spacer
  8. évfolyam 39. szám 2013.09.24.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Javuló trendek az építőiparban

Augusztusban 458 céget töröltek az építőiparban, azaz folytatódott a megszűnő cégek számának lassú, de biztos apadása. Az adatokat közzétevő Opten hónapok óta azt prognosztizálja, hogy az építőipar elérte a válság okozta gödör alját, innen lassú fellendülés következik. Kérdéses azonban, hogy az egyre nagyobb volumenű állami megrendelések mikor érik el a legveszélyeztetettebb kisvállalkozói kört.

A májusi 635-ös csúcs óta fokozatosan csökken a havonta megszűnő cégek száma az építőiparban. Augusztusban már csak 458 céget töröltek a cégbíróságok, s ezzel az elmúlt három hónap átlaga 479-re mérséklődött, szemben a csúcsot jelentő április–júniusi időszakkal, amikor még átlagosan 552 cég szűnt meg havonta az ágazatban. „Hónapok óta ezt valószínűsítjük: mivel a frissen elindított, megszűnéssel végződő cégbírósági eljárások száma lassan egy éve csökken, az átfutási időt is figyelembe véve nyáron kellett tetőznie a törlési hullámnak” – mondja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 38. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 310
Végelszámolás 164
Hivatalból való törlés 86

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 77
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1432

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1070 db.

A héten 10 845 cégnév, 3 090 székhelycím és 821 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520 380 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az adós vagyonának értékesítése pályázat útján I.

A felszámoló az adós vagyonát a forgalomban elérhető legmagasabb áron értékesíti. Ennek érdekében nyilvános pályázatot ír ki, vagy árverést tűz ki. Más módon csak akkor lehet értékesíteni az adós vagyonát, ha ahhoz a hitelezői választmány hozzájárul, vagy az értékesítés költségei várhatóan meghaladják a bevételeket, illetve a várható bevételek és az előre látható költségek különbözete kevesebb, mint 100 000 Ft. Ugyanakkor a felszámoló ebben az esetben is csak az értékesítés olyan nyilvános formáját alkalmazhatja, amelytől kedvezőbb eredmény várható (Cstv. 49. § (1) bekezdés). Az értékesítést a felszámolás kezdő időpontjától számított 100 napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a hitelezői választmány (vagy ennek hiányában a hitelezők képviselője) eltérően rendelkezik. A hitelezői választmány előírhatja, hogy a felszámoló az értékesítés megkezdéséről a választmányt értesítse, tegye lehetővé az értékbecslés és az értékesítési eljárás hitelezők részéről történő megismerését, figyelemmel kísérését. Ugyancsak előírhatja a hitelezői választmány, hogy a felszámoló előzetesen küldje meg a hitelezők részére az értékesítésre szóló pályázati felhívás illetve az árverési hirdetmény szövegét, és az értékesítésre kerülő vagyontárgyak becsértékét és tegye lehetővé részükre, hogy azokra észrevételeket tehessenek. A hitelezői választmány kérheti szakértő kirendelését a becsérték felülvizsgálatára, azonban annak költségeit a választmány köteles megelőlegezni. A bíróság a kérelemről nyolc napon belül dönt. A szakértői díjat, amennyiben a becsérték a szakvélemény alapján kerül meghatározásra a felszámolási költségek között kell elszámolni. Amennyiben a szakvélemény alapján a felszámoló által megállapított becsértéket nem kell módosítani, a szakértői díjat a hitelezői választmányban részt vevő hitelezők viselik a szakértő kirendelésének kezdeményezéséről szóló megállapodásuk arányában (Cstv. 49. § (2) bekezdés). Az értékesítésen a felszámoló, a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő, ezen szervezetek tulajdonosa, vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló biztos, valamint a felsorolt személyek közeli hozzátartozója, valamint az említettek többségi befolyásával működő gazdálkodó szervezetek tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékű jogot nem szerezhet (Cstv. 49. § (3) bekezdés). A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot megszerző személy az adóssal szemben beszámítással nem élhet, kivéve, ha olyan lakóingatlan kerül értékesítésre, amelynek ellenértékét a magánszemély vevő részben vagy egészben kiegyenlítette, de a tulajdonjog átruházására a felszámolás elrendelése előtt nem került sor (Cstv. 49. § (4) bekezdés). Ha a felszámoló a vagyontárgy értékesítése során a fenti részletezett törvényi előírásokat megsérti, az érdekelt fél az értékesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül az értékesítés eredményeként létrejött adásvételi szerződést a bíróságon megtámadhatja (Cstv. 49. § (5) bekezdés). Ha a felszámoló az értékesítés során az elővásárlási jog figyelembe vételére vonatkozó szabályokat hagyja figyelmen kívül, az elővásárlási jog jogosultja ugyancsak az értékesítéstől számított 30 napon belül élhet keresettel és kérheti a bíróságtól az elővásárlási jog figyelembe vételét (Cstv. 49. § (6) bekezdés).

