spacer
  8. évfolyam 25. szám 2013.06.18.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Pest a legstabilabb, Nógrád a leghektikusabb
 

2013-ban fordulhat a trend a magyar cégvilágban: az Opten céginformációs szolgáltató előrejelzése szerint idén a megszűnt társaságok száma meghaladhatja az újonnan alapítottakét. Az Opten mérése szerint a cégfluktuáció Nógrád és Komárom-Esztergom megyét sújtja a leginkább, Pest és Vas számít a legstabilabbnak, a legetikusabbnak pedig Zala.

Az elmúlt néhány évben a válság ellenére is tombolt a cégalapítási kedv Magyarországon. Ez azonban inkább csak „hazai sajátosság” volt, nem pozitív eredmény. A legutóbbi időkig rendre több vállalatot alapítottak hazánkban, mint amennyi megszűnt: 2011-ben például közel kétszeres volt az alapítások száma a törlésekéhez képest. Az Opten Kft. előrejelzései alapján azonban – a modern cégtörténelemben először – idén mintegy 1,2-szer nagyobb lehet a cégjegyzékből kivezetett cégek száma az alapításokénál.

A megyék cégfluktuációs értékei az Opten Cégfluktuációs Indexe (Opten – CFI) alapján erősen ingadoznak, de általánosságban csökkennek. Ez azt jelenti, hogy az adott időszak alatt az adott területen megszűnt és alapított cégek számának összege az időszak elején rendben működő vállalkozásokéhoz viszonyítva folyamatosan esik vissza.

Tovább a teljes cikkhez

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 24. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 229
Végelszámolás 295
Hivatalból való törlés 41

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 49
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1581

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 932 db.

A héten 23109 cégnév, 7500 székhelycím és 1569 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520229 db.

Jogsegéd

TÁJÉKOZTATÓ
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV PÉNZTARTOZÁSSAL ÉS KAMATFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS EGYES MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL


Jelen tájékoztatóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) pénztartozással és kamatfizetéssel kapcsolatos új, illetve módosuló rendelkezéseire hívjuk fel szíves figyelmüket, amelyek a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek („Irányelv”) való megfelelést szolgálják.

A Ptk. jelzett változásai az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény („Mód. tv.”) rendelkezései értelmében 2013. július 1. napjától lépnek hatályba.

Tovább a teljes tájékoztatóra

Magyar Közlöny 94-98/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

94/2013. június 11.

 

 

22/2013. (VI. 11.) BM rendelet

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól

 2013.06.12.

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

 2013.06.15.

3/2013. (VI. 11.) HM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2013.06.12.

18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról

 2013.06.12.

1313/2013. (VI. 11.) Korm. határozat

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti Szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának irányairól

 2013.06.11.

95/2013. június 12.

 

 

192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet

A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

 2013.06.13.

193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.13.

194/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet

A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.13.

195/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet

A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2013.06.13.

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2013.06.13.

28/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybevevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

 2013.06.13.

29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről

 2013.07.01.

44/2013. (VI. 12.) OGY határozat

A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról

 2013.06.13.

45/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

 2013.06.13.

46/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.06.10.

47/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

48/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Dr. Dorosz Dávid országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

49/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Karácsony Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

50/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Jávor Benedek országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

51/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

52/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Scheiring Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

53/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

54/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Szilágyi László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

55/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Szabó Rebeka országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

56/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

57/2013. (VI. 12.) OGY határozat

Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.12.

299/2013. (VI. 12.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.06.12.

300/2013. (VI. 12.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.06.12.

301/2013. (VI. 12.) KE határozat

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történő kinevezésről

 2013.06.12.

1314/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Molnár Tamás Kutató Központ felállításáról

 2013.06.12.

1315/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról

 2013.06.12.

1316/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő 2013. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2013.06.12.

1317/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Központi Statisztikai Hivatal fejezetben a „Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról

 2013.06.12.

1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésének támogatását célzó előirányzat-átcsoportosításról

 2013.06.12.

1319/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

Erdőtelek község külterületén fekvő mezőgazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.06.12.

1320/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Maklár község déli határán, a település külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.06.12.

1321/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú („Kistelek szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.12.

1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról

 2013.06.12.

1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről

 2013.06.12.

1324/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ létrehozásáról

 2013.06.12.

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

Az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról

 2013.06.12.

1326/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.12.

1327/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes nagyprojektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

 2013.06.12.

1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásának módosításáról

 2013.06.12.

1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása" című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.12.

78/2013. (VI. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint kitermeléséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.06.12.

96/2013. június 13.

 

 

2013. évi LXXVII. törvény

A felnőttképzésről

 2013.07.01.

2013. évi LXXVIII. törvény

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról

 2013.06.29.

2013. évi LXXIX. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

 2013.07.01.

2013. évi LXXX. törvény

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

 2013.06.14.

2013. évi LXXXI. törvény

Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról

 2013.07.01.

2013. évi LXXXII. törvény

A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 2013.06.28.

196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.21.

