8. évfolyam 9. szám 2013.02.26.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Népszerű Cégtár Light szolgáltatásunk már androidos alkalmazásként is elérhető

A felhasználói igények hívták életre Cégtár Light szolgáltatásunk új, okostelefonról is elérhető változatát.

Amennyiben Önnek gyorsan van szüksége alap céginformációkra, ha szeretné tudni, hogy egyáltalán létezik-e egy bizonyos cég vagy annak mi a főtevékenysége, ha egy hozzávetőleges cégméret segítené döntését, vagy ha csak ellenőrizni szeretné a cég néhány hatályos adatát, ingyenes Cégtár Light szolgáltatásunk praktikus megoldást kínál.

Androidos mobilalkalmazásunk az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás (közel 900 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyben ingyenesen kereshet bármely felhasználó. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését és az azonnali kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi.

Az alkalmazás mostantól ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 08. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 386
Végelszámolás 244
Hivatalból való törlés 5

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 18
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 697

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 84 db.

A héten 29557 cégnév, 7689 székhelycím és 4089 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517020 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Intézkedések a csődeljárás megindítása iránti kérelem alapján

II. rész

A bíróság a csődeljárást megszünteti, ha hivatalból tudomására jut, hogy a kérelmet hivatalból el kellett volna utasítania. Nem szüntethető meg az eljárás, ha a hiánypótlási kötelezettség megsértése miatt kellett volna elutasítani a kérelmet (Cstv. 9. § (9) bekezdés). A bíróság az adósi kérelem benyújtóját 100 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, ha a csődeljárás iránti kérelemben vagy annak mellékleteiben valótlan adatot közölt, hamis tartalmú okiratot csatolt vagy nem tett eleget a pénzforgalmi szolgáltatója irányában értesítési kötelezettségének. A bírságot kiszabó végzést az adós többségi befolyással rendelkező tagjának is meg kell küldeni, aki a bírság behajthatatlansága esetén készfizető kezesként felel (Cstv. 9. § (10) bekezdés).
Ha a csődeljárás megindítása iránti kérelmet a bíróság nem utasítja el haladéktalanul végzést hoz a csődeljárás elrendeléséről, és ezt követően annak a Cégközlönyben történő közzétételéről és az adós cégneve mellett a „cs.a.” toldat feltüntetéséről. A közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A csődeljárás elrendelésével egyidejűleg a bíróság a végzésben a felszámolók névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye (Cstv. 10. § (1) bekezdés). A közzétételre kerülő végzésnek tartalmaznia kell az adós cégnevét, székhelyét, cégjegyzék számát, adószámát, a kirendelt vagyonfelügyelő nevét, székhelyét, a bíróság megnevezését és ügyszámát, a csődeljárás kezdő időpontját, azt, hogy a végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a fizetési haladék közzétételét megelőzően vagy ezt követően esedékessé vált követelések tekintetében, a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a csődeljárás kezdő időpontját követő 30 napon, az ezt követően esedékessé váló követeléseiket pedig 8 napon belül jelentsék be az adósnak, a vagyonfelügyelőnek, a nyilvántartásba vételi díjat pedig fizessék be a vagyonfelügyelő letéti számlájára, utalást a követelés bejelentési határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire (Cstv. 10. § (2) bekezdés). A fizetési haladék az adóst a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 órájáig tart, kivéve, ha a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett és a hitelezők többsége által hozott jegyzőkönyvi határozat alapján a bíróság végzést hoz a fizetési haladék meghosszabbításáról. A végzést a Cégközlönyben közzé kell tenni. Ha a fizetési haladékot nem hosszabbítják meg, a bíróság végzéssel dönt a csődeljárás megszüntetéséről és a fizetési haladéknak a felszámolási eljárás elrendeléséig történő meghosszabbításáról (Cstv. 10. § (4) bekezdés). A csődeljárás elrendelésével egyidejűleg a bíróság az adós ellen folyamatban lévő és felfüggesztett felszámolási eljárásokat soron kívül, hivatalból megszünteti, a csődeljárás elrendelése után előterjesztett felszámolási kérelmeket pedig elutasítja (Cstv. 10. § (5) bekezdés).


