spacer
  9. évfolyam 6. szám 2014.02.04.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Újabb cégtörlési rekord az építőiparban

Az építőiparban 5672 cég szűnt meg egy év alatt, ez 11 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 10 százalékkal több, mint amennyit az ágazat eddigi legrosszabb évnek tekintett 2010-ben töröltek – derült ki az Opten céginformációs szolgáltató által közzétett adatokból. A felszámolással megszűnő cégek száma újra rekordot döntött, de a kényszertörlési eljárások térnyerésével párhuzamosan 2014-ben már csökkeni fog a felszámolások súlya az okok között.

A cégtörlések számából kiindulva rettenetesen rossz évet zárt az építőipar, a szerződés- és megrendelésállomány figyelembevételével viszont már jóval vegyesebb a kép. 2013-ban 5672 cég szűnt meg, szemben az egy évvel korábbi 5113-mal és az eddigi legrosszabbnak tekintett 2010-es évvel, amikor valamivel több mint 5200 céget töröltek az ágazatban. „2010-zel szemben most jobbnak tűnnek az ágazat perspektívái, a megszűnő cégek helyett mostanában nem alakul azonnal két másik, így a mostani megszűnési hullámot részben pozitív fejleményként is értékelhetjük” – mondja Tóth Tamás, az Opten igazgatója.

Tovább a teljes tartalomhoz

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 5. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 372
Végelszámolás 260
Hivatalból való törlés 54

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 24
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1921

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 589 db.

A héten 14 431 cégnév, 3 954 székhelycím és 815 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 513 958 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán: a perköltség

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések I.

Az 5. heti hírlevélben megjelent Jogsegéd cikk folytatása...

Az ideiglenes vagyonfelügyelőkénti kirendelést akkor lehet megszüntetni, ha a hitelező a felszámolási eljárás iránti kérelemtől elállt, és nincs más olyan kérelem vagy értesítés, amely az adós ellen felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi, vagy a bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelmet jogerősen elutasította, vagy ha a bíróság az adós felszámolását elrendelte, és felszámolóként jelölte ki az állami felszámolót (Cstv. 66. § (2b) bekezdés).

Ha a bíróság az általános szabályok szerint korábban már jelölt ki vagyonfelügyelőt vagy felszámolót, annak felmentéséről és az állami felszámoló kijelöléséről az eljárást lefolytató bíró az adóst stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánító kormányrendelet hatálybalépését követő 3 munkanapon belül hoz végzést, és haladéktalanul, elrendeli a végzés Cégközlönyben történő közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A bíróság végzésében rendelkezni kell a korábbi felszámoló számlával igazolt költségei megtérítéséről és az addig elvégzett tevékenységéért járó arányos díjazásáról is, amely legfeljebb 100 000 forint lehet, de különösen bonyolult ügyben magasabb díjazás is megállapítható. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, és csak a díjmegállapító rendelkezése ellen lehet fellebbezéssel élni (Cstv. 66. § (3) bekezdés). A bíróság, ha a Kormány rendeletével új állami felszámolót jelöl ki, a korábbi állami felszámoló felmentéséről és a Kormány által meghatározott új állami felszámoló kijelöléséről az erre vonatkozó kormányrendelet hatálybalépésétől számított 8 munkanapon belül végzést hoz. A végzésében rendelkezni kell a korábbi állami felszámoló számlával igazolt költségeinek megtérítéséről és arányos díjazásáról is. A felmentett állami felszámoló haladéktalanul köteles az adós iratanyagát és vagyonát átadni a kijelölt új állami felszámolónak, tételes kimutatást készíteni a szerződésekről, az átadás időpontjában folyamatban lévő eljárásokról, értékesítésekről, közbenső mérleget készíteni és arra vonatkozó nyilatkozatot tenni, hogy a mérleg az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad. A felmentett állami felszámoló ezen kötelezettségeinek elmulasztása esetén a bíróság a felmentett állami felszámolót 900 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja (Cstv. 66. § (3a) bekezdés).

