spacer
  9. évfolyam 52. szám 2014.12.23.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

OPTEN Kft.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 51. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 356
Végelszámolás 189
Hivatalból való törlés 235

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 34
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2051

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 632 db.

A héten 14 638 cégnév, 3 601 székhelycím és 915 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 505 145 db.

Magyar Közlöny 176-181/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

176/2014. december 15.

 

 

323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 2015.01.01.

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2015.01.01..

325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2015.01.01.

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

 2014.12.16.

327/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 2014.12.23..

328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.16.

329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.16.

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

 2015.01.01.

64/2014. (XII. 15.) BM rendelet

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban

 2015.01.01.

1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

 2014.12.16.

1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

 2014.12.15.

1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről

 2014.12.15.

1745/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Egyes költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

 2014.12.15.

1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.15.

1747/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

 2014.12.15.

1748/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Egyes kulturális programok támogatásáról

 2014.12.15.

1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

 2014.12.16.

1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

 2014.12.16.

1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

 2014.12.16.

1752/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról

 2014.12.16.

1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2014.12.16.

1754/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat szerinti elszámolási és visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje módosításáról

 2014.12.15.

1755/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2014.12.16.

1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A munkaügyi szakigazgatási szervek egyes funkcióinak átadás-átvétele érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.15.

1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.15.

1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

Az üzemeltetési feladatok rendezése érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.15.

1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás biztosításáról

 2014.12.15.

1760/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A fejezeti tartalék terhére történő átcsoportosításról

 2014.12.15.

1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.15.

177/2014. december 16.

 

 

330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.12.16.

65/2014. (XII. 16.) BM rendelet

A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról

 2014.12.24.

66/2014. (XII. 16.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról

 2015.01.01.

35/2014. (XII. 16.) FM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

 2014.12.17.

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

 2015.01.01.

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

 2015.01.01.

463/2014. (XII. 16.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2014.12.16.

1762/2014. (XII. 16.) Korm. határozat

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2014.12.16.

150/2014. (XII. 16.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.12.16.

178/2014. december 17.

 

 

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

 2014.12.18.

10/2014. (XII. 17.) MvM rendelet

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

 2014.12.20.

67/2014. (XII. 17.) BM rendelet

Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.12.25.

68/2014. (XII. 17.) BM rendelet

Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

 2014.12.18.

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

 2014.12.20.

37/2014. (XII. 17.) FM rendelet

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

 2014.12.27.

38/2014. (XII. 17.) FM rendelet

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

 2015.01.01.

17/2014. (XII. 17.) HM rendelet

A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

 2014.12.25.

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

 2015.01.01.

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

 2015.01.01.

44/2014. (XII. 17.) OGY határozat

László Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2014.12.17.

45/2014. (XII. 17.) OGY határozat

A magyar zászló és címer napjáról

 2014.12.18.

46/2014. (XII. 17.) OGY határozat

Az ügyészség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2014.12.18.

47/2014. (XII. 17.) OGY határozat

Az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2014.12.18.

48/2014. (XII. 17.) OGY határozat

Az ügyészség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2014.12.18.

49/2014. (XII. 17.) OGY határozat

Az ügyészség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2014.12.18.

50/2014. (XII. 17.) OGY határozat

Az ügyészség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2014.12.18.

51/2014. (XII. 17.) OGY határozat

A Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 2014.12.18.

52/2014. (XII. 17.) OGY határozat

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója elfogadásáról

 2014.12.18.

179/2014. december 18.

 

 

331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

 2015.01.01.

332/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.19.

333/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2015.01.01.

334/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2015.01.01.

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.18.

336/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2015.01.01.

337/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2015.01.01.

338/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.12.18.

69/2014. (XII. 18.) BM rendelet

A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről

 2015.02.16.

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet

Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

 2015.01.01.

35/2014. (XII. 18.) AB határozat

A Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.918/2012/2. számú végzése, valamint a Szolnoki Törvényszék Pk.62.393/1998/31. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.12.18.

36/2014. (XII. 18.) AB határozat

A diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. tvr. 5. § (1) bekezdés második mondata egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.12.18.

1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 2015.01.01.

1764/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Duna Transznacionális Program 2014-2020 elfogadásáról

 2014.12.18.

1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 2015.01.01.

1766/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az Otthonteremtési Program elindításához szükséges intézkedésekről szóló 1331/2011. (X. 12.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2014.12.19.

1767/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020, valamint az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Programhoz kapcsolódó árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalásról

 2014.12.19.

1768/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program, az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program, az MFB Önkormányzati Szállítói Előleg-visszafizetési Bankgarancia Program keretösszegének módosításáról, valamint a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság által felveendő gabona felvásárlási célú forgóeszköz hitelről szóló 1178/2009. (X. 26.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 2014.12.19.

1769/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával

 2014.12.18.

1770/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A nemzetpolitikai szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1771/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az ukrajnai humanitárius segítségnyújtás finanszírozásához kapcsolódóan a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1772/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1773/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1774/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1775/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1776/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1777/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

ATihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1778/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1779/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Afertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 2014.12.18.

1780/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Velencei-tavi bicikliút-hálózat fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

 2014.12.18.

