájának az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 79. cikkének (1) bekezdése alapján történő összeállításáról (az értesítés a C(2014) 1178. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan – 20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2013. október 18-i 2014/5/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvhez (  HL L 4., 2014.1.9.)
2014. március 7. 57. évfolyam, L 67

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 211/2014/EU (2014. február 27.) végrehajtási rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK bizottsági rendelet szlovák nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 212/2014/EU (2014. március 6.) rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizsen alapuló étrend-kiegészítőkben előforduló citrinin felső határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 213/2014/EU (2014. március 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 1/2014 2014/121/EU (2014. február 7.) határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről
2014. március 7. 57. évfolyam, L 68

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/115/EU (2013. december 2.) határozata a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről
 

Jegyzőkönyv a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról

2014. március 8. 57. évfolyam, L 69

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról
A Tanács 2014/122/EU (2014. február 11.) határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 214/2014/EU (2014. február 25.) rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., IV., XI., XII. és XVIII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 215/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról
A Bizottság 216/2014/EU (2014. március 7.) rendelete a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló 2075/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 217/2014/EU (2014. március 7.) rendelete a 2073/2005/EK rendeletnek a hasított sertésekben előforduló Salmonella tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 218/2014/EU (2014. március 7.) rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2074/2005/EK rendelet mellékleteinek módosításáról
A Bizottság 219/2014/EU (2014. március 7.) rendelete a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a házisertés levágást követő húsvizsgálatára vonatkozó különleges követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 220/2014/EU (2014. március 7.) rendelete a 479/2009/EK tanácsi rendeletnek az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszerére történő hivatkozások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 221/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete a 288/2009/EK bizottsági rendeletnek az iskolagyümölcs- és -zöldségprogram keretében nyújtott támogatás indikatív összege tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 222/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2014/123/EU (2014. február 4.) határozata az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról (EKB/2014/3)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/124/EU (2014. március 7.) ajánlása a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 2009. november 30-i 2009/157/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 323., 2009.12.10., 1. o.)
2014. március 11. 57. évfolyam, L 70

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 224/2014/EU (2014. március 10.) rendelete a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról
A Bizottság 225/2014/EU (2014. február 28.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Höri Bülle [OFJ])
A Bizottság 226/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Umbria (OEM)]
A Bizottság 227/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Hořické trubičky (OFJ)]
A Bizottság 228/2014/EU (2014. március 10.) végrehajtási rendelete a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó 601/2006/EK rendeletnek az adatátvitelre vonatkozó formátum és eljárás tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 229/2014/EU (2014. március 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/38/EU (2014. március 10.) irányelve a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zajszennyezés tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/125/KKBP (2014. március 10.) határozata a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat módosításáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EU Operations centre/1/2014 2014/126/KKBP (2014. február 27.) határozata az Afrika szarván folytatott közös biztonság- és védelempolitikai missziókat és műveletet szolgáló uniós műveleti központ vezetőjének kinevezéséről
A Bizottság 2014/127/EU (2014. március 7.)  végrehajtási határozata a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1386. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/128/EU (2014. március 10.) végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tompított fényt kibocsátó „E-Light” világítódióda-modul mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozathoz (  HL L 66., 2014.3.6., 26. o.)
Helyesbítés Helyesbítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014 /EU tanácsi rendelethez (  HL L 66., 2014.3.6.)
2014. március 5. 57. évfolyam, C 65
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 65/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7154 – World Fuel Services Corporation/Watson Petroleum Limited)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 65/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 65/03 A Lengyel Köztársaság kormányának bejelentése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a „Katowice-Muchowiec” elnevezésű területre vonatkozóan
2014/C 65/04 A Lengyel Köztársaság kormányának bejelentése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a „Kamienna Góra” elnevezésű területre vonatkozóan
2014/C 65/05 A Lengyel Köztársaság kormányának bejelentése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a „Bolesławiec” elnevezésű területre vonatkozóan
2014/C 65/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2014. március 5. 57. évfolyam, C 65A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 65 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2014. március 5. 57. évfolyam, C 65E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 65 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. március 6. 57. évfolyam, C 66
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 66/01 Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP tanácsi határozatban és 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 66/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2014/C 66/03 19/2013. sz. különjelentés: „2012-es jelentés az Európai Számvevőszék különjelentéseinek hasznosulásáról”
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 66/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2014/C 66/05 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2014/C 66/06 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2014/C 66/07 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2014/C 66/08 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2014/C 66/09 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2014/C 66/10 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2014. március 6. 57. évfolyam, C 66E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 66 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. március 6. 57. évfolyam, C 67
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

493. plenáris ülés, 2013. október 16. és 17.

