spacer
  9. évfolyam 49. szám 2014.12.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Szakmai és technológiai együttműködéssel születnek „a jövő ügyvédjei”
 

A VII. Ügyvédek Napján bejelentették „A Jövő Ügyvédje” programot, amely a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) támogatásával indult. A programban a MÜK valamennyi tagja részt vehet, és három hónapig díjmentesen használhatja a Telenor, az Opten és a Do-Q-Ment által összeállított modern információs technológiai és szakmai csomagot.

A 2014. november 15-én, szombaton tartott „Ügyvédek napja” rendezvényen Tóth Tamás, az Opten Kft. ügyvezető igazgatója jelentette be a MÜK támogatásával induló „A Jövő Ügyvédje” programot.

A program célul tűzte ki, hogy a klasszikus jogi hivatásrendben meghonosítsa és elmélyítse a modern technológia szakmai felhasználhatóságának lehetőségeit. Az ügyvédi munka során szükséges jogi szakmai háttér elektronikus elérhetősége, az ahhoz szükséges mobilinternet, a saját és szakmai anyagok elérhetőségéhez használható tárhely, valamint a papíralapú iratok elektronikus feldolgozása mind az ügyvédek napi munkafolyamataihoz nyújt professzionális segítséget. A három hónapos ingyenes időszakot követően az ügyvédek kedvezményes díjon vehetik igénybe a szolgáltatásokat, de további kötelezettség le is mondhatják őket.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 48. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 327
Végelszámolás 156
Hivatalból való törlés 218

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2425

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 587 db.

A héten 13 214 cégnév, 3 274 székhelycím és 788 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 505 618 db.

Magyar Közlöny 160-163/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

160/2014. november 25.

 

 

2014. évi LXVIII. törvény

Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

 2014.11.26.

2014. évi LXIX. törvény

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről

 2014.11.26.

2014. évi LXX. törvény

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

 2014.11.26.

2014. évi LXXI. törvény

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról

 2014.11.26.

2014. évi LXXII. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról

 2014.12.31.

2014. évi LXXIII. törvény

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról

 2014.11.26.

50/2014. (XI. 25.) BM rendelet

A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről

2014.12.03. 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2014.12.01.

28/2014. (XI. 25.) FM rendelet

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

 2014.12.03.

161/2014. november 26.

 

 

2014. évi LXXIV. törvény

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 2014.11.27.

289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről

 2014.11.27.

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A kedvezményezett járások besorolásáról

 2015.01.01.

291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.11.27.

292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.11.

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.29.

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.27.

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.27.

51/2014. (XI. 26.) BM rendelet

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 2014.11.27.

1677/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.26.

1678/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.26.

1679/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Vietnami Szocialista Köztársaság részére nyújtható kötött segélyhitel felajánlásáról

 2014.11.26.

1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

 2014.11.26.

1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról

 2014.11.26.

1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 2014.11.27.

1683/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról

 2014.11.26.

1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 2014.11.26.

1685/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő további feladatokról

 2014.11.26.

1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

Létszámátadással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

Egyes fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról

 2014.11.26.

1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1692/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Hungaroring Sport Zrt. által 2015. évben megvalósítandó egyes sportesemények támogatásáról

 2014.11.26.

1693/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos további intézkedésekről és ezzel összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1694/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 2014.11.26.

1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.26.

1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról

 2014.11.26.

1697/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.26.

1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt szakaszolásáról

 2014.11.26.

1699/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú („Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a budapesti közösségi közlekedésben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2014.11.26.

135/2014. (XI. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.11.26.

136/2014. (XI. 26.) ME határozat

Az Oroszországi Föderációval és Dániával a minősített adatok átadásáról, minősítési szintjeinek megfeleltetéséről és védelméről szóló kétoldalú nemzetközi megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.11.26.

162/2014. november 27.

 

 

48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2015.01.01.

49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet

A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2014.11.28.

50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.11.28.

36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet

A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

 2014.12.01.

47/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

 2015.01.01.

48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 2014.11.27.

432/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.11.27.

433/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.11.27.

434/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.11.27.

435/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.11.27.

436/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

437/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

438/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

439/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

440/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

441/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

442/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

443/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

444/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

445/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

446/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

447/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

448/2014. (XI. 27.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.11.27.

449/2014. (XI. 27.) KE határozat

A 311/2011. (XII. 13.) KE határozat módosításáról

 2014.11.27.

163/2014. november 28.

 

 

296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.01.

50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet

A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bankfelügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2015.01.01.

52/2014. (XI. 28.) BM rendelet

A vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.11.29.

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 2014.12.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. november 25. 57. évfolyam, L 337

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1252/2014/EU (2014. május 28.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elvei és az azokkal kapcsolatos iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1253/2014/EU (2014. július 7.) rendelete

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

A Bizottság 1254/2014/EU (2014. július 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1255/2014/EU (2014. július 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az éves és a záró végrehajtási jelentések tartalmának és ezen belül a közös mutatók listájának a megállapítása révén történő kiegészítéséről

A Bizottság 1256/2014/EU (2014. november 21.) rendelete

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1257/2014/EU (2014. november 24.) rendelete

a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról

A Bizottság 1258/2014/EU (2014. november 24.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Malajziában feladott – akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2011. november 9-i 1135/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 292., 2011.11.10.)
Helyesbítés a 185/2010/EU rendeletnek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 9-i 1082/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 324., 2012.11.22.)
Helyesbítés a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2012. május 23-i 437/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 134., 2012.5.24.)
2014. november 25. 57. évfolyam, L 338