1781/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1782/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1783/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakítása érdekében támogatás biztosításával összefüggő a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1784/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma működésének finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1785/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1786/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

Az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. törzstőkeemeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.18.

1787/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Greif BSC Europe Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

 2014.12.18.

1788/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A HANKOOKTIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

 2014.12.18.

1789/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A Systemax Business Services Korlátolt Felelősségű Társaság létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

 2014.12.18.

1790/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció" című] projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a KEOP-2.2.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Komplex Tisza-tó Projekt" című) projekt szakaszolásáról

 2014.12.18.

180/2014. december 19.

 

 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

 2014.12.20.

59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet

A fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről

 2015.01.18.

70/2014. (XII. 19.) BM rendelet

A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet módosításáról

 2014.12.20.

71/2014. (XII. 19.) BM rendelet

A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

 2015.01.01.

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.12.20.

16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 2015.01.01.

17/2014. (XII. 19.) IM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról

 2015.01.01.

1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról

 2014.12.19.

1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról

 2014.12.19.

1793/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) nagyprojekttel összefüggő egyes intézkedésekről

 2014.12.19.

1794/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A KEOP-5.4.0/12-2013-0010 azonosító számú („Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. hőellátási körzetében és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” című) projekttel összefüggésben a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítéséről

 2014.12.19.

1795/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának megállapításáról

 2014.12.19.

1796/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0012 azonosító számú („71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz építése” című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.12.19.

1797/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A TÁMOP-2.4.3.F-14-2014-0002 azonosító számú („Komplex Térségfejlesztési Környezettudatos Munkáltatói Program a hátrányos helyzetű, alulképzett munkaerő tömeges foglalkoztatása érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.12.19.

181/2014. december 19.

 

 

340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.20.

341/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 2015.01.01.

342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

Egyes területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.12.22.

343/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2015.01.01.

1798/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Ukrajna megsegítését célzó NATO pénzügyi alaphoz történő magyar hozzájárulásról

 2014.12.19.

1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról

 2014.12.19.

1800/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.12.19.

1801/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2014.12.19.

1802/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Széchenyi Kereskedelmi BankZrt.„v. a."-val kapcsolatos egyes intézkedésekről

 2014.12.19.

1803/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Bizonyos veszélyes hulladékkal összefüggésben felmerült közegészségügyi kérdések megoldására irányuló feladatokról

 2014.12.19.

1804/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A vízügyi igazgatási szervek 2014. október 1. és december 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi-, vízminőségi-, helyi vízkárelhárítási védekezési feladatainak finanszírozásáról

 2014.12.19.

1805/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Egyes önkormányzatok gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1806/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1807/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1808/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1809/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Beruházás ösztönzési célelőirányzattal összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1810/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban a vidékfejlesztési program végrehajtásához szükséges beruházási kiadások fedezetének biztosítása érdekében az Uniós Fejlesztések és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet és a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2014.12.19.

1813/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1814/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A soltvadkerti református templom épületének felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1815/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó beruházás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1816/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1817/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi szórványkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1819/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Az Esterházy család sírdombjának megközelítését biztosító intézkedések érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1820/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A fertődi Esterházy-kastély belső kialakításának megváltoztatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1821/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Mezőtúri református kollégium könyvtárának felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1822/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében történő további előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1823/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között az Országos Széchényi Könyvtár Mikes Kelemen Program lebonyolításában való részvétele érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

1824/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.19.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. december 16. 57. évfolyam, L 359
 

I   Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2014/107/EU (2014. december 9.) irányelve a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1329/2014/EU (2014. december 9.) végrehajtási rendelete

az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról

A Bizottság 1330/2014/EU (2014. december 15.) végrehajtási rendelete

a meptildinokap hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

A Bizottság 1331/2014/EU (2014. december 15.) végrehajtási rendelete

a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek termékek behozatalára nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetéséről

A Bizottság 1332/2014/EU (2014. december 15.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU (2014. november 26.) rendelete

a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról (EKB/2014/48)

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/108/EU (2014. december 12.) irányelve

a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/906/KKBP (2014. december 15.) határozata

a 2118 (2013) ENSZ BT-határozatnak és az OPCW Végrehajtó Tanácsa EC-M-33/Dec 1 határozatának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló 2013/726/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/907/EU (2014. december 11.) végrehajtási határozata

a Clostridium butyricumnak (CBM 588) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 9345. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/908/EU (2014. december 12.) végrehajtási határozata

a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából bizonyos harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási követelményeinek egyenértékűségéről

A Bizottság 2014/909/EU (2014. december 12.) végrehajtási határozata

a kis kaptárbogár megerősített olaszországi előfordulása tekintetében egyes védelmi intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 9415. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/910/EU (2014. december 12.) végrehajtási határozata

a növényeket és a növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezéssel összefüggésben Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában és Ausztriában felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2014. évre vonatkozó uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2014) 9478. számú dokumentummal történt)

2014. december 17. 57. évfolyam, L 360

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1334/2014/EU (2014. december 16.) végrehajtási rendelete

a gamma-cihalotrin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról, továbbá az említett hatóanyag ideiglenes engedélyeinek a tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről

