spacer
  9. évfolyam 47. szám 2014.11.18.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Szakmai és technológiai együttműködéssel születnek „a jövő ügyvédjei”

A VII. Ügyvédek Napján bejelentették „A Jövő Ügyvédje” programot, amely a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) támogatásával indult. A programban a MÜK valamennyi tagja részt vehet, és három hónapig díjmentesen használhatja a Telenor, az Opten és a Do-Q-Ment által összeállított modern információs technológiai és szakmai csomagot.

A 2014. november 15-én, szombaton tartott „Ügyvédek napja” rendezvényen Tóth Tamás, az Opten Kft. ügyvezető igazgatója jelentette be a MÜK támogatásával induló „A Jövő Ügyvédje” programot.

A program célul tűzte ki, hogy a klasszikus jogi hivatásrendben meghonosítsa és elmélyítse a modern technológia szakmai felhasználhatóságának lehetőségeit. Az ügyvédi munka során szükséges jogi szakmai háttér elektronikus elérhetősége, az ahhoz szükséges mobilinternet, a saját és szakmai anyagok elérhetőségéhez használható tárhely, valamint a papíralapú iratok elektronikus feldolgozása mind az ügyvédek napi munkafolyamataihoz nyújt professzionális segítséget. A három hónapos ingyenes időszakot követően az ügyvédek kedvezményes díjon vehetik igénybe a szolgáltatásokat, de további kötelezettség le is mondhatják őket.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 46. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 443
Végelszámolás 150
Hivatalból való törlés 274

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 27
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2429

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 474 db.

A héten 12 826 cégnév, 3 006 székhelycím és 681 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 506 104 db.

Magyar Közlöny 154-155/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

154/2014. november 13.

 

 

2014. évi LVI. törvény

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2014.11.14.

2014. évi LVII. törvény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.11.14.

2014. évi LVIII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

 2014.11.14.

2014. évi LIX. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

 2014.11.14.

2014. évi LX. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

 2014.11.21.

2014. évi LXI. törvény

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

 2014.11.21.

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

A „Lechner Ödön" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2014.11.19.

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

A „Lechner Ödön" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.11.19.

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

A „Zrínyi Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2014.11.18.

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

A „Zrínyi Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.11.18.

1/2014. KMJE jogegységi határozat

A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata

 2014.11.13.

41/2014. (XI. 13.) OGY határozat

A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról

 2014.11.14.

426/2014. (XI. 13.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.11.13.

427/2014. (XI. 13.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.11.13.

155/2014. november 14.

 

 

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

 2015.01.01.

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

 2015.01.01.

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.15.

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

Egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.11.17.

281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.15.

282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.11.15.

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 2014.11.15.

34/2014. (XI. 14.) AB határozat

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

 2014.11.14.

1636/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.14.

1637/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Kormány közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.14.

1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.14.

1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

 2014.11.14.

1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

 2014.11.14.

1641/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.14.

1642/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.15.

1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről

 2014.11.14.

1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokról

 2014.11.14.

1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.14.

1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.14.

1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

Egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról

 2014.11.14.

1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

 2014.11.14.

1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.11.14.

1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

A TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú („A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

 2014.11.14.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. november 11. 57. évfolyam, L 326

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1207/2014/EU (2014. november 10.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodáshoz (HL L 161., 2014.5.29.)
2014. november 12. 57. évfolyam, L 327

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1208/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/779/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy belga tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/780/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy luxemburgi tagjának kinevezéséről

Az Európai Központi Bank 2014/781/EU (2014. október 21.) határozata

az euro Litvánia általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről (EKB/2014/42)

  Helyesbítések
Helyesbítés az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 31., 2002.2.1.) (Magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 6. kötet, 463. o.)
Helyesbítés a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 94., 2014.3.28.)
2014. november 13. 57. évfolyam, L 328

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/782/EU (2014. október 16.) határozata

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

 

Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1210/2014/EU (2014. október 16.) rendelete

az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról

A Bizottság 1211/2014/EU (2014. november 12.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/783/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról (Egészségügyi program)

A Tanács 2014/784/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról (02 03 01. és 12 02 01. költségvetési tétel)

A Tanács 2014/785/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról (Fogyasztóvédelem)

A Tanács 2014/786/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról (Galileo)

A Tanács 2014/787/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról (Műholdas navigáció)

A Tanács 2014/788/EU (2014. november 7.) határozata

az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról (Copernicus program)

  Helyesbítések
Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 2014. július 8-i 740/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 200., 2014.7.9.)
Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2014. július 8-i 2014/439/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (HL L 200., 2014.7.9.)
2014. november 14. 57. évfolyam, L 329

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/789/EU (2014. november 10.) határozata

a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről

 

RENDELETEK

A Bizottság 1212/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1213/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1214/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1215/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1216/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1217/2014/EU (2014. november 11.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1218/2014/EU (2014. november 13.) végrehajtási rendelete

a 206/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének a tenyésztésre, termelésre vagy vágásra szánt háziasított sertésfélék és az azokból nyert friss hús Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta Trichinellára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1219/2014/EU (2014. november 13.) végrehajtási rendelete

az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének a területek és harmadik országok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1220/2014/EU (2014. november 13.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/790/EU (2014. november 10.) határozata

az Európai Unió nevében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. mellékletének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