Az általános szabályok szerint kijelölt illetve a korábbi állami felszámoló felmentéséről szóló végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Fellebbezésnek csak a végzés díjmegállapító rendelkezése ellen van helye a végzés közlésétől számított 8 munkanapon belül. A fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 15 munkanapon belül kell elbírálni (Cstv. 66. § (3b) bekezdés).

2014. január 10.

Magyar Közlöny 11-14/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

11/2014. január 29.

 

 

13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

14/2014. (I. 29.) Korm. rendelet

A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.01.30.

6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.30.

7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról

 2014.01.30.

6/2014. (I. 29.) KIM rendelet

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

 2014.02.01.

18/2014. (I. 29.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.29.

19/2014. (I. 29.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.29.

20/2014. (I. 29.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.29.

21/2014. (I. 29.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.29.

1022/2014. (I. 29.) Korm. határozat

A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről

 2014.01.29.

11/2014. (I. 29.) ME határozat

A Magyarország és Chile között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.01.29.

12/2014. (I. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.01.29.

29/2014. (I. 29.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.01.29.

12/2014. január 30.

 

 

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.01.31.

16/2014. (I. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.01.

8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.01.31.

4/2014. (I. 30.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.553/2012/6. és Mfv.I.10.692/2012/5. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.01.30.

1023/2014. (I. 30.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításáról

 2014.01.30.

1024/2014. (I. 30.) Korm. határozat

A kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

 2014.01.30.

1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2014.01.30.

1026/2014. (I. 30.) Korm. határozat

A„Magyar Kulturális Napok Minszkben" rendezvénysorozat megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.01.30.

1027/2014. (I. 30.) Korm. határozat

A„Magyar Kultúra Napjai"rendezvénysorozat Ukrajnában történő megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.01.30.

13/2014.(I. 30.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.01.30.

14/2014. (I. 30.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.01.30.

35/2014. (I. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.01.30.

36/2014. (I. 30.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.01.30.

13/2014. január 31.

 

 

3/2014. (I. 31.) BM rendelet

A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

 2014.02.01.

4/2014. (I. 31.) BM rendelet

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 2014.02.01.

5/2014. (I. 31.) BM rendelet

A települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról

 2014.02.01.

6/2014. (I. 31.) BM rendelet

A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

 2014.02.01.

7/2014. (I. 31.) BM rendelet

A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

 2014.02.01.

8/2014. (I. 31.) BM rendelet

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

 2014.02.01.

3/2014. (I. 31.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

 2014.02.01.

3/2014. (I. 31.) NFM rendelet

A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

 2014.02.03.

4/2014. (I. 31.) NFM rendelet

Egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosításáról

 2014.02.01.

1028/2014. (I. 31.) Korm. határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2014.02.01.

15/2014. (I. 31.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízatásának meghosszabbításáról

 2014.01.31.

16/2014. (I. 31.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.01.31.

17/2014. (I. 31.) ME határozat

A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről

 2014.01.31.

3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet

Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 2014.03.01.

14/2014. február 3.

 

 

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

 2014.02.11.

18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról

 2014.02.04.

19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.04.

20/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.04.

21/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.04.

22/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet, valamint egyes kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

 2014.02.04.

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet

A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól

 2014.02.04.

Köf.5.049/2013/7. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.02.03.

1029/2014. (II. 3.) Korm. határozat

Az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.02.03.

1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.02.03.

1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert LIFE+ projekt önrészének biztosításáról és ennek érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.03.

1032/2014. (II. 3.) Korm. határozat

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiválással történő létrehozásának előkészítéséről

 2014.02.03.

1033/2014. (II. 3.) Korm. határozat

A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program megvalósítási határidejének módosításáról

 2014.02.03.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. január 29. 57. évfolyam, L 26

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 74/2014/EU (2014. január 28.) végrehajtási rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 75/2014/EU (2014. január 27.) végrehajtási rendelete a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1184/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 76/2014/EU (2014. január 28.) végrehajtási rendelete a 684/2009/EK rendeletnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárás keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 77/2014/EU (2014. január 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/40/KKBP (2014. január 28.) végrehajtási határozata a Szudánnal és Dél-Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/423/KKBP határozat végrehajtásáról
A Tanács 2014/41/KKBP (2014. január 28.) végrehajtási határozata a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról
A Tanács 2014/42/KKBP (2014. január 28.) határozata az európai biztonsági stratégia keretében az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló uniós javaslat támogatásáról szóló 2012/281/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2014/43/EU (2014. január 27.) végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis litvániai előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 501. számú dokumentummal történt)
2014. január 30. 57. évfolyam, L 27