A Bizottság 1335/2014/EU (2014. december 16.) végrehajtási rendelete

a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1336/2014/EU (2014. december 16.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedéseknek a vajra és sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak előrehozatala formájában történő megállapításáról

A Bizottság 1337/2014/EU (2014. december 16.) végrehajtási rendelete

a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vaj és a sovány tejpor magántárolási támogatása iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1338/2014/EU (2014. december 16.) végrehajtási rendelete

a Zöld-foki-szigeteknek az Európai Unióba irányuló egyes halászati termékek exportjával kapcsolatos különleges helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásában használt fogalmának meghatározása tekintetében a 2454/93/EGK rendelettől való eltérésről szóló 439/2011/EU végrehajtási rendeletnek az eltérés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1339/2014/EU (2014. december 16.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/109/EU (2014. október 10.) felhatalmazáson alapuló irányelve

a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a dohánytermékeken feltüntetendő képes figyelmeztetéseket tartalmazó képtár létrehozása tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/911/EU (2014. december 4.) határozata

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról

A Tanács 2014/912/KKBP (2014. december 15.) határozata

a Száhil övben a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott kereskedelme kockázatának csökkentését célzó fizikai biztonsági és készletkezelési tevékenységek támogatásáról

A Tanács 2014/913/KKBP (2014. december 15.) határozata

a hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról

A Tanács 2014/914/EU (2014. december 15.) végrehajtási határozata

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK rendelet értelmében a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításáról szóló 2014/170/EU végrehajtási határozat Belize vonatkozásában való módosításáról

A Tanács 2014/915/KKBP (2014. december 16.) határozata

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Grúzia) szóló 2010/452/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/916/EU (2014. december 15.) végrehajtási határozata

a (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin sónak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló 2014/154/EU végrehajtási határozat mellékletének helyesbítéséről (az értesítés a C(2014) 9452. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/917/EU (2014. december 15.) végrehajtási határozata

a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2014) 9460. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/918/EU (2014. december 16.) végrehajtási határozata

a Kínai Népköztársaságból, Indiából és Vietnamból származó poliészter vágott szál behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

2014. december 17. 57. évfolyam, L 361

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1320/2014/EU (2014. december 1.) rendelete

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

2014. december 17. 57. évfolyam, L 362

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1321/2014/EU (2014. november 26.) rendelete

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról

2014. december 18. 57. évfolyam, L 363

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1340/2014/EU (2014. december 15.) rendelete

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

A Tanács 1341/2014/EU (2104. december 15.) rendelete

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1342/2014/EU (2014. december 17.) rendelete

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1343/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

az 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 951/2007/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1344/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

a 2013–2014-es halászati idényben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint Franciaország és Spanyolország által visszatartott mennyiségeknek a Vizcayai-öbölre vonatkozó 2014–2015-ös szardellahalászati kvótákhoz való hozzáadásáról

A Bizottság 1345/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

a Horvátországban cukorból, izoglükózból és gyümölcscukorból felhalmozott többletmennyiségek meghatározásáról

A Bizottság 1346/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1347/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1348/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról

A Bizottság 1349/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/919/EU (2014. december 9.) végrehajtási határozata

a Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról

A Tanács 2014/920/KKBP (2014. december 15.) határozata

az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről

A Tanács 2014/921/EU (2014. december 16.) végrehajtási határozata

a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Horvátország részére a humanitárius aknamentesítésre szolgáló gépek üzemeltetéséhez felhasznált gázolajra vonatkozó adómentesség alkalmazásának engedélyezéséről

A Tanács 2014/922/KKBP (2014. december 17.) határozata

az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló 2010/279/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról

A Bizottság 2014/923/EU (2014. december 12.) végrehajtási határozata

a Nagyon Hosszú Bázisvonalú Interferometria Közös Intézet európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (JIV ERIC) történő létrehozásáról

A Bizottság 2014/924/EU (2014. december 16.) végrehajtási határozata

a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó kőris (Fraxinus L.) fájára és kérgére vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a C(2014) 9469. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/925/EU (2014. december 16.) végrehajtási határozata

az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló egyes 2014. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2013/722/EU végrehajtási határozatnak az említett határozattal jóváhagyott egyes programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 9650. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/926/EU (2014. december 17.) végrehajtási határozata

a Peruból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeknek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében történő 2014. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

A Bizottság 2014/927/EU (2014. december 17.) végrehajtási határozata

a 2013/770/EU végrehajtási határozatnak a „Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség”„Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő módosításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2014. augusztus 7-i 1078/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 297., 2014.10.15. )
2014. december 18. 57. évfolyam, L 364

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1322/2014/EU (2014. szeptember 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról
2014. december 19. 57. évfolyam, L 365

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/928/EU (2014. október 8.) határozata

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

 

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról

A Tanács 2014/929/EU (2014. december 15.) határozata

a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

 

Jegyzőkönyv a Madagaszkári köztársaság és az európai közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1350/2014/EU (2014. december 15.) rendelete

a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

A Tanács 1351/2014/EU (2014. december 18.) rendelete

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 692/2014/EU rendelet módosításáról

