spacer
  9. évfolyam 9. szám 2014.02.25.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Meghívó

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló konferenciára

Az Opten Kft., az OptiJUS jogi adatbázis kiadója tisztelettel meghívja Önt és kollegáit egész napos, az új Polgári Törvénykönyvről szóló konferenciájára.

A magyar Országgyűlés elfogadta a Polgári Törvénykönyv szövegét, amely felváltotta az 1959-es régit, és amely drámai változásokat hozhat majd az üzleti környezetben is. Bár a törvény szövege egy éve ismert, azóta sok minden történt. Öt új törvény született, amelyek megváltoztatták a jogi környezetet, felkészítve a jogrendszert a Ptk. hatálybalépésére. Törvény született a bizalmi vagyonkezelésről, amely új jogintézmény a magyar jogban. A cégeljárási törvény is megváltozott, és új jogszabály született az átmeneti szabályokról, amely rendezi az átnyúló, tartós jogviszonyok helyzetét. 

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme, 1055 Budapest, Szalay utca 7.

Időpont: 2014. március 11. 9.00-16.30 

 

Témák:

Változások a szerződésszegés és a kártérítési jog szabályaiban az új Ptk.-ban

Dr Jádi Németh Andrea, LL.M. (Harvard)

Managing Partner

BPV Jádi Németh ügyvédi iroda

 

Változások a személyek jogában az új Ptk-ban

Soós Andrea

Ügyvéd

Soós Ügyvédi Iroda

 

A rendezvényt védnökként támogatja a Magyar Ügyvédi Kamara.

 

A konferencia részvételi díja: 7 900 Ft + Áfa.

A Magyar Ügyvédi Kamara tagjainak a díj: 3900 Ft + Áfa.

 

A részvétel a JogTudor-on belül OptiJUS-t választó ügyvédek számára illetve az Opten ügyfeleinek díjmentes!*

*korlátozott számú helyet tudunk fenntartani ügyfeleink számára.

 

Egyéb igénybe vehető kedvezményekkel illetve jelentkezéssel kapcsolatban a ptkkonferencia@opten.hu email címen, illetve a +36 1/222-3130 /1178-es telefonszámon érdeklődjön.

 

 


Hogyan kerüljük el a kisnyugdíjas vállalkozói jövőt?

Öngondoskodás vállalkozói módra

A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit közös rendezvénye

"Hogyan kerüljük el a kisnyugdíjas vállalkozói jövőt? Sok vállalatvezető saját fizetésén és annak járulékain spórolt, s nyugdíj előtt vagy már nyugdíjas korában ébred rá, nincs biztonságban a jövője. Tegyen már most a jövőjéért  és ismerje meg lehetőségeit a  március 13 –án az " Öngondoskodás vállalkozói módra" című konferencián!

Részletes program és regisztráció: https://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/ongondoskodas/ 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 8. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 434
Végelszámolás 296
Hivatalból való törlés 89

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 40
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 3836

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 650 db.

A héten 14 350 cégnév, 3 935 székhelycím és 949 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 753 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések III.

Az 8. heti hírlevélben megjelent Jogsegéd cikk folytatása...

Ha az adós gazdálkodó szervezet környezetkárosításért vagy környezetveszélyeztetésért való felelősségét megállapították, vagy környezetet veszélyeztető tevékenységet folytat, az állami felszámoló az adós vagyonát a további környezetkárosodás megelőzését is szem előtt tartva, az adós tevékenységének folytatásához fűződő közérdeket is figyelembe véve kezeli (Cstv. 67. § (9b) bekezdés). Az adós vagyonának értékesítésekor az értékesítési pályázati feltételeket – a környezetvédelmi hatóság bevonásával – az állami felszámoló oly módon alakítja ki, hogy az adós vagyona működő üzemként olyan szakmai befektetőnek kerüljön értékesítésre, aki biztosítja a környezeti kárelhárítás, illetve a további környezetveszélyeztetés megelőzésének feltételeit is. Az állami felszámolónak meg kell kísérelnie az ingatlan- és ingó vagyont, valamint az ezek hasznosításával összefüggő immateriális javakat működő üzemként, a forgalomban elérhető legmagasabb áron értékesíteni (Cstv. 67. § (9c) bekezdés). Ha a fent meghatározott célok érdekében szükséges, az állami felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan, zártkörű pályázattal értékesíti. Az állami felszámoló a nem nyilvános értékesítésre vonatkozó döntése előtt a hitelezői választmány véleményét kéri. Az értékesítés módjához és a pályázati feltételek meghatározásához nincs szükség a hitelezői választmány hozzájárulására. Az állami felszámolónak a nem nyilvános értékesítésre vonatkozó döntése ellen kifogás nem nyújtható be (Cstv. 67. § (9d) bekezdés). Ha az állami felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti, előzetesen legalább három független értékbecslő szakértőtől származó értékbecslést kell beszereznie. A hitelezői választmány a becsérték felülvizsgálatát kezdeményezheti. Nem nyilvános értékesítés esetén a pályázati felhívást nem kell a Cégközlönyben közzétenni, de a hitelezők és a hitelezői választmány (hitelezők képviselője) számára megismerhetővé kell tenni (Cstv. 67. § (9e) bekezdés). A pályázati ajánlatok felbontását és az ártárgyalást közjegyző jelenlétében kell lefolytatni. A közjegyző által készített jegyzőkönyv tartalmazza a nem nyilvános értékesítés indokait, a részletes pályázati feltételeket és a pályázatok értékelésének szempontjait is. A nem nyilvános értékesítés eredményeként megkötött szerződésben meghatározott vételárat és az értékesített vagyon leírását az állami felszámoló az értékesítésről szóló szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül megküldi a Cégközlönynek, és a honlapján is közzéteszi (Cstv. 67. § (9f) bekezdés).