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/829/KKBP (2014. november 25.) határozata

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

2014. november 26. 57. évfolyam, L 339

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1259/2014/EU (2014. november 24.) végrehajtási rendelete

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2014-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

A Bizottság 1260/2014/EU (2014. november 25.) végrehajtási rendelete

a harmadik országokból Spanyolországba behozott cirokra vonatkozó átalányalapú importvámcsökkentés mértékének rögzítéséről

A Bizottság 1261/2014/EU (2014. november 25.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/830/EU (2014. június 11.) határozata

a Litvánia által végrehajtott SA.18832. (2013/C) (korábbi 2013/NN) (korábbi 2011/MX) (korábbi N 44/2005) számú állami támogatásról – Bioüzemanyagok jövedékiadó-csökkentése (az értesítés a C(2014) 3600. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 134., 2004.4.30.) (Magyar nyelvű különkiadás, 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.)
2014. november 26. 57. évfolyam, L 340

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2014/810/EU (2014. április 4.) iránymutatása

a monetáris és pénzügyi statisztikákról (EKB/2014/15)

2014. november 27. 57. évfolyam, L 341

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1262/2014/EU (2014. november 18.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pecorino Crotonese [OEM])

A Bizottság 1263/2014/EU (2014. november 26.) felhatalmazáson alapuló rendelete

ideiglenes rendkívüli támogatás biztosításáról az észt, lett és litván tejtermelők számára

A Bizottság 1264/2014/EU (2014. november 26.) végrehajtási rendelete

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról szóló 408/2011/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1265/2014/EU (2014. november 26.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/831/EU (2014. november 7.) határozata

az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megfelelő bizottságaiban az ENSZ 4., 6., 11., 13., 13H., 19., 25., 34., 37., 43., 44., 48., 53., 70., 96., 98., 104., 105., 106., 107., 112., 113., 121. és 128. előírásának módosításai, valamint az ENSZ-nek az abroncsokról szóló új globális műszaki előírása, és az 1. kölcsönösen elfogadott határozat módosítása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/832/EU (2014. november 7.) határozata

az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának igazgatási bizottságában a hidrogénüzemű és üzemanyagcellás járművekről szóló új előírás-tervezet tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspont megállapításáról

A Bizottság 2014/833/EU (2014. november 25.) végrehajtási határozata

a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza közelmúltbeli hollandiai kitöréseivel kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 9126. dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/834/EU (2014. november 25.) végrehajtási határozata

az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 9127. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó 502/2013/EU tanácsi rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár Kambodzsából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről szóló, 2014. szeptember 2-i 938/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 263., 2014.9.3.)
2014. november 27. 57. évfolyam, L 342

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 113/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 114/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 115/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 116/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 117/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 118/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 119/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 120/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 121/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 122/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 123/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 124/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 125/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 126/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 128/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 129/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 130/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 131/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 132/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 133/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 134/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 135/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 136/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 137/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 138/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 139/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 140/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 141/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 142/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 143/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 144/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 145/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 146/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 21. jegyzőkönyvének (A vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok végrehajtásáról) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 147/2014 (2014. június 27.) határozata

az EGT-megállapodás statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 148/2014 (2014. június 27.) határozata

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 149/2014 (2014. június 27.) határozata

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 150/2014 (2014. június 27.) határozata

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 151/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 152/2014 (2014. június 27.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

2014. november 28. 57. évfolyam, L 343

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/835/EU (2014. november 27.) határozata

az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás megkötéséről

 

RENDELETEK

A Bizottság 1266/2014/EU (2014. november 25.) rendelete

az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1267/2014/EU (2014. november 25.) rendelete

a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 1 övezet grönlandi vizein folytatott, norvég garnélára irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1268/2014/EU (2014. november 25.) végrehajtási rendelete

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és a tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1269/2014/EU (2014. november 27.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/836/EU (2014. november 27.) határozata

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott bizonyos uniós jogi aktusok alkalmazásában való részvételének megszűnésével kapcsolatban egyes átmeneti, illetve az e helyzetből következő egyéb intézkedéseknek a meghatározásáról

 

 

A Tanács 2014/837/EU (2014. november 27.) határozata

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott bizonyos jogi aktusok alkalmazásában való részvételének megszűnése folytán felmerülő bizonyos közvetlen pénzügyi következmények meghatározásáról

A Bizottság 2014/838/EU, Euratom (2014. november 25.) határozata

a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről

A Bizottság 2014/839/EU, Euratom (2014. november 25.) határozata

a Bizottság tagjai, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről

A Bizottság 2014/840/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Belgium számára való engedélyezéséről szóló 90/177/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8921. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/841/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Portugália számára való engedélyezéséről szóló 2013/749/EU, Euratom végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8922. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/842/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a Magyar Köztársaságnak a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről szóló 2005/818/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8923. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/843/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának az Egyesült Királyság számára való engedélyezéséről szóló 2013/747/EU, Euratom végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8924. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/844/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából Málta számára bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 8925. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/845/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a Lett Köztársaság számára a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről szóló 2005/817/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8926. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/846/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a Litván Köztársaság számára a HÉA-sajátforrás alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazásának engedélyezéséről szóló 2005/819/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8927. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/847/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Franciaország számára való engedélyezéséről szóló 90/176/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8928. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/848/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a Bulgáriának a héa-sajátforrás alapjának kiszámításához az utolsó előtti évet megelőző évekre szóló statisztikák felhasználására, valamint bizonyos közelítő becslések alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 2010/4/EU, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8929. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/849/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából az előző évnél korábbi évekre vonatkozó statisztikák használatának, bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának a Németországi Szövetségi Köztársaság számára való engedélyezéséről szóló 90/179/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8931. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/850/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