2013. szeptember 23.

Magyar Közlöny 151-154/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

151/2013. szeptember 17.

 

 

333/2013. (IX. 17.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.09.18.

21/2013. (IX. 17.) HM rendelet

A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról

 2013.09.25.

82/2013. (IX. 17.) VM rendelet

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2013.09.18.

1645/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosításáról

 2013.09.17.

1646/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A létesítménybiztosítással érintett ingatlanok körének bővítéséhez kapcsolódóan az Uniós Fejlesztések és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.17.

1647/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.17.

1648/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A Magyar Állami Operaház 2013. évi működéséhez szükséges források biztosítása érdekében a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint hosszú távú működéséhez szükséges további intézkedésekről

 2013.09.17.

1649/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A KEOP-7.1.3.0-2008-0027. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.09.17.

1650/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0013. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.09.17.

1651/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 azonosító számú („Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.09.17.

1652/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosító számú („Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.09.17.

1653/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.09.17.

1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2013.09.17.

1655/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.09.17.

1656/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

Az ÉAOP-5.1.2/C-11-2012-0008 azonosító számú („A Debreceni Vízmű Zrt. Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel összefüggésben a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.09.17.

1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

A másodfokú építésügyi hatósági szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.17.

1658/2013. (IX. 17.) Korm. határozat

Az egészségügyi gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai 2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.17.

116/2013. (IX. 17.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.09.17.

152/2013. szeptember 19.

 

 

2013. évi CXXXVIII. törvény

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

 2013.11.01.

7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről

 2013.10.20.

8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.09.20.

9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.09.20.

10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 1/2013.(I.7.) NMHH rendelet és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.09.20.

11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I.7.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.09.20.

12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet

A frekvencialekötés és-használat díjáról szóló 1/2011.(III.31.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.09.20.

65/2013. (IX. 19.) EMMI rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosításáról

 2013.09.27.

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

 2014.01.01.

72/2013. (IX 19.) OGY határozat

Az alapvető jogok biztosa megválasztásáról

 2013.09.16.

73/2013. (IX. 19.) OGY határozat

Balogh József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.09.19.

74/2013. (IX. 19.) OGY határozat

Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.09.19.

391/2013. (IX. 19.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.09.19.

392/2013. (IX. 19.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.19.

393/2013. (IX. 19.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.19.

394/2013. (IX. 19.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.19.

395/2013. (IX. 19.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.19.

117/2013. (IX. 19.) ME határozat

Főiskolai tanárok kinevezéséről

 2013.09.19.

153/2013. szeptember 20.

 

 

334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.09.21.

335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.09.23.

336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.09.21.

1659/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

Az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán való magyar részvételről

 2013.09.20.

1660/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.09.20.

1661/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáról, valamint programirodájának létrehozásáról

 2013.09.20.

1662/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

A köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről

 2013.09.20.

1663/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

Közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról

 2013.09.20.

1664/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

A Személyi Állapot Nemzetközi Bizottságban való tagság utáni fizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.20.

1665/2013. (IX. 20.) Korm. határozat

Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.20.

118/2013. (IX. 20.) ME határozat

A Magyar-Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

 2013.09.21.

119/2013. (IX. 20.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2009. október 26-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.09.20.

120/2013. (IX. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra kiépítéséről és használatáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.09.20.

