spacer
  8. évfolyam 31. szám 2013.07.30.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

            Használja Ön is szolgáltatásainkat okostelefonon!
 

Amennyiben Önnek gyorsan van szüksége alap céginformációkra, ha szeretné tudni, hogy egyáltalán létezik-e egy bizonyos cég vagy annak mi a főtevékenysége, ha egy hozzávetőleges cégméret segítené döntését, vagy ha csak ellenőrizni szeretné a cég néhány hatályos adatát, ingyenes Cégtár Light szolgáltatásunk praktikus megoldást kínál.

Az androidra és iOS-ra optimalizált alkalmazás az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás (közel 900 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyben ingyenesen kereshet bármely felhasználó. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését és az azonnali kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi.

Az OptiJUS, egy ingyenes jogi információs alkalmazás, mely elősegíti az üzleti-, jogi-, és közigazgatási élet szereplőinek az állandó, naprakész és gyors jogszabályelérést. Praktikus megoldás, ha nincs gépközelben és azonnali, friss jogi információra van szüksége. Használatával egyszerűen kikereshet egy adott törvényt, vagy más jogszabályt, elegendő ehhez csupán néhány paraméter megadása.

Vendégként bejelentkezve:

  • Jogszabályok időállapotokkal 1988-ig

  • Kapcsolódó anyagok

  • Kommentárok (2 db)

  • Felhasználóbarát felület

  • 80 000 bírósági döntés és határozat

OpiJUS előfizetőknek további bővített adattartalom! (27 nagykommentár, BH-k, stb.)

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 30. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 159
Végelszámolás 223
Hivatalból való törlés 92

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 35
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 970

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 588 db.

A héten 13799 cégnév, 4300 székhelycím és 967 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521134 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán: a Felszámolási eljárás elrendelésének közzététele

                                                                                         A felszámolási eljárás elrendelésének közzététele


A bíróság az adós felszámolását elrendelő végzés kivonatát annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul közzéteszi a Cégközlönyben. A közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor (Cstv. 28. § (1) bekezdés). A közzétételnek tartalmaznia kell a bíróság nevét és az ügyszámát, az adós cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, mindazon gazdálkodó szervezetek fenti adatait, amelyekben az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkezik, ha pedig a végzés közzétételét megelőző két éven belül jogutódlás következett be – pl. az adós átalakult, másik gazdasági társaság szétválásával jött létre – a jogelőd gazdasági társaság fenti adatait is. Ugyancsak szerepeltetni kell a közzétételben a felszámolási kérelem benyújtásának időpontját, azt a tényt, hogy a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg, a felszámolás kezdő időpontját, a hitelezőknek szóló felhívást, hogy az adóssal szembeni ismert követeléseiket – a felszámolási eljárást megelőző csődeljárásban már szabályszerűen bejelentett követelések kivételével – a közzétételtől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be. A közzétételnek tartalmaznia kell a felszámoló nevét, székhelyét valamint a felszámoló biztos nevét és levelezési címét, a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt azon elkülönített számla számát, amelyre a hitelezői követelések nyilvántartásba vételi díját át kell utalni, ha az adós egyszemélyes társaság, az alapító nevét és lakóhelyét vagy székhelyét (Cstv. 28. § (2) bekezdés). Ha a felszámolási eljárás elrendelésére amiatt került sor, mert az adós az azt megelőző csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban tartozásait a megkötött egyezség ellenére nem egyenlítette ki, a hitelező a korábbi eljárásban bejelentett elismert vagy nem vitatott azon követeléseit jelentheti be, amelyek nem térültek meg (Cstv. 28. § (3) bekezdés). Nem minősül hitelezői követelésnek és nem kell bejelenteni az adós bankszámlájára tévesen címzett utalásokat. Az ilyen összegek visszautalásáról a felszámoló haladéktalanul intézkedik (Cstv. 28. § (4) bekezdés).
A felszámolás elrendeléséről a bíróság értesíti az illetékes adó- és vámhatóságot, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, az állami foglalkoztatási szervet, a környezetvédelmi és a munkavédelmi hatóságot, a bíróság Gazdasági Hivatalát, az adós székhelye szerint illetékes levéltárat, az adós számláit vezető valamennyi pénzügyi szolgáltatót, az ingatlanügyi hatóságot, valamint amennyiben az adós alapítási vagy tevékenységi engedélyhez kötött tevékenységet is folytat az alapítási vagy tevékenységi engedélyt kiadó hatóságot (Cstv. 29. §).

