spacer
  9. évfolyam 46. szám 2014.11.13.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

 

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Mind többször veti be a kényszertörlést a cégbíróság

2014 februárja óta tartósan háromezer fölött van a havonta megszűnő cégek száma, októberben pedig meghaladta a négyezret is. Az év egészében több mint negyvenezer cégtörlésre lehet számítani, ami 20 százalékos növekedést jelent 2013-hoz képest.

Októberben összesen 4069 céget törölt a cégbíróság, ez a legmagasabb érték, amit valaha láttunk a magyar cégstatisztikában. A megszűnő cégek száma 2014 februárja óta tartósan meghaladja a havi háromezret, és folyamatosan emelkedik. Év végére 40 ezer fölé kerülhet az éven belül megszűnők száma, ami bő 20 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez képest.

„A mostani számok év eleji előrejelzésünknek megfelelően alakulnak. Az adat tehát nem meglepő, a megszűnéshez vezető okok vizsgálata viszont annál izgalmasabb – mondja Tóth Tamás, az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató igazgatója. – Az előző év második fele óta havonta 1500-2000 cég szűnt meg úgy, hogy a törlést felszámolási eljárás előzte meg. Az elmúlt három hónapban azonban összesen 3200 ilyen esetet regisztráltunk, ami azt jelenti, hogy a megszűnési okok között gyors ütemben szorul vissza a felszámolás” – mondja az Opten ügyvezetője. Tóth Tamás szerint ez alapvetően annak köszönhető, hogy lassan kifut a rendszerből a 2012-es nagy felszámolási hullám hatása, az akkor indult eljárások idén az első félévben zömmel lezárultak.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 45. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 392
Végelszámolás 153
Hivatalból való törlés 240

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 50
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2033

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 531 db.

A héten 12 177 cégnév, 3 112 székhelycím és 768 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 506 435 db.

Magyar Közlöny 149-153/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

149/2014. november 3.

 

 

268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.11.04.

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet

A „Ganz Ábrahám” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.11.06.

21/2014. (XI. 3.) FM rendelet

A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

 2014.11.04.

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

 2014.11.06.

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 2014.11.06.

32/2014. (XI. 3.) AB határozat

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.11.03.

Köf.5.020/2014/7. számú végzés

A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése

 2014.11.03.

423/2014. (XI. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.11.03.

424/2014. (XI. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.11.03.

425/2014. (XI. 3.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2014.11.03.

1594/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.11.03.

1595/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.03.

1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról

 2014.11.03.

1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről

 2014.11.03.

150/2014. november 4.

 

 

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.11.05.

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.11.05.

271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

 2014.11.05.

1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról

 2014.11.04.

1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2014.11.05.

1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről

 2014.11.04.

1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.11.04.

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

Az Államreform Bizottság felállításáról

 2014.11.05.

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

 2014.11.04.

1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról

 2014.11.04.

1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

 2014.11.04.

1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról

 2014.11.04.

1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.04.

1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 2014.11.04.

1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.04.

1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

Külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.04.

1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.04.

1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról

 2014.11.04.

1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.04.

1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról

 2014.11.04.

1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.11.04.

1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

 2014.11.04.

1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Tiszapüspöki község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2014.11.04.

1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

 2014.11.04.

1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Dél-Alföldi Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú („Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban - A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című) és a DAOP-2.1.1/G-1 1-k2-2012-0002 azonosító számú („A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése" című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

 2014.11.04.

1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.11.04.

1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A  KEOP-1.2.0/09-11 -2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.11.04.

1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2014.11.04.

127/2014. (XI. 4.) ME határozat

Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

 2014.11.04.

128/2014. (XI. 4.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.11.04.

129/2014. (XI. 4.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.11.04.

130/2014. (XI. 4.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről

 2014.11.04.

151/2014. november 5.

 

 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 2014.11.06.

40/2014. (XI. 5.) OGY határozat

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2014.11.05.

1623/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

A központi költségvetés terhére nyújtott támogatások egységes szabályok szerinti biztosításáról

 2014.11.05.