 Ha valamely vagyoni elemre vonatkozóan elővásárlási jog áll fenn, az állami felszámoló az elővásárlásra jogosulttal előzetesen közli, hogy az elővásárlási joggal érintett vagyonrész nem nyilvánosan kerül értékesítésre. A felszámoló a nem nyilvános értékesítésen kapott ajánlatot köteles közölni az elővásárlásra jogosulttal. Az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról a közlés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül dönt és döntéséről a felszámolót haladéktalanul tájékoztatja. Az elővásárlásra jogosult az értékesítésre kerülő vagyonrész egészére vonatkozó ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el (Cstv. 67. § (9g) bekezdés).

2014. január 10.

Magyar Közlöny 23-27/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

23/2014. február 18.

 

 

33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.20.

34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

 2014.02.19.

3/2014. (II. 18.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2014.02.19.

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

A bányászati koncessziós pályázati eljárásról

 2014.02.26.

Köf.I.5.069/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.02.18.

Köf.5068/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.02.18.

7/2014. (II. 18.) OGY határozat

A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról

 2014.02.13.

8/2014. (II. 18.) OGY határozat

A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában

 2014.02.19.

9/2014. (II. 18.) OGY határozat

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint ? külföldi befolyásszerzési törekvéseknek ? feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 101/2013. (XII. 12.) ?G? határozat módosításáról

 2014.02.19.

1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat

A védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről

 2014.02.26.

1062/2014. (II. 18.) Korm. határozat

Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról szóló 1763/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

 2014.02.18.

1063/2014. (II. 18.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2014.02.18.

1064/2014. (II. 18.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

 2014.02.18.

1065/2014. (II. 18.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („Sopron-Nyugat vontatási alállomás teljes korszerűsítésének megvalósítása” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.18.

1066/2014. (II. 18.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú [„47. számú főút Békés megyei szakasz (132+921–167+332 kmsz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.18.

1067/2014. (II. 18.) Korm. határozat

Az NYDOP-5.3.1/A-12-k2-2013-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.02.18.

23/2014. (II. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Szeged–Szabadka–Bácsalmás vasútvonal felújításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.02.18.

24/2014. február 19.

 

 

35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet

Az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól

 2014.02.20.

36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet

A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.20.

37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.20.

10/2014. (II. 19.) BM rendelet

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról

 2014.02.20.

1/2014. (II. 19.) KüM rendelet

A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

 2014.02.20.

1068/2014. (II. 19.) Korm. határozat

A Magyar Telekom Nyrt. magyarországi nagybefektetővel való partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről

 2014.02.19.

1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

 2014.02.20.

1070/2014. (II. 19.) Korm. határozat

Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról

 2014.02.19.

1071/2014. (II. 19.) Korm. határozat

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról

 2014.02.20.

1072/2014. (II. 19.) Korm. határozat

A központosított közbeszerzésre kötelezett szervek mobil távközlési szolgáltatásainak igénybevételéről

 2014.02.19.

1073/2014. (II. 19.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2014.02.22.

1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.19.

1075/2014. (II. 19.) Korm. határozat

Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad’) között közúti határátkelőhely létesítéséről és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokról

 2014.02.19.

1076/2014. (II. 19.) Korm. határozat

Kormánybiztos felmentéséről

 2014.02.20.

1077/2014. (II. 19.) Korm. határozat

A Magyarország német megszállása áldozatainak emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

 2014.02.20.

24/2014. (II. 19.) ME határozat

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyes tagjai megbízatásának visszavonásáról és új tagok megbízásáról

 2014.02.19.

25/2014. február 21.

 

 

2014. évi XII. törvény

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről

 2014.02.22.

2014. évi XIII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

 2014.02.22.

11/2014. (II. 21.) BM rendelet

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

 2014.03.01.

12/2014. (II. 21.) BM rendelet

A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

 2014.03.01.

9/2014. (II. 21.) NFM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybevevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

 2014.02.22.

12/2014. (II. 21.)VM rendelet

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról

 2014.02.22.

Knk.IV.37.790/2013/2. számú határozat

A Kúria határozata

 2014.02.21.

Köf.5.044/2013/12. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.02.21.

26/2014. február 24.

 

 

2014. évi XIV. törvény

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 2014.03.04.

2014. évi XV. törvény

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 2014.02.25.

2014. évi XVI. törvény

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 2014.02.25

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

 2014.02.25.

39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről

 2014.02.25.

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.02.25.

41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.25.

42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

 2014.02.25.

10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet

A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.03.27.

11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.02.25.

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.02.25.

14/2014. (II. 24.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról

 2014.02.25.

1078/2014. (II. 24.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.02.24.

1079/2014. (II. 24.) Korm. határozat

A horvát–magyar konferencia előadásai megjelentetésének támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.24.