 

Magyar Közlöny 125-129/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

125/2013. július 23.

 

 

12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.07.24.

19/2013. (VII. 23.) KIM rendelet

A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.07.24.

30/2013. (VII. 23.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról

 2013.07.24.

2/2013. BJE jogegységi határozat

A Kúria büntető jogegységi határozata

 2013.07.23.

3/2013. BJE jogegységi határozat

A Kúria büntető jogegységi határozata

 2013.07.23.

4/2013. BJE jogegységi határozat

A Kúria büntető jogegységi határozata

 2013.07.23.

1/2013. KMJE jogegységi határozat

A Kúria jogegységi határozata

 2013.07.23.

126/2013. július 24.    
278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2013.07.25.

279/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.25.

280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet Egyes közúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.07.25.

281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.08.01.

282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2013.07.25.

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2013.07.25.

1462/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.07.24.

1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat A külföldi oktatói mobilitásról

2013.07.24.

1464/2013. (VII. 24.) Korm. határozat A Kormányzati Ügyfélvonal megújításáról

2013.07.24.

1465/2013. (VII. 24.) Korm. határozat Az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsról

2013.07.25.

1466/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

2013.07.25.

1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról

2013.07.25.

1468/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A víziközmű-szektor gazdálkodásával és integrációjával összefüggő költségvetési kérdésekről

2013.07.24.

1469/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

2013.07.24.

1470/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A BOSCH cégcsoport és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2013.07.24.

1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2013.07.24.

1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról

2013.07.24.

1473/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról

2013.07.24.

1474/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú („Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó” című) nagyprojekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

2013.07.24.

1475/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének és a vonatkozó nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról

2013.07.24.

1476/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása, I. ütem” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projektjavaslat Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről

2013.07.24.

1477/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

Az NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú („A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” című) projekttel összefüggésben a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

2013.07.24.

1478/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú („Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2013.07.24.

1479/2013. (VII. 24.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban, illetve a TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

2013.07.24.

99/2013. (VII. 24.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) közötti, a Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2013.07.24.

100/2013. (VII. 24.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között kötött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

2013.07.24.

127/2013. július 25.

 

 

283/2013. (VII. 25.) Korm. rendelet

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.26.

284/2013. (VII. 25.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.26.

2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelet

A földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól

 2013.07.06.

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

 2013.07.28.

43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

 2013.07.26.

44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

 2013.07.26.

63/2013. (VII. 25.) VM rendelet

A szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

 2013.08.02.

64/2013. (VII. 25.) VM rendelet

A Jász-Nagykun-Szolnok- és Zala Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2013.07.26.

128/2013. július 26.

 

 

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Stipendium Hungaricumról

 2013.08.03.

286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011.(X. 19.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.01.

287/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.27.

288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.31.

289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.07.27.

290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.27.

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.07.27.

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 2013.07.27.

293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

Az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.07.27.

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.07.27.

54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

 2013.07.27.

342/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.07.26.

343/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.07.26.

344/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

345/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

346/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

347/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

348/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

349/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

350/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

351/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

352/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

353/2013. (VII. 26.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.26.

1480/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.07.27.

1481/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

„Életmentő Emlékérem" adományozásáról

 2013.07.26.

1482/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.26.

1483/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A geszti Tisza-kastély felújításával kapcsolatos feladatokról

 2013.07.26.

1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.26.

1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő feladatai ellátásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.26.

1486/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2013.07.26.

1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú („A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.26.

1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú („Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.26.

1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozat

A KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.26.

101/2013. (VII. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között vízügyi együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.07.26.

129/2013. július 29.    
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól

2013.08.01.

296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

2014.01.01.

297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény végrehajtásáról

2013.08.01.

