spacer
  9. évfolyam 40. szám 2014.10.01.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Megjelent a Ptk. jogszabálygyűjtemény Kúriai iránymutatásokkal című új kiadványunk!

 

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. - régi Ptk. irányú konverziós táblával az OPTEN Kft.-től! A kiadvány a gyakorló ügyvédek mellett a közjegyzők, vállalati jogtanácsosok, bírók és ügyészek számára nyújt segítséget a mindennapi munkához.

A kiadvány az új Ptk. szövegét tartalmazza a vonatkozó kúriai elvi iránymutatásokkal egybeszerkesztetten. A jól forgatható, kényelmes kézikönyv az 1/2014. PJE jogegységi határozattal hatályban tartott elvi iránymutatásokat (jogegységi határozatok, kollégiumi állásfoglalások, vélemények és elvi döntések) tartalmazza.

A szöveg jelzi azokat az instrumentumokat is, amelyeknek a szövege részben vagy egészben beépült az új Ptk. szövegébe. Az egyes kúriai eszközök rendelkező része (összefoglalója) az adott § szövege alatt jelenik meg, és egy rövid leírás azt is jelzi, hogy az melyik fentebbi típusba tartozik (hatályban tartott, szövege beépült).

A jogszabály szövege mellett a kiadvány tartalmazza az új Ptk. és a régi Ptk. közötti bekezdés szintű megfeleltetési (konverziós) táblázatot, tárgymutatót, valamint a kúriai irányítási eszközök emelkedő számsorrendes mutatóját is.

A könyv szerkesztője Orosz Árpád, a Kúria tanácselnöke.

 

Kiadványunk most kedvezményes áron érhető el.

Kedvezményes ár: nettó 10 400 Ft + 5% ÁFA (bruttó 10 920 Ft) 

Részletek

Cégtárr

Csődeljárás 4
Felszámolás 448
Végelszámolás 118
Hivatalból való törlés 30

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg::

25
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1434

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 485 db.

A héten 12 547 cégnév, 3 116 székhelycím és 671 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 509 215 db.

Magyar Közlöny 130-133/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

130/2014. szeptember 23.

 

 

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.24.

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

A vízrajzi feladatok ellátásáról

 2014.10.01.

360/2014. (IX. 23.) KE határozat

Miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

 2014.09.23.

361/2014. (IX. 23.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

 2014.09.23.

362/2014. (IX. 23.) KE határozat

Miniszteri kinevezésről

 2014.09.23.

363/2014. (IX. 23.) KE határozat

Államtitkári felmentésről

 2014.09.23.

364/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.09.23.

365/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.09.23.

366/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.09.23.

367/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

368/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

369/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

370/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

371/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

372/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

373/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

374/2014. (IX. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.23.

1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

A menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

 2014.09.23.

1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről

 2014.09.23.

1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú („Menjetek be kapuin hálaénekkel” – turisztikai fejlesztés a Debreceni Református Nagytemplomban című) és az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító számú („Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

 2014.09.23.

1537/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 2014.09.23.

131/2014. szeptember 24.

 

 

242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási kérdésekről

 2014.09.25.

243/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.25.

244/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.25.

245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.09.25.

12/2014. (IX. 24.) FM rendelet

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

 2014.09.27.

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 2015.01.01.

1538/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról

 2014.09.24.

1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételről

 2014.09.24.

1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

A Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés alapján létrejövő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központról

 2014.09.24.

1541/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

A Geszt község közúti megközelítését segítő útfelújításról

 2014.09.24.

1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

A nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.09.24.

1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.09.24.

1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.09.24.

132/2014. szeptember 25.

 

 

34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

 2014.10.01.

35/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

 2014.10.01.

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

A forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról

 2014.11.01.

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

 2014.09.26.

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

 2014.09.28.

29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

 2014.09.26.

115/2014. (IX. 25.) ME határozat

Főiskolai rektorok megbízásáról

 2014.09.25.

133/2014. szeptember 29.

 

 

2014. évi XXXIX. törvény

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

 2014.09.30.

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 2014.09.30.

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról

 2014.10.01.

28/2014. (IX. 29.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.09.29.

37/2014. (IX. 29.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztásáról

 2014.09.29.

38/2014. (IX. 29.) OGY határozat

Henryk Sławik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának40. évfordulója emlékére

 2014.09.29.

1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozat

A nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről

 2014.09.29.

1546/2014. (IX. 29.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.09.29.