197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról

 2014.01.01.

198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.14.

199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.16.

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

Egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

 2013.06.14.

201/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet

A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.21.

1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról

 2013.06.16.

1331/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról és igénybevételeinek fejlesztéséről

 2013.06.13.

1332/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A DDOP-5.1.3/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Villányi elkerülő út építése” című) projekt támogatásemelésének jóváhagyásáról

 2013.06.13.

1333/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 azonosító számú („Szentes szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.13.

1334/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosító számú („Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.13.

1335/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú („Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.13.

1336/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A KMOP-2.1.1/A-11-2013-0005 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 12106. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.13.

1337/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.1.3/B-12/1 azonosító számú („Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.13.

1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

A TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.06.13.

79/2013. (VI. 13.) ME határozat

Helyreállítási miniszterelnöki megbízott kinevezéséről és feladatairól

 2013.06.14.

97/2013. június 14.

 

 

2013. évi LXXXIII. törvény

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről

 2013.06.22.

2013. évi LXXXIV. törvény

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról

 2013.06.15.

2013. évi LXXXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

 2013.06.22.

2013. évi LXXXVI. törvény

Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

 2013.06.29.

202/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.06.22.

203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról

 2013.07.01.

204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.01.

205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról

 2013.07.01.

30/2013. (VI. 14.) NFM rendelet

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

 2013.06.15.

1339/2013. (VI. 14.) Korm. határozat

A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról

 2013.06.14.

1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.06.14.

1341/2013. (VI. 14.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.06.14.

98/2013. június 17.    
206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.06.20.

207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2013.06.18.

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

2013.07.01.

41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelet

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

2013.06.18.

19/2013. (VI. 17.) NGM rendelet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

2013.06.18.

50/2013. (VI. 17.) VM rendelet

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

2013.06.18.

51/2013. (VI. 17.) VM rendelet Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.06.17.

52/2013. (VI. 17.) VM rendelet

A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki eljárásáról

2013.06.18.

53/2013. (VI. 17.) VM rendelet

A MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagjának védzáradéki eljárásáról

2013.06.18.

13/2013. (VI. 17.) AB határozat

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség és alkotmányos követelmény megállapításáról

2013.06.17.

14/2013. (VI. 17.) AB határozat

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel és a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

2013.06.17.

15/2013. (VI. 17.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 53/2012. (IV. 5.) OVB határozatának helybenhagyásáról

2013.06.17.

1342/2013. (VI. 17.) Korm. határozat Komlóska Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról

2013.06.17.

1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat

Az e-útdíj rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.06.17.

1344/2013. (VI. 17.) Korm. határozat

A Magyar Tudományos Akadémia bölcsészet- és társadalomtudományok kutatóháza létrehozásához nyújtandó források biztosításáról

2013.06.17.

1345/2013. (VI. 17.) Korm. határozat

Multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

2013.06.17.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. június 12. 56. évfolyam, L 160

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/275/EU (2013. június 10.) határozata az audiovizuális előadásokról szóló pekingi szerződésnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 535/2013/EU (2013. június 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 536/2013/EU (2013. június 11.) rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 537/2013/EU (2013. június 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/276/EU (2013. május 21.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/277/EU (2013. május 21.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/278/EU (2013. május 21.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA” referenciaszámú kérelme)
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL AFGHANISTAN/1/2013 2013/279/KKBP (2013. június 4.) határozata az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) misszióvezetőjének adott megbízatás meghosszabbításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 229., 2009.9.1.)
Helyesbítés a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 35., 2005.2.8.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 13. 56. évfolyam, L 161

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 538/2013/EU (2013. június 11.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeknek a 2013. június 30-i állapot szerinti Unió és Horvátország közötti kereskedelmét érintő egyes behozatali és kiviteli engedélyekre és előzetes rögzítési igazolásokra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról
A Bizottság 539/2013/EU (2013. június 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/280/EU (2013. június 11.) végrehajtási határozata az Egyesült Amerikai Államok illetékes hatóságainak a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megfelelőségéről (az értesítés a C(2013) 3402. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/281/EU (2013. június 11.) végrehajtási határozata az Amerikai Egyesült Államok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyenértékűségéről (az értesítés a C(2013) 3404. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/282/EU (2013. június 11.) végrehajtási határozata a 2006/784/EK határozatnak a hasított sertések osztályozása céljából Franciaországban engedélyezett módszerek egyikéhez tartozó képlet tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3437. számú dokumentummal történt)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 12/12/COL (2012. január 25.) határozata az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak az állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról, valamint a közszolgáltatásért járó kompenzáció formájában nyújtott állami támogatásról szóló új fejezetek beiktatása révén, nyolcvannegyedik alkalommal történő módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 14. 56. évfolyam, L 162

