spacer
  9. évfolyam 45. szám 2014.11.06.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Elfogyhat a lendület az építőiparban

Augusztusban mindössze 351 építőipari cég szűnt meg Magyarországon, de ez nem ad okot az ünneplésre, mert a szokásosnál jóval kedvezőbb adat számbavételi okok miatt lóg ki a statisztikából – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. A cégbírósági eljárás felgyorsítása miatt júliusban 844 megszűnéssel még negatív rekordot regisztrált az Opten, így a két hónap átlaga érdemi növekedést mutat a megelőző hónapokhoz képest.

Jelentős kilengéseket produkált az utóbbi két hónapban a cégstatisztika, miután a cégbíróság jelentősen felgyorsította a határozatok közzétételét. Ennek eredményeként júliusban minden ágazatban és minden régióban rekordszámú törlést tettek közzé, augusztusban viszont a szokásosnál jóval kevesebbet. „A technikai hatások kiszűrése után azt tapasztaljuk, hogy továbbra is magas a cégtörlések száma az építőiparban, ami részben a lassú tisztulás következménye, de azt is jelzi, hogy a szektor 2013 második felében indult lendülete elfogyott ” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkhez


Piac és Profit konferencia

EU-pályázatok fóruma

Elindultak a kkv-k versenyképességének javítását szolgáló gazdaságfejlesztési programok

Aktuális információk első kézből az új EU-pályázatokról, operatív programokról, a vidékfejlesztésre szánt forrásokról kompetens kormányzati és vállalati szakértőktől a fórummal egybekötött konferencián. EU-pályázatok Fóruma november 12-én a BCM Nagykereskedelmi központban.

Részletes program és regisztráció

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 44. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 259
Végelszámolás 169
Hivatalból való törlés 91

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 15
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 897

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 357 db.

A héten 6517 cégnév, 1614 székhelycím és 437 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 506630 db.

Magyar Közlöny 145-148/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

145/2014. október 27.

 

 

8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról

 2014.11.04.

44/2014. (X. 27.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.11.01.

45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.11.04.

46/2014. (X. 27.) EMMI rendelet

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.11.04.

17/2014. (X. 27.) FM rendelet

A kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről

 2014.11.04.

407/2014. (X. 27.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.10.27.

408/2014. (X. 27.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.10.27.

126/2014. (X. 27.) ME határozat

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról

 2014.10.27.

146/2014. október 29.

 

 

40/2014. (X. 29.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

 2015.01.01.

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

 2014.11.13.

18/2014. (X. 29.) FM rendelet

Egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

 2014.10.30.

19/2014. (X. 29.) FM rendelet

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

 2014.11.01.

Köf.5025/2014/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.10.29.

39/2014. (X. 29.) OGY határozat

AHungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról

 2014.10.29.

409/2014. (X. 29.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.10.29.

147/2014. október 30.

 

 

2014. évi XLVII. törvény

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

 2015.01.01.

2014. évi XLVIII. törvény

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről

 2014.10.31.

2014. évi XLIX. törvény

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 2014.10.31.

2014. évi L. törvény

Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 2014.10.31.

2014. évi LI. törvény

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2014.10.31.

2014. évi LII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 2014.10.31.

2014. évi LIII. törvény

A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.10.31.

267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.31.

48/2014. (X. 30.) EMMI rendelet

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

 2015.01.01.

33/2014. (X. 30.) NGM rendelet

A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

 2014.11.01.

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

 2014.11.29.

Köf.5020/2014/6. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.10.30.

410/2014. (X. 30.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2014.10.30.

411/2014. (X. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2014.10.30.

412/2014. (X. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2014.10.30.

413/2014. (X. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2014.10.30.

1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat

A Rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.10.30.

148/2014. október 31.

 

 

5/2014. (X. 31.) MvM rendelet

A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

 2014.11.01.

6/2014. (X. 31.) MvM rendelet

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról

 2014.11.01.

49/2014. (X. 31.) BM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

 2014.11.01.

20/2014. (X. 31.) FM rendelet

A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

 2014.11.05.

