8. évfolyam 23. szám 2013.06.04.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink:

Tisztelt Kolléga!
Az Opten Kft. tisztelettel meghívja Önt a
Bírói Gyakorlat Füzetek
című könyvsorozata harmadik és negyedik kötetének
Bereczky Sára: Házassági vagyonjog
Karsai Krisztina: Közlekedési bűncselekmények
című munkájának bemutatójára

Program:
A sorozatot bemutatja: Osztovits András, kúriai bíró
A kötetet bemutatja: Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens
A könyv megírása során szerzett tapasztalatairól beszél Karsai Krisztina, szerző, tanszékvezető egyetemi docens

Helyszín:
Magyar Igazságügyi Akadémia Magyary Zoltán terme
Budapest - 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.

Időpont:
2013. június 5. szerda 15:00

Részvételi szándékát kérjük, hogy a bgyf@opten.hu email címen jelezze! Bővebb információért, továbbá kérdéseivel forduljon Tóth Erika kollégánkhoz: +36 1/222-3130/1178-as telefonszámon.

További információért kattintson ide!


 Több mint kétezer szolgáltatót érint a rezsicsökkentés
 

Szorult helyzetbe hozhatja a több mint kétezer közüzemi szolgáltató – és 35 ezer alkalmazottjuk – tekintélyes részét a júliusi rezsicsökkentés. Az Opten céginformációs szolgáltató előrejelzése szerint az érintett vízművek, csatornázási vállalatok és hulladékszállítók belső átszervezésekhez folyamodhatnak, veszteségeik egy részét megpróbálhatják áthárítani beszállítóikra, illetve elhalaszthatják beruházásaikat.

A kormány legújabb intézkedései értelmében július 1-jétől 10 százalékkal csökkennének a víz- és csatornadíjak. Ugyanennyivel mérsékelnék a szemétszállítás tavaly áprilisi árainak inflációval emelt értékét, ami a KSH adatai alapján a jelenlegi díjakhoz képest átlagosan 20 százalék csökkenést is jelenthet.

Az Opten céginformációs szolgáltató Cégfluktuációs Indexe (Opten – CFI) azt mutatja, hogy a 2012-es évben a víz-, a csatorna- és a szemétszállítási ágazatban is 10 százalékot meghaladó fluktuáció volt jellemző, és a három terület a megelőző években is hasonló értékeket produkált.

A CFI az adott időszakban az adott ágazatban és régióban újonnan alakult és megszűnt cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működő vállalkozások számához. „Különösen gyorsan cserélődnek a cégek a hulladékgazdálkodási ágazatban, ahol a CFI 2010 óta folyamatosan 13 százalék körüli értéket ért el, idén pedig a rendelkezésre álló adatok szerint a 14 százalékot is meghaladhatja, amivel jóval felülmúlja az országos átlagot” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 22. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 225
Végelszámolás 263
Hivatalból való törlés 31

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 47
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2175

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 934 db.

A héten 25481 cégnév, 7950 székhelycím és 1513 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519669 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámoló I.
 

A bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztással haladéktalanul kirendeli a felszámolót. Az eljáró felszámoló kijelölése átlátható módszerek szerint, és olyan elvek alapján történhet, amelyek biztosítják az eljárás hatékony lefolytatásához szükséges kapacitásokat, a felszámolók egyenletes munkaterhelését, és az eljárás költségeinek csökkentése érdekében figyelembe veszik a felszámoló és az adós gazdálkodó szervezet földrajzi elhelyezkedését. A felszámoló kirendeléséről szóló végzésben és annak közzétételében fel kell tüntetni azt a tényt, ha a bíróság nem az elektronikus kiválasztás alapján javasolt felszámolót rendeli ki, meg kell jelölni az elektronikus kiválasztási rendszer által javasolt felszámolót is, és a bíróságnak részletesen meg kell indokolnia az eltérést. Felszámolóként az a gazdálkodó szervezet rendelhető ki, amely szerepel a felszámolók névjegyzékében. A felszámolói névjegyzék adatai nyilvánosak (Cstv. 27/A. § (1) bekezdés). A felszámolóként kijelölhetők körét a Kormány rendelettel állapítja meg. Felszámoló csak olyan szervezet lehet, amelynek tagja, részvényese megismerhető, továbbá amelyben nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett részesedéssel olyan tag, amely ún adóparadicsomban – vagyis olyan államban, amely nem ír elő társasági adófizetési kötelezettséget, vagy az adó mértéke 10 %-nál alacsonyabb – rendelkezik adóügyi illetőséggel. A Kormány a felszámolók névjegyzékébe történő felvételre nyilvános pályázatot ír ki (Cstv. 27/A § (2) bekezdés).

Amennyiben a hitelező a felszámolási eljárás elrendelése iránti kérelem benyújtásával egyidőben vagy ezt követően a felszámolásim eljárás elrendeléséig ezt kezdeményezi és a felszámoló díjának előlegezését bírói letétbe helyezi, a bíróság a felszámoló kijelölésével egyidejűleg rendelkezik arról, hogy a felszámoló a felszámolás kezdő időpontjáig ideiglenes vagyonfelügyelőként jár el. Amennyiben a felszámolást jogerősen elrendelik, a felszámoló díját az adós viseli. A felszámoló a felszámolás lefolytatására felszámoló biztost jelöl ki. A felszámoló biztosnak büntetlen előéletűnek kell lennie és nem állhat a felszámoló biztosi vagy felszámolói tevékenység ellátását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Felszámoló biztosnak csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy jelölhető ki. A felszámoló biztos a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási jogviszonya alapján a felszámoló nevében jár el (Cstv. 27/A § (3) bekezdés).