2014/C 67/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A magánszektor bevonása a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési keretbe (feltáró vélemény)
2014/C 67/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fenntartható változás az átalakulóban lévő társadalmakban (feltáró vélemény)
2014/C 67/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest: hogyan segíthető és ösztönözhető az Európai Unió összes tagállama polgárainak részvétele? (feltáró vélemény a litván elnökség felkérésére)
2014/C 67/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A bevándorlókkal szemben nyitott, befogadóbb polgárság (saját kezdeményezésű vélemény)
2014/C 67/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fenntarthatóbb fogyasztásért: az ipari termékek élettartama és a fogyasztók tájékoztatása a bizalom visszaszerzése érdekében (saját kezdeményezésű vélemény)
2014/C 67/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az európai sörágazatban rejlő növekedési lehetőségek kiaknázása (saját kezdeményezésű vélemény)
2014/C 67/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tengeri úton történő jogilag rendezetlen bevándorlás az euromediterrán térségben (saját kezdeményezésű vélemény)
2014/C 67/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU számára létfontosságú behozatalok biztosítása – a jelenlegi uniós kereskedelmi és ehhez kapcsolódó politikák révén
2014/C 67/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az egységes piaci intézkedéscsomagból hiányzó intézkedések meghatározása (kiegészítő vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

493. plenáris ülés, 2013. október 16. és 17.

2014/C 67/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD))
2014/C 67/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről (COM(2013) 468 final)
2014/C 67/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS))
2014/C 67/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai hosszú távú befektetési alapokról (COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD))
2014/C 67/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság 2012. évi jelentése a versenypolitikáról (COM(2013) 257 final)
2014/C 67/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról (COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD))
2014/C 67/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról (COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD)), valamint a Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkének megsértése alapján indított kártérítési keresetekben a károk számszerűsítéséről (C(2013) 3440)
2014/C 67/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD))
2014/C 67/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról (COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD))
2014/C 67/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Teljesen elektronizált közbeszerzés a közigazgatás korszerűsítéséért (COM(2013) 453 final)
2014/C 67/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (Átdolgozás) (COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD))
2014/C 67/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról (COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD)), valamint Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról (COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD))
2014/C 67/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi ajánlásra a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről (COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE))
2014/C 67/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről (COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD))
2014/C 67/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az európai gazdasági és monetáris unió társadalmi dimenziójának megerősítése (COM(2013) 690 final)
2014/C 67/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Úton egy versenyképesebb és hatékonyabb védelmi és biztonsági ágazat felé (COM(2013) 542 final)
2014/C 67/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Technológiák és innováció az energiaiparban (COM(2013) 253 final)
2014/C 67/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD))
2014/C 67/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye – „Kék övezet”, az egységes tengeri szállítási térség (COM(2013) 510 final)
2014/C 67/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 2015. évi nemzetközi éghajlat-változási megállapodás: a nemzetközi éghajlat-változási politika alakítása 2020 után (COM(2013) 167 final)
2014/C 67/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Stratégiai iránymutatás az uniós akvakultúra fenntartható fejlesztéséhez (COM(2013) 229 final)
2014/C 67/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése (COM(2013) 249 final)
2014/C 67/32 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD))
2014/C 67/33 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia (COM(2013) 216 final)
2014/C 67/34 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1069/2009/EK, az 1099/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) […/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD)), valamint Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK rendelet, a 2009/128/EK irányelv és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD))
2014/C 67/35 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról (COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD))
2014/C 67/36 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A mikro- és nanoelektronikai alkatrészekre és rendszerekre irányadó európai stratégia (COM(2013) 298 final)
2014/C 67/37 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról (COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS))
2014/C 67/38 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD))
2014/C 67/39 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslattervezet tanácsi rendeletre a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett mértékeinek megállapításáról – A tervezetet az Euratom-Szerződés 31. cikke értelmében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé terjesztették véleményezésre (COM(2013) 576 tervezet)
2014/C 67/40 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (COM(2013) 552 final – 2013/0266 CNS)
2014. március 7. 57. évfolyam, C 68
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 68/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7176 – CFAO/Carrefour/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 68/02 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 68/03 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2014. március 7. 57. évfolyam, C 68A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 68 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — második kiegészítés a 32. teljes kiadáshoz
2014/C 68 A/02 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — második kiegészítés a 32. teljes kiadáshoz
2014. március 7. 57. évfolyam, C 68E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. október 23-án ülés