44/2014. (X. 31.) NFM rendelet

Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.11.01.

414/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.10.31.

415/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.10.31.

416/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.10.31.

417/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.31.

418/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.31.

419/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.31.

420/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.31.

421/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.31.

422/2014. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.31.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. október 28. 57. évfolyam, L 307
 

I   Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU (2014. október 22.) irányelve az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1134/2014/EU (2014. október 23.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1135/2014/EU (2014. október 24.) rendelete

élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről

A Bizottság 1136/2014/EU (2014. október 24.) rendelete

a növényvédő szerekre alkalmazott eljárások tekintetében hozott átmeneti intézkedésekről szóló 283/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1137/2014/EU (2014. október 27.) rendelete

a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének bizonyos állati eredetű, emberi fogyasztásra szánt vágási melléktermékek és belsőségek feldolgozása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1138/2014/EU (2014. október 27.) végrehajtási rendelete

egy, a Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és endo-1,3(4)-béta-glükanáz enzimet tartalmazó készítmény kocák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Adisseo France S.A.S.)

A Bizottság 1139/2014/EU (2014. október 27.) végrehajtási rendelete

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az articsókára, a cukkinire, a narancsra, a klementinre, a mandarinra, a satsumára, a citromra, az almára és körtére kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1140/2014/EU (2014. október 27.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/738/EU (2014. október 9.) végrehajtási határozata

az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2014) 7155. számú dokumentummal történt)

 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a Quinoline Yellow (E 104), a Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) és a Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) felhasználási feltételei és felhasználási mennyiségei tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 16-i 232/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 78., 2012.3.17.)
Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének bizonyos adalékanyagok tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. július 30-i 738/2013/EU bizottsági rendelethez (HL L 204., 2013.7.31.)
2014. október 29. 57. évfolyam, L 308

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1145/2014/EU (2014. október 28.) rendelete

a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló 2488/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1146/2014/EU (2014. október 23.) rendelete

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található antrakinon, benfluralin, bentazon, brómxinil, klórtalonil, famoxadon, imazamox, metil-bromid, propanil és kénsav maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1147/2014/EU (2014. október 23.) végrehajtási rendelete

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1148/2014/EU (2014. október 28.) rendelete

az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., VII., VIII., IX. és X. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1149/2014/EU (2014. október 28.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/100/EU (2014. október 28.) irányelve

a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/739/EU (2014. október 9.) határozata

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodással létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácson belül az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvnek egy új, a származási szabályok tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel történő helyettesítésével összefüggésben az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/740/EU (2014. október 9.) határozata

az Európai Unió nevében az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsának adandó megbízatásra vonatkozóan képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/741/EU (2014. október 21.) határozata

a Kormányzati Beszerzési Megállapodás I. függelékének részét képező, Japánra vonatkozó 3. mellékletében szereplő három társaság listáról való törlésére vonatkozó uniós kifogás visszavonása tekintetében a Kormányzati Beszerzési Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

A Tanács 2014/742/KKBP (2014. október 28.) határozata

a Milošević úr és a környezetébe tartozó személyek ellen irányuló egyedi korlátozó intézkedések fenntartásáról szóló 2000/696/KKBP közös álláspont, valamint az ahhoz kapcsolódó 98/240/KKBP, 98/326/KKBP, 1999/318/KKBP és 2000/599/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 2014/743/EU (2014. október 21.) határozata

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Ciprussal való automatizált adatcsere megindításáról

A Tanács 2014/744/EU (2014. október 21.) határozata

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Észtországgal való automatizált adatcsere megindításáról

A Bizottság 2014/745/EU (2014. március 28.) végrehajtási határozata

a 98/536/EK határozatnak a nemzeti referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1920. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/746/EU (2014. október 27.) határozata

a CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok 2015–2019-es időszakra vonatkozó listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról (az értesítés a C(2014) 7809. számú dokumentummal történt)