154/2013. szeptember 23.    
66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

2013.10.01.

396/2013. (IX. 23.) KE határozat Legfőbb ügyész helyettesének kinevezéséről

2013.09.23.

1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozat

A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról

2013.09.24.

1667/2013. (IX. 23.) Korm. határozat

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

2013.09.23.

121/2013. (IX. 23.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2013.09.23.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. szeptember 18. 56. évfolyam, L 247

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 885/2013/EU (2013. május 15.) felhatalmazáson alapuló rendelete az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 886/2013/EU (2013. május 15.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről
A Bizottság 887/2013/EU (2013. július 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének felváltásáról
A Bizottság 888/2013/EU (2013. szeptember 16.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Oignon de Roscoff [OEM])
A Bizottság 889/2013/EU (2013. szeptember 16.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Chufa de Valencia (OEM)]
A Bizottság 890/2013/EU (2013. szeptember 16.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Amarene Brusche di Modena [OFJ])
A Bizottság 891/2013/EU (2013. szeptember 16.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, nagyszemű tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 892/2013/EU (2013. szeptember 16.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 893/2013/EU (2013. szeptember 16.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa, IVb és IVc övezetben folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 894/2013/EU (2013. szeptember 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/457/EU (2013. szeptember 16.) határozata az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke egy bírájának kinevezéséről
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/458/EU (2013. július 30.) iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/25)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról szóló, 2013. március 15-i 46/2013 EGT vegyes bizottsági határozathoz (  HL L 231., 2013.8.29.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 18. 56. évfolyam, L 248

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom (2013. szeptember 11.) rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. szeptember 19. 56. évfolyam, L 249

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 895/2013/EU (2013. szeptember 18.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 202. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 896/2013/EU (2013. szeptember 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/459/EU (2013. szeptember 16.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy svéd tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/460/EU (2013. szeptember 17.) végrehajtási határozata a 2001/822/EK tanácsi határozattól a Curaçaóról származó cukorra alkalmazandó származási szabályok tekintetében történő eltérés engedélyezésének az elutasításáról (az értesítés a C(2013) 5826. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/461/EU (2013. szeptember 17.) ajánlása a SOLVIT működését meghatározó elvekről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 178/13/COL (2013. április 30.) határozata a Norvégia kontinentális talapzatán a nyersolaj- és földgáz feltárásnak és -kitermelésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (Norvégia)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 20. 56. évfolyam, L 250

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/462/EU (2013. július 22.) határozata az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
 

RENDELETEK

A Tanács 897/2013/EU (2013. július 22.) rendelete az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között, az érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Bizottság 898/2013/EU (2013. szeptember 9.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceite de Navarra [OEM])
A Bizottság 899/2013/EU (2013. szeptember 9.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceite de Lucena [OEM])
A Bizottság 900/2013/EU (2013. szeptember 18.) rendelete az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIh, VIIj és VIIk övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 901/2013/EU (2013. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 902/2013/EU (2013. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 903/2013/EU (2013. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 904/2013/EU (2013. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/463/EU (2013. szeptember 13.) végrehajtási határozata Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról és a 2013/236/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 21. 56. évfolyam, L 251

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 905/2013/EU (2013. szeptember 19.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 906/2013/EU (2013. szeptember 19.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIf és VIIg övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 907/2013/EU (2013. szeptember 20.) rendelete az általános megjelölések (megnevezések) használatára irányuló kérelmekre vonatkozó szabályok megállapításáról
A Bizottság 908/2013/EU (2013. szeptember 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUMM Georgia/1/2013 2013/465/KKBP (2013. szeptember 13.) határozata az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Georgia) vezetőjének kinevezéséről
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/466/EU (2013. szeptember 11.) ajánlása a verseny előmozdítását és a szélessávú beruházási környezet javítását célzó következetes megkülönböztetésmentességi kötelezettségekről és költségszámítási módszerekről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 24. 56. évfolyam, L 252

