spacer
  9. évfolyam 48. szám 2014.11.25.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Több mint kétezer milliárd forint tőke norvég és amerikai cégekben

Magyarországon 2010 óta csökken a norvég és egyesült államokbeli érdekeltséggel rendelkező hazai cégek száma – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. Ezek a cégek összességében még mindig ezermilliárdos árbevétellel és kétezer milliárdos saját tőkével bírnak, így fontos részei a magyar gazdaságnak.

A Magyarországon számtalan formában jelen lévő külföldi tőke mára már nélkülözhetetlen részévé vált a gazdaság egészséges fejlődésének. A legfontosabb a hazai cégekbe közvetlenül befektetett tőke, valamint az állampapírokon, pénzintézeteken, befektetési és kockázati alapokon, illetve a tőzsdén keresztül áramló forgalom, de nem szabad elfeledkezni a külföldiek ingatlanbefektetéseiről sem. A hazai vállalatokban jelen lévő külföldi tőke érdekessége, hogy a tulajdoni jogviszony a cégtörvény értelmében nyilvános, így jól kezelhető fokmérője a tőkeáramlásnak.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 47. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 433
Végelszámolás 172
Hivatalból való törlés 303

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 22
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2040

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 517 db.

A héten 13 404 cégnév, 3 343 székhelycím és 721 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 505 767 db.

Magyar Közlöny 156-159/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

156/2014. november 17.

 

 

283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet

A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.18.

428/2014. (XI. 17.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.11.17.

429/2014. (XI. 17.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.11.17.

430/2014. (XI. 17.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.11.17.

1651/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

A Nemzetközi Energia Ügynökség székházáthelyezésének kérdéséről

 2014.11.17.

1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

 2014.11.17.

1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

A Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezete biztosításához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.17.

1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról

 2014.11.17.

1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

A budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez szükséges intézkedésekről

 2014.11.17.

157/2014. november 19.

 

 

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

 2014.11.20.

7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

 2014.11.20.

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.11.20.

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

 2014.12.04.

46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet

Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 2014.11.20.

Köf.5030/2014/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.11.19.

Köf.5033/2014/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.11.19.

1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről

 2014.11.19.

1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.19.

131/2014. (XI. 19.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.11.19.

132/2014. (XI. 19.) ME határozat

Főiskolai tanár kinevezéséről

 2014.11.19.

133/2014. (XI. 19.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

 2014.11.19.

158/2014. november 20.

 

 

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.21.

285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.21.

286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.21.

287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.21.

288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

A ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2014.11.21.

25/2014. (XI. 20.) FM rendelet

Az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

 2014.11.21.

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

 2014.11.21.

431/2014. (XI. 20.) KE határozat

A Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

 2014.11.20.

1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.20.

1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.20.

1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

 2014.11.20.

1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről

 2014.11.20.

1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Sao Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

 2014.11.20.

1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Nemzeti Kastélyprogramról

 2014.11.20.

1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.21.

1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról

 2014.11.20.

1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 2014.11.20.

1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 2014.11.20.

1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 2014.11.20.

1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

 2014.11.20.

1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2014.11.20.

1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról

 2014.11.20.

1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

 2014.11.20.

1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 2014.11.20.

1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról

 2014.11.20.

1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

 2014.11.20.

1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 2014.11.20.

134/2014. (XI. 20.) ME határozat

A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává váláshoz szükséges értesítésről

 2014.11.20.

159/2014. november 21.

 

 

2014. évi LXII. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról

 2014.12.22.

2014. évi LXIII. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

 2014.11.29.

2014. évi LXIV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről

 2015.01.01.

2014. évi LXV. törvény

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

 2014.12.21.

2014. évi LXVI. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

 2014.12.06.

2014. évi LXVII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről

 2014.11.24.

49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet

Az „art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról

 2014.11.22.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. november 18. 57. évfolyam, L 331

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1225/2014/EU (2014. november 17.) végrehajtási rendelete

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 1226/2014/EU (2014. november 17.) rendelete

élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről

A Bizottság 1227/2014/EU (2014. november 17.) végrehajtási rendelete

a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2014. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről és a 879/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1228/2014/EU (2014. november 17.) rendelete

élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről és engedélyezésének elutasításáról

A Bizottság 1229/2014/EU (2014. november 17.) rendelete

élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról

A Bizottság 1230/2014/EU (2014. november 17.) végrehajtási rendelete

a réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 1231/2014/EU (2014. november 17.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/800/KKBP (2014. november 17.) határozata

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) elindításáról és a 2014/486/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/801/KKBP (2014. november 17.) határozata

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/802/EU (2014. november 14.) végrehajtási határozata

a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 8339. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU-Svájc Vegyes Bizottság 1/2014 2014/803/EU (2014. október 10.) határozata

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a biztonsági vámintézkedésekről szóló 2009. június 25-i megállapodás I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett adatok továbbítás alóli mentesítése eseteinek meghatározásáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 304., 2011.11.22.)
Helyesbítés az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2014. április 14-i 2014/252/EU tanácsi határozathoz (HL L 134., 2014.5.7.)
Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelethez (HL L 164., 2009.6.26.)
Helyesbítés az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 153., 2010.6.18.)
2014. november 19. 57. évfolyam, L 332

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/804/KKBP (2014. október 8.) határozata

a Kameruni Köztársaság és az Európai Unió közötti, a Kameruni Köztársaság területén áthaladó, az Európai Unió által vezetett erők jogállásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és megkötéséről