Nem jelölhető ki felszámolónak az a gazdálkodó szervezet, amely az adós hitelezője vagy tulajdonosa, amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója többségi befolyással rendelkezik az adós gazdálkodó szervezetben, vagy ingatlanközvetítői, kölcsön- vagy faktoring tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetben (Cstv. 27/A § (4) bekezdés a) pont). Nem nevezhető ki felszámoló biztosnak az a személy, aki az adós tulajdonosa vagy hitelezője, ezek közeli hozzátartozója, akinek közeli hozzátartozója az adós tulajdonosa vagy hitelezője, aki olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, aki az ilyen vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója, aki maga vagy közeli hozzátartozója ingatlanközvetítői, kölcsön- vagy faktoring tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselő, aki három éven belül foglalkoztatottja vagy üzleti partnere colt az adósnak, aki az adósnál a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény alapján felügyeleti biztos volt, akit a felszámoló nem jelentett be a felszámolói nyilvántartást vezető szervezetnek (Cstv. 27/A § (4) bekezdés b) pont).

2013. május 18.

Magyar Közlöny 82-87/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

82/2013. május 28.

 

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.30.

37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 2013.05.29.

41/2013. (V. 28.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.29.

83/2013. május 28.

 

 

165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

 2013.06.05.

166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.01.

9/2013. (V. 28.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.05.29.

38/2013. (V. 28.) EMMI rendelet

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

 2013.05.29.

42/2013. (V. 28.) VM rendelet

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

 2013.06.05.

1285/2013. (V. 28.) Korm. határozat

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.05.29.

1286/2013. (V. 28.) Korm. határozat

A volt Alkaloida Hulladéklerakó telep zavartalan üzemeltetésének biztosításáról

 2013.05.28.

1287/2013. (V. 28.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről

 2013.05.28.

1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat

A „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése" tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi saját forrás összegének biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.28.

1289/2013. (V. 28.) Korm. határozat

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,9 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.28.

1290/2013. (V. 28.) Korm. határozat

Csenger Város Önkormányzatának a temetőrongálás okozta károk helyreállítása érdekében nyújtandó támogatás biztosításához a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.28.

1291/2013. (V. 28.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2013. évi működési költségeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.28.

70/2013. (V. 28.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló, Stirinben, 2000. június 9-én aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

 2013.05.28.

84/2013. május 29.

 

 

167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.06.

168/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.30.

169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

Az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 2013.05.30.

170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.06.

171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.09.01.

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet

A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

 2013.05.30.

43/2013. (V. 29.) VM rendelet

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

 2013.09.01.

Köf. 5010/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.05.29.

42/2013. (V. 29.) OGY határozat

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről

 2013.05.30.

43/2013. (V. 29.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.05.27.

274/2013. (V. 29.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.05.29.

275/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

276/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

277/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

278/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

279/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

280/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

281/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

282/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

283/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

284/2013. (V. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.29.

1292/2013. (V. 29.) Korm. határozat

A civil szervezetek támogatási rendszereinek áttekintéséről

 2013.05.29.

85/2013. május 30.

 

 

2013. évi LXIII. törvény

Aaz Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről

 2013.05.31.

2013. évi LXIV. törvény

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.05.31.

2013. évi LXV. törvény

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

 2013.05.31.

2013. évi LXVI. törvény

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról

 2013.06.29.

172/2013. (V. 30.) Korm. rendelet

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.07.01.

173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet

Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről

 2013.07.01.

174/2013. (V. 30.) Korm. rendelet

A HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a." stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.05.30.

6/2013. (V. 30.) KIM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.06.29.

44/2013. (V. 30.) VM rendelet

A Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 2013.05.31.

1293/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A Linamar Hungary Zrt., a Denso Gyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, a Bridgestone Tatabánya Kft. és a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.05.30.

1294/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 2013.05.30.

1295/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.30.

1296/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ létrehozásáról

 2013.05.30.

1297/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban" elnevezésű állami beruházás 2014-2020 közötti forrásának indikatív tervezéséről

 2013.05.30.

1298/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A 2013. évi Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.30.

1299/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A Magyar Testgyakorlók Köre új szakosztályainak létrehozásához és meglévő szakosztályainak fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.30.

1300/2013. (V. 30.) Korm. határozat

A Fegyverkereskedelmi Szerződés szövegének végleges megállapításáról és aláírásáról

 2013.05.30.

71/2013. (V. 30.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2013.05.30.

72/2013. (V. 30.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.05.30.

73/2013. (V. 30.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.05.30.

86/2013. május 31.

 

 

2013. évi LXVII. törvény

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 2013.06.01.

2013. évi LXVIII. törvény

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

 2013.06.01.

2013. évi LXIX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

 2013.06.01.

2013. évi LXX. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

 2013.06.01.

2013. évi LXXI. törvény

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról

 2013.06.01.

175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési bírságolással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.07.01.

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

 2013.06.10.

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

 2013.06.01.

74/2013. (V. 31.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.05.31.

87/2013. június 3.    
2013. évi LXXII. törvény

Egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról

2013.06.04.

176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról

2013.06.04.

16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2013.06.04.

26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.06.04.

45/2013. (VI. 3.) VM rendelet

A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványával és szolgálati jelvényével összefüggő a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

2013.06.04.

