8. évfolyam 6. szám 2013.02.05
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

2013: Lecsúszás, stagnálás, vagy növekedés?


Új év, új üzleti remények - hogy valóra válnak-e, vagy sem, az a gazdasági környezettől, szabályzóktól is függ.
A Világgazdaság évindító konferenciáján sorra vesszük, hogyan változik a világgazdaság, az Európai Unió, s mi várható Magyarországon.

Jöjjön el, szerezzen első kézből üzleti információkat a Világgazdasággal.
Még 5 napig jelentkezhet!

Amennyiben most regisztrál, a Világgazdaság 2013-ban megrendezésre
kerülő későbbi konferenciái közül egy Ön által választott
rendezvény regisztrációs díjából 40% kedvezményt biztosítunk!

Időpont: 2013. február 7.

Helyszín: Hotel Mercure Budapest Buda
1013. Budapest, Krisztina krt. 41-43.

A kitöltött jelentkezési lapot az 1/489-1169-es faxszámra,
vagy a konferencia@vg.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni!

A jelentkezési lapot itt tudja letölteni!
 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 5. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 440
Végelszámolás 324
Hivatalból való törlés 58

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 28
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1038

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 578 db.

A héten 30856 cégnév, 8602 székhelycím és 1804 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517619 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A csőd és felszámolási eljárás általános szabályai IV.

 

Ha a büntető ügyben a jogi személlyel szemben intézkedésnek lehet helye, és erről a büntető ügyben eljáró bíróság vagy ügyész a felszámolási eljárás elrendelésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot értesítette vagy arról a bíróságnak hivatalos tudomása van, a felszámolási eljárás elrendelhető. Ebben az esetben azt követően, hogy a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője a felszámolási eljárás megindítását követő kötelezettségeit (részletesen lásd egy későbbi cikkünkben) teljesítette, vagy azokat felhívás ellenére nem teljesítette, a hitelezői követeléseket bejelentették, az eljárást fel kell függeszteni (Cstv. 6/A § (1) bekezdés). A felfüggesztés a büntető ügyben hozott határozat jogerőre emelkedéséig illetve a meghozott intézkedés végrehajtásáig tart. A felfüggesztés nem érinti a felszámoló kötelezettségeit, az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárások megszüntetésére és a folyamatban lévő perek folytatására vonatkozó kötelezettséget, illetve az adós által kötött szerződések megtámadási jogát (részletesen lásd egy későbbi cikkünkben). A felfüggesztés időtartama alatt is elbírálhatja a bíróság a felszámoló jogsértő intézkedései ellen benyújtott kifogásokat (Cstv. 6/A § (2) bekezdés). Ha a felfüggesztés a hitelezők követelésének kielégítését veszélyeztetné vagy késleltetné a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően pedig a büntető bíróság a zár alá vétel elrendelésével egyidejűleg engedélyezheti a felszámolási eljárás folytatását (Cstv. 6. § (3) bekezdés). Az eljárás folytatása iránti kérelmet a felszámoló nyújthatja be a büntető ügyben eljáró ügyészhez vagy bírósághoz. A kérelemhez mellékelni kell a záróleltárt, az éves beszámolót valamint a zárómérleget (Cstv. 6/A § (4) bekezdés). Az engedély megadása esetén a felszámolási eljárást folytatni lehet, lezárására azonban csak a büntető ügyben hozott határozat jogerőre emelkedését követően van lehetőség (Cstv. 6/A § (5) bekezdés). A büntető eljárásban zár alá vett vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy nem vonható be a vagyonfelosztásba. Ha a zár alá vett vagyon értéke meghaladja a jogi személy ellen alkalmazható büntetőjogi intézkedés mértékét, a felszámoló a zár alá vétel korlátozása és a vagyon, vagyonrész illetve vagyontárgy értékesítésének engedélyezése iránt kérelmet nyújthat be a vádirat benyújtásáig az ügyészhez azt követően pedig a büntető ügyben eljáró bírósághoz (Cstv. 6/A §. (6) bekezdés). Amennyiben az értékesítést engedélyezték az érintett vagyon, vagyonrész illetve vagyontárgy nem értékesíthető azon érték alatt, amelynek biztosítására a zár alá vételt elrendelték. Az értékesítésből le kell vonni azt az összeget, amelynek biztosítására a zár alá vételt elrendelték, és azt annak a bíróságnak a letéti számlájára kell átutalni, amelynek területén a zár alá vételt foganatosító bírósági végrehajtó működik (Cstv. 6/A §. (7) bekezdés). Ha a büntető eljárás befejeződik, illetve amennyiben a bíróság vagyonelkobzást rendelt el, úgy azt végrehajtották a bíróság elrendeli a felszámolási eljárás folytatását. Ha a büntető bíróság a gazdálkodó szervezettel szemben pénzbírságot szabott ki vagy a bűnügyi költségek megfizetésére kötelezte, azt a felszámoló hitelezői igényként veszi nyilvántartásba, és a kielégítési sorrend általános szabályai (részletesen lásd egy későbbi cikkünkben) alapján elégíti ki (Cstv. 6/A § (8) bekezdés). Amennyiben a büntető bíróság a gazdálkodó szervezettel szemben teljes vagyonelkobzást rendel el, a felszámolási költségek valamint a tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föl vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás. feltéve mindegyik esetben, hogy az a jogosultat élete végéig megilleti – kifizetése érdekében a bíróság értesítése alapján az államháztartásért felelős miniszter soron kívül intézkedik. A fizetési kötelezettség az elkobzott vagyon erejéig áll fenn. A felszámoló a kifizetésről és az adós iratanyagának elhelyezéséről köteles értesíteni a bíróságot. A bíróság a felszámoló munkadíját az eljárás időtartama, az elvégzett tevékenység, és az eljárás munkaterhe alapján állapítja meg. A bíróság a felszámoló által benyújtott zárómérleg alapján dönt a felszámolási eljárás befejezéséről és a gazdálkodó szervezet megszüntetéséről. A végzést meg kell küldeni az államot magánjogi jogviszonyokban képviselő szervezet részére is (Cstv. 6/A § (9) bekezdés). 

