spacer
  9. évfolyam 3. szám 2014.01.14.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tanuljon és tájékozódjon a Piac & Profit rendezvényein!

Pénz, de Honnan: Pénz, Siker, Tudás - az üzleti siker 3 titka!

Roadshow kkv-döntéshozóknak

Időpont: 2014.január 30-án

Helyszín: Székesfehérvár

További információ

Konzultáció a 2014-ben induló új-EU pályázatokról

Fókuszban az új gazdaságfejlesztési programok

Időpont: 2014. február 4.

Helyszín: Budapest

További információ

Márciusban új Ptk. Éljen az új szabályozás adta lehetőségekkel!

A KKV-AKADÉMIA második rendezvénye

Időpont: 2014. február 11.

Helyszín: Budapest

További információ


Pályázati híreink

Minden érdeklődőt szeretnénk segíteni abban, hogy az elkövetkezendő pályázati időszakban (2014-2020 között) továbbra is bőséges információval rendelkezzenek az uniós támogatási lehetőségek terén, ezzel is hozzájárulva vállalkozásuk stabilitásához és fejlődéséhez.

Idei pályázati naptár még nem ismert, azonban az eddigi tapasztalataink alapján biztosan számíthatunk a következő pályázattípusok kiírására:

  •   eszközbeszerzés
  •   telephelyfejlesztés
  •   informatika
  •   kutatás-fejlesztés
  •   energetika
  •   képzés
  •   turisztika
  •   szállásfejlesztés
  •   mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Keressenek minket kérdéseikkel, készüljünk fel időben együtt a pályázatok beadására!

 Kérjék pályázat figyelési szolgáltatásunkat, valamint ingyenes szakértői előminősítést!

Megrendelőlap

Fontos hírek:

- Magyarországnak összesen 7300 milliárd forint EU-s forrás áll majd rendelkezésére a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban. Ebből mintegy 1125 milliárd forintot a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására, 1178 milliárd forintot pedig a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzésére tervez fordítani a kormány.

Vagyis a jó hír, hogy gazdaságfejlesztésre a keretből 60% a kis- és középvállalkozásokra vár!

 - Megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogutódlással január elsejével. Az uniós fejlesztési programok végrehajtása a szaktárcákhoz kerül, míg a források felhasználását a Miniszterelnökség koordinálja.
 - A Miniszterelnökségen belül egy központi koordináló szervet hoznak létre, amely ellenőrzi majd a 2014-2020 közötti hét évre felvázolt pályának az alakulását.

 - Ebben a végleges szerkezetben történik majd a 2007-2013-as időszak programjainak kifuttatása, illetve a 2014-2020-as időszak tervezése és végrehajtása.
Az átalakítás legfontosabb része, hogy a jövőben az adott területért stratégiailag felelős minisztériumokhoz kerülnek az adott témát kezelő irányító hatóságok.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 2. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 328
Végelszámolás 44
Hivatalból való törlés 19

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 602

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 509 db.

A héten 5 686 cégnév, 1 627 székhelycím és 439 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515 418 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Egyszerűsített felszámolás I.

Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan egyszerűsített felszámolásnak van helye. Ilyen esetben a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket köteles tájékoztatni arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló – az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén – az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be (Cstv. 63/B § (1) bekezdés). Amennyiben a fenti felhívások eredménytelenek, és az eljárás a felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztására. A felszámoló záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történő benyújtásával és az adó megfizetésével egyidejűleg köteles benyújtani az adóhatósághoz. A vagyonfelosztási kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezői igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A bíróság a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó javaslatát kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi a hitelezőknek, továbbá az állami és az önkormányzati adóhatóságnak. A jelentésre, illetve a vagyonfelosztási javaslatra 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül írásban kifogást lehet benyújtani. A kifogásban indítványozni lehet azt is, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót a felszámolás általános szabályok szerinti lefolytatására. A kifogásnak helyt adó végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen a kifogást benyújtó a közléstől számított 8 napon belül élhet fellebbezéssel (Cstv. 63/B § (2) bekezdés).

Folytatódik

2014. január 10.

Magyar Közlöny 2/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

2/2014. január 10.

 

 

1/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

A Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2014.01.10.

2/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

A WEST UNION INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2014.01.10.

3/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.11.

4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet

A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről

 2014.01.15.

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

 2014.01.15.

1/2014. (I. 10.) KIM rendelet

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosításáról

 2014.01.11.