46/2013. (VI. 3.) VM rendelet

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

2013.06.06.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. május 29. 56. évfolyam, L 142

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 492/2013/EU (2013. május 28.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendeletnek, az 536/2007/EK rendeletnek és a 442/2009/EK rendeletnek a behozatali vámkontingensen belül e rendeletek alapján igénybe vehető mennyiségek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 493/2013/EU (2013. május 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/244/EU (2013. május 7.) határozata az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2011. augusztus 1-jétől2012. június 1-ig alkalmazandó korrekciós szorzók havonkénti kiigazításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 30. 56. évfolyam, L 143

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 494/2013/EU (2013. május 29.) végrehajtási rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK határozat végrehajtásáról
A Bizottság 495/2013/EU (2013. május 29.) végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 996/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 496/2013/EU (2013. május 29.) végrehajtási rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 497/2013/EU (2013. május 29.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság 498/2013/EU (2013. május 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/248/KKBP (2013. május 29.) végrehajtási határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2013/249/EU (2013. május 27.) végrehajtási határozata az egyes román tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej, valamint az ilyen létesítmények szerkezeti követelményeinek vonatkozásában a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/852/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 2803. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 30. 56. évfolyam, L 144

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 1/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 2/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 3/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 4/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 5/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 6/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 7/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 8/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 9/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 10/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 11/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 12/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 13/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) és XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 14/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 15/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 16/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 17/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 18/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és a 101. cikk által előírt listát tartalmazó 37. jegyzőkönyvének módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 19/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 20/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 21/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 22/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 23/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 24/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 26/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 27/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 28/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 29/2013 (2013. február 1.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
2013. május 31. 56. évfolyam, L 145

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/14/EU (2013. május 21.) irányelve a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 499/2013/EU (2013. május 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/250/EU (2013. május 21.) határozata az egészségügyi szerelvények (csaptelepek és zuhanyok) uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2013) 2826. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/251/EU (2013. május 27.) végrehajtási határozata a 2007-es és 2008-as portugáliai kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2013) 2864. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/252/EU (2013. május 27.) végrehajtási határozata A 2007-es és 2008-as dániai kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2013) 2865. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/253/EU (2013. május 29.) végrehajtási határozata az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében a 2006/473/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 3057. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a DL-metionin, a DL-metionin nátriumsója, a metionin hidroxianalógja, a metionin hidroxianalógjának kalciumsója, a metionin hidroxianalógjának izopropilésztere, a kopolimer vinilpiridinnel/sztirénnel védett DL-metionin, valamint az etil-cellulózzal védett DL-metionin takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről szóló, 2013. május 22-i 469/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 136., 2013.5.23.)
Helyesbítés Helyesbítés a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 296., 2012.10.25.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 31. 56. évfolyam, L146

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 462/2013/EU (2013. május 21.) rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról
2013. június 1. 56. évfolyam, L 147

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 504/2013/EU (2013. május 31.) végrehajtási rendelete az 1225/2011/EU végrehajtási rendeletnek a vámmentességet célzó információcsere tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 505/2013/EU (2013. május 31.) végrehajtási rendelete a 2012/2013. gazdasági évben a kvótán felüli cukor és izoglükóz csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos további rendkívüli intézkedések megállapításáról
A Bizottság 506/2013/EU (2013. május 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 507/2013/EU (2013. május 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. június 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Libya/1/2013 2013/254/KKBP (2013. május 24.) határozata az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Libya) misszióvezetőjének kinevezéséről
A Tanács 2013/255/KKBP (2013. május 31.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről
A Bizottság 2013/256/EU (2013. május 30.) végrehajtási határozata a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „Biograce GHG számítási módszer” elismeréséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 1. 56. évfolyam, L 148

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/245/EU (2011. december 20.) határozata a WestLB AG szerkezetátalakításához nyújtott C 40/2009. és C 43/2008. számú Állami Támogatásról (az értesítés a C(2011) 9395. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/246/EU (2012. március 7.) határozata az Oltchim SA Râmnicu Vâlcea számára nyújtott támogatási intézkedések keretében végrehajtott SA.29041. (C 28/2009., korábbi N433/09.) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 1369. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/247/EU (2013. január 23.) határozata a Hollandia által végrehajtott SA.24123. (2012/C) (korábbi 2011/NN.) számú állami támogatásról A leidschendam-voorburgi önkormányzat általi, állítólagosan a piaci ár alatt történt földterület-értékesítés (az értesítés a C(2013) 87. számú dokumentummal történt)
2013. június 1. 56. évfolyam, L 149

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 487/2013/EU (2013. május 8.) rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
2013. június 4. 56. évfolyam, L 150

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 508/2013/EU (2013. május 29.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről
A Bizottság 509/2013/EU (2013. június 3.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének bizonyos adalékanyagok egyes alkoholtartalmú italokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 510/2013/EU (2013. június 3.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének a vas-oxidok és -hidroxidok (E 172), a hidroxipropil-metil-cellulóz (E 464) és a poliszorbátok (E 432–436) bizonyos gyümölcsök jelölésére való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 511/2013/EU (2013. június 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/257/EU (2013. május 27.) határozata az Európai Unió nevében az AKCS–EU Miniszterek Tanácsán belül az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodást érintő, a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozóan elfogadandó álláspontjáról
A Tanács 2013/258/EU (2013. május 27.) határozata a Szomáliai Szövetségi Köztársaságnak az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodással kapcsolatos státusára vonatkozóan az AKCS–EU Miniszterek Tanácsában az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Bizottság 2013/259/EU (2013. május 31.) végrehajtási határozata a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Bahreinra és Kínára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 2927. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/260/EU (2013. május 31.) határozata a Regal Tools Co. Ltd által gyártott HV 0003 típusú láncfűrész forgalomba hozatalának tilalmára vonatkozóan Németország által a gépekről szóló 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 3125. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 4. 56. évfolyam, L 151