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 910/2013/EU (2013. szeptember 16.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Trote del Trentino [OFJ])
A Bizottság 911/2013/EU (2013. szeptember 16.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Weideochse vom Limpurger Rind [OEM])
A Bizottság 912/2013/EU (2013. szeptember 23.) rendelete az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 913/2013/EU (2013. szeptember 23.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az édesítőszereknek bizonyos kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 914/2013/EU (2013. szeptember 23.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2013-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról
A Bizottság 915/2013/EU (2013. szeptember 23.) végrehajtási rendelete az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 916/2013/EU (2013. szeptember 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/467/KKBP (2013. szeptember 23.) határozata az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 2010/576/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/468/KKBP (2013. szeptember 23.) határozata a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló 2010/565/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/469/KKBP (2013. szeptember 23.) végrehajtási határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2013/470/EU (2013. szeptember 20.) végrehajtási határozata a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 5917. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. július 29-i 749/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 198., 2011.7.30.)
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. szeptember 18. 56. évfolyam, C 269
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 269/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 269/02 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.;  HL C 11., 2012.1.13., 13. o.;  HL C 72., 2012.3.10., 44. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 8. o.;  HL C 298., 2012.10.4., 3. o.;  HL C 56., 2013.2.26., 13. o. és  HL C 98., 2013.4.5., 3. o.)
2013/C 269/03 Felszámolási eljárás – Felszámolási eljárás megindításáról szóló határozat a következő vállalkozással szemben: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. (International Union Insurances SA) (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerint)
2013/C 269/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 269/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 269/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013. szeptember 18. 56. évfolyam, C 269A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 269 A/01 Álláshirdetés – Csoportvezető (AD csoport, 9–12. besorolási fokozat) – Főtitkárság – Pénzügyek és támogatási tevékenység – Épületfenntartási csoport
2013. szeptember 18. 56. évfolyam, C 269E
 

Tájékoztatások

2013/C 269 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. szeptember 19. 56. évfolyam, C 270
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 270/01 A Bizottság véleménye (2013. szeptember 18.) az Európai Központi Bank monetáris és pénzügyi statisztikáról szóló három rendelettervezetéről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 270/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 270/03 6/2013. sz. különjelentés: „A tagállamok és a Bizottság optimálisan használták fel a forrásokat a vidéki gazdaság diverzifikációjával kapcsolatos intézkedések megvalósításakor?”
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2013/C 270/04 Oppland megye szerződéskötési szándékának közzététele legfeljebb 16 ülőhelyes járművekkel bonyolított helyi tömegközlekedés tekintetében a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 270/05 A Bíróság ítélete (2013. március 25.) az E-10/12. számú – Yngvi Harðarson kontra Askar Capital hf. ügyben (91/533/EGK irányelv – A munkavállalók tájékoztatására vonatkozó kötelezettség – Írásba foglalt munkaszerződés módosításai – A módosítások be nem jelentésének hatása)
2013/C 270/06 A Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter 2013. március 13-i, tanácsadó vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Fred Olsen és társai kontra Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter ügyben (Ügyszám E-3/13)
2013/C 270/07 A Héraðsdómur Reykjavíkur 2013. április 16-i, az EFTA-Bírósághoz benyújtott tanácsadó vélemény iránti kérelme a Creditinfo Lánstraust hf. kontra izlandi nyilvántartások és izlandi állam ügyben (E-7/13. sz. ügy)
2013/C 270/08 A Bíróság ítélete (2012. december 11.) az E-1/12. számú – Den norske Forleggerforening kontra EFTA Felügyeleti Hatóság ügyben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Állami támogatás – A Nasjonal digital læringsarena (NDLA) számára nyújtott állítólagos támogatás – Hivatalos eljárás megindításának mellőzésére vonatkozó határozat – Gazdasági tevékenység fogalma – Kétely fogalma – Indokolási kötelezettség)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 270/09 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2013/C 270/10 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2013. szeptember 19. 56. évfolyam, C 270E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 270 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. szeptember 19. 56. évfolyam, C 271
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

490. plenáris ülés, 2013. május 22. és 23.

2013/C 271/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az európai gazdasági és monetáris unió társadalmi dimenziója (feltáró vélemény)
2013/C 271/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Merre tart az euró – tíz év elteltével? Az EU gazdasági és politikai jövője és az új Szerződés (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 271/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Környezetbarát gazdaság – a fenntartható fejlődés előmozdítása Európában (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

490. plenáris ülés, 2013. május 22. és 23.