2/2014. (I. 10.) VM rendelet

Az állami topográfiai térképi adatbázisról

 2014.01.18.

Köf.5.019/2013/8. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.01.10.

Köf.5.055/2013/9. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.01.10.

Köm.5.060/2013/5. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.01.10.

1/2014. (I. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.01.10.

2/2014. (I. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.01.10.

3/2014. (I. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.01.10.

4/2014. (I. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.01.10.

5/2014. (I. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.01.10.

6/2014. (I. 10.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.10.

7/2014. (I. 10.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.10.

8/2014. (I. 10.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.10.

9/2014. (I. 10.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.10.

10/2014. (I. 10.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2014.01.10.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. január 8. 57. évfolyam, L 3

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 7/2014/EU (2013. december 20.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 8/2014/EU (2013. december 20.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 9/2014/EU (2013. december 20.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 10/2014/EU (2014. január 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2014/4/EU (2013. október 22.) határozata az euro Lettország általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről (EKB/2013/41)
2014. január 9. 57. évfolyam, L 4

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/5/EU (2013. december 16.) határozata az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról
 

Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

 

RENDELETEK

A Tanács 11/2014/EU (2013. december 16.) rendelete az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Bizottság 12/2014/EU (2014. január 8.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Salinātā rudzu rupjmaize (HKT)]
A Bizottság 13/2014/EU (2014. január 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 14/2014/EU (2014. január 8.) végrehajtási rendelete a 969/2006/EK rendelettel megnyitott, a kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében 2014. január 1. és 3. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/1/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/2/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/3/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/4/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/5/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban, villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában, huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között tartósan – 20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/6/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között tartósan – 20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/7/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben – beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig b) a részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/8/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/9/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia) vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/10/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/11/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához 2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/12/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/13/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/14/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt, égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/15/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 2014/16/EU (2013. október 18.) felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
2014. január 10. 57. évfolyam, L 5

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 15/2014/EU (2014. január 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/6/EU (2014. január 9.) végrehajtási határozata a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels” elnevezésű rendszer elismeréséről
2014. január 10. 57. évfolyam, L 6

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2014/1/EU, Euratom Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2014 január 10. 57. évfolyam, L 7

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 3/2014/EU (2013. október 24.) felhatalmazáson alapuló rendelete a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről
2014. január 11. 57. évfolyam, L 8

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/7/EU (2013. december 5.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról

Az Európai Unió értesítő levele a San Marino Köztársaság számára az Európai Közösség és a San Marino Köztársaság közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás I. mellékletének Bulgária és Románia 2007. január 1-jei és Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatti technikai jellegű módosításáról
Az Európai Unió értesítő levele a Liechtensteini Hercegség számára az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás I. mellékletének Bulgária és Románia 2007. január 1-jei és Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatti technikai jellegű módosításáról
Az Európai Unió értesítő levele a Monacói Hercegség számára az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás I. mellékletének Bulgária és Románia 2007. január 1-jei és Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatti technikai jellegű módosításáról
Az Európai Unió értesítő levele az Andorrai Hercegség számára az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás I. mellékletének Bulgária és Románia 2007. január 1-jei és Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatti technikai jellegű módosításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 16/2014/EU (2014. január 9.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 209. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 17/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedésre vonatkozó értesítés egységes formanyomtatványának a meghatározásáról
A Bizottság 18/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [®emaitiąkas kastinys (HKT)]
A Bizottság 19/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a kloroform nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 20/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a butafoszfán nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 21/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 210. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 22/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 23/2014/EU (2014. január 10.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2014. január 6. és 7. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2014. év január havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/8/EU (2013. október 10.) végrehajtási határozata a reakcióközegként használt szabályozott anyagoknak az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerinti felhasználásáról szóló 2010/372/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 6517. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a litvániai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 1990/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 1369/2013/EURATOM tanácsi rendelethez (  HL L 346., 2013.12.20.)
Helyesbítés a bulgáriai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint a 549/2007/Euratom és 647/20106/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 13-i 1368/2013/EURATOM tanácsi rendelethez (  HL L 346., 2013.12.20.)
Helyesbítés a különböző technológiájú hőszivattyúk által szolgáltatott energia megújuló energiaforrásokból származó részének a 2009/28/EK európai parlamenti es tanácsi irányelv 5. cikke szerinti számításában a tagállamokat segítő iránymutatás megállapításáról szóló, 2013. március 1-jei 2013/114/EU bizottsági határozathoz (  HL L 62., 2013.3.6.)
2014. január 14. 57. évfolyam, L 9

