spacer
  9. évfolyam 41. szám 2014.10.07.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Elfogyhat a lendület az építőiparban
 

Augusztusban mindössze 351 építőipari cég szűnt meg Magyarországon, de ez nem ad okot az ünneplésre, mert a szokásosnál jóval kedvezőbb adat számbavételi okok miatt lóg ki a statisztikából – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. A cégbírósági eljárás felgyorsítása miatt júliusban 844 megszűnéssel még negatív rekordot regisztrált az Opten, így a két hónap átlaga érdemi növekedést mutat a megelőző hónapokhoz képest.

Jelentős kilengéseket produkált az utóbbi két hónapban a cégstatisztika, miután a cégbíróság jelentősen felgyorsította a határozatok közzétételét. Ennek eredményeként júliusban minden ágazatban és minden régióban rekordszámú törlést tettek közzé, augusztusban viszont a szokásosnál jóval kevesebbet. „A technikai hatások kiszűrése után azt tapasztaljuk, hogy továbbra is magas a cégtörlések száma az építőiparban, ami részben a lassú tisztulás következménye, de azt is jelzi, hogy a szektor 2013 második felében indult lendülete elfogyott ” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

 

Tovább a teljes tartalomra

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 40. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 360
Végelszámolás 208
Hivatalból való törlés 700

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 81
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 837

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 512 db.

A héten 12 179 cégnév, 3 048 székhelycím és 731 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 508 655 db.

Magyar Közlöny 134-137/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

134/2014. szeptember 30.

 

 

39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet

Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.10.01.

29/2014. (IX. 30.) AB határozat

A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (2) bekezdésével, 5. § (8) bekezdésével, valamint a 6. § (4) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

 2014.09.30.

30/2014. (IX. 30.) AB határozat

Bírói ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 2014.09.30.

135/2014. október 1.

 

 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

 2014.10.10.

248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.02.

249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2014.10.31.

3/2014. (X.1.) MvM rendelet

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

 2014.10.02.

4/2014. (X. 1.) MvM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

 2014.10.01.

40/2014. (X.1.)NFM rendelet

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 2014.10.02.

1548/2014. (X. 1.) Korm. határozat

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

 2014.10.01.

1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról

 2014.10.02.

1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat

A bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggő egyes intézkedésekről

 2014.10.01.

1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat

Az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 2014.10.01.

1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2014.10.01.

1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat

A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról

 2014.10.01.

1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat

Az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014-2020. közötti tervezési időszakban

 2014.10.01.

1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat

Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról

 2014.10.01.

1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat

Az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program folytatásáról

 2014.10.01.

1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú [„51. sz. főút 114+652-138+634 kmsz. (Kalocsa-M9 ap. csp.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése" című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2014.10.01.

136/2014. október 2.

 

 

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

 2014.10.03.

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

 2014.10.03.

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.05.

253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.03.

254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.10.03.

1558/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

 2014.10.03.

1559/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.10.02.

1560/2014. (X. 2.) Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2014.10.03.

1561/2014. (X. 2.) Korm. határozat

Az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉMOP-4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról

 2014.10.02.

1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról

 2014.10.02.

1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 2014.10.02.

1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.10.02.

1565/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2014.10.03.

1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.10.02.

1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat

A Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 2014.10.02.

116/2014. (X. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.10.02.

137/2014. október 6.

 

 

2014. évi XL. törvény

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

 2014.10.15.

2014. évi XLI. törvény

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

 2014.10.07.

2014. évi XLII. törvény

Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2014.10.07.

2014. évi XLIII. törvény

A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

 2014.10.07.

2014. évi XLIV. törvény

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

 2014.10.07.

2014. évi XLV. törvény

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.10.07.

2014. évi XLVI. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.10.07.

37/2014. (X. 6.) MNB rendelet

A „Bárány Róbert" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2014.10.10.

38/2014. (X. 6.) MNB rendelet

A „Bárány Róbert" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.10.10.

3/2014. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2014.10.06.

375/2014. (X. 6.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári felmentésről

 2014.10.06.

376/2014. (X. 6.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári kinevezésről

 2014.10.06.

377/2014. (X. 6.) KE határozat

Államtitkári felmentésről

 2014.10.06.

378/2014. (X. 6.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2014.10.06.

379/2014. (X. 6.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2014.10.06.

117/2014. (X. 6.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.10.06.