27/2014. február 24.    
10/2014. (II. 24.) OGY határozat Egyes házszabályi rendelkezésekről

határozatlan

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. február 19. 57. évfolyam, L 48

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 151/2014/EU (2014. február 18.) végrehajtási rendelete az S-abszcizinsav hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 152/2014/EU (2014. február 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU (2013. november 20.) határozata a rugalmassági eszköz igénybevételéről
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU (2013. november 20.) határozata az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről
A Tanács 2014/96/EU (2014. február 18.) határozata a 2012/96/EU határozat érvényességének meghosszabbításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Unió és Grúzia közötti, Grúziának az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, 2013. november 18-i 2014/15/EU tanácsi határozathoz (  HL L 14., 2014.1.18.)
2014. február 19. 57. évfolyam, L 49

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2014/64/EU, Euratom Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 7. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2014/65/EU, Euratom Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 8. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2014/66/EU, Euratom Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 9. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2014. február 20. 57. évfolyam, L 50

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 153/2014/EU (2014. február 17.) rendelete az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról és a 298/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 154/2014/EU (2014. február 19.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a teafakivonat hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 155/2014/EU (2014. február 19.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság 156/2014/EU (2014. február 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/97/EU (2013. november 20.) határozata a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről
A Tanács 2014/98/KKBP (2014. február 17.) határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2014/99/EU (2014. február 18.) végrehajtási határozata a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2014) 974. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/100/EU (2014. február 18.) végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1179. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1138/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. december 11-i 1241/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 352., 2012.12.21.)
2014. február 20. 57. évfolyam, L 51

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

Európai Parlament

2014/67/EU, Euratom Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása
  III. SZAKASZ
2014. február 21. 57. évfolyam, L 52

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 157/2014/EU (2013. október 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről
A Bizottság 158/2014/EU (2014. február 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Daujėnų naminė duona [OFJ])
A Bizottság 159/2014/EU (2014. február 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Patata dell’Alto Viterbese [OFJ])
A Bizottság 160/2014/EU (2014. február 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Szentesi paprika [OFJ])
A Bizottság 161/2014/EU (2014. február 18.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (OFJ)]
A Bizottság 162/2014/EU (2014. február 19.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Carota dell’Altopiano del Fucino (OFJ)]
A Bizottság 163/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 164/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/101/EU (2014. február 18.) határozata a Régiók Bizottsága egy cseh tagjának kinevezéséről
2014. február 21. 57. évfolyam, L 53

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 134/2014/EU (2013. december 16.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról
2014. február 22. 57. évfolyam, L 54

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/102/EU (2014. január 28.) határozata az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (2013–2018) szóló jegyzőkönyv megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 166/2014/EU (2014. február 17.) végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendeletnek a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsának az Unióba történő behozatala, valamint a harmadik országok és területek jegyzékében az Izraelre és Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 167/2014/EU (2014. február 21.) rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 168/2014/EU (2014. február 21.) végrehajtási rendelete az 555/2008/EK rendeletnek a tagállami támogatási programokról szóló jelentések és értékelések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 169/2014/EU (2014. február 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUFOR RCA/1/2014 2014/103/KKBP (2014. február 19.) határozata az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez (EUFOR RCA) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Svájc Vegyes Bizottság 1/2014 2014/104/EU (2014. február 13.) határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve III. táblázatának és IV. táblázata b) pontjának egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek tekintetében történő módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a hasított sertések olaszországi minősítési módszereinek engedélyezéséről szóló, 2014. január 24-i 2014/38/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 23., 2014.1.28.)
Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. december 17-i 1361/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 343., 2013.12.19.)
Helyesbítés a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvhez (  HL L 331., 2010.12.15.)
Helyesbítés a metionin cinkkelátjának (1:2) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről szóló, 2013. július 1-jei 636/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 183., 2013.7.2.)
2014. február 25. 57. évfolyam, L 55

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 170/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Melon du Haut-Poitou (OFJ)]
A Bizottság 171/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Nocciola di Giffoni (OFJ)]
A Bizottság 172/2014/EU (2014. február 20.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Pomme de terre de l'île de Ré (OEM)]
A Bizottság 173/2014/EU (2014. február 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2014. február 19. 57. évfolyam, C 47
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 47/01 Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám COMP/M.7036 – Aller Media/Bonnier Tidskrifter/Egmont Holding/Mediafy)
2014/C 47/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7078 – Santander Consumer Finance/El Corte Inglés/Financiera El Corte Inglés)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 47/03 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 47/04 Bizottsági határozat elfogadása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti terv Lengyelország általi bejelentéséről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 47/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7158 – GlencoreXstrata/Sumitomo/Clermont JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 47/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7166 – Sacyr/LBEIP/HC) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 47/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7156 – WEX/Radius/European Fuel Card Business of Esso) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 47/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7183 – Kendrick/Topaz/RPIF) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 47/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7056 – USS/BA/EasyJet/Monarch/Crown Shareholder/NATS)
 

Helyesbítések

2014/C 47/10 Helyesbítés a következőhöz: az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján (  HL C 44., 2014.2.15.)
2014. február 19. 57. évfolyam, C 47A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 47 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2014. február 19. 57. évfolyam, C 47E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 47 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 20. 57. évfolyam, C 48
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 48/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7114 – JLL/DSM/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 48/02 Értesítés a 2014/98/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP tanácsi határozatban és a 153/2014/EU tanácsi rendelettel módosított, egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 48/03 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 48/04 A Bizottság közleménye az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az utóbbi államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodás 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 48/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye a felügyeleti és bírósági megállapodás 4. jegyzőkönyve II. fejezetének 7. és 23. cikke szerint kartellügyekben hozott határozatok elfogadása érdekében folytatott vitarendezési eljárások lefolytatásáról
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 48/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. február 20. 57. évfolyam, C 48A
 