Magyar Közlöny 14-18/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

14/2013. január 29.

 

 

1/2013. (I. 29.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.01.30.

3/2013. (I. 29.) NFM rendelet

Az aláírási címpéldány, a cégkivonat és a vállalkozói igazolvány csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.02.01.

2/2012. KMPJE jogegységi határozat

A Kúria jogegységi határozata

 2013.01.29.

34/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

35/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

36/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

37/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

38/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

39/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

40/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

41/2013. (I. 29.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.29.

42/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.01.29.

43/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.01.29.

44/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.01.29.

45/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.01.29.

46/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.01.29.

47/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.01.29.

48/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.01.29.

49/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.01.29.

50/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.01.29.

51/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.01.29.

52/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.01.29.

53/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.01.29.

54/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.01.29.

55/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.01.29.

56/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.01.29.

57/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.01.29.

58/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.01.29.

59/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.01.29.

60/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

61/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

62/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

63/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

64/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

65/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

66/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

67/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

68/2013. (I. 29.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2013.01.29.

69/2013. (I. 29.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.01.29.

70/2013. (I. 29.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.01.29.

71/2013. (I. 29.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.01.29.

72/2013. (I. 29.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról

 2013.01.29.

73/2013. (I. 29.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.01.29.

74/2013. (I. 29.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.01.29.

75/2013. (I. 29.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.01.29.

76/2013. (I. 29.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.01.29.

77/2013. (I. 29.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári felmentésről

 2013.01.29.

78/2013. (I. 29.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári kinevezésről

 2013.01.29.

9/2013. (I. 29.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagok megbízásáról

 2013.01.29.

10/2013. (I. 29.) ME határozat

Az országos rendőrfőkapitány felmentéséről

 2013.01.29.

11/2013. (I. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.01.29.

12/2013. (I. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2013.01.29.

1/2013. (I. 29.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.01.29.

15/2013. január 30.

 

 

17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.01.

18/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.01.

19/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.31.

20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.01.

21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

A bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

 2013.03.31.

2/2013. (I. 30.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

 2013.03.01.

3/2013. (I. 30.) BM rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

 2013.02.01.

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 2013.01.31.

1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 2013.01.31.

16/2013. január 31.

 

 

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet

Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.02.01.

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

 2013.01.31.

17/2013. február 1.

 

 

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.02.02.

23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.01.

2/2013. (II. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról

 2013.02.02.

3/2013. (II. 1.) VM rendelet

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

 2013.02.06.

1032/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.01.

1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat

Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről

 2013.02.02.

1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról

 2013.02.01.

1035/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról

 2013.02.01.

1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról

 2013.02.01.

1037/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” című] projekt forráskeretének módosításáról

 2013.02.01.

1038/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.02.01.

1039/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

 2013.02.01.

1040/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása” című) kiemelt projekt nevesítéséről

 2013.02.01.

1041/2013. (II. 1.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium közötti, a Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.01.