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 500/2013/EU (2013. május 30.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus BV-0001. törzse, azoxistrobin, klotianidin, fenpirazamin, heptamaloxiloglükán, metrafenon, Paecilomyces lilacinus 251. törzse, propikonazol, quizalofop-P, spiromezifen, tebukonazol, tiametoxám és cukkini sárga mozaik vírus legyengített vírustörzse szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. május 29. 56. évfolyam, C 150
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 150/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6886 – Lindengruppen/FAM/Höganäs)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 150/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 150/03 Állami támogatás – Észtország – SA.35956 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi 12/N) számú állami támogatás – Az Estonian Air légitársaság részére nyújtott megmentési támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 150/04 Állami támogatás – Észtország – SA.35956 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi 12/N) sz. állami támogatás – Az Estonian Air légitársaság részére nyújtott megmentési támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 150/05 Pályázati felhívás – EACEA/12/13 – Fiatalok lendületben program – 4.3. alprogram – Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 150/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6935 – Argos/Sopetral)
2013. május 30. 56. évfolyam, C 151
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 151/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 151/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 151/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris)
2013/C 151/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6914 – Possehl/Cookson European Precious Metals Business)
2013/C 151/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 151/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 151/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6919 – KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 151/08 A Tanács határozata (2013. május 29.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 151/09 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 151/10 Tájékoztató – A Tanács 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról – Tájékoztató a tagállamok által elfogadott intézkedésekről a II.b–II.f. mellékletekkel összhangban
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 151/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6692 – Circulo/Telefónica/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 151/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6904 – Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. május 30. 56. évfolyam, C 151E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 151 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. május 30. 56. évfolyam, C 152
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 152/01 Állami támogatás – Görögország – SA.34308 (2013/C) (korábbi 2013/NN) számú állami támogatás – Lehetséges állami támogatás a Hellenic Defense Systems HDS (EAS – Ellinika Amyntika Systimata) részére – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 152/02 Állami támogatás – Ciprus – SA.35888. (2013/C) (ex 2013/NN) számú állami támogatás – a Cyprus Airways (Public) Ltd számára nyújtott megmentési támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 152/03 Állami támogatás – Egyesült Királyság – SA.36139 (2013/C) (korábbi 2013/N) számú állami támogatás – Videojátékokra nyújtott adókedvezmény az Egyesült Királyságban – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 152/04 Állami támogatás – Olaszország – SA.33983 (2013/C) (korábbi 2012/NN) (korábbi 2011/N) számú állami támogatás – Közszolgáltatási kötelezettségekért nyújtott kompenzáció a szardíniai repülőterek számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. május 31. 56. évfolyam, C 153
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 153/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6818 – Deutsche Bahn/Veolia Transport Central Europe)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 153/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 153/03 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó melamin Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vám hatálya alá tartozó vállalat névváltoztatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 153/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6952 – Goldman Sachs/THL/CTI Foods) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 153/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6953 – Bain Capital Investors/Golden Gate Capital/BMC Software) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 153/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6917 – FSI/Merit/Yildirim/CMA CGM)
2013/C 153/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6454 – Limagrain/KWS/Genective JV)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 153/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 153/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. május 31. 56. évfolyam, C 153E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. november 15–17-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 59 E, 2012.2.28.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. november 15., kedd

2013/C 153 E/01 Fizetésképtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a fizetésképtelenségi eljárásról az uniós társasági jog keretében (2011/2006(INI))
MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
2013/C 153 E/02 A demográfiai változások és azok az EU jövőbeli kohéziós politikájára gyakorolt hatásai
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a demográfiai változásokról és az EU jövőbeli kohéziós politikájára gyakorolt hatásaikról (2010/2157(INI))
2013/C 153 E/03 A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtása
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv végrehajtásáról (2011/2024(INI))
2013/C 153 E/04 A fogyasztóvédelmi politika
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a fogyasztóvédelmi politika új stratégiájáról (2011/2149(INI))
2013/C 153 E/05 Online szerencsejátékok
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása az online szerencsejátékok belső piaci helyzetéről (2011/2084(INI))
2013/C 153 E/06 A méhek egészségi állapota és a méhészeti ágazat
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása a méhek egészségi állapotáról és a méhészeti ágazatot érintő kihívásokról (2011/2108(INI))
2013/C 153 E/07 Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályok
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformjáról (2011/2146(INI))
2013/C 153 E/08 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja
Az Európai Parlament 2011. november 15-i állásfoglalása A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja (2011/2052(INI))
 

2011. november 16., szerda

2013/C 153 E/09 Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010. évi munkája
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010-ben végzett munkájáról (2011/2120(INI))
2013/C 153 E/10 Éghajlat-változási konferencia Durbanben
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása a durbani éghajlat-változási konferenciáról (COP17)
2013/C 153 E/11 A fejlesztésfinanszírozásról szóló elszámoltathatósági jelentés
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása a fejlesztésfinanszírozás elszámoltathatóságáról szóló jelentésről
2013/C 153 E/12 Az európai mozi a digitális korszakban
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az európai mozikról a digitális korban (2010/2306(INI))
 