2014. október 30. 57. évfolyam, L 309

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1151/2014/EU (2014. június 4.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlása során bejelentendő információkra irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1152/2014/EU (2014. június 4.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta kiszámítása céljából a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1153/2014/EU (2014. október 29.) rendelete

a 198/2006/EK rendeletnek a gyűjtendő adatok, valamint a mintavételi, pontossági és minőségi követelmények tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1154/2014/EU (2014. október 29.) rendelete

élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról

A Bizottság 1155/2014/EU (2014. október 29.) végrehajtási rendelete

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 564/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet svéd nyelvű változatának helyesbítéséről

A Bizottság 1156/2014/EU (2014. október 29.) végrehajtási rendelete

a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1135/2009/EK bizottsági rendelet szlovén nyelvű változatának helyesbítéséről

A Bizottság 1157/2014/EU (2014. október 29.) végrehajtási rendelete

a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok kategóriájába tartozó takarmány-adalékanyagok gyártásával és/vagy forgalomba hozatalával foglalkozó takarmányipari létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményről szóló 141/2007/EK bizottsági rendelet szlovén nyelvű változatának helyesbítéséről

A Bizottság 1158/2014/EU (2014. október 29.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/747/EU (2014. október 28.) határozata

a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és egy dán póttagjának kinevezéséről

A Bizottság 2014/748/EU (2014. október 28.) határozata

a Németország által a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően az FHA, FHB és FSmS típusú tűzoltóövek forgalomba hozatalának tilalmára hozott intézkedésről (az értesítés a C(2014) 7757. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a betétbiztosítási rendszerekről szóló, 2014. április 16-i 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 173., 2014.6.12.)
2014. október 30. 57. évfolyam, L 310

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 63/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 64/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 65/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 66/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 67/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 68/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 69/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 70/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 71/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 72/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 73/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 74/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 75/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 76/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 77/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 78/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 79/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 80/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 81/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 82/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 83/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 84/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 85/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 86/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 88/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 89/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 90/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 91/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 92/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 93/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 94/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 95/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 96/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 97/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 98/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 99/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 100/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 101/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 102/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 103/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 104/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 105/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 106/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 107/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 108/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 109/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 110/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 111/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 112/2014 (2014. május 16.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 47. jegyzőkönyvének (A borkereskedelem technikai akadályainak felszámolása) módosításáról

2014. október 31. 57. évfolyam, L 311

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1159/2014/EU (2014. október 30.) végrehajtási rendelete

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

A Bizottság 1160/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1161/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kiigazításáról

A Bizottság 1162/2014/EU (2014. október 30.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az Európai Központi Bank 1163/2014/EU (2014. október 22.) rendelete

a felügyeleti díjakról (EKB/2014/41)

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/101/EU (2014. október 30.) irányelve

a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2014/749/EU (2014. október 23.) határozata

az Európai Bizottság kinevezéséről

A Tanács 2014/750/KKBP (2014. október 30.) határozata

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról

A Tanács 2014/751/KKBP (2014. október 30.) határozata

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/752/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

Japán központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről

A Bizottság 2014/753/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

Szingapúr központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről

A Bizottság 2014/754/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

Hongkong központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről

A Bizottság 2014/755/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

Ausztrália központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről

A Bizottság 2014/756/EU (2014. október 29.) végrehajtási határozata

az IPBC-t és propikonazolt tartalmazó biocid termékekre vonatkozó egyes engedélyezések tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bejelentett korlátozásokról (az értesítés a C(2014) 7909. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/757/EU (2014. október 29.) végrehajtási határozata

egy IPBC-t tartalmazó biocid termékre vonatkozó engedély tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően bejelentett korlátozásokról (az értesítés a C(2014) 7914. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/758/EU (2014. október 29.) végrehajtási határozata

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a Németország által bejelentett, biocid termékre vonatkozó engedélyezés megtagadására irányuló javaslat elutasításáról (az értesítés a C(2014) 7915. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/759/EU (2014. október 29.) végrehajtási határozata

a 2007/777/EK határozat III. mellékletének a háziasított sertésféléktől származó bizonyos húskészítmények Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvánamintának a Trichinellára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 7921. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/760/EU (2014. október 29.) határozata

a Németország által a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően a „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” hő elleni védőruházat forgalomból való kivonására és forgalomba hozatalának tilalmára hozott intézkedésről (az értesítés a C(2014) 7977. számú dokumentummal történt)