118/2014. (X. 6.) ME határozat

Helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.10.06.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. szeptember 30. 57. évfolyam, L 284

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1025/2014/EU (2014. július 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló 38/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1026/2014/EU (2014. július 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel a több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében módosított 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1027/2014/EU (2014. július 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel a több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében módosított 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1028/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 1029/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló 73/2010/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 1030/2014/EU (2014. szeptember 29.) végrehajtási rendelete

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításához alkalmazott mutatóértékek nyilvánosságra hozatalának egységes formátumára és időpontjára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok rögzítéséről

A Bizottság 1031/2014/EU (2014. szeptember 29.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról

A Bizottság 1032/2014/EU (2014. szeptember 29.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1033/2014/EU (2014. szeptember 29.) végrehajtási rendelete

a cukorágazatban a melaszra 2014. október 1-jétől alkalmazandó reprezentatív árak és kiegészítő importvámok megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2014/680/EU, Euratom (2014. szeptember 24.) határozata

a Bíróság bíráinak kinevezéséről

A tagállamok kormányai képviselőinek 2014/681/EU, Euratom (2014. szeptember 24.) határozata

a Bíróság egy bírájának kinevezéséről

A Tanács 2014/682/EU (2014. szeptember 25.) határozata

a Régiók Bizottsága egy bolgár póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/683/EU (2014. szeptember 25.) határozata

a Régiók Bizottsága egy egyesült királysági tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/684/EU (2014. szeptember 25.) határozata

a Régiók Bizottsága kilenc görög tagjának és tizenkét görög póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/685/KKBP (2014. szeptember 29.) határozata

az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról

A Bizottság 2014/686/EU (2014. július 3.) határozata

a Belgium által végrehajtott SA.33927 (12/C) (korábbi 11/NN) számú állami támogatásról A pénzügyi szövetkezetekben tagsággal rendelkező természetes személyek részjegyeit védő garanciarendszer (az értesítés a C(2014) 1021. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/687/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási határozata

a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a cellulóz, a papír és a karton gyártása tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2014) 6750. számú dokumentummal történt)

2014. szeptember 30. 57. évfolyam, L 285

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 7. számú előírása

Egységes rendelkezések a gépjárművek (a motorkerékpárok kivételével) és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpáinak, féklámpáinak és méretjelző lámpáinak jóváhagyásáról

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 99. számú előírása

Egységes rendelkezések gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások jóváhagyásáról

2014. szeptember 30. 57. évfolyam, L 286

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1011/2014/EU (2014. szeptember 22.) végrehajtási rendelete

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

2014. október 1. 57. évfolyam, L 287

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1034/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1035/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1036/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1037/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1038/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1039/2014/EU (2014. szeptember 30.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/688/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási határozata

a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

A Bizottság 2014/689/EU (2014. szeptember 29.) végrehajtási határozata

a ragadós száj- és körömfájás vírusának Algériából, Líbiából, Marokkóból és Tunéziából az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 6868. számú dokumentummal történt)

 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2013/354/KKBP határozat módosításáról szóló, 2014. július 9-i 2014/447/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 201., 2014.7.10.)
Helyesbítés a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 376., 2006.12.27.)
2014. október 2. 57. évfolyam, L 288

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1040/2014/EU (2014. július 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelvnek az I. melléklet műszaki haladáshoz való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

A Bizottság 1041/2014/EU (2014. október 1.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/690/EU (2014. szeptember 30.) végrehajtási határozata

a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzése elleni ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2006/464/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 6566. számú dokumentummal történt)

2014. október 3. 57. évfolyam, L 289

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/691/EU (2014. szeptember 29.) határozata

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2014/668/EU határozat módosításáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 1042/2014/EU (2014. július 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1043/2014/EU (2014. október 2.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/692/EU, Euratom (2014. szeptember 29.) határozata

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

A Tanács 2014/693/EU (2014. szeptember 29.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy lengyel tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/694/EU (2014. szeptember 29.) határozata

a Régiók Bizottsága három francia tagjának és két francia póttagjának kinevezéséről

 

Helyesbítések

Helyesbítés a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelethez (HL L 82., 1997.3.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 8. kötet, 217. o.)
Helyesbítés a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelvhez (HL L 225., 1998.8.12.) (Magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 327. o.)
2014. október 4. 57. évfolyam, L 290