A Tanács 1352/2014/EU (2014. december 18.) rendelete

a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A Bizottság 1353/2014/EU (2014. december 15.) végrehajtási rendelete

az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1156/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A bizottság 1354/2014/EU (2014. december 16.) végrehajtási rendelete

a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint a 828/2009/EK és az 1918/2006/EK rendelettől a gabonára, a rizsre, a cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2015. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, a 951/2006/EK rendelettől a kvótán felüli cukor és izoglükóz ágazatára vonatkozó 2015. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, továbbá az 1272/2009/EK rendelettől a közönséges búza, a vaj és a sovány tejpor 2014-ben és 2015-ben, állami intervenció keretében, rögzített áron való felvásárlására vonatkozó ajánlatok elbírásának határideje tekintetében való eltérésről

A Bizottság 1355/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

a 391/2009/EK rendeletnek egyes szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról

A Bizottság 1356/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1357/2014/EU (2014. december 18.) rendelete

a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról

A Bizottság 1358/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

a 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a víziállatok származása, az akvakultúrás állattartási gyakorlat, az ökológiai tenyésztett víziállatok takarmánya és az ökológiai akvakultúrás termelésben használható termékek és anyagok tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1359/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendelet mellékletének a tulatromicin nevű anyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1360/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

a bizonyos állományok tekintetében rendelkezésre álló 2014. évi halászati kvótáknak a más állományok előző években való túlhalászása miatti csökkentéséről és a 871/2014/EU végrehajtási rendeletnek az elkövetkező években levonandó összegek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1361/2014/EU (2014. december 18.) rendelete

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 3 és az IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1362/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott operatív programok egyes módosításainak jóváhagyására vonatkozó egyszerűsített eljárás, valamint az e programok végrehajtásáról szóló éves jelentések formátuma és megjelenése tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról

A Bizottság 1363/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1364/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

a baromfihús-ágazatra vonatkozóan az 533/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2015. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

A Bizottság 1365/2014/EU (2014. december 18.) végrehajtási rendelete

a baromfihús-ágazatra vonatkozóan az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2015. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/930/EU (2014. december 16.) határozata

a Régiók Bizottsága összetételének megállapításáról

A Tanács 2014/931/EU (2014. december 16.) végrehajtási határozata

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének Románia számára történő engedélyezéséről szóló 2012/181/EU végrehajtási határozat alkalmazásának meghosszabbításáról

A Tanács 2014/932/KKBP (2014. december 18.) határozata

a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A Tanács 2014/933/KKBP (2014. december 18.) határozata

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/934/EU (2014. december 17.) végrehajtási határozata

a faforgácsolókra vonatkozó EN 13525:2005+A2:2009 szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjából a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő visszavonásáról (az értesítés a C(2014) 9507. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/935/EU (2014. december 17.) végrehajtási határozata

a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében Japánnak a tengerészképzési és -képesítési rendszerek tekintetében történő elismeréséről (az értesítés a C(2014) 9590. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/936/EU (2014. december 17.) végrehajtási határozata

az Olaszországban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 10143. számú dokumentummal történt)

Az Európai Központi Bank 2014/937/EU (2014. december 11.) határozata

a 2015-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2014/53)

2014. december 20. 57. évfolyam, L 366

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1367/2014/EU (2014. december 15.) rendelete

az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2015. és 2016. évre történő meghatározásáról

A Bizottság 1368/2014/EU (2014. december 17.) rendelete

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK módosításáról, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 1372/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság 1369/2014/EU (2014. december 17.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Garda (OEM)]

A Bizottság 1370/2014/EU (2014. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A Bizottság 1371/2014/EU (2014. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság 1372/2014/EU (2014. december 19.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1373/2014/EU (2014. december 19.) végrehajtási rendelete

az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozóan a 413/2014/EU rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

Az Európai Központi Bank 1374/2014/EU (2014. november 28.) rendelete

a biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2014/50)

Az Európai Központi Bank 1375/2014/EU (2014. december 10.) rendelete

a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51)

Az Európai Központi Bank 1376/2014/EU (2014. december 10.) rendelete

a kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) módosításáról (EKB/2014/52)

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/110/EU (2014. december 17.) irányelve

a 2004/33/EK irányelvnek az allogén véradás donoraira vonatkozó átmeneti kizárási kritériumok tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 2014/111/EU (2014. december 17.) végrehajtási irányelve

a 2009/15/EK irányelvnek egyes szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/938/EU (2014. július 9.) határozata

a Dánia és Svédország által a Scandinavian Airlines javára hozott SA.35668 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi 12/CP) számú intézkedésről (az értesítés a C(2014)4532. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/939/EU (2014. december 18.) végrehajtási határozata

a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza közelmúltbeli hollandiai kitöréseivel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2014/833/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 9741. számú dokumentummal történt)

2014. december 15. 57. évfolyam, C 448
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 448/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 448/02

C-399/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grüne Liga Sachsen e. V. és társai kontra Freistaat Sachsen

2014/C 448/03

C-412/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselheim (Németország) által 2014. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dagmar Wedel, Rudi Wedel kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 448/04

C-433/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Domenico Rosa elleni büntetőeljárás

