spacer
  9. évfolyam 50. szám 2014.12.10.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

2014 a cégtörlések éve

Rekord közelében maradt a megszűnő cégek száma Magyarországon novemberben, így az év egészében szinte biztosan több mint 40 ezer céget töröl a cégbíróság a tavalyi 33 ezer után. Mivel a megszűnések növekedését csekély cégalapítási kedv kíséri, az év egészében akár 15 ezerrel is csökkenhet a működő társaságok száma. Ez azonban az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató szerint inkább pozitív, mint negatív fejlemény, hiszen még így is a „kis cégek országa” maradunk.

Minden valószínűség szerint 40-41 ezer körül áll majd meg a megszűnő cégeket számláló mutató december végén, azaz mintegy negyedével emelkedik az éven belül törölt társaságok száma az egy évvel korábbi 33 ezerhez képest. A folyamatot a másik oldalon mérsékelt cégalapítási kedv kíséri, a két hatás pedig együtt oda vezethet, hogy év végén 14-15 ezerrel kevesebb működő vállalkozás lesz Magyarországon, mint egy évvel korábban.

„Az adat látszólag ellentmond annak, hogy növekedésnek indult a gazdaság, de a cégstatisztikák elemzése inkább arra utal, hogy a hatósági szigor miatt kiesnek a rendszerből azok a vállalkozások, amelyek egyébként is inaktívak voltak” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezetője. Ezt támasztja alá, hogy dinamikusan emelkedik a cégbíróság által elrendelt kényszertörlés végeredményeként és a végelszámolás után megszűnő cégek aránya – miközben sajnos továbbra is a felszámolási eljárások dominálnak.

Tovább a teljes cikkre


Kapcsolódjon ki egy nemes célért!

Hegedűs a háztetőn jótékonysági előadás a Vígszínházban, 2014.12.14-én.

A jegyvásárlással nemcsak egy remek színdarabban lehet része, de a Szent Margit Kórház központi műtőjének fejlesztését, és a betegek mielőbbi hazatérést is támogathatja.

Tovább

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 49. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 335
Végelszámolás 108
Hivatalból való törlés 244

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 38
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2023

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 493 db.

A héten 12 093 cégnév, 3 216 székhelycím és 762 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 505 408 db.

Magyar Közlöny 164-168/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

164/2014. december 3.

 

 

297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.12.03.

Köf.5032/2014/3. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.12.03.

Köf.5034/2014/5. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.12.03.

42/2014. (XII. 3.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról

 2014.12.03.

450/2014. (XII. 3.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.12.03.

451/2014. (XII. 3.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.12.03.

452/2014. (XII. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.12.03.

1700/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról

 2014.12.03.

1701/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program módosításáról

 2014.12.03.

1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

 2014.12.03.

1703/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] projekt első szakaszának a Közlekedés Operatív Program 1. prioritásából történő finanszírozásáról, az „M8–M4 elválási csomópont előkészítése és kivitelezési munkái” című projekt 2014–2020 programozási időszakban történő megvalósításáról, valamint az „M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11,6–23,2 km. sz. (M6 ap.–51. sz. főút közötti) szakaszon” című projekt 2014–2020 programozási időszakba történő átütemezéséről

 2014.12.03.

1704/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2014.12.03.

1705/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0034 azonosító számú („55. sz. főút tervezett Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat 2014–2020 közötti programozási időszakban történő megvalósításáról

 2014.12.03.

1706/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

 2014.12.03.

1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról

 2014.12.03.

137/2014. (XII. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.12.03.

138/2014. (XII. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.12.03.

1451/2014. (XII. 3.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.12.03.

165/2014. december 4.

 

 

1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozat

A Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

 2014.12.04.

166/2014. december 5.

 

 

298/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

 2015.01.01.

299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

 2014.12.06.

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.12.06.