Írországnak a héa-sajátforrások alapjának kiszámításához bizonyos közelítő becslések alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 2010/5/EU, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8932. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/851/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Svédország számára való engedélyezéséről szóló 96/565/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8933. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/852/EU, Euratom (2014. november 26.) végrehajtási határozata

a Szlovák Köztársaságnak a HÉA-sajátforrás alapjának számításához az utolsó előtti évet megelőző évekre szóló statisztikák felhasználására, valamint bizonyos közelítő becslések alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 2005/820/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8934. számú dokumentummal történt)

2014. november 29. 57. évfolyam, L 344

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 A Tanács 2014/853/KKBP (2014. október 8.) határozata

az Európai Unió és a Mali Köztársaság között az Európai Unió mali KBVP-missziójának (EUCAP Sahel Mali) jogállásáról levélváltás formájában létrejövő megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és megkötéséről

 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és a Mali Köztársaság között az Európai Unió mali KBVP-missziójának (EUCAP Sahel Mali) jogállásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1270/2014/EU (2014. november 28.) végrehajtási rendelete

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 1271/2014/EU (2014. november 28.) végrehajtási rendelete

az egyes borszőlőfaj-tákhoz tartozó, 2014-ben szüretelt szőlő felhasználásával előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelésének bizonyos borvidékek vagy borvidék részét képező területek tekintetében történő engedélyezéséről

A Bizottság 1272/2014/EU (2014. november 28.) végrehajtási rendelete

a 2454/93/EGK rendelet konténerek ideiglenes behozatal céljából történő jelölése tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1273/2014/EU (2014. november 28.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 223. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 1274/2014/EU (2014. november 28.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

  HATÁROZATOK
A Tanács 2014/854/EU (2014. november 7.) határozata az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának igazgatási bizottságában az oszloppal való oldalirányú ütközésről szóló új előírás-tervezet és módosítás-tervezete tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2014/855/KKBP (2014. november 28.) határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
Az Európai Központi Bank 2014/856/EU (2014. november 24.) határozata a 2014-ben történő érme-kibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, EKB/2013/46 határozat módosításáról (EKB/2014/47)
  Helyesbítések
Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos kis mértékben módosított üvegszál szitaszövetek behozatala útján történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2013. december 17-i 1356/2013/EU bizottsági rendelethez (HL L 341., 2013.12.18.)
Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2011. február 16-i 138/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 43., 2011.2.17.)
Helyesbítés a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek az Indiában és Indonéziában feladott – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról szóló, 2013. április 9-i 322/2013/EU bizottsági rendelethez (HL L 101., 2013.4.10.)
2014. november 24. 57. évfolyam, C 421
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 421/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 421/02

C-374/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Valimar” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dömping — Oroszországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek — 384/96/EK rendelet — 2. cikk (8) és (9) bekezdés, és 11. cikk (2), (3), (9) és (10) bekezdés — Időközi felülvizsgálat — Felülvizsgálat a dömpingellenes intézkedések megszűnése miatt — Az 1279/2007/EK rendelet érvényessége — Az exportár meghatározása a harmadik országokba irányuló eladások alapján — Az exportárak megbízhatósága — Az árra vonatkozó kötelezettségvállalások figyelembevétele — A körülmények megváltozása — Az eredeti vizsgálat során használttól különböző módszer alkalmazása)

2014/C 421/03

C-399/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. október 7-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió külső fellépése — EUMSZ 218. cikk (9) bekezdése — Nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Európai Unió által képviselendő álláspont kialakítása — Olyan nemzetközi megállapodás, amelyben az Európai Unió nem részes — Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) — A „joghatással bíró jogi aktusok” fogalma — Az OIV ajánlásai)

2014/C 421/04

C-426/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingsdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontja — Kettős felhasználású energiatermékek — Fogalom)

2014/C 421/05

C-441/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV kontra Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vállalkozások joga — 2003/71/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — Értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség — Értékpapírok kényszerárverése)

2014/C 421/06

C-487/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Admnistrativo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vueling Airlines S. A. kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok az Európai Unióban — 1008/2008/EK rendelet — Szabad árképzés — Poggyászfeladás — Felár — A „légi viteldíjak” fogalma — Fogyasztóvédelem — Bírság kiszabása a fuvarozóra tisztességtelen szerződéses feltétel miatt — Olyan nemzeti jogszabály, amelynek értelmében az utas szállítását és a poggyász feladását a repülőjegy alapárának tartalmaznia kell — Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)

2014/C 421/07

C-562/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Strukturális alapok — 1083/2006/EK és 1080/2006/EK rendelet — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Az Észt Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program — A monitoring bizottság támogatást elutasító határozata — E bizottság határozatainak bírósági felülvizsgálatát kizáró rendelkezés — EUMSZ 267. cikk — Uniós intézmény, szerv vagy hivatal jogi aktusa — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A bírósághoz fordulás joga — Azon tagállam meghatározása, amelynek bíróságai hatáskörrel rendelkeznek a kereset elbírálására)