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 24/2014/EU (2014. január 10.) rendelete bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról
A Bizottság 25/2014/EU (2014. január 13.) végrehajtási rendelete az 1251/2008/EK rendeletnek a bizonyos víziállatok Unióba történő behozatala vonatkozásában engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében szereplő, Kanadára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 26/2014/EU (2014. január 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/9/EU (2013. december 18.) határozata a 2010/2/EU és a 2011/278/EU határozatnak a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 9186. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2013. december 17-i 1412/2013/EU tanácsi rendelethez (  HL L 353., 2013.12.28.)
2014. január 8. 56. évfolyam, C 3
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 3/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 3/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 3/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 3/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 3/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 3/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 3/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014/C 3/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014/C 3/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014. január 8. 57. évfolyam, C 4
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2014/C 4/01 Számvevőszék 4/2013. sz. vélemény (az EUMSZ 322. cikke szerint) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről
2014. január 9. 57. évfolyam, C 5
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2014/C 5/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. november 28.) a pénzforgalmi statisztikákról (EKB/2013/44)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 5/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7003 – DLG/Team)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 5/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 5/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7098 – Sales & Solutions/Verbund/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 5/05 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. január 9. 57. évfolyam, C 5A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Külügyi Szolgálat

2014/C 5 A/01 Az EKSZ álláshirdetése – Főtanácsadó az Amerikáért felelős ügyvezető igazgató mellett (AD 14) (a személyzeti szabályzat 29. cikke (2) bekezdésének megfelelő közzététel) – EEAS/SM/4/2013
2014. január 10. 57. évfolyam, C 6
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 6/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 6/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 6/03 Az Egyesült Királyság kormányának értesítése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
2014/C 6/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2014/C 6/05 Nyilvános ajánlatkérés – Európai együttműködés a tudomány és a technológia területén (COST)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 6/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7111 – Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 6/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7125 – Advent/UNIT4) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 6/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7148 – Borealis Europan Holdings/First State Investments/Fortum Distribution Finland) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. január 10. 57. évfolyam, C 6A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 6 A/01 Pályázati felhívás a franciaországi székhelyű Európai Vasúti Ügynökség (ERA) ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) – COM/2014/10345
2014. január 10. 57. évfolyam, C 6E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 6 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. január 10. 57. évfolyam, C 7
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 7/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 7/02 Állami támogatás – Németország – SA.35484 (2013/C) (korábbi SA.35484 (2012/NN)) számú állami támogatás – A tejről és zsírról szóló törvény – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. január 11. 57. évfolyam, C 8
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

 

Tanács

2014/C 8/01 A Tanács ajánlása (2014. január 7.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 8/02 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 8/03 A Bizottság közleménye az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Számvevőszék