 

Megállapodás levélváltás formájában a Kameruni Köztársaság és az Európai Unió között a Kameruni Köztársaság területén áthaladó, az Európai Unió által vezetett erők jogállásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 1232/2014/EU (2014. november 18.) végrehajtási rendelete

a 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre történő hivatkozások kiigazítása érdekében történő módosításáról, valamint a 215/2014/EU végrehajtási rendelet helyesbítéséről

A Bizottság 1233/2014/EU (2014. november 18.) végrehajtási rendelete

a Horvátországból és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó egyes borokra vonatkozóan közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2597/2001/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1234/2014/EU (2014. november 18.) rendelete

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIB., V. és VIII. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1235/2014/EU (2014. november 18.) végrehajtási rendelete

az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2015. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

A Bizottság 1236/2014/EU (2014. november 18.) végrehajtási rendelete

a Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) által előállított L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 1237/2014/EU (2014. november 18.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/805/EU (2014. november 17.) végrehajtási határozata

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a 2014 és 2020 közötti időszakra létrehozott együttműködési programok jegyzékéről és az egyes programoknak nyújtott teljes támogatás globális összegéről szóló 2014/366/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 8423. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/806/EU (2014. november 18.) végrehajtási határozata

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Webasto akkumulátortöltő napelemtetőnek a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról

A Bizottság 2014/807/EU (2014. november 17.) végrehajtási határozata

az Egyesült Királyságban előforduló, a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes ideiglenes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 8751. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/808/EU (2014. november 17.) végrehajtási határozata

a Hollandiában előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes ideiglenes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 8752. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS-EU Nagykövetek Bizottságának 3/2014 2014/809/EU (2014. október 23.) határozata

a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja igazgatója kinevezésének meghosszabbításáról

2014. november 20. 57. évfolyam, L 333

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1238/2014/EU (2014. november 19.) végrehajtási rendelete

az 59/2011/EU rendeletnek a Szerbiából származó borokra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1239/2014/EU (2014. november 19.) végrehajtási rendelete

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 716/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1240/2014/EU (2014. november 19.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/811/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Belgium „EGF/2013/002 BE/Carsid” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/812/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2013/010 ES/Castilla y León” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/813/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Belgium „EGF/2013/012 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/814/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Hollandia „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction” referenciaszámú kérelem)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/815/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/816/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/817/EU (2014. október 22.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2014/006 FR/PSA” referenciaszámú kérelme)

A Bizottság 2014/818/EU (2014. november 18.) végrehajtási határozata

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és földrajzi jelzéseknek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés törlése iránti kérelem elutasításáról (Jihočeská Zlatá Niva [OFJ]) (az értesítés a C(2014) 8425. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/819/EU (2014. november 17.) végrehajtási határozata

az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és földrajzi jelzéseknek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés törlése iránti kérelem elutasításáról (Jihočeská Niva [OFJ]) (az értesítés a C(2014) 8391. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Közös CARIFORUM–EU Tanács 1/2014 2014/820/EU (2014. október 24.) határozata

az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás által létrehozott a CARIFORUM–EU Tanácsadó Bizottságban való részvételről

2014. november 21. 57. évfolyam, L 334

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/821/KKBP (2014. november 4.) határozata

az Európai Unió és Ukrajna közötti, az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukraine) jogállásáról szóló megállapodás megkötéséről és aláírásáról

 

Megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukraine) jogállásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 1241/2014/EU (2014. november 7.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Westfälischer Pumpernickel [OFJ])

A Bizottság 1242/2014/EU (2014. november 20.) végrehajtási rendelete

a műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok megjelenítésére alkalmazandó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

A Bizottság 1243/2014/EU (2014. november 20.) végrehajtási rendelete

a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

A Bizottság 1244/2014/EU (2014. november 20.) végrehajtási rendelete

az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) szóló 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

A Bizottság 1245/2014/EU (2014. november 20.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2014/102/EU (2014. november 7.) irányelve

a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Horvát Köztársaság csatlakozása miatt történő kiigazításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament 2014/822/EU (2014. október 23.) határozata

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

Az Európai Parlament (2014. október 23.) állásfoglalása

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2014/823/EU (2014. október 23.) határozata

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

Az Európai Parlament 2014/824/EU (2014. október 23.) határozata

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Az Európai Parlament (2014. október 23.) állásfoglalása

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

A Bizottság 2014/825/EU (2014. november 20.) végrehajtási határozata

az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és az Európai Innovációs Partnerségi Hálózat szervezeti felépítésének és működésének megállapításáról és a 2008/168/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

2014. november 22. 57. évfolyam, L 335

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1246/2014/EU (2014. november 19.) rendelete

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1247/2014/EU (2014. november 19.) rendelete

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1248/2014/EU (2014. november 20.) végrehajtási rendelete

a kvótán felül előállított cukor kivitelére a 2014/2015-es gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról szóló 776/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról és az 1061/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1249/2014/EU (2014. november 21.) végrehajtási rendelete

az inozit halak és rákok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

A Bizottság 1250/2014/EU (2014. november 21.) végrehajtási rendelete

a 891/2009/EK rendeletnek a Szerbiából származó cukorra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1251/2014/EU (2014. november 21.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/103/EU (2014. november 21.) irányelve

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/826/EU (2014. november 10.) határozata

a 2011-es kiterjesztett ellenőrző program módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 94. ülésén történő elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/827/KKBP (2014. november 21.) határozata