2011. november 17., csütörtök

2013/C 153 E/13 A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatásról: a kihívásokkal való szembenézésről és a nehézségek leküzdéséről (2011/2109(INI))
2013/C 153 E/14 A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a 2011. november 28-én rendezendő EU–USA csúcstalálkozóról
2013/C 153 E/15 A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a nyílt internetről és a hálózatsemlegességről Európában
2013/C 153 E/16 A kazettás lőszerek tilalma
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a kazettás lőszerek betiltásáról
2013/C 153 E/17 A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a héa-jogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről
2013/C 153 E/18 Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásaival az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz (2011/2133(INI))
2013/C 153 E/19 A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a nemek közötti egyenlőségnek az Európai Parlament munkájában történő általános érvényesítéséről (2011/2151(INI))
2013/C 153 E/20 Az illegális halászat elleni globális szintű küzdelem
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása az illegális halászattal szembeni globális szintű küzdelemről – az EU szerepe (2010/2210(INI))
2013/C 153 E/21 Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása az emberi jogok megsértésének legutóbbi eseteiről Iránban
2013/C 153 E/22 Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye
Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása Egyiptomról, különösen Aláa Abdelfattáh blogger ügyéről
2013/C 153 E/23 A hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségessége
Az Európai Parlament 2011. november 17-i nyilatkozata a hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségességéről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. november 15., kedd

2013/C 153 E/24 A társaságoknak előírt biztosítékok összehangolása (az EUMSZ 54. cikke)
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))
P7_TC1-COD(2011)0011
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. november 15-én került elfogadásra a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
2013/C 153 E/25 Athéni egyezmény a tengeri személy- és poggyászszállításról - a 10. és 11. cikk kivételével
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – annak 10. és 11. cikkének kivételével – való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))
2013/C 153 E/26 Athéni egyezmény a tengeri utas- és poggyászszállításról - a 10. és 11. cikk tekintetében
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról - a 10. és 11. cikk tekintetében - szóló tanácsi határozattervezetről (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))
2013/C 153 E/27 Az EU és Jordánia közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))
2013/C 153 E/28 Közös légtér létrehozása az EU és Grúzia között
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadandó határozat tervezetéről (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))
2013/C 153 E/29 Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))
2013/C 153 E/30 Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (közvetett cselekvések)
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, közvetett cselekvések útján végrehajtandó egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))
2013/C 153 E/31 Shortolás és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusai
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))
P7_TC1-COD(2010)0251
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. november 15-én került elfogadásra a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 153 E/32 Az ültetvényekre vonatkozó európai statisztika
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))
P7_TC1-COD(2010)0133
Az Európai Parlament és a Tanács állásfoglalása, amely első olvasatban 2011. november 15-én került elfogadásra az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 153 E/33 Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (közvetlen cselekvések)
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések útján végrehajtandó egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))
2013/C 153 E/34 Az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvétele
Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi (Euratom) rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
 

2011. november 16., szerda

2013/C 153 E/35 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/019 IE/Construction 41 sz. kérelem, Írország
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2010/019 IE/Construction 41” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 153 E/36 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/021 IE/Construction 71 sz. kérelem, Írország
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2010/021 IE/Construction 71” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 153 E/37 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/020 IE/Construction 43 sz. kérelem, Írország
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2010/020 IE/Construction 43” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0618 – C7-0314/2011 – 2011/2253(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 153 E/38 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich sz. kérelem, Ausztria
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria „EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0579 – C7-0254/2011 – 2011/2199(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 153 E/39 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas sz. kérelem, Görögország
Az Európai Parlament 2011. november 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 153 E/40 Az „Európai Örökség” cím
Az Európai Parlament 2011. november 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az „Európai Örökség” címre irányuló európai uniós fellépés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD))
2013/C 153 E/41 Az egységes európai vasúti térség
Az Európai Parlament 2011. november 16-i jogalkotási állásfoglalása az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))
P7_TC1-COD(2010)0253
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. november 16-án került elfogadásra az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
VI. MELLÉKLET
VII. MELLÉKLET
VIII. MELLÉKLET
IX. MELLÉKLET
X. MELLÉKLET
XI. MELLÉKLET
XII. MELLÉKLET
 