Helyesbítések

2014/C 48 A/01 Helyesbítés az EPSO/AD/252/13 (AD 9) és az EPSO/AD/253/13 (AD 12) nyílt versenyvizsga-felhíváshoz – Horvát állampolgárságú (HR) egységvezetők (  HL C 118. A, 2013.4.25.)
2014. február 20. 57. évfolyam, C 48E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 48 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 21. 57. évfolyam, C 49
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 49/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7074 – JSR/MOL/JV)
2014/C 49/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6454 – Limagrain/KWS/Genective JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 49/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Külügyi Szolgálat

2014/C 49/04 A hatálybalépésre vonatkozó értesítés
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 49/05 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de la Bourdette” – iránti kérelemről)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 49/06 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2014/C 49/07 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 49/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. február 21. 57. évfolyam, C 49E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2014/C 49 E/01 A Tanács 1/2014/EU álláspontja első olvasatban az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2014. január 28-án elfogadva
2014. február 21. 57. évfolyam, C 50
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 50/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 50/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 50/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 50/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. február 22. 57. évfolyam, C 51
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2014/C 51/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2014. január 23.) az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/24 ajánlás módosításáról (EKB/2014/2)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 51/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. november 19.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (CON/2013/77)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 51/03 A Tanács határozata (2014. február 17.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2014/C 51/04 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 51/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 51/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a Kanada és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről és aláírásáról szóló tanácsi határozatokra irányuló javaslatokról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 51/07 A Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 51/08 Pályázati felhívás – EACEA/10/14 – Az Erasmus+ Program keretében – 3. kulcstevékenység: A szakpolitikai reform támogatása – Jövőbeni kezdeményezések – Uniós szakpolitikai kísérletek az oktatás és a képzés, valamint az ifjúság terén: transznacionális együttműködés az innovatív szakpolitikák magas szintű hatóságok vezetésével történő végrehajtása érdekében
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 51/09 Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – A Dél-afrikai Köztársaság földrajzi árujelzői
2014. február 22. 57. évfolyam, C 52
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 52/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 45., 2014.2.15.
 

Bíróság

2014/C 52/02 A Bíróság új tagjainak eskütétele
2014/C 52/03 A Bíróság által a 2013. november 5-i általános értekezletén elfogadott határozatok
2014/C 52/04 Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák
 