1624/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/A ütem, 2-es számú Budapest (Rákosrendező) – Esztergom vasútvonal villamosítása megnevezésű KÖZOP projekt keretében Piliscsaba–Esztergom között új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés, Rákosrendező–Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák elvégzése és utastájékoztató berendezések telepítése” című] projektjavaslat jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

 2014.11.05.

1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.05.

1626/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

A KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosító számú („A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése” című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.11.05.

1627/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

Az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6+15 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” tárgyú projekt műszaki tartalmának jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárásának megindításáról

 2014.11.05.

152/2014. november 6.

 

 

2014. évi LIV. törvény

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról

 2014.11.09.

2014. évi LV. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 2014.11.17.

273/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011.(X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.11.07.

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2014.11.07.

275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

Az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2014.11.07.

276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011.(X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

 2014.11.07.

10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról

 2014.12.07.

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet

A helyi önkormányzati képviselőkés polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

 2014.11.07.

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszerfeldolgozók részére nyújtott „de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

 2014.11.09.

1628/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó új szabályozás kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

 2014.11.06.

1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról

 2014.11.06.

1630/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

A Budai Várban található Karmelita kolostor vagyonkezelésével összefüggő intézkedésekről

 2014.11.06.

1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program"megvalósításáról

 2014.11.06.

153/2014. november 7.

 

 

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

 2014.11.08.

33/2014. (XI. 7.) AB határozat

A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról

 2014.11.07.

1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.11.07.

1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

 2014.11.07.

1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 2014.11.07.

1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú („Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2014.11.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. november 4. 57. évfolyam, L 316

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1173/2014/EU (2014. október 24.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salama da sugo [OFJ])

A Bizottság 1174/2014/EU (2014. október 24.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Piadina Romagnola/Piada Romagnola [OFJ])

A Bizottság 1175/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról és a 823/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1176/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1177/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIa övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1178/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1179/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1180/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIa övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1181/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1182/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1183/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIa övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1184/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, valamint a IIa, IIIb és IIIc övezet és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1185/2014/EU (2014. november 3.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1186/2014/EU (2014. november 3.) végrehajtási rendelete

a gabonaágazatban 2014. november 4-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/773/EU (2014. október 30.) végrehajtási határozata

az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása tekintetében Belgium, Írország, Franciaország, Málta és Finnország számára eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 7865. számú dokumentummal történt)

2014. november 4. 57. évfolyam, L 317

 

I   Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom (2014. október 22.) rendelete

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1142/2014/EU, Euratom (2014. október 22.) rendelete

a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU (2014. október 22.) rendelete

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU (2014. október 22.) rendelete

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

2014. november 5. 57. évfolyam, L 318

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1188/2014/EU (2014. október 24.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre [OEM])

A Bizottság 1189/2014/EU (2014. október 24.)végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Sedano Bianco di Sperlonga [OFJ])

A Bizottság 1190/2014/EU (2014. október 24.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Mantequilla de Soria [OEM])

A Bizottság 1191/2014/EU (2014. október 30.) végrehajtási rendelete

a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében említett jelentés formájának és benyújtása módjának meghatározásáról

A Bizottság 1192/2014/EU (2014. november 3.) rendelete

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1193/2014/EU (2014. november 4.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 222. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 1194/2014/EU (2014. november 4.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/774/EU (2014. október 31.) végrehajtási határozata

a 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint fluorozott szénhidrogén forgalomba hozataláról beszámoló valamennyi gyártó és importőr számára a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a 2015. január 1-től2017. december 31-ig tartó időszakra referenciaérték megállapításáról (az értesítés a C(2014) 7920. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 342., 2009.12.22.)
2014. november 6. 57. évfolyam, L 318

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1195/2014/EU (2014. október 29.) végrehajtási rendelete

a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó ideiglenes kiegyenlítő vám kivetéséről

A Bizottság 1196/2014/EU (2014. október 30.) rendelete

az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 1197/2014/EU (2014. november 5.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. november 6. 57. évfolyam, L 320

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/762/EU (2014. október 16.) végrehajtási határozata

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 2004/277/EK, Euratom és a 2007/606/EK, Euratom bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 7489. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/763/EU (2014. október 24.) határozata

a nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2014) 7735. számú dokumentummal történt)

2014. november 7. 57. évfolyam, L 321

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

Tájékoztatás

Tájékoztatás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás hatálybalépéséről

 

RENDELETEK

A Bizottság 1198/2014/EU (2014. augusztus 1.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről

A Bizottság 1199/2014/EU (2014. október 24.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pemento de Mougán [OFJ])

A Bizottság 1200/2014/EU (2014. november 6.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. november 7. 57. évfolyam, L 322

 

Helyesbítések

Helyesbítés

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadásához (HL L 51., 2014.2.20.)