1042/2013. (II. 1.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.01.

1043/2013. (II. 1.) Korm. határozat

Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról

 2013.02.01.

13/2013. (II. 1.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.01.

14/2013. (II. 1.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.01.

15/2013. (II. 1.) ME határozat

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének kinevezéséről

 2013.02.01.

16/2013. (II. 1.) ME határozat

Az országos rendőrfőkapitány kinevezéséről

 2013.02.01.

18/2013. február 4.    
4/2013. (II. 4.) NFM rendelet

A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről

2013.02.19.

4/2013. (II. 4.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.02.05.

5/2013. (II. 4.) VM rendelet

A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosításáról

2013.02.09.

17/2013. (II. 4.) ME határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

2013.02.04.

2/2013. (II. 4.) NFM határozat

A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Korm. rendelet hatálybalépése időpontjának megállapításáról

2013.02.04.

3/2013. (II. 4.) NFM határozat

A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet 1–6. §-a és 1. melléklete hatálybalépését, valamint e módosító kormányrendelet hatályvesztését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról

2013.02.04.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. január 30. 56. évfolyam, L 28

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 81/2013/EU (2013. január 29.) végrehajtási rendelete az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletnek az adatok továbbításához használatos mikroadat-állományok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 82/2013/EU (2013. január 29.) végrehajtási rendelete a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
A Bizottság 83/2013/EU (2013. január 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/65/EU (2012. december 19.) végrehajtási határozata a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintje megfelelőségének a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő megállapításáról (az értesítés a C(2012) 9557. számú dokumentummal történt)
2013. január 30. 56. évfolyam, L 29

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 68/2013/EU (2013. január 16.) rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről
2013. január 30. 56. évfolyam, L 30

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/47/EU (2012. december 5.) iránymutatása a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (EKB/2012/27)
2013. január 31. 56. évfolyam, L 31

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 2. jegyzőkönyv mellékleteinek módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Izrael Állam között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
Tájékoztatás Tájékoztatás a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Unió közötti halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
A Tanács 2013/66/EU (2012. november 29.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 2. jegyzőkönyv mellékleteinek módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Izrael Állam között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
Megállapodás

levélváltás formájában egyrészről az Európai Unió, másrészről Izreal Állam között az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 2. jegyzőkönyv mellékleteinek módosításáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 84/2013/EU (2013. január 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/47/EU (2012. december 14.) irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/67/EU (2013. január 29.) végrehajtási határozata a Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2004/416/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 339. számú dokumentummal történt)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 31/12/COL (2012. február 1.) határozata az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak – a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatások értékelésére vonatkozó felülvizsgált szabályok 2012. február 1-jétől történő alkalmazásáról szóló új fejezet bevezetése révén megvalósuló – nyolcvanötödik módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2001/112/EK tanácsi irányelvnek a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. április 19-i 2012/12/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 115., 2012.4.27.)
2013. február 1. 56. évfolyam, L 32

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 85/2013/EU (2013. január 31.) rendelete az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról
A Tanács 86/2013/EU (2013. január 31.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 87/2013/EU (2013. január 31.) végrehajtási rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 29/2012/EU végrehajtási rendelet lengyel nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 88/2013/EU (2013. január 31.) végrehajtási rendelete a 2007/777/EK határozatnak és a 798/2008/EK rendeletnek az egyes húsok, húskészítmények, tojás és tojáskészítmények Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok jegyzékében az Ukrajnára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 89/2013/EU (2013. január 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 90/2013/EU (2013. január 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/68/EU (2013. január 28.) határozata a Régiók Bizottsága egy belga tagjának és egy belga póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/69/EU (2013. január 28.) határozata a Régiók Bizottsága egy cseh póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/70/EU (2013. január 28.) határozata a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/71/KKBP (2013. január 31.) határozata egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról
A Tanács 2013/72/KKBP (2013. január 31.) határozata a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/73/KKBP (2013. január 31.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, 2009. április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 131., 2009.5.28.)
2013. február 2. 56. évfolyam, L 33