A Bizottság 2014/791/EU (2014. június 25.) határozata

a Cseh Köztársaság által az Ústí régióban több regionális autóbuszos személyfuvarozó számára nyújtott SA.20350 – (C 17/08) (korábbi NN 1/06) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2014) 4081. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/792/EU (2014. november 13.) határozata

a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és a végrehajtó ügynökségek által használandó korai előrejelző rendszerről

  Helyesbítések
Helyesbítés a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1034/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 271., 2011.10.18.)
2014. november 15. 57. évfolyam, L 330
 

I   Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU (2014. október 22.) irányelve a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/793/EU (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti, a megtakarítási adóról és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok Saint-Barthélémy Közösségre való alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

 

Megállapodás az Európai Unió és a Francia Köztársaság között a megtakarítási adóról és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok Saint-Barthélémy közösségre való alkalmazásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1221/2014/EU (2014. november 10.) rendelete

a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, valamint a 43/2014/EU és az 1180/2013/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1222/2014/EU (2014. október 8.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1223/2014/EU (2014. november 14.) végrehajtási rendelete

a 2454/93/EGK rendeletnek az aktív feldolgozási eljárás egyszerűsített lezárásának tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1224/2014/EU (2014. november 14.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/794/EU (2014. november 7.) határozata

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv alapján létrehozott, kulturális együttműködéssel foglalkozó bizottságban a választottbírák 15 fős jegyzékének összeállításával kapcsolatban az Unió nevében képviselendő álláspontról

A Tanács 2014/795/EU (2014. november 7.) végrehajtási határozata

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Litván Köztársaság számára történő engedélyezéséről szóló 2011/335/EU végrehajtási határozat meghosszabításáról

A Tanács 2014/796/EU (2014. november 7. ) végrehajtási határozata

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazásának a Lett Köztársaság számára történő engedélyezéséről

A Tanács 2014/797/EU (2014. november 7.) végrehajtási határozata

az Észt Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától, valamint 168. és 168a. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

A Bizottság 2014/798/EU (2014. november 13.) végrehajtási határozata

a 64/432/EGK tanácsi irányelv F. mellékletének a szarvasmarhafélék és a sertések Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó állat-egészségügyi bizonyítványminták formátuma és a házisertések Unión belüli kereskedelmét érintő, trichinellával kapcsolatos kiegészítő egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 8336. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 4/2014 2014/799/EU (2014. október 23.) határozata

a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsának adandó megbízatásról

2014. november 10. 57. évfolyam, C 395
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 395/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 395/02

C-114/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió külső fellépése — Nemzetközi megállapodások — Műsorsugárzó szervezetek szomszédos jogainak védelme — Az Európa Tanács valamely egyezményét érintő tárgyalások — A Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői által elfogadott, az Uniónak és tagállamainak a tárgyalásokban való együttes részvételét engedélyező határozat — Az EUMSZ 3. cikk (2) bekezdése — Az Unió kizárólagos külső hatásköre)

2014/C 395/03

C-127/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 3-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 21. cikk és EUMSZ 63. cikk — EGT-Megállapodás — Öröklési és ajándékozási illeték — Az adóztatási hatáskörök megosztása — Belföldi és külföldi illetőségű személyek közötti hátrányos megkülönböztetés — Az ingatlan fekvésén alapuló hátrányos megkülönböztetés — Bizonyítási teher)

2014/C 395/04

C-237/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/676/EGK irányelv — Az 5. cikk (4) bekezdése — A II. melléklet A. részének 1., 2., 3. és 5. pontja — A III. melléklet 1.1 – 1.3. pontja és 2. pontja — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — Kijuttatási időszakok — A szervestrágya-tároló tartályok kapacitása — A kijuttatás korlátozása — A meredek lejtésű területre, illetve fagyott vagy hótakaróval borított talajra való kijuttatás tilalma — Az uniós joggal összhangban nem álló nemzeti szabályozás)

2014/C 395/05

C-408/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — Cipzárak és egyéb zárak, valamint tűzőgépek piacai — Egymást követő felelősségviselés — A bírság jogszabályi felső határa — Az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése — A „vállalkozás” fogalma — Személyes felelősség — Az arányosság elve — Elrettentési szorzó)

2014/C 395/06

C-474/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Schiebel Aircraft GmbH kontra Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Letelepedés szabadsága — Munkavállalók szabad mozgása — Hátrányos megkülönböztetés tilalma — Az EUMSZ 346. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Valamely tagállam alapvető biztonsági érdekeinek védelme — Tagállami szabályozás, amely azt írja elő, hogy az e tagállamban katonai fegyverekkel, katonai lőszerekkel és hadianyagokkal való kereskedelmet folytató társaság törvényes képviselőinek az említett tagállam állampolgárságával kell rendelkezniük)