2013. február 15.
 

Magyar Közlöny 26-30/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

26/2013. február 19.

 

 

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

 2013.02.20.

44/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.20.

45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.20.

46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet

Az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági szabályokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.02.20.

4/2013. (II. 19.) NGM rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól

 2013.02.20.

79/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.02.19.

80/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

81/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

82/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

83/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

84/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

85/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

86/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

87/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

88/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

89/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

90/2013. (II. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.02.19.

1064/2013. (II. 19.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.19.

1065/2013. (II. 19.) Korm. határozat

Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.19.

1066/2013. (II. 19.) Korm. határozat

Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodáshoz való csatlakozás szövegének végleges megállapításáról

 2013.02.19.

1067/2013. (II. 19.) Korm. határozat

Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések lakosságának az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatásával összefüggő feladatokról

 2013.02.19.

1068/2013. (II. 19.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget terhelő egyes költségek pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.19.

27/2013. február 20.

 

 

47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.21.

2/2013. (II. 20.) MNB rendelet

A „Magyar táncház módszer” ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2013.02.28.

5/2013. (II. 20.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2013.02.21.

9/2013. (II. 20.) VM rendelet

A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

 2013.02.21.

2/2013. (II. 20.) OGY határozat

Orbán Viktor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.02.20.

3/2013. (II. 20.) OGY határozat

Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.02.20.

4/2013. (II. 20.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.02.20.

5/2013. (II. 20.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.02.18.

24/2013. (II. 20.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízásáról

 2013.02.20.

28/2013. február 21.

 

 

2013. évi I. törvény

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

 2013.02.22.

2013. évi II. törvény

Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről

 2013.02.22.

48/2013. (II. 21.) Korm. rendelet

A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételéből eredő kiadási megtakarításai befizetésének rendjéről

 2013.02.22.

49/2013.( II. 21.) Korm. rendelet

A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet, és a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.22.

4/2013. (II. 21.) AB határozat

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. §-a alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről

 2013.02.21.

5/2013. (II. 21.) AB határozat

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (4) bekezdése egyes részeinek alkotmányellenességéről és alkalmazásának kizárásáról

 2013.02.21.

6/2013. (II. 21.) OGY határozat

A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló jelentés elfogadásáról

 2013.02.21.

7/2013. (II. 21.) OGY határozat

Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról

 2013.02.21.

1069/2013. (II. 21.) Korm. határozat

Az Európa Tanács Kulturális Útvonalakról szóló CM/Res(2010)53. számú kibővített Részleges megállapodásához történő csatlakozásról

 2013.02.21.

1070/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.21.

1071/2013. (II. 21.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról

 2013.02.21.

1072/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A KE0P-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest - Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.02.21.

1073/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A KE0P-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.02.21.

1074/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A KE0P-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosító számú („OLM - Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése” című) és a KE0P-6.3.0/2F/11-2012-0002 azonosító számú („OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című), projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2013.02.21.

1075/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A KE0P-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program Infrastruktúra Fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.02.21.

1076/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A KM0P-2.1.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 4602. j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.02.21.

1077/2013. (II. 21.) Korm. határozat

Egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történő nevesítéséről

 2013.02.21.

1078/2013. (II. 21.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.21.

25/2013. (II. 21.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.21.

29/2013. február 22.

 

 

2013. évi III. törvény

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

2013.02.23. 

6/2013. (II. 22.) NFM rendelet

A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet, valamint a légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosításáról

 2013.03.02.

1079/2013. (II. 22.) Korm. határozat

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez szükséges eszközök beszerzési feltételeinek módosításáról

 2013.02.23.

5/2013. (II. 22.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.02.22.

30/2013. február 25.    
2013. évi IV. törvény

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről

2013.02.26.

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről

2013.03.27.

51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.02.26.

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

2013.03.05.

53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2013.02.26.

1080/2013. (II. 25.) Korm. határozat

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról

2013.02.25.

1081/2013. (II. 25.) Korm. határozat

A Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2021 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

2013.02.25.

1082/2013. (II. 25.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult, továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

2013.02.25.

1083/2013. (II. 25.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti, egyes PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2013.02.25.