2011. november 17., csütörtök

2013/C 153 E/42 Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése
Az Európai Parlament 2011. november 17-i jogalkotási állásfoglalása az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))
P7_TC1-COD(2010)0257
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. november 17-én került elfogadásra az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
2013/C 153 E/43 Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja
Az Európai Parlament 2011. november 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0072) – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))
2013. május 31. 56. évfolyam, C 154
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 154/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. április 1-jétől2013. április 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 154/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. április 1-jétől2013. április 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013/C 154/03 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. január 1-jétől2012. január 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. június 1. 56. évfolyam, C 155
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 155/01 Értesítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban és 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 155/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 155/03 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 155/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 155/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 1. 56. évfolyam, C 156
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 156/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 147., 2013.5.25.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 156/02 C-399/10. P. és C-401/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. március 19-i ítélete — Bouygues SA, Bouyges Télécom SA kontra Európai Bizottság és társai, valamint Európai Bizottság, Francia Köztársaság kontra Bouygues SA és társai (C-401/10. P. sz. ügy) (Fellebbezések — Állami támogatások — A France Télécom javára elfogadott pénzügyi intézkedések — Részvényesi előlegre vonatkozó terv — A francia kormány tagjának nyilvános nyilatkozatai — Az állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — A gazdasági előny fogalma — Az állami források elkötelezésének fogalma)
2013/C 156/03 C-85/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 9-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)
2013/C 156/04 C-92/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (2003/55/EK irányelv — A földgáz belső piaca — 93/13/EGK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdése és a 3-5. cikk — Szolgáltatók és fogyasztók között kötött szerződések — Általános szerződési feltételek — Tisztességtelen feltételek — A szolgáltatási díjak vállalkozás általi egyoldalú módosítása — A fogyasztók más kategóriájára vonatkozó, kötelező érvényű szabályozásra utalás — A 93/13/EGK irányelv alkalmazhatósága — A világos és érthető megfogalmazásra és az átláthatóságra irányuló követelmény)
2013/C 156/05 C-254/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Oskar Shomodi (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom — 1931/2006/EK rendelet — 562/2006/EK rendelet — Leghosszabb tartózkodási idő — Számítási szabályok)
2013/C 156/06 C-258/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Sweetman és társai kontra An Bord Pleanala (Környezet — 92/43/EGK irányelv — 6. cikk — A természetes élőhelyek védelme — Különleges természetmegőrzési területek — Valamely terv vagy program védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Annak értékelése során alkalmazandó kritériumok, hogy mi a valószínűsége annak, hogy valamely terv vagy program hátrányosan befolyásolja az érintett természeti terület épségét — A Lough Corrib természeti terület — Galway várost elkerülő N6-os út terve)
2013/C 156/07 C-260/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos kérelme alapján The Queen kontra Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Környezet — Århusi egyezmény — 85/337/EGK irányelv — 2003/35/EK irányelv — 10a. cikk — 96/61/EK irányelv — 15a. cikk — A környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog — A „nem (…) mértéktelenül drága” bírósági eljárás fogalma)
2013/C 156/08 C-335/11. és C-337/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Sø- og Handelsretten (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a Jette Ring nevében eljáró HK Danmark kontra Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), a Lone Skouboe Werge nevében eljáró HK Danmark kontra a csődeljárás alatt álló Pro Display nevében eljáró Dansk Arbejdsgiverforening (C-337/11) (Szociálpolitika — A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 1., 2. és 5. cikk — A fogyatékosságon alapuló eltérő bánásmód — Elbocsátás — A fogyatékosság fennállása — A munkavállalónak a fogyatékossága miatti távollétei — Alkalmazkodási kötelezettség — Részmunkaidős foglalkoztatás — A felmondási idő hossza)
2013/C 156/09 C-375/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA kontra État belge (Távközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — A 3. és a 12-14. cikk — Rádiófrekvencia-használati jogok — Rádiófrekvencia-használati jogok díjai — A rádiófrekvencia-használati jogok odaítéléséért és meghosszabbításáért fizetendő egyszeri díjak — Számítási módszer — A fennálló jogok módosítása)
2013/C 156/10 C-401/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Blanka Soukupová kontra Ministerstvo zemědělství (Mezőgazdaság — EMOGA — 1257/1999/EK rendelet — Vidékfejlesztési támogatás — A korengedményes nyugdíjazás támogatása — A mezőgazdasági üzemet átruházó, legalább 55 éves, de a rendes nyugdíjkorhatárt még el nem érő személy — A „rendes nyugdíjkorhatár” fogalma — A nyugdíjkorhatárt nemtől, illetve nők esetében a felnevelt gyermekek számától eltérően meghatározó nemzeti szabályozás — Az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elve)
2013/C 156/11 C-405/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Buczek Automotive sp. z o.o., Lengyel Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatások — A lengyel acélipar szerkezetátalakítása — Az „állami támogatás” fogalma — Köztartozások behajtása — Az adós vállalkozással szembeni csődeljárás megindítása elmulasztásának állami támogatásként minősítése — A magánhitelező kritériuma — A bizonyítási teher megoszlása — A bírósági felülvizsgálat korlátai)
2013/C 156/12 C-443/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — EUMSZ 45. cikk — 1408/71/EGK rendelet — 71. cikk — Teljes munkanélküli atipikus határ menti munkavállaló, aki szakmai és személyes kapcsolatot tart fenn a legutolsó munkaviszonya szerinti tagállammal — 883/2004/EK rendelet — 65. cikk — Ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban — A kifizetésnek a legutolsó munkaviszony szerinti tagállam általi megtagadása — Megengedhetőség — Az 1/85. sz. Miethe-ügyben 1986. június 12-én hozott ítélet relevanciája — Átmeneti rendelkezések — A 87. cikk (8) bekezdése — A „változatlan helyzet” fogalma)
2013/C 156/13 C-535/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis Pharma GmbH kontra Apozyt GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 726/2004/EK rendelet — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Engedélyezési eljárás — Engedélyezési követelmény — Az e rendelet mellékletének 1. pontjában szereplő bizonyos biotechnológiai eljárásokkal „kifejlesztett” gyógyszerek fogalma — Újracsomagolási művelet — Egyszeri felhasználásra szánt olyan üvegekben forgalmazott, befecskendezhető oldat, amelyek a terápiás oldat orvosi kezelés céljából ténylegesen felhasznált mennyiségénél jóval nagyobb mennyiséget tartalmaznak — Az ilyen üvegek tartalma egy részének az orvos rendelvényére az előírt adagoknak megfelelően előretöltött fecskendőkbe történő, a gyógyszer megváltoztatása nélküli áttöltése)