2014. november 7. 57. évfolyam, L 323

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/764/EU (2014. március 27.) határozata

az Egyesült Királyság által videojátékok tekintetében nyújtani tervezett SA.36139. (13/C) (korábbi 13/N) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2014) 1786. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/765/EU (2014. június 25.) határozata

az SA.20949. (C 23/06.) sz. Lengyelország – Technologie Buczek állami támogatásról (az értesítés a C(2014) 4099. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/766/EU (2014. július 9.) határozata

a bioüzemanyagoknak nyújtott jövedékiadó-mentességre vonatkozó SA.18042 (2013/C) (korábbi MX 17/2009) (korábbi NN 61/2004) számú Spanyolország által végrehajtott állami támogatási programról (az értesítés a C(2014) 4530. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/767/EU (2013. július 23.) határozata

Portugália által a Caixa Geral de Depósitos számára nyújtott SA.35062 (13/N-2) állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 4801. számú dokumentummal történt)

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 85. számú előírása

Egységes rendelkezések az M és N kategóriájú gépjárművek meghajtására szánt belső égésű motoroknak és elektromos hajtásláncoknak a hasznos teljesítmény és az elektromos hajtásláncok 30 perces legnagyobb teljesítménye tekintetében történő jóváhagyására vonatkozóan

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 115. sz. előírása

Egységes rendelkezések a következők jóváhagyására vonatkozóan: I.A gépjárművek meghajtási rendszerébe LPG (propán-bután gáz) alkalmazása céljából utólag beépíthető különleges LPG-rendszerek – II.A gépjárművek meghajtási rendszerébe CNG (sűrített földgáz) alkalmazása céljából utólag beépíthető különleges CNG-rendszerek

2014. november 7. 57. évfolyam, L 324

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1187/2014/EU (2014. október 2.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapul szolgáló eszközökhöz kapcsolódó ügyletekre vonatkozó, az ügyféllel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni teljes kitettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

2014. november 8. 57. évfolyam, L 325

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1201/2014/EU (2014. november 7.) rendelete

az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2011. július 1-jétől, 2012. július 1-jétől és 2013. július 1-jétől történő kiigazításáról

A Tanács 1202/2014/EU (2014. november 7.) végrehajtási rendelete

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 1203/2014/EU (2014. november 5.) rendelete

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetben, a IIa övezet uniós vizein, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli részén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1204/2014/EU (2014. november 5.) rendelete

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IV és VIId övezetben, valamint a IIa övezet uniós vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

A Bizottság 1205/2014/EU (2014. november 7.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1206/2014/EU (2014. november 7.) végrehajtási rendelete

a gabonaágazatban 2014. november 8-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/775/KKBP (2014. november 7.) határozata

az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR RCA) szóló 2014/73/KKBP határozat hatályának meghosszabbításáról

A Tanács 2014/776/KKBP (2014. november 7.) határozata

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/777/EU (2014. november 5.) végrehajtási határozata

a halászati lehetőségek átviteléről a 7. kategóriából a 8. kategóriába és a tagállamok közötti átcsoportosításáról a mauritániai kizárólagos gazdasági övezetben

A Bizottság 2014/778/EU (2014. november 6.) végrehajtási határozata

a Németországban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes ideiglenes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 8390. számú dokumentummal történt)

2014. november 4. 57. évfolyam, C 389

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 389/01

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,05 % 2014. november 1. – Euroátváltási árfolyamok

2014/C 389/02

A Bizottság közleménye – Vámügyi és FLEGT végrehajtási iránymutatás – nyilvános összefoglaló

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 389/03

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása

2014/C 389/04

A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére

2014/C 389/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/08

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/09

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/10

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/11

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/12

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 389/13

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 389/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7407 – Lear Corporation/Everett Smith Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 389/15