Törvényszék

2014/C 52/05 A Törvényszék új bírájának eskütétele
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 52/06 C-239/11. P., C-489/11. P. és C-498/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. december 19-i ítélete — Siemens AG (C-239/11. P. sz.), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11. P. sz.), Toshiba Corp. (C-498/11. P. sz.) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca — A piac felosztása — 1/2003/EK rendelet — A jogsértés bizonyítéka — Egységes és folyamatos jogsértés — A bizonyítékok elferdítése — A nyilatkozó érdekeivel ellentétes nyilatkozatok bizonyító ereje — Bírságok — Kiindulási összeg — Referenciaév — Elrettentési szorzó — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Egyenlő bánásmód — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség)
2014/C 52/07 C-281/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználása — 2009/41/EK irányelv — Helytelen és hiányos átültetés)
2014/C 52/08 C-500/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete (a High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, Fruition Po Ltd kontra Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2200/96/EK rendelet — 1432/2003/EK rendelet — Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Gyümölcsök és zöldségek — Termelői szervezetek — A nemzeti hatóságok általi elismerés feltételei — A termékek tárolásához, csomagolásához és értékesítéséhez szükséges technikai eszközök rendelkezésre bocsátása — A szervezet azon kötelezettsége, hogy feladatainak harmadik társaságokra történő átruházása esetén e társaságok felett ellenőrzést gyakoroljon)
2014/C 52/09 C-9/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Tribunal de commerce de Verviers (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corman-Collins SA kontra La Maison du Whisky SA (Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — 2. cikk — Az 5. cikk 1. pontjának a) és b) alpontja — A szerződések területén fennálló különös joghatóság — Az „ingó dolog értékesítésének” és a „szolgáltatás nyújtásának” fogalma — Az ingó dolgok értékesítési jogának átruházására irányuló szerződés)
2014/C 52/10 C-10/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete — Transnational Company „Kazchrome” AO és ENRC Marketing AG kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság és Euroalliages (Fellebbezés — Dömping — 172/2008/EK rendelet — Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala — Részleges időközi felülvizsgálat — 384/96/EK rendelet — 3. cikk (7) bekezdés — Ismert tényezők — Az uniós ágazatnak okozott kár — Okozati összefüggés)
2014/C 52/11 C-84/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 19-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rahmanian Koushkaki kontra Bundesrepublik Deutschland (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 810/2009/EK rendelet — A 21. cikk (1) bekezdése, a 32. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (6) bekezdése — Az egységes vízumok kiadásának eljárásai és feltételei — Vízumkiadási kötelezettség — Az illegális bevándorlás kockázatának értékelése — A kérelmezőnek a tagállamok területének a kérelmezett vízum lejárta előtt történő elhagyására irányuló szándéka — Ésszerű kétség — A hatáskörrel rendelkező hatóságok mérlegelési mozgástere)
2014/C 52/12 C-116/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Dioikitiko Protodikeio Serron (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE kontra Elliniko Dimosio (Vámérték — Harmadik országba exportált áruk — Export-visszatérítések — Lényegesnek nem minősülő feldolgozás az exportcélországban — Az áruknak az Európai Unió területére történő újrakivitele — A vámérték megállapítása — Ügyleti érték)
2014/C 52/13 C-174/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Handelsgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alfred Hirmann kontra Immofinanz AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vállalkozások joga — 77/91/EGK második irányelv — Részvénytársaság felelőssége a tájékoztatási kötelezettségének megsértése miatt — A jegyzési tájékoztatóban szereplő információk pontatlansága — A felelősség terjedelme — Tagállami szabályozás, amely a megszerző által a jegyzett részvényekért fizetett ár visszatérítését írja elő)
2014/C 52/14 C-202/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Innoweb BV kontra Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (96/9/EK irányelv — Az adatbázisok jogi védelme — A 7. cikk (1) és (5) bekezdése — Az adatbázis előállítójának sui generis joga — Az „újrahasznosítás” fogalma — Az adatbázis tartalmának jelentős része — Különös meta-keresőmotor)
2014/C 52/15 C-209/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Walter Endress kontra Allianz Lebensversicherungs AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 90/619/EGK irányelv és 92/96/EGK irányelv — Közvetlen életbiztosítás — Elállási jog — E jog gyakorlásának feltételeire vonatkozó tájékoztatás hiánya — Az elállási jog megszűnése egy évvel az első díj megfizetését követően — A 90/619/EGK irányelvnek és a 92/96/EGK irányelvnek való megfelelés)
2014/C 52/16 C-241/12. és C-242/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Rechtbank te Rotterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) elleni büntetőeljárások (Környezet — Hulladékok — Fogalom — 2006/12/EK irányelv — Hulladékszállítás — Az illetékes nemzeti hatóságok tájékoztatása — 259/93/EGK rendelet — Anyagtól vagy tárgytól való megválást jelző cselekedet, szándék vagy kötelezettség fennállása)
2014/C 52/17 C-262/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association Vent De Colère! Fédération nationale és társai kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Állami támogatás — Az „állami vagy állami forrásból történő beavatkozás” fogalma — Szélenergiából származó villamos energia — A piaci árnál magasabb áron történő megvásárlásra irányuló kötelezettség — Teljes kompenzáció — A villamos energia végső fogyasztói által fizetendő hozzájárulások)
2014/C 52/18 C-267/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frédéric Hay kontra Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (2000/78/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Olyan kollektív szerződés, amely a házasságot kötő alkalmazottak számára tart fenn valamely, a javadalmazás és a munkafeltételek tekintetében adott kedvezményt — A polgári együttélési szerződést kötött partnerek kizárása — Szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés)
2014/C 52/19 C-274/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 19-i ítélete — Telefónica SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — Jogorvoslati jog — Kereshetőségi jog — Természetes vagy jogi személyek — Őket személyükben érintő jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Valamely támogatási rendszert a közös piaccal való összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)
2014/C 52/20 C-279/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 19-i ítélete (az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fish Legal, Emily Shirley kontra Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aarhusi Egyezmény — 2003/4/EK irányelv — A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés — Hatály — A „hatóság” fogalma — Szennyvízelvezetést és vízellátást biztosító vállalkozások — A vízügyi ágazat privatizációja Angliában és Walesben)
2014/C 52/21 C-281/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fogyasztóvédelem — Vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai — A 2005/29/EK irányelv — A 6 cikk (1) bekezdése — A „megtévesztő tevékenység” fogalma — A szóban forgó rendelkezésben felsorolt feltételek kumulatív jellege)