2013/C 156/14 C-613/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Az Olasz Köztársaság által a szardíniai hajózási ágazat részére nyújtott állami támogatás — E támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és a kedvezményezettekkel való visszatéríttetését elrendelő 2008/92/EK bizottsági határozat — A végrehajtás elmulasztása a kitűzött határ)
2013/C 156/15 C-636/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht München I (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Karl Berger kontra Freistaat Bayern (178/2002/EK rendelet — Fogyasztóvédelem — Élelmiszerbiztonság — A polgárok tájékoztatása — Emberi fogyasztásra alkalmatlan, egészségügyi kockázatot azonban nem jelentő élelmiszer forgalomba hozatala)
2013/C 156/16 C-645/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Berlin kontra Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown (44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk 1. pontja — A „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma — Állami szerv által jogalap nélkül teljesített kifizetés — E kifizetés bírósági eljárásban történő visszakövetelése — A joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása összefüggő ügyekben — A keresetek közötti szoros kapcsolat — Harmadik országban lakóhellyel rendelkező alperes)
2013/C 156/17 C-652/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Mindo Srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca — A bírság egyetemleges adóstárs általi megfizetése — Az eljáráshoz fűződő érdek — Bizonyítási teher)
2013/C 156/18 C-91/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra PFC Clinic AB (Héa — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — A 132. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja — Kórházi és orvosi gyógykezelés, valamint azokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek — Orvosi és paramedicinális hivatások gyakorlása keretében nyújtott egészségügyi ellátások — Sebészeti beavatkozásokra és esztétikai kezelésekre irányuló szolgáltatások — Kizárólag a beteg akaratától függő, pusztán kozmetikai beavatkozások)
2013/C 156/19 C-129/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Magdeburger Mühlenwerke kontra Finanzamt Magdeburg (Regionális támogatási program — Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházás — Bizottsági határozat — A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség — Az összeegyeztethetetlen támogatások megvonása — A támogatás nyújtásának időpontja — A bizalomvédelem elve)
2013/C 156/20 C-138/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 11-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rusedespred OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 203. cikk — Az adósemlegesség elve — A megfizetett adó visszatérítése az értékesítő részére abban az esetben, ha az adómentes ügylet kedvezményezettjétől megtagadják az adólevonási jogot)
2013/C 156/21 C-158/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2008/1/EK irányelv — 5. cikk — A környezetszennyezés integrált csökkentése és megelőzése — A meglévő létesítmények engedélyezési feltételei — Az annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy az említett létesítmények az irányelvben előírt követelményeknek megfelelően működjenek)
2013/C 156/22 C-197/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 148. cikk — Utasok díjazás ellenében történő szállítására vagy kereskedelmi tevékenyég folytatására irányuló bizonyos ügyeletek adómentessége — A nyílt tengeri hajózásra való használat feltétele)
2013/C 156/23 C-244/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Salzburger Flughafen GmbH kontra Umweltsenat (Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése — A II. melléklet hatálya alá tartozó projektek — Repülőtér infrastruktúrájának a bővítésére vonatkozó munkálatok — Küszöbértékek vagy kritériumok alapján történő vizsgálat — A 4. cikk (3) bekezdése — Kiválasztási kritériumok — A III. melléklet 2. pontjának g) alpontja — Sűrűn lakott területek)
2013/C 156/24 C-290/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oreste Della Rocca kontra Poste Italiane SpA (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 2. szakasz — A keretmegállapodás hatálya — Munkaerő-kölcsönző vállalkozás — Kölcsönzött munkavállalók egy kölcsönvevő vállalkozás rendelkezésére bocsátása — Egymást követő határozott idejű munkaszerződések)
2013/C 156/25 C-522/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Giudice di pace di Lecce (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Abdoul Khadre Mbaye elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 99. cikke — A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normák és eljárások — A jogellenes tartózkodást büntetőjogi jogkövetkezményekkel szankcionáló tagállami szabályozás)
2013/C 156/26 C-153/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 21-i végzése (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sani Treyd EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Héa — 2006/112/EK irányelv — A 62., 63., 65., 73. és 80. cikk — Ráépítési jog alapítása nem adóalany és adófizetésre nem kötelezett természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az e természetes személyek részére épített ingatlan ellenében — Csereügylet — Ingatlanépítési szolgáltatások utáni héa — Adóztatandó tényállás — Felszámíthatóság — A teljes ellenérték előzetes megfizetése — Előleg — A termékekből vagy szolgáltatásokból álló ellenérték esetében az ügylet adóalapja)
2013/C 156/27 C-24/13. sz. ügy: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. kontra Vidékfejlesztési Miniszter
2013/C 156/28 C-26/13. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kásler Árpád és Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt.
2013/C 156/29 C-89/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Luigi D'Aniello és társai kontra Poste Italiane SpA
2013/C 156/30 C-101/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2013. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — U kontra Stadt Karlsruhe
2013/C 156/31 C-113/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASL n. 5 „Spezzino” és társai kontra San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus
2013/C 156/32 C-124/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa
2013/C 156/33 C-125/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2013/C 156/34 C-139/13. sz. ügy: 2013. március 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság
2013/C 156/35 C-140/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annett Altmann és társai kontra Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
2013/C 156/36 C-157/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nickel & Goeldner Spedition GmbH kontra Kintra UAB, felszámolás alatt
2013/C 156/37 C-162/13. sz. ügy: A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2013. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Damijan Vnuk kontra Zavarovalnica Triglav d.d.
2013/C 156/38 C-168/13. sz. ügy: A Conseil Constitutionnel (Franciaország) által 2013. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jeremy F. kontra Premier ministre
2013/C 156/39 C-175/13. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee
2013/C 156/40 C-178/13. sz. ügy: 2013. április 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság
2013/C 156/41 C-188/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 156/42 C-148/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 13-i végzése — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság, támogatják: a Francia Köztársaság, Románia, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság
 