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 10 E, 2013.1.15.

A 2010. évi mentesítésről szóló, 2012. október 23-án elfogadott szövegeket a  Hivatalos Lap 2012.12.20-i L sorozatának 350. számában tették közzé.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. október 23., kedd

2014/C 68 E/01 A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítendő (COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))
2014/C 68 E/02 A Szergej Magnyitszkij ügyben érintett orosz tisztviselőkre vonatkozó közös vízumkorlátozások
Az Európai Parlament 2012. október 23-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Parlament Tanácshoz intézett, a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz tisztviselőkkel szembeni közös vízumkorlátozások bevezetéséről szóló ajánlására irányuló javaslattal (2012/2142(INI))
2014/C 68 E/03 Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról (2012/2005(INI))
2014/C 68 E/04 A különböző közlekedési módokban érvényesülő utasjogok
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása a különböző közlekedési módokban érvényesülő utasjogokról (2012/2067(INI))
2014/C 68 E/05 Az Unió fejlesztési politikájának jövője
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása a „Változtatási programról: az Unió fejlesztési politikájának jövője” (2012/2002(INI))
2014/C 68 E/06 Kis- és középvállalkozások (kkv-k): versenyképesség és üzleti lehetőségek
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása a kis- és középvállalkozásokról (kkv-król): versenyképesség és üzleti lehetőségek (2012/2042(INI))
2014/C 68 E/07 Az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2012/2149(INI))
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2012. október 23., kedd

2014/C 68 E/08 Martin Ehrenhauser parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i határozata a Martin Ehrenhauser mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2152(IMM))
2014/C 68 E/09 Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – valamennyi szakasz
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – összes szakasz (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))
2014/C 68 E/10 A bizottságok elnökségi tagjainak választhatósága (az eljárási szabályzat 191. cikke (1) bekezdésének értelmezése)
Az Európai Parlament 2012. október 23-i határozata a bizottságok elnökségi tagjainak választhatóságáról (az eljárási szabályzat 191. cikke (1) bekezdésének értelmezése)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. október 23., kedd