2014/C 448/05

C-434/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raffaele Mignone elleni büntetőeljárás

2014/C 448/06

C-435/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mauro Barletta elleni büntetőeljárás

2014/C 448/07

C-436/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davide Cazzorla elleni büntetőeljárás

2014/C 448/08

C-437/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicola Seminario elleni büntetőeljárás

2014/C 448/09

C-439/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Star Storage SA kontra Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

2014/C 448/10

C-448/14. sz. ügy: A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2014. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davitas GmbH kontra Stadt Aschaffenburg

2014/C 448/11

C-452/14. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. szeptember 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute kontra Doc Generici srl

2014/C 448/12

C-454/14. sz. ügy: 2014. szeptember 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

2014/C 448/13

C-455/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-271/10. sz., H kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziója (EUPM) ügyben 2014. július 10-én hozott végzése ellen H által 2014. szeptember 29-én benyújtott fellebbezés

2014/C 448/14

C-458/14. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2014. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Promoimpresa srl kontra Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

2014/C 448/15

C-460/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. október 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Johannes Evert Antonius Massar kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

2014/C 448/16

C-462/14. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2014. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lorenzo Carlucci elleni büntetőeljárás

2014/C 448/17

C-465/14. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2014. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra F. Wieland és H. Rothwangl

2014/C 448/18

C-467/14. sz. ügy: A Tribunale di Bergamo (Olaszország) által 2014. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Baldo Chiara elleni büntetőeljárás

2014/C 448/19

C-472/14. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2014. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén kontra Riksåklagaren

 

Törvényszék

2014/C 448/20

T-362/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Vtesse Networks Ltd kontra Bizottság („Állami támogatások — A Cornwall & Isles of Scilly régióban új generációs széles sávú hálózatok kiépítésére nyújtott támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja — Megsemmisítés iránti kereset — A versenyhelyzet lényeges érintettségének hiánya — Kereshetőségi jog — Az érintett felek eljárási jogai — Részleges elfogadhatatlanság — A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását igazoló kétségek hiánya”)

2014/C 448/21

T-422/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Computer Resources International (Luxembourg) kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Szoftverfejlesztésre és -karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatások, tanácsadás és segítségnyújtás különböző típusú IT alkalmazások számára — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Kirívóan alacsony összegű árajánlat — A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikkének (1) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A jogalap megválasztása — Hatáskörrel való visszaélés”)

2014/C 448/22

T-632/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — 1782/2003/EK rendelet — Egységes támogatási rendszer — Jóhiszemű együtt működés — Méltányosság — Arányosság — Nemzeti tartalék — Az odaítélés feltételei — Pénzügyi átalánykorrekció — Az Alapot fenyegető kockázat — 1493/1999/EK rendelet — Borágazat — Lepárlás és támogatások bizonyos mustok felhasználásához — A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatás”)

2014/C 448/23

T-283/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – FIS’D kontra Bizottság („Erasmus Mundus cselekvési program — Partnerségi keretmegállapodás — Különleges támogatási megállapodás — Az EACEA-nak a keretmegállapodás megszüntetésére és a különleges megállapodás módosítására vonatkozó határozata — A Bizottsághoz benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelem — A közigazgatási jogorvoslati kérelmet mint megalapozatlant elutasító bizottsági határozat — A megállapodásoknak, valamint az igazgatási és pénzügyi kézikönyvnek a megsértése”)

2014/C 448/24

T-307/12. és T-408/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Mayaleh kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A Szíriai Központi Bank vezetőjének feladatai — Megsemmisítés iránti kereset — Korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogi aktus közlése — Keresetindítási határidő — Elfogadhatóság — Védelemhez való jog — Tisztességes eljárás — Indokolási kötelezettség — Bizonyítási teher — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — A tulajdonhoz való jog — A magán- és családi élethez való jog — Valamely tagállami állampolgár tekintetében belépési korlátozások alkalmazása — Az uniós polgárok szabad mozgása”)

2014/C 448/25

T-463/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 6-i ítélete – Popp és Zech kontra OHIM – Müller-Boré & Partner (MB) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az MB közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi MB&P közösségi ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése és 15. cikkének (1) bekezdése — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2014/C 448/26

T-669/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 5-i ítélete – Bizottság kontra Thomé („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Versenyvizsga-kiírás — A felvétel elutasítása — A versenyvizsga-kiírásnak jóváhagyásból kifolyólag megfelelő oklevél — Vagyoni és nem vagyoni kár)

2014/C 448/27

T-166/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 14-i végzése – Ben Ali kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Meghosszabbítás — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó korábbi intézkedések megsemmisítésének a következményei — Okafogyottság — Szerződésen kívüli felelősség — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

2014/C 448/28

T-327/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Mallis és Malli kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor átalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 448/29

T-328/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 448/30

T-329/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Chatzithoma kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 448/31

T-330/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Chatziioannou kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 448/32

T-331/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Nikolaou kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 448/33

T-332/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i végzése – Christodoulou és Stavrinou kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Ciprus stabilitásának támogatására irányuló program — Az eurócsoportnak a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó nyilatkozata — Az alperes téves megjelölése a keresetlevélben — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 448/34

T-517/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – Pelikan kontra OHIM – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