301/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A repülőtér légiközlekedés-védelme céljából szedett díjak tervezése, jóváhagyása és felhasználása ellenőrzésének szabályairól

 2015.01.04.

302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről

 2015.01.04.

303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat-  és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 2014.12.06.

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.12.06.

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

 2014.12.13.

54/2014. (XII. 5.)  BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 2015.03.05.

1004/2014. (XII. 5.) AB Tü. határozat

Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának összetételéről

 2014.12.01.

453/2014. (XII. 5.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.12.05.

454/2014. (XII. 5.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.12.05.

455/2014. (XII. 5.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 2014.12.05.

456/2014. (XII. 5.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 2014.12.05.

1709/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az egyrészről a nyugat-afrikai államok, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az igazságügyi politikáról

 2014.12.06.

1711/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az egészségügyi alapellátási rendszer felülvizsgálatáról és az azzal összefüggő feladatokról

 2014.12.05.

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az Idősek Tanácsáról

 2014.12.06.

1713/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.05.

1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.12.05.

1716/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 2014.12.05.

1717/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 2014.12.05.

1718/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

 2014.12.05.

1719/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.05.

1720/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.12.05.

1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 2014.12.05.

139/2014. (XII. 5.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

140/2014. (XII. 5.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

141/2014. (XII. 5.) ME határozat

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

142/2014. (XII. 5.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

143/2014. (XII. 5.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

144/2014. (XII. 5.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.12.05.

167/2014. december 5.    
305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2015.01.01.

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

2015.01.01.

307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2014.12.06.

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

2015.01.01.

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet A rendőrségi fogdák rendjéről

2015.01.01.

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

2015.01.01.

58/2014. (XII. 5.) BM rendelet

A pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

2015.01.01.

30/2014. (XII. 5.) FM rendelet

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről

2014.12.15.

Köf.5040/2014/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2014.12.05.

1722/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat, valamint a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról szóló 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

2014.12.06.

1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.12.05.

1724/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című) projekt támogatásának növeléséről

2014.12.05.

1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósítani tervezett egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

2014.12.05.

1726/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

2014.12.05.

1727/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0030 azonosító számú („76. sz. főút Hévíz elkerülő szakaszainak építése” című) projekt támogatásának növeléséről

2014.12.05.

1728/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0045 azonosító számú („Integrált úthálózat-üzemeltetés megvalósítás” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

2014.12.05.

168/2014. december 5.

 

 

2014. évi LXXV. törvény

Az európai területi társulásról

 2014.12.20.

2014. évi LXXVI. törvény

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

 2014.12.06.

2014. évi LXXVII. törvény

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

 2014.12.06.

2014. évi LXXVIII. törvény

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 2014.12.06.

2014. évi LXXIX. törvény

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

 2014.12.06.

1729/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

A 2015-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 2014.12.05.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. december 1. 57. évfolyam, L 345

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/857/EU (2014. december 1.) határozata

a schengeni vívmányok egyes, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén elfogadott uniós jogi aktusokban foglalt rendelkezései alkalmazásában való részvételre irányuló szándéknak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága általi bejelentéséről, valamint a 2000/365/EK és a 2004/926/EK határozat módosításáról

A Bizottság 2014/858/EU (2014. december 1.) határozata

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről

2014. december 2. 57. évfolyam, L 346

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása

 

RENDELETEK

A Tanács 1275/2014/EU (2014. december 1.) végrehajtási rendelete

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

A Tanács 1276/2014/EU (2014. december 1.) végrehajtási rendelete

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

A Bizottság 1277/2014/EU (2014. december 1.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a lazalocid anyag tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1278/2014/EU (2014. december 1.) végrehajtási rendelete

a 967/2006/EK, a 828/2009/EK, a 891/2009/EK és a 75/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 1279/2014/EU (2014. december 1.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/859/EU (2014. november 25.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy egyesült királysági tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/860/KKBP (2014. december 1.) határozata

az Afrika szarván folytatott közös biztonság- és védelempolitika missziókat és műveletet szolgáló uniós műveleti központ aktiválásáról szóló 2012/173/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról

A Tanács 2014/861/KKBP (2014. december 1.) határozata

az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról szóló 2012/699/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/862/KKBP (2014. december 1.) végrehajtási határozata

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról

A Tanács 2014/863/KKBP (2014. december 1.) végrehajtási határozata

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

A Bizottság 2014/864/EU (2014. november 28.) végrehajtási határozata

a Németországban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 9112. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Tunézia Társulási Tanács 1/2014 2014/865/EU (2014. szeptember 26.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 152., 2008.6.11. )
2014. december 3. 57. évfolyam, L 347

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/866/EU (2014. október 21.) határozata

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

 

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről

 

RENDELETEK

A Bizottság 1280/2014/EU (2014. november 26.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Bra [OEM])

A Bizottság 1281/2014/EU (2014. december 1.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIh, VIIj és VIIk övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1282/2014/EU (2014. december 2.) végrehajtási rendelete

a 180/2014/EU végrehajtási rendeletnek a spanyol és a francia legkülső régiókból és az érintett harmadik országokból exportálható vagy elszállítható feldolgozott termékek maximális mennyisége tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1283/2014/EU (2014. december 2.) végrehajtási rendelete

a Koreai Köztársaságból és Malajziából származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

A Bizottság 1284/2014/EU (2014. december 2.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1285/2014/EU (2014. december 2.) végrehajtási rendelete

az 1187/2009/EK rendeletben említett kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba exportálandó egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteliengedély-kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–PFSZ Vegyes Bizottság 1/2014 2014/867/EU (2014. május 8.) határozata

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, a származó termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról

Az EU–Egyiptom Társulási Tanács 1/2014 2014/868/EU (2014. szeptember 4.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról

Az EU–Marokkó Társulási Tanács 1/2014 2014/869/EU (2014. október 3.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról

 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. július 22-i 1014/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 283., 2014.9.27. )
2014. december 4. 57. évfolyam, L 348

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1287/2014/EU (2014. november 28.) végrehajtási rendelete

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

A Bizottság 1288/2014/EU (2014. december 3.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1289/2014/EU (2014. december 3.) végrehajtási rendelete

a kvótán felüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról és a kiviteli engedély iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

Az Európai Központi Bank 2014/870/EU (2014. november 19.) iránymutatása

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/46)

  Helyesbítések
Helyesbítés a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a cellulóz, a papír és a karton gyártása tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2014. szeptember 26-i 2014/687/EU bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 284., 2014.9.30. )
Helyesbítés a Portugália által a Caixa Geral de Depósitos számára nyújtott SA.35062 (13/N-2) állami támogatásról szóló, 2013. július 23-i 2014/767/EU bizottsági határozathoz ( HL L 323., 2014.11.7. )
Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) ( HL L 300., 2009.11.14. )
2014. december 5. 57. évfolyam, L 349
 

I   Jogalkotási aktusok

  IRÁNYELVEK
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/104/EU (2014. november 26.) irányelve a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1290/2014/EU (2014. december 4.) rendelete

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet és a 833/2014/EU rendeletet módosító 960/2014/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1291/2014/EU (2014. július 16.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a falak és mennyezetek burkolására használt, EN 13986 szabvány szerinti fa alapanyagú lemezek és EN 14915 szabvány szerinti tömör fa falburkolatok tűzvédelmi képesség tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

A Bizottság 1292/2014/EU (2014. július 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az EN 14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

A Bizottság 1293/2014/EU (2014. július 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az EN 13658-1 harmonizált szabvány szerinti, belső vakolathoz használt fém vakolattartók és vakolóprofilok, az EN 13658-2 harmonizált szabvány szerinti, külső vakolathoz használt fém vakolattartók és vakolóprofilok, valamint az EN 14353 harmonizált szabvány szerinti fém vakolóprofilok és kiegészítő profilok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről

A Bizottság 1294/2014/EU (2014. december 4.) végrehajtási rendelete

az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő bejelentési díj és vizsgálati díj tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1295/2014/EU (2014. december 4.) végrehajtási rendelete

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1296/2014/EU (2014. december 4.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/105/EU (2014. december 4.) végrehajtási irányelve

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/871/EU (2014. december 1.) határozata

az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló egyezmény részes feleinek nyolcadik konferenciáján az egyezmény I. mellékletének módosítására irányuló javaslat kapcsán az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/872/KKBP (2014. december 4.) határozata

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat és a 2014/512/KKBP határozatot módosító 2014/659/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/873/EU (2014. december 3.) végrehajtási határozata

a Mianmarból behozott és emberi fogyasztásra szánt egyes halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó bizonyos védőintézkedésekről szóló 2002/249/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 9057. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/874/EU (2014. december 3.) végrehajtási határozata

az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2008/866/EK határozatnak az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 9113. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/875/EU (2014. december 4.) végrehajtási határozata

a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a vízben és a víz felszínén úszó szabadidős eszközökre vonatkozó EN 15649-2:2009+A2:2013 szabvány és a helyhez kötött edzőkészülékekre vonatkozó EN 957-6:2010+A1:2014 szabvány hivatkozásainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről

  Helyesbítések
Helyesbítés az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 4-i 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 138., 2014.5.13. )
2014. december 6. 57. évfolyam, L 350

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1297/2014/EU (2014. december 5.) rendelete

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A Bizottság 1298/2014/EU (2014. december 5.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/876/EU (2014. november 26.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/877/EU (2014. november 26.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Írország „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/878/EU (2014. november 26.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Finnország EGF/2014/008 FI/STX Rauma referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/879/EU (2014. november 26.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores” referenciaszámú kérelme)

  Helyesbítések
Helyesbítés az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat és a 2014/512/KKBP határozatot módosító 2014/659/KKBP határozat módosításáról szóló, 2014. december 4-i 2014/872/KKBP tanácsi határozathoz ( HL L 349., 2014.12.5. )
2014. december 1. 57. évfolyam, C 430

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 430/01

A Tanács egységes szerkezetbe foglalt határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről

2014/C 430/02

A Tanács egységes szerkezetbe foglalt határozata (2004. december 22.) a schengeni vívmányok rendelkezései egyes részeinek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által való alkalmazásáról

2014/C 430/03

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott azon uniós jogi aktusoknak a felsorolása, amelyeknek az Egyesült Királyság tekintetében való alkalmazása az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 10. cikke (4) bekezdésének második mondata értelmében 2014. december 1-jével megszűnik

2014/C 430/04

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtt elfogadott azon uniós jogi aktusoknak a felsorolása, amelyeket a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően egy, az Egyesült Királyságra alkalmazandó jogszabály módosított, és amelyek ennélfogva módosított vagy helyettesített formában továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyság tekintetében

2014. december 1. 57. évfolyam, C 431
  IV   Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Az Európai Unió Bírósága
2014/C 431/01 Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2014/C 431/02 A Bíróság új tagjának eskütétele

2014/C 431/03

A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

2014/C 431/04

A Bíróság által a 2014. október 14-i általános értekezletén elfogadott határozatok

2014/C 431/05

Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák

2014/C 431/06

A Bíróság eljárási szabályzatának 107. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése

2014/C 431/07

A Bíróság eljárási szabályzatának 193. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése

2014/C 431/08

Az első főtanácsnok kijelölése

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 431/09

C-488/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 9-i végzése (az Okrazhen sad – Targovishte [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Parva Investitsionna Banka” AD, „UniKredit Bulbank” AD, „Siyk Faundeyshan” LLS, kontra „Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost” AD, Sindik na „Ear Proparti Developmant – v nesastoyatelnost” AD (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1896/2006/EK rendelet — A „nem vitatott pénzkövetelések” fogalma — Fizetésképtelenségi eljárás — Vitatott követelésre vonatkozó, nem bíróság által kiállított okirat — A felszámolás alá vont vagyonra vezetett végrehajtás iránti, ilyen okirat alapján előterjesztett kérelem — Az 1896/2006 rendelet hatálya alá nem tartozó helyzet — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 431/10

C-521/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 11-i végzése – Think Schuhwerk GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A megkülönböztető képesség hiánya — Piros cipőfűzővégek — A Törvényszék eljárási szabályzatának 122. cikke — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2014/C 431/11

C-199/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 25-i végzése (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kárász János kontra Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikke — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 431/12

C-204/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése (a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Szabó István Tivadar kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adótartozást felhalmozó gazdasági társaság — E társaság vezető tisztségviselője, akit nem lehet másik társaságban vezető tisztségviselőként alkalmazni — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Az értelmezni kért uniós jogi rendelkezések alkalmazhatóságának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya — Hipotetikus jellegű kérdések — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 431/13

C-387/14. sz. ügy: A Krajowa Izba Odwoławcza (Lengyelország) által 2014. augusztus 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Esaprojekt Sp. z o. o. kontra Województwo Łódzkie

2014/C 431/14

C-397/14. sz. ügy: A S±d Najwyższy (Lengyelország) által 2014. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polkomtel Sp. z o. o. kontra Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

2014/C 431/15

C-400/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-372/11. sz., Basic AG Lebensmittelhandel kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. június 26-án hozott ítélete ellen a Basic AG Lebensmittelhandel által 2014. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés

2014/C 431/16

C-404/14. sz. ügy: A Nejvyąąí soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2014. augusztus 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marie Matouąková, hagyatéki eljárásban kijelölt bírósági biztos kontra Misha Martinus és Elisabeth Jekaterina Martinus képviseletében David Sedlák eseti gondnok; Beno Jeriël Eljada Martinus

2014/C 431/17

C-405/14. sz. ügy: A Nejvyąąí správní soud (Cseh Köztársaság) által 2014. augusztus 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PST CLC a.s. kontra Generální ředitelství cel

2014/C 431/18

C-406/14. sz. ügy: A Wojewódzki S±d Administracyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2014. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wrocław – Miasto na prawach powiatu kontra Minister Infrastruktury i Rozwoju

2014/C 431/19

C-416/14. sz. ügy: A Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Olaszország) által 2014. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA kontra Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

2014/C 431/20

C-425/14. sz. ügy: A Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) által 2014. szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Impresa Edilux srl, az ATI meghatalmazottjaként Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) kontra Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, l Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

2014/C 431/21

C-426/14. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2014. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Heart Life Croce Amica Srl kontra Regione Piemonte

2014/C 431/22

C-432/14. sz. ügy: A Conseil de prud'hommes de Paris (Franciaország) által 2014. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – David Van der Vlist kontra Bio Philippe Auguste SARL

2014/C 431/23

C-386/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 24-i végzése – Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság

2014/C 431/24

C-93/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 9-i végzése (az Audiencia Provincial de Navarra [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

2014/C 431/25

C-130/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 12-i végzése – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

2014/C 431/26

C-279/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 9-i végzése (a Landgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Catharina Smets, Franciscus Vereijken kontra TUIfly GmbH

2014/C 431/27

C-316/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 25-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 431/28

C-337/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 23-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elvira Mandl, Helmut Mandl kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 431/29

C-364/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 16-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Annette Lorch, Kurt Lorch kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 431/30

C-365/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. szeptember 12-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler kontra Condor Flugdienst GmbH

 

Törvényszék

2014/C 431/31

T-453/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 21-i ítélete – Szajner kontra OHIM – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) [„Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A LAGUIOLE közösségi szóvédjegy — A Forge de Laguiole korábbi francia cégnév — A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 8. cikkének (4) bekezdése”]