298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.08.01.

299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.30.

300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.08.08.

301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról

2013.07.30.

302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.30.

37/2013. (VII. 29.) BM rendelet

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról

2013.07.30.

55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet

Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről

2013.08.01.

65/2013. (VII. 29.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

2013.07.30.

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2013.07.30.

67/2013. (VII. 29.) VM rendelet

A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról

2013.08.01.

68/2013. (VII. 29.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.07.30.

69/2013. (VII. 29.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2013.08.01.

1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról

2013.07.30.

1491/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, mint szakhatóság kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról

2013.07.29.

1492/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A közösségvezérelt helyi fejlesztések alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről

2013.07.29.

1493/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

2013.07.29.

1494/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

2013.07.29.

1495/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

2013.07.29.

1496/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú („Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt esetében a támogatási szerződéstől való elállásról és a támogatási kérelem Európai Bizottságtól történő visszavonásáról

2013.07.29.

1497/2013. (VII. 29.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú („GEOMATECH – A GeoGebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

2013.07.29.

1498/2013. (VII. 29.) Korm. határozat Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról

2013.07.29.

102/2013. (VII. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán új közúti Dráva-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2013.07.29.
103/2013. (VII. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2013.07.29.
104/2013. (VII. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.07.29.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. július 24. 56. évfolyam, L 199

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 701/2013/EU (2013. július 11.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (East Kent Goldings [OEM])
A Bizottság 702/2013/EU (2013. július 22.) végrehajtási rendelete a hatósági Trichinella-vizsgálatokat végző hatósági laboratóriumok akkreditálása tekintetében a 882/2004/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazását érintő átmeneti intézkedésekről és az 1162/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 703/2013/EU (2013. július 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2009. november 26-i 2010/18/EK bizottsági határozathoz (  HL L 8., 2010.1.13.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 25. 56. évfolyam, L 200

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 704/2013/EU (2013. július 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 705/2013/EU (2013. július 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 706/2013/EU (2013. július 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 707/2013/EU (2013. július 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 708/2013/EU (2013. július 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 709/2013/EU (2013. július 24.) végrehajtási rendelete az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 717/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 710/2013/EU (2013. július 24.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 711/2013/EU (2013. július 24.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 712/2013/EU (2013. július 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 26. 56. évfolyam, L 201

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2013/42/EU (2013. július 22.) irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus tekintetében történő módosításáról
A Tanács 2013/43/EU (2013. július 22.) irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Kolumbia közötti ideiglenes alkalmazásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 713/2013/EU (2013. július 23.) rendelete a Vizcayai-öböl tekintetében a szardellahalászati lehetőségeknek a 2013–2014-es halászati idényre történő meghatározásáról
A Tanács 714/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 1169/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 715/2013/EU (2013. július 25.) rendelete a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról
A Bizottság 716/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról
A Bizottság 717/2013/EU (2013. július 25.) rendelete a 142/2011/EU rendeletnek az egyes egészségügyi bizonyítványmintákban az állatjólétre vonatkozó bejegyzések tekintetében való módosításáról
A Bizottság 718/2013/EU (2013. július 25.) rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről szóló 608/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 719/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 720/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/395/KKBP (2013. július 25.) határozata a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről, módosításáról és a 2012/765/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/396/EU (2013. június 11.) ajánlása az uniós jog által biztosított jogok megsértése tekintetében a jogsértés megszüntetésére és kártérítésre irányuló tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok közös elveiről
 

IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

A Bizottság 2013/397/EK (2009. május 26.) határozata az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelmével kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi védelemre vonatkozó egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás V. melléklete módosításának az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról
2013. július 27. 56. évfolyam, L 202

