spacer
  8. évfolyam 38. szám 2013.09.18.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Ezernyolcszáz cég egy székhelyen

A NAV által feltárt eddigi legnagyobb gazdasági bűncselekmény egy egri cégtemetőből nőtte ki magát, adták hírül a múlt héten a lapok. Magyarországon gyakori, hogy egy címen sok cég jelenik meg, mert tulajdonosaik szeretnék cégüket távol tartani tényleges és ellenőrizhető ingatlanaiktól. Van olyan cím Magyarországon, amelyet több mint 1800 cég választott székhelyül az elmúlt három évben.

A NAV a múlt héten szenzációként jelentette be, hogy az eddigi legnagyobb gazdasági bűncselekményt sikerült lelepleznie egy egri cégtemetőből indult bűnbanda elfogásával. Az Opten céginformációs szolgáltató címkapcsolati hálója meglepő módon cégtemetőktől kevéssé fertőzött városnak mutatja Egert: a legfrekventáltabb címen is „csak” 27 vállalat található, ráadásul az egri listavezető címre bejegyzett vállalatok még átlagosnak is nevezhetőek. Továbblépve azonban találhatunk a listán olyan címeket, amelyeket egy gyakorlott NAV-ellenőr azonnal cégtemetőként azonosít és ellenőrzés alá von. Az ellenőrök ugyanis az adatbázisokban kutatva pillanatok alatt el tudják különíteni a gyakori címeket (irodaházak, ipari parkok) és a székhelyszolgáltatókat a cégtemetőktől, bár átfedések és határesetek is adódhatnak.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 37. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 223
Végelszámolás 178
Hivatalból való törlés 38

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 47
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1504

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 558 db.

A héten 10 585 cégnév, 3 116 székhelycím és 717 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520 765 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámoló eljárása II.

A felszámoló jogosult az adós szerződéseit azonnali hatállyal felmondani, illetve ha még egyik fél sem teljesített szolgáltatást attól elállni. A másik felet a szerződés megszűnése folytán megillető követelés a felmondás illetve az elállás közlésétől számított negyven napon belül a felszámolónak történő bejelentéssel érvényesíthető (Cstv. 47. § (1) bekezdés). A lízingszerződés felmondása esetén a lízingtárgy visszaadásakor a lízingbe adóval el kell számolni. A pénzügyi lízingszerződés felmondásakor a lízingtárgy visszaadásával egyidejűleg a lízingtárgy visszavételkori forgalmi értékét az adós által még meg nem fizetett tőke- és kamatfizetési kötelezettségébe be kell számítani (Cstv. 47. § (1a) bekezdés). A felszámoló köteles azonnali hatállyal visszavonni a gazdasági munkaközösség részére adott felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, amennyiben a felszámolás kezdő időpontjától számított hatvan napon belül nem kerül sor egyezségkötésre (Cstv. 47. § (2) bekezdés). Nem lehet felmondani illetve elállni a természetes személyek lakásbérleti szerződését, az iskolával illetve a tanulóval kötött gyakorlati képzés szervezésére kötött szerződést, a munkaszerződést, a nem gazdasági tevékenységgel összefüggő kölcsönszerződést, a szövetkezeti tagok vállalkozási jellegű jogviszonyával kapcsolatos szerződést, és a kollektív szerződést (Cstv. 47. § (3) bekezdés). A tartási és az életjáradéki szerződés felmondása esetén a másik felet megfelelő kielégítés illeti meg (Cstv. 47. § (4) bekezdés). A munkáltatói jogokat a jogszabályok, a kollektív szerződés, a munkaszerződések és a belső szabályzatok keretei között a felszámolás kezdő időpontjától a felszámoló gyakorolja (Cstv. 47. § (5) bekezdés). A felszámolás kezdő időpontját követően a felszámoló a munkabérek emelésére csak a hitelezői választmány egyetértésével vállalhat új kötelezettséget (Cstv. 47. § (6) bekezdés). A felszámoló haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelős minisztert, ha a járadék jellegű követelés jogosultja igényének kielégítése érdekében kötelezettséget kíván vállalni, vagy ezzel összefüggésben eljárás van folyamatban (Cstv. 47. § (7) bekezdés).