2014/C 395/07

C-533/12. P. és C-536/12. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA kontra Corsica Ferrier France SAS, Európai Bizottság, Francia Köztársaság (C-533/12), Francia Köztársaság kontra Corsica Ferries France SAS, Európai Bizottság, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12) (Fellebbezés — Szerkezetátalakítási támogatás — Az Európai Bizottság mérlegelési mozgástere — Az Európai Unió Törvényszéke által végzett bírósági felülvizsgálat terjedelme — A piacgazdasági feltételek mellett eljáró magánbefektető kritériuma — Az ágazati és földrajzi elemzés követelménye — Kellően megszilárdult gyakorlat — Hosszú távú gazdasági racionalitás — Kiegészítő végkielégítések kifizetése)

2014/C 395/08

C-543/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Najvyąąí súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michal Zeman kontra Krajské riaditeµstvo Policajného zboru v ®iline (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 91/477/EGK irányelv — Az európai tűzfegyvertartási igazolvány kibocsátása — Nemzeti szabályozás, amely az európai tűzfegyvertartási igazolvány kibocsátását kizárólag a sport- vagy vadászati célból fegyvert tartó személyeknek engedélyezi)

2014/C 395/09

C-575/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (az Administratīvā apgabaltiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Air Baltic Corporation AS kontra Valsts robeľsardze (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 810/2009/EK rendelet — 24. cikk, (1) bekezdés, és 34. cikk — Egységes vízum — Egységes vízum megsemmisítése vagy visszavonása — Érvénytelenített úti okmányban lévő egységes vízum érvényessége — 562/2006/EK rendelet — 5. cikk (1) bekezdés és 13. cikk (1) bekezdés — Határforgalom-ellenőrzés — Beutazási feltételek — Érvényes úti okmányban található érvényes vízumot megkövetelő nemzeti szabályozás)

2014/C 395/10

C-589/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 3-i ítélete (az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra GMAC UK PLC (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Héa — 77/388/EGK hatodik irányelv — 11. cikk, C. rész, (1) bekezdés, első albekezdés — Közvetlen hatály — Adóalap-csökkentés — Ugyanazon termékekre vonatkozóan két ügylet teljesítése — Termékértékesítések — Lízingbe adott, újra birtokba vett és árverésen eladott gépjárművek — Joggal való visszaélés)

2014/C 395/11

C-21/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Simon, Evers & Co GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kereskedelempolitika — Dömpingellenes vámok — 499/2009/EK rendelet — Érvényesség — Kínából származó importált termékek — Thaiföldön feladott ugyanezen termékek behozatala — Megkerülés — Bizonyítás — Az együttműködés megtagadása)

2014/C 395/12

C-119/13. és C-120/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (az Amtsgericht Wedding [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – eco cosmetics GmbH & Co. KG kontra Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH kontra Tetyana Bonchyk (C-120/13) (Előzetes döntéshozatalra utalás — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1896/2006/EK rendelet — Európai fizetési meghagyásos eljárás — Érvényes kézbesítés hiánya — Joghatások — Végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás — Ellentmondás — Felülvizsgálat különleges esetekben — Határidők)

2014/C 395/13

C-157/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Lietuvos Aukąčiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH kontra „Kintra” UAB (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — A 3. cikk (1) bekezdése — A „fizetésképtelenségi eljárással összefüggő és ahhoz szorosan kapcsolódó kereset” fogalma — 44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja — A „csődeljárás” fogalma — A felszámoló által indított, követelés kifizetése iránti kereset — Nemzetközi árufuvarozásból származó követelés — A 1346/2000 és a 44/2001 rendelet, valamint a Nemzetközi Közúti Árufuvarozásról szóló egyezmény (CMR) közötti kapcsolatok)

2014/C 395/14

C-162/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Vrhovno sodiąče Republike Slovénije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Damijan Vnuk kontra Zavarovalnica Triglav d.d. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — A „gépjármű forgalomban való részvételének” fogalma — Farm udvarán pótkocsis traktorral okozott baleset)

2014/C 395/15

C-184/13–C-187/13., C-194/13., C-195/13. és C-208/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – API – Anonima Petroli Italiana kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-184/13), ANCC-Coop – Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori és társai kontra Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti és társai (C-185/13), Air Liquide Italia és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-186/13), Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica és társai kontra Ministero dello Sviluppo economico (C-187/13), Esso Italiana Srl kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-195/13), Confindustria – Confederazione generale dell’industria italiana és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti, Ministero dello Sviluppo económico (C-195/13), Autorità garante della concorrenza e del mercato kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo económico (C-208/13) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közúti fuvarozás — A minimális üzemeltetési költségeknek az érintett gazdasági szereplők képviseleti szervezete által megállapított összege — Vállalkozások társulása — Versenykorlátozás — Közérdekű cél — A közúti közlekedés biztonsága — Arányosság)

2014/C 395/16

C-192/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kohéziós Alap — Pénzügyi támogatás csökkentése — A határozatnak az Európai Bizottság általi elfogadása — Határidő fennállása — A kitűzött határidő tiszteletben nem tartása — Következmények)