2014/C 448/35

T-662/14. sz. ügy: 2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság

2014/C 448/36

T-678/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Szlovák Köztársaság kontra Bizottság

2014/C 448/37

T-698/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

2014/C 448/38

T-699/14. sz. ügy: 2014. szeptember 27-én benyújtott kereset – Topps Europe kontra Bizottság

2014/C 448/39

T-703/14. sz. ügy: 2014. október 2-án benyújtott kereset – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net kontra Bizottság

2014/C 448/40

T-705/14. sz. ügy: 2014. szeptember 26-án benyújtott kereset – Unichem Laboratories kontra Bizottság

2014/C 448/41

T-709/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Tri-Ocean Trading kontra Tanács

2014/C 448/42

T-716/14. sz. ügy: 2014. október 9-én benyújtott kereset –Tweedale kontra EFSA

2014/C 448/43

T-719/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – Tri Ocean Energy kontra Tanács

2014/C 448/44

T-735/14. sz. ügy: 2014. október 24-én benyújtott kereset – Gazprom Neft kontra Tanács

2014/C 448/45

T-736/14. sz. ügy: 2014. október 27-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Home Focus (MoMo Monster)

2014/C 448/46

T-741/14. sz. ügy: 2014. október 27-én benyújtott kereset – Hersill kontra OHIM – KCI Licensing (VACUP)

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 448/47

F-4/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. november 6-i ítélete – DH kontra Európai Parlament (Közszolgálat — Próbaidős tisztviselő — A személyzeti szabályzat 34. cikke — A próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés — Próbaidő meghosszabbítása — Új beosztás kijelölése — A próbaidő végén történő elbocsátás — A próbaidő lefolytatásának feltételei — Szakmai alkalmatlanság — Gondoskodási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve)

2014/C 448/48

F-68/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. november 5-i végzése – CY kontra EKB (A felperes halála — A szóbeli szakasz újbóli megnyitása — A jogutód lemondása az eljárás folytatásáról — Okafogyottság)

2014/C 448/49

F-90/14. sz. ügy: 2014. szeptember 4-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

2014/C 448/50

F-92/14. sz. ügy: 2014. szeptember 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Parlament

2014/C 448/51

F-99/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014/C 448/52

F-100/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Tanács

2014. december 16. 57. évfolyam, C 449
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 449/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 449/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7464 – Bladt Industries/EEW Special Pipe Constructions/TAG Energy Solutions Limited’s Assets)

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 449/03

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014. december 16. 57. évfolyam, C 450

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 450/01

Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — 33. teljes kiadás

2014. december 16. 57. évfolyam, C 451
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  VÉLEMÉNYEK
 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

  Az EGSZB 500. plenáris ülése (2014. július 9–10.)
2014/C 451/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Európai bevándorláspolitika és kapcsolatok a harmadik országokkal — (feltáró vélemény)

2014/C 451/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A gazdasági és monetáris unió megvalósítása – Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság javaslatai a következő európai jogalkotási ciklusra — (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 451/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Vállalatfinanszírozás: alternatív forrásrendszerek feltárása — (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 451/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Digitális társadalom: hozzáférés, oktatás, képzés, foglalkoztatás, az egyenlőséget biztosító eszközök — (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 451/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Informatikai támadások az EU-ban — (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 451/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az európai uniós csatlakozási folyamat átláthatóságának és befogadó jellegének fokozása — (saját kezdeményezésű vélemény)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

Az EGSZB 500. plenáris ülése (2014. július 9–10.)

2014/C 451/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az uniós hitelintézetek ellenálló képességét fokozó strukturális intézkedésekről — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

2014/C 451/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A Bizottság közleménye: Útiterv a csomagkézbesítés egységes piacának kialakítása felé – A kézbesítési szolgáltatások iránti bizalom növelése és az online értékesítés ösztönzése — COM(2013) 886 final

2014/C 451/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

2014/C 451/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A part menti és tengeri turisztikai ágazat európai növekedési és foglalkoztatási stratégiája — (COM(2014) 86 final)

2014/C 451/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A közösségi finanszírozásban rejlő lehetőségek felszabadítása az Európai Unióban — (COM(2014) 172 final)

2014/C 451/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az egyéni védőeszközökről — (COM(2014) 186 final – 2014/0108(COD))

2014/C 451/13

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a kötélpálya-létesítményekről — (COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD))

2014/C 451/14

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról — (COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD))

2014/C 451/15

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról — COM(2014) 168 final

2014/C 451/16

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Nyitott és biztonságos Európa: váltsuk valóra! — (COM(2014) 154 final)

2014/C 451/17

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Unió 2020-ig tartó igazságügyi ütemterve – A bizalom, a növekedés és a mobilitás erősítése az Unión belül — (COM(2014) 144 final)

2014/C 451/18

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről — (COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD))

2014/C 451/19

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret — COM(2013) 882 final

2014/C 451/20

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Véleménye A repülőterek finanszírozására és a regionális repülőterekről közlekedő légitársaságoknak nyújtott indulási célú állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatások felülvizsgálata — C(2014) 963 final

2014/C 451/21

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia — (COM(2013) 659 final)