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 91/2013/EU (2013. január 31.) végrehajtási rendelete a Ghánából és Indiából származó földimogyoró, az Indiából származó okra és currylevelek, valamint a Nigériából származó görögdinnyemagok behozatalára vonatkozó specifikus feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK és az 1152/2009/EK bizottság rendelet módosításáról
A Bizottság 92/2013/EU (2013. február 1.) végrehajtási rendelete a 700/2012/EU végrehajtási rendeletnek a közönséges tőkehal, a grönlandi laposhal és a vörös álsügérek vonatkozásában rendelkezésre álló portugál halászati kvóták csökkentésével, valamint a nagyszemű vörösdurbincs bizonyos területeken folytatott halászata vonatkozásában rendelkezésre álló spanyol halászati kvóták csökkentésével összefüggő módosításáról
A Bizottság 93/2013/EU (2013. február 1.) rendelete a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 94/2013/EU (2013. február 1.) végrehajtási rendelete a 162/2011/EU rendeletnek a spanyolországi rizsintervenciós központok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 95/2013/EU (2013. február 1.) végrehajtási rendelete a Pediococcus acidilacticit CNCM MA 18/5M tartalmazó készítménynek a lazacalakúak kivételével valamennyi halfajta takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lallemand SAS)
A Bizottság 96/2013/EU (2013. február 1.) végrehajtási rendelete egy Lactobacillus buchnerit (NCIMB 30139) tartalmazó készítmény és egy Lactobacillus caseit (ATTC PTA 6135) tartalmazó készítmény bármely állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 97/2013/EU (2013. február 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. február 5. 56. évfolyam, L 34

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 101/2013/EU (2013. február 4.) rendelete a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére irányuló használatáról
A Bizottság 102/2013/EU (2013. február 4.) végrehajtási rendelete a 206/2010/EU rendeletnek az Egyesült Államoknak az élő patás állatok az Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékébe történő felvétele, a „POR-X” állat-egészségügyi bizonyítványminta és a hólyagos szájgyulladás vizsgálati módszerei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 103/2013/EU (2013. február 4.) végrehajtási rendelete a 786/2007/EK rendeletnek az endo-1,4-béta mannanáz EC 3.2.1.78 (Hemicell) készítményre megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 104/2013/EU (2013. február 4.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek az utasok és az utasoktól különböző személyek robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes használatával történő átvizsgálása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 105/2013/EU (2013. február 4.) végrehajtási rendelete a 371/2011/EU végrehajtási rendeletnek a dimetilglicin-nátriumsóra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 106/2013/EU (2013. február 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/74/EU (2013. január 23.) iránymutatása az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/2)
2013. január 30. 56. évfolyam, C 28
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 28/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 28/02 20/2012. sz. különjelentés: „A települési hulladékgazdálkodási infrastrukturális projekteket finanszírozó strukturális intézkedések eredményesen segítik-e a tagállamokat az uniós hulladékgazdálkodási politika céljainak elérésében?”
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2013/C 28/03 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a(z) …/…/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi módosított rendeletjavaslatról (átdolgozás)
2013/C 28/04 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a megbízható elektronikus szolgáltatásokról szóló rendelet) vonatkozó bizottsági javaslatról
2013/C 28/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 28/06 Értesítés egyes kiegyenlítő intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 28/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)
 

Helyesbítések

2013/C 28/08 Helyesbítés az Európai Rendőrségi Hivatal 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt című jelentéséhez (HL C 388., 2012.12.15.)
2013. január 31. 56. évfolyam, C 29
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 29/01 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2013/C 29/02 A Nord-Trøndelag megyei tanács közvetlen odaítélésről szóló értesítésének közzététele a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 29/03 Pályázati felhívás a közös európai metrológiai kutatási programhoz (EMKP) kapcsolódó munkaprogram alapján
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 29/04 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 29/05 A Bíróság ítélete (2012. augusztus 17.) az E-12/11. számú – Asker Brygge AS kontra EFTA Felügyeleti Hatóság ügyben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Állami támogatás – Földterületek hatósági értékesítése – Piacgazdasági befektető elve – Opciós megállapodás – A piaci érték megállapítása szempontjából irányadó időpont)
2013/C 29/06 A Héraðsdómur Reykjavíkur 2012. szeptember 14-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz az Yngvi Harðarson kontra Askar Capital hf. ügyben (E-10/12. sz. ügy)
2013/C 29/07 A Bíróság ítélete (2012. szeptember 28.) az E-18/11. számú – Irish Bank Resolution Corporation Ltd kontra Kaupthing Bank hf. ügyben (A felügyeleti és bírósági megállapodás 34. cikke – Tanácsadó vélemény kérelmezéséről szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés – Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása – 2001/24/EK irányelv – Megfelelő értelmezés)
2013/C 29/08 A Bíróság ítélete (2012. október 3.) az E-15/11. számú – Arcade Drilling AS kontra a nyugati adózási régió által képviselt norvég állam ügyben (A letelepedés szabadsága – az EGT 31. és 34. cikke – adózás – az adókikerüléssel szembeni küzdelem elvei – arányosság)
2013/C 29/09 A Bíróság ítélete (2012. október 8.) az E-10/11. és E-11/11. számú – Hurtigruten ASA és Norvég Királyság kontra EFTA Felügyeleti Hatóság egyesített ügyekben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Állami támogatás – Tengeri közlekedés – Az EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése – Az EGT-megállapodás 59. cikkének (2) bekezdése – Általános gazdasági érdekű szolgáltatások – Közszolgáltatásért járó kompenzáció – Túlkompenzáció – A gondos ügyintézés elve – Jogbiztonság – Indokolási kötelezettség)
2013. január 31. 56. évfolyam, C 29A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 29 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/248/13 – Igazgatási tisztviselő (AD 6) az építőipari szektorban
2013. január 31. 56. évfolyam, C 29E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. november 19–22-i ülések