2014/C 68 E/11 A hozzáadottérték-adó alapú saját forrás
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a hozzáadottérték-adó alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))
2014/C 68 E/12 Az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))
P7_TC1-COD(2010)0395
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A jogalkotási állásfoglalás melléklete
2014/C 68 E/13 A 4/2012. számú költségvetés-módosítás: saját források, kockázatmegosztó eszközök, EuroGlobe
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))
2014/C 68 E/14 Erdészeti szaporítóanyagok
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a határozat hatálya alá tartozó „minősített” kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – (2012/0172(COD))
P7_TC1-COD(2012)0172
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a „minősített” kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
2014/C 68 E/15 A polgárok európai éve (2013)
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a polgárok európai évéről (2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))
P7_TC1-COD(2011)0217
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra a polgárok európai évéről (2013) szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
2014/C 68 E/16 Leonard Orban számvevőszéki taggá történő kinevezése
Az Európai Parlament 2012. október 23-i határozata a Leonard Orbannak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))
2014/C 68 E/17 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: „EGF/2012/001 IE/Talk Talk” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2012/001 IE/Talk Talk” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/18 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap: „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Svédország „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/19 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap: „EGF/2011/019 ES/Galícia Metal” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2011/019 ES/Galícia Metal” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/20 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap: „EGF/2011/009 NL/Gelderland” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia 41. ágazatot érintő „EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/21 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap: „EGF/2011/021 NL/Zalco” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia „EGF/2011/021 NL/Zalco” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/22 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: „EGF/2010/015 FR/Peugeot” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2010/015 FR/Peugeot” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/23 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: az „EGF/2012/003 DK/VESTAS” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia EGF/2012/003 DK/Vestas referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/24 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: az „EGF/2012/002 DE/manroland” referenciaszámú kérelem
Az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország EGF/2012/002 DE/manroland referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))
MELLÉKLET
2014/C 68 E/25 A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))
P7_TC1-COD(2011)0310
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2014/C 68 E/26 A tengerészek képzésének minimumszintje
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))
P7_TC1-COD(2011)0239
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló 2012/… /EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2014/C 68 E/27 Az EK és Izrael között társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló jegyzőkönyv (CAA)
Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló (CAA) jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))
2014. március 7. 57. évfolyam, C 69
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 69/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 69/02 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
2014/C 69/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 69/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 69/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 69/06 Állami támogatás – Egyesült királyság – SA.34947 (2013/C) (korábbi 2013/NN.) számú állami támogatás – Beruházási szerződés (a különbözeti szerződés előzménye) az új Hinkley Point C atomerőmű vonatkozásában – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 69/07 Állami támogatás – Spanyolország – SA.36387 (2013/C) (korábbi 2013/NN.) számú állami támogatás – Három valenciai futballklub javára nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 69/08 Állami támogatás – Spanyolország – SA.33754 (2013/C) (korábbi 2013/NN.) számú állami támogatás – Real Madrid Club de Futbol – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 69/09 Állami támogatás – Spanyolország – SA.29769 (2013/C) (korábbi 2013/NN.) számú állami támogatás – Egyes spanyol professzionális sportkluboknak nyújtott állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 69/10 Állami támogatások – Belgium – SA.20326 (2013/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatás – A foglalkoztatási adó alóli, a K+F érdekében történő részleges mentesítésre vonatkozó intézkedések – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. március 8. 57. évfolyam, C 70
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 70/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6974 – Metinvest/Lanebrook/Southern GOK)
2014/C 70/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itinere/BIP & Drive JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 70/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 70/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7193 – Gores/Premier Foods/Hovis) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 70/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
2014. március 8. 57. évfolyam, C 71
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 71/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 61., 2014.3.1.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 71/02 C-567/13. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2013. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Baczó Nóra és Vizsnyiczai János István kontra Raiffeisen Bank Zrt.
2014/C 71/03 C-573/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
2014/C 71/04 C-586/13. sz. ügy: A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin Meat Kft. kontra Simonfay Géza és Ulrich Salburg
2014/C 71/05 C-589/13. sz. ügy: Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt
2014/C 71/06 C-594/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „go fair” Zeitarbeit OHG kontra Finanzamt Hamburg-Altona
2014/C 71/07 C-609/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-364/10. sz., Duravit AG és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Duravit AG és társai által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés
2014/C 71/08 C-612/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-111/11. sz., ClientEarth kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a ClientEarth által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés
2014/C 71/09 C-615/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-214/11. sz., ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kontra Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
2014/C 71/10 C-629/13. sz. ügy: A S±d Okręgowy w Gliwicach (Lengyelország) által 2013. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a petrozsényi (Románia) székhelyű Adarco Invest Sp. z o.o. lengyelországi Tarnowskie Góry-ban található fióktelepe
2014/C 71/11 C-633/13. sz. ügy: A S±d Najwyższy (Lengyelország) által 2013. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzib± w Warszawie kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
2014/C 71/12 C-645/13. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanyolország) által 2013. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito kontra Evaristo Méndez Sena és társai
2014/C 71/13 C-657/13. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verder LabTec GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Hilden
2014/C 71/14 C-659/13. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C & J Clark International Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
2014/C 71/15 C-664/13. sz. ügy: Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VAS „Ceļu satiksmes droąības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija kontra Kaspars Nīmanis
2014/C 71/16 C-671/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukąčiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” és Nemaniūnas
2014/C 71/17 C-673/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-545/11. sz., Stichting Greenpeace Nederland és Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. október 8-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. december 17-én benyújtott fellebbezés
2014/C 71/18 C-681/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Diageo Brands BV kontra Simiramida-04 EOOD
2014/C 71/19 C-686/13. sz. ügy: A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2013. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X AB kontra Skatteverket
2014/C 71/20 C-2/14. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thi Bich Ngoc Nguyen és Nadine Schönherr elleni büntetőeljárás
2014/C 71/21 C-4/14. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2014. január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Christophe Bohez kontra Ingrid Wiertz
2014/C 71/22 C-44/14. sz. ügy: 2014. január 27-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa
 