2013/C 271/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye – A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete – Európai vitaindító (COM(2012) 777 final/2)
2013/C 271/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (COM(2013) 45 final – 2013/025 (COD)), valamint javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a pénzátutalásokat kísérő adatokról (COM(2013) 44 final – 2013/0024 (COD))
2013/C 271/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS))
2013/C 271/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az euro és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (COM(2013) 42 final – 2013/0023 (COD))
2013/C 271/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió felé – A Konvergencia- és Versenyképességi Eszköz bevezetése (COM(2013) 165 final), valamint a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió felé – A jelentős gazdaságpolitikai reformtervek előzetes koordinációja (COM(2013) 166 final)
2013/C 271/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé (COM(2012) 596 final)
2013/C 271/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos új európai megközelítés (COM(2012) 742 final), valamint javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD))
2013/C 271/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A vállalkozások védelme a megtévesztő marketinggyakorlatokkal szemben és a jogszabályok hatékony végrehajtásának biztosítása – A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv felülvizsgálata (COM(2012) 702 final)
2013/C 271/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a vámunió helyzetéről (COM(2012) 791 final)
2013/C 271/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Cselekvési terv: Európai társasági jog és vállalatirányítás – a részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenntartható vállalatokat szolgáló modern jogi keret (COM(2012) 740 final)
2013/C 271/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „Vállalkozás 2020” cselekvési terv – A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (COM(2012) 795 final)
2013/C 271/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD))
2013/C 271/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD))
2013/C 271/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében – többek között a 2014–2020-as Európai Szociális Alap végrehajtása révén (COM(2013) 83 final)
2013/C 271/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatainak rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról (COM(2013) 95 final – 2013/0057 (COD)), javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program tekintetében az 562/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2013) 96 final – 2013/0060 (COD)) és javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a regisztráltutas-program létrehozásáról (COM(2013) 97 final – 2013/0059 (COD))
2013/C 271/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló COM (2011) 607 végleges/2 bizottsági javaslat módosítására (COM(2013) 145 final – 2011/0268 (COD)) és javaslat a Bizottság COM(2012) 496 final javaslatának módosítására – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 146 final – 2011/0276 (COD))
2013/C 271/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – CARS 2020: cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai gépjárműiparért (COM(2012) 636 final)
2013/C 271/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Tiszta energiák a közlekedésben: az alternatív üzemanyagok európai stratégiája (COM(2013) 17 final) és javaslat európai parlamenti és a tanácsi irányelvre az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről (COM(2013) 18 final – 2013/12 (COD))
2013/C 271/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről (COM(2012) 721 final – 2012/0340 (COD))
2013/C 271/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – E-egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – Innovatív egészségügyi ellátás a 21. században (COM(2012) 736 final)
2013/C 271/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai digitális menetrend: európai növekedés digitális alapokon (COM(2012) 784 final)
2013/C 271/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről (COM(2013) 48 final – 2013/0027 (COD))
2013/C 271/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fluortartalmú üvegházhatású gázokról (COM(2012) 643 final – 2012/0305 (COD))
2013/C 271/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti rögzítéséről (COM(2013) 159 final – 2013/0087 (COD))
2013/C 271/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Méltó életet mindenkinek: A szegénység felszámolása és a világ fenntartható jövőjének biztosítása (COM(2013) 92 final)
2013/C 271/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról (COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD))
2013/C 271/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek (Modernizált Vámkódex) az alkalmazási időpont tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 193 final – 2013/0104 (COD))
2013/C 271/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról (COM(2013) 153 final)
2013/C 271/32 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] (COM(2013) 245 final – 2011/0380 (COD)) valamint Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 246 final – 2011/0276 (COD))
2013. szeptember 20. 56. évfolyam, C 272
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 272/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 272/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6960 – SNCF/COMSA-EMTE/CRT)
2013/C 272/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6950 – UPC/GPT/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 272/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 272/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 272/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 272/07 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2013. október 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Számvevőszék