1547/2014. (IX. 29.) Korm. határozat

Az egyes 2013. évi és a 2014. év első félévi kimagasló sporteredmények állami jutalmának és eredményességi támogatásának forrását biztosító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 2014.09.29.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. szeptember 23. 57. évfolyam, L 279

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 991/2014/EU (2014. szeptember 19.) rendelete

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszetil megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 992/2014/EU (2014. szeptember 22.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 950/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 993/2014/EU (2014. szeptember 22.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. szeptember 24. 57. évfolyam, L 280

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 994/2014/EU (2014. május 13.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a 73/2009/EK tanácsi rendelet VIII. és VIIIc. mellékletének, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és VI. mellékletének módosításáról

A Bizottság 995/2014/EU (2014. szeptember 18.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a II és IV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 996/2014/EU (2014. szeptember 18.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 997/2014/EU (2014. szeptember 19.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 998/2014/EU (2014. szeptember 22.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIf és VIIg övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 999/2014/EU (2014. szeptember 23.) végrehajtási rendelete

az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről

A Bizottság 1000/2014/EU (2014. szeptember 23.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. szeptember 25. 57. évfolyam, L 281

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1001/2014/EU (2014. július 18.) felhatalmazáson alapuló rendelete

a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1002/2014/EU (2014. szeptember 24.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/672/EU (2014. szeptember 24.) végrehajtási határozata

az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerve kijelölésének meghosszabbításáról

  Helyesbítések
Helyesbítés a kalcium-D-pantotenát és a D-pantenol valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló, 2014. június 18-i 669/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 179., 2014.6.19.)
2014. szeptember 26. 57. évfolyam, L 282

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1003/2014/EU (2014. szeptember 18.) rendelete

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1004/2014/EU (2014. szeptember 18.) rendelete

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1005/2014/EU (2014. szeptember 23.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 1 övezet grönlandi vizein folytatott, jeges-tengeri pókokra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1006/2014/EU (2014. szeptember 23.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1007/2014/EU (2014. szeptember 23.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein, valamint az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1008/2014/EU (2014. szeptember 24.) végrehajtási rendelete

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 1009/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1010/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2014. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/673/KKBP (2014. szeptember 25.) határozata

az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2013/527/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/674/KKBP (2014. szeptember 25.) határozata

a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló 2010/565/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról

2014. szeptember 27. 57. évfolyam, L 283

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Értesítés

Értesítés a biológiai sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv hatálybalépéséről az Unió tekintetében

 

RENDELETEK

A Tanács 1012/2014/EU (2014. szeptember 25.) rendelete

az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendeletnek Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása miatti kiigazításáról

A Tanács 1013/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 1014/2014/EU (2014. július 22.) felhatalmazáson alapuló rendelete

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 1015/2014/EU (2014. július 22.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 154/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1016/2014/EU (2014. július 22.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1017/2014/EU (2014. szeptember 24.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, gránátoshalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1018/2014/EU (2014. szeptember 24.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1019/2014/EU (2014. szeptember 25.) rendelete

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, nagyszemű vörösdurbincsra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1020/2014/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Българско розово масло [Bulgarsko rozovo maslo] [OFJ])

A Bizottság 1021/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

A Bizottság 1022/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 220. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 1023/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1024/2014/EU (2014. szeptember 26.) végrehajtási rendelete

a cukorágazatra vonatkozóan a 891/2009/EK rendelettel és a 170/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. szeptember 8. és 14. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek tárgyát képező mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/675/EU (2014. szeptember 25.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/676/EU (2014. szeptember 25.) határozata

a Régiók Bizottsága egy cseh póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/677/EU (2014. szeptember 25.) határozata

a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és négy holland póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/678/KKBP (2014. szeptember 26.) végrehajtási határozata

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

A Bizottság 2014/679/EU (2014. szeptember 25.) végrehajtási határozata

a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak, valamint az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióban való elterjedésének megakadályozása érdekében körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csomagoló létesítményekbe történő szállítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés C(2014) 6731. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 190., 2006.7.12.)
Helyesbítés Helyesbítés a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 115., 2013.4.25.)
Helyesbítés Helyesbítés az Európai Unió érdekében a hajók biztonságos és környezetkímélő újrafeldolgozásáról szóló 2009. évi hongkongi nemzetközi egyezmény tagállamok általi megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásukról szóló, 2014. április 14-i 2014/241/EU tanácsi határozathoz (HL L 128., 2014.4.30.)
2014. szeptember 23. 57. évfolyam, C 330

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 330/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7357 – Metal One/Mitsui & Co. Steel/Metal One Mitsui Bussan Resource & Structural Steel Corporation)