 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/761/EU (2014. október 29.) ajánlása

a belső energiapiaci szabályoknak az EU-tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti megfelelő alkalmazásáról

2014. október 31. 57. évfolyam, L 312

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1101/2014/EU (2014. október 16.) végrehajtási rendelete

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

2014. október 31 57. évfolyam, L 313

 

I   Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2014/EU (2014. október 29.) rendelete

az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU rendelet módosításáról

2014. október 31. 57. évfolyam, L 314

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1164/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

az Ukrajnából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 411/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 1165/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

a 2535/2001/EK rendeletnek az Ukrajnából származó tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek kezelése tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1166/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 412/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 1167/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 413/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 1168/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

az Ukrajnából származó friss és fagyasztott sertéshúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 414/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 1169/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

az egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 416/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

2014. november 1. 57. évfolyam, L 315

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1170/2014/EU (2014. október 29.) végrehajtási rendelete

a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 504/2008/EK bizottsági rendelet szlovén nyelvű változatának helyesbítéséről

A Bizottság 1171/2014/EU (2014. október 31.) rendelete

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., VI., IX., XI. és XVII. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről

A Bizottság 1172/2014/EU (2014. október 31.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/768/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

az ásványolaj- és gázfinomítókban alkalmazott integrált kibocsátáskezelési technikákkal kapcsolatos jelentéstétel céljából a tagállamok által a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának a meghatározásáról (az értesítés a C(2014) 7517. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/769/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

az új könnyű haszongépjárművek gyártói számára a 2013. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről vagy módosításáról (az értesítés a C(2014) 7863. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/770/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

a személygépkocsi-gyártók számára a 2013. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről vagy módosításáról (az értesítés a C(2014) 7877. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/771/EU (2014. október 31.) végrehajtási határozata

a közbeszerzésben hivatkozható univerzális üzleti leírónyelv 2.1. változatának elismeréséről

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A vámügyi együttműködésről és vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodással létrehozott vám-együttműködési vegyes bizottság 2014/772/EU (2014. május 16.) határozata

az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja és a Kínai Népköztársaságnak a vállalkozáso minősített gazdálkodására vonatkozó intézkedéseivel kapcsolatos programjának kölcsönös elismeréséről

2014. október 27. 57. évfolyam, C 380
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 380/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 380/02

C-372/14. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovák Köztársaság) által 2014. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Provident Financial s.r. o. kontra Zdeněk Sobotka

2014/C 380/03

C-398/14. sz. ügy: 2014. augusztus 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

2014/C 380/04

C-402/14. sz. ügy: A Dioikitiko Efeteio Athinon (Görögország) által 2014. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia kontra Elliniko Dimosio

 

Törvényszék

2014/C 380/05

T-170/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Bizottság kontra ID FOS Research (Választottbírósági kikötés — Ipari és nyersanyag-technológia tevékenységre vonatkozó program keretében megkötött pénzügyi támogatási szerződések — A folyósított összegek egy részének visszatérítése — Késedelmi kamatok)

2014/C 380/06

T-425/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („Állami támogatás — Görög kaszinók — Különböző összegű belépődíjakra 80 %-os illetéket kivető szabályozás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Előny”)

2014/C 380/07

T-443/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Gold East Paper és Gold Huasheng Paper kontra Tanács („Dömping — Kínából származó bevont finompapír behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje — Alapos és pártatlan vizsgálat — Védelemhez való jog — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — A megfelelő ügyintézés elve — Bizonyítási teher — Kár — A haszonkulcs meghatározása — Az érintett termék meghatározása — Közösségi gazdasági ágazat — Okozati összefüggés”)