2014/C 431/32

T-268/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 21-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság („A Bíróság tagállami kötelezettségszegést megállapító ítélete végrehajtásának elmulasztása — Kényszerítő bírság — Kényszerítő bírságot megállapító határozat — Visszatéríttetési kötelezettség — Csődeljárás alatt álló vállalkozások — A szóban forgó csődeljárások tárgya — Szükséges gondosság — Bizonyítási teher”)

2014/C 431/33

T-405/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – Justice & Environment (Amsterdam, Hollandia) kontra Bizottság („Jogszabályok közelítése — A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátása — Forgalombahozatali engedélyezési eljárás — Belső felülvizsgálat iránti kérelem — A megtámadott vagy érintett határozatok megsemmisítése — A jogvita tárgyának megszűnése — Okafogyottság”)

2014/C 431/34

T-354/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 17-i végzése – Afepadi és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Élelmiszerek címkézésén és reklámanyagaiban használt, egészségre vonatkozó állítások — 432/2012/EU rendelet — (11), (14) és (17) preambulumbekezdés — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 431/35

T-59/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 7-i végzése – BT kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Szerződés meghosszabbításának elmaradása — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 76. cikke”)

2014/C 431/36

T-83/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – BS kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — A személyzeti szabályzat 73. cikke — Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó szabályzat — A kollegialitás elve — A jogvita jogi jellege — Fizikai és mentális rokkantság foka — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan helytelenül megalapozott fellebbezés”)

2014/C 431/37

T-230/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – HTC Sweden kontra OHIM – Vermop Salmon (TWISTER) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

2014/C 431/38

T-497/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – Boston Scientific Neuromodulation kontra OHIM (PRECISION SPECTRA) [„Közösségi védjegy — A PRECISION SPECTRA közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset”]

2014/C 431/39

T-583/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i végzése – Shire Pharmaceutical Contracts kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények — 1901/2006/EK rendelet — 37. cikk — Ritka betegségek szabadalmi oltalom alatt nem álló gyógyszerei piaci kizárólagossági időtartamának meghosszabbítása — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 431/40

T-286/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Röchling Oertl Kunststofftechnik kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/41

T-287/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Schaeffler Technologies kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/42

T-288/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Energiewerke Nord kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/43

T-294/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Klemme kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/44

T-295/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Autoneum Germany kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/45

T-296/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Erbslöh kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/46

T-297/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Walter Klein kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/47

T-298/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Erbslöh Aluminium kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/48

T-300/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Fricopan Back kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/49

T-301/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Michelin Reifenwerke kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés nemzeti támogatása — Állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást megindító bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris”)

2014/C 431/50

T-521/14. sz. ügy: 2014. július 4-én benyújtott kereset – Svédország kontra Bizottság

2014/C 431/51

T-642/14. sz. ügy: 2014. augusztus 29-én benyújtott kereset – JP Divver Holding Company kontra OHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

2014/C 431/52

T-660/14. sz. ügy: 2014. szeptember 12-én benyújtott kereset – SV Capital kontra EBH

2014/C 431/53

T-670/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Milchindustrie-Verband és Deutscher Raiffeisenverband kontra Bizottság

2014/C 431/54

T-681/14. sz. ügy: 2014. szeptember 18-án benyújtott kereset – El-Qaddafi kontra Tanács

2014/C 431/55

T-682/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Mylan Laboratoires kontra Bizottság

2014/C 431/56

T-683/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-26/13. sz., Morgan kontra OHIM ügyben 2014. július 8-án hozott ítélete ellen Rhys Morgan által 2014. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés

2014/C 431/57

T-684/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Krka kontra Bizottság

2014/C 431/58

T-685/14. sz. ügy: 2014. szeptember 18-án benyújtott kereset – EEB kontra Bizottság