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1044/2014/EU (2014. október 3.) végrehajtási rendelete

a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2014-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról

A Bizottság 1045/2014/EU (2014. október 3.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. szeptember 30. 57. évfolyam, C 340

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 340/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7391 – HUAYU Automotive Systems/KSPG/KS AluTech JV)

2014/C 340/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7268 – CSAV/HGV/Kühne Maritime/Hapag-Lloyd AG)

2014/C 340/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7241 – Advent International/Bain Capital Investors/Nets Holding)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 340/04

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2014. szeptember 15.) az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályainak módosításáról

 

Európai Bizottság

2014/C 340/05

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 340/06

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján

2014. szeptember 30. 57. évfolyam, C 340A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2014/C 340A/01

Nyílt pályázati felhívás — Kutatási tisztviselő – 3 munkakör

2014/C 340A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. szeptember 30. 57. évfolyam, C 341

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 341/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. október 1. 57. évfolyam, C 342

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 342/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7344 – Warburg Pincus/Banco Santander/Coffer)

2014/C 342/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7299 – COFCO/Nidera)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 342/03

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Központi Bank

2014/C 342/04

A 2015. évi tartalékolási időszakokra vonatkozó tájékoztató naptár
 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2014/C 342/05

A Közszolgálati Törvényszék elnökének megválasztása

2014/C 342/06 A tanácsok összetétele és a bírák tanácsokba történő beosztása
 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 342/07

Pályázati felhívás a közbeszerzéssel foglalkozó, érdekeltekből álló bizottsági szakértői csoport egyik tagjának felváltása céljából kinevezendő szakértő kiválasztására
 

Helyesbítések

2014/C 342/08

Helyesbítés az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. szeptember 25-i C 334. számához
2014. október 1. 57. évfolyam, C 343

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 343/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. október 2. 57. évfolyam, C 344
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 344/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7304 – Danone/ID Logistics/JV)

014/C 344/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7384 – Helvetia/Nationale Suisse)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 344/03

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,05 % 2014. október 1. – Euroátváltási árfolyamok

2014/C 344/04

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. április 28-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39985 – Motorola – A GPRS szabványba foglalt alapvető szabadalmak érvényesítése ügyre vonatkozó határozattervezettel kapcsolatban – Előadó: Bulgária

2014/C 344/05

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Motorola – A GPRS szabványba foglalt alapvető szabadalmak érvényesítése ügy (AT.39985)

2014/C 344/06

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. április 29.) – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (AT.39985 – Motorola – A GPRS szabványba foglalt alapvető szabadalmak érvényesítése ügy) (az értesítés a C(2014) 2892 final számú dokumentummal történt)

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 344/07

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

2014/C 344/08

Állami támogatás – Engedélyező határozat

2014/C 344/09

Állami támogatás – Engedélyező határozat

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 344/10

Pályázati felhívás 2015 – EAC/A04/2014 – Erasmus+ program
 

Helyesbítések

2014/C 344/11

Helyesbítés az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak a 2013. pénzügyi évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 2. sz. költségvetés-módosítás (HL C 58., 2014.2.28.)
2014. október 2. 57. évfolyam, C 345

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A 27. ülésszakra Strasbourgban (Franciaország) került sor 2014. március 17. és 19. között.

2014/C 345/01

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése — A 2014. március 17-i, hétfői ülés jegyzőkönyve

2014/C 345/02

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése — A 2014. március 18-i, keddi ülés jegyzőkönyve

2014/C 345/03

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése — A 2014. március 19-i, szerdai ülés jegyzőkönyve

2014. október 2. 57. évfolyam, C 346

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 346/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. október 3. 57. évfolyam, C 347

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 347/01

A Bizottság véleménye (2014. október 2.) a szlovákiai mohovcei atomerőmű szomszédságában létesített nemzeti radioaktívhulladék-tárolóban elhelyezett radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről

2014/C 347/02

A Bizottság véleménye (2014. október 2.) a Szlovákiában, a nemzeti radioaktívhulladék-tároló szomszédságában létesített IRAW-CRAM radioaktívhulladék-tárolóban elhelyezett radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 347/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7363 – Areva Énergies Renouvelables/Gamesa Energía/JV)

2014/C 347/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7340 – Ferrero International/Oltan Group)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 347/05

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 347/06

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 347/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7297 – Dolby/Doremi/Highlands)