2014/C 330/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7334 – Oracle/MICROS)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 330/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 330/04

A Horvátország által az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervről küldött értesítésről szóló bizottsági határozat elfogadása
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 330/05

Az osztrák pénzügyi piaci felügyeleti hatóság reorganizációs intézkedései a klagenfurti (Wörthersee, Ausztria) székhelyű HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG kötelezettségeivel kapcsolatban (A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke szerinti közzététel)

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 330/06

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, valamint az Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 330/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7330 – Mitsubishi Heavy Industries/Siemens/Metal Technologies JV)
2014. szeptember 23. 57. évfolyam, C 331

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 331/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 24. 57. évfolyam, C 332

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 332/01

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 332/02

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 332/03

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 332/04

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 332/05

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 332/06

A közösségi védjegybíróságok jegyzékének és a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságok jegyzékének közzététele a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet 95. cikke (4) bekezdésének, valamint a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK rendelet 80. cikke (4) bekezdésének megfelelően

2014/C 332/07

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (HL C 316., 2007.12.28., 1. o., HL C 134., 2008.5.31., 16. o., HL C 177., 2008.7.12., 9. o., HL C 200., 2008.8.6., 10. o., HL C 331., 2008.12.31., 13. o., HL C 3., 2009.1.8., 10. o., HL C 37., 2009.2.14., 10. o., HL C 64., 2009.3.19., 20. o., HL C 99., 2009.4.30., 7. o., HL C 229., 2009.9.23., 28. o., HL C 263., 2009.11.5., 22. o., HL C 298., 2009.12.8., 17. o., HL C 74., 2010.3.24., 13. o., HL C 326., 2010.12.3., 17. o., HL C 355., 2010.12.29., 34. o., HL C 22., 2011.1.22., 22. o., HL C 37., 2011.2.5., 12. o., HL C 149., 2011.5.20., 8. o., HL C 190., 2011.6.30., 17. o., HL C 203., 2011.7.9., 14. o., HL C 210., 2011.7.16., 30. o., HL C 271., 2011.9.14., 18. o., HL C 356., 2011.12.6., 12. o., HL C 111., 2012.4.18., 3. o., HL C 183., 2012.6.23., 7. o., HL C 313., 2012.10.17., 11. o., HL C 394., 2012.12.20., 22. o., HL C 51., 2013.2.22., 9. o., HL C 167., 2013.6.13., 9. o., HL C 242., 2013.8.23., 2. o., HL C 275., 2013.9.24., 7. o., HL C 314., 2013.10.29., 5. o., HL C 324., 2013.11.9., 6. o., HL C 57., 2014.2.28., 4. o., HL C 167., 2014.6.4., 9. o., HL C 244., 2014.7.26., 22. o.)

2014. szeptember 24. 57. évfolyam, C 332A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 332A/01

Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

2014/C 332A/02

Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

2014/C 332A/03

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. szeptember 24. 57. évfolyam, C 333

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 333/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 25. 57. évfolyam, C 334
 

II   Közlemények

  AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK
 

Európai Bizottság

2014/C 334/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7361 – Kaindl/DB ML/CTE)

2014/C 334/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7386–KKR/Riverstone/Trinity)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 334/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 334/04

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. március 3-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39952 sz. Áramtőzsdék-ügyre vonatkozó határozattervezettel kapcsolatban – Előadó: Hollandia

2014/C 334/05

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Áramtőzsdék (AT.39952)

2014/C 334/06

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. március 5.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (AT.39952 ügy – Villamosenergia-tőzsdék) (az értesítés a C(2014) 1204. végleges dokumentummal történt)

 

Európai Számvevőszék

2014/C 334/07

13/2014. sz. különjelentés: „A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás”

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 334/08

Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint az Innovation Norway webinfrastruktúra- és kapcsolódó szolgáltatások piacán folytatott tevékenységéhez nyújtott állítólagos támogatás, valamint a regionális idegenforgalmi tanácsok és a helyi idegenforgalmi szervezetek számára nyújtott esetleges támogatás tárgyában

2014/C 334/09

Az EFTA-államok és az EFTA Felügyeleti Hatóság képviselői által a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. március 3-i ülésén megfogalmazott vélemény az AT.39952 sz. áramtőzsdék ügyhöz kapcsolódó előzetes bizottsági határozattervezetről – Előadó: Hollandia

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 334/10

Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 334/11

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. július 17-én Izland ellen indított kereset (E-12/14. sz. ügy)