2013/C 29 E/01 2012. november 19-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 29 E/02 2012. november 20-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 29 E/03 2012. november 21-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 29 E/04 2012. november 22-i ülés jegyzőkönyve
2013. február 1. 56. évfolyam, C 30
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Tanács

2013/C 30/01 Az ellenőrzött anyagminták átadásáról szóló 2001/419/IB tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti kapcsolattartó pontok jegyzéke
 

Európai Bizottság

2013/C 30/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)
2013/C 30/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH)
2013/C 30/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 30/05 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. november 27.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról, valamint az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2012/96)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 30/06 A Tanács határozata (2013. január 28.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
2013/C 30/07 A Tanács határozata (2013. január 28.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 30/08 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 30/09 A Bizottság végrehajtási határozata (2013. január 30.) a ragadós száj- és körömfájást okozó vírus antigénjeinek vásárlásáról és tárolásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Beruházási Bank

2013/C 30/10 Egyetemikutatás-támogatási intézkedés: a Választási Bizottság 2012. évi EIBURS-döntései
2013. február 2. 56. évfolyam, C 31
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 31/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 31/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 31/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6671 – LBO France/Aviapartner)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 31/04 Értesítés azon személyek számára, akikre a 2013/72/KKBP tanácsi határozat által módosított 2011/72/KKBP tanácsi határozat, valamint a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU tanácsi rendelet szerinti intézkedések vonatkoznak
 