2014/C 347/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7397 – CD&R/CHC Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 347/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. október 3. 57. évfolyam, C 348

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 348/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

2014/C 348/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében — Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 348/03

Állami támogatás – Ausztria — SA.24221 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex CP 281/2007) számú állami támogatás — Klagenfurti repülőtér – A Ryanair és más légitársaságok — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 348/04

Állami támogatás – Görögország — SA.35608 (2014/C) (korábbi 2014/N) számú állami támogatás – Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)/Hellenic Post (ELTA) – Az egyetemes postai szolgáltatás finanszírozásáért nyújtott kompenzáció — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

2014/C 348/05

Állami támogatás – Franciaország — SA.36511. (2014/C) (korábbi 2013/NN) számú állami támogatás — Megújuló energiaforrások támogatási mechanizmusa és a CSPE felső korlátainak megállapítása — Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. október 3. 57. évfolyam, C 349

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2014/C 349/01

A Tanács 9/2014/EU állásfoglalása első olvasatban a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
A Tanács által 2014. július 23-án elfogadva

2014. október 4. 57. évfolyam, C 350
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 350/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7364 – Blackstone/Lombard)

2014/C 350/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7354 – ADM/WILD Flavors/WDI)

2014/C 350/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7376 – Droege/Weltbild)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 350/04

A Tanács határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről

 

Európai Bizottság

2014/C 350/05

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 350/06

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. április 28-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/AT.39939 sz. – Samsung – Az UMTS alapvető szabadalmak érvényesítése ügyre vonatkozó határozattervezettel kapcsolatban – Előadó: Bulgária

2014/C 350/07

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Samsung – Az UMTS szabványba foglalt alapvető szabadalmak érvényesítése (AT.39939)

2014/C 350/08

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. április 29.) – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Az AT.39939 – Samsung – Az UMTS szabványba foglalt alapvető szabadalmak érvényesítése ügy) (az értesítés a C(2014) 2891 final számú dokumentummal történt)

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 350/09

Értesítés a Brazíliából és a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

2014/C 350/10

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 350/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7307 – Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 350/12

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. október 6. 57. évfolyam, C 351
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 351/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 351/02

C-318/14. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2014. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. kontra Krajský úřad Olomouckého kraje

2014/C 351/03

C-328/14. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2014. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CD Consulting s.r. o. kontra Anna Pančurová és társai

2014/C 351/04

C-343/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-160/12. sz., Adler Modemärkte AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen az Adler Modemärkte AG által 2014. július 15-én benyújtott fellebbezés

2014/C 351/05

C-350/14. sz. ügy: A Tribunale civile di Trieste (Olaszország) által 2014. július 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Florin Lazar, jogi képviselője: Luigi Erculeo kontra Allianz SpA

2014/C 351/06

C-362/14. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2014. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maximillian Schrems kontra Data Protection Commissioner

2014/C 351/07

C-366/14. sz. ügy: A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2014. július 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Herrenknecht AG kontra Hév-Sugár Kft.

2014/C 351/08

C-374/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-95/13. sz., Walcher Meßtechnik GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2014. május 22-én hozott ítélete ellen a Walcher Meßtechnik GmbH által 2014. augusztus 4-én benyújtott fellebbezés

2014/C 351/09

C-376/14. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2014. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C kontra M

 

Törvényszék

2014/C 351/10

T-516/13. sz. ügy: 2014. július 16-án benyújtott kereset – CW kontra Tanács

2014/C 351/11

T-224/14. sz. ügy: 2014. július 23-án benyújtott kereset – CW kontra Tanács

2014/C 351/12

T-481/14. sz. ügy: 2014. június 20-án benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra EIT

2014/C 351/13

T-531/14. sz. ügy: 2014. július 15-én benyújtott kereset – Sotiropoulu és társai kontra Tanács

2014/C 351/14

T-533/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-88/13. sz., Kolarova kontra REA ügyben 2014. április 30-án hozott ítélete ellen Desislava Kolarova által 2014. július 16-án benyújtott fellebbezés

2014/C 351/15

T-534/14. sz. ügy: 2014. július 16-án benyújtott kereset – Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

2014/C 351/16

T-535/14. sz. ügy: 2014. július 18-án benyújtott kereset – The Cookware Company kontra OHIM – Fissler (VITA+VERDE)

2014/C 351/17

T-549/14. sz. ügy: 2014. július 25-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra OHIM – Horno del Espinar (Castello)