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/44/EU (2014. január 28.) határozata a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásnak az Egyesült Államokkal történő megkötéséről
 

Felülvizsgált egyetértési megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról

 

RENDELETEK

A Bizottság 78/2014/EU (2013. november 22.) felhatalmazáson alapuló rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az allergiát vagy intoleranciát okozó bizonyos gabonafélék és a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 79/2014/EU (2014. január 29.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, klórprofám, eszfenvalerát, fludioxonil és tiobenkarb megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 80/2014/EU (2014. január 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/45/EU (2014. január 28.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy dán tagjának kinevezéséről
A Tanács 2014/46/EU (2014. január 28.) határozata a Régiók Bizottsága három egyesült királysági póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2014/47/EU (2014. január 28.) határozata a Régiók Bizottsága nyolc portugál tagjának és hét portugál póttagjának kinevezéséről
2014. január 31. 57. évfolyam, L 28

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/48/EU (2014. január 28.) határozata az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 81/2014/EU (2014. január 30.) végrehajtási rendelete a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 82/2014/EU (2014. január 28.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Montes de Granada (OEM)]
A Bizottság 83/2014/EU (2014. január 29.) rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 84/2014/EU (2014. január 30.) végrehajtási rendelete a Pediococcus pentosaceus DSM 14021, a Pediococcus pentosaceus DSM 23688, illetve a Pediococcus pentosaceus DSM 23689 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A Bizottság 85/2014/EU (2014. január 30.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a rézvegyületek hatóanyag-jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 86/2014/EU (2014. január 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/49/KKBP (2014. január 30.) határozata a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról
2014. január 31. 57. évfolyam, L 29

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 65/2014/EU (2013. október 1.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 66/2014/EU (2014. január 14.) rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők, tűzhelyek és páraelszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
2014. január 31. 57. évfolyam, L 30

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/13/EU (2013. december 11.) végrehajtási határozata a Haisborough, Hammond & Winterton, a Start Point to Plymouth Sound & Eddystone és a Land's End & Cape Bank természetmegőrzési terület tengeri ökoszisztémáinak védelme érdekében az Egyesült Királyság által javasolt intézkedések megerősítéséről (az értesítés a C(2013) 9003. számú dokumentummal történt)
2014. január 31. 57. évfolyam, L 31

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  Gyakorlati útmutató a felek részére a Bíróság elé terjesztett ügyekre vonatkozóan
2014. február 1. 57. évfolyam, L 32

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/50/EU (2014. január 20.) határozata az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 88/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosítására irányuló eljárás meghatározásáról
A Bizottság 89/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete a bisz-(N-ciklohexil-diazénium-dioxi)-réznek (Cu-HDO) a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 90/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete a dekánsavnak a 4., a 18. és a 19. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 91/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete az S-metoprénnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 92/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete a zinebnek a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 93/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete az oktánsavnak a 4. és a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 94/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete a jódnak – a polivinil-pirrolidon-jódot is beleértve – az 1., 3., 4. és 22. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 95/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 96/2014/EU (2014. január 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2014. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/51/EU (2014. január 28.) határozata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott 189. sz. egyezménynek az Európai Unió érdekében történő megerősítésével összefüggésben a tagállamoknak adott felhatalmazásról
A Tanács 2014/52/EU (2014. január 28.) határozata a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló, 1990. évi 170. számú egyezményének az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/53/EU (2014. január 29.) ajánlása a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgárok szavazati jogának megvonásából fakadó következmények orvoslásáról
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2014/54/EU (2013. december 18.) iránymutatása az eurobankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/49)
 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  A BÍRÓSÁG KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZATA
 

