spacer
  9. évfolyam 42. szám 2014.10.14.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Lassú konszolidáció zajlik a cégvilágban

Minden korábbinál több, összesen 10 722 céget törölt a cégbíróság 2014 harmadik negyedévében Magyarországon. Az előző negyedévben 10 174, egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 8058 cég szűnt meg. Az emelkedő trend nem tört meg, de a helyzet nem rossz, mert az összkép sokkal inkább konszolidációs folyamatot, semmint csődhullámot mutat – vélik az adatokat közzétevő Optennél.

Rekordot döntött 2014 harmadik negyedévében a megszűnő cégek száma. Három hónap alatt összesen 10 722 társaságot törölt a cégbíróság, 5 százalékkal többet, mint az előző negyedévben, és 33 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.

„A megszűnési arány továbbra is emelkedik, ami az előzményeket is figyelembe véve azt jelenti, hogy a trend kitart még egy darabig. A cégtörléseknek ugyanakkor vannak pozitív hozadékai is” – mondja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezetője. Az igazgató szerint a mostani helyzet sokkal inkább hasonlít egy lassú konszolidációs folyamatra, mint a válság idején tapasztalt felszámolási hullámra. Akkor ugyanis a megszűnő cégek zöme felszámolási eljárás végeredményeként szűnt meg, mára azonban ezeknek az eljárásoknak az aránya 40 százalék alá csökkent.

Bővebben

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 41. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 486
Végelszámolás 188
Hivatalból való törlés 184

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 45
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2373

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 461 db.

A héten 11 250 cégnév, 3276 székhelycím és 754 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 508 339 db.

Magyar Közlöny 138-139/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

138/2014. október 9.

 

 

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet

A teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról

 2014.10.10.

14/2014. (X. 9.) FM rendelet

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

 2014.11.08.

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.10.10.

30/2014. (X. 9.) NGM rendelet

Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról

 2014.10.14.

1003/2014. (X. 9.) ABTü. határozat

Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről

 2014.10.07.

31/2014. (X. 9.) AB határozat

A Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.10.09.

Köf.5017/2014/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.10.09.

Köf.5022/2014/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.10.09.

380/2014. (X. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.09.

381/2014. (X. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.10.09.

139/2014. október 10.

 

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 2014.10.11.

256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.11.

257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.13.

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.10.18.

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.10.11.

47/2014. (X. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

 2014.10.12.

1568/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.10.10.

1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2014.10.11.

1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 2014.10.10.

1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2014.10.10.

1572/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.10.10.

1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról

 2014.10.10.

1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.10.10.

1575/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A 2016. évi Bocuse d'Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

 2014.10.10.

1576/2014. (X. 10.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról

 2014.10.10.

119/2014. (X. 10.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.10.10.

120/2014. (X. 10.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.10.10.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. október 7. 57. évfolyam, L 291

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1046/2014/EU (2014. július 28.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1047/2014/EU (2014. július 29.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az iskolatejprogram céljából a tagállamok által kidolgozandó nemzeti vagy regionális stratégia tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1048/2014/EU (2014. július 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvánosságra hozatalra, valamint a kedvezményezettek tájékoztatására szolgáló intézkedések megállapításáról

A Bizottság 1049/2014/EU (2014. július 30.) végrehajtási rendelete

a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések technikai jellemzőiről

A Bizottság 1050/2014/EU (2014. október 6.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/695/EU (2014. szeptember 29.) végrehajtási határozata

a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Olaszország számára egyes földrajzi térségekben fűtési célú gázolajra és LPG-re vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezéséről

 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (HL L 255., 2014.8.28.)
Helyesbítés az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelethez (HL L 124., 1971.6.8.) (Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 51. o.)
2014. október 8. 57. évfolyam, L 292

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1051/2014/EU (2014. október 2.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pomelo de Corse [OFJ])

A Bizottság 1052/2014/EU (2014. október 2.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Jambon de Vendée [OFJ])