2014/C 351/18

T-552/14. sz. ügy: 2014. július 22-én benyújtott kereset – Wm. Wrigley Jr. kontra OHIM (Extra)

2014/C 351/19

T-553/14. sz. ügy: 2014. július 22-én benyújtott kereset – Wm. Wrigley Jr. kontra OHIM (Extra)

2014/C 351/20

T-556/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-46/13. sz., Navarro kontra Bizottság ügyben 2014. május 21-én hozott ítélete ellen Victor Navarro által 2014. július 28-án benyújtott fellebbezés

2014/C 351/21

T-558/14. sz. ügy: 2014. július 24-én benyújtott kereset – Research Engineering & Manufacturing kontra OHIM – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

2014/C 351/22

T-562/14. sz. ügy: 2014. július 28-án benyújtott kereset – Yoo Holdings kontra OHIM – Eckes-Granini Group (YOO)

2014/C 351/23

T-563/14. sz. ügy: 2014. július 29-én benyújtott kereset – Hewlett Packard Development Company kontra OHIM (ELITEDISPLAY)

2014/C 351/24

T-577/14. sz. ügy: 2014. augusztus 4-én benyújtott kereset – Gascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Bíróság

2014/C 351/25

T-579/14. sz. ügy: 2014. augusztus 1-jén benyújtott kereset – Birkenstock Sales kontra OHIM (Egy felsőrészminta ábrázolása)

2014/C 351/26

T-581/14. sz. ügy: 2014. július 30-án benyújtott kereset – Vierling kontra OHIM – IP Leanware (BRAINCUBE)

2014/C 351/27

T-583/14. sz. ügy: 2014. augusztus 4-én benyújtott kereset – Giand kontra OHIM – Flamagas (FLAMINAIRE)

2014/C 351/28

T-589/14. sz. ügy: 2014. augusztus 8-án benyújtott kereset – Musso kontra Parlament

2014/C 351/29

T-590/14. sz. ügy: 2014. augusztus 7-én benyújtott kereset – Zuffa kontra OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

2014/C 351/30

T-591/14. sz. ügy: 2014. augusztus 8-án benyújtott kereset – BSH kontra OHIM (PerfectRoast)

2014/C 351/31

T-614/14. sz. ügy: 2014. augusztus 14-én benyújtott kereset – Fútbol Club Barcelona kontra OHIM – Kule (KULE)

2014/C 351/32

T-618/14. sz. ügy: 2014. augusztus 18-án benyújtott kereset – Grupo Bimbo kontra OHIM (egy mexikói taco formája)

2014/C 351/33

T-621/14. sz. ügy: 2014. augusztus 14-én benyújtott kereset – Infocit kontra OHIM – DIN (DINKOOL)

2014/C 351/34

T-622/14. sz. ügy: 2014. augusztus 15-én benyújtott kereset – Lauritzen Holding kontra OHIM – IC Companys (IWEAR)

2014/C 351/35

T-623/14. sz. ügy: 2014. augusztus 14-én benyújtott kereset – Loewe Technologies kontra OHIM – DNS International (SoundVision)

2014/C 351/36

T-624/14. sz. ügy: 2014. augusztus 12-én benyújtott kereset – Bice International kontra OHIM – Bice (bice)

2014/C 351/37

T-625/14. sz. ügy: 2014. augusztus 18-án benyújtott kereset – Wm. Wrigley Jr. kontra OHIM (kör ábrázolása)

2014/C 351/38

T-626/14. sz. ügy: 2014. augusztus 18-án benyújtott kereset – Wm. Wrigley Jr. kontra OHIM (kék kör ábrázolása)

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 351/39

F-63/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. július 2-i ítélete – Psarras kontra ENISA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Szerződés megszüntetése — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének a) pontja — Meghallgatáshoz való jog — Nem vagyoni kár — Következményként jogellenes határozat — Harmadik fél jogainak túlzott sérelme — Hivatalból kártérítésre kötelezés — Megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtásának elmaradása)

2014/C 351/40

F-13/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. június 26-i végzése – DL kontra Bizottság (Törlés — A felperes elállása — Az eljárási szabályzat 89. cikkének 7. § -a — A felek megállapodása a költségekről)

2014/C 351/41

F-3/14. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. július 14-i végzése – DJ kontra EKSZ

 

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!