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/285/EU (2013. június 10.) határozata a TRIPS-megállapodás 66. cikkének (1) bekezdése alapján a legkevésbé fejlett ország tagok számára biztosított átmeneti időszak meghosszabbítására irányuló kérelem tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Tanácsában képviselendő európai uniós álláspont kialakításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 540/2013/EU (2013. június 11.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 541/2013/EU (2013. június 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 542/2013/EU (2013. június 13.) végrehajtási rendelete a 36/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/286/EU (2013. május 17.) határozata az Európa Kulturális Fővárosa címet 2017-ben viselő dániai és ciprusi város kijelöléséről, valamint az Európa Kulturális Fővárosa címet 2018-ban viselő máltai város kijelöléséről
A Bizottság 2013/287/EU (2013. június 13.) végrehajtási határozata a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2011/884/EU végrehajtási határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 15. 56. évfolyam, L 163

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 543/2013/EU (2013. június 14.) rendelete a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 544/2013/EU  (2013. június 14.) végrehajtási rendelete a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Biomin GmbH)
A Bizottság 545/2013/EU (2013. június 14.) rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén aromaanyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 546/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete az eugenol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 547/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 548/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/288/EU (2013. június 13.) végrehajtási határozata a bizonyos harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének egyenértékűségéről, továbbá bizonyos harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok európai unióbeli könyvvizsgálati tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról szóló 2011/30/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 3491. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2/2013 2013/289/EU (2013. május 29.) határozata a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 248., 2007.9.22.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 18. 56. évfolyam, L 164

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 550/2013/EU (2013. június 11.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegat területén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 551/2013/EU (2013. június 11.) rendelete az Európai Unió lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 552/2013/EU rendelete (2013. június 12.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 553/2013/EU (2013. június 13.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 554/2013/EU (2013. június 13.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 555/2013/EU (2013. június 14.) rendelete a 142/2011/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 556/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete a 798/2008/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU és a 28/2012/EU rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati termékek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 557/2013/EU (2013. június 17.) rendelete az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról és a 831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 558/2013/EU (2013. június 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/290/EU (2013. június 14.)  végrehajtási határozata Horvátország csatlakozására tekintettel a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a TRACES állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3474. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/291/EU (2013. június 14.) végrehajtási határozata a harmadik országokból 2013. július 1-je előtt Horvátországba bevitt, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állati eredetű termékekre vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2013) 3475. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/292/EU (2013. június 14.) végrehajtási határozata a 2007/777/EC rendeletnek a Bosznia-Hercegovinából származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek tranzitforgalma tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3484. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 18. 56. évfolyam, L 165

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU (2013. május 21.) rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv)
Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU (2013. május 21.) rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 526/2013/EU (2013. május 21.) rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 527/2013/EU (2013. május 21.) rendelete az 1528/2007/EK tanácsi rendelet több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 528/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 450/2008/EK rendeletnek (Modernizált Vámkódex) az alkalmazási időpont tekintetében történő módosításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU (2013. május 21.) irányelve a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv)
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 529/2013/EU (2013. május 21.) határozata az üvegházhatású gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-változtatásból és az erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő kibocsátására és elnyelésére vonatkozó elszámolási szabályokról és az e tevékenységekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó információkról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2013/272/EU (2013. május 22.) határozata az Európai Bizottság tagjainak számáról
2013. június 18. 56. évfolyam, L 166

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/283/EU (2012. július 25.) határozata a Franciaország által a FagorBrandt vállalkozás részére nyújtandó SA.23839 (C 44/2007) állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 5043. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/284/EU (2012. december 19.) határozata az SA.20829 (C 26/2010) (ex NN 43/2010, ex CP 71/2006) számú állami támogatásról A helyi ingatlanadó alól – nem kereskedelmi célú jogalanyok által, meghatározott célokra használt ingatlanok után – adott mentesség rendszere Olaszországban (az értesítés a C(2012) 9461. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 53. számú előírása Egységes rendelkezések az L3 kategóriájú járműveknek a világító- és fényjelző berendezések beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 74. számú előírása Egységes rendelkezések az L1 kategóriájú járműveknek a világító- és fényjelző berendezések beépítése tekintetében történő jóváhagyásáról
2013. június 12. 56. évfolyam, C 166
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 166/01 A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. szeptemberi alidőszakban rendelkezésre álló mennyiségről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 166/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. május 17.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelv iránti javaslatról és pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2013/32)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 166/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 166/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 166/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 12. 56. évfolyam, C 166A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 166 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. június 12. 56. évfolyam, C 166E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 166 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 13. 56. évfolyam, C 167
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 167/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 167/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 167/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6930 – KKR/SMCP)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 167/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 167/05 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22., 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.,  HL C 51., 2013.2.22., 9. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 167/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6906 – KKR/Gardner Denver) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 167/07 A Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkének megsértése alapján indított kártérítési keresetekben a károk számszerűsítéséről
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 167/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 13. 56. évfolyam, C 167A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 167 A/01 PE/165/S számú álláshirdetés
2013. június 13. 56. évfolyam, C 167E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 167 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 14. 56. évfolyam, C 168
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 168/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6871 – Mohawk Industries/Spano Invest)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 168/02 A Tanács következtetései a felsőoktatás szociális dimenziójáról
2013/C 168/03 A Tanács következtetései a minőségorientált ifjúsági munkának a fiatalok fejlődéséhez, jólétéhez és társadalmi befogadásához való hozzájárulásáról
2013/C 168/04 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a sportolók kettős karrierjéről
 