2014/C 395/17

C-197/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kohéziós Alap — Pénzügyi támogatás csökkentése — A határozatnak az Európai Bizottság általi elfogadása — Határidő fennállása — A kitűzött határidő tiszteletben nem tartása — Következmények)

2014/C 395/18

C-211/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 14-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 63. cikk — A tőke szabad mozgása — Öröklési és ajándékozási illeték — Tagállami szabályozás, amely magasabb összegű illetékmentes részt biztosít, ha az örökhagyó az elhalálozás pillanatában, illetve az ajándékozó vagy a kedvezményezett belföldi lakóhellyel rendelkezik — A kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset tárgya — Korlátozás — Indokolás)

2014/C 395/19

C-256/13. és C-264/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Provincie Antwerpen kontra Belgacom NV van publiek recth (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — 6. cikk — Azon feltételek, amelyeknek a rádiófrekvencia- és számhasználati jogok és az általános engedélyek, illetve az egyedi kötelezettségek alárendelhetők — 13. cikk — A létesítmény-használati és -telepítési jogokért járó díjak — A vállalkozásokkal szemben a telepítési helyek után adó megfizetését elrendelő regionális szabályozás)

2014/C 395/20

C-318/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 3-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — 79/7/EGK irányelv — A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a szociális biztonság területén — Munkavállalók baleset-biztosítása — A maradandó károsodás után járó átalány-kártérítés összege — Az említett kártérítés kedvezményezettjének neme szerinti, átlagos várható élettartamon alapuló biztosításmatematikai számítás — Az uniós jog kellően súlyos megsértése)

2014/C 395/21

C-327/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Cour d'appel de Buxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Burgo Group SpA kontra a felszámolás alatt álló Illochroma SA, Jérôme Theetten, az Illochroma SA társaság felszámolója (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Fizetésképtelenségi eljárás — A „telephely” fogalma — Társaságcsoport — Telephely — Másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindításához való jog — Követelmények — A másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindításának kérelmezésére jogosult személy)

2014/C 395/22

C-351/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/74/EK irányelv — 3. cikk és 5. cikk (2) bekezdése — Tojótyúkok tartása — Fel nem javított ketrecek — Tilalom — A tojótyúkok olyan ketrecrendszerekben történő tartása, amelyek nem felelnek meg az irányelv követelményeinek)

2014/C 395/23

C-410/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 3-i ítélete (a Vilniaus apygrados administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Baltlanta” UAB kontra Lietuvos valstybė (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Strukturális alapok — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió — 1260/1999/EK rendelet — 38. cikk — 2792/1999/EK rendelet — 19. cikk — Halászat — Nemzeti szintű bírósági eljárás — A tagállam kötelezettsége arra, hogy a bírósági eljárás lezárulását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatás odaítéléséről szóló határozat megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében)

2014/C 395/24

C-452/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Landesgericht Salzburg [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Germanwings GmbH kontra Ronny Henning (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — 2., 5. és 7. cikk — Kártalanításhoz való jog légi járat jelentős késése esetén — A késés időtartama — Az „érkezési időpont” fogalma)

2014/C 395/25

C-532/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sofia Zoo kontra Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A vadon élő állat- és növényfajok védelme — 338/97/EK rendelet — 11. cikk — A behozatali engedélynek csak az érvénytelenségi okkal ténylegesen érintett példányok vonatkozásában fennálló semmissége)

2014/C 395/26

C-417/14. RX. sz. ügy: A Bíróság (felülvizsgálati tanács) 2014. szeptember 9-i határozata a Törvényszék (fellebbezési tanács) T-401/11. sz., Livio Missir Mamachi di Lusignano kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 10-én hozott ítélete felülvizsgálatának elrendeléséről

2014/C 395/27

C-367/14. sz. ügy: 2014. július 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

2014/C 395/28

C-377/14. sz. ügy: A Krajský soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2014. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ernst Georg Radlinger és Helena Radlingerová kontra FINWAY a.s.

2014/C 395/29

C-378/14. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2014. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen kontra Tomislaw Trapkowski

2014/C 395/30

C-403/14. sz. ügy: Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2014. augusztus 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Vekos Trade” AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”, Varna, pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

2014/C 395/31

C-413/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-286/09. sz., Intel Corporation kontra Európai Bizottság ügyben 2014. június 12-én hozott ítélete ellen az Intel Corporation által 2014. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés

2014/C 395/32

C-431/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-52/12. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2014. szeptember 19-én benyújtott fellebbezés

2014/C 395/33

C-449/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-533/10. sz., DTS Distribuidora de Televisión Digital kontra Bizottság ügyben 2014. július 11-én hozott ítélete ellen a DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

2014/C 395/34

C-450/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-59/11. sz., Isotis kontra Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Koinonia tis Pliroforias Anoichtì stis Eidikes Anagkes – Isotis által 2014. szeptember 26-án benyújtott fellebbezés

 

Törvényszék

2014/C 395/35

T-340/07. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Az »eContent« program keretében megvalósítandó projekt számára megítélt közösségi pénzügyi támogatásra vonatkozó szerződés — A szerződés Bizottság általi felmondása — A támogatható költségek visszatérítése”)