1084/2013. (II. 25.) Korm. határozat

Az AUDI Hungaria Motor Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2013.02.25.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. február 20. 56. évfolyam, L 47

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 139/2013/EU (2013. január 7.) végrehajtási rendelete egyes madarak Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról
A Bizottság 140/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pa de Pagès Català [OFJ])
A Bizottság 141/2013/EU (2013. február 19.) rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 142/2013/EU (2013. február 19.) végrehajtási rendelete a 2535/2001/EK rendeletnek a tejtermékek kiviteléhez szükséges bizonyítványokat kibocsátó új-zélandi szervre vonatkozó adatok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 143/2013/EU (2013. február 19.) rendelete a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek szén-dioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 144/2013/EU (2013. február 19.) végrehajtási rendelete a 606/2009/EK rendeletnek egyes borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében, valamint a 436/2009/EK rendeletnek az ezen eljárásoknak a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokba és a borágazatban vezetendő nyilvántartásokba való bejegyzése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 145/2013/EU (2013. február 19.) végrehajtási rendelete az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 146/2013/EU (2013. február 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/90/EU (2013. február 18.) végrehajtási határozata Lettországnak a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és a vaddisznók sürgősségi oltására irányuló terve jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 720. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/91/EU (2013. február 18.) végrehajtási határozata a 2008/855/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis lettországi előfordulásával összefüggő járványvédelmi intézkedésekre vonatkozóan történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 722. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/92/EU (2013. február 18.) végrehajtási határozata a Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, növény-egészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekről (az értesítés a C(2013) 789. számú dokumentummal történt)
2013. február 21. 56. évfolyam, L 48

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 154/2013/EU  (2012. december 18.) felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
A Bizottság 155/2013/EU (2012. december 18.) felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásból való részesülés odaítélésére vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról
A Bizottság 156/2013/EU (2013. február 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/6/EU (2013. február 20.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a diflubenzuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/95/EU (2013. február 19.) végrehajtási határozata difenakumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 772. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/96/EU (2013. február 19.) végrehajtási határozata difenakumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bejelentett korlátozásokról (az értesítés a C(2013) 780. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/97/EU (2013. február 19.) végrehajtási határozata a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendelet alapján az európai egészségügyi felmérésen (EHIS) alapuló statisztikák tekintetében történő statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozóan egyes tagállamok számára eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 784. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/98/EU (2013. február 19.) végrehajtási határozata az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervhez nyújtott uniós pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2013) 1035. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/99/EU (2013. február 19.) ajánlása az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 90/12/COL (2012. március 15.) határozata a Haslemoen katonai bázis belső táborában lévő egyes épületek értékesítéséről (Norvégia)
2013. február 22. 56. évfolyam, L 49

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/100/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Megállapodás az Európai Unió és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

 

RENDELETEK

A Tanács 157/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó bioetanol behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről
A Tanács 158/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről
A Bizottság 159/2013/EU (2013. február 21.) végrehajtási rendelete a nátrium-benzoátból, propionsavból és nátrium-propionátból álló készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználásának sertések, baromfi, szarvasmarha, juhok, kecskék, nyulak és lovak tekintetében történő engedélyezéséről, valamint az 1876/2006/EK rendelet és a 757/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 160/2013/EU (2013. február 21.) végrehajtási rendelete a 162/2003/EK, a 971/2008/EK, az 1118/2010/EU, a 169/2011/EU rendeletnek és a 888/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diklazuril állati takarmányban való felhasználására vonatkozó engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 161/2013/EU (2013. február 21.) végrehajtási rendelete a nátrium-hidroxidból álló készítmény macskák, kutyák és díszhalak takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről
A Bizottság 162/2013/EU (2013. február 21.) végrehajtási rendelete a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 163/2013/EU (2013. február 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 164/2013/EU (2013. február 21.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/7/EU (2013. február 21.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az alkil(C12-16)dimetil-benzil-ammónium-klorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/101/EU (2013. február 18.) határozata a Régiók Bizottsága egy francia tagjának és két francia póttagjának kinevezéséről
2013. február 22. 56. évfolyam, L 50