Európai Bizottság

2013/C 168/05 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 168/06 SESAR közös vállalkozás – 2013. évi költségvetés és 2013. évi javasolt létszámterv
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 168/07 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az AT.39398 – VISA MIF ügyben
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 168/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 14. 56. évfolyam, C 168A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 168 A/01 Pályázati felhívás
2013. június 14. 56. évfolyam, C 168E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. december 13–15-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 110 E, 2012.4.17.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. december 13., kedd

2013/C 168 E/01 Kereskedelmi és befektetési akadályok
Az Európai Parlament 2011. december 13-i állásfoglalása a kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról (2011/2115(INI))
 

2011. december 14., szerda

2013/C 168 E/02 Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti, a halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyv
Az Európai Parlament 2011. december 14-i állásfoglalása az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyvről (2011/2949(RSP))
2013/C 168 E/03 A pénzügyi válság hatása a védelmi ágazatra
Az Európai Parlament 2011. december 14-i állásfoglalása a pénzügyi válságnak az uniós tagállamok védelmi ágazatára gyakorolt hatásáról (2011/2177(INI))
2013/C 168 E/04 Az EU–Oroszország csúcstalálkozó
Az Európai Parlament 2011. december 14-i állásfoglalása a 2011. december 15-i, küszöbönálló brüsszeli EU–Oroszország csúcstalálkozóról és a 2011. december 4-i Állami Duma-választások eredményéről
2013/C 168 E/05 Az európai szomszédságpolitika
Az Európai Parlament 2011. december 14-i állásfoglalása az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról (2011/2157(INI))
2013/C 168 E/06 Az EU terrorizmusellenes politikája: legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások
Az Európai Parlament 2011. december 14-i állásfoglalása az EU terrorizmus elleni politikájáról: legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások (2010/2311(INI))
 

2011. december 15., csütörtök

2013/C 168 E/07 Az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzése
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása az Európai Unió Afganisztánnak nyújtott pénzügyi támogatásának költségvetési ellenőrzéséről (2011/2014(INI))
2013/C 168 E/08 A Szíriában kialakult helyzet
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása a szíriai helyzetről
2013/C 168 E/09 A makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytábla
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása a makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytáblára vonatkozó első tervekről
2013/C 168 E/10 Az egységes európai közlekedési térség
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása az egységes európai közlekedési térség megvalósításához vezető útitervről – Egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé (2011/2096(INI))
2013/C 168 E/11 Börtönkörülmények az EU-ban
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása az EU-n belüli börtönkörülményekről (2011/2897(RSP))
2013/C 168 E/12 A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgása
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásáról
2013/C 168 E/13 Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiája
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának állapotáról (2011/2008(INI))
2013/C 168 E/14 Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 2007-2012 közötti európai stratégia középtávú értékeléséről (2011/2147(INI))
2013/C 168 E/15 Azerbajdzsán, különösen Rafig Tagi ügye
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása Azerbajdzsánról, különösen Rafig Tagi ügyéről
2013/C 168 E/16 A nők helyzete Afganisztánban és Pakisztánban
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban
2013/C 168 E/17 Tunézia: Zakaría Búgirra ügye
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása Tunéziáról: Zakaría Búgirra ügye
2013/C 168 E/18 A nemzetközi lánynap támogatása
Az Európai Parlament 2011. december 15-i nyilatkozata a nemzetközi lánynap támogatására
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. december 14., szerda

2013/C 168 E/19 Az állandó bizottságok létszáma
Az Európai Parlament 2011. december 14-i határozata az állandó bizottságok számáról, összetételéről és hatásköréről (2011/2838(RSO)l
2013/C 168 E/20 A küldöttségek létszáma
Az Európai Parlament 2011. december 14-i határozata a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról (2011/2839(RSO))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. december 13., kedd