2014/C 395/36

T-498/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Egy internetes honlap megújítása — Valamely ajánlattevő ajánlatnak az elutasítása — A szerződés másik ajánlattevő részére történő odaítélése — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Odaítélési szempontok — Nyilvánvaló értékelési hibák — Kártérítési kérelem”)

2014/C 395/37

T-601/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Dansk Automat Brancheforening kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Online játékok — A kaszinókra és játéktermekre kivetett adókhoz képest az online játékok vonatkozásában alacsonyabb adókat bevezető dán szabályozás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Bizonyos tevékenységek fejlesztésének elősegítésére szolgáló támogatás — Személyes érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű aktus — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 395/38

T-615/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Royal Scandinavian Casino Århus kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Online játékok — A kaszinókra és játéktermekre kivetett adókhoz képest az online játékok vonatkozásában alacsonyabb adókat bevezető dán szabályozás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Bizonyos tevékenységek fejlesztésének elősegítésére szolgáló támogatás — Személyes érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű aktus — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 395/39

T-669/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete –Spirlea kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — EU Pilot eljárás keretében Németországtól származó dokumentum — A 4. cikk (4) és (5) bekezdése — A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése — A hozzáférés megtagadása — Lényeges eljárási szabályok megsértése — Konkrét és egyedi vizsgálat kötelezettsége — Részleges hozzáférés — Nyomós közérdek”)

2014/C 395/40

T-51/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 30-i ítélete – Scooters India kontra OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — LAMBRETTA közösségi szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — Részleges megszűnés — A 207/2009/EK rendelet 51. cikkének (2) bekezdése)

2014/C 395/41

T-91/12. és T-280/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Flying Holding és társai kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Nem menetrend szerinti légi utasszállító szolgáltatások és bérelt légitaxi szolgáltatások nyújtása — A részvételi jelentkezés elutasítása — A költségvetési rendelet 94. cikkének b) pontja — Védelemhez való jog — A költségvetési rendelet végrehajtási rendelete 134. cikkének (5) bekezdése — Megsemmisítés iránti kereset — A felperesek kérelmére választ adó levél — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Odaítélő határozat — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség)

2014/C 395/42

T-132/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 30-i ítélete – Scooters India kontra OHIM – Brandconcern (LAMBRETTA) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — LAMBRETTA közösségi szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

2014/C 395/43

T-171/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete – Peri kontra OHIM (Zsalukapocs formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Zsalukapocs formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 395/44

T-177/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i ítélete – Spraylat GmbH kontra ECHA („REACH — Valamely anyag regisztrálását terhelő díj — A mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított kedvezmény — A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozatban szereplő hiba — Igazgatási díjat kiszabó határozat — Arányosság”)

2014/C 395/45

T-199/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i ítélete – Euro-Link Consultants és European Profiles kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A krími turizmus támogatására és diverzifikációjára irányuló projekt — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel nem megtámadható aktus — Megerősítő aktus — Részleges elfogadhatatlanság — Indokolási kötelezettség — Az odaítélés szempontjai — Nyilvánvaló értékelési hiba — Hatáskörrel való visszaélés — Egyenlő bánásmód”)

2014/C 395/46

T-306/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete –Spirlea kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése — EU Pilot eljárás keretében a Bizottság által Németországhoz intézett információ iránti kérelmek — A hozzáférés megtagadása — Konkrét és egyedi vizsgálat kötelezettsége — Nyomós közérdek — Részleges hozzáférés — Indokolási kötelezettség”)

2014/C 395/47

T-445/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Koscher + Würtz kontra OHIM – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — KW SURGICAL INSTRUMENTS ábrás védjegy — Ka We korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jogorvoslati eljárás — A fellebbezési tanács által lefolytatandó vizsgálat terjedelme — A korábbi védjegy tényleges használatának bizonyítéka — A felszólalási osztályhoz benyújtott kérelem — A védjegybejelentésnek a korábbi védjegy tényleges használata feltételének előzetes vizsgálata nélkül történő elutasítása — Téves jogalkalmazás — Megváltoztatásra vonatkozó hatáskör”)

2014/C 395/48

T-474/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete – Giorgio Giorgis kontra OHIM – Comigel (Két egybecsomagolt kehely formája) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Közösségi térbeli védjegy — Két egybecsomagolt kehely formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése)

2014/C 395/49

T-484/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete – CEWE Stiftung kontra OHIM (SMILECARD) (Közösségi védjegy — A SMILECARD közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

2014/C 395/50

T-490/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Arnoldo Mondadori Editore kontra OHIM – Grazia Equity (GRAZIA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GRAZIA közösségi szóvédjegy bejelentése — GRAZIA korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az áruk hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — Jóhírnév — A szóban forgó védjegyek közötti kapcsolat hiánya)

2014/C 395/51

T-516/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete – Ted-Invest kontra OHIM – Scandia Down (sensi scandia) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — sensi scandia közösségi ábrás védjegy — SCANDIA HOME korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