2014/C 380/08

T-443/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Gold East Paper és Gold Huasheng Paper kontra Tanács („Szubvenciók — Kínából származó bevont finompapír behozatala — Módszer — Az előny kiszámítása — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Egyedi jelleg — Értékcsökkenési időszak — Kedvezményes adóztatás — Kiegyenlítő intézkedések — Kár — A haszonkulcs meghatározása — Az érintett termék meghatározása — Közösségi gazdasági ágazat — Okozati összefüggés”)

2014/C 380/09

T-450/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Galileo International Technology kontra OHIM – ESA és Bizottság (GALILEO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GALILEO közösségi ábrás védjegy bejelentése — GALILEO korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az érintett áruk és szolgáltatások közötti hasonlóság hiánya)

2014/C 380/10

T-536/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Aroa Bodegas kontra OHIM – Bodegas Muga (aroa) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az aroa közösségi ábrás védjegy bejelentése — Aro korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részbeni megtagadása)

2014/C 380/11

T-127/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – El Corte Inglés kontra OHIM – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PRO OUTDOOR közösségi szóvédjegy bejelentése — OUTDOOR garden barbecue camping korábbi közösségi ábrás védjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A fellebbezési tanács előtti jogvita tárgya — A 207/2009/EK rendelet 60. cikke és 64. cikkének (1) bekezdése)

2014/C 380/12

T-185/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Continental Wind Partners kontra OHIM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CONTINENTAL WIND PARTNERS közösségi ábrás védjegy bejelentése — Continental korábbi nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részbeni megtagadása)

2014/C 380/13

T-112/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i végzése – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése — »Edam Holland« — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 380/14

T-113/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i végzése – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése — »Gouda Holland« — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 380/15

T-261/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i végzése – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon kontra Bizottság (Kártérítési kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Szerbiában a Versenyvédelmi Bizottság intézményi felkészültségének fejlesztése — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

2014/C 380/16

T-336/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 2-i végzése – Borghezio kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kérelem — Az Európai Parlament elnökének a plenáris ülésen tett azon bejelentése, amelyben tájékoztatja az ülést valamely európai képviselőnek a képviselőcsoportjából való kizárásáról — Keresettel meg nem támadható aktus — A kereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága”)

2014/C 380/17

T-386/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i végzése – Kėdainių rajono Okainių és társai kontra Tanács és Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Közös agrárpolitika — A mezőgazdasági termelők javát szolgáló közvetlen támogatási rendszerek — A Litvániában a 2012. évre vonatkozó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések nyújtásának az engedélyezése — Keresetindítási határidő — Kezdet — Elfogadhatatlanság — Jogellenességi kifogás”)

2014/C 380/18

T-538/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 2-i végzése – Verein Natura Havel és Vierhaus kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A német légi közlekedési jog uniós jognak való megfelelésére vonatkozó, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás keretében keletkezett felszólító levél — A hozzáférés megtagadása — Az ellenőrzési, vizsgálati és pénzügyi ellenőrzési tevékenységek céljaival kapcsolatos kivétel — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

2014/C 380/19

T-499/14. sz. ügy: 2014. június 23-án benyújtott kereset – Ertico – Its Europa kontra Bizottság

2014/C 380/20

T-564/14. sz. ügy: 2014. július 28-án benyújtott kereset – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen kontra OHIM

2014/C 380/21

T-631/14. sz. ügy: 2014. augusztus 22-én benyújtott kereset – Roland kontra OHIM –Louboutin (cipőtalp piros árnyalata)

2014/C 380/22

T-632/14. sz. ügy: 2014. augusztus 25-én benyújtott kereset – Intercon kontra Bizottság

2014/C 380/23

T-638/14. sz. ügy: 2014. augusztus 26-án benyújtott kereset – Frinsa del Noroeste kontra OHIM – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

2014/C 380/24

T-641/14. sz. ügy: 2014. augusztus 28-án benyújtott kereset – Dellmeier kontra OHIM – Dell (LEXDELL)

2014/C 380/25

T-643/14. sz. ügy: 2014. szeptember 1-jén benyújtott kereset – Red Lemon Incorporation kontra OHIM – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