Helyesbítés a pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapjáról szóló bizottsági közleményhez (HL C 374., 2014.10.22.)
2014. november 5. 57. évfolyam, C 390

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 390/01

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 390/02

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról

2014/C 390/03

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalása az európai igazságügyi portálon szereplő személyes adatok védelméről szóló bizottsági határozatról

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 390/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 390/05

A Görög Köztársaság kormányának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

2014/C 390/06

Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (HL C 247., 2006.10.13., 1. o.; HL C 153., 2007.7.6., 5. o.; HL C 192., 2007.8.18., 11. o.; HL C 271., 2007.11.14., 14. o.; HL C 57., 2008.3.1., 31. o.; HL C 134., 2008.5.31., 14. o.; HL C 207., 2008.8.14. 12. o.; HL C 331., 2008.12.21., 13. o.; HL C 3., 2009.1.8., 5. o.; HL C 64., 2009.3.19., 15. o.; HL C 198., 2009.8.22., 9. o.; HL C 239., 2009.10.6., 2. o.; HL C 298., 2009.12.8., 15. o.; HL C 308., 2009.12.18., 20. o.; HL C 35., 2010.2.12., 5. o.; HL C 82., 2010.3.30., 26. o.; HL C 103., 2010.4.22., 8. o.; HL C 108., 2011.4.7., 6. o.; HL C 157., 2011.5.27., 5. o.; HL C 201., 2011.7.8., 1. o.; HL C 216., 2011.7.22., 26. o.; HL C 283., 2011.9.27., 7. o.; HL C 199., 2012.7.7., 5. o.; HL C 214., 2012.7.20., 7. o.; HL C 298., 2012.10.4., 4. o.; HL C 51., 2013.2.22., 6. o.; HL C 75., 2013.3.14., 8. o.; HL C 77., 2014.3.15., 4. o.; HL C 118., 2014.4.17., 9. o.; HL C 200., 2014.6.28., 59. o.; HL C 304., 2014.9.9., 3. o.)

2014. november 6. 57. évfolyam, C 391
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 391/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7428 – Iridium/DIF/Concession Businesses)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 391/02

Euroátváltási árfolyamok

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

2014/C 391/03

Gyógyszerkészítmények – A 2013. év első félévére az EGT-/EFTA-államok által kiadott forgalombahozatali engedélyek listája

2014/C 391/04

Gyógyszerkészítmények – A 2013. év második félévére az EGT-/EFTA-államok által kiadott forgalombahozatali engedélyek listája

  V   Hirdetmények
 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 391/05

Nyílt versenyvizsga-felhívás
  Helyesbítések

2014/C 391/06

Helyesbítés a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről szóló bizottsági közleményhez (HL C 363., 2014.10.14.)
2014. november 6. 57. évfolyam, C 391A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai személyzeti felvételi hivatal (EPSO)

2014/C 391A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás — EPSO/AD/294/14 — Tanácsos (AD 6) Az adatvédelem területén

2014/C 391A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. november 7. 57. évfolyam, C 392
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 392/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 392/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7367 – CNP/Santander/Santander Irish insurance subsidiaries) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 392/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7375 – UTC/CIAT)

2014/C 392/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7436 – Vista/TIBCO) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014. november 7. 57. évfolyam, C 393

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 393/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 393/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 393/03

Állami Támogatás – Románia — SA.38517 (2014/C) (korábbi 2014/NN) számú állami támogatás A Micula kontra Románia ügyben hozott 2013. december 11-i választottbírósági ítélet végrehajtása — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. november 8. 57. évfolyam, C 394

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 394/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7409 – Apollo Management/Companhia de Seguros Tranquilidade)

2014/C 394/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7186 – APG Strategic Real Estate Pool/Hammerson/SDMG/MBG/Via)

2014/C 394/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7426 – Gallant Venture/Sumitomo/Toyota Motor/Indonesian JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 394/04

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 394/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 394/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 394/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7440 – Eastman Chemical Company/Taminco) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 394/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7417 – Sime Darby/New Britain Palm Oil) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 394/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7425 – Robert Bosch/BSH Bosch und Siemens Hausgeräte) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!