2013/C 168 E/21 A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében
Az Európai Parlament 2011. december 13-i állásfoglalása a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0226 - C7-0108/2011 - 2011/2080(ACI))
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
2013/C 168 E/22 7/2011 sz. költségvetés-módosítási tervezet – az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele – Spanyolország és Olaszország
Az Európai Parlament 2011. december 13-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (17632/2011 – C7-0442/2011 – 2011/2301(BUD))
2013/C 168 E/23 Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Spanyolország (földrengés Lorcában) és Olaszországban (árvíz Veneto régióban)
Az Európai Parlament 2011. december 13-i állásfoglalása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0792 – C7-0424/2011 – 2011/2300(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 168 E/24 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Dél-Tirol – épületek építése” referenciaszámú kérelme
Az Európai Parlament 2011. december 13-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország épületek építésére vonatkozó „EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0480 – C7-0384/2011 – 2011/2279(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 168 E/25 Tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárás során
Az Európai Parlament 2011. december 13-i jogalkotási állásfoglalása a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))
P7_TC1-COD(2010)0215
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. december 13-án került elfogadásra büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 168 E/26 Karel Pinxten a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december13-i határozata Karel Pinxten a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0349/2011 – 2011/0814(NLE))
2013/C 168 E/27 Henrik Otbo a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata Henrik Otbo a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0345/2011 – 2011/0810(NLE))
2013/C 168 E/28 Juan-Francisco Corona Ramón a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata Juan-Francisco Corona Ramón a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0343/2011 – 2011/0808(NLE))
2013/C 168 E/29 Ville Itälänek a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata Ville Itälänek a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0346/2011 – 2011/0811(NLE))
2013/C 168 E/30 Kevin Cardiff a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata Kevin Cardiff a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0347/2011 – 2011/0812(NLE))
2013/C 168 E/31 Pietro Russónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata Pietro Russónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0348/2011 – 2011/0813(NLE))
2013/C 168 E/32 Vítor Manuel da Silva Caldeira számvevőszéki taggá történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata a Vítor Manuel da Silva Caldeira számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0344/2011 – 2011/0809(NLE))
2013/C 168 E/33 Hans Gustaf Wessbergnek a Számvevőszék tagjává történő kinevezése
Az Európai Parlament 2011. december 13-i határozata Hans Gustaf Wessbergnek a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0342/2011 – 2011/0807(NLE))
2013/C 168 E/34 Európai védelmi határozat
Az Európai Parlament 2011. december 13-i jogalkotási állásfoglalása az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról (15571/1/2011 – C7-0452/2011 – 2010/0802(COD))
MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
2013/C 168 E/35 A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás
Az Európai Parlament 2011. december 13-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))
2013/C 168 E/36 A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságról (GFCM) szóló megállapodás hatálya alá tartozó terület
Az Európai Parlament 2011. december 13-i jogalkotási állásfoglalása a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló első olvasatbeli tanácsi álláspontról (12607/2/2011 – C7-0370/2011 – 2009/0129(COD))
2013/C 168 E/37 A meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló irányelvnek a mikrogazdálkodó-egységek tekintetében történő módosítása
Az Európai Parlament 2011. december 13-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrogazdálkodó-egységek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (10765/1/2011 – C7-0323/2011 – 2009/0035(COD))
P7_TC2-COD(2009)0035
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2011. december 13-án került elfogadásra a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrogazdálkodó-egységek tekintetében történő módosításáról szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2013/C 168 E/38 A pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések
Az Európai Parlament 2011. december 13-i jogalkotási állásfoglalása az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))
P7_TC1-COD(2011)0209
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. december 13-án került elfogadásra az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2011. december 14., szerda

2013/C 168 E/39 Előcsatlakozási támogatási eszköz
Az Európai Parlament 2011. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))
P7_TC1-COD(2011)0193
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. december 14-én került elfogadásra az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 168 E/40 Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek
Az Európai Parlament 2011. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))
P7_TC1-COD(2010)0254
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. december 14-én került elfogadásra a Tanács 2001/112/EK irányelvének a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosításáról szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2013/C 168 E/41 A háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek
Az Európai Parlament 2011. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a 648/2004/EK rendeletnek a háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))
P7_TC1-COD(2010)0298
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. december 14-én került elfogadásra a 648/2004/EK rendeletnek a háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 168 E/42 EU–Marokkó halászati partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. december 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE))
2013/C 168 E/43 Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Coeuré
Az Európai Parlament 2011. december 14-i határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (17227/2011 – C7-0459/2011 – 2011/0819(NLE))
 

2011. december 15., csütörtök

2013/C 168 E/44 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2009/019 FR/Renault referenciaszámú kérelem – Franciaország
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2009/019 FR/Renault” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 168 E/45 Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz
Az Európai Parlament 2011. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
P7_TC1-COD(2008)0090
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. december 15-én került elfogadásraaz Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei dokumentumaihoz való hozzáférési jog általános elveinek és korlátainak meghatározásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
MELLÉKLET
2013/C 168 E/46 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
Az Európai Parlament 2011. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))
P7_TC1-COD(2010)0303
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. december 15-én került elfogadásra az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 168 E/47 Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség
Az Európai Parlament 2011. december 15-i állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))
2013. június 14. 56. évfolyam, C 169
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 169/01 A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. november 10-i 1016/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében, valamint a Bizottság közleménye a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 169/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 169/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 169/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013. június 15. 56. évfolyam, C 170
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2013/C 170/01 Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2013. április 4.) a makroprudenciális politika köztes célkitűzéseiről és eszközeiről (ERKT/2013/1)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 170/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6915 – OJSC Unimilk Company/NDL International/JV)
2013/C 170/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6909 – Qatar Investment Authority/Kingdom Holding Company/FRHI Holdings)
2013/C 170/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6889 – Sogecap/Cardif/Ensemble Immobilier Clichy-la-Garenne)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 170/05 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 170/06 A Bizottság végrehajtási határozata (2013. június 14.) az Európai Unió információs politikájával és a nemzetközi szervezetek támogatásával kapcsolatos, valamint az élelmiszerre, a takarmányra és a növényegészségügyre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának biztosításához szükséges, az állategészségügy területén végzett tevékenységekhez nyújtott 2013. évi finanszírozásról
2013/C 170/07 A Bizottság végrehajtási határozata (2013. június 10.) a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” című program keretében az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy terén folytatott képzésről szóló, 2013. évi munkaprogram finanszírozásáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 170/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6955 – KKR/Bidco/South Staffordshire Plc) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 170/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6946 – BayWa/Bohnhorst Agrarhandel) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 170/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6885 – SDNV/Germanischer Lloyd)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 170/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 170/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Helyesbítések