A Bizottság 1053/2014/EU (2014. október 6.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIh, VIIj és VIIk övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1054/2014/EU (2014. október 6.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1055/2014/EU (2014. október 6.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, valamint a IIa, IIIb és IIIc övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

A Bizottság 1056/2014/EU (2014. október 7.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/696/EU (2014. szeptember 25.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Románia „EGF/2012/010 RO/Mechel” referenciaszámú kérelme)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/697/EU (2014. szeptember 25.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/698/EU (2014. szeptember 25.) határozata

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/001 EL/Nutriart” referenciaszámú kérelme)

2014. október 9. 57. évfolyam, L 293

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1057/2014/EU (2014. október 8.) végrehajtási rendelete

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

A Bizottság 1058/2014/EU (2014. október 8.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 221. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 1059/2014/EU (2014. október 8.) végrehajtási rendelete

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1060/2014/EU (2014. október 8.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1061/2014/EU (2014. október 8.) végrehajtási rendelete

a kvótán felüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról és a kiviteli engedély iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/699/EU (2014. június 24.) határozata

az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek (COTIF) és függelékeinek egyes módosításaira vonatkozóan az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

A Tanács 2014/700/KKBP (2014. október 8.) határozata

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/701/KKBP (2014. október 8.) végrehajtási határozata

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról

A Bizottság 2014/702/EU (2014. október 7.) végrehajtási határozata

az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 7083. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1387/2013/EU tanácsi rendelethez (HL L 354., 2013.12.28.)
Helyesbítés az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. június 24-i 722/2014/EU tanácsi rendelethez (HL L 192., 2014.7.1.)
2014. október 10. 57. évfolyam, L 294

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1062/2014/EU (2014. augusztus 4.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról

A Bizottság 1063/2014/EU (2014. október 7.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII övezetben folytatott, vékonybajszú tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1064/2014/EU (2014. október 7.) rendelete

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIf és VIIg övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1065/2014/EU (2014. október 7.) rendelete

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1066/2014/EU (2014. október 9.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/703/EU (2014. október 8.) végrehajtási határozata

a 2004/558/EK határozat I. és II. mellékletének a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisének Belgiumban történő felszámolására irányuló felügyeleti program jóváhagyása, valamint a németországi Türingia szövetségi tartománynak a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől mentes státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 7113. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/704/EU (2014. október 8.) végrehajtási határozata

a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 7139. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 10-i 224/2014/EU tanácsi rendelethez (HL L 70., 2014.3.11.)
Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendelethez (HL L 78., 2014.3.17.)
2014. október 11. 57. évfolyam, L 295

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1067/2014/EU (2014. október 3.) végrehajtási rendelete

az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról

A Bizottság 1068/2014/EU (2014. október 9.) rendelete

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1069/2014/EU (2014. október 10.) végrehajtási rendelete

a 73/2009/EK tanácsi rendelettől az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében meghatározott birtokon tartási időszak tekintetében 2014-ben Spanyolország esetében való eltérésről

A Bizottság 1070/2014/EU (2014. október 10.) végrehajtási rendelete

a 271/2009/EK rendeletnek a tojótyúkok számára készült takarmány-adalékanyagként felhasznált, az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt és az Aspergillus niger (DSM 18404) által termelt endo-1,4-béta-glükanázt tartalmazó készítmény minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: BASF SE)

A Bizottság 1071/2014/EU (2014. október 10.) végrehajtási rendelete

az olaszországi tojás- és baromfihús-ágazatot érintő rendkívüli támogatási intézkedésekről

A Bizottság 1072/2014/EU (2014. október 10.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/705/EU (2014. október 8.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy egyesült királysági tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/706/EU (2014. október 8.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy egyesült királysági tagjának kinevezéséről

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX KOSOVO/2/2014 2014/707/KKBP (2014. október 9.)

határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetőjének kinevezéséről

A Bizottság 2014/708/EU (2014. október 9. ) végrehajtási határozata

a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes régióinak hivatalosan enzootikus szarvasmarha-leukosistól mentesnek nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 7141. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/709/EU (2014. október 9.) végrehajtási határozata

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 7222. számú dokumentummal történt)

 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/710/EU (2014. október 9.) ajánlása

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról

 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékok használati feltételeinek és használati mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 3-i 380/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 119., 2012.5.4.)
2014. október 7. 57. évfolyam, C 352

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 352/01

Közlemény a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 12. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint az egyes áruknak a vámnómenklatúrába történő besorolására vonatkozóan a tagállamok vámhatóságai által adott felvilágosításokról

2014/C 352/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7373 – Ortner/Strauss/UBM)

2014/C 352/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7316 – Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 352/04

Az Európai Központi Bank véleménye (2014. július 25.) a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2014/58)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 352/05

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 352/06

Értesítés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazása kapcsán alkalmazandó származási szabályokról és ideiglenes felfüggesztésről
 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 352/07

Közlemény gazdálkodók részére – Egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott kérelmek új fordulója
  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
 

Európai Bizottság

2014/C 352/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7423 – VINCI/Imtech ICT) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 352/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7333 – Alitalia/Etihad)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 352/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. október 7. 57. évfolyam, C 352A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 352A/01

PE/180/S Számú álláshirdetés

2014/C 352A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. október 7. 57. évfolyam, C 353

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 353/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. október 8. 57. évfolyam, C 354
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 354/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7371 – Nordic Capital/Lindorff)

2014/C 354/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting)

2014/C 354/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7282 – Liberty Global/Discovery/All3Media)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 354/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 354/05

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság véleménye a kapcsolódó előzetes határozattervezetről 2014. január 17-i ülésén alkotott véleménye a COMP/C.39801 – Poliuretánhab ügyhöz – Előadó: Luxemburg

2014/C 354/06

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Poliuretánhab (AT.39801)

2014/C 354/07

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. január 29.) (AT.39801. Sz. – Poliuretánhab ügy) (az értesítés a C(2014) 238 final számú dokumentummal történt)

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 354/08

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 354/09

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 354/10

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 354/11

A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2014/C 354/12

A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 354/13

Értesítés az Oroszországból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 354/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7418 – Bosch/ZF Lenksysteme) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. október 8. 57. évfolyam, C 354A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 354A/01

Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnál, Stockholm — (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) — COM/2014/10365

2014/C 354A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. október 8. 57. évfolyam, C 355

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 355/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. október 9. 57. évfolyam, C 356
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 356/01

Eljárásindítás (Ügyszám: M.7265 – Zimmer/Biomet)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 356/02

Értesítés a 2014/701/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és az 1057/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2014/C 356/03

Értesítés a 2014/700/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 356/04

Euroátváltási árfolyamok

 

Számvevőszék

2014/C 356/05

15/2014. sz. különjelentés „A Külső Határok Alap elősegítette a pénzügyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén és növelni kell az uniós többletértéket”

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

2014/C 356/06

Gyógyszerkészítmények – A 2011. év második félévére az EGT-/EFTA-államok által kiadott forgalombahozatali engedélyek listája

2014/C 356/07

Gyógyszerkészítmények – A 2012. év első félévére az EGT-/EFTA-államok által kiadott forgalombahozatali engedélyek listája

2014/C 356/08

Gyógyszerkészítmények – A 2012. év második félévére az EGT-/EFTA-Államok által kiadott forgalombahozatali engedélyek listája

 

V   Hirdetmények

  A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
  Európai Bizottság

2014/C 356/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7359 – PCCR USA / Total's CCP Composite Business)

2014/C 356/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7095 – SOCAR/DESFA)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 356/11