2014/C 395/52

T-86/13 P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete –Grazyte kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt feltétel — Tízéves referencia-időszak — Nemzetközi szervezet szolgálatában végzett feladatok”)

2014/C 395/53

T-222/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – B & S Europe kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — Kizárólagosan az Európai Unió külső segítségében részesülő harmadik országok érdekében rövid távon nyújtott szolgáltatások — A részvételi jelentkezés elutasítása — Kiválasztási szempontok — Részekre osztott szerződések — Referencia projekt — Indokolási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Jogos bizalom — A pártatlanság elve — A kontradiktórius eljárás elve”)

2014/C 395/54

T-256/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 1-jei ítélete – Olaszország kontra Bizottság („Szociálpolitika — A fiatalság területét érintő közösségi cselekvési programok — A nyújtott finanszírozás részleges visszatérítése — Bizonyos összegek támogathatatlansága — A cselekvési kategóriára előírt maximális összeg túllépése — A végső kedvezményezettek által jogtalanul felhasznált összegek visszatéríttetésére vonatkozó eljárásoknak a nemzeti hivatalok általi végrehajtása”)

2014/C 395/55

T-263/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 1-jei ítélete – Lausitzer Früchteverarbeitung kontra OHIM – Rivella International (holzmichel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A holzmichel közösségi ábrás védjegy bejelentése — Michel és Michel POWER korábbi nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 395/56

T-266/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Brainlab kontra OHIM (Curve) (Közösségi védjegy — A Curve közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja)

2014/C 395/57

T-605/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 25-i ítélete – Alma-The Soul of Italian Wine kontra OHIM – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE közösségi ábrás védjegy bejelentése — VIÑA SOL korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — Indokolási kötelezettség)

2014/C 395/58

T-614/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Romonta GmbH kontra Európai Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — 2011/278/EU határozat — A Németország által benyújtott nemzeti végrehajtási intézkedések — A túlzott nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula — A foglalkozás megválasztásának és a vállalkozásnak a szabadsága — A tulajdonhoz való jog — Arányosság”)

2014/C 395/59

T-629/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Molda kontra Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — 2011/278/EU határozat — A Németország által benyújtott nemzeti végrehajtási intézkedések — A túlzott nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula — A foglalkozás megválasztásának és a vállalkozásnak a szabadsága — A tulajdonhoz való jog — Arányosság”)

2014/C 395/60

T-630/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – DK Recycling und Roheisen kontra Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — 2011/278/EU határozat — A Németország által benyújtott nemzeti végrehajtási intézkedések — A túlzott nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula — A foglalkozás megválasztásának és a vállalkozásnak a szabadsága — A tulajdonhoz való jog — Arányosság”)

2014/C 395/61

T-631/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Raffinerie Heide kontra Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — 2011/278/EU határozat — A Németország által benyújtott nemzeti végrehajtási intézkedések — A túlzott nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula — A foglalkozás megválasztásának és a vállalkozásnak a szabadsága — A tulajdonhoz való jog — Arányosság”)

2014/C 395/62

T-634/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 26-i ítélete – Arctic Paper Mochenwangen kontra Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — 2011/278/EU határozat — A Németország által benyújtott nemzeti végrehajtási intézkedések — A túlzott nehézségekkel jellemzett esetekre vonatkozó klauzula — A foglalkozás megválasztásának és a vállalkozásnak a szabadsága — A tulajdonhoz való jog — Arányosság”)

2014/C 395/63

T-512/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Green Source Poland kontra Bizottság

2014/C 395/64

T-565/14. sz. ügy: 2014. július 30-án benyújtott kereset – EEB kontra Bizottság

2014/C 395/65

T-575/14. sz. ügy: 2014. július 28-án benyújtott kereset – Larymnis Larko kontra Bizottság

2014/C 395/66

T-576/14. sz. ügy: 2014. július 28-án benyújtott kereset – Larymnis LARKO kontra Bizottság

2014/C 395/67

T-639/14. sz. ügy: 2014. augusztus 22-én benyújtott kereset – DEI kontra Bizottság

2014/C 395/68

T-649/14. sz. ügy: 2014. augusztus 29-én benyújtott kereset – NTS Energie- und Transportsysteme kontra OHIM – Schütz (X-Windwerk)

2014/C 395/69

T-661/14. sz. ügy: 2014. szeptember 11-én benyújtott kereset – Lett Köztársaság kontra Európai Bizottság

2014/C 395/70

T-663/14. sz. ügy: 2014. szeptember 10-én benyújtott kereset – International Gaming Projects kontra OHIM (BIG BINGO)

2014/C 395/71

T-667/14. sz. ügy: 2014. szeptember 12-én benyújtott kereset – Szlovénia kontra Bizottság

2014/C 395/72

T-677/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Biogaran kontra Bizottság

2014/C 395/73

T-686/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

2014/C 395/74

T-702/14. sz. ügy: 2014. szeptember 21-én benyújtott kereset – Hamász kontra Tanács