2013/C 170/13 Helyesbítés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (Parma, Olaszország) Tudományos testületeiben való tagságra irányuló szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhíváshoz – Hiv.: EFSA/E/2013/001 (  HL C 107., 2013.4.13.)
2013. június 15. 56. évfolyam, C 170E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2013/C 170 E/01 A Tanács 3/2013/EU álláspontja első olvasatban a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2013. április 22-én elfogadva
  A Németországi Szövetségi Köztárság nyilatkozata
  Az Egyesült Királyság nyilatkozata
2013/C 170 E/02 A Tanács 4/2013/EU álláspontja első olvasatban a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2013. május 16-án elfogadva
2013. június 15. 56. évfolyam, C 171
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 171/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 164., 2013.6.8.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 171/02 C-480/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 11. cikk — Az egyetlen héaalanynak minősíthető személyek csoportja létrehozásának lehetőségét a pénzügyi és a biztosítási ágazathoz tartozó vállalkozásokra korlátozó nemzeti szabályozás)
2013/C 171/03 C-64/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Korlátozások — Adójogszabályok — A rejtett vagyonnövekedésének azonnali megadóztatása — A társaság székhelyének áthelyezése, az állandó telephely tevékenységeinek megszüntetése vagy e telephely eszközeinek áthelyezése)
2013/C 171/04 C-65/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan személyek olyan csoportjában való részvételét lehetővé tevő nemzeti jogszabályok, amely egyetlen héa-alanynak minősül — A héa-bizottsággal folytatott konzultáció)
2013/C 171/05 C-74/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet, és amely szabályozás az ilyen csoport létrehozásának lehetőségét a pénzügyi és biztosítási ágazathoz tartozó vállalkozásokra korlátozza)
2013/C 171/06 C-86/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)
2013/C 171/07 C-95/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Dán Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok egyetlen héaalanynak tekinthető személyek csoportjában való részvételét lehetővé tevő nemzeti szabályozás)
2013/C 171/08 C-109/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)
2013/C 171/09 C-212/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jyske Bank Gibraltar Ltd kontra Administración del Estado (A pénzügyi rendszernek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése — 2005/60/EK irányelv — A 22. cikk (2) bekezdése — 2000/642/IB határozat — A hitelintézeteknek a gyanús pénzügyi műveletekre vonatkozó bejelentési kötelezettsége — A szolgáltatásnyújtás szabadsága rendszerében működő intézmény — Az információk gyűjtéséért felelős országos pénzügyi hírszerző egység azonosítása — EUMSZ 56. cikk — A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása — Közérdeken alapuló kényszerítő okok — Arányosság)
2013/C 171/10 C-331/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/31/EK irányelv — Hulladéklerakás — 14. cikk — Meglévő hulladékrakó — A telep felülvizsgálati tervének hiánya — Folyamatos működtetés)
2013/C 171/11 C-398/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Thomas Hogan és társai kontra Minister for Social and Family Affairs és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Jogszabályok közelítése — A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — 2008/94/EK irányelv — Hatály — Szakmai kiegészítő nyugdíjrendszerek — Szolgáltatásmeghatározott, költségegyensúlyi rendszer — Forráshiány — A védelem minimális szintje — Gazdasági válság — Kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés — Az érintett tagállam kötelezettségei forráshiány esetén — A tagállam felelőssége nem megfelelő átültetés esetén)
2013/C 171/12 C-478/11. P.–C-482/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 23-i ítélete — Laurent Gbagbo (C-478/11. P.), Katinan Justin Koné (C-479/11. P.), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11. P.), Alcide Djédjé (C-481/11. P.), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11. P.) kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — Személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — EUMSZ 263. cikk, hatodik bekezdés — Keresetindítási határidő — Vis maior — Fegyveres konfliktus)
2013/C 171/13 C-55/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. április 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A fogyatékossággal élők által gépjárművekhez használt üzemanyag jövedékiadó–mentessége — A mentességnek az átmeneti időszak leteltét követő fenntartása — Megsértés)
2013/C 171/14 C-81/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Curtea de Apel București (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociația ACCEPT kontra Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Szociálpolitika — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 10. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk — A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — „A hátrányos megkülönböztetésre utaló tények” fogalma — A bizonyítási teher áthelyezése — Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók — Egy hivatásos labdarúgóklub vezetőjeként fellépő és a közvélemény által annak tekintett személy — Homoszexuálisként bemutatott labdarúgó felvételének kizárására vonatkozó nyilvános kijelentések)
2013/C 171/15 C-89/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 25-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rose Marie Bark kontra Galileo Joint Undertaking, felszámolás alatt (Közös vállalkozások — A személyi állomány tagjaival kötött szerződések — Alkalmazási feltételek — 876/2002/EK rendelet)