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008/851/KKBP együttes fellépés módosításáról

Az Európai Központi Bank 2014/828/EU (2014. október 15.) határozata

a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2014/40)

  Helyesbítések
Helyesbítés az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozathoz (HL L 53., 2008.2.27.)
2014. november 22. 57. évfolyam, L 336

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1209/2014/EU (2014. október 29.) rendelete

a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2014. november 17. 57. évfolyam, C 409
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 409/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 409/02

C-47/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kronos International Inc. kontra Finanzamt Leverkusen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk — A letelepedés szabadsága — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — A tőke szabad mozgása — Adójogszabályok — Társasági adó — A kifizetett nyereség kettős adóztatásának megszüntetésére irányuló tagállami szabályozás — Az osztalékban részesülő társasággal azonos tagállamban illetőséggel rendelkező társaságok által kifizetett osztalékokra alkalmazott beszámítási módszer — Az osztalékban részesülő társaságtól eltérő tagállamban vagy harmadik országban illetőséggel rendelkező társaságok által kifizetett osztalékokra alkalmazott mentesítési módszere — Az osztalékban részesülő társaság veszteségeivel szembeni eltérő bánásmód)

2014/C 409/03

C-204/12–C-208/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a rechtbank van eerste aanleg te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az érintett régióban található, megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító létesítmények számára, átruházható zöld bizonyítványok kibocsátását előíró regionális támogatási rendszer — A villamosenergia-szolgáltatókat terhelő azon kötelezettség, hogy évente az illetékes hatóságnak adott kvótának megfelelő számú bizonyítványt mutassanak be — Az Európai Unió másik tagállamaiból és az EGT-Megállapodásban részes államokból származó származási garanciák figyelembevételének megtagadása — A bizonyítványok bemutatásának elmulasztása esetén kiszabott közigazgatási bírság — 2001/77/EK irányelv — 5. cikk — Áruk szabad mozgása — EK 28. cikk — Az EGT-Megállapodás 11. és 13. cikke — 2003/54/EK irányelv — 3. cikk)

2014/C 409/04

C-382/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL kontra Európai Bizottság, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezések — Elfogadhatóság — EK 81. cikk — Betéti kártyákkal, halasztott terhelésű betéti kártyákkal és hitelkártyákkal működő nyílt fizetési rendszer — Multilaterális bankközi alapdíjak — Vállalkozások társulása — Hatás általi versenykorlátozások — A bírósági felülvizsgálat kritériuma — A „járulékos korlátozás” fogalma — Objektíve szükséges és arányos jelleg — Megfelelő „összehasonlító esetek” — Kétoldalú rendszerek — Az elsőfokú keresetlevél mellékleteinek kezelése)

2014/C 409/05

C-525/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2000/60/EK irányelv — A vízpolitika terén a közösségi fellépés keretei — A vízszolgáltatások költségeinek megtérülése — A „vízszolgáltatások” fogalma)

2014/C 409/06

C-527/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások — Visszatéríttetési kötelezettség — EUMSZ 108. cikk, (2) bekezdés — 659/1999/EK rendelet — 14. cikk, (3) bekezdés — Bizottsági határozat — A tagállamok által meghozandó intézkedések)

2014/C 409/07

C-602/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Fellebbezés — Dömping — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdése c) pontjának első francia bekezdése — 2026/97/EK rendelet — 91/2009/EK rendelet — A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — A legfőbb nyersanyagnak a piaci értékeket alapvetően tükröző költsége — Általában az acélágazat javára szóló állami támogatás — Hatás)

2014/C 409/08

C-19/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell’Interno kontra Fastweb SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzés — 89/665/EGK irányelv — 2d. cikk, (4) bekezdés — Értelmezés és érvényesség — Közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — A szerződés érvénytelensége — Kizártság)

2014/C 409/09

C-34/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Krajský súd v Preąove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Monika Kuąionová kontra SMART Capital, a.s. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Tisztességtelen feltételek — Fogyasztóihitel-szerződés — Az 1. cikk (2) bekezdése — Kötelező érvényű törvényi rendelkezést tükröző feltétel — Az irányelv hatálya — A 3. cikk (1) bekezdése, 4. cikk, a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) bekezdése — Követelés ingatlanra vonatkozó biztosíték útján történő biztosítása — E biztosíték árverés útján történő érvényesítésének lehetősége — Bírósági felülvizsgálat)

2014/C 409/10

C-67/13. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Groupement des cartes bancaires (CB) kontra Európai Bizottság, BNP Paribas, BPCE, korábban: Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (CNCEP), Société Générale SA (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az EK 81. cikk (1) bekezdése — Franciaországi kártyás fizetési rendszer — Vállalkozások társulása által hozott döntés — Kibocsátási piac — Az „új belépőkre” alkalmazandó díjszabási intézkedések — Tagsági díj és az ún. elfogadási funkciót szabályozó mechanizmus, valamint az alvó tagok felébresztésének mechanizmusa — A „cél általi” versenykorlátozás fogalma — A versenyre gyakorolt károsság fokának vizsgálata)

2014/C 409/11

C-88/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Cour de cassation [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Philippe Gruslin kontra Beobank SA, korábban Citibank Belgium SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) — 85/611/EGK irányelv — 45. cikk — A „befektetők részére történő kifizetések” fogalma — A névre szóló befektetési jegyek tanúsítványainak befektetők részére történő kiadása)