2014/C 52/22 C-292/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus (Észtország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ragn-Sells AS kontra Sillamäe Linnavalitsus (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2008/98/EK irányelv — Hulladékgazdálkodás — A 16. cikk (3) bekezdése — Közelség elve — 1013/2006/EK rendelet — Hulladékszállítás — Vegyes települési hulladék — Ipari és építési hulladék — Valamely település területén keletkezett hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó koncesszió odaítélésére irányuló eljárás — A jövőbeli koncesszióba vevő azon kötelezettsége, hogy az összegyűjtött hulladékokat a koncesszióba adó hatóság által kijelölt hulladékkezelő létesítményekbe szállítsa — A legközelebbi megfelelő hulladékkezelő létesítmények)
2014/C 52/23 C-303/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet kontra État belge (Letelepedés szabadsága — Egyenlő bánásmód — Jövedelemadó — A kettős adóztatás elkerüléséről szóló jogszabályok — A lakóhely szerinti tagállamtól különböző tagállamban szerzett jövedelem — A lakóhely szerinti államban progresszivitási kikötéssel alkalmazott mentesítési módszer — A személyes és családi körülmények részleges figyelembevétele — A munkavállaló személyes és családi körülményeihez kapcsolódó egyes adókedvezmények elvesztése)
2014/C 52/24 C-327/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. december 12-i ítélete (Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture kontra SOA Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione SpA (Az EUMSZ 101., EUMSZ 102. és EUMSZ 106. cikk — Közvállalkozások és olyan vállalkozások, amelyeknek a tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak — Általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások — Fogalmak — Olyan szervezetek, amelyek feladata annak ellenőrzése és tanúsítása, hogy az építési munkákat végző vállalkozások tiszteletben tartják-e a törvény által előírt feltételeket — Az EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — Korlátozás — Igazolás — A szolgáltatások címzettjeinek védelme — A tanúsítási szolgáltatások minősége)
2014/C 52/25 C-361/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Carmela Carratù kontra Poste Italiane SpA (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — A „foglalkoztatási feltételek” fogalma — Nemzeti szabályozás, amely a határozott idő munkaszerződésben való jogellenes kikötése esetére a határozatlan ideig tartó munkaszerződés jogellenes felmondása tekintetében alkalmazandótól eltérő kártérítési rendszert ír elő)
2014/C 52/26 C-362/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation kontra Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Bírói jogvédelem — Tényleges érvényesülés elve — A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve — Jogalap nélkül fizetett összeg visszatérítése — Jogorvoslati lehetőségek — Nemzeti jogszabály — A hosszabb határidő megrövidítése előzetes értesítés nélkül és visszamenőleges hatállyal)
2014/C 52/27 C-411/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 12-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Villamosenergia kedvezményes díjszabása — 2011/746/EU határozat — A belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatások — Visszatérítés — A határidőn belül történő végrehajtás elmulasztása)
2014/C 52/28 C-425/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugál) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA kontra Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban — A 93/38/EGK irányelv — A belső jogba való átültetés elmaradása — Az állam lehetősége arra, hogy valamely közszolgáltatási koncesszió jogosultjaként eljáró szervezettel szemben az irányelvre hivatkozzon ezen aktus belső jogba való átültetésének elmaradása esetén)
2014/C 52/29 C-437/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X által kezdeményezett eljárás (Belső adók — EUMSZ 110. cikk — Nyilvántartásba vételi adó — Hasonló jellegű hazai termékek — Az adó semlegessége a behozott használt gépjárművekkel és a belföldi piacon már jelen lévő hasonló járművekkel szemben)
2014/C 52/30 C-443/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd kontra Sanofi (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — E tanúsítvány megszerzésének feltételei — Két, részben vagy teljesen ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer egymást követő forgalomba hozatala — Hatóanyagok kombinációja, amelyek közül az egyiket egyetlen hatóanyagot tartalmazó gyógyszer formájában már fogalmazták — Több tanúsítvány megszerzésének lehetősége ugyanazon szabadalom és két forgalombahozatali engedély alapján)
2014/C 52/31 C-445/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — Rivella International AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A „BASKAYA” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — Felszólalás — Kétoldalú egyezmény — Valamely harmadik ország területe — A „tényleges használat” fogalma)
2014/C 52/32 C-452/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 19-i ítélete (Landgericht Krefeld (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd kontra Inter-Zuid Transport BV (Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — 27., 33. és 71. cikk — Perfüggőség — A határozatok elismerése és végrehajtása — A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény (CMR) — 31. cikk (2) bekezdés — Az egyidejű alkalmazás szabályai — Kötelezés iránti kereset — Negatív megállapítási kereset — Negatív megállapítási ítélet)
2014/C 52/33 C-484/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Rechtbank ‘s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georgetown University kontra az NL Octrooicentrum név alatt eljáró Octrooicentrum Nederland (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — E tanúsítvány megszerzésének feltételei — Ugyanazon szabadalom alapján több kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzésének lehetősége)
2014/C 52/34 C-495/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete (az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — A 132. cikk (1) bekezdésének m) pontja — Sporttal szoros kapcsolatban álló szolgáltatásnyújtások — Golfpályához való hozzáférés — A golfklub tagságával nem rendelkező, a pálya használatáért díjat („green fee”) fizető látogatók — Az adómentesség kizárása — A 133. cikk első bekezdésének d) pontja — A 134. cikk b) pontja — Kiegészítő bevételek)
2014/C 52/35 C-563/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 19-i ítélete (a Kúria (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BDV Hungary Trading Kft. (végelszámolás alatt) kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Héa — 2006/112/EK irányelv — 146. cikk — Export-adómentességek — 131. cikk — Tagállamok által meghatározott feltételek — Nemzeti jogszabály, amely előírja, hogy az exportra szánt termék az értékesítés időpontját követő 90 napos meghatározott időtartamon belül hagyja el az Európai Unió vámterületét)
2014/C 52/36 C-586/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. december 19-i ítélete — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — Az útépítési bitumen holland piaca — Az útépítési bitumen bruttó árának megállapítása — Az útépítőknek adott engedmény meghatározása — Bizonyítás — Az egyenlő bánásmód elve — Korlátlan felülvizsgálat — A bírság arányossága — A Bíróság által végzett felülvizsgálat)
2014/C 52/37 C-524/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. november 14-i végzése — TeamBank AG Nürnberg kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — f@ir Credit ábrás védjegy — A FERCREDIT közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)
2014/C 52/38 C-534/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. december 5-i végzése — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Felülvizsgálat iránti kérelem — Az Európai Unió Törvényszékének a keresetet elfogadhatatlannak nyilvánító végzése — Beosztás — A luandai (Angola) küldöttségből a brüsszeli (Belgium) küldöttségbe történő újrabeosztás — A felperes személyes holmijának távollétében történő csomagolását és átszállítását elrendelő határozat — A Törvényszék későbbi ítéletének következményei)