2014/C 421/08

C-3/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS Baltic Agro kontra Maksu- ja Tolliamenti Ida maksu- ja tollikeskus (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antidömping — 661/2008/EK rendelet — Az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám — A mentesség feltételei — A 3. cikk (1) bekezdése — Első független uniós vásárló — Az ammóniumnitrát-műtrágya közvetítő vállalkozás általi megszerzése — Az áruk kiadása — A vámáru-nyilatkozatok érvénytelenítése iránti kérelem — 2008/577/EK határozat — Vámkódex — 66. és 220. cikk — Hiba — 2454/93/EGK rendelet — 251. cikk — Utólagos ellenőrzés)

2014/C 421/09

C-7/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Förvaltningrätten i Stockholm [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige kontra Skatteverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Héacsoport — Valamely harmadik államban székhellyel rendelkező anyavállalat által valamely tagállambeli héacsoporthoz tartozó fióktelepe részére nyújtott szolgáltatások utáni belső számlázás — A nyújtott szolgáltatások adóköteles jellege)

2014/C 421/10

C-47/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Martin Grund kontra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — Közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai — Egységes támogatási rendszer — Az „állandó legelő” fogalma — Gyep és egyéb egynyári takarmánynövények termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt évig nem szereplő földterület — Ezen időszak alatt felszántott és a földterületen korábban termesztett növénytől eltérő egynyári takarmánynövénnyel bevetett földterület)

2014/C 421/11

C-101/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – U. kontra Stadt Karlsruhe (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2252/2004/EK rendelet — A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303-as dokumentumának 1. része — A tagállamok által kiállított útlevelekre és úti okmányokra vonatkozó minimális biztonsági előírások — Géppel olvasható útlevél — A születési névnek az útlevél személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalára történő bejegyzése — A név összetévesztés veszélye nélkül történő bejegyzése)

2014/C 421/12

C-127/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete – Guido Strack kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A meghallgatáshoz való jog — A törvényes bíróhoz való jog — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — A szóban forgó dokumentumokhoz való hozzáférés felperes számára történő engedélyezésének részleges megtagadása — A hozzáférést megtagadó első határozat — A megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kialakítása — Megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kifejezett határozatokkal történő felváltása — Eljáráshoz fűződő érdek a hozzáférést megtagadó kifejezett határozatok elfogadását követően — A dokumentumokhoz való hozzáférés alóli kivételek — A megfelelő ügyintézéshez fűződő érdek védelme — A személyes adatok és a kereskedelmi érdekek védelme)

2014/C 421/13

C-205/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauck GmbH & Co. KG kontra Stokke A/S és társai (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja — Kizáró, illetve törlési okok — Térbeli védjegy — „Tripp Trapp” állítható gyerekszék — Kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely az áru jellegéből következik — Olyan formából álló megjelölés, amely az árunak jelentős értéket kölcsönöz)

2014/C 421/14

C-242/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commerz Nederland NV kontra Havenbedrijf Rotterdam NV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verseny — Állami támogatások — Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése — A „támogatás” fogalma — Harmadik személy kölcsönbe vevőnek történő hitelnyújtás érdekében állami vállalat által banknak nyújtott kezességvállalások — Ezen állami vállalat igazgatója által a vállalat alapszabályának rendelkezéseit megsértve, szándékosan nyújtott kezességvállalások — Az említett vállalat tulajdonosaként eljáró közjogi jogalany tiltakozására vonatkozó vélelem — A kezességvállalások államnak való betudhatósága)

2014/C 421/15

C-254/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orgacom BVBA kontra Vlaamse Landmaatschappij (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámmal azonos hatású díjak — Belső adók — A Flamand Régióba behozott állati trágyára vonatkozó importlefölözés — EUMSZ 30. cikk és EUMSZ 110. cikk — Az importőr által fizetendő lefölözés — Annak függvényében változó mértékű lefölözés, hogy az állati trágyát behozták a Flamand Régióba vagy onnan származik)

2014/C 421/16

C-308/13. P. és C-309/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Società Italiana Calzature SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vicini SpA (Fellebbezések — Közösségi védjegyek — 40/94/EK rendelet — A GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN és a BY GIUSEPPE ZANOTTI szóelemeket tartalmazó ábrás védjegyek lajstromozása — A ZANOTTI szóelemet tartalmazó, közösségi és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása)

2014/C 421/17

C-341/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cruz & Companhia Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 3. cikk — Szabálytalansággal kapcsolatos eljárás — Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) — Jogosultatlanul kapott export-visszatérítések behajtása — Elévülési idő — Hosszabb nemzeti jogi elévülési idő alkalmazása — Az általános szabályok szerinti elévülési idő — Közigazgatási intézkedések és szankciók)

2014/C 421/18

C-393/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete – Európai Unió Tanácsa kontra Alumina d. o.o., Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 464/2011/EU végrehajtási rendelet — A Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatala — 1225/2009/EK rendelet — 2. cikk — A rendes érték meghatározása — A „szokásos kereskedelmi forgalom” fogalma)

2014/C 421/19

C-436/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. kontra B. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A 2201/2003/EK rendelet — 8., 12. és 15. cikk — Joghatóság a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben — Olyan gyermek felügyeletére vonatkozó eljárás, akinek szokásos tartózkodási helye az anyja tartózkodási helye szerinti tagállamban van — Az e gyermek apjának tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága javára történő megállapodás a joghatóságról — Hatály)