2013/C 272/08 8/2013. sz. különjelentés: „Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 272/09 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkében előírt értesítések – A tagállamok számára biztosított az a lehetőség, hogy jogszabályban írják elő az iratok és okmányok birtoklására vagy magánál tartására vonatkozó kötelezettséget – 21. cikk c) pont
2013/C 272/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 272/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. szeptember 21. 56. évfolyam, C 273
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 273/01 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
2013/C 273/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 273/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 273/04 A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság – A természetbeni ellátások átlagköltségei
2013/C 273/05 A természetbeni ellátások átlagköltségei
2013/C 273/06 A természetbeni ellátások átlagköltségei
2013/C 273/07 A természetbeni ellátások átlagköltségei
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 273/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 273/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 273/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7040 – CVC/Domestic & General Group Holdings)
2013/C 273/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6905 – INEOS/Solvay/JV)
2013. szeptember 21. 56. évfolyam, C 274
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 274/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 260., 2013.9.7.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 274/02 C-296/13. sz. ügy: A Bayerisches Verwaltungsgericht München (Németország) által 2013. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — RWE AG kontra Freistaat Bayern
2013/C 274/03 C-328/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Österreichischer Gewerkschaftsbund kontra Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband der Autobus, Luftfahrt und Schifffahrtsunternehmungen
2013/C 274/04 C-329/13. sz. ügy: Az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Ausztria) által 2013. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ferdinand Stefan
2013/C 274/05 C-332/13. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2013. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Weigl Ferenc kontra Nemzeti Innovációs Hivatal
2013/C 274/06 C-347/13. sz. ügy: Az Amtsgerichts Rüsselsheim (Németország) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Erich Pickert kontra Condor Flugdienst GmbH
2013/C 274/07 C-349/13. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister Finansów kontra Oil Trading Poland sp. z o.o. w Szczecinie
2013/C 274/08 C-353/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jürgen Hein, Hjördis Hein kontra Condor Flugdienst GmbH
2013/C 274/09 C-357/13. sz. ügy: A Wojewódzki S±d Administracyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie kontra Minister Finansów
2013/C 274/10 C-359/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — B. Martens kontra Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
2013/C 274/11 C-365/13. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2013. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ordre des architectes kontra État Belge
2013/C 274/12 C-375/13. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2013. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Harald Kolassa kontra Barclays Bank PLC
2013/C 274/13 C-377/13. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugália) által 2013. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, S. A. kontra Autoridade Tributária e Aduaneira
2013/C 274/14 C-382/13. sz. ügy: Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg kontra Raad van bestuurvan de Sociale verzekeringsbank (Svb)
2013/C 274/15 C-384/13. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2013. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L. kontra GALP Energía España S.A.U.
2013/C 274/16 C-387/13. sz. ügy: College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2013. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VAEX Varkens- en Veehandel BV kontra Productschap Vee en Vlees
2013/C 274/17 C-393/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-304/11. sz., Alumina d.o.o. kontra Tanács és Bizottság ügyben 2013. április 30-án hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2013. július 11-én benyújtott fellebbezés
2013/C 274/18 C-395/13. sz. ügy: 2013. július 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság
2013/C 274/19 C-397/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-119/11. sz., Gbagbo kontra Tanács ügyben 2013. április 25-én hozott ítélete ellen Simone Gbagbo által 2013. július 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 274/20 C-398/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-526/10. sz., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament ügyben 2013. április 25-én hozott ítélete ellen Inuit Tapiriit Kanatami és társai által 2013. július 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 274/21 C-399/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-93/11. sz., Stichting Corporate Europe Observatory kontra Európai Bizottság ügyben 2013. június 7-én hozott ítélete ellen a Stichting Corporate Europe Observatory által 2013. július 11-én benyújtott fellebbezés
2013/C 274/22 C-400/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marianne Sanders által képviselt Sophia Marie Nicole Sanders kontra David Verhaegen
2013/C 274/23 C-402/13. sz. ügy: Az Anotato Dikastirio Kyprou (Ciprus) által 2013. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cypra Limited kontra Ciprusi Köztársaság
2013/C 274/24 C-403/13. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2013. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lisa Kelly kontra Minister for Social Protection
2013/C 274/25 C-404/13. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2013. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — R a ClientEarth kérelme alapján kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs
2013/C 274/26 C-408/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Karlsruhe (Németország) által 2013. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Barbara Huber kontra Manfred Huber
2013/C 274/27 C-409/13. sz. ügy: 2013. július 18-án benyújtott kereset — Az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Bizottság
2013/C 274/28 C-415/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-19/12. sz., Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. május 14-én hozott ítélete ellen az Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik S.A. által 2013. július 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 274/29 C-425/13. sz. ügy: 2013. július 24-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
 