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 147/2013/EU (2013. február 13.) rendelete az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
2013. február 23. 56. évfolyam, L 51

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/103/EU (2011. június 16.) határozata az Európai Uniónak az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet közötti megállapodás aláírásáról és megkötéséről
 

Megállapodás az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet között az Európai Uniónak az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 165/2013/EU (2013. február 22.) végrehajtási rendelete a vajra vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2013. évre előre történő megállapításáról
A Bizottság 166/2013/EU (2013. február 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/104/EU (2013. február 21.) végrehajtási határozata a 2007/777/EK határozatnak a biltong/jerky és a pasztőrözött húskészítmények Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzékében a Brazíliára vonatkozó bejegyzés vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 899. számú dokumentummal történt)
 

IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

A Bizottság 2013/105/EK (2009. október 9.) ajánlása az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) az energiahatékony és kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében történő alkalmazásáról
2013. február 23. 56. évfolyam, L 52

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 148/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 149/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 150/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 151/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 152/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 153/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
2013. február 26. 56. évfolyam, L 53

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 169/2013/EU (2013. február 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Madagaszkári Köztársasággal folytatott konzultáció lezárásáról szóló, 2010/371/EU határozat alkalmazási időszakának meghosszabbításáról szóló, 2012. december 3-i 2012/749/EU tanácsi határozathoz (  HL L 333., 2012.12.5.)
2013. február 26. 56. évfolyam, L 54

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/93/EU (2011. április 14.) határozata a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezménynek az Európai Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2013/94/EU (2012. március 26.) határozata a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény megkötéséről
 

Regionális egyezmény a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

2013. február 20. 56. évfolyam, C 49
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 49/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 49/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 49/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 49/04 Értesítés a 2013/89/KKBP határozattal módosított, a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP tanácsi határozatban és a 314/2004/EK tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 49/05 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 49/06 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis du Sénonais” – iránti kérelmekről)
2013/C 49/07 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis d'Auvernaux” – iránti kérelemről)
2013/C 49/08 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis d’Appoigny” – iránti kérelmekről)
2013/C 49/09 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de Chambrey” – iránti kérelmekről)
2013/C 49/10 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de Chaumes-en-Brie” – iránti kérelemről)
2013/C 49/11 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedélyek – az ún. „Permis de Tartas” és „Permis d’Éauze” – iránti kérelmekről)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 49/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6864 – DSE/INCJ/Solar Ventures/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 49/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6834 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Brookgate)
2013/C 49/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6832 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Ainscough)
2013. február 21. 56. évfolyam, C 50
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 50/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 50/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 50/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 50/04 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 50/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 50/06 Átvételi elismervény a CHAP/2012/03180 sz. panasz ügyében
2013. február 21. 56. évfolyam, C 50A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 50 A/01 Tartaléklista – Nyílt versenyvizsga EPSO/AD/210/11 – Magyar nyelvű (HU) jogász-nyelvész (AD 7)
2013. február 22. 56. évfolyam, C 51
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 51/01 A Bizottság véleménye (2013. február 20.) a Litvániában, az ignalinai atomerőmű területén található, szilárd hulladék kezelésére és tárolására szolgáló létesítményből származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 51/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6810 – E.ON/Sabanci/Enerjisa)
2013/C 51/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6798 – CDC/BULL/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 51/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 51/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. október 28.) a COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez ügyben hozott határozat 73. és 84. kötelezettségvállalásának módosításáról (Ügyszám COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (az értesítés a C(2011) 7572. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 51/06 Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (  HL C 247., 2006.10.13., 1. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 5. o.;  HL C 192., 2007.8.18., 11. o.;  HL C 271., 2007.11.14., 14. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 31. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 14. o.;  HL C 207., 2008.8.14., 12. o.;  HL C 331., 2008.12.21., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 5. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 15. o.;  HL C 198., 2009.8.22., 9. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 2. o.;  HL C 298., 2009.12.8., 15. o.;  HL C 308., 2009.12.18., 20. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 5. o.;  HL C 82., 2010.3.30., 26. o.;  HL C 103., 2010.4.22., 8. o.;  HL C 108., 2011.4.7., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 5. o.;  HL C 201., 2011.7.8., 1. o.;  HL C 216., 2011.7.22., 26. o.;  HL C 283., 2011.9.27., 7. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 5. o.;  HL C 214., 2012.7.20., 7. o.;  HL C 298., 2012.10.4., 4. o.)
2013/C 51/07 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22, 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.)
2013/C 51/08 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis des Deux Ormes” – iránti kérelemről)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