2014/C 409/12

C-91/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Essent Energie Productie BV kontra Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EGK – Törökország társulási megállapodás — A kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése és az 1/80 határozat 13. cikke — Hatály — Új korlátozások bevezetése a letelepedés szabadsága, a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalási feltételek tekintetében — Tilalom — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EUMSZ 56. cikk és EUMSZ 57. cikk — Munkavállalók kiküldetése — Harmadik országbeli állampolgárok — Foglalkoztatási engedély megkövetelése a munkaerő rendelkezésre bocsátásához)

2014/C 409/13

C-92/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gemeente ‘s-Hertogenbosch kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — Az 5. cikk (7) bekezdésének a) pontja — Adóköteles ügyletek — Az „ellenérték ellenében történő értékesítés” fogalma — Önkormányzat költségére, a tulajdonában álló telken épített ingatlan ezen önkormányzat általi első használatbavétele — Hatóságként és adóalanyként végzett tevékenységek)

2014/C 409/14

C-112/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra B és társai (EUMSZ 267. cikk — Nemzeti alkotmány — Kötelező jellegű, közbenső alkotmányossági felülvizsgálati eljárás — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogszabály megfelel-e mind az uniós jognak, mind pedig a nemzeti alkotmánynak — Joghatóság és a határozatok végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben — Az alperes valamely tagállam területén lévő ismert lakóhelyének vagy tartózkodási helyének hiánya — Joghatóságot keletkeztető alperesi perbebocsátkozás — Távol lévő alperes ügygondnoka)

2014/C 409/15

C-117/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Technische Universität Darmstadt kontra Eugen Ulmer KG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/29/EK irányelv — Szerzői jog és szomszédos jogok — Kivételek és korlátozások — Az 5. cikk (3) bekezdésének n) pontja — Műveknek, illetve más védelem alatt álló teljesítményeknek kutatás vagy egyéni tanulmányok céljából történő felhasználása — A nyilvánosság egyes tagjai számára a nyilvánosság számára hozzáférhető könyvtárban e célra kijelölt terminálokon hozzáférhetővé tett könyv — Az „adásvételi vagy felhasználási feltételek” alá nem eső mű fogalma — A könyvtár joga a gyűjteményében szereplő valamely mű digitalizálására a műnek az e célra kijelölt terminálokon történő hozzáférhetővé tétele céljából — A mű e célra kijelölt terminálokon történő hozzáférhetővé tétele, amely lehetővé teszi a mű papírra nyomtatását vagy USB-kulcsra mentését)

2014/C 409/16

C-152/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Münster (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — Kivételek — Kereskedelmi gépjárművek szabvány üzemanyagtartályaiban található és e járművek üzemanyagaként felhasználni kívánt energiatermékek — A „szabvány-üzemanyagtartály” ezen irányelv 24. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalma — Karosszériaépítő vagy a gyártó képviselője által beépített tartályok)

2014/C 409/17

C-219/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a K Oy által kezdeményezett eljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — A 98. cikk (2) bekezdése — A III. melléklet 6. pontja — Kizárólag a nyomtatott könyvekre alkalmazott kedvezményes héamérték — A papírtól eltérő fizikai adathordozókon tárolt, általános héamérték alá tartozó könyvek — Adósemlegesség)

2014/C 409/18

C-270/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Iraklis Haralambidis kontra Calogero Casilli (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Munkavállalók szabad mozgása — Az EUMSZ 45. cikk (1) és (4) bekezdése — A munkavállaló fogalma — Közszolgálatban történő foglalkoztatás — Kikötői hatóság elnökének tisztsége — A közhatalom gyakorlásában való részvétel — Állampolgársági feltétel)

2014/C 409/19

C-277/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 96/67/EK irányelv — 11. cikk — Légi közlekedés — Földi kiszolgálás — Szolgáltatók kiválasztása)

2014/C 409/20

C-291/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (az Eparchiako Dikastirio Lefkosias [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sotiris Papasavvas kontra O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2000/31/EK irányelv — Hatály — Rágalmazás miatti jogvita)

2014/C 409/21

C-328/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Österreichischer Gewerkschaftsbund kontra Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/23/EK irányelv — A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelme — A kedvezményezett arra irányuló kötelezettsége, hogy a kollektív szerződésben lefektetett munkafeltételeket az új kollektív szerződés hatálybalépéséig fenntartsa — A kollektív szerződés fogalma — A felmondott kollektív szerződés hatályát az új kollektív szerződés hatálybalépéséig fenntartó nemzeti jogszabály)

2014/C 409/22

C-394/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Nejvyąąí správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministerstvo práce a sociálních věcí kontra B. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendelet — Alkalmazandó nemzeti jogszabályok — Családi ellátás nyújtására illetékes tagállam meghatározása — Olyan helyzet, amelyben a migráns munkavállaló és annak családja abban a tagállamban él, amelyben az érdekközpontjuk található, és amelyben családi ellátásban részesült — Családi ellátás iránti kérelem a származási tagállamban, miután a lakóhely szerinti tagállamban az ellátáshoz való jogosultság lejárt — A származási tagállam nemzeti szabályozása, amely az ilyen ellátások minden olyan személy részére való nyújtását írja elő, akik ezen államban nyilvántartott lakóhellyel rendelkeznek)