2014/C 8/04 16/2013 sz. különjelentés: „Az egységes ellenőrzés áttekintése, avagy a Bizottság milyen mértékben támaszkodik a tagállami ellenőrzési hatóságokra a kohéziós politikában”
2014/C 8/05 17/2013. sz. különjelentés: „Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozása a külső segítségnyújtás keretében”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 8/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7110 – GIC Realty/British Land/Broadgate) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 8/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7103 – USS/OPTrust/PGGM/Global Vía Infraestructuras/Globalvía) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 8/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7063 – Vestas Wind Systems/Mitsubishi Heavy Industries/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 8/09 Helyesbítés a 2014–2018-as időszakra szóló európai e-igazságügyi stratégia tervezetéhez (  HL C 376., 2013.12.21.)
2014. január 11. 57. évfolyam, C 9
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 9/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 377., 2013.12.21.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 9/02 C-4/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 14-i ítélete (a Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Kaveh Puid (Menekültügy — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 4. cikk — 343/2003/EK rendelet — A 3. cikk (1) és (2) bekezdése — Valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — 6–12. cikk — A felelős tagállam meghatározásának feltételei — 13. cikk — Kisegítő rendelkezés)
2014/C 9/03 C-322/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — K által indított eljárás (Előzetes döntéshozatalra utalás — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — A tőke szabad mozgása — Az adóztatás helye szerinti tagállamban elért, értékpapír-eladásból származó nyereségből a másik tagállamban fekvő ingatlan elidegenítéséből származó veszteség levonását kizáró tagállami adójogszabályok)
2014/C 9/04 C-514/11. P. és C-605/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 14-i ítélete — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Finn Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel — Környezeti információk — 1367/2006/EK rendelet — A 6. cikk (1) bekezdése — A kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás pert megelőző szakaszára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — A hozzáférés iránti kérelemben szereplő dokumentumok tartalmának konkrét és egyedi vizsgálatának elvégzésére irányuló kötelezettség — Nyomós közérdek)
2014/C 9/05 C-518/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — UPC Nederland BV kontra Gemeente Hilversum (Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 97/66/EK, 2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv — Anyagi hatály — Kábelen keresztül hozzáférhető rádiós és televíziós műsorokból álló alapcsomag szolgáltatása — Valamely település kábelhálózatának valamely magánvállalkozás részére történő átruházása — A díjra vonatkozó szerződési kikötés — A nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörei — A lojális együttműködés elve)
2014/C 9/06 C-638/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 14-i ítélete — Európai Unió Tanácsa kontra Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — Pakisztánból származó pamutféle ágyneműk behozatala — 384/96/EK rendelet — 3. cikk, (7) bekezdés — Az „egyéb tényezők” fogalma)
2014/C 9/07 C-60/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 14-i ítélete (a Vrchní soud v Praze (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marián Baláľzsal szemben kiszabott pénzbüntetés végrehajtása iránti eljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2005/214/IB kerethatározat — A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazása — „Különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” — Az osztrák jog szerinti „Unabhängiger Verwaltungssenat” — A végrehajtó tagállam bírósága által gyakorolt felülvizsgálat jellege és terjedelme)
2014/C 9/08 C-72/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider kontra Land Rheinland-Pfalz (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — 85/337/EGK irányelv — Környezeti hatásvizsgálat — Århusi Egyezmény — 2003/35/EK irányelv — Engedélyező határozattal szembeni jogorvoslathoz való jog — Időbeli hatály — A 2003/35/EK irányelv átültetésére előírt határidő lejárta előtt megkezdett engedélyezési eljárás — Ezen időpontot követően hozott határozat — A jogorvoslat elfogadhatóságának feltételei — Jogsérelem — Olyan jellegű eljárási hiba, amelyre hivatkozni lehet — A felülvizsgálat terjedelme)
2014/C 9/09 C-90/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. november 7-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Légi közlekedés — Tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások — A forgalmi jogoknak az érintett uniós légifuvarozók közötti, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható eljárás során való elosztására, és az említett eljárásnak a Bizottsággal haladéktalanul való közlésére irányuló tagállami kötelezettség)
2014/C 9/10 C-187/12–C-189/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA kontra AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 320/2006/EK rendelet — 968/2006/EK rendelet — Mezőgazdaság — A cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer — A szerkezetátalakítási támogatás nyújtásának feltételei — A „termelőberendezések” és a „teljes leszerelés” fogalma)
2014/C 9/11 C-199/12–C-201/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra X (C-199/12.), Y (C-200/12.), Z kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12.) (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 10. cikk (1) bekezdésének d) pontja — Meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás — Szexuális irányultság — Az üldöztetés oka — A 9. cikk (1) bekezdése — Az „üldöztetés” fogalma — A meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás miatti üldöztetéstől való megalapozott félelem — Olyan cselekmények, amelyek elegendően súlyosak az ilyen félelem megalapozásához — Homoszexuális cselekményeket büntető jogszabály — 4. cikk — A tények és körülmények egyedi értékelése)