Törvényszék

2014/C 71/23 T-384/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — SKW Stahl-Metallurgie Holding és SKW Stahl-Metallurgie kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Védelemhez való jog — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Bírságok — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Arányosság — A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)
2014/C 71/24 T-391/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Evonik Degussa és AlzChem kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Súlyosító körülmények — Visszaesés — Enyhítő körülmények — Arányosság — A jogsértés időtartama — A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)
2014/C 71/25 T-395/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Gigaset kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Bírságok — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)
2014/C 71/26 T-528/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — Hubei Xinyegang Steel kontra Tanács („Dömping — Kínából származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatala — Kárral való fenyegetés megállapítása — A 384/96/EK rendelet 3. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 3. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (4) bekezdése)”)
2014/C 71/27 T-216/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 28-i ítélete — Progust kontra OHIM — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az IMPERIA közösségi ábrás védjegy bejelentése — IMPERIAL korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 71/28 T-495/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 30-i ítélete — Streng kontra OHIM — Gismondi (PARAMETRICA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PARAMETRICA közösségi szóvédjegy bejelentése — parameta korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A felszólalás eljárási nyelvén a bizonyítékok benyújtásának elmulasztása — A 2868/95/EK rendelet 19. szabályának (2) és (3) bekezdése, valamint 98. szabályának (1) bekezdése)
2014/C 71/29 T-600/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 28-i ítélete — Schuhhaus Dielmann kontra OHIM — Carrera (Carrera panamericana) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Carrera panamericana Európai Közösséget megjelelő nemzetközi védjegy — CARRERA korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke)
2014/C 71/30 T-158/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — European Dynamics Belgium SA és társai kontra EMA (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Informatikai alkalmazások terén történő külső szolgáltatásnyújtás — Az ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzési eljárásban második helyre rangsoroló határozat — Az odaítélés szempontjai — A szerződés szerinti dokumentumokban nem előírt odaítélési szempont hozzáadása — Valamely kiválasztási szempont értékelése az odaítélési szakaszban — Átláthatóság)
2014/C 71/31 T-221/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Sunrider kontra OHIM — Nannerl (SUN FRESH) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUN FRESH közösségi szóvédjegy bejelentése — SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH és SUNNYFRESH korábbi közösségi, Benelux és nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegyek tényleges használatának igazolása — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 71/32 T-513/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN GETAWAY) (Közösségi védjegy — A NORWEGIAN GETAWAY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2014/C 71/33 T-514/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Közösségi védjegy — A NORWEGIAN BREAKAWAY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2014/C 71/34 T-551/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Coppenrath-Verlag kontra OHIM — Sembella (Rebella) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Rebella közösségi szóvédjegy bejelentése — SEMBELLA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja)
2014/C 71/35 T-47/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 29-i ítélete — Goldsteig Käsereien Bayerwald kontra OHIM — Vieweg (goldstück) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A goldstück közösségi ábrás védjegy bejelentése — GOLDSTEIG korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 71/36 T-68/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Novartis kontra OHIM (CARE TO CARE) (Közösségi védjegy — A CARE TO CARE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 71/37 T-174/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Bizottság kontra BO („Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Szociális biztonság — Szállítási költségek megtérítése — Nyelvi okokból felmerült szállítási költségek — Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályzata 19. cikkének (2) bekezdése — Az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések II. címe 12. fejezetének 2.5. pontja”)