2014/C 380/26

T-647/14. sz. ügy: 2014. szeptember 2-án benyújtott kereset – Infusion Brands kontra OHIM (DUALSAW)

2014/C 380/27

T-648/14. sz. ügy: 2014. szeptember 2-án benyújtott kereset – Infusion Brands kontra OHIM (DUALTOOLS)

2014/C 380/28

T-652/14. sz. ügy: 2014. szeptember 8-án benyújtott kereset – AF Steelcase kontra OHIM

2014/C 380/29

T-657/14. sz. ügy: 2014. szeptember 12-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

2014/C 380/30

T-658/14. sz. ügy: 2014. szeptember 12-én benyújtott kereset – Jurašinović kontra Tanács

2014/C 380/31

T-664/14. sz. ügy: 2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Belgium kontra Bizottság

2014/C 380/32

T-665/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F - 114/13. sz., Klar és Fernandez Fernandez kontra Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen Robert Klar és Francisco Fernandez Fernandez által 2014. szeptember 17-én benyújtott fellebbezés

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 380/33

F-65/14. sz. ügy: 2014. július 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

2014/C 380/34

F-67/14. sz. ügy: 2014. július 17-én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014/C 380/35

F-69/14. sz. ügy: 2014. július 19–én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Értékpapír-piaci Hatóság

2014/C 380/36

F-73/14. sz. ügy: 2014. július 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Europol

2014. október 28. 57. évfolyam, C 381
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 381/01

A Bizottság véleménye (2014. október 24.) a franciaországi Marcoule nukleáris üzemben található DIADEM elnevezésű létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 381/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7397 – CD&R/CHC Group)
2014/C 381/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7351 – Henkel/Spotless Group)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 381/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 381/05

A Bizottság határozata (2014. október 22.) az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport belga tagjának és egyesült királysági póttagjának kinevezéséről

2014/C 381/06

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság – A természetbeni ellátás átlagköltségei

2014/C 381/07

A természetbeni ellátás átlagköltségei

 

Számvevőszék

2014/C 381/08

16/2014. sz. különjelentés „A regionális beruházási eszközök által nyújtott támogatások és a pénzintézeti hitelek ötvözésének eredményessége az Unió külső politikáinak támogatása szempontjából”

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 381/09

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 381/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7404 – Aviva/BZ WBK/JVs) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 381/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7406 – Versalis/Lotte Chemical Corporation/Lotte Versalis Elastomers) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 381/12

Helyesbítés a Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke – a 32. teljes kiadás hetedik kiegészítéséhez (HL C 370., 2014.10.17.)
2014. október 28. 57. évfolyam, C 381A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 381A/01

Munkaerőfelvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

2014/C 381A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. október 28. 57. évfolyam, C 382

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 382/01

Pályázati felhívás – EACEA/31/2014 – Erasmus+ Program, 3. kulcstevékenység: A szakpolitikai reform támogatása – Civil társadalmi együttműködés az oktatás és képzés, valamint az ifjúságpolitika terén

2014. október 29. 57. évfolyam, C 383

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 383/01

A Bizottság véleménye (2014. október 24.) az egyesült királyságbeli „Sellafield Sludge Packaging Plant 1” létesítmény puffertárolójából származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 383/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7360 – 21st Century Fox/Apollo/JV)

2014/C 383/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7423 – Vinci/Imtech ICT)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 383/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 383/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
  V   Hirdetmények
  KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 383/06

Pályázati felhívás – „A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 2015. évi tájékoztatási tevékenységek támogatása”
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 383/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7401 – Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group)
2014. október 30. 57. évfolyam, C 384
  II   Közlemények
  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK
 

Európai Bizottság

2014/C 384/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7418 – Bosch/ZF Lenksysteme)
  IV   Tájékoztatások
  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 384/02 Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 384/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7430 – Fosun/Club Méditerranée) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 384/04

Értesítés a 2014/25/EU irányelv 35. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása – Tagállam által benyújtott kérelem

2014. október 30. 57. évfolyam, C 384A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Europol

2014/C 384A/01

Álláshirdetés: igazgatóhelyettes

2014/C 384A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. október 31. 57. évfolyam, C 385
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 385/01

A Bizottság véleménye (2014. október 29.) a franciaországi Tricastin atomerőmű területén található ATLAS elnevezésű létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 385/02

Tizenhetedik jelentés a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia végrehajtásában elért eredményekről – (2014/I.)