A felszámoló az adós követeléseit esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti, vagyonát értékesíti. A felszámoló a vagyont a kedvezőbb értékesítés érdekében a hitelezők egyetértésével korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság vagy szövetkezet részére nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsáthatja (Cstv. 48. § (1) bekezdés). A felszámoló a felszámolási eljárás során köteles gondoskodni az adós vagyonának megőrzéséről, megóvásáról. A mezőgazdaságilag művelhető földek termőképességét meg kell őrizni, az engedély nélkül más célra hasznosított termőföldet eredeti állapotába kell visszaállítani. Az erdőfelújítási és erdőállomány nevelési munkákat el kell végezni, a környezetvédelmi, természetvédelmi és műemlékvédelmi szabályokat be kell tartani. A felszámolás kezdő időpontját megelőzően keletkezett bizonyított környezeti károkat és terheket rendezni kell (Cstv. 48. § (3) bekezdés).

2013. szeptember 09.

Magyar Közlöny 147-150/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

147/2013. szeptember 10.

 

 

51/2013. (IX. 10.) BM rendelet

Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról

 2013.09.11.

52/2013. (IX. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013.(III.29.) BM rendelet módosításáról

 2013.09.11.

63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet

A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról

 2013.09.11.

64/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

 2014.01.01.

76/2013. (IX. 10.) VM rendelet

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

 2013.09.13.

77/2013. (IX. 10.) VM rendelet

Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

 2013.09.11.

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 2013.09.13.

71/2013. (IX. 10.) OGY határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 95/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról

 2013.09.09.

1630/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A Santiago de Chilei Nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

 2013.09.10.

1631/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A szombathelyi sportcélú beruházásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

 2013.09.10.

1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.09.10.

1633/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók forrásbevonásához egyedi állami kezességvállalásra történő felhatalmazásról

 2013.09.11.

1634/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

Az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.09.11.

1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének növeléséről

 2013.09.10.

1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című) projekttámogatásának jóváhagyásáról

 2013.09.10.

1637/2013. (IX. 10.) Korm. határozat

A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosításainak jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

 2013.09.10.

148/2013. szeptember 11.

 

 

53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

A belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről

 2013.09.26.

1638/2013. (IX. 11.) Korm. határozat

A Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos feladatokról

 2013.09.11.

1639/2013. (IX. 11.) Korm. határozat

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek finanszírozása érdekében az Uniós fejlesztések és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.09.11.

1640/2013. (IX. 11.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.09.11.

1641/2013. (IX. 11.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, a Játékszín Nonprofit Kft. működésének támogatásáról

 2013.09.11.

149/2013. szeptember 13.    
54/2013. (IX. 13.) BM rendelet

A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009–2012. évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmány jóváhagyásáról

2013.09.21.

36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról

2013.09.14.

37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet

A hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2013.09.14.

52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet

A villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról

2013.09.14.

79/2013. (IX. 13.) VM rendelet A cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

2013.09.14.

80/2013. (IX. 13.) VM rendelet

A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról

2013.10.13.

81/2013. (IX. 13.) VM rendelet

A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

2013.09.14.

150/2013. szeptember 16.    
332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2013.09.17.

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet A ruházati ellátásról

2013.09.17.

1642/2013. (IX. 16.) Korm. határozat

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kiadatásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.09.16.

1643/2013. (IX. 16.) Korm. határozat

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.09.16.