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás hatálybalépéséről
Tájékoztatás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 721/2013/EU (2013. július 22.) végrehajtási rendelete az Indiából származó rozsdamentes rúdacél egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 405/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 722/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 723/2013/EU (2013. július 26.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a rozmaringkivonatoknak (E 392) az egyes alacsony zsírtartalmú húsokban és haltermékekben történő felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 724/2013/EU (2013. július 26.) rendelete a 231/2012/EU rendelet bizonyos poliolokra vonatkozó specifikációk tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 725/2013/EU (2013. július 26.) végrehajtási rendelete az ammónium-klorid kérődzők, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE)
A Bizottság 726/2013/EU (2013. július 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUTM Mali/1/2013 2013/399/KKBP (2013. július 19.) határozata az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) parancsnokának kinevezéséről
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP NESTOR/3/2013 2013/400/KKBP (2013. július 23.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP NESTOR) vezetőjének kinevezéséről
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP SAHEL Niger/1/2013 2013/401/KKBP (2013. július 23.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Bizottság 2013/402/EU (2013. április 16.) határozata a Svédország által a Konsum Jämtland ekonomisk förening javára hozott, SA.20112. (C 35/06) számú intézkedésről (az értesítés a C(2013) 1913. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/403/EU (2013. július 25.) végrehajtási határozata az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló egyes 2013. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2012/761/EU végrehajtási határozatnak az említett határozattal jóváhagyott egyes programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 4663. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/404/EU (2013. július 25.) végrehajtási határozata a 2002/53/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében felsorolt egyes kenderfajták forgalmazásának Németország által az ország területén történő betiltása engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4702. számú dokumentummal történt)
2013. július 30. 56. évfolyam, L 203

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

 A Bizottság 728/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
 A Bizottság 729/2013/EU (2013. július 25.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
 A Bizottság 730/2013/EU (2013. július 29.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról
 A Bizottság 731/2013/EU (2013. július 29.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 197. alkalommal történő módosításáról
 A Bizottság 732/2013/EU (2013. július 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

 A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/405/EU (2013. július 24.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
 A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/406/EU (2013. július 24.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
 A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/407/EU (2013. július 24.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 24. 56. évfolyam, C 210
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 210/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 210/02 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2013/C 210/03 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2013/C 210/04 A Bizottság határozata (2013. július 18.) az európai fogyasztói tanácsadó csoport tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
2013/C 210/05 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2013. augusztus 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 210/06 Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint – a kényszerfelszámolás alatt álló Bank of Credit and Commerce International SA (BCCI SA) – RCS Luxembourg No B 10370 és a kényszerfelszámolás alatt álló BCCI Holdings (Luxembourg) SA (BCCI Holdings) – RCS Luxembourg No B 12610 – Mindkét részvénytársaságra a luxemburgi jog vonatkozik és bejelentett székhelyük: 2, rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg & PO Box 320, 2013 Luxemburg – Értesítés a felszámolás lezárásáról
2013. július 24. 56. évfolyam, C 210E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 210 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 25. 56. évfolyam, C 211
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 211/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6866 – Time Warner/CME)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 211/02 Euroátváltási árfolyamok
2013. július 25. 56. évfolyam, C 211E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 211 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 26. 56. évfolyam, C 212
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 212/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6756 – Norsk Hydro/Orkla/JV)
2013/C 212/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6884 – Access/PLG)
2013/C 212/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6827 – Honeywell/Intermec)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 212/04 Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd 714/2013/EU tanácsi rendelet mellékletét)
2013/C 212/05 Értesítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott jegyzékbe felvett Hezbollah katonai szárnya (más néven: Hizballah katonai szárnya, Hizbullah katonai szárnya, Hizbollah katonai szárnya, Hezballah katonai szárnya, Hisbollah katonai szárnya, Hizbu’llah katonai szárnya, Hizb Allah katonai szárnya vagy Dzsihád Tanács (és minden alá tartozó egység, többek között a Külső Biztonsági Szervezet)) számára (lásd 714/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet I. mellékletét)
 

Európai Bizottság

2013/C 212/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 212/07 A Lengyel Köztársaság Kormányának bejelentése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Kruszwica területére vonatkozóan
2013. július 26. 56. évfolyam, C 213
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 213/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatások
2013/C 213/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatások
2013/C 213/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 213/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 213/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 213/06 Állami támogatás – Tagállam – SA.34791 20../C (korábbi 2012/NN). számú állami támogatás – Belgium – Megmentési támogatás a Val Saint-Lambert számára – és SA.35528 20../C (korábbi 2012/N). számú állami támogatás – Belgium – Szerkezetátalakítási támogatás a Val Saint-Lambert számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. július 27. 56. évfolyam, C 214
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 214/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 214/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 214/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6872 – Barry Callebaut/Petra Foods – Cocoa Ingredients Division)
2013/C 214/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6970 – The Blackstone Group/Multi Corporation)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 214/05 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 214/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 214/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6973 – AXA PE/Fosun/Club Méditerranée) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 27. 56. évfolyam, C 215
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 215/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 207., 2013.7.20.
 