2014/C 421/20

C-446/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Fonderie 2A kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — 8. cikk, (1) bekezdés, a) pont — Termékértékesítés helyének meghatározása — A vevő székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett eladó — A termék feldolgozása a vevő székhelye szerinti tagállamban)

2014/C 421/21

C-478/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2001/18/EK irányelv — Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátása — Forgalomba hozatal — A 31.cikk (3) bekezdésének b) pontja — A termesztett GMO-k helye — Az illetékes hatóságoknak való bejelentés kötelezettsége — Nyilvános nyilvántartás létrehozásának kötelezettsége — Lojális együttműködés)

2014/C 421/22

C-525/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van Cassatie van België [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaams Gewest kontra Heidi Van Den Broeck (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — 2419/2001/EK rendelet — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Területalapú támogatási kérelem — 33. cikk — Szankciók — Szándékosan elkövetett szabálytalanságok)

2014/C 421/23

C-549/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Vergabekammer Arnsberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesdruckerei GmbH kontra Stadt Dortmund (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — 96/71/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Nemzeti szabályozás, amely előírja az ajánlattevők és alvállalkozóik számára, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy a közbeszerzési szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat teljesítő alkalmazottaik számára minimálbért fizetnek — Másik tagállamban székhellyel rendelkező alvállalkozó)

2014/C 421/24

C-501/13. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-221/13. sz., Page Protective Services Ltd kontra EKSZ ügyben 2013. július 9-én hozott végzése ellen a Page Protective Service Ltd által 2013. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

2014/C 421/25

C-246/14. sz. ügy: A Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Olaszország) által 2014. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vittoria De Bellis és társai kontra Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

2014/C 421/26

C-380/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dorothea Eckert és Karl-Heinz Dallner kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 421/27

C-408/14. sz. ügy: 2014. augusztus 28 tribunal du travail de BruxellesBelgiumAliny WojciechowskiOffice national des pensions (ONP)408/14franciaA tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) által 2014. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aliny Wojciechowski kontra Office national des pensions (ONP)

2014/C 421/28

C-421/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2014. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Primus S.A. kontra Jesús Gutiérrez García

2014/C 421/29

C-422/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. szeptember 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christian Pujante Rivera kontra Gestora Clubs Dir., S.L. és Fondo de Garantía Salarial

2014/C 421/30

C-427/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2014. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra SIA „Veloservis”

2014/C 421/31

C-429/14. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2014. szeptember 18-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Baltic Corporation AS kontra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

2014/C 421/32

C-430/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lett Köztársaság) által 2014. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra Artūrs Stretinskis

2014/C 421/33

C-440/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-578/12. sz., National Iranian Oil Company kontra Tanács ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a National Iranian Oil Company által 2014. szeptember 23-án benyújtott fellebbezés

2014/C 421/34

C-441/14. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Ajos A/S nevében eljáró DI kontra Karsten Eigil Rasmussen hagyatéka

2014/C 421/35

C-447/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-309/12. sz., Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

 

Törvényszék

2014/C 421/36

T-68/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Soliver kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A járműipari üveg európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Piacfelosztó megállapodások és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — Egységes és folyamatos jogsértés — A jogsértésben való részvétel”)

2014/C 421/37

T-177/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alcoa Trasformazioni kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Előny — Indokolási kötelezettség — A támogatás összege — Új támogatás”)

2014/C 421/38

T-208/11. és T-508/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – LTTE kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A 2580/2001/EK rendelet fegyveres konfliktusokra való alkalmazhatósága — Lehetőség arra, hogy valamely harmadik állam hatósága a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóságnak minősüljön — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Terrorcselekményekre történő hivatkozás — A 2001/931 közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának szükségessége”)

2014/C 421/39

T-291/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Portovesme kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Új támogatás — Egyenlő bánásmód — Ésszerű határidő”)

2014/C 421/40

T-308/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Eurallumina kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A támogatás fogalma — Új támogatás”)

2014/C 421/41

T-542/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Alouminion kontra Bizottság („Állami támogatások — Alumínium — Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás — A támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A szerződés megszüntetése — A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások ideiglenes intézkedés keretében történő bírósági felfüggesztése — Új támogatás”)

2014/C 421/42

T-297/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Bizottság által a felperes hírnevére állítólagosan sérelmes adatok harmadik személyek részére történő közlése — Nem vagyoni kár — A magánszemélyek számára jogokat keletkeztető valamely jogszabály kellően súlyos megsértése)

2014/C 421/43

T-342/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Fuchs kontra OHIM – Les complices (körben lévő csillag) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Körben lévő csillagot ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Körben lévő csillagot ábrázoló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi közösségi védjegy oltalmának megszűnése — Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása — A részleges okafogyottság hiánya”)

2014/C 421/44

T-444/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Novartis kontra OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LINEX közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi LINES PERLA nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 76. cikke (1) bekezdésének vége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

2014/C 421/45

T-515/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – El Corte Inglés kontra OHIM – English Cut (The English Cut) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A The English Cut közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi El Corte Inglés nemzeti szó-, és közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Gondolati társíthatóság hiánya — A megjelölések közötti kapcsolat — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”]

2014/C 421/46

T-517/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alro kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjak — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Teljes mértékben, részben a határozathozatal időpontjában, részben a kereset benyújtásának időpontjában végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 421/47