2014/C 431/59

T-689/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-63/13. sz., Psarras kontra ENISA ügyben 2014. július 2-án hozott ítélete ellen az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) által 2014. szeptember 12-én benyújtott fellebbezés

2014/C 431/60

T-690/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Sony Computer Entertainment Europe kontra OHIM – Marpefa (Vieta)

2014/C 431/61

T-701/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Niche Generics kontra Bizottság

2014/C 431/62

T-713/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – IPSO kontra EKB

2014/C 431/63

T-714/14. sz. ügy: 2014. október 8-án benyújtott kereset –Bonney kontra OHIM – Bruno (ATHEIST)

2014/C 431/64

T-715/14. sz. ügy: 2014. október 9-én benyújtott kereset – NK Rosneft és társai kontra Tanács

2014/C 431/65

T-718/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – Hong Kong Group kontra OHIM – WE Brand (W E)

2014/C 431/66

T-721/14. sz. ügy: 2014. október 13-án benyújtott kereset – Belgium kontra Bizottság

2014/C 431/67

T-725/14. sz. ügy: 2014. október 14-én benyújtott kereset – Aalberts Industries kontra Bizottság és az Európai Unió Bírósága

2014/C 431/68

T-727/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition kontra OHIM – H. Young Holdings (animal)

2014/C 431/69

T-728/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition kontra OHIM – H. Young Holdings (animal)

2014/C 431/70

T-592/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – Ratioparts-Ersatzteile kontra OHIM – Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

2014/C 431/71

T-622/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – Ratioparts-Ersatzteile kontra OHIM – Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

2014/C 431/72

T-706/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 1-jei végzése – Tui Deutschland kontra OHIM – Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

2014/C 431/73

T-370/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 2-i végzése – Petropars és társai kontra Tanács

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 431/74

F-23/11. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. október 15-i ítélete – AY kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás — Előléptetés — A 2010. évi előléptetési időszak — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — A felperes előléptetését mellőző határozat)

2014/C 431/75

F-86/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. október 15-i ítélete – van de Water kontra Parlament (Közszolgálat — A tisztviselő jogai és kötelezettségei — A szakmai tevékenység szolgálati jogviszony megszűnését követő folytatására irányuló szándék bejelentése — A személyzeti szabályzat 16. cikke — Az intézmény jogos érdekeivel való összeegyeztethetőség — Tilalom)

2014/C 431/76

F-59/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

2014/C 431/77

F-75/14. sz. ügy: 2014. július 31–én benyújtott kereset – ZZ kontra ECSEL Közös Vállalkozás

2014/C 431/78

F-87/14. sz. ügy: 2014. szeptember 1-jén benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014/C 431/79

F-98/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29–én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014. december 2. 57. évfolyam, C 432

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 432/01

Értesítés a 2014/862/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozatban és a 1275/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 1183/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

2014/C 432/02

Értesítés a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1275/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 1183/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintett személyek részére

2014/C 432/03

Értesítés a 2014/863/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP tanácsi határozatban és az 1276/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2014/C 432/04

Értesítés az 1276/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintett személyek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 432/05

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 432/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7470 – Schibsted/Telenor/SoBazaar JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 432/07

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 432/08

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 432/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. december 2. 57. évfolyam, C 432A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Központi Bank

2014/C 432A/01

Pályázati felhívás a T2S Tanács új, nem központi banki tagjainak kiválasztására és tartaléklista létrehozására — Ref.: PRO-000373

2014/C 432A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. december 3. 57. évfolyam, C 433
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 433/01

Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám: M.7417 – Sime Darby/New Britain Palm Oil)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 433/02

A Tanács következtetései – Az európai audiovizuális politika a digitális korszakban

 

Európai Bizottság

2014/C 433/03

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,05 % 2014. december 1. – Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 433/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

  Európai Bizottság
2014/C 433/05 Értesítés az Indiából származó egyes rozsdamentes acélhuzalok behozatalára vonatkozó visszanyerésre vonatkozó vizsgálat megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 433/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7460 – Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. december 4. 57. évfolyam, C 434

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 434/01

Euroátváltási árfolyamok

 

Számvevőszék

2014/C 434/02

17/2014. sz. különjelentés: „A kiválósági központok létrehozására irányuló uniós kezdeményezés eredményesen járulhat-e hozzá az Uniót kívülről fenyegető vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek mérsékléséhez?”