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 395/75

F-12/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 14-i ítélete – CQ kontra Parlament (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Szerződéses konferenciatolmácsok — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 90. cikke — Lelki zaklatás — A személyzeti szabályzat 12a. cikke — A munkahelyi zaklatással és annak megelőzésével foglalkozó tanácsadó bizottságra vonatkozó belső szabályok — Az említett bizottság működésének titkos jellege — Nyilvánvaló mérlegelési hibák)

2014/C 395/76

F-91/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. október 1-i ítélete – DF kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — Utazási költségek — A felperesnek az állampolgársága szerint országba történő kiküldetése — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel)

2014/C 395/77

F-100/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 25-i ítélete – Julien-Malvy és társai kontra Európai Külügyi Szolgálat (Közszolgálat — Díjazás — Az EKSZ harmadik országba beosztott személyi állománya — A kinevezésre jogosult hatóság azon harmadik országok listáját módosító határozata, amelyekben az életkörülmények egyenértékűek az Unióban fennálló szokásos életkörülményekkel — Általános hatályú aktus — A kereset elfogadhatósága — Az életkörülmények után nyújtott támogatás éves meghatározása — Megszüntetés)

2014/C 395/78

F-101/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 25-i ítélete – Osorio és társai kontra Európai Külügyi Szolgálat (Közszolgálat — Díjazás — Az EKSZ harmadik országba beosztott személyi állománya — A kinevezésre jogosult hatóság azon harmadik országok listáját módosító határozata, amelyekben az életkörülmények egyenértékűek az Unióban fennálló szokásos életkörülményekkel — Általános hatályú aktus — A kereset elfogadhatósága — Az életkörülmények után nyújtott támogatás éves meghatározása — Megszüntetés)

2014/C 395/79

F-117/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete – Wahlström kontra Frontex (Közszolgálat — A Frontex személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — A határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításának elmaradása — Meghosszabbítási eljárás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének a) pontja — Meghallgatáshoz való jog — Megsértés — A határozat érdemére gyakorolt befolyás)

2014/C 395/80

F-120/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete – Tzikas kontra ERA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának elmaradása — Ügynökség személyi állománya — A személyi állomány létszámcsökkentése — Az ERA több évre szóló pénzügyi kerete — Két álláshely törlése a személyi állomány jegyzékéről — Lényeges eljárási szabályok tiszteletben tartása — Meghallgatáshoz való jog — Belső iránymutatások — Szolgálati érdek)

2014/C 395/81

F-149/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 18-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Rokkantság — Rokkantsági támogatás — A rokkantsági támogatásból való levonás)

2014/C 395/82

F-111/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. szeptember 4-i végzése – Prigent kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — Az EPSO/AD/230/12 (AD 5) és az EPSO/AD/231/12 (AD 7) nyílt versenyvizsga vizsgakiírása — Az EPSO/AD/231/12 (AD 7) versenyvizsgára bocsáthatóság szakmai tapasztalatra vonatkozó, nem teljesülő feltétele — Az EPSO/AD/230/12 (AD 5) versenyvizsgára való újrabesorolás — Az EPSO/AD/230/12 (AD 5) versenyvizsga tartaléklistájára való felvétel — Az eljáráshoz fűződő érdek — A panasz elkésettsége — Egymást követő felülvizsgálati kérelmek)

2014/C 395/83

F-37/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. szeptember 30-i végzése – Ojamaa kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezésre jogosult hatóság — Sérelmet okozó aktus — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 395/84

F-77/14. sz. ügy: 2014. augusztus 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

2014/C 395/85

F-108/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. szeptember 22-i végzése – Loescher kontra Tanács

2014. november 11. 57. évfolyam, C 396
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 396/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7352 – GDF Suez/SOPER/Natixis/LCS1/LCS2/LCS5/LCS9/LCSGO)

2014/C 396/02

Eljárásindítás (Ügyszám: M.7095 – SOCAR/DESFA)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 396/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 396/04

A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

2014/C 396/05

Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 396/06

Hozzáadottérték-adó (HÉA) – Adómentes befektetési arany – A 2006/112/EK tanácsi irányelv 344. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában (a befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás) megállapított kritériumokat teljesítő aranyérmék jegyzéke – Érvényes a 2015. évre

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 396/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7337 – IMS Health/Cegedim Business)

2014. november 12. 57. évfolyam, C 397
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 397/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7339 – AbbVie/SHIRE)

2014/C 397/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7412 – SVP/LSHL)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 397/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 397/04

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 397/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

 

Európai Ombudsman

2014/C 397/06

2013-as éves jelentés

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 397/07

Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (HL C 247., 2006.10.13., 85. o.; HL C 153., 2007.7.6., 15. o.; HL C 64., 2009.3.19., 18. o.; HL C 239., 2009.10.6., 7. o.; HL C 304., 2010.11.10., 6. o.; HL C 273., 2011.9.16., 11. o.; HL C 357., 2011.12.7., 3. o.; HL C 88., 2012.3.24., 12. o.; HL C 120., 2012.4.25., 4. o.; HL C 182., 2012.6.22., 10. o.; HL C 214., 2012.7.20., 4. o.; HL C 238., 2012.8.8., 5. o.; HL C 255., 2012.8.24., 2. o.; HL C 242., 2013.8.23., 13. o.; HL C 38., 2014.2.8., 16. o.; HL C 133., 2014.5.1., 2. o.; HL C 360., 2014.10.11., 5. o.)