2013/C 171/16 C-389/12 P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-129/12. sz., Szarvas kontra Magyarország ügyben 2012. június 26-án hozott végzése ellen Szarvas Tibor által 2012. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés
2013/C 171/17 C-27/13. sz. ügy: A Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Németország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Flughafen Lübeck GmbH kontra Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG
2013/C 171/18 C-116/13. sz. ügy: A Juzgado de primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spanyolország) által 2013. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco de Valencia SA kontra Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume
2013/C 171/19 C-117/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Technische Universität Darmstadt kontra Eugen Ulmer KG
2013/C 171/20 C-118/13. sz. ügy: A Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) által 2013. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gülay Bollacke kontra K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
2013/C 171/21 C-128/13. sz. ügy: A Tribunal de Relação de Lisboa (Portugália) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cruz & Companhia Lda kontra IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP és társai
2013/C 171/22 C-129/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kamino International Logistics BV kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 171/23 C-130/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Datema Hellman Worldwide Logistics BV kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 171/24 C-131/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti
2013/C 171/25 C-133/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Economische Zaken és Staatssecretaris van Financië kontra Q
2013/C 171/26 C-135/13. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szatmári Malom kft kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
2013/C 171/27 C-137/13. sz. ügy: A Bayerisches Verwaltungsgericht München (Németország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Herbaria Kräuterparadies GmbH kontra Freistaat Bayern
2013/C 171/28 C-138/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2013. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naime Dogan kontra Bundesrepublik Deutschland
2013/C 171/29 C-143/13. sz. ügy: A Tribunalul Specializat Cluj (Románia) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei kontra SC Volksbank România SA
2013/C 171/30 C-146/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa
2013/C 171/31 C-147/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa
2013/C 171/32 C-148/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
2013/C 171/33 C-149/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — B kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
2013/C 171/34 C-150/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
2013/C 171/35 C-151/13. sz. ügy: A cour administrative d’appel de Versailles (Franciaország) által 2013. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Le Rayon d’Or SARL kontra Ministre de l’Économie et des Finances
2013/C 171/36 C-159/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-474/09. sz., Fercal kontra OHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes) ügyben 2013. január 24-én hozott ítélete ellen a Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da által 2013. március 28-án benyújtott fellebbezés
2013/C 171/37 C-163/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Turbu.com BV kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 171/38 C-164/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Turbu.com Mobile Phone’s BV kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 171/39 C-169/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 171/40 C-173/13. sz. ügy: Cour administrative d'appel de Lyon (Franciaország) által 2013. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maurice Leone, Blandine Leone kontra Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
2013/C 171/41 C-176/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-496/10. sz., Bank Mellat kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2013. április 9-én benyújtott fellebbezés
2013/C 171/42 C-199/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-368/11. sz., Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL kontra Európai Bizottság ügyben 2013. február 1-jén hozott ítélete ellen a Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL által 2013. április 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 171/43 C-200/13 P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-494/10. sz., Bank Saderat Iran kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2013. április 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 171/44 C-209/13. sz. ügy: 2013. április 18-án benyújtott kereset — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa
2013/C 171/45 C-211/13. sz. ügy: 2013. április 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2013/C 171/46 C-215/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-235/08. sz., Acron OAO és Dorogobuzh OAO kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. február 7-én hozott ítélete ellen az Acron OAO és a Dorogobuzh OAO által 2013. április 23-án benyújtott fellebbezés
2013/C 171/47 C-216/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-118/10. sz., Acron OAO kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. február 7-én hozott ítélete ellen az Acron OAO által 2013. április 23-án benyújtott fellebbezés
2013/C 171/48 C-248/13. sz. ügy: 2013. május 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
 