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 434/03

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 434/04

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

2014/C 434/05

Állami támogatás – Engedélyező határozat

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 434/06

Nyílt versenyvizsga-felhívás

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 434/07

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó, egyetlen kínai exportáló gyártóra (Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.) korlátozódó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 434/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7403 – CSSC Investment/Wärtsilä Dutch Holding/Wärtsilä Switzerland) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. december 4. 57. évfolyam, C 434A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai személyzeti felvételi hivatal (EPSO)

2014/C 434A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás — EPSO/AST/134/14 — Asszisztens (AST 3) a parlamenti munka területén

2014/C 434A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. december 4. 57. évfolyam, C 435

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 435/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. december 5. 57. évfolyam, C 436
  II   Közlemények
  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK
 

Európai Bizottság

2014/C 436/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7011 – SNCF/SNCB/Thalys JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 436/02

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések: A sport mint az innováció és a gazdasági növekedés egyik motorja

 

Európai Bizottság

2014/C 436/03

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 436/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7463 – CVC/Betafence) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 436/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7439 – EPH/Eggborough HoldCo 2) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 436/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/sales and production JVs) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 436/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7276 – GlaxoSmithKline/Novartis vaccines business (excl. influenza)/Novartis consumer health business)

2014/C 436/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7275 – Novartis/GlaxoSmithKline oncology business)
  Helyesbítések

2014/C 436/09

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, az 1270/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére szóló értesítéshez ( HL C 429., 2014.11.29. )
2014. december 5. 57. évfolyam, C 437

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 437/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 437/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 437/03

Állami támogatás – Belgium — SA.19864 (2014/C) – korábbi NN54/2009) sz. állami támogatás — A brüsszeli IRIS közkórházak állami finanszírozása — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 437/04

Állami támogatás – Németország — SA.38418. (2014/C) (korábbi 2014/N.) sz. állami támogatás – Filmförderungsgesetz — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. december 6. 57. évfolyam, C 438
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 438/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7396 – Saudi Aramco/S-OIL)

2014/C 438/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7174 – Federal-Mogul Corporation/Honeywell Friction Materials)

2014/C 438/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7436 – Vista/Tibco)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 438/04

A Tanács következtetései a védőoltásról mint hatékony közegészségügyi eszközről

2014/C 438/05

A Tanács következtetései a betegbiztonságról és az ellátás minőségéről, és ezzel összefüggésben az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia megelőzéséről és leküzdéséről

2014/C 438/06

A Tanács következtetései a betegek érdekeit szolgáló innovációról

 

Európai Bizottság

2014/C 438/07

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 438/08

Az Összefonódásokkal Foglalkozó Tanácsadó Bizottság 2014. augusztus 26-i ülésén megfogalmazott véleménye az alábbi ügyre vonatkozó határozattervezetről: M.7054 – Cemex/Holcim Assets – Előadó: Cseh Köztársaság

2014/C 438/09

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Cemex/Holcim Assets (M.7054)

2014/C 438/10

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. szeptember 9.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: M.7054 – Cemex/Holcim Assets) (Az értesítés a C(2014) 6299 sz. dokumentummal történt)

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 438/11

Felszámolási eljárás – Felszámolási eljárás indítására vonatkozó határozat (2014. szeptember 24-i ECC/1866/2014 rendelet) a CORPORACION DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE SEGUROS, S.A. tekintetében (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően)

2014/C 438/12

A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 438/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.6800 – PRSfM/STIM/GEMA/JV)

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79876/2014