2014/C 334/12

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. július 17-én Izland ellen indított kereset (E-11/14. sz. ügy)

2014/C 334/13

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. július 17-én Izland ellen indított kereset (E-13/14. sz. ügy)

2014/C 334/14

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. július 17-én Izland ellen indított kereset (E-14/14. sz. ügy)

2014/C 334/15

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. július 18-án Izland ellen indított kereset (E-15/14. sz. ügy)

2014/C 334/16

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2014. július 25-én benyújtott kereset a Liechtensteini Hercegség ellen (E-17/14. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 334/17

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7372 – AXA/Hammerson/The real estate portfolio) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
  Helyesbítések

2014/C 334/18

Helyesbítés a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítéséhez (HL C 316., 2007.12.28., 1. o., HL C 134., 2008.5.31., 16. o., HL C 177., 2008.7.12., 9. o., HL C 200., 2008.8.6., 10. o., HL C 331., 2008.12.31., 13. o., HL C 3., 2009.1.8., 10. o., HL C 37. 2009.2.14., 10. o., HL C 64. 2009.3.19., 20. o., HL C 99., 2009.4.30., 7. o., HL C 229., 2009.9.23., 28. o., HL C 263., 2009.11.5., 22. o., HL C 298., 2009.12.8., 17. o., HL C 74., 2010.3.24., 13. o., HL C 326., 2010.12.3., 17. o., HL C 355., 2010.12.29., 34. o., HL C 22., 2011.1.22., 22. o., HL C 37., 2011.2.5., 12. o., HL C 149., 2011.5.20., 8. o., HL C 190., 2011.6.30., 17. o., HL C 203., 2011.7.9., 14. o., HL C 210., 2011.7.16., 30. o., HL C 271., 2011.9.14., 18. o., HL C 356., 2011.12.6., 12. o., HL C 111., 2012.4.18., 3. o., HL C 183., 2012.6.23., 7. o., HL C 313., 2012.10.17., 11. o., HL C 394., 2012.12.20., 22. o., HL C 51., 2013.2.22., 9. o., HL C 167., 2013.6.13., 9. o., HL C 242., 2013.8.23., 2. o., HL C 275., 2013.9.24., 7. o., HL C 314., 2013.10.29., 5. o., HL C 324., 2013.11.9., 6. o., HL C 57., 2014.2.28., 4. o., HL C 167., 2014.6.4., 9. o.) (HL C 244., 2014.7.26.)
2014. szeptember 25. 57. évfolyam, C 334A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai személyzeti felvételi hivatal (EPSO)

2014/C 334A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás — EPSO/AST-SC/02/14 — Belső biztonsági alkalmazott (SC 1)

2014/C 334A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. szeptember 25. 57. évfolyam, C 335

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 335/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 26. 57. évfolyam, C 336

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 336/01

A Bizottság közleménye a 891/2009/EK rendelet keretében származási bizonyítványok kibocsátására feljogosított hatóságról

2014/C 336/02

A Bizottság közleménye a 481/2012/EU végrehajtási rendelet keretében eredetiségigazolások kibocsátására feljogosított hatóságról

2014/C 336/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7341 – MVD/Postcon/ADVO)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 336/04

Az Európai Központi Bank véleménye (2014. június 24.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2014/49)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 336/05

Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 336/06

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 336/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014/C 336/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 336/09

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 336/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. szeptember 26. 57. évfolyam, C 337

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 337/01

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. július 1-jétől2014. július 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 337/02

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. augusztus 1-jétől2014. augusztus 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 337/03

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. augusztus 1-jétől2014. augusztus 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

2014. szeptember 27. 57. évfolyam, C 338
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 338/01

A Bizottság közleménye – Iránymutatás a gyermekgyógyászati vizsgálati terv jóváhagyása vagy módosítása iránti kérelmek és a mentesítés vagy halasztás iránti kérelmek formájáról és tartalmáról, a megfelelési ellenőrzések végrehajtásáról és a vizsgálatok jelentőségének értékelésére szolgáló kritériumokról

2014/C 338/02

A Bizottság közleménye – A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok meghatározásához használt adatok aktualizálása

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 338/03

A Tanács határozata (2014. szeptember 25.) a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

2014/C 338/04

A Tanács határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

 

Európai Bizottság

2014/C 338/05

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 338/06

Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2014. október 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően.)

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 338/07

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 338/08

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 338/09

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

2014/C 338/10

Közzététel az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke alapján a nemzeti szabványügyi testületek jegyzékének módosításáról

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 338/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7390 – OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!