T-529/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — Igazgatói álláshelyre történő kinevezés — A felperes pályázatának visszavonása — Másik pályázó kinevezése — Megsemmisítés iránti kérelmek — Az aktus kibocsátója hatáskörének hiánya miatt megtámadott álláshirdetés első fokon történő megsemmisítése — A felek által előterjesztett összes jogalapra és érvre vonatkozó kifejezett válasz hiánya — A megfelelő ügyintézés elve — A megtámadott álláshirdetés alapján hozott határozatok megsemmisítésére irányuló kérelmek elfogadhatatlansága — A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése — Kártérítési kérelem — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A Közszolgálati Törvényszék indokolási kötelezettsége — Ügy, amelynek érdemben való eldöntését a per állása megengedi — A fellebbezés elutasítása”)

2014/C 421/48

T-530/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 9-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Lelki zaklatás — Az Unió érdekeit sértő jogellenes tevékenységek — A tisztviselőkre vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése — A személyzeti szabályzat 12a. és 22a. cikke — A felperes általi feljelentés — Újrabeosztás e feljelentés miatt — Az OLAF-hoz történő fordulás elmulasztása az információkat megkapó felettes által — Sérelmet okozó aktusok — Jóhiszeműség — Védelemhez való jog — Az aktus kibocsátójának hatásköre”)

2014/C 421/49

T-129/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alpiq RomIndustries és Alpiq RomEnergie kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjak — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — A kereset benyújtásának időpontjában teljes mértékben végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 421/50

T-262/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Skysoft Computersysteme kontra OHIM – British Sky Broadcasting Group és Sky IP International (SKYSOFT) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYSOFT közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi SKY közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

2014/C 421/51

T-297/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – Belron Hungary (United Autoglas) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A United Autoglas közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi AUTOGLASS nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

2014/C 421/52

T-340/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Federación Española de Hostelería kontra EACEA („Megsemmisítés iránti kereset — Az egész életen át tartó tanulás területén létrehozott program — »A turizmusban dolgozók nyelvtanulását szolgáló virtuális szimulátor [e-client]« projektre vonatkozó szerződés — Előzetes tájékoztató levél — A jogvita szerződéses jellege — Keresettel meg nem támadható aktus — A szerződés újraminősítésének a hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 421/53

T-444/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – EMA kontra BU (Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés — A meghosszabbítást mellőző határozat — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének első bekezdése — Gondoskodási kötelesség)

2014/C 421/54

T-458/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE) („Közösségi védjegy — A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

2014/C 421/55

T-459/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE) [„Közösségi védjegy — A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”]

2014/C 421/56

T-479/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Marchiani kontra Parlament („Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat — Parlamenti asszisztensi juttatás — A jogalap nélkül folyósított összegek visszatérítése”)

2014/C 421/57

T-663/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Számvevőszék kontra BF („Fellebbezés — Közszolgálat — Felvétel — Személyzeti igazgatói állásba történő kinevezés — Pályázat elutasítása — Az előválogató bizottság által bemutatott jelentés indokolására vonatkozó kötelezettség”)

2014/C 421/58

T-26/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Schönberger kontra Számvevőszék („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2011. évi előléptetési időszak — Referencia szorzótényezők — Kontradiktórius eljárás”)

2014/C 421/59

T-215/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – MPM-Quality és Eutech kontra OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [„Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A MANUFACTURE PRIM 1949 közösségi ábrás védjegy — A korábbi PRIM nemzetközi és nemzeti védjegyek — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 165. cikkének (4) bekezdése — A 207/2009 rendelet 41. és 56. cikke — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset”]

2014/C 421/60

T-410/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 30-i végzése – Bitiqi és társai kontra Bizottság és társai („Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Európai Unió koszovói”jogállamiság„-missziója [Eulex Kosovo] — Szerződéses alkalmazott — A misszióvezetőnek a munkaszerződések meg nem hosszabbítására vonatkozó határozatai — A hatáskör nyilvánvaló hiánya”)

2014/C 421/61

T-447/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A megtérítendő összegek megtérítése — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 92. cikkének 1. § -a — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 421/62

T-706/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Holistic Innovation Institute kontra REA

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 421/63

F-55/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. október 15-i ítélete – Moschonaki kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás — Felvétel — Intézményen belüli álláshirdetés — Az álláshirdetésben szereplő kiválasztási feltételek — A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre)

2014/C 421/64

F-103/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Lelki zaklatás — Vizsgálati eljárás — Az elnök azon határozata, amelyben nem ad helyt a panasznak — A vizsgálóbizottság véleménye — A lelki zaklatás téves meghatározása — A magatartás szándékos jellege — A lelki zaklatásra utaló magatartás és jelek fennállásának megállapítása — Az okozati összefüggés feltárása — Hiány — A vizsgálóbizottság véleményének következetlensége — Nyilvánvaló értékelési hiba — Közszolgálati kötelességszegés — Titoktartási kötelezettség — A személyes adatok védelme — Kártérítési kereset)

2014/C 421/65

F-115/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Kinevezés — Egységvezetői álláshely — A felperestől eltérő pályázó kinevezése — A kiválasztási eljárás szabálytalanságai — A kiválasztó bizottság pártatlansági kötelezettsége — A kiválasztó bizottság tagjainak pártatlansági kötelezettsége — A kiválasztó bizottság elnökének a felperessel szembeni kifogásolható magatartása — Összeférhetetlenség — Az összes pályázó számára kötelező szóbeli előadás — A szóbeli előadáshoz rendelkezésre bocsátott dokumentumok, amelyek kedvezhetnek az egyik pályázónak — A rendelkezésre bocsátott dokumentumok szövegezésében részt vevő pályázó — Az egyenlőség elvének megsértése — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kérelem)