1644/2013. (IX. 16.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.09.16.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. szeptember 11. 56. évfolyam, L 242

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/450/KKBP (2013. július 22.) határozata az Európai Unió és a Nigeri Köztársaság közötti, az Európai Unió nigeri KBVP-missziójának (EUCAP Sahel Niger) jogállásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és a Nigeri Köztársaság között az Európai Unió nigeri KBVP-missziójának (EUCAP Sahel Niger) jogállásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 868/2013/EU (2013. szeptember 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Garbanzo de Escacena [OFJ])
A Bizottság 869/2013/EU (2013. szeptember 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/451/EU (2013. szeptember 10.) végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Daimler motorházburkoló rendszer mint az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 12. 56. évfolyam, L 243

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 870/2013/EU (2013. július 9.) rendelete a 2866/98/EK rendeletnek az euro lettországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról
A Tanács 871/2013/EU (2013. szeptember 2.) végrehajtási rendelete az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es maximális keresztmetszetű molibdénhuzal behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es maximális keresztmetszetű molibdénhuzal behozatalára történő kiterjesztéséről
A Bizottság 872/2013/EU (2013. szeptember 9.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Salame Brianza [OEM])
A Bizottság 873/2013/EU (2013. szeptember 11.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, valamint a IIa, IIIb és IIIc övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 874/2013/EU (2013. szeptember 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/452/EU (2013. május 2.) határozata a Svédország által az uppsalai aréna számára nyújtani tervezett SA.33618 (12/C) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 2362. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 13. 56. évfolyam, L 244

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 875/2013/EU (2013. szeptember 2.) végrehajtási rendelete a Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
A Bizottság 876/2013/EU (2013. május 28.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 877/2013/EU (2013. június 27.) felhatalmazáson alapuló rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről
A Bizottság 878/2013/EU (2013. szeptember 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/453/EU (2013. szeptember 11.) végrehajtási határozata az Olaszországban előforduló, a H7N7 altípusba tartozó, nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védőintézkedésekről szóló 2013/443/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 5904. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 14. 56. évfolyam, L 245

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

  2013/454/EU
A Tanács (2013. július 22.) határozata a kerekes járművek, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás (párhuzamos megállapodás) megkötéséről szóló 2000/125/EK határozat módosításáról
  Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása
 

RENDELETEK

A Bizottság 879/2013/EU (2013. szeptember 12.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein, valamint az 1. homokiangolna-gazdálkodási terület uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat és a kapcsolódó járulékos fogások tilalmáról
A Bizottság 880/2013/EU (2013. szeptember 13.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 201. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 881/2013/EU (2013. szeptember 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 882/2013/EU (2013. szeptember 13.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/455/EU (2013. július 9.) határozata az Európai Közösség és a Monacói Hercegség között egyes közösségi jogi aktusok Monacói Hercegség területén való alkalmazásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Tanács 2013/456/EU (2013. július 22.) határozata az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1958. évi felülvizsgált megállapodás) való csatlakozásáról szóló 97/836/EK határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 17. 56. évfolyam, L 246