Helyesbítések

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (diklór-metán, lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok, valamint szerves ónvegyületek) módosításáról szóló, 2010. március 31-i 276/2010/EU bizottsági rendelethez (  HL L 86., 2010.4.1.)
2014 február 4. 57. évfolyam, L 33

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 97/2014/EU (2014. február 3.) rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 98/2014/EU (2014. február 3.) rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 99/2014/EU (2014. február 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2014/55/EU (2013. december 27.) határozata az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról (EKB/2013/52)
2014. január 29. 57. évfolyam, C 26
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 26/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7131 – Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe)
2014/C 26/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)
2014/C 26/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6924 – Refresco Group/Pride Foods)
2014/C 26/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7007 – RZB/RBSPK/RWBB)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 26/05 Értesítés a 2014/40/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szudánnal és Dél-Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/423/KKBP tanácsi határozatban és a szudáni Dárfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1184/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 26/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 26/07 Pályázati felhívás – EACEA/05/14 – Erasmus+ Program – Civil társadalmi együttműködés
2014. január 29. 57. évfolyam, C 26A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 26 A/01 PE/174/S számú álláshirdetés
2014. január 30. 57. évfolyam, C 27
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 27/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6962 – Renova Industries/Schmolz & Bickenbach)
2014/C 27/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24)
2014/C 27/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7035 – Austevoll Seafood/Kvefi/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 27/04 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 27/05 Munkaszüneti napok a 2014. évben: EGT-/EFTA-államok és EGT-intézmények
 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 27/06 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2014/C 27/07 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2014/C 27/08 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2014/C 27/09 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 27/10 Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a csődről és annak rendezéséről szóló 182/2006 törvény (csődtörvény) szerint
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 27/11 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 27/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7157 – BPCE/GIMV/Veolia Transport Belgium) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. január 30. 57. évfolyam, C 27A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Számvevőszék

2014/C 27 A/01 ECA/2014/3 sz. álláshirdetés – Igazgató – Ellenőrzés (AD tisztségcsoport, 14. besorolási fokozat) – II. kamara
2014. január 31. 57. évfolyam, C 28
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 28/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6857 – Crane Co./MEI Group)
2014/C 28/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 28/03 A Tanács következtetései az európai felsőoktatás globális dimenziójáról
2014/C 28/04 A Tanács határozata (2014. január 28.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről
2014/C 28/05 Értesítés azon személyek számára, akikre alkalmazni kell a 2014/49/KKBP tanácsi határozattal módosított 2011/72/KKBP tanácsi határozatban, valamint a 81/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendeletben meghatározott intézkedéseket
 

Európai Bizottság

2014/C 28/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 28/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésének megfelelően – Menetrend szerinti légi járatokra előírt közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése
2014/C 28/08 A francia hatóságok bejelentése a Bizottságnak a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK tanácsi irányelv 9. cikke alapján
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 28/09 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 28/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 28/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. január 31. 57. évfolyam, C 29
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 29/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. december 1-jétől2013. december 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2014/C 29/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. december 1-jétől2013. december 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2014. február 1. 57. évfolyam, C 30
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 30/01 Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 30/02 A Tanács következtetései az oktatási intézmények hatékony vezetéséről
2014/C 30/03 A Tanács következtetései a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok társadalmi befogadásának előmozdításáról
 

Európai Bizottság

2014/C 30/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Beruházási Bank

2014/C 30/05 2014-es közgazdasági EBB-díj Innováció, piacszerkezet és versenyképesség
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 30/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7036 – Aller Media/Bonnier Tidskrifter/Egmont Holding/Mediafy)
 