2014/C 9/12 C-221/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Raad van State van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom NV kontra Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Átláthatósági kötelezettség — Hatály — Valamely tagállam közjogi jogalanyai és e tagállam valamely vállalkozása között létrejött megállapodás — Televíziós szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenységük és, meghatározott időre, kábelhálózatuk kizárólagos használati jogának e jogalanyok által az említett tagállam egyik vállalkozására történő átruházása — Ugyanezen tagállam valamely gazdasági szereplőjének azon lehetősége, hogy e tagállam bíróságai előtt az EUMSZ 49. cikkre és az EUMSZ 56. cikkre hivatkozzon — Közbeszerzési eljárás hiánya — Igazolás — Valamely korábbi megállapodás fennállása — Az e megállapodás értelmezésére vonatkozó jogvita lezárására irányuló ügylet — Az átruházott tevékenység értékcsökkenésének kockázata)
2014/C 9/13 C-225/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — C. Demir kontra Staatssecretaris van Justitie (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EGK-Törökország társulási megállapodás — A Társulási Tanács 1/80 határozatának 13. cikke — „Standstill” klauzulák — A „jogszerű tartózkodás” fogalma)
2014/C 9/14 C-249/12. és C-250/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corina-Hrisi Tulică kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C249/12. sz. ügy), Călin Ion Plavoșin kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12. sz. ügy) (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 73. és 78. cikk — Természetes személyek által teljesített ingatlanügyletek — Ezen ügyletek adóköteles ügyletnek való minősítése — A fizetendő héa meghatározása abban az esetben, ha a felek a szerződés megkötésekor nem tüntették fel a héát — Az eladó azon lehetőségének megléte vagy hiánya, hogy a héát a vevővel megtéríttesse — Következmények)
2014/C 9/15 C-313/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Giuseppa Romeo kontra Regione Siciliana (Nemzeti közigazgatási eljárás — Tisztán belső helyzet — Közigazgatási aktusok — Indokolási kötelezettség — Az indokolás hiányának a közigazgatási aktussal szemben indított bírósági eljárás során való pótlására vonatkozó lehetőség — Az EUMSZ 296. cikk második bekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdése c) pontjának értelmezése — A Bíróság hatáskörének hiánya)
2014/C 9/16 C-383/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 14-i ítélete — Environmental Manufacturing LLP kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Société Elmar Wolf (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Farkasfejet ábrázoló ábrás védjegy — A „WOLF Jardin” és az „Outils WOLF” szóelemeket tartalmazó nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — Viszonylagos kizáró okok — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének megsértése — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk, (5) bekezdés — Az átlagfogyasztó gazdasági magatartásának megváltozása — Bizonyítási teher)
2014/C 9/17 C-388/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Comune di Ancona kontra Regione Marche (Strukturális alapok — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Strukturális alapból származó pénzügyi hozzájárulás — A kiadások támogathatóságának feltételei — 1260/1999/EK rendelet — 30. cikk (4) bekezdés — A művelet tartósságának elve — A művelet „lényeges módosításának” fogalma — Koncessziós szerződés előzetes koncessziós hirdetmény vagy pályázati felhívás nélkül történő odaítélése)
2014/C 9/18 C-442/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jan Sneller kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Jogvédelmi biztosítás — 87/344/EGK irányelv — 4. cikk, (1) bekezdés — A biztosítottnak a jogi képviselője szabad megválasztásához való joga — A biztosító valamely alkalmazottja által bírósági és közigazgatási eljárásokban nyújtandó jogi segítségnyújtást biztosító szerződésre alkalmazandó általános feltételekben előírt záradék — A külső jogi képviselő által nyújtott jogi segítségnyújtással kapcsolatos költségeknek csupán az ügy elintézéséhez a biztosító által külső jogi képviselő megbízását szükségesnek ítélt esetben való fedezése)
2014/C 9/19 C-473/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) kontra Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte (A személyes adatok kezelése — 95/46/EK irányelv — 10. és 11. cikk — Tájékoztatási kötelezettség — A 13. cikk (1) bekezdésének d) és g) pontja — Kivételek — A kivételek terjedelme — A szabályozott szakmát felügyelő szervezet megbízásából eljáró magánnyomozók — 2002/58/EK irányelv — A 15. cikk (1) bekezdése)
2014/C 9/20 C-478/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Landesgericht Feldkirch (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Armin Maletic, Marianne Maletic kontra lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH (Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — A 16. cikk (1) bekezdése — A valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztó és egy másik tagállamban székhellyel rendelkező utazási iroda között kötött utazási szerződés — A fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező utazási iroda által igénybe vett szolgáltató — A fogyasztó azon joga, hogy a lakóhelye szerinti bíróság előtt indítson keresetet a két vállalkozás ellen)
2014/C 9/21 C-522/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tevfik Isbir kontra DB Services GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Munkavállalók kiküldetése — 96/71/EK irányelv — Minimális bérszint — A munkáltató által fizetett átalányösszegek és az általa a munkavállalók többéves megtakarítási tervéhez nyújtott hozzájárulás)
2014/C 9/22 C-547/12. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. november 7-i ítélete — Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA — Garanciarészleg — Egyes tagállami kifizető ügynökségeknek az Alap által finanszírozott kiadásokat érintő számláinak végső elszámolása — A Görög Köztársaságtól behajtandó összegek a visszatéríttetés előírt határidőn belüli elmaradása okán — A bizonyítékok elferdítése)
2014/C 9/23 C-560/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Wam Industriale SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — A Törvényszék által hozott ítélet végrehajtása)
2014/C 9/24 C-587/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — A Törvényszék által hozott ítélet végrehajtása)