2014/C 421/66

F-26/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Cerafogli kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése — Az EKB személyi állományának kérelmeire alkalmazandó szabályok — Pert megelőző eljárás — Megfelelési szabály — Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás — Elfogadhatóság — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok elfogadásával kapcsolatban a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció)

2014/C 421/67

F-153/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 6-i ítélete – Forget kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselő — Díjazás — Családi támogatások — Háztartási támogatás — A juttatás feltétele — A luxemburgi törvények szerint bejegyzett élettársi kapcsolat — Házastársi kötelékben nem élő állandó élettársak, akiknek lehetőségük van a polgári házasságkötésre — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontja iv) alpontja szerinti feltételeknek meg nem felelő tisztviselő)

2014/C 421/68

F-157/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti kereset — Az igazgató melletti tanácsadói tisztséget ideiglenesen betöltő, AD14 besorolási fokozatú tisztviselő — A főigazgató által elkövetett lelki zaklatásra vonatkozó állítás — Elhúzódó betegszabadság — Másik főigazgatóságon lévő tanácsadói tisztségre kinevező határozat — Gondoskodási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya — Kártérítési kereset — Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

2014/C 421/69

F-7/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Radelet kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők — A személyzeti szabályzat X. mellékletének 5. és 23. cikke — Lakásnak az intézmény általi rendelkezésre bocsátása — A tisztviselőnek lakás bérlésére adott engedély — Kártérítési kereset — Nem vagyoni kár — Kényelmetlen és egészségtelen lakás biztosítása — Bizonyíték hiánya)

2014/C 421/70

F-42/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 22-i ítélete – CU kontra EGSZB (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés — A szerződést megszüntető határozat)

2014/C 421/71

F-48/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CW kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — Az értékelő jelentésben szereplő értékelések és megjegyzések — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Hatáskörrel való visszaélés — Hiány)

2014/C 421/72

F-54/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – CV kontra EGSZB (Közszolgálat — Kártérítési kereset — Adminisztratív vizsgálatok — Fegyelmi eljárás — Lelki zaklatás)

2014/C 421/73

F-107/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. október 15-i ítélete – de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugalmazott tisztviselő — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Levonás a nyugdíjból — Terhelő vallomást tevő tanúnak a fegyelmi bizottság általi meghallgatása — Az érintett tisztviselő meghallgatásának elmaradása — A meghallgatáshoz való jog tiszteletben nem tartása)

2014/C 421/74

F-15/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2014. október 15-i ítélete – De Bruin kontra Parlament (Közszolgálat — Próbaidős tisztviselő — A személyzeti szabályzat 34. cikke — A próbaidős tisztviselő alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés — Próbaidő meghosszabbítása — A próbaidő végén történő elbocsátás — Az elbocsátás okai — Teljesítmény — A szolgáltatások teljesítésének gyorsasága — Nyilvánvaló értékelési hibák — Eljárási szabálytalanságok — Az értékelésért felelős bizottság véleményének meghozatala tekintetében megszabott határidő)

2014/C 421/75

F-35/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 30-i végzése – DM kontra BEREC (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Alkalmazási feltételek — Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikke — Orvosi fenntartás — A próbaidő leteltekor történő elbocsátás — Okafogyottá vált, megsemmisítés iránti kereseti kérelem — Az érdekeltnek más európai uniós ügynökség általi alkalmazása során érvényesített orvosi kifogás — Hatás hiánya — Okafogyottság)

2014/C 421/76

F-9/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 9-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

2014/C 421/77

F-22/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i végzése – Mészáros kontra Bizottság (Közszolgálat — Versenyvizsga — EPSO/AD/207/11 versenyvizsga-kiírás — A versenyvizsga tartaléklistára felvett sikeres pályázója — Az AD7 besorolási fokozatot érintő versenyvizsgán való részvétel feltételeinek a kinevezésre jogosult hatóság általi ellenőrzése — A megkövetelt legrövidebb időtartamnál rövidebb időtartamú szakmai tapasztalat — A vizsgabizottság nyilvánvaló értékelési hibája — Az alkalmazási ajánlatnak a kinevezésre jogosult hatóság általi visszavonása — A kinevezésre jogosult hatóság hatásköre)

2014/C 421/78

F-33/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. március 20-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. § -a — Keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 421/79

F-71/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 12-i végzése – CL kontra EEA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 24. cikke — A felettes által elkövetett lelki zaklatás — A közigazgatási vizsgálat megindítása iránti kérelem elutasítása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

2014/C 421/80

F-75/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 13-i végzése – Probst kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselő — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikke — Felülvizsgálati kérelem — Új és lényeges tények hiánya — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

2014/C 421/81

F-98/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2014. szeptember 9-i végzése – Moriarty kontra Parlament (Közszolgálat — Előléptetés — 2012. évi előléptetési időszak — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése — Jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalan kereset)

2014/C 421/82

F-118/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i végzése – Giorgio Lebedef kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Közbenső kérdések — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 421/83

F-39/14. sz. ügy: 2014. április 25-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

2014/C 421/84

F-53/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/85

F-55/14. sz. ügy: 2014. június 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/86

F-57/14. sz. ügy: 2014. június 25–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/87

F-60/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/88

F-61/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/89

F-63/14. sz. ügy: 2014. július 11–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/90

F-85/14. sz. ügy: 2014. augusztus 26–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

2014/C 421/91

F-89/14. sz. ügy: 2014. szeptember 2–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 421/92