Törvényszék

2013/C 215/02 A Törvényszék tevékenységének folytatása 2013. szeptember 1-je és 16-a között
2013/C 215/03 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 215/04 C-170/13. sz. ügy: A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. április 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Huawei Technologies Co. Ltd kontra ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH
2013/C 215/05 C-226/13. sz. ügy: A Landgericht Wiesbaden (Németország) által 2013. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stefan Fahnenbrock kontra Görög Köztársaság
2013/C 215/06 C-245/13. sz. ügy: A Landgericht Wiesbaden (Németország) által 2013. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Holger Priestoph és társai kontra Görög Köztársaság
2013/C 215/07 C-247/13. sz. ügy: A Landgericht Wiesbaden (Németország) által 2013. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rudolf Reznicek kontra Görög Köztársaság
2013/C 215/08 C-258/13. sz. ügy: A Varas Cíveis de Lisboa (Portugália) által 2013. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, L.da kontra Instituto da Segurança Social, IP
2013/C 215/09 C-262/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2013. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ekkehard Aleweld kontra Condor Flugdienst GmbH
2013/C 215/10 C-269/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-539/10. sz., Acino AG (korábban Acino Pharma GmbH) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen az Acino AG által 2013. május 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 215/11 C-273/13. P. sz. ügy: A Törvényszék T-241/10. sz., Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2013. február 27-én hozott ítélete ellen a Lengyel Köztársaság által 2013. május 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 215/12 C-283/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-607/11. sz., Henkel AG & Co. KGaA és Henkel France kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 7-én hozott végzése ellen a Henkel AG & Co. KGaA és a Henkel France által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 215/13 C-284/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-64/12. sz., Henkel AG & Co. KGaA és Henkel France kontra Bizottság ügyben 2013. március 7-én hozott végzése ellen a Henkel AG & Co. KGaA és a Henkel France által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 215/14 C-292/13. P. sz. ügy: A Törvényszék T-571/10. sz., Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) — Impexmetal ügyben 2013. március 22-én hozott ítélete ellen a Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik S.A. által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 215/15 C-298/13. sz. ügy: Tribunal d'instance d'Orléans (Franciaország) által 2013. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA kontra Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karin Lenfant
2013/C 215/16 C-307/13. sz. ügy: A Helsingborgs tingsrätt (Svédország) által 2013. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Åklagarkammaren i Helsingborg kontra Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren
2013/C 215/17 C-316/13. sz. ügy: Cour de cassation (Franciaország) által 2013. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gérard Fenoll kontra Centre d’aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI)
 