2014/C 71/38 T-134/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság („Hatályon kívül helyezés iránti és felelősségmegállapítási kereset — Kutatásfejlesztési projektekre vonatkozó uniós pénzügyi támogatásról szóló szerződések — Elfogadhatatlansági kifogás — A kereseti kérelmek átminősítésének hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 71/39 T-116/13. P. és T-117/13. P. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. január 13-i végzése — Lebedef kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előmeneteli jelentés — 2008. és 2009. évi értékelési időszakok — A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentések — Szakszervezet általi kijelölés — A az elsőfokú eljárásbeli kereset nyilvánvaló megalapozatlanság miatti elutasítása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 71/40 T-303/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 14-i végzése — Miettinen kontra Tanács („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Tanács jogi szolgálata által készített vélemény — A hozzáférés megtagadása — A kereset benyújtását követő hozzáférhetővé tétel — A jogvita tárgyának megszűnése — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Okafogyottság”)
2014/C 71/41 T-650/13. sz. ügy: 2013. december 4-én benyújtott kereset — Lomnici/Parlament
2014/C 71/42 T-677/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — Axa Versicherung kontra Bizottság
2014/C 71/43 T-717/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Chair Entertainment Group kontra OHIM — Libelle (SHADOW COMPLEX)
2014/C 71/44 T-718/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — The Directv Group kontra OHIM — Bolloré (DIRECTV)
2014/C 71/45 T-720/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Gat Microencapsulation kontra OHIM — BASF (KARIS)
2014/C 71/46 T-8/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Mogyi/OHIM (Just crunch it…)
2014/C 71/47 T-9/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Mogyi/OHIM (Just crunch it…)
2014/C 71/48 T-13/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Magyarország kontra Bizottság
2014/C 71/49 T-14/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács
2014/C 71/50 T-45/14. sz. ügy: 2014. január 20-án benyújtott kereset — HTTS és Bateni kontra Tanács
2014/C 71/51 T-54/14. sz. ügy: 2014. január 23-én benyújtott kereset — Goldfish és társai kontra Bizottság
2014/C 71/52 T-136/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 14-i végzése — Hanwha SolarOne és társai kontra Parlament és társai
2014/C 71/53 T-555/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 10-i végzése — MHCS kontra OHIM — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 71/54 F-60/09. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. október 17-i ítélete — Birkhoff kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Magát eltartani nem képes, súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek — A támogatás folyósításának meghosszabbítása iránti kérelem)
2014/C 71/55 F-15/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 11-i ítélete — Andres és társai kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Az ellátórendszer reformja — A nyugdíjak befagyasztása — A nyugdíjrendszer alkalmazása — A felügyelő bizottsággal való konzultáció — A személyzeti bizottsággal való konzultáció — Az Általános Tanáccsal való konzultáció — A Kormányzótanáccsal való konzultáció — A nyugdíjrendszer háromévenkénti értékelése — A munkafeltételek megsértése — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az arányosság elve — Szerzett jogok — A jogbiztonság és előreláthatóság elve — Tájékoztatási kötelezettség)
2014/C 71/56 F-92/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Faita kontra EGSZB (Közszolgálat — Lelki zaklatás — Segítségnyújtás iránti kérelem — Határozat indokolása)
2014/C 71/57 F-124/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete — Possanzini kontra Frontex (Közszolgálat — A Frontex személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Az ellenjegyzőnek az érintettel nem közölt negatív megállapításait tartalmazó előmeneteli jelentés — Határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbításának elmaradása — Az ellenjegyző véleményére alapított határozat — Védelemhez való jog — Sérelem — Pénzügyi természetű jogvita — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)
2014/C 71/58 F-20/12. és F-43/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Wurster kontra EIGE (Közszolgálat — Az EIGE személyzete — Ideiglenes alkalmazott — Az EIGE újonnan középvezetői állásba beosztott alkalmazottai vezetői képességeinek értékelésére irányuló eljárás — Nem vezetői állásba történő újrabeosztás — Meghallgatáshoz való jog — A jogszabály hatálya — Hivatalból történő figyelembevétel — Az indokolás hivatalból történő bíróság általi megváltoztatása)
2014/C 71/59 F-23/12. és F-30/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Glantenay és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/204/10 versenyvizsga-kiírás — Képesítéseken alapuló kiválasztás — A pályázók diplomájuk és szakmai gyakorlatuk konkrét vizsgálata nélküli kizárása)
2014/C 71/60 F-38/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 30-i ítélete — BP kontra FRA (Közszolgálat — Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének személyi állománya — Szerződéses alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre való meghosszabbításának elmaradása — A szerződés lejártáig valamely másik szolgálatba való újrabeosztás — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset)