Helyesbítések

2014/C 30/07 Helyesbítés a következőhöz: Munkaszüneti napok a 2014. évben: EGT-/EFTA-államok és EGT-intézmények (  HL C 27., 2014.1.30.)
2014/C 30/08 Helyesbítés a következőhöz: Pályázati felhívás 2013 – EAC/S11/13 – Erasmus+ program (  HL C 362., 2013.12.12.)
2014. február 1. 57. évfolyam, C 31
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 31/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 24., 2014.1.25.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 31/02 C-566/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugália) által 2013. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jorge Ítalo Assis dos Santos kontra Banco de Portugal
2014/C 31/03 C-577/13. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Egyesült Királyság) által 2013. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
2014/C 31/04 C-580/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Coty Germany GmbH kontra Stadtsparkasse Magdeburg
2014/C 31/05 C-584/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA kontra Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques
2014/C 31/06 C-602/13. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2013. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. kontra Fernando Quintano Ujeta és María Isabel Sánchez García
2014/C 31/07 C-610/13. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-343/11. sz., Holland Királyság kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen Hollandia által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés
2014/C 31/08 C-623/13. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2013. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministre de l’Économie et des Finances kontra Gérard de Ruyter
2014/C 31/09 C-632/13. sz. ügy: A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2013. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skatteverket kontra Hilkka Hirvonen
2014/C 31/10 C-641/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-2/07. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 31/11 C-663/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság
 

Törvényszék

2014/C 31/12 T-116/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — EMA kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységre vonatkozó hatodik keretprogram (2002–2006) — A Dicoems és a Cocoon szerződés — A szerződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett kiadások egy része tekintetében — Szerződések megszüntetése — A folyósított összegek egy részének visszafizetése — Kártérítés — Viszontkereset — Szerződésen kívüli felelősség — Jogalap nélküli gazdagodás — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — Pusztán szerződéses jogviszony keretébe illeszkedő, attól elválaszthatatlan aktus — Terhelési értesítés — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 31/13 T-467/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i ítélete — Colgate-Palmolive kontra OHIM — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A 360° SONIC ENERGY közösségi szóvédjegy bejelentése — A SONIC POWER korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 31/14 T-591/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz kontra OHIM — Henkel (SUPER GLUE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUPER GLUE közösségi ábrás védjegy bejelentése — A SUPERGLUE korábbi Benelux szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 31/15 T-79/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Cisco Systems Inc. és Messagenet kontra Bizottság („Verseny — Összefonódások — Az internetes telekommunikációs szolgáltatások európai piacai — Az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Indokolási kötelezettség”)
2014/C 31/16 T-123/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Smartbook kontra OHIM (SMARTBOOK) (Közösségi védjegy — A SMARTBOOK közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 31/17 T-487/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 11-i ítélete — Eckes-Granini kontra OHIM — Panini (PANINI) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PANINI közösségi ábrás védjegy bejelentése — A GRANINI korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 31/18 T-540/13. sz. ügy: 2013. október 1-jén benyújtott kereset — Société européenne des chaux et liants kontra ECHA
2014/C 31/19 T-566/13. sz. ügy: 2013. október 25-én benyújtott kereset — Hostel Tourist World kontra OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)
2014/C 31/20 T-575/13. sz. ügy: 2013. október 30-án benyújtott kereset — Lesaffre et Compagnie kontra OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)
2014/C 31/21 T-591/13. sz. ügy: 2013. november 8-án benyújtott kereset — Groupe Canal + és Canal + France kontra OHIM — Euronews (News+)
2014/C 31/22 T-593/13. sz. ügy: 2013. november 14-én benyújtott kereset — Siemag Tecberg Group konra OHIM (Winder Controls)
2014/C 31/23 T-600/13. sz. ügy: 2013. november 15-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)
2014/C 31/24 T-614/13. sz. ügy: 2013. november 26-án benyújtott kereset — Romonta kontra Bizottság
2014/C 31/25 T-621/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — Pell Amar Cosmetics kontra OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu-Calinesti)
2014/C 31/26 T-629/13. sz. ügy: 2013. november 28-én benyújtott kereset — Molda kontra Bizottság
2014/C 31/27 T-630/13. sz. ügy: 2013. november 28-án benyújtott kereset — DK Recycling und Roheisen kontra Bizottság
2014/C 31/28 T-631/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Raffinerie Heide kontra Bizottság
2014/C 31/29 T-634/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Arctic Paper Mochenwangen kontra Bizottság