Európai Bizottság

2013/C 31/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2013. február 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 31/06 Értesítés Dánia kormánya részéről a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK tanácsi irányelv alapján
2013/C 31/07 Értesítés a Litván Köztársaság részéről a 2009/119/EK tanácsi irányelv alapján
2013/C 31/08 A Bizottság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség
2013/C 31/09 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 31/10 Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)
2013/C 31/11 Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)
2013/C 31/12 Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)
2013/C 31/13 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 31/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6753 – Orkla/Rieber & Søn)
2013. február 2. 56. évfolyam, C 32
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 32/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 26., 2013.1.26.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 32/02 C-476/12. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2012 október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Österreichischer Gewerkschaftsbund kontra Verband Österreichischer Banken und Bankiers
2013/C 32/03 C-479/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. Grautzch Großhandel GmbH & Co. KG kontra Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
2013/C 32/04 C-495/12. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
2013/C 32/05 C-509/12. sz. ügy: A Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) által 2012. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — IPTM-Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos kontra Navileme-Consultadoria Náutica, Lda, Nautizende — Consultadoria Náutica, Lda
2013/C 32/06 C-522/12. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2012. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tevfik Isbir kontra DB Services GmbH
2013/C 32/07 C-523/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Olaszország) által 2012. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dirextra Alta Formazione S.r.l. kontra Regione Puglia
2013/C 32/08 C-531/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-168/10. és T-572/10. sz., Európai Bizottság kontra SEMEA és Commune de Millau egyesített ügyekben 2012. szeptember 19-én hozott ítélete ellen a Commune de Millau és a Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) által 2012. november 23-án benyújtott fellebbezés
2013/C 32/09 C-533/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-565/08. sz., Corsica Ferries France SAS kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 11-én hozott ítélete ellen a Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA által 2012. november 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 32/10 C-536/12. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-565/08. sz., Corsica Ferries France SAS kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 11-én hozott ítélete ellen a Francia Köztársaság által 2012. november 26-án benyújtott fellebbezés
2013/C 32/11 C-545/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság
2013/C 32/12 C-550/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-160/10. sz., J kontra Európai Parlament ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen J által 2012. december 3-án benyújtott fellebbezés
2013/C 32/13 C-552/12. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-215/10. sz., Görög Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2012. október 4-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2012. december 3-án benyújtott fellebbezés
2013/C 32/14 C-553/12. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-169/08. sz., DEI kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 20-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2012. november 30-án benyújtott fellebbezés
2013/C 32/15 C-554/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-421/09. sz., DEI kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 20-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2012. november 30-án benyújtott fellebbezés
2013/C 32/16 C-555/12. sz. ügy: Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Claudio Loreti és társai kontra Comune di Zagarolo
2013/C 32/17 C-558/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-278/10. sz., Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2012. szeptember 21-én hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) által 2012. december 4-én benyújtott fellebbezés
2013/C 32/18 C-559/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-154/10. sz., Franciaország kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a Francia Köztársaság által 2012. december 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 32/19 C-576/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-465/09. sz., Ivan Jurašinović kontra Tanács ügyben 2012. október 3-án hozott ítélete ellen Ivan Jurašinović által 2012. december 10-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 32/20 T-457/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra EÉBH (Közbeszerzés — Közbeszerzési eljárás — Információtechnológiai konzultációs asszisztencia szolgáltatásnyújtás — Az ajánlat elutasítása és a szerződés másik ajánlattevőnek odaítélése — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Kiválasztási szempontok — Értékelési szempontok — A dokumentációban megállapított értékelési szempontok tiszteletben tartása — Nyilvánvaló értékelési hiba)
2013/C 32/21 T-332/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i ítélete — Electrabel kontra Bizottság („Verseny — Összefonódások — Az összefonódás megvalósítása miatt bírságot kiszabó határozat — Az összefonódás felfüggesztésére vonatkozó kötelezettség — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — Elévülés — A bírság összege”)
2013/C 32/22 T-352/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i ítélete — Novácke chemické závody kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Bírságok — Indokolási kötelezettség — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Fizetési képesség”)
2013/C 32/23 T-392/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i ítélete — 1. garantovaná kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kalcium-karbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A forgalom 10 %-ának megfelelő felső korlát — Releváns forgalom — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Arányosság — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Fizetési képesség”)
2013/C 32/24 T-400/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i ítélete — Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Bírságok — A bűncselekmények és büntetések törvényességének elve — Egyenlő bánásmód — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Arányosság — Fizetési képesség”)
2013/C 32/25 T-410/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i ítélete — Almamet kontra b („Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Védelemhez való jog — A Bizottság helyszíni vizsgálati jogköre — Egységes és folyamatos jogsértés — Bírságok — Együttműködés a közigazgatási eljárás során — Arányosság — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)
2013/C 32/26 T-78/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 4-i végzése — Lenz kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — „Heilpratiker” által nyújtott ápolás költségeinek megtérítése — Indokolási kötelezettség — A tények elferdítése)
2013/C 32/27 T-390/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Evonik Industries kontra OHIM — Bornemann (EVONIK) („Közösségi védjegy — Felszólalás — Felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2013/C 32/28 T-664/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i végzése — Spa Monopole kontra OHIM — Royal Mediterranea (THAI SPA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A védjegybejelentésben megjelölt szolgáltatások jegyzékének korlátozása — Okafogyottság”)
2013/C 32/29 T-492/12. sz. ügy: 2012. november 12-én benyújtott kereset — von Storch és társai kontra EKB
2013/C 32/30 T-507/12. sz. ügy: 2012. november 20-án benyújtott kereset — Szlovénia kontra Bizottság
2013/C 32/31 T-516/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — Ted-Invest kontra OHIM — Scandia Down (sensi scandia)
2013/C 32/32 T-517/12. sz. ügy: 2012. november 23-án benyújtott kereset — Alro kontra Bizottság
2013/C 32/33 T-518/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — Spirlea kontra Bizottság
2013/C 32/34 T-520/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — Pågen Trademark kontra OHIM (gifflar)
2013/C 32/35 T-522/12. sz. ügy: 2012. november 30-án benyújtott kereset — Alfa-Beta Vassilopoulos kontra OHIM — Henkel (AB terra Leaf)
2013/C 32/36 T-523/12. sz. ügy: 2012. november 30-án benyújtott kereset — Rani Refreshments kontra OHIM — Global-Invest Bartosz Turek (Sani)
2013/C 32/37 T-524/12. sz. ügy: 2012. december 3-án benyújtott kereset — Recaro kontra OHIM — Certino Mode (RECARO)
2013/C 32/38 T-526/12. sz. ügy: 2012. december 5-én benyújtott kereset — AXA Versicherung kontra Bizottság
2013/C 32/39 T-534/12. sz. ügy: 2012. december 8-án benyújtott kereset — Still kontra OHIM (Fleet Data Services)
2013/C 32/40 T-535/12. sz. ügy: 2012. december 8-án benyújtott kereset — Still kontra OHIM (Truck Data Services)
2013/C 32/41 T-366/00. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i végzése — Scott kontra Bizottság
2013/C 32/42 T-258/04. RENV. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. december 6-i végzése — Lengyelország kontra Bizottság
2013/C 32/43 T-370/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 4-i végzése — Rubinetterie Flero kontra Bizottság
2013/C 32/44 T-560/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 10-i végzése — Kronofrance és Kronoply kontra Bizottság
2013/C 32/45 T-35/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Icelandic Group UK kontra Bizottság
2013/C 32/46 T-85/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Lilleborg kontra OHIM — Hardford Sweden (Pierre Robert)
2013/C 32/47 T-86/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Robert Group kontra OHIM — Hardford Sweden (Pierre Robert)
2013/C 32/48 T-210/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 10-i végzése — Viasat Broadcasting UK kontra Bizottság
2013/C 32/49 T-325/12. és T-332/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. december 6-i végzése — Hollandia és ING Groep kontra Bizottság
2013/C 32/50 T-333/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 5-i végzése — Soltau kontra Bizottság
2013. február 5. 56. évfolyam, C 33
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 33/01 A Bizottság közleménye a 891/2009/EK rendelet keretében származási bizonyítványok kibocsátására feljogosított hatóságról
2013/C 33/02 A Bizottság közleménye az Unió által a sertéshúságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. április 1-jétől2013. június 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2013/C 33/03 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 33/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 33/05 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 33/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. február 5. 56. évfolyam, C 33A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 33 A/01 Versenypolitikai Főigazgatóság (COMP) – Pályázati felhívás vezető versenypolitikai közgazdászi állás betöltésére (AD 14-es besorolási fokozat) – Ideiglenes megbízás az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében – COM/2013/10334
2013. február 5. 56. évfolyam, C 33E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. július 5–7-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 291 E, 2011.10.4.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. július 5., kedd