2014/C 71/61 F-46/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — Höpcke kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AST/111/10 versenyvizsga-kiírás — Tartaléklistára való felvétel elmaradása — Minimális hosszúságú szöveg megfogalmazására vonatkozó utasítás — Be nem tartás)
2014/C 71/62 F-52/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Cortivo kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Korrekciós együttható — Lakóhely szerinti tagállam — Fogalom — Fő lakóhely — Két tagállam között megosztott tartózkodási hely — Igazoló iratok — Jogos bizalom)
2014/C 71/63 F-72/12. és F-10/13. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete — Roulet kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — A személyzeti szabályzat 66. cikke — Korábban AD 12 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott — AD 6 besorolási fokozatú tisztviselőként való felvétel — Az AD 12 besorolási fokozatú tisztviselőnek megfelelő díjazás folyósítása — Nyilvánvaló hiba — A személyzeti szabályzat 85. cikke értelmében vett jogosulatlan kifizetések visszatérítése)
2014/C 71/64 F-84/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 16-i ítélete — CN kontra Tanács (Közszolgálat — A személyzeti szabályzat 78. cikke — Rokkantsági bizottság — Orvosi jelentés — Pszichiátriai vagy pszichológiai jellegű egészségügyi adatok — Orvosi titok — Hozzáférés — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset)
2014/C 71/65 F-113/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 11-i ítélete — Balionyte-Merle kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/204/10 versenyvizsga-kiírás — Tartaléklistára való felvétel mellőzése — A pályázók általános készségeinek értékelése — A jelentkezőknek az értékelőközpontban lebonyolított vizsgák során nyújtott teljesítménye alapján való értékelés — A készséglapon adott osztályzat és az azon szereplő megjegyzések közötti összhang)
2014/C 71/66 F-122/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete — Arguelles Arias kontra Tanács (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Határozatlan időre szóló szerződés — Megszüntetés — Biztonsági átvilágítást igénylő álláshely betöltése — A nemzeti biztonsági hatóság által megtagadott biztonsági tanúsítvány — A jogorvoslati szerv által megváltoztatott határozat — A nemzeti biztonsági hatóságnak és a jogorvoslati szervnek a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra nem kötelező megállapításai)
2014/C 71/67 F-60/09. DEP. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2013. december 5-i végzése — Birkhoff kontra Bizottság (Közszolgálat — Eljárás — Költségek megállapítása — Okafogyottság)
2014/C 71/68 F-49/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 2-i végzése — Pachtitis kontra Bizottság (Közszolgálat — Az EPSO/AD/77/06 nyílt versenyvizsga — Dokumentumokhoz való hozzáférés — Az előválogató teszt kérdéseihez való hozzáférés iránti kérelem — A teszt eredményének megsemmisítése — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Okafogyottság)
2014/C 71/69 F-127/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. október 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél — Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége)
2014/C 71/70 F-133/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. december 12-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Az Unió szerződésen kívüli felelőssége — A felperes terhére rótt költségekkel kapcsolatos levélnek az intézmény által a felperes ügyvédje részére történő megküldéséből eredő kár megtérítése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset — Az eljárási szabályzat 94. cikke)
2014/C 71/71 F-145/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2013. október 17-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél — Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége)
2014/C 71/72 F-47/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. december 12-i végzése — Debaty kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2012. évi előléptetési időszak — A felperes előléptetését megtagadó határozat — Másik intézménybe történő áthelyezés azon előléptetési időszakot megelőző időszak alatt, amelynek során egy esetleges előléptetésről szóló határozat hatályba lépett volna — Az áthelyezett tisztviselő előléptetéséről való döntés meghozatalára hatáskörrel rendelkező intézmény)
2014/C 71/73 F-134/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Loescher kontra Tanács
2014/C 71/74 F-136/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Carpenito kontra Tanács
2014/C 71/75 F-49/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. október 23-i végzése — Moragrega Arroyo kontra Tanács
2014. március 11. 57. évfolyam, C 72
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 72/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7160 – Predica/AVIVA France/Ensemble immobilier Saint-Denis)
2014/C 72/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7156 – WEX/Radius/European Fuel Card Business of Esso)
2014/C 72/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7192 – Brookfield/Mol/ITI)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 72/04 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 72/05 A Bizottság végrehajtási határozata (2014. február 28.) az élelmiszer-biztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy területén alkalmazandó informatikai eszközökre vonatkozó 2014. évi munkaprogram finanszírozásáról
 