2014/C 385/03

Értesítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozatban, illetve a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 385/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 385/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 385/06

A Bizottság közleménye a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke szerint

  V   Hirdetmények
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 385/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7431 – Mapfre/DL Germany/DL Italy) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 385/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7433 – OTPP/Pamplona/CSC) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. október 31. 57. évfolyam, C 386

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 386/01

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. július 1-jétől2014. július 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 386/02

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. szeptember 1-jétől2014. szeptember 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 386/03

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. szeptember 1-jétől2014. szeptember 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

2014. november 1. 57. évfolyam, C 387
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 387/01

A Tanács határozata (2014. október 28.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2014/C 387/02

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 387/03

Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2014. november 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően.)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 387/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7387 – BP/Statoil Fuel and Retail Aviation)

2014/C 387/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7252 – Holcim/Lafarge)

2014/C 387/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7389 – Aegon Spain/Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 387/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7292 – DEMB/Mondelēz/Charger OpCo)

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 387/08

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 387/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014. november 3. 57. évfolyam, C 388
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 388/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 388/02

C-379/14. sz. ügy: A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2104. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TOP Logistics BV TOP & Van Caem International BV kontra Bacardi & Co. Ltd, Bacardi International Ltd

2014/C 388/03

C-381/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jorge Sales Sinués kontra Caixabank S.A.

2014/C 388/04

C-384/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alta Realitat S.L. kontra Erlock Films és Ulrich Thomsen

2014/C 388/05

C-385/14. sz. ügy: A Juzgado Mercantil no 9 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Youssouf Drame Ba kontra Catalunya Caixa S.A.

2014/C 388/06

C-396/14. sz. ügy: A Klagenævnet for Udbud (Dánia) által 2014. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MT Højgaard A/S és Züblin A/S kontra Banedanmark

2014/C 388/07

C-415/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-564/10. sz., Quimitécnica.com és de Mello kontra Bizottság ügyben 2014. június 26-án hozott ítélete ellen a Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, S.A., y José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. által 2014. szeptember 2-án benyújtott fellebbezés

 

Törvényszék

2014/C 388/08

T-196/11. és T-542/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i ítélete – Mikhalchanka kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Fehéroroszországgal szemben hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Az Unió területére való belépés és a területén történő átutazás korlátozásai — A felperes nevének az érintett személyek jegyzékébe történő felvétele és az e jegyzékben történő fenntartása — Újságíró — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Részleges elfogadhatatlanság — A védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)

2014/C 388/09

T-646/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i ítélete – Ipatau kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Fehéroroszországgal szemben hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Az Unió területére való belépés és a területén történő átutazás korlátozásai — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — A védelemhez való jog — Mérlegelési hiba”)

2014/C 388/10

T-168/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i ítélete – Georgias és társai kontra Tanács és Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — A zimbabwei helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Szerződésen kívüli felelősség — Okozati összefüggés — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség”)

2014/C 388/11

T-195/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i ítélete – Nuna International kontra OHIM – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A nuna közösségi ábrás védjegy bejelentése — NANA és NANU-NANA korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — Az áruk hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 388/12

T-262/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i ítélete – Central Bank of Iran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Perfüggőség — Indokolási kötelezettség — A védelemhez való jog”)

2014/C 388/13

T-317/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i ítélete – Holcim (Romania) kontra Európai Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — Vétkességen alapuló felelősség — Az állítólag ellopott kibocsátási egységekre vonatkozó adatok közlésének és az ezen kibocsátási egységekre vonatkozó összes ügylet megtiltásának Bizottság általi megtagadása — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Objektív felelősség”)