2013/C 33 E/01 Egyetemes szolgáltatás és a „112” segélyhívó szám
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívószámról (2010/2274(INI)
2013/C 33 E/02 Egy hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piac
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról (2010/2109(INI))
2013/C 33 E/03 A felülvizsgált magyar alkotmány
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása a felülvizsgált magyar Alaptörvényről
2013/C 33 E/04 A kohéziós politikáról és a 2013 utáni időszak kohéziós politikai stratégiájáról szóló 5. jelentés
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról (2011/2035(INI))
2013/C 33 E/05 A fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetési támogatás
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása a fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetési támogatás jövőjéről (2010/2300(INI))
2013/C 33 E/06 Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása a 2020-ig tartó időszakban és azt követően érvényesülő energiainfrastruktúra-prioritásokról (2011/2034(INI))
2013/C 33 E/07 Általános érdekű szociális szolgáltatások
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről (2009/2222(INI))
2013/C 33 E/08 Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tételéről (2011/2047(INI))
 

2011. július 6., szerda

2013/C 33 E/09 A széles sávú hozzáférésről Európában
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a széles sávú hozzáférésről Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe (2010/2304(INI))
2013/C 33 E/10 A személyes adatok Európai Unión belüli védelme
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (2011/2025(INI))
2013/C 33 E/11 A Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítése
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a Bizottság 2012. évi munkaprogramjáról
2013/C 33 E/12 A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azzal kapcsolatos takarmány- és élelmiszerellenőrzésekről szóló jogszabályok
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azokkal kapcsolatos takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésekről szóló uniós jogszabályokról – végrehajtás és kitekintés (2010/2249(INI))
2013/C 33 E/13 A légi közlekedés védelme
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a légi közlekedés védelméről, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre (2010/2154(INI))
2013/C 33 E/14 A nők és a vállalkozásvezetés
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a nőkről és a vállalkozásvezetésről a nőkről és a vállalkozásvezetésről (2010/2115(INI))
2013/C 33 E/15 Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések
Az Európai Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (2010/2242(INI))
 