Törvényszék

2013/C 156/43 T-31/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Du Pont de Nemours (France) és társai kontra Bizottság („Növényvédő szerek — Fluzilazol hatóanyag — A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel — Megsemmisítés iránti kereset — Részleges megsemmisítés — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség — A felvétel tizennyolc hónapra és négy növényre való korlátozása — Az elővigyázatosság elve — Az arányosság elve — A meghallgatáshoz való jog — Egyenlő bánásmód — Indokolás — Hatáskörrel való visszaélés — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése”)
2013/C 156/44 T-392/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AEPI kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/45 T-398/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/46 T-401/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/47 T-410/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — GEMA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/48 T-411/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Artisjus kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/49 T-413/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SOZA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/50 T-414/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/51 T-415/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Irish Music Rights Organisation kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/52 T-416/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Eesti Autorite Ühing kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/53 T-417/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Sociedade Portuguesa de Autores kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/54 T-418/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — OSA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/55 T-419/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — LATGA-A kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/56 T-420/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SAZAS kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/57 T-421/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Performing Right Society kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/58 T-422/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SACEM kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/59 T-425/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — KODA kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/60 T-428/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — STEF kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/61 T-432/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AKM kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/62 T-433/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SIAE kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/63 T-434/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Tono kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/64 T-442/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — CISAC kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme”)
2013/C 156/65 T-451/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stim kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Az EK 151. cikk (4) bekezdése — Kulturális sokszínűség”)
2013/C 156/66 T-99/09. és T-308/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („ERFA — Regionális operatív program (POR) 2000-2006 Campania tartomány számára — 1260/1999/EK rendelet — A 32. cikk (3) bekezdésének f) pontja — A hulladékgazdálkodásra és -ártalmatlanításra vonatkozó POR intézkedése alapján járó időközi kifizetéseket visszatartó határozat — Jogsértési eljárás Olaszországgal szemben”)
2013/C 156/67 T-347/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Adelholzener Alpenquellen kontra OHIM (Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az oltalom terjedelmére vonatkozó nyilatkozat hiánya — A 207/2009/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése — A védelemhez való jog megsértése — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének második mondata)
2013/C 156/68 T-383/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — Continental Bulldog Club Deutschland kontra OHIM (CONTINENTAL) („Közösségi védjegy — A CONTINENTAL közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2013/C 156/69 T-51/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság („ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 156/70 T-52/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság („ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 156/71 T-53/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság („ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 156/72 T-109/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i ítélete — Apollo Tyres kontra OHIM — Endurance Technologies (ENDURACE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ENDURACE közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ENDURANCE korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A lajstromozás részleges megtagadása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség)
2013/C 156/73 T-404/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — TCMFG kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 156/74 T-454/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Luna kontra OHIM — Asteris (Al bustan) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az Al bustan közösségi ábrás védjegy — Az ALBUSTAN korábbi nemzeti ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése)
2013/C 156/75 T-506/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése — A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)
2013/C 156/76 T-507/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése — A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)
2013/C 156/77 T-537/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Hultafors Group kontra OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Snickers közösségi ábrás védjegy bejelentése — A KICKERS korábbi nemzeti szóvédjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 156/78 T-66/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Zuckerfabrik Jülich kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)
2013/C 156/79 T-86/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — British Sugar kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)
2013/C 156/80 T-102/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Südzucker és társai kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)
2013/C 156/81 T-467/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 11-i végzése — Tridium kontra OHIM — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 156/82 T-406/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-54/11. sz., BG kontra Ombudsman ügyben 2012. július 17-én hozott ítélete ellen BG által 2013. március 21-én benyújtott fellebbezés
2013/C 156/83 T-165/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Talanton kontra Bizottság
2013/C 156/84 T-166/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Ben Ali kontra Tanács
2013/C 156/85 T-176/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — DTL Corporación kontra OHIM — Vallejo Rosell (Generia)
2013/C 156/86 T-178/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Jaczewski kontra Bizottság
2013/C 156/87 T-181/13. sz. ügy: 2013. március 29-én benyújtott kereset — Sharif University of Technology kontra Tanács
2013/C 156/88 T-185/13. sz. ügy: 2013. március 26-án benyújtott kereset — Continental Wind Partners kontra OHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)
2013/C 156/89 T-186/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság
2013/C 156/90 T-188/13. sz. ügy: 2013. április 4-én benyújtott kereset — Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM — Healing Herbs (NOTFALL)
2013/C 156/91 T-190/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Gemeente Leidschendam-Voorburg kontra Bizottság
2013/C 156/92 T-193/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Bouwfonds Ontwikkeling és Schouten & De Jong Projectontwikkeling kontra Bizottság
2013/C 156/93 T-197/13. sz. ügy: 2013. április 1-jén benyújtott kereset — M.E.M. kontra OHIM (MONACO)
2013/C 156/94 T-199/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — DTM Ricambi kontra OHIM — Star (STAR)
2013/C 156/95 T-203/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-92/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 156/96 T-204/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-95/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 156/97 T-205/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-100/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 156/98 T-210/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Versalis kontra Bizottság
2013/C 156/99 T-211/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Eni kontra Európai Bizottság
2013/C 156/100 T-216/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Telefónica kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 156/101 F-21/13. sz. ügy: 2013. március 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 156/102 F-23/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2013/C 156/103 F-25/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. június 4. 56. évfolyam, C 157
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 157/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6898 – RAG Stiftung/Evonik Industries)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 157/02 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,50 % 2013. június 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 157/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6942 – PAI Partners/R&R) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 157/04 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 157/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 4. 56. évfolyam, C 158
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése

A 24. ülésre 2012. november 27–29-én került sor Paramaribóban (Suriname).

2013/C 158/01 A 2012. november 27-i, keddi ülés jegyzőkönyve
2013/C 158/02 A 2012. november 28-i, szerdai ülés jegyzőkönyve
2013/C 158/03 A 2012. november 29-i, csütörtöki ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!