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 356/12

Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az 1058/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al-Zahrani, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi, Anders Cameroon Ostensvig Dale, Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain, Seifallah Ben Hassine, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu’aymi, ‘Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi, Anas Hasan Khattab, Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi, ‘Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, Emilie Konig, Kevin Guiavarch, Oumar Diaby, az Ansar Al-Shari’a in Tunisia (ASS-T) és az Abdallah Azzam Brigades (AAB) számára
2014. október 9. 57. évfolyam, C 357

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 357/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. október 10. 57. évfolyam, C 358

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 358/01

A Tanács határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

 

Európai Bizottság

2014/C 358/02

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 358/03

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 358/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 358/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 358/06

Az EU-27 2013. évi etilalkohol-mérlege (Készült 2014. szeptember 12-én a 2336/2003/EK rendelet 2. cikke alkalmazásában)

2014/C 358/07

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony vagy gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedélyek, „Permis du Pays Champenois” és „Permis de Broussy” iránti kérelemről)

 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 358/08

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. október 10. 57. évfolyam, C 358A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 358A/01

Pályázati felhívás az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (Bécs) igazgatói állásának betöltésére — (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) — COM/2014/10366

2014/C 358A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. október 10. 57. évfolyam, C 359

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 359/01

A Bizottság közleménye az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2014/C 359/02

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv hatálya alá tartozó európai szabványok címének és hivatkozási számának közzététele)

2014. október 11. 57. évfolyam, C 360

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 360/01

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 360/02

A Bizottság közleménye a 96/67/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján – A Horvát Köztársaság által benyújtott értesítés a 96/67/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 9. cikke (1) bekezdése d) pontjának alkalmazásáról

2014/C 360/03

A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 360/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 360/05

Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (HL C 247., 2006.10.13., 85. o.; HL C 153., 2007.7.6., 15. o.; HL C 64., 2009.3.19., 18. o.; HL C 239., 2009.10.6., 7. o.; HL C 304., 2010.11.10., 6. o.; HL C 273., 2011.9.16., 11. o.; HL C 357., 2011.12.7., 3. o.; HL C 88., 2012.3.24., 12. o.; HL C 120., 2012.4.25., 4. o.; HL C 182., 2012.6.22., 10. o.; HL C 214., 2012.7.20., 4. o.; HL C 238., 2012.8.8., 5. o.; HL C 255., 2012.8.24., 2. o.; HL C 242., 2013.8.23., 13. o.; HL C 38., 2014.2.8., 16. o.; HL C 133., 2014.5.1., 2. o.)

2014. október 13. 57. évfolyam, C 361
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 361/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 361/02

C-249/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-602/11. sz., Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. február 27-én hozott ítélete ellen a Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda által 2014. május 22-én benyújtott fellebbezés

2014/C 361/03

C-346/14. sz. ügy: 2014. július 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

2014/C 361/04

C-348/14. sz. ügy: A Judecătoria Câmpulung (Románia) által 2014. július 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Bucura kontra SC Bancpost SA

2014/C 361/05

C-354/14. sz. ügy: A Tribunalul Cluj (Románia) által 2014. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Capoda Import-Export SRL kontra Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

2014/C 361/06

C-383/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Société Sodiaal International

 

Törvényszék

2014/C 361/07

T-686/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i ítélete – Unibail Management kontra OHIM (Két vonal és négy csillag ábrázolása) (Közösségi védjegy — Két vonal és négy csillag ábrázolásából álló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 75. cikke — Tényleges értékelés hiánya — Indokolási kötelezettség)

2014/C 361/08

T-687/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 3-i ítélete – Unibail Management kontra OHIM (Két vonal és öt csillag ábrázolása) (Közösségi védjegy — Két vonal és öt csillag ábrázolásából álló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 75. cikke — Tényleges értékelés hiánya — Indokolási kötelezettség)

2014/C 361/09

T-722/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 17-i végzése – The Directv Group kontra OHIM – Bolloré (DIRECTV) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló kérelem — Megszűnés megállapítására irányuló kérelem visszavonása — Okafogyottság)