2014/C 451/22

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A Tiszta levegőt Európának” program (COM(2013) 918 final) Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról (COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD)) Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD)) Javaslat tanácsi határozatra a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 1999. évi jegyzőkönyv módosításának elfogadásáról (COM(2013) 917 final)

2014/C 451/23

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról — [COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)]

2014/C 451/24

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Internetpolitika és internetirányítás: Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában — (COM(2014) 72 final)

2014/C 451/25

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A 2015 utáni hyogói cselekvési keret: kockázatkezelés az ellenálló képesség kiépítéséért — (COM(2014) 216 final)

2014/C 451/26

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről — (COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD)

2014. december 16. 57. évfolyam, C 452

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2014/C 452/01

Az Európai Unió kutatási közös vállalkozásainak 2013. évi éves számvevőszéki ellenőrzésével kapcsolatos eredmények összefoglalása

2014/C 452/02

Jelentés az ARTEMIS Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014/C 452/03

Jelentés a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014/C 452/04

Jelentés az ENIAC Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014/C 452/05

Jelentés az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014/C 452/06

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014/C 452/07

Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014/C 452/08

Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt

2014. december 17. 57. évfolyam, C 453
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 453/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7445 – 3i Group/Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 453/02

A Tanács határozata (2014. december 15.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa egy német tagjának kinevezéséről

 

Európai Bizottság

2014/C 453/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 453/04

A Bizottság határozata (2014. december 12.) a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik ország értesítéséről

2014/C 453/05

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. november 14-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39633(1) – Garnélarákok ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Írország

2014/C 453/06

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. november 25-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39633(2) – Garnélarákok ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Írország

2014/C 453/07

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Garnélarákok ügy (AT.39633)

2014/C 453/08

Összefoglaló a 2013. november 27-i, az EUMSZ 101. cikkével összefüggő eljáráshoz kapcsolódó bizottsági határozatról (AT.39633 – Garnélarákok ügy) (az értesítés a C(2013) 8286. számú dokumentummal történt)

2014/C 453/09

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. június 20-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39965 Gombák ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Németország

2014/C 453/10

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Gombák ügy (AT.39965)

2014/C 453/11

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. június 25.) (AT.39965 – Gombák ügy) (az értesítés a C(2014) 4227 final számú dokumentummal történt)

 

Számvevőszék

2014/C 453/12

22/2014. sz. különjelentés: „A gazdaságosság elvének alkalmazása: az Unió által finanszírozott vidékfejlesztési projektekre nyújtott támogatások költségeinek ellenőrzés alatt tartása”

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 453/13

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony vagy gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis de Beckenrand” – iránti kérelemről)

2014/C 453/14

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése

 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 453/15

A CHAP(2012) 710 számú panasz lezárása
2014. december 17. 57. évfolyam, C 454

 

IV   Tájékoztatások

2014/C 454/01

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/02

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. évi tevékenységre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/03

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/04

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/05

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/06

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/07

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/08

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/09

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/10

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/11

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség Bevételiről és kiadásiról szóló kimutatása a 2014-es pénzügyi évre – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/12

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség Bevételiről és kiadásiról szóló kimutatása a 2014-es pénzügyi évre – 2. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/13

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/14

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/15

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás – Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségének bevételi és kiadási kimutatása a 2014-es pénzügyi évre – 1. sz. költségvetés-módosítás – A nomenklatúrát 2014-ben megváltoztatták és a 2013. évi költségvetés számadatait az új nomenklatúrának megfelelően tüntették fel az érthetőség érdekében

2014/C 454/16

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/17

A Fúziósenergia-Fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/18

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

2014/C 454/19

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2014. december 18. 57. évfolyam, C 455
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 455/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7405 – Yanfeng/JCI Interiors business)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 455/02

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 455/03

Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. július 7-jei ülésén megfogalmazott véleménye az alábbi ügyre vonatkozó határozattervezetről: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás) – Előadó: Horvátország

2014/C 455/04

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás) (M.7184)

2014/C 455/05

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. július 23.) a 139/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1) bekezdésének megsértésével megvalósított összefonódás miatti bírság kiszabásáról (Ügyszám: M.7184 – Marine Harvest/Morpol (a 14. cikk (2) bekezdésében szereplő eljárás szerint))

 

Számvevőszék

2014/C 455/06

21/2014. sz. különjelentés: „Európai uniós finanszírozásban részesült repülőtéri infrastruktúrák: alacsony értékarányosság”

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 455/07

Munkaszüneti napok a 2015. évben: EGT-tag EFTA-államok és EGT-intézmények

 

V   Hirdetmények

  KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 455/08

Pályázati felhívás – EACEA/30/2014 – Erasmus+ program – 3. kulcstevékenység: a szakpolitikai reform támogatása – a szakpolitika megújítását célzó kezdeményezések – Szakpolitikai kísérletek az iskolai oktatás ágazatában
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2014/C 455/09

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. október 17-én Izland ellen benyújtott kereset (E-20/14. sz. ügy)

2014/C 455/10

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. október 22-én Izland ellen benyújtott kereset (E-21/14. sz. ügy)
2014. december 18. 57. évfolyam, C 456