2011. július 7., csütörtök

2013/C 33 E/16 A Szíriában, Jemenben és Bahreinben kialakult helyzet az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása a szíriai, jemeni és bahreini helyzetről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében
2013/C 33 E/17 A demokratizálódást támogató uniós külpolitika
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról (2011/2032(INI))
2013/C 33 E/18 Felkészülés az orosz állami duma 2011. decemberi megválasztására
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása az Orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről
2013/C 33 E/19 A schengeni rendszer változásai
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása a schengeni szabályok módosításáról
2013/C 33 E/20 A Lisszaboni Szerződésnek a KKBP/KBVP területén megvalósuló parlamenti együttműködésről szóló 1. számú jegyzőkönyve 9. és 10. cikke végrehajtásának európai parlamenti megközelítése
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása az Európai Parlament Lisszaboni Szerződés 1. Jegyzőkönyve 9. és 10. cikkének a KKBP/KBVP területén gyakorolt parlamenti együttműködés tekintetében történő végrehajtására vonatkozó megközelítéséről
2013/C 33 E/21 Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról
2013/C 33 E/22 Az aknamentesítés
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása az aknamentesítés terén történő előrehaladásról (2011/2007(INI))
2013/C 33 E/23 Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságról és a Dél-Kivu tartományban elkövetett tömeges nemi erőszakról
2013/C 33 E/24 Indonézia és a kisebbségek elleni támadások
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása Indonéziáról és a kisebbségek elleni támadásokról
2013/C 33 E/25 India, és különösen Davinder Pal Singh halálos ítélete
Az Európai Parlament 2011. július 7-i állásfoglalása Indiáról, különösen Davinder Pal Singh halálos ítéletéről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. július 5., kedd

2013/C 33 E/26 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Dánia - Odense Steel Shipyard
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0251 – C7-0114/2011 – 2011/2093(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 33 E/27 Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele – 2010. évi áradások Szlovéniában, Horvátországban és a Cseh Köztársaságban
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0155 – C7-0081/2011 – 2011/2060(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 33 E/28 2/2011. sz. költségvetés-módosítási tervezet: árvizek 2010-ben Szlovéniában, Horvátországban és a Cseh Köztársaságban
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 2//2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (10522/2011 – C7-0137/2011 – 2011/2065(BUD))
2013/C 33 E/29 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Dánia - Entreprise LM Glasfiber
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0258 – C7-0112/2011 – 2011/2092(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 33 E/30 A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében a nagyléptékű információs rendszerek operatív irányításáért felelős ügynökség
Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló módosított európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))
P7_TC1-COD(2009)0089
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
2013/C 33 E/31 Az „octroi de mer” elnevezésű adó vonatkozásában adómentességre vagy adókedvezményre jogosult termékek
Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a 2004/162/EK határozatnak az „octroi de mer” elnevezésű adó vonatkozásában adómentességre vagy adókedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))
2013/C 33 E/32 A 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2010-es költségvetési évből fennmaradó többlet
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (11630/2011 – C7-0166/2011 – 2011/2075(BUD))
2013/C 33 E/33 A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazása
Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))
P7_TC1-COD(2011)0001
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 33 E/34 OTC származékos ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak
Az Európai Parlament 2011. július 5-én elfogadott módosításai a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))
2013/C 33 E/35 A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete
Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))
P7_TC1-COD(2010)0232
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a 98/78/EK, a 2002/87/EK a 2006/48/EK és az 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS MELLÉKLETE
2013/C 33 E/36 Shortolás és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusai
A Az Európai Parlament 2011. július 5-én elfogadott módosításai a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))
2013/C 33 E/37 Befektetőkártalanítási rendszerek
Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))
P7_TC1-COD(2010)0199
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK irányelv módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 33 E/38 A tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség
Az Európai Parlament 2011. július 5-i jogalkotási állásfoglalása a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
P7_TC1-COD(2010)0208
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 5-én került elfogadásra a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2011. július 6., szerda

2013/C 33 E/39 A külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listája, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározása
Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))
P7_TC1-COD(2010)0325
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. július 6-án került elfogadásra a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló …/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
2013/C 33 E/40 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása
Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK rendelet módosításáról és a 87/250/EGK, a 90/496/EGK, az 1999/10/EK, a 2000/13/EK, a 2002/67/EK, a 2008/5/EK irányelv és a 608/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))
P7_TC2-COD(2008)0028
Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. július 6-án került elfogadásra a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 33 E/41 A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közúti közlekedési jogsértésekről szóló információk határokon átnyúló megosztása
Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))
P7_TC2-COD(2008)0062
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2011. július 6-án került elfogadásra a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 33 E/42 Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra
Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))
 

2011. július 7., csütörtök

2013/C 33 E/43 Az aktív időskor európai éve (2012)
Az Európai Parlament 2011. július 7-i jogalkotási állásfoglalása az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))
P7_TC1-COD(2010)0242
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. július 7-én került elfogadásra az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről (2012) szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
MELLÉKLET

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!