2014/C 31/30 T-641/13. sz. ügy: 2013. december 3-án benyújtott kereset — Gemeente Bergen op Zoom kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 31/31 F-117/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács tanács) 2013. december 11-i ítélete — Teughels kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A valamely nemzeti nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságok átvitele — A járulék mértékét az uniós nyugdíjrendszerhez igazító rendelet — A biztosításmatematikai értékek kiigazítása — Általános végrehajtási rendelkezések elfogadásának szükségessége — Az új általános végrehajtási rendelkezések időbeli alkalmazása)
2014/C 31/32 F-130/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — Verile és Gjergji kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíj — A megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele a nemzeti nyugdíjrendszerbe — Az Uniós nyugdíjjárulékok mértékének kiigazításáról szóló rendelet — A biztosításmatematikusi értékek kiigazítása — Az általános végrehajtási rendelkezések elfogadásának szükségessége — Az új általános végrehajtási rendelkezések időbeli hatálya — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat visszavonása — Jogszerűség — Feltételek)
2014/C 31/33 F-125/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — Sesma Merino kontra OHIM (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — A 2011/2012. évi célok — Sérelmet nem okozó aktus — Elfogadhatatlan kereset)
2014/C 31/34 F-142/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 11-i ítélete — A kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Foglalkozási baleset vagy megbetegedés — A személyzeti szabályzat 73. cikke — Részleges állandó rokkantság — Kártérítési kérelem)
2014/C 31/35 F-58/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. december 12-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Rokkantsági nyugdíjba helyezés iránti kérelem — Indokolás hiánya miatt a Törvényszék általi elutasítás — Ítélet végrehajtása iránti kérelem — Visszahelyezés iránti kérelem — A Törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezése — az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — EUMSZ 266. cikk — Az intézmény szerződésen kívüli felelőssége — Részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2014/C 31/36 F-137/12., F-138/12., F-139/12. és F-141/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. december 13-i végzése — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis és Hotz kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2010–2011. évi igazolási eljárás — Az igazolt tisztviselők listájáról történő kizárás — A Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére történő egyezségkötés — Panaszbenyújtási határidő — A panasz határidőn túl történő benyújtása — A menthető hiba fogalma — A szokásos körültekintéssel eljáró tisztviselőtől elvárható gondosság — Telefonon szerzett felvilágosítások — Bizonyíték — Elfogadhatatlanság)
2014/C 31/37 F-2/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2013. december 13-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Kereset késedelmes benyújtása — A panasz elutasításának nyelve — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetlevél aláírt példányának a keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott példánya — E példány és a később megküldött aláírt eredeti példány közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2014/C 31/38 F-79/13. sz. ügy: 2013. november 12-én benyújtott kereset — ZZ kontra EMCDDA
2014/C 31/39 F-111/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 31/40 F-115/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
2014/C 31/41 F-117/13. sz. ügy: 2013. november 30-án benyújtott kereset — ZZ kontra Frontex
2014. február 4. 57. évfolyam, C 32
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 32/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7111 – Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos)
2014/C 32/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrio)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 32/03 A Tanács következtetései a sportnak az uniós gazdasághoz, valamint az ifjúsági munkanélküliség kezeléséhez és a társadalmi befogadáshoz való hozzájárulásáról
2014/C 32/04 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről a digitális környezetben
 

Európai Bizottság

2014/C 32/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,25 % 2014. február 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 32/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról, valamint a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
2014/C 32/07 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a kábítószer-prekurzorokról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
2014/C 32/08 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója „Az EU-n belüli bűnüldözési együttműködés erősítése: az európai információcsere-modell (EIXM)” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményről
2014/C 32/09 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló módosított bizottsági irányelvjavaslatról
2014/C 32/10 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a Bizottság és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője „Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája: Nyílt, megbízható és biztonságos kibertér” című közös közleményéről, valamint a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló bizottsági irányelvjavaslatról
2014/C 32/11 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatról (átdolgozás) és a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2014/C 32/12 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló rendeletre és a regisztráltutas-program létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 32/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. február 4. 57. évfolyam, C 32E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2013–2014

2013. október 21–24-i ülések

2014/C 32 E/01 2013. október 21-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 32 E/02 2013. október 22-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 32 E/03 2013. október 23-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 32 E/04 2013. október 24-i ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!