2014/C 409/23

C-423/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Vilniaus energija” UAB kontra Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Áruk szabad mozgása — Azonos hatású intézkedések — 2004/22/EK irányelv — A mérőrendszerek metrológiai hitelesítése — Az ezen irányelv valamennyi követelményének eleget tevő, távoli adattovábbító funkcióval rendelkező (telemetrikus) eszközhöz csatlakoztatott melegvízmérő — A rendszer előzetes metrológiai hitelesítése hiányában e mérő használatának tilalma)

2014/C 409/24

C-489/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ronny Verest, Gaby Gerards kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jövedelemadó — A kettős adóztatás elkerülésére irányuló jogszabályok — A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szerzett, ingatlanból származó jövedelmek adóztatása — A lakóhely szerinti tagállamban progresszivitási fenntartás mellett alkalmazott mentesítési módszer — A lakóhely szerinti tagállamban és valamely másik tagállamban fekvő ingatlanokra alkalmazott eltérő bánásmód)

2014/C 409/25

C-491/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohamed Ali Ben Alaya kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2004/114/EK irányelv — 6., 7. és 12. cikk — A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása céljából történő beutazásának feltételei — Olyan személy beutazásának megtagadása, aki megfelel az említett irányelv által előírt feltételeknek — Az illetékes hatóságok mérlegelési mozgástere)

2014/C 409/26

C-94/13. P., C-95/13. P., C-136/13. P., C-174/13. P., C-180/13. P., C-191/13. P. és C-246/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl és társai (C-94/13. P.), Alfier Costruzioni Srl és társai (C-95/13. P.), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, korábban Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13. P.), Axitea SpA, korábban La Vigile San Marco SpA (C-174/13. P.), Vetrai 28 Srl, korábban Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl és társai (C-180/13. P.), Confindustria Venezia, korábban Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) ás társai (C-191/13. P.), Manutencoop Società Cooperativa, korábban Manutencoop Soc. coop. arl és Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Olaszország) (C-246/13. P.) kontra Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl és társai, Olasz Köztársaság, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

2014/C 409/27

C-145/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. kontra Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, korábban Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

2014/C 409/28

C-227/13. P–C-239/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Albergo Quattro Fontane Snc (C-227/13. P.), Hotel Gabrielli Srl, korábban Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (C-228/13. P.), GE.AL.VE. Srl (C-229/13. P.), Metropolitan SpA, korábban Metropolitan Srl (C-230/13. P.), Hotel Concordia Srl, korábban Hotel Concordia Snc (C-231/13. P.), Società per l’industria alberghiera (SPLIA) (C-232/13. P.), Principessa Srl, felszámolás alatt (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA (C-234/13. P.), Savoia e Jolanda Srl (C-235/13. P.), Biasutti Hotels Srl, korábban Hotels Biasutti Snc (C-236/13. P.), Ge.A.P. Srl (C-237/13. P.), Rialto Inn Srl (C-238/13. P.), Bonvecchiati Srl (C-239/13. P.) kontra Comitato „Venezia vuole vivere”, Manutencoop Società Cooperativa, korábban Manutencoop Soc. coop. arl és Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante „All’Angelo” Snc, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

2014/C 409/29

C-288/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — Az antracénolaj különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagkénti azonosítása — Egyenlő bánásmód)

2014/C 409/30

C-289/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — Az antracénben szegény antracénolaj különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagkénti azonosítása — Egyenlő bánásmód)

2014/C 409/31

C-290/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — Az antracénolaj [antracénpaszta] különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagkénti azonosítása — Egyenlő bánásmód)

2014/C 409/32

C-379/13 P. – C-381/13 P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 10-i végzése – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — 83/673/EGK határozat — 2950/83/EGK rendelet — Európai Szociális Alap — Képzési programok — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme)

2014/C 409/33

C-435/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 17-i végzése – Erich Kastenholz kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Qwatchme A/S [„Fellebbezés — 6/2002/EK rendelet — Közösségi formatervezési minták — A 4 – 6. cikk, a 25. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontja, valamint az 52.cikk — Kereteket ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési kérelem”]

2014/C 409/34

C-490/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. július 17-i végzése – Cytochroma Development, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az eljárási szabályzat 169. cikkének (1) bekezdése — A megtámadott ítélet rendelkező részét nem érintő fellebbezés — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

2014/C 409/35

C-505/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 17-i végzése (Administrativen Sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Redzheb Yumer kontra Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna (Jövedelemadók — EUSZ 2. cikk — az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikke — A jogbiztonság, a tényleges érvényesülés és az arányosság elve — A mezőgazdasági termelők jövedelemadójának csökkentéséhez való jog — Mezőgazdaság termelői tevékenységet folytató természetes személyek kizárása — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 409/36

C-509/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A METRO szóelemet tartalmazó, kék és sárga színű ábrás védjegy bejelentése — A GRUPOMETROPOLIS szóelemet tartalmazó, színes közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A felszólalás elutasítása)

2014/C 409/37

C-535/13: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i végzése (a Monomeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha kontra Maria Patmanidi AE (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Védjegyek — A védjegyjogosult ahhoz fűződő joga, hogy megtiltsa a védjeggyel jelölt áruknak a hozzájárulása nélkül az Európai Gazdasági Térség (EGT) területére első ízben történő forgalomba hozatalát)

2014/C 409/38

C-152/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Autorità per l'energia elettrica e il gas kontra Antonella Bertazzi és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — Határozott időre szóló munkaszerződések a közszférában — Állandósítási eljárás — Határozott időre alkalmazott munkavállalók felvétele kinevezett köztisztviselőként nyilvános versenyvizsga nélkül — A szolgálati idő meghatározása — A határozott ideig tartó munkaszerződés keretében megszerzett szolgálati idő figyelembevételének teljes hiánya — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

2014/C 409/39

C-303/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

2014/C 409/40

C-407/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spanyolország) által 2014. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Auxiliadora Arjona Camacho kontra Securitas Seguridad España, S.A.