2014/C 388/14

T-493/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 24-i ítélete – Sanofi kontra OHIM – GP Pharm (GEPRAL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi védjegy — GEPRAL szóvédjegy — DELPRAL korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 388/15

T-11/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i ítélete – Tegometall International kontra OHIM – Irega (MEGO) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — MEGO közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Korábbi felszólalási eljárás — A jogerő hiánya)

2014/C 388/16

T-90/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i ítélete – Herdade de S. Tiago II kontra OHIM – Polo/Lauren (V) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A V közösségi ábrás védjegy bejelentése — Egy pólójátékost ábrázoló korábbi közösségi, nemzeti és Benelux ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

2014/C 388/17

T-265/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i ítélete – Polo/Lauren kontra OHIM – FreshSide (Egy kerékpáron ülő, krikett-ütőt tartó fiú ábrája) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Egy kerékpáron ülő, krikett-ütőt tartó fiút ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Pólójátékost ábrázoló korábbi közösségi és nemzeti védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

2014/C 388/18

T-267/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i ítélete – El Corte Inglés kontra OHIM – Gaffashion (BAUSS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BAUSS közösségi szóvédjegy bejelentése — BASS3TRES korábbi közösségi ábrás védjegy — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az összetéveszthetőség hiánya)

2014/C 388/19

T-341/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i ítélete – Groupe Léa Nature kontra OHIM – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SO’BiO ētic közösségi ábrás védjegy bejelentése — SO…? korábbi közösségi és nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 5. cikke — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése)

2014/C 388/20

T-348/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 24-i ítélete – Kadhaf Al Dam kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — A megsemmisítés időbeli hatályának változtatása — Szerződésen kívüli felelősség”)

2014/C 388/21

T-511/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Novartis Europharm kontra Bizottság

2014/C 388/22

T-559/14. sz. ügy: 2014. július 28-án benyújtott kereset – Ackermann Saatzucht a. o. kontra Parlament és Tanács

2014/C 388/23

T-560/14. sz. ügy: 2014. július 28-án benyújtott kereset – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding a. o. kontra Parlament és Tanács

2014/C 388/24

T-636/14. sz. ügy: 2014. augusztus 27-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

2014/C 388/25

T-644/14. sz. ügy: 2014. augusztus 30-án benyújtott kereset – ADR Center kontra Bizottság

2014/C 388/26

T-654/14. sz. ügy: 2014. szeptember 8-án benyújtott kereset – Revolution kontra OHIM (REVOLUTION)

2014/C 388/27

T-656/14. sz. ügy: 2014. szeptember 11-én benyújtott kereset – Peri kontra OHIM (Zsalurögzítő elem formája)

2014/C 388/28

T-659/14. sz. ügy: 2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Instituto dos vinhos do Douro e do Porto kontra OHIM – Bruichladdich Distillery (PORT CARLOTTE)

2014/C 388/29

T-674/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – SEA kontra Bizottság

2014/C 388/30

T-675/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

2014/C 388/31

T-676/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

2014/C 388/32

T-688/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Airport Handling kontra Bizottság

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 388/33

F-54/14. sz. ügy: 2014. június 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

2014/C 388/34

F-70/14. sz. ügy: 2014. július 22-én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

2014/C 388/35

F-71/14. sz. ügy: 2014. július 22-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

2014/C 388/36

F-72/14. sz. ügy: 2014. július 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 388/37

F-74/14. sz. ügy: 2014. július 25-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 388/38

F-76/14. sz. ügy: 2014. augusztus 7–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 388/39

F-78/14. sz. ügy: 2014. augusztus 7–én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra EKSZ

2014/C 388/40

F-79/14. sz. ügy: 2014. augusztus 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

2014/C 388/41

F-81/14. sz. ügy: 2014. augusztus 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra Régiók Bizottsága

2014/C 388/42

F-82/14. sz. ügy: 2014. augusztus 15 –én benyújtott kereset – Z. Z. kontra Európai Bizottság

2014/C 388/43

F-86/14. sz. ügy: 2014. szeptember 1-jén benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!