F-91/14. sz. ügy: 2014. szeptember 5–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Tanács

2014/C 421/93

F-95/14. sz. ügy: 2014. szeptember 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

2014/C 421/94

F-121/11. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – BO kontra Bizottság

2014/C 421/95

F-3/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – CK kontra Bizottság

2014/C 421/96

F-83/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

2014/C 421/97

F-105/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

2014/C 421/98

F-123/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

2014/C 421/99

F-2/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és Lebrun kontra Számvevőszék

2014/C 421/00

F-18/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

2014. november 25. 57. évfolyam, C 422
  IV   Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 422/01

Euroátváltási árfolyamok
  A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 422/02

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 422/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa)

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 422/04

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 422/05

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014. november 26. 57. évfolyam, C 423

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 423/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7430 – Fosun/Club Méditerranée)

2014/C 423/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7389 – Aegon Spain/Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida)

2014/C 423/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7358 – dnata/Stella)

2014/C 423/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7433 – OTPP/Pamplona/CSC)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 423/05

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 423/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7450 – EQT VI/Siemens Audiologische Technik GmbH) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
  EGYÉB JOGI AKTUSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 423/07

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 423/08

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. november 26. 57. évfolyam, C 424
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

  Az EGSZB 499. plenáris ülése (2014. június 4–5.)

2014/C 424/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fiatalok foglalkoztatását célzó intézkedések — legjobb gyakorlatok (feltáró vélemény a görög elnökség felkérésére)

2014/C 424/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok és az EGSZB véleménye az együttműködés fokozásáról és egy esetleges EU–USA szabadkereskedelmi megállapodásról (saját kezdeményezésű vélemény)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

Az EGSZB 499. plenáris ülése (2014. június 4–5.)

2014/C 424/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Az ipari termékek belső piacának jövője — COM(2014) 25 final

2014/C 424/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról — COM(2014) 6 final – 2014/0002 (COD)

2014/C 424/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a szénhidrogének (például palagáz) masszív hidraulikus rétegrepesztéssel történő uniós feltárásáról és kitermeléséről — COM(2014) 23 final

2014/C 424/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra — COM(2014) 15 final

2014/C 424/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról — COM(2014) 20 final – 2014/0011 (COD)

2014/C 424/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről — COM(2014) 64 final

2014/C 424/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Együtt a versenyképes és erőforrás-hatékony városi mobilitás felé — COM(2013) 913 final

2014/C 424/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Energiaárak és -költségek Európában — (COM(2014) 21 final)

2014/C 424/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről — COM(2014) 174 final – 2014/0096 COD

2014/C 424/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közvetlen kifizetésekre a 2014-es naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti rögzítéséről — COM(2014) 175 final – 2014/0097 COD

2014. november 27. 57. évfolyam, C 425
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 425/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7407 – Lear Corporation/Everett Smith Group)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 425/02

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 425/03

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxembourg) – A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 425/04

Európai Rendőrakadémia – A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 425/05

Pályázati felhívás – EACEA/33/2014 az Erasmus+ program keretében – 3. kulcstevékenység: A szakpolitikai reform támogatása – Jövőbeni kezdeményezések – Előremutató európai együttműködési projektek az oktatás és képzés, valamint az ifjúságpolitika területén
2014. november 27. 57. évfolyam, C 426

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 426/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. november 28. 57. évfolyam, C 427
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  VÉLEMÉNYEK
 

Európai Bizottság

2014/C 427/01 A Bizottság véleménye (2014. november 26.) az Európai Központi Bank biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről szóló új rendelettervezetéről
  II   Közlemények
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 427/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7367 – CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries)
2014/C 427/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7155 – SSAB/Rautaruukki)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 427/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 427/05

A Bizottság közleménye az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az utóbbi államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodás 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 427/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 427/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 427/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7442 – Eurazeo/Groupe Crédit Agricole/SCI Lafayette/SCI Stratège) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 427/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7446 – Telenor/Schibsted/Naspers/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 427/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7447 – Telenor/SPH/Schibsted/Naspers Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 427/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7448 – Telenor/Schibsted/Naspers Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. november 28. 57. évfolyam, C 427A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 427A/01

Eljárás megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat

2014/C 427A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. november 28. 57. évfolyam, C 428

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 428/01

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. október 1-től2014. október 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 428/02

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. október 1-jétől2014. október 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

2014. november 29. 57. évfolyam, C 429
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 429/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7440 – Eastman Chemical Company/Taminco Corporation)

 

IV. Tájékoztatások

  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
  Tanács

2014/C 429/02

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, a 2014/855/KKBP tanácsi határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, az 1270/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

2014/C 429/03

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, az 1270/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

  Európai Bizottság
2014/C 429/04 Euroátváltási árfolyamok
  V. Hirdetmények
  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
  Európai Bizottság
2014/C 429/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7453 – Cutrale/Safra/Chiquita) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 429/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7471 – SHV/Nutreco) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 429/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7462 – Apollo Management/Carige) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 429/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7413 – Cheung Kong Holdings/Mitsubishi Corporation/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
  EGYÉB JOGI AKTUSOK
  Európai Bizottság
2014/C 429/09 Értesítés a 2014/25/EU irányelv 35. cikke alapján benyújtott kérelemről – kérelem visszavonása – Egy tagállam által benyújtott kérelem
2014/C 429/10 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az 1273/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Ansar Al Charia Derna és Ansar Al Charia Benghazi számára

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79876/2014.