2014/C 409/41

C-410/14. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2014. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dr. Falk Pharma GmbH kontra DAK-Gesundheit

2014/C 409/42

C-446/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-295/12. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

2014/C 409/43

C-240/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. augusztus 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Belga Királyság, Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Lengyel Köztársaság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság

2014/C 409/44

C-241/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. augusztus 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Belga Királyság, Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Lengyel Köztársaság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság

2014/C 409/45

C-118/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 8-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peggy Kieck kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 409/46

C-119/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 10-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen kontra Condor Flugdienst GmbH

 

Törvényszék

2014/C 409/47

T-534/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 7-i ítélete – Schenker kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Kartellügyben hozott végleges bizottsági határozat és igazgatási ügyiratok, e határozat nem bizalmas változata — A hozzáférés megtagadása — Konkrét és egyedi vizsgálatra vonatkozó kötelezettség — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — A vizsgálatok céljainak védelmére vonatkozó kivétel — Nyomós közérdek”)

2014/C 409/48

T-300/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FAIRGLOBE közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi GLOBO nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegyek tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet 22. szabályának (3) és (4) bekezdése”]

2014/C 409/49

T-531/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 7-i ítélete – Tifosi Optics kontra OHIM – Tom Tailor (T) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A T közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi T közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

2014/C 409/50

T-39/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 3-i ítélete – Cezar kontra OHIM – Poli-Eco (Insert) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Betétet megjelenítő lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Újdonság — Egyéni jelleg — Összetett termék alkotóelemének látható külső jellegzetességei — A korábbi formatervezési minta értékelése — A 6/2002/EK rendelet 3., 4., 5., 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 409/51

T-77/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Laboratoires Polive kontra OHIM – Arbora & Ausonia (DODIE) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DODIE közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi DODOT nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatási hatáskör”]

2014/C 409/52

T-122/13. és T-123/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Laboratoires Polive kontra OHIM – Arbora & Ausonia (dodie) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A dodie közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi DODOT nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

2014/C 409/53

T-333/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 17-i végzése – ATC és társai kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Madarak behozatala — A kár megtérítésének kiszámításáról szóló megállapodás — Okafogyottság”)

2014/C 409/54

T-34/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – Canon Europa kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — Közös vámtarifa — Vám- és a statisztikai nómenklatúra — A Kombinált Nómenklatúrába történő besorolás — Vámtarifaalszámok — Az e vámtarifaalszámok alá besorolt árukra alkalmazandó vámok — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó szabályozási aktus — Elfogadhatatlanság)

2014/C 409/55

T-34/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – Kyocera Mita Europe kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — Közös vámtarifa — Vám- és a statisztikai nómenklatúra — A Kombinált Nómenklatúrába történő besorolás — Vámtarifaalszámok — Az e vámtarifaalszámok alá besorolt árukra alkalmazandó vámok — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó szabályozási aktus — Elfogadhatatlanság)

2014/C 409/56

T-519/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 10-i végzése – mobile.international kontra OHIM – Bizottság (PL mobile.eu) [„Közösségi védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”]

2014/C 409/57

T-3/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 29-i végzése – Ronja kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kérelem — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001 rendelet — A 2001/37/EK irányelv átültetésével kapcsolatos panaszra vonatkozóan váltott levelek — Valamely tagállamtól származó dokumentumok — A tagállam kinyilvánított tiltakozása — A hozzáférés részleges megtagadása — Pervezető intézkedés következtében teljes hozzáférést biztosító határozat — Okafogyottság — A Bizottságtól származó dokumentumok — Teljes hozzáférést biztosító határozat — Ausztria ellen kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának Bizottság általi elmulasztása — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 409/58

T-178/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i végzése – Jaczewski kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Mezőgazdaság — Eljáráshoz fűződő érdek — Végrehajtási intézkedéseket maga után vonó rendeleti jellegű jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 409/59

T-354/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 10-i végzése – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — „Kołocz ¶l±ski” vagy „Kołacz ¶l±ski” oltalom alatt álló földrajzi jelzés — Bejegyzés törlése iránti kérelem elutasítása — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság)

2014/C 409/60

T-650/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 10-i végzése – Lomnici kontra Parlament („A szlovák állampolgárságról szóló új törvénnyel kapcsolatban az Európai Parlamenthez intézett petíció — Elfogadhatónak nyilvánított petíció — Eljárást lezáró határozat — Okafogyottság — Elfogadhatatlanság — Megtámadható aktus”)

2014/C 409/61

T-698/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott és az utólag benyújtott kereset közötti azonosság hiánya — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 409/62

T-699/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott és az utólag benyújtott kereset közötti azonosság hiánya — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 409/63

T-103/14. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 18-i végzése – Frucona Koąice kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — Alkoholtermékek és párlatok — Adótartozás kollektív fizetésképtelenségi eljárás keretében történő elengedése — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Új kérelem — Új körülmények hiánya — A fumus boni iuris hiánya — A sürgősség hiánya”)