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 884/2013/EU (2013. szeptember 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 11. 56. évfolyam, C 262
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 262/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6953 – Bain Capital Investors/Golden Gate Capital/BMC Software)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 262/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 262/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6994 – Arrow Electronics/CSS Computer Security Solutions Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 262/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7009 – Holcim/Cemex West)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 262/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 262/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. szeptember 11. 56. évfolyam, C 262E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 262 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. szeptember 12. 56. évfolyam, C 263
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 263/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6966 – 3i Group/Barclays Infrastructure Funds Management)
2013/C 263/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6978 – Banco Popular/Credit Mutuel/ATM Business)
2013/C 263/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6971 – Warburg Pincus/General Atlantic/Santander/Santander Asset Management)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 263/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 263/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 263/06 Állami támogatás – Megfelelő intézkedések EFTA-állam általi elfogadásának eredményeként létező támogatási ügy lezárására irányuló határozat
2013/C 263/07 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 263/08 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 263/09 Állami támogatás – Megfelelő intézkedések EFTA-állam általi elfogadásának eredményeként létező támogatási ügy lezárására irányuló határozat
2013/C 263/10 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 263/11 A Fürstliches Landgericht 2013. április 9-i tanácsadó vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Metacom AG kontra Rechtsanwälte Zipper & Collegen ügyben (E-6/13. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 263/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6979 – DSM R&D Solutions/Maastricht UMC-Holding/Device Company JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 263/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7032 – Koninklijke Reesink/Pon European Material Handling Business)
2013. szeptember 12. 56. évfolyam, C 263E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 263 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. szeptember 13. 56. évfolyam, C 264
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 264/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. szeptember 2.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banco de España külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/32)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 264/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6929 – Lotte Chemical Corporation/Versalis/JV)
2013/C 264/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6949 – JP Morgan/Findus)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 264/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 264/05 Jelentés a mezőgazdasági termékek import-, export- és előzetesrögzítési igazolásáról (Ez a jelentésaz  HLC 85., 2007.4.19., 17. o. kihirdetett jelentés helyébe lép)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 264/06 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 264/07 Bejelentés a dán kormány részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („a villamos energiáról szóló irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az Energinet.dk Dániában működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Villamosenergia-ipari átvitelirendszer-üzemeltető
2013/C 264/08 Bejelentés a dán kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az Energinet.dk Dániában működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltető
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 264/09 Pályázati felhívás – „A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 2014. évi tájékoztatási tevékenységek támogatása”
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 264/10 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mandarin stb.) Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vám fizetésére kötelezett vállalat névváltoztatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 264/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7026 – Amvest/NPM Capital/DGH Participaties/Jopli Participaties/Erve Hulsgorst Participaties/DLH) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 264/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7008 – Aena Internacional/AXA PE/LLAGL)
2013. szeptember 13. 56. évfolyam, C 264A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2013/C 264 A/01 Nyílt pályázati felhívás – Információs és kommunikációs technológiákért (ikt) felelős ügyfélszolgálati asszisztens – Hivatkozási szám: EF-TA-13-02
2013. szeptember 13. 56. évfolyam, C 264E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. május 22–24-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 223 E, 2012.7.27.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. május 22., kedd

2013/C 264 E/01 Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája
Az Európai Parlament 2012. május 22-i állásfoglalása az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról ((2010/2308 (INI))
2013/C 264 E/02 A büntetőjog uniós megközelítése
Az Európai Parlament 2012. május 22-i állásfoglalása a büntetőjog uniós megközelítéséről (2010/2310(INI))
2013/C 264 E/03 A kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégia
Az Európai Parlament 2012. május 22-i állásfoglalása a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról (2011/2272(INI))
2013/C 264 E/04 Belső piaci eredménytábla
Az Európai Parlament 2012. május 22-i állásfoglalása a belső piaci eredménytábláról (2011/2155(INI))
2013/C 264 E/05 A törökországi nők kilátásai 2020-ig
Az Európai Parlament 2012. május 22-i állásfoglalása a törökországi nők kilátásairól 2020-ig (2011/2066(INI))
 

2012. május 23., szerda

2013/C 264 E/06 Az EU és Kína közötti kiegyenlítetlen kereskedelem
Az Európai Parlament 2012. május 23-i állásfoglalása – Az EU és Kína: kiegyenlítetlen kereskedelem? (2010/2301(INI))
2013/C 264 E/07 Az Európai Parlament vizsgálati joga
Az Európai Parlament 2012. május 23-án elfogadott javaslata az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletről (2009/2212(INI))
Európai Parlamenti rendeletre irányuló javaslat
az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
 