2014/C 52/39 C-50/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 12-i végzése (a Tribunale ordinario di Aosta (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rocco Papalia kontra Comune di Aosta (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakasza — Közszolgálat — Egymást követő szerződések — Visszaélés — Kár megtérítése — A kártérítés feltételei munkaszerződés megszűnése időpontjának jogellenes meghatározása esetén — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)
2014/C 52/40 C-159/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. december 12-i végzése — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Jacson of Scandinavia AB (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94 rendelet — JACKSON SHOES szóvédjegy — A Jacson of Scandinavia AB nemzeti kereskedelmi név jogosultjának törlési kérelme — Törlés — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2014/C 52/41 C-224/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. november 7-i végzése — (a Tribunale di Cagliari (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sergio Alfonso Lorrai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Alapvető jogok — A büntetőeljárás túlzott időtartama — A büntetőeljárás határozatlan időre történő felfüggesztése a terhelt olyan betegsége esetén, amelynek következtében nem képes az eljárásban belátóképességének birtokában részt venni — A terhelt visszafordíthatatlan betegsége — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2014/C 52/42 C-355/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. december 12-i végzése (Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Umbra Packaging srl kontra Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Előzetes döntéshozatalra utalás — Eljárási szabályzat — 53. cikk, (2) bekezdés és 99. cikk — Olyan, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés, amelyre a válasz egyértelműen levezethető az ítélkezési gyakorlatból — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kérelem — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 20/2002 irányelv (engedélyezési irányelv) — 3. cikk — Kormányzati engedélyezési díj előírása telefon-előfizetési szerződés esetén — A feltöltőkártyás telefonok esetében nem alkalmazott díj — EUMSZ 102. cikk)
2014/C 52/43 C-304/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Timișoara (Románia) által 2013. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș kontra Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș
2014/C 52/44 C-469/13. sz. ügy: Tribunale di Verona (Olaszország) által 2013. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Shamim Tahir kontra Ministero dell’Interno és Questura di Verona
2014/C 52/45 C-568/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze kontra Data Medical Service srl
2014/C 52/46 C-592/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico kontra Ediltecnica SpA
2014/C 52/47 C-600/13. sz. ügy: Giudice di pace di Matera (Olaszország) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Intelcom Service Ltd kontra Vincenzo Mario Marvulli
2014/C 52/48 C-611/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-375/10. sz., Hansa Metallwerke AG és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Hansa Metallwerke AG és társai által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/49 C-613/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-379/10. és T-381/10. sz., Keramag Keramische Werke AG és társai, Sanitec Europe Oy kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/50 C-636/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-408/10. sz., Roca Sanitario kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Roca Sanitario, S.A. által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 52/51 C-637/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-411/10. sz., Laufen Austria kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Laufen Austria AG által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 52/52 C-638/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-412/10. sz., Roca kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Roca által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 52/53 C-643/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-540/11. sz., Melkveebedrijf Overenk és társai kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 11-én hozott végzése ellen a Melkveebedrijf Overenk BV és társai által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 52/54 C-670/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-285/12. sz., The Cartoon Network, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. október 2-án hozott ítélete ellen a The Cartoon Network, Inc. által 2013. december 13-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/55 C-677/13. sz. ügy: 2013. december 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság
2014/C 52/56 C-679/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa
2014/C 52/57 C-683/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugália) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pharmacontinente-Saúde e Higiene, S.A. és társai kontra Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
2014/C 52/58 C-7/14. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-147/12. sz., Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG kontra Európai Bizottság ügyben 2013. november 12-én hozott ítélete ellen a Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG által 2014. január 10-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2014/C 52/59 T-385/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — BP Products North America, Inc. kontra Tanács (Dömping — Támogatások — Az Egyesült Államokból származó biodízel behozatala — Megkerülés — Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke — Az 597/2009/EK rendelet 23. cikke — Hasonló, kis mértékben módosított termék — Jogbiztonság — Hatáskörrel való visszaélés — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés elve)
2014/C 52/60 T-528/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Aloe Vera of America, Inc. kontra OHIM — Detimos (FOREVER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FOREVER közösségi ábrás védjegy bejelentése — A 4 EVER korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése”)
2014/C 52/61 T-95/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 15-i ítélete — Stols kontra Tanács („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2007. évi előléptetési időszak — Az érdekelt személyt az AST 11 besorolási fokozatba elő nem léptető határozat — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — A nyilvánvaló mérlegelési hiba bírósági felülvizsgálata”)
2014/C 52/62 T-149/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Investrónica kontra OHIM — Olympus Imaging (MICRO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MICRO közösségi ábrás védjegy bejelentése — micro korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatásra irányuló jogkör)
2014/C 52/63 T-279/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 15-i ítélete — SICOM kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Élelmiszersegély — Repcemagolaj szolgáltatása Guinea számára — A szerződés nem teljesítése — Elévülés”)
2014/C 52/64 T-304/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Message Management kontra OHIM — Absacker (ABSACKER of Germany) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ABSACKER of Germany közösségi ábrás védjegy bejelentése — ABSACKER korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 52/65 T-383/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Ferienhäuser zum See kontra OHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Sun Park Holidays közösségi ábrás védjegy bejelentése — Sunparks Holiday Parks korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 52/66 T-433/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgomb) (Közösségi védjegy — Plüssállat fülének középső részén található fémgombból álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 52/67 T-434/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímke) (Közösségi védjegy — Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímkéből álló közösségi védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 52/68 T-475/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 13-i ítélete — LaserSoft Imaging kontra OHIM (WorkflowPilot) (Közösségi védjegy — A WorkflowPilot közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