2014/C 361/10

T-81/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. augusztus 1-jei végzése – Energy Brands kontra OHIM – Smart Wines (SMARTWATER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

2014/C 361/11

T-215/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. augusztus 20-i végzése – Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Repülőtéri infrastruktúra — Regionális repülőtér javára önkormányzatok által nyújtott közfinanszírozás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

2014/C 361/12

T-217/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. augusztus 20-i végzése – Gmina Kosakowo kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Repülőtéri infrastruktúra — Regionális repülőtér javára önkormányzatok által nyújtott közfinanszírozás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

2014/C 361/13

T-532/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. augusztus 20-i végzése – Alsharghawi kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — Azon személyek és szervezetek listája, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése”)

2014/C 361/14

T-398/14. sz. ügy: 2014. június 5-én benyújtott kereset – Best-Lock (Europe) kontra OHIM – Lego Juris (Játékfigura formája)

2014/C 361/15

T-568/14. sz. ügy: 2014. július 30-án benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

2014/C 361/16

T-569/14. sz. ügy: 2014. július 30-án benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

2014/C 361/17

T-570/14. sz. ügy: 2014. július 30-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

2014/C 361/18

T-571/14. sz. ügy: 2014. július 30-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

2014/C 361/19

T-572/14. sz. ügy: 2014. július 31-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

2014/C 361/20

T-587/14. sz. ügy: 2014. augusztus 6-án benyújtott kereset – Crosfield Italia kontra ECHA

2014/C 361/21

T-588/14. sz. ügy: 2014. augusztus 8-án benyújtott kereset – Mechadyne International kontra OHIM (FlexValve)

2014/C 361/22

T-592/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Makhlouf kontra Tanács

2014/C 361/23

T-593/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Makhlouf kontra Tanács

2014/C 361/24

T-594/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Makhlouf kontra Tanács

2014/C 361/25

T-595/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Othman kontra Tanács

2014/C 361/26

T-596/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

2014/C 361/27

T-598/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

2014/C 361/28

T-599/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Souruh kontra Tanács

2014/C 361/29

T-600/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

2014/C 361/30

T-601/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Othman kontra Tanács

2014/C 361/31

T-603/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Drex Technologies kontra Tanács

2014/C 361/32

T-604/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

2014/C 361/33

T-605/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Drex Technologies kontra Tanács

2014/C 361/34

T-606/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Makhlouf kontra Tanács

2014/C 361/35

T-608/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

2014/C 361/36

T-609/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

2014/C 361/37

T-610/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Laverana kontra OHIM (BIO ORGANIC)

2014/C 361/38

T-612/14. sz. ügy: 2014. augusztus 11-én benyújtott kereset – Souruh kontra Tanács

2014/C 361/39

T-628/14. sz. ügy: 2014. augusztus 20-án benyújtott kereset – Hewlett Packard Development Company kontra OHIM (FORTIFY)

2014/C 361/40

T-629/14. sz. ügy: 2014. augusztus 21-én benyújtott kereset – Jaguar Land Rover kontra OHIM (egy gépjármű formája)

2014/C 361/41

T-630/14. sz. ügy: 2014. augusztus 20-án benyújtott kereset – Primo Valore kontra Bizottság

2014/C 361/42

T-635/14. sz. ügy: 2014. augusztus 22-én benyújtott kereset – Urb Rulmenti Suceava kontra OHIM – Adiguzel (URB)

2014/C 361/43

T-637/14. sz. ügy: 2014. augusztus 27-én benyújtott kereset – noon Copenhagen kontra OHIM – Wurster Diamonds (noon)

2014/C 361/44

T-29/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 17-i végzése – AbbVie kontra EMA

2014/C 361/45

T-44/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 17-i végzése – AbbVie kontra EMA

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 361/46

F-62/14. sz. ügy: 2014. július 7–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 361/47

F-64/14. sz. ügy: 2014. július 12–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 361/48

F-66/14. sz. ügy: 2014. július 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!