Törvényszék

2013/C 215/18 T-266/13. sz. ügy: 2013. május 16-án benyújtott kereset — Brainlab kontra OHIM (Curve)
2013/C 215/19 T-267/13. sz. ügy: 2013. május 17-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Gaffashion (BAUSS)
2013/C 215/20 T-271/13. sz. ügy: 2013. május 22-én benyújtott kereset — Nutrexpa kontra OHIM — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARÍA ORO)
2013/C 215/21 T-281/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — GOLAM kontra OHIM — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)
2013/C 215/22 T-297/13. sz. ügy: 2013. május 29-én benyújtott kereset — Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM — Belron Hungary (United Autoglas)
2013/C 215/23 T-298/13. sz. ügy: 2013. június 3-án benyújtott kereset — LemonAid Beverages kontra OHIM — Prêt à Manger (Lemonaid)
2013/C 215/24 T-299/13. sz. ügy: 2013. május 31-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Azzedine Alaïa (ALIA)
2013/C 215/25 T-301/13. sz. ügy: 2013. május 28-án benyújtott kereset — Nordex Holding kontra OHIM — Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)
2013/C 215/26 T-303/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Miettinen kontra Tanács
2013/C 215/27 T-320/13. sz. ügy: 2013. június 13-án benyújtott kereset — DelSolar (Wujiang) kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 215/28 F-9/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 215/29 F-49/13. sz. ügy: 2013. május 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2013/C 215/30 F-53/13. sz. ügy: 2013. május 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ
2013. július 30. 56. évfolyam, C 216
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 216/01 A Bizottság közleménye az állami támogatási szabályoknak a pénzügyi válsággal összefüggésben hozott bankmentő intézkedésekre való, 2013. augusztus 1. utáni alkalmazásáról („A Bankokról szóló közlemény”)
2013/C 216/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6946 – BayWa/Bohnhorst Agrarhandel)
2013/C 216/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6980 – Cinven/CeramTec)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 216/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 216/05 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. február 18-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Észtország
2013/C 216/06 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)
2013/C 216/07 A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. február 27.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással való összeegyeztethetetlenségéről (Ügyszám COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III) (az értesítés a C(2013) 1106. final számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 216/08 Reorganizációs intézkedések – A „Diethnisz Enoszisz” biztosító intézetre vonatkozó reorganizációs intézkedésekről szóló határozat (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikke szerint)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 216/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7001 – Carlyle/Klenk Holz) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 216/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6922 – Triton/Logstor)
2013. július 30. 56. évfolyam, C 217
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2013/C 217/01 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Ausztria 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Ausztria 2012–2017-es stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/02 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Belgium 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Belgium 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/03 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Bulgária 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Bulgária 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/04 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) a Cseh Köztársaság 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és a Cseh Köztársaság 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/05 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Dánia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Dánia 2013–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/06 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Észtország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Észtország 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/07 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Finnország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Finnország 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/08 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Franciaország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Franciaország 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/09 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Németország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Németország 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/10 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/11 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Olaszország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Olaszország 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/12 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Lettország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Lettország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/13 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Litvánia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Litvánia 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/14 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Luxemburg 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Luxemburg 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/15 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Málta 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Málta 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/16 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Lengyelország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Lengyelország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/17 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Románia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Románia 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/18 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Szlovákia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Szlovákia 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/19 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Szlovénia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Szlovénia 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/20 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Spanyolország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Spanyolország 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/21 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/22 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) Hollandia 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Hollandia 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási programjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/23 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) az Egyesült Királyság 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyságnak a 2012/13 és 2017/18 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
2013/C 217/24 A Tanács ajánlása (2013. július 9.) az azon tagállamoknak, amelyek pénzneme az euro, a gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások végrehajtásáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Tanács

2013/C 217/25 Magyarázó feljegyzés – A tagállamok számára a 2013-as európai szemeszter keretében megfogalmazott tanácsi ajánlásokat kísérő dokumentum
2013. július 30. 56. évfolyam, C 218
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

101. plenáris ülés – 2013. május 30.

2013/C 218/01 A Régiók Bizottsága véleménye – A fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó jogszabálycsomag
2013/C 218/02 A Régiók Bizottsága véleménye – A kulturális és kreatív ágazatok a növekedés és foglalkoztatás szolgálatában
2013/C 218/03 A Régiók Bizottsága véleménye – Az innovációs szakadék megszüntetése
2013/C 218/04 A Régiók Bizottsága véleménye – Az uniós szabályozás célravezetősége (REFIT)
2013/C 218/05 A Régiók Bizottsága véleménye – A piaci helyzet alakulása és a tejkvótarendszer zökkenőmentes és fokozatos megszüntetésének ebből következő feltételei – a fokozatos kvótamegszüntetésről szóló második jelentés
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

101. plenáris ülés – 2013. május 30.

2013/C 218/06 A Régiók Bizottsága véleménye – A tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelv
2013/C 218/07 A Régiók Bizottsága véleménye – A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv felülvizsgálata
2013/C 218/08 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Unió hetedik környezetvédelmi cselekvési programja

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!