Törvényszék

2013/C 274/30 T-363/13. sz. ügy: 2013. július 10-én benyújtott kereset — Harper Hygienics kontra OHIM — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)
2013/C 274/31 T-370/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — Gemeente Eindhoven kontra Bizottság
2013/C 274/32 T-374/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — Moonlight kontra OHIM — Lampenwelt (Moon)
2013/C 274/33 T-381/13. sz. ügy: 2013. július 24-én benyújtott kereset — Perfetti Van Melle kontra OHIM (DAISY)
2013/C 274/34 T-382/13. sz. ügy: 2013. július 24-én benyújtott kereset — Perfetti Van Melle SpA kontra OHIM (MARGARITAS)
2013/C 274/35 T-387/13. sz. ügy: 2013. július 26-án benyújtott kereset — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia kontra OHIM — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)
2013/C 274/36 T-393/13. sz. ügy: 2013. augusztus 1-jén benyújtott kereset — SolarWorld és Solsonica kontra Bizottság
2013/C 274/37 T-394/13. sz. ügy: 2013. augusztus 2-án benyújtott kereset — Photo USA Electronic Graphic kontra Tanács
2013/C 274/38 T-395/13. sz. ügy: 2013. július 31-én benyújtott kereset — Miettinen kontra Tanács
2013/C 274/39 T-396/13. sz. ügy: 2013. július 30-án benyújtott kereset — Dosen kontra HABM — Gramm (Nano-Pad)
2013/C 274/40 T-398/13. sz. ügy: 2013. augusztus 2-án benyújtott kereset — TVR Automotive kontra OHIM — TVR Italia (TVR)
2013/C 274/41 T-404/13. sz. ügy: 2013. augusztus 8-án benyújtott kereset — NIIT Insurance Technologies kontra OHIM (SUBSCRIBE)
2013/C 274/42 T-411/13. sz. ügy: 2013. augusztus 5-én benyújtott kereset — T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság
2013/C 274/43 T-412/13. sz. ügy: 2013. augusztus 9-én benyújtott kereset — Chin Haur Indonesia kontra Tanács
2013/C 274/44 T-413/13. sz. ügy: 2013. augusztus 9-én benyújtott kereset — City Cycle Industries kontra Tanács
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 274/45 F-56/13. sz. ügy: 2013. június 6-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 274/46 F-60/13. sz. ügy: 2013. április 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 274/47 F-61/13. sz. ügy: 2013. június 25-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBB
2013/C 274/48 F-64/13. sz. ügy: 2013. június 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bíróság
2013/C 274/49 F-66/13. sz. ügy: 2013. július 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2013/C 274/50 F-67/13. sz. ügy: 2013. július 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2013/C 274/51 F-68/13. sz. ügy: 2013. július 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKB
2013/C 274/52 F-69/13. sz. ügy: 2013. július 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 274/53 F-71/13. sz. ügy: 2013. július 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra EEA
2013/C 274/54 F-72/13. sz. ügy: 2013. július 15-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBA
2013/C 274/55 F-73/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKB
2013/C 274/56 F-74/13. sz. ügy: 2013. július 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 274/57 F-75/13. sz. ügy: 2013. augusztus 1-jén benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. szeptember 24. 56. évfolyam, C 275
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 275/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 275/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 275/03 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22, 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.,  HL C 51., 2013.2.22., 9. o.,  HL C 167., 2013.6.13., 9. o.,  HL C 242., 2013.8.23., 2. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 275/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 275/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7042 – Cinven/Heidelberger Leben) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 275/06 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!