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 456/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. december 19. 57. évfolyam, C 457
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 457/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7450 – EQT VI/Siemens Audiologische Technik)

2014/C 457/02

Állami támogatások engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke értelmében – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 457/03 Az Európai Parlament közleménye az Európai Polgár díjról CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
 

Tanács

2014/C 457/04 Értesítés a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/932/KKBP tanácsi határozatban, illetve az 1352/2014/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2014/C 457/05

Értesítés a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1352/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére
  Európai Bizottság
  Euroátváltási árfolyamok

2014/C 457/06

2014/C 457/06

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 457/07

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes szolárüvegek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vizsgálat újraindításáról

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 457/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7417 – Sime Darby/New Britain Palm Oil)

2014/C 457/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7472 – Rhône Capital/Goldman Sachs/Neovia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 457/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and production JVS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 457/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7465 – Arkema/Bostik)

2014. december 19. 57. évfolyam, C 457A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 457A/01

Álláshirdetés a londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatói álláshelyére (ideiglenes alkalmazott – AD 15 besorolási fokozat) — COM/2014/10367

2014/C 457A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. december 19. 57. évfolyam, C 458
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  VÉLEMÉNYEK
 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

Az EGSZB 501. plenáris ülése (2014. szeptember 10–11.)

2014/C 458/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A társadalmi párbeszéd struktúrája és megszervezése a valódi gazdasági és monetáris unió (GMU) összefüggésében (feltáró vélemény)

2014/C 458/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az európai bevándorláspolitikák (feltáró vélemény)

2014/C 458/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Szociális hatású beruházások (saját kezdeményezésű vélemény)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

Az EGSZB 501. plenáris ülése (2014. szeptember 10–11.)

2014/C 458/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról COM(2014) 212 final – 2014/0120 (COD)

2014/C 458/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a gázüzemű berendezésekről COM(2014) 258 final – 2014/0136 (COD)

2014/C 458/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégiájáról COM(2014) 357 final és Az Európai Unió adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégiája: kutatás, fejlesztés és innováció a kkv-knél (feltáró vélemény az EU olasz elnökségének felkérésére)

2014/C 458/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az 562/2006/EK és a 767/2008/EK rendelet módosításáról COM(2014) 163 final – 2014/0095 (COD) és Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Uniós Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) COM(2014) 164 final – 2014/0094 (COD)

2014/C 458/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról COM(2014) 221 final – 2014/0124 (COD)

2014/C 458/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az eresztőhálós halászat tilalmáról, a 850/98/EK, a 812/2004/EK, a 2187/2005/EK és az 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről COM(2014) 265 final – 2014/0138 (COD)

2014/C 458/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Zöld könyv a mobil egészségügyről (m-egészségügy) COM(2014) 219 final

2014/C 458/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU tengerhajózási biztonsági stratégiája

2014. december 19. 57. évfolyam, C 459

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2014/C 459/01

7/2014. sz. vélemény (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése és 322. cikkének (2) bekezdése alapján) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2014. december 19. 57. évfolyam, C 460
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 460/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 460/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 460/03

Állami támogatás — Hollandia SA.38374 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) számú állami támogatás — A Starbucksnak nyújtott állítólagos támogatás — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 460/04

Állami támogatás — Franciaország SA.38544 (2014/C) (ex 2014/N) számú állami támogatás — A Kem One SAS átszervezését kísérő kivételes és ideiglenes csomagterv — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 460/05

Állami támogatás — Portugália SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) számú állami támogatás — PT — LIP — Volkswagen Autoeuropa, Lda — Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 460/06

Állami támogatás — Franciaország SA.38644 (2014/C) (ex 2014/NN) számú állami támogatás – Franciaország — A FagorBrandt átszervezését kísérő kivételes és ideiglenes csomagterv — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014. december 20. 57. évfolyam, C 461

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 461/01

A Bizottság véleménye (2014. december 18.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló (EKB/2014/19) európai központi banki ajánlásról

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 461/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7398 – Mirael/Ferrovial/NDH1)

2014/C 461/03

Eljárásindítás (Ügyszám: M.7292 – DEMB/Mondelēz/Charger OpCo)

2014/C 461/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7453 – Cutrale/Safra/Chiquita)

2014/C 461/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7413 – Cheung Kong Holdings/Mitsubishi Corporation/JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 461/06

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó új költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2014/C 461/07

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2014/C 461/08

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2014/C 461/09

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 5. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2014/C 461/10

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2014/C 461/11

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 7. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

2014/C 461/12

A Tanács határozata (2014. december 12.) az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

 

Európai Bizottság

2014/C 461/13

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 461/14

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 18.) a 2014. évi munkaprogram megállapításáról és az uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott pénzügyi hozzájárulásról szóló 2014/C 244/06 végrehajtási rendelet módosításáról

2014/C 461/15

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló bizottsági határozatok összefoglalója (közzétéve az 1907/2006/EK rendelet 64. cikke (9) bekezdésének megfelelően)

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 461/16

Értesítés az Indiából származó szilíciumos mangán behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

2014/C 461/17

Értesítés az Indiából származó, alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 461/18

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7474 – QIA/BPP/Songbird) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 461/19

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail:


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79876/2014