Számvevőszék

2014/C 72/06 18/2013 sz. különjelentés: „Megbízhatóak-e a mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzése alapján kapott eredmények?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 72/07 A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 72/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7054 – Cemex/Holcim Assets)
2014/C 72/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7170 – Discovery Communications/Eurosport) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 72/10 Helyesbítés a pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapjáról szóló bizottsági közleményhez (  HL C 379., 2013.12.28.)
2014. március 11. 57. évfolyam, C 72E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. október 25–26-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 15 E, 2013.1.18.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. október 25., csütörtök

2014/C 72 E/01 Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos aggályai
Az Európai Parlament 2012. október 25-i állásfoglalása az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról (2012/2044(INI))
2014/C 72 E/02 Az EU és Japán közötti kereskedelmi tárgyalások
Az Európai Parlament 2012. október 25-i állásfoglalása az EU és Japán közötti kereskedelmi tárgyalásokról (2012/2711(RSP))
2014/C 72 E/03 2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról
Az Európai Parlament 2012. október 25-i állásfoglalása a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2011. évi uniós jelentésről (2012/2063(INI))
 

2012. október 26., péntek

2014/C 72 E/04 Az emberi jogok helyzete az Egyesült Arab Emírségekben
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása az emberi jogok helyzetéről az Egyesült Arab Emírségekben (2012/2842(RSP))
2014/C 72 E/05 A lányok hátrányos megkülönböztetése Pakisztánban, különösen Malála Júszafzaj esete
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása a lányok hátrányos megkülönböztetéséről Pakisztánban, és különösen Malálá Júszafzaj esetéről (2012/2843(RSP))
2014/C 72 E/06 A kambodzsai helyzet
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása a kambodzsai helyzetről (2012/2844(RSP))
2014/C 72 E/07 Innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása az innovatív pénzügyi eszközökről a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben (2012/2027(INI))
2014/C 72 E/08 Éves jelentés az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása az európai ombudsman 2011. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2012/2049(INI))
2014/C 72 E/09 A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter: a 2012. évi prioritások végrehajtása
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása (2012/2150(INI))
2014/C 72 E/10 Az Unió és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Oroszország WTO-hoz történő csatlakozását követően
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása az Unió és Oroszország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Oroszország WTO-hoz történő csatlakozását követően (2012/2695(RSP))
2014/C 72 E/11 Választások Belaruszban
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása a 2012. szeptember 23-i parlamenti választások utáni belarusz helyzetről (2012/2815(RSP))
2014/C 72 E/12 Választások Grúziában
Az Európai Parlament 2012. október 26-i állásfoglalása a grúziai választásokról (2012/2816(RSP))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. október 25., csütörtök

2014/C 72 E/13 Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))
P7_TC1-COD(2011)0465
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 25-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2014/C 72 E/14 A 2003/17/EK tanácsi határozatban előírt alkalmazási időszak meghosszabbítása, és az egyik harmadik ország, valamint a termelés minősítését és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a minősítést és a termelés ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))
P7_TC1-COD(2012)0165
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 25-én került elfogadásra a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
2014/C 72 E/15 A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))
P7_TC1-COD(2012)0143
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 25-én került elfogadásra a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2014/C 72 E/16 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))
2014/C 72 E/17 Az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötése
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12267/2012 – C7-0210/2012– 2012/0183(NLE))
2014/C 72 E/18 Az uniós polgárok konzuli védelme külföldön
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az uniós polgárok külföldön történő konzuli védelméről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))
2014/C 72 E/19 Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
Az Európai Parlament 2012. október 25-i határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (C7-0195/2012 – 2012/0806(NLE))
2014/C 72 E/20 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem
Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 – 2012/0145(COD))
P7_TC1-COD(2012)0145
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 25-én került elfogadásra az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2012. október 26., péntek

2014/C 72 E/21 Az USA és az EU közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2012. október 26-i jogalkotási állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))
2014/C 72 E/22 A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)
Az Európai Parlament 2012. október 26-án elfogadott módosításai a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (átdolgozás) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
IIA. MELLÉKLET
IIB. MELLÉKLET
2014/C 72 E/23 A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása
Az Európai Parlament 2012. október 26-án elfogadott módosításai a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelet módosításáról

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!