2014/C 409/64

T-361/14. sz. ügy: 2014. július 23-án benyújtott kereset – HB és társai kontra Bizottság

2014/C 409/65

T-561/14. sz. ügy: 2014. július 25-én benyújtott kereset – One of us és társai kontra Parlament és társai

2014/C 409/66

T-573/14. sz. ügy: 2014. július 31-én benyújtott kereset – Poyelectrolyte Producers Group és SNF kontra Bizottság

2014/C 409/67

T-574/14. sz. ügy: 2014. augusztus 1-jén benyújtott kereset – EAEPC kontra Bizottság

2014/C 409/68

T-617/14. sz. ügy: 2014. augusztus 10-én benyújtott kereset – Pro Asyl kontra EASO

2014/C 409/69

T-619/14. sz. ügy: 2014. augusztus 14-én benyújtott kereset – Bionorica kontra Bizottság

2014/C 409/70

T-620/14. sz. ügy: 2014. augusztus 15-én benyújtott kereset – Diapharm kontra Bizottság

2014/C 409/71

T-640/14. sz. ügy: 2014. augusztus 20-án benyújtott kereset – Beul kontra Parlament és Tanács

2014/C 409/72

T-669/14. sz. ügy: 2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Trioplast Industrier kontra Bizottság

2014/C 409/73

T-673/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

2014/C 409/74

T-679/14. sz. ügy: 2014. október 19-én benyújtott kereset – Teva UK és társai kontra Bizottság

2014/C 409/75

T-687/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Novomatic kontra OHIM – Simba Toys (African SIMBA)

2014/C 409/76

T-692/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Puma kontra OHIM – Sinda Poland (képzeletbeli állat ábrázolása)

2014/C 409/77

T-694/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – EREF kontra Bizottság

2014/C 409/78

T-695/14. sz. ügy: 2014. szeptember 26-án benyújtott kereset – Omega kontra OHIM (egy kép ábrázolása feketében és fehérben)

2014/C 409/79

T-696/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-160/12. sz., Montagut kontra Bizottság ügyben 2014. július 15-én hozott ítélete ellen Bernat Montagut Viladot által 2014. szeptember 22-én benyújtott fellebbezés

2014/C 409/80

T-697/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – MIP Metro kontra OHIM – Associated Newspapers (METRO)

2014/C 409/81

T-700/14. sz. ügy: 2014. szeptember 24-én benyújtott kereset – TV1 kontra Bizottság

2014/C 409/82

T-704/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Marine Harvest kontra Bizottság

2014/C 409/83

T-707/14. sz. ügy: 2014. október 2-án benyújtott kereset – Grundig Multimedia kontra OHIM (DetergentOptimiser)

2014/C 409/84

T-710/14. sz. ügy: 2014. október 6-án benyújtott kereset – Herbert Smith Freehills kontra Tanács

2014/C 409/85

T-711/14. sz. ügy: 2014. október 7-én benyújtott kereset – Arcofin és társai kontra Bizottság

2014/C 409/86

T-509/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. október 1-jei végzése – Ratioparts-Ersatzteile kontra OHIM – IIC (NORTHWOOD)

2014/C 409/87

T-678/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i végzése – AEMN kontra Parlament

2014/C 409/88

T-679/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i végzése – AEMN kontra Parlament

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 409/89

F-122/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. szeptember 10-i végzése – Carneiro kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozott idejű szerződés határozatlan idejű szerződéssé történő átminősítése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

2014. november 18. 57. évfolyam, C 410

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 410/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7411 – TDR Capital/Lakeside 1 Limited)

2014/C 410/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7284 – Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce Combined ADGT Business/RWG)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 410/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 410/04

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. november 17.) a 2014/C 166/05 bizottsági végrehajtási határozatban foglalt 2014. évi munkaprogram módosításáról, valamint a 2015. évre vonatkozóan az élelmezési és takarmányozási területen az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó jogszabályok alkalmazásának biztosítását szolgáló munkaprogram elfogadásáról és finanszírozásáról

2014/C 410/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 410/06

A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja
  V   Hirdetmények
 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 410/07

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 410/08

Értesítés az Ukrajnából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos részleges időközi felülvizsgálat megindításáról
2014. november 18. 57. évfolyam, C 410A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 410A/01

Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

2014/C 410A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. november 18. 57. évfolyam, C 411

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 411/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2013) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2014. november 19.

57. évfolyam, C 412
 

IV   Tájékoztatások

  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 412/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 412/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7381 – Airbus Services Asia Pacific Pte. Ltd./Singapore Airlines Limited/Airbus Asia Training Centre) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 412/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7445 – 3i Group plc/Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 412/04

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 412/05

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014. november 19. 57. évfolyam, C 412A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

2014/C 412A/01

Pályázati felhívás fellebbezési tanácsi tagsági tisztség betöltésére

2014/C 412A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. november 19. 57. évfolyam, C413

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 413/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. november 20. 57. évfolyam, C 414
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 414/01

Euroátváltási árfolyamok

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 414/02

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet [általános csoportmentességi rendelet]) alapján nyújtott állami támogatásról

2014/C 414/03

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet [általános csoportmentességi rendelet]) alapján nyújtott állami támogatásról

2014/C 414/04

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet [általános csoportmentességi rendelet]) alapján nyújtott állami támogatásról

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 414/05

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó melamin Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: minimális importár hatálya alá tartozó vállalat névváltoztatása

2014/C 414/06

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk Unióba történő behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra kivetett dömpingellenes vámtétel hatálya alá tartozó egyes vállalatok névváltoztatása

2014/C 414/07

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra kivetett dömpingellenes vámtétel hatálya alá tartozó vállalat névváltoztatása

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 414/08

A Bizottság közleménye – Állami támogatások – Horvátországban a mezőgazdasági ágazatban nyújtott létező állami támogatások közzététele

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 414/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014. november 20. 57. évfolyam, C 415

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

108. plenáris ülés – 2014. október 6–8.