2014. november 12. 57. évfolyam, C 398

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2014/C 398/01

A Számvevőszék éves jelentése a 2013-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, az intézmények válaszaival együtt

2014/C 398/02

A Számvevőszék 2013-as pénzügyi évről szóló éves jelentése a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) által támogatott tevékenységekről, a Bizottság válaszaival együtt

2014. november 12. 57. évfolyam, C 399
  IV Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Parlament
  ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL
2014/C 399/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. november 13. 57. évfolyam, C 400

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 400/01

A Tanács határozata (2014. november 7.) a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság ciprusi, magyar és portugál tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

 

Európai Bizottság

2014/C 400/02

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 400/03

A Görög Köztársaság hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 400/04

Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében

2014/C 400/05

Állami támogatás – Létező támogatási ügyet lezáró határozat megfelelő intézkedések EFTA-állam általi elfogadása miatt

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2014/C 400/06

Az Oslo tingrett EFTA-Bírósághoz benyújtott, tanácsadói vélemény iránti 2014. június 16-i kérelme a Pharmaq AS kontra Intervet International BV ügyben (E-16/14. sz. ügy)

2014/C 400/07

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2014. szeptember 23-án benyújtott keresete a Norvég Királyság ellen (E-19/14. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 400/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7369 – Santander/PSA/JVs)

2014/C 400/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7396 – Saudi Aramco/S-Oil) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 400/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7399 – Anglo American/BHP Billiton/Samancor) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. november 13. 57. évfolyam, C 401

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 401/01

A 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap éves beszámolója – 2013. pénzügyi év

2014/C 401/02

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Parlament és a Tanács részére a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alapról (EFA) – Független ellenőri jelentés

2014. november 13. 57. évfolyam, C 402

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 402/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. november 13. 57. évfolyam, C 403

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 403/01

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek — Az Európai Unió összevont éves beszámolója – 2013

2014/C 403/02

A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A független ellenőr jelentése

2014. november 14. 57. évfolyam, C 404

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 404/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7359 – PCCR USA / Total's CCP Composite business)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 404/02

Euroátváltási árfolyamok
  Helyesbítések

2014/C 404/03

Helyesbítés az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról szóló tagállamok által közölt információkhoz (HL C 280., 2014.8.22.)
2014. november 14. 57. évfolyam, C 405
  IV Tájékoztatások
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Európai Parlament
  ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL
2014/C 405/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. november 14. 57. évfolyam, C 406

 

Helyesbítések

2014/C 406/01

Helyesbítés a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében készült bizottsági közleményhez(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele) (Ez a szöveg semmissé nyilvánítja az HL C 313., 2014. szeptember 12., 1. o. közzétett szöveget, és annak helyébe lép)

2014. november 15. 57. évfolyam, C 407
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  VÉLEMÉNYEK
 

Európai Bizottság

2014/C 407/01

A Bizottság véleménye (2014. november 14.) az Európai Központi Bank pénzpiaci statisztikákról szóló rendelettervezetéről
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 407/02

A rendelet alkalmazhatatlansága egy bejelentett összefonódásra (Ügyszám: M.7253 – Groupe Lagardère/SNCF Participations/JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 407/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 407/04

Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság véleménye a 2014. április 22-i ülésén megfogalmazott M.6905 INEOS/Solvay/JV ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Észtország

2014/C 407/05

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – INEOS/Solvay/JV (M.6905)

2014/C 407/06

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. május 8.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: M.6905 – INEOS/Solvay/JV) (az értesítés a C(2014) 2984 final dokumentummal történt)

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2014/C 407/07

A tanácsok közötti ügyelosztás szempontjai

 

Euratom Ellátási Ügynökség

2014/C 407/08

A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 407/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7400 – Federal-Mogul Corporation/TRW Engine Components)
2014. november 15. 57. évfolyam, C 408

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 408/01

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/02

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületénrk Hivatala — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/03

Közösségi Növényfajta-hivatal — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/04

Tiszta Égbolt közös vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/05

Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/06

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/07

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/08

Európai Bankhatóság — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/09

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/10

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/11

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/12

Európai Innovációs és Technológiai Intézet — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/13

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/14

Európai Vasúti Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/15

Európai Értékpapír-piaci Hatóság — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/16

Európai Képzési Alapítvány — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/17

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/18

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/19

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/20

Eurojust — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/21

Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/22

Fusion for Energy közös vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/23

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/24

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/25

IMI közös vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/26

Európai Szakképzésfejlesztési Központ — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/27

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/28

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/29

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/30

Európai Vegyianyag-ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/31

Európai Környezetvédelmi Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/32

Európai Gyógyszerügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/33

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/34

Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/35

Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/36

Artemis közös vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/37

ENIAC közös vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/38

SESAR közös vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/39

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/40

Kutatási Végrehajtó Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/41

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

2014/C 408/42

Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás — A 2013-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!