2014/C 52/69 T-538/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 16-i ítélete — Optilingua kontra OHIM — Esposito (ALPHATRAD) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — ALPHATRAD közösségi ábrás védjegy — A védjegy tényleges használata — A használat jelentősége — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja)
2014/C 52/70 T-385/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 19-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Első fokon Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon nyilvánvalóan elfogadhatatlanként elutasított kereset — A telefaxon benyújtott és az utólag benyújtott kereset közötti azonosság hiánya — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset késedelmessége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 52/71 T-633/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — Reed Exhibitions kontra OHIM (INFOSECURITY)
2014/C 52/72 T-637/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)
2014/C 52/73 T-638/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)
2014/C 52/74 T-653/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-116/12. sz., Wahlström kontra Frontex ügyben 2013. október 9-én hozott ítélete ellen Kari Wahlström által 2013. december 6-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/75 T-663/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-69/11. sz., BF kontra Számvevőszék ügyben 2013. október 17-én hozott ítélete ellen a Számvevőszék által 2013. december 16-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/76 T-669/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-97/12. sz., Thomé kontra Bizottság ügyben 2013. október 7-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. december 17-én benyújtott fellebbezés
2014/C 52/77 T-671/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — PAN Europe és Confédération paysanne kontra Bizottság
2014/C 52/78 T-684/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — Copernicus-Trademarks kontra OHIM — Bolloré (BLUECO)
2014/C 52/79 T-685/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — Copernicus-Trademarks kontra OHIM — Blue Coat Systems (BLUECO)
2014/C 52/80 T-686/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — Unibail Management kontra OHIM (két vonal és négy csillag ábrázolása)
2014/C 52/81 T-687/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — Unibail Management kontra OHIM (két vonal és öt csillag ábrázolása)
2014/C 52/82 T-691/13. sz. ügy: 2013. december 27-én benyújtott kereset — Ricoh Belgium kontra Tanács
2014/C 52/83 T-695/13. sz. ügy: 2013. december 31-én benyújtott kereset — ENAC kontra Bizottság és TEN-T EA
2014/C 52/84 T-696/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Meta Group kontra Bizottság
2014/C 52/85 T-698/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-127/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. október 17-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. december 30-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/86 T-699/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-145/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. október 17-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. december 30-án benyújtott fellebbezés
2014/C 52/87 T-700/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Bankia kontra Bizottság
2014/C 52/88 T-701/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Asociación Española de Banca kontra Bizottság
2014/C 52/89 T-702/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Unicaja Banco kontra Bizottság
2014/C 52/90 T-703/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Liberbank kontra Bizottság
2014/C 52/91 T-704/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Banco de Sabadell és Banco Gallego kontra Bizottság
2014/C 52/92 T-705/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Catalunya Banc kontra Bizottság
2014/C 52/93 T-719/13. sz. ügy: 2013. december 30-án benyújtott kereset — Lico Leasing és Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión kontra Bizottság
2014/C 52/94 T-1/14. sz. ügy: 2014. január 7-én benyújtott kereset — Aluminios Cortizo és Cortizo Cartera kontra Bizottság
2014/C 52/95 T-2/14. sz. ügy: 2014. január 1-jén benyújtott kereset — Caixabank kontra Bizottság
2014/C 52/96 T-3/14. sz. ügy: 2014. január 2-án benyújtott kereset — Anudal Industrial kontra Bizottság
2014/C 52/97 T-4/14. sz. ügy: 2014. január 2-án benyújtott kereset — Industrias Ponsa kontra Bizottság
2014/C 52/98 T-5/14. sz. ügy: 2014. január 2-án benyújtott kereset — Anudal kontra Bizottság
2014/C 52/99 T-10/14. sz. ügy: 2014. január 3-án benyújtott kereset — Inditex és Naviera Nebulosa de Omega kontra Bizottság
2014/C 52/100 T-15/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — Simet kontra Bizottság
2014/C 52/101 T-390/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 7-i végzése — Lifted Research és LRG Europe kontra OHIM — Fei Liangchen (Lr geans)
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 52/102 F-114/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság
2014/C 52/103 F-118/13. sz. ügy: 2013. december 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 52/104 F-121/13. sz. ügy: 2013. december 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 52/105 F-122/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2014/C 52/106 F-123/13. sz. ügy: 2013. december 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 52/107 F-124/13. sz. ügy: 2013. december 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2014/C 52/108 F-1/14. sz. ügy: 2014. január 6-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014. február 25. 57. évfolyam, C 53
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 53/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7173 – Apax Partners/Trader Media Group)
2014/C 53/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7053 – Qatar Petroleum International/GEK Terna/GDF Suez/Heron II Viotia Thermoelectric Station)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 53/03 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 53/04 A Bizottság közleménye az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2014/C 53/05 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2014. március 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 53/06 Értesítés Szlovéniától az Európai Bizottság számára a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján – A Szlovénia által megadott és (  HL C 18., 2008.1.24.) közzétett információk módosítása
2014/C 53/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 53/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7141 – AGCO Corporation/Basic Element/Russian JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 53/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7195 – Lotte/Nestlé/Lotte-Nestlé Korea JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. február 25. 57. évfolyam, C 53E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2013–2014

2013. november 18–21-i ülések

2014/C 725 E/01 2013. november 18-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 725 E/02 2013. november 19-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 725 E/03 2013. november 20-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 725 E/04 2013. november 21-i ülés jegyzőkönyve
2014. február 25. 57. évfolyam, C 54
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 54/01 Féléves jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2013/II.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!