2012. május 24., csütörtök

2013/C 264 E/08 Az ukrajnai helyzet, Julija Timosenko ügye
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása Ukrajnáról (2012/2658(RSP))
2013/C 264 E/09 A homofóbia elleni küzdelem Európában
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása a homofóbia elleni európai küzdelemről (2012/2657(RSP))
2013/C 264 E/10 Erőforrás-hatékony Európa
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása az erőforrás-hatékony Európáról (2011/2068(INI))
2013/C 264 E/11 A „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása a Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezésről (2012/2617(RSP))
2013/C 264 E/12 A férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról (2011/2285(INI))
MELLÉKLET
2013/C 264 E/13 A lengyel, litván, lett, észt, szlovén, szlovák, cseh és magyar állampolgárságú személyeknek adott tartózkodási engedélyek számára vonatkozó svájci kvóták
Az Európai Parlament 2012.május 24-i állásfoglalása a lengyel, litván, lett, észt, szlovén, szlovák, cseh és magyar állampolgárságú személyeknek adott tartózkodási engedélyek számára vonatkozó svájci kvóták ((2012/2661(RSP))
2013/C 264 E/14 Venezuela: az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságából való lehetséges kilépés
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása Venezuela Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságából való lehetséges kilépéséről (2012/2653(RSP))
2013/C 264 E/15 Azerbajdzsán
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása az azerbajdzsáni emberi jogi helyzetről (2012/2654(RSP))
2013/C 264 E/16 Az észak-koreai menekültek helyzete
Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása az észak-koreai menekültek helyzetéről (2012/2655(RSP))
2013/C 264 E/17 A fejlődő országokban végzett oltások folytatódó és megnövelt támogatása
Az Európai Parlament 2012. május 24-i nyilatkozata a fejlődő országokban végzett oltások folytatódó és megnövelt támogatásáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2012. május 22., kedd

2013/C 264 E/18 Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása az európai polgári kezdeményezés végrehajtása tekintetében
Az Európai Parlament 2012. május 22-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzatának az európai polgári kezdeményezés végrehajtása tekintetében történő módosításáról (2011/2302(REG))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. május 22., kedd

2013/C 264 E/19 A forgalomba hozatalra szánt euróérmék címletei és technikai jellemzői
Az Európai Parlament 2012. május 22-i jogalkotási állásfoglalása a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))
2013/C 264 E/20 Az euróérmék kibocsátása
Az Európai Parlament 2012. május 22-i jogalkotási állásfoglalása az euróérmék kibocsátásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TC1-COD(2011)0131
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. május 22-én került elfogadásra az euroérmék kibocsátásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2012. május 23., szerda

2013/C 264 E/21 A kékúszójú tonhalra vonatkozó, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó helyreállítási terv
Az Európai Parlament 2012. május 23-i jogalkotási állásfoglalása a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))
P7_TC1-COD(2011)0144
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. május 23-án került elfogadásra a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
Melléklet a jogalkotási állásfpglaláshoz
2013/C 264 E/22 Az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetése
Az Európai Parlament 2012. május 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))
P7_TC1-COD(2011)0243
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. május 23-án került elfogadásra az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
2013/C 264 E/23 Az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2012. május 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))
2013/C 264 E/24 A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere
Az Európai Parlament 2012. május 23-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról és a 2008/7/EK irányelv módosításáról (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))
 

2012. május 24., csütörtök

2013/C 264 E/25 A harmadik országoknak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó általános rendelkezések
Az Európai Parlament 2012. május 24-én elfogadott módosításai a harmadik országoknak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló rendeletjavaslathoz (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))
2013. szeptember 14. 56. évfolyam, C 265
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 265/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 265/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 265/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7013 – Platinum Equity/CBS Outdoor)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 265/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 265/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 265/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 265/07 A Bizottság közleménye a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 265/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 265/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6967 – BNP Paribas Fortis/Belgacom/Belgian Mobile Wallet)
2013. szeptember 17. 56. évfolyam, C 266
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 266/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 266/02 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 266/03 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 266/04 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 266/05 Közlemény importőrök részére – Cukorbehozatal a Nyugat-Balkánról az Európai Unióba
2013. szeptember 17. 56. évfolyam, C 267
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2013/C 267/01 2/2013. sz. vélemény (az EUMSZ 287. cikkének (4) bekezdése szerint) a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló módosított javaslatról
2013. szeptember 17. 56. évfolyam, C 268
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 268/01 A Bizottság közleménye a személyszállító kötélvontatású vasutakról szóló, 2000. március 20-i 2000/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 268/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 268/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 268/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 268/05 Állami támogatás – Franciaország – SA.27543 2013/C. számú állami támogatás – A távközlési infrastruktúrák tulajdonjoga – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!