spacer
  9. évfolyam 2. szám 2014.01.07.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Öngól lehet az újabb könyvvizsgálati enyhítés?

Több mint hatezer vállalkozás könyvvizsgálati kötelezettsége szűnik meg januártól, mert az állam 200 millióról 300 millió forintra emelte azt az éves árbevétel küszöböt, ami felett kötelező a könyvvizsgálat. Az intézkedés az érintetteket jelentős adminisztrációs tehertől mentesíti, az államkasszában ugyanakkor bevételkiesést eredményezhet – állítja adózási adatokra hivatkozva az Opten.

A vállalkozások adminisztrációs kötelezettségeit és költségeit több jogszabályváltozás is érintette az elmúlt egy-két évben. „A kormányzat láthatóan úgy akarja csökkenteni az adminisztrációs terheket, hogy közben megtisztítja a piacot a káros elemektől” – mondja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezetője. Ezek a célok azonban néha ellentmondanak egymásnak, így az intézkedések nem mindig érnek célba, máskor pedig kérdéses, hogy a közvetlen haszon felér-e a közvetett hatásokból származó veszteséggel.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 1. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 27
Végelszámolás 128
Hivatalból való törlés 54

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 23
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 641

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 775 db.

A héten 10 194 cégnév, 2 859 székhelycím és 761 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515 549 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámolási eljárás befejezése

A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, a pénzforgalmi számlák megszüntetéséről és a központi értéktár megkeresésével az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítéséről, valamint kötelezi a felszámolót a még szükséges intézkedések megtételére. Ezzel egyidejűleg dönt a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, továbbá rendelkezik az adós leányvállalatának, illetve tröszt esetén a tröszti vállalatnak a megszüntetéséről is (Cstv. 60. § (1) bekezdés).  Ha a felek egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésben dönt a felszámolási eljárás befejezéséről, a felszámoló díjazásáról, a költségek viseléséről és az egyezségi megállapodásból kizárt hitelezők követeléseinek kielégítéséről (Cstv. 60. § (2) bekezdés). A bíróság elrendeli az eljárás befejezéséről döntő jogerős végzéseknek a Cégközlönyben való közzétételét (Cstv. 60. § (3) bekezdés). A felszámoló a jogerős végzés közzétételétől számított 15 napon belül köteles a közhiteles nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek azok a jogok és tények, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve (cstv. 60. § (4) bekezdés). A felszámolónak a megállapított díját – megnövelve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges arányos összeggel – elsősorban a Gazdasági Hivatal által kezelt elkülönített számlán rendelkezésre álló összegből kell megfizetni. Ha az elkülönített számlán a díj megfizetésére szolgáló összeg kevesebb, mint a felszámoló részére megállapítható díj, a felszámoló a különbözetet felszámolási költségként érvényesítheti, kiegészítve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges arányos összeggel (Cstv. 60. § (5) bekezdés).

Ha a felszámolónak az általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díja  meghaladja a 4%-ot, illetve az 1%-ot, a bíróság elrendeli, hogy a 4%-ot , illetve az 1%-ot meghaladó részt a Gazdasági Hivatal által kezelt, illetve az adós számlájáról a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára utalják át. Erről a bíróság a végzése megküldésével mind a Gazdasági Hivatalt, mind a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalát értesíti (Cstv. 60. § (6) bekezdés). Ha a Gazdasági Hivatal által vezetett elkülönített számlán rendelkezésre álló összeg a felszámoló díját és az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges összeget meghaladja, a különbözetet az adós hitelezőinek befizetésük arányában vissza kell fizetni, kivéve a függő követelés nyilvántartásba vételekor befizetett összeget, amennyiben erre a követelésre tartalékot kellett képezni, és annak felhasználása még nem történt meg. Amennyiben az egy hitelezőnek visszajáró összeg az 5000 Ft-ot nem éri el, ezt az összeget a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt díjkiegészítési számlára kell átutalni (Cstv. 60. § (7) bekezdés). A felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak (Cstv. 60. § (8) bekezdés).

Budapest, 2013. november 22.

Magyar Közlöny 225/2013. és 1/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

225/2013. december 31.

 

 

551/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről

 2014.01.01.

552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 2014.01.01.

553/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról

 2014.01.01.

555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról

 2014.01.01.

556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

 2014.01.01.

557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről

 2014.01.01.

558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A bányászattal és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.01.

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.01.08.

563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.01.01.

564/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.01.

565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.01.01.

3/2013. (XII. 31.) ME rendelet

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.12.31.

83/2013. (XII. 31.)BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

85/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.01.01.

86/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet

A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

 2014.01.01.

40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól

 2014.01.01.

41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

A kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

 2014.01.01.

42/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központnál történő végrehajtásáról

 2014.01.01.

75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet

Az államháztartási számvitellel összefüggő egyes rendeletek módosításáról

 2013.12.31.

76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet

Egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet

Az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

136/2013. (XII. 31.) VM rendelet

A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz szabályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről

 2013.12.31.

2054/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kapcsolatos kormányzati feladatokról

 2014.01.01.

2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

 2013.12.31.

2056/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

 2014.01.01.

2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

 2013.12.31.

1/2014. január 3.

 

 

1/2014.(I. 3.) VM rendelet

A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról

 2014.02.03.

Köf.5.057/2013/8. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.01.03.

1/2014. (I. 3.) OGY határozat

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

 2014.01.04.

1/2014.(I. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.01.03.

2/2014.(I. 3.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 2014.01.04.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. január 4. 57. évfolyam, L 1

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1/2014/EU (2013. augusztus 28.) felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének megállapításáról
A Bizottság 2/2014/EU (2014. január 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2014. január 7. 57. évfolyam, L 2

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 4/2014/EU (2014. január 6.) rendelete a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 640/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 5/2014/EU (2014. január 6.) rendelete a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló 2008/38/EK irányelv módosításáról
A Bizottság 6/2014/EU (2014. január 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2014/2/EU (2013. július 25.) iránymutatása a kormányzati pénzügyi statisztikákról (EKB/2013/23)
Az Európai Központi Bank 2014/3/EU (2013. július 25.) iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2013/24)
2014. január 4. 57. évfolyam, C 1
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 1/01 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 1/02 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 1/03 Euroátváltási árfolyamok
2014. január 7. 57. évfolyam, C 2
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 2/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 2/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 2/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 2/04 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,25 % 2014. január 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2014/C 2/05 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2014. január 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!