2014/C 415/01

A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása

2014/C 415/02

A Régiók Bizottsága véleménye – Induló csúcstechnológiai vállalkozásokat támogató ökoszisztémák létrejöttét segítő intézkedések

2014/C 415/03

A Régiók Bizottsága véleménye – A part menti és tengeri turisztikai ágazat európai stratégiája

2014/C 415/04

A Régiók Bizottsága véleménye – Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra

2014/C 415/05

A Régiók Bizottsága véleménye – Mobilitás a földrajzi és demográfiai nehézségekkel küzdő régiókban

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

108. plenáris ülés – 2014. október 6–8.

2014/C 415/06

A Régiók Bizottsága véleménye – Szakpolitikai csomag a tisztább európai levegőért

2014/C 415/07

A Régiók Bizottsága véleménye – Támogatási program a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához

2014/C 415/08

A Régiók Bizottsága véleménye – A be nem jelentett munkavégzés elleni európai platform
2014. november 20. 57. évfolyam, C 416

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 416/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. november 21. 57. évfolyam, C 417
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 417/01

A Bizottság közleménye a mezőgazdaság területét érintő egyes uniós jogi aktusok elavultságának hivatalos elismeréséről

2014/C 417/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7217 – Facebook/WhatsApp)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 417/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 417/04

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 417/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 417/06

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatról

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 417/07

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 417/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7437 – Blackstone/TPG/Kensington) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 417/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7270 – Český Aeroholding/Travel Service/České aerolinie)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 417/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. november 21. 57. évfolyam, C 418

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 418/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 418/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

IV   Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 418/03

A tagállamok által közölt információk az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 418/04

Állami támogatás – Magyarország — SA.36754 (2014/C) (ex 2014/NN) számú állami támogatás – LIP – Magyarország — Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. javára nyújtott támogatás — Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. november 21. 57. évfolyam, C 419

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2014/C 419/01

6/2014. sz. vélemény (az EUMSZ 325. cikke alapján) a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az eljárási garanciák ellenőre hivatalának létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről

2014. november 22. 57. évfolyam, C 420
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  VÉLEMÉNYEK
 

Európai Bizottság

2014/C 420/01

A Bizottság véleménye (2014. október 30.) az egyesült királyságbeli Sellafield MOX üzem tisztítása és részleges leszerelése, valamint átmeneti tárolóként való részleges alkalmazása során keletkező radioaktív hulladék végleges elhelyezésére vonatkozó tervről
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 420/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7406 – Versalis/Lotte Chemical Corporation/Lotte Versalis Elastomers)
2014/C 420/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7431 – Mapfre / DL Germany / DL Italy)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 420/04

A Tanács határozata (2014. november 18.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa egy máltai póttagjának kinevezéséről

2014/C 420/05

A Tanács határozata (2014. november 18.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa egy lett tagjának és egy lett póttagjának kinevezéséről

 

Európai Bizottság

2014/C 420/06

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 420/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 420/08

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 420/09

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (HL C 316., 2007.12.28., 1. o., HL C 134., 2008.5.31., 16. o., HL C 177., 2008.7.12., 9. o., HL C 200., 2008.8.6., 10. o., HL C 331., 2008.12.31., 13. o., HL C 3., 2009.1.8., 10. o., HL C 37., 2009.2.14., 10. o., HL C 64., 2009.3.19., 20. o., HL C 99., 2009.4.30., 7. o., HL C 229., 2009.9.23., 28. o., HL C 263., 2009.11.5., 22. o., HL C 298., 2009.12.8., 17. o., HL C 74., 2010.3.24., 13. o., HL C 326., 2010.12.3., 17. o., HL C 355., 2010.12.29., 34. o., HL C 22., 2011.1.22., 22. o., HL C 37., 2011.2.5., 12. o., HL C 149., 2011.5.20., 8. o., HL C 190., 2011.6.30., 17. o., HL C 203., 2011.7.9., 14. o., HL C 210., 2011.7.16., 30. o., HL C 271., 2011.9.14., 18. o., HL C 356., 2011.12.6., 12. o., HL C 111., 2012.4.18., 3. o., HL C 183., 2012.6.23., 7. o., HL C 313., 2012.10.17., 11. o., HL C 394., 2012.12.20., 22. o., HL C 51., 2013.2.22., 9. o., HL C 167., 2013.6.13., 9. o., HL C 242., 2013.8.23., 2. o., HL C 275., 2013.9.24., 7. o., HL C 314., 2013.10.29., 5. o., HL C 324., 2013.11.9., 6. o., HL C 57., 2014.2.28., 4. o., HL C 167., 2014.6.4., 9. o., HL C 244., 2014.7.26., 22. o., HL C 332., 2014.9.24., 12. o.)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 420/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7414 – ReAssure/HSBC Life UK) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 420/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7405 – Yanfeng / JCI Interiors Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 420/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7424 – CCMP/INEOS/PQ) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 420/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7415 – Värde/Banco Popular/E-Com) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!