Törvényszék

2013/C 171/49 T-80/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 25-i ítélete — Bell & Ross kontra OHIM — KIN (egy karóra ábrázolása) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy karórát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Az eltérő összbenyomás hiánya — Tájékozott használó — Alkotói szabadságfok — A 6/2002/EK rendelet 4. cikke, 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megsemmisítésre vonatkozó viszontkeresettel való összefüggés — A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróság — A 6/2002/EK rendelet 91. cikke)
2013/C 171/50 T-288/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 6-i ítélete — Kieffer Omnitec kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A luxembourgi Joseph Bech épületben a fűtő-, szellőző- és légkondicionáló (HVAC) berendezések, az önműködő tűzoltó készülék, a vízszolgáltató- és szaniterberendezések karbantartása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Arányosság — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 171/51 T-304/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 30-i ítélete — Alumina kontra Tanács („Dömping — A Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatala — Rendes érték — A belföldi értékesítés reprezentatív jellege — Haszonkulcs — Rendes kereskedelmi forgalom”)
2013/C 171/52 T-640/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 30-i ítélete — Boehringer Ingelheim International kontra OHIM (RELY-ABLE) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A RELY-ABLE szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az indokolás mellékes része)
2013/C 171/53 T-61/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 30-i ítélete — ABC-One kontra OHIM (SLIM BELLY) (Közösségi védjegy — A SLIM BELLY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
2013/C 171/54 T-183/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — Skype kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYPE)
2013/C 171/55 T-184/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — Skype kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYPE)
2013/C 171/56 T-187/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Jannatian kontra Tanács
2013/C 171/57 T-192/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Transworld Oil Computer Centrum és társai kontra Eurojust
2013/C 171/58 T-195/13. sz. ügy: 2013. április 3-án benyújtott kereset — dm-drogerie markt kontra OHIM — V-Contact (CAMEA)
2013/C 171/59 T-196/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — Nanu-Nana Joachim Hoepp kontra OHIM — Stal Florez Botero (la nana)
2013/C 171/60 T-198/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — Imax kontra OHIM — Himax Technologies (IMAX)
2013/C 171/61 T-200/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-20/06 RENV. sz., De Luca kontra Bizottság ügyben 2013. január 30-án hozott ítélete ellen Patrizia De Luca által 2013. április 9-én benyújtott fellebbezés
2013/C 171/62 T-202/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Group’Hygiène kontra Bizottság
2013/C 171/63 T-206/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — Stance kontra OHIM — Pokarna (STANCE)
2013/C 171/64 T-207/13. sz. ügy: 2013. április 10-én benyújtott kereset — 1872 Holdings kontra OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)
2013/C 171/65 T-214/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Rainer Typke kontra Bizottság
2013/C 171/66 T-220/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — Scuola Elementare Maria Montessori kontra Bizottság
2013/C 171/67 T-223/13. sz. ügy: 2013. április 22-én benyújtott kereset — Cofresco Frischhalteprodukte kontra Bizottság
2013/C 171/68 T-224/13. sz. ügy: 2013. április 22-én benyújtott kereset — Melitta France kontra Bizottság
2013/C 171/69 T-226/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-67/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 6-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 14-én benyújtott fellebbezés
2013/C 171/70 T-229/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-113/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 21-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 14-én benyújtott fellebbezés
2013/C 171/71 T-231/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Wepa Lille kontra Bizottság
2013/C 171/72 T-232/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — SCA Hygiène Products kontra Bizottság
2013/C 171/73 T-233/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Hartmann kontra Bizottság
2013/C 171/74 T-234/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Lucart France kontra Bizottság
2013/C 171/75 T-235/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Gopack kontra Bizottság
2013/C 171/76 T-236/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — CMC France kontra Bizottság
2013/C 171/77 T-237/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — SCA Tissue France kontra Bizottság
2013/C 171/78 T-238/13. sz. ügy: 2013. április 24-én benyújtott kereset — Delipapier kontra Bizottság
2013/C 171/79 T-243/13. sz. ügy: 2013. április 30-án benyújtott kereset — ICT kontra Bizottság
2013/C 171/80 T-244/13. sz. ügy: 2013. május 2-án benyújtott kereset — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica kontra Bizottság
2013/C 171/81 T-194/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 26-i végzése — Cseh Köztársaság kontra Bizottság
2013/C 171/82 T-221/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i végzése — Magyarország kontra Bizottság
2013/C 171/83 T-143/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i végzése — Zhejiang Heda Solar Technology kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 171/84 F-73/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. április 24-i ítélete — CB kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — Nyílt versenyvizsga — Az EPSO/AD/181/10 versenyvizsga kiírása — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása”)
2013/C 171/85 F-96/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. április 24-i ítélete — Demeneix kontra Bizottság („Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A szakmai tapasztalatra vonatkozó feltétel — A mérlegelési jogkör terjedelme”)
2013/C 171/86 F-126/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. április 9-i végzése — de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság
2013/C 171/87 F-6/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. április 18-i végzése — Rosenbaum kontra Bizottság
2013. június 18. 56. évfolyam, C 172
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 172/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6876 – Sumitomo Electric Industries/Anvis Group)
2013/C 172/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6936 – Donata/DE Master Blenders)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 172/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 172/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 172/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 172/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 172/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 172/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 172/09 Tájékoztató – A Tanács 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról: Tájékoztató a tagállamok által az 5. és 8. cikkel összhangban elfogadott intézkedésekről
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 172/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 18. 56. évfolyam, C 172A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Régiók Bizottsága

2013/C 172 A/01 Pályázati felhívás CDR/AD14/13BIS/13 igazgatói (férfi/nő) álláshely betöltésére a Fordítási Igazgatóságon – Kiírás a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján – Az álláshely ezzel a kiírással egy időben a személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is meghirdetésre kerül

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!