2014/C 9/25 C-23/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. november 7-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — A települési szennyvíz kezelése — 3. és 4. cikk)
2014/C 9/26 C-527/13. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2013. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lourdes Cachaldora Fernandez kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
2014/C 9/27 C-537/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukąčiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Birutė ©iba kontra Arūnas Devėnas
2014/C 9/28 C-538/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukąčiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — eVigilo Ltd kontra Prieągaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2014/C 9/29 C-539/13. sz. ügy: A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd kontra Sigma Pharmaceuticals PLC
2014/C 9/30 C-541/13. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2013. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Douane Advies Bureau Rietveld kontra Hauptzollamt Hannover
2014/C 9/31 C-554/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Z. Zh. kontra Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie és Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie kontra I. O.
2014/C 9/32 C-562/13. sz. ügy: A Cour du travail de Bruxelles (Belgium) által 2013. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve kontra Moussa Abdida
2014/C 9/33 C-564/13. P sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-489/12. sz., Planet kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 9-én hozott végzése ellen a Planet A.E., Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion által 2013. október 31-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2014/C 9/34 T-377/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 18-i ítélete — Preparados Alimenticios kontra OHIM — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Jambo Afrika közösségi szóvédjegy bejelentése — JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment korábbi közösségi ábrás védjegyek — JUMBO korábbi nemzeti ábrás védjegyek — JUMBO korábbi nem lajstromozott szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 9/35 T-313/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — Heede kontra OHIM (Matrix-Energetics) (Közösségi védjegy — A Matrix Energetics közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Érintett vásárlóközönség — A leíró jelleg értékelésének időpontja — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2014/C 9/36 T-337/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — El Hogar Perfecto del Siglo XXI kontra OHIM — Wenf International Advisers (dugóhúzó) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy dugóhúzót ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi nemzeti formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Eltérő összbenyomás hiánya — Tájékozott használó — Az alkotói szabadság foka — A 6/2002/EK rendelet 4., 6. cikke, és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2014/C 9/37 T-443/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — Equinix (Germany) kontra OHIM — Acotel (ancotel.) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ancotel. közösségi ábrás védjegy bejelentése — ACOTEL korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 9/38 T-524/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — Recaro kontra OHIM — Certino Mode (RECARO) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — RECARO közösségi szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegy használatának jellege — Az új bizonyítékok elfogadhatósága — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke)
2014/C 9/39 T-248/13. sz. ügy: 2013. november 6-án benyújtott kereset — FK kontra Bizottság
2014/C 9/40 T-534/13. sz. ügy: 2013. október 4-én benyújtott kereset — Panrico kontra OHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
2014/C 9/41 T-557/13. sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság
2014/C 9/42 T-562/13 sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — ISOTIS kontra Bizottság
2014/C 9/43 T-584/13. sz. ügy: 2013. november 4-én benyújtott kereset — BASF Agro és társai kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 9/44 F-82/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 1-jei ítélete — Loukakis és társai kontra Parlament (Közszolgálat — A Parlament személyzeti bizottsága — Választások — A választási eljárás szabálytalanságai)
2014/C 9/45 F-59/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 17-i ítélete — BF kontra az Európai Unió Számvevőszéke (Közszolgálat — Kinevezés — Igazgatói munkakör betöltése — Álláshirdetés — Sérelmet okozó aktus — Hiány — Elfogadhatatlanság)
2014/C 9/46 F-97/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 7-i ítélete — Thomé kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/177/10 versenyvizsga-kiírás — A sikeres pályázó felvételének mellőzéséről szóló határozat — A versenyvizsgára bocsátás feltételei — Egyetemi oklevél)
2014/C 9/47 F-7/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. október 23-i végzése — Aristidis Psarras kontra ENISA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Értékelés — A 2009. évi értékelési időszak — Előmeneteli jelentés — Az előmeneteli jelentés megsemmisítése iránti kérelem — Sérelmet okozó aktus — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)
2014/C 9/48 F-57/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. október 7-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Rokkantsági támogatás — Valamely intézmény által követelt összeg levonása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)
2014/C 9/49 F-50/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. október 16-i végzése — De Roos-Le Large kontra Bizottság
2014. január 14. 57. évfolyam, C 10
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 10/01 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus)
2014/C 10/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 10/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 10/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7138 – ThyssenKrupp/Acciai Speciali Terni/Outokumpu VDM)
2014/C 10/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7127 – Carlyle/MDP/Chesapeake/MPS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a
feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik
ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!