2013/C 51/09 Pályázati felhívás a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának tudományos bizottságában való tagságra
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 51/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6827 – Honeywell/Intermec)
2013/C 51/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6877 – Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 22. 56. évfolyam, C 51E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. szeptember 13–15-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 7 E, 2012.1.10.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. szeptember 13., kedd

2013/C 51 E/01 A könyvvizsgálati politika
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a könyvvizsgálati politikáról: a válság tanulságai (2011/2037(INI))
2013/C 51 E/02 A nyugdíjkorhatárhoz közeledő nők helyzete
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a nyugdíjkorhatárhoz közelítő nők helyzetéről (2011/2091(INI))
2013/C 51 E/03 A közvetítésre irányuló irányelv tagállami végrehajtása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a közvetítésről szóló irányelv tagállamok általi végrehajtásáról, a közvetítésre gyakorolt hatásáról és a bíróságok hozzáállásáról (2011/2026(INI))
2013/C 51 E/04 Hatékony európai nyersanyag-politikai stratégia
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról (2011/2056(INI))
2013/C 51 E/05 A fekete-tengeri halászati gazdálkodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a jelenlegi és jövőbeli fekete-tengeri halászati gazdálkodásról (2010/2113(INI))
2013/C 51 E/06 A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezelése
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről (2011/2072(INI))
2013/C 51 E/07 A női vállalkozókról a kis- és középvállalkozások világában
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i állásfoglalása női vállalkozókról a kis- és középvállalkozások világában (2010/2275(INI))
 

2011. szeptember 14., szerda

2013/C 51 E/08 Éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló huszonhetedik éves jelentésről (2009) (2011/2027(INI))
2013/C 51 E/09 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (2009–2010)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 104. cikkének (7) bekezdése) a 2009–2010. évben (2010/2294(INI))
2013/C 51 E/10 A jelenleg zajló dohai tárgyalások
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása a dohai fejlesztési menetrendről szóló tárgyalások jelenlegi helyzetéről
2013/C 51 E/11 A jogalkotás minőségének javítása, szubszidiaritás és arányosság, intelligens szabályozás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az intelligens szabályozásról (2011/2029(INI))
2013/C 51 E/12 A Petíciós Bizottság 2010. évi tevékenysége
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása a Petíciós Bizottság 2010. évi tevékenységéről (2010/2295(INI))
2013/C 51 E/13 Az Unió hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája
Az Európai Parlament 2011. szeptember14-i állásfoglalása az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról
2013/C 51 E/14 A szén-dioxid-mentes, éghajlatot befolyásoló emberi eredetű kibocsátásokkal kapcsolatos átfogó megközelítés
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása a nem CO
2 által okozott, éghajlatváltozással kapcsolatos emberi eredetű kibocsátásokra vonatkozó átfogó megközelítésről
 

2011. szeptember 15., csütörtök

2013/C 51 E/15 Ajánlás a Tanács és a Bizottság számára az EU és Moldova közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásai az EU és a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz (2011/2079(INI))
2013/C 51 E/16 A Líbiában kialakult helyzet
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása a líbiai helyzetről
2013/C 51 E/17 A szíriai helyzet
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása a szíriai helyzetről
2013/C 51 E/18 A korrupcióellenes jogszabályok és a valóság közötti szakadék megszüntetése
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása az EU korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről
2013/C 51 E/19 Éhínség Kelet-Afrikában
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása a kelet-afrikai éhínségről
2013/C 51 E/20 Az EU álláspontja és kötelezettségvállalása a nem fertőző betegségek megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló magas szintű ENSZ-találkozóra vonatkozóan
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Unió a nem fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése tárgyában megtartandó, magas szintű ENSZ-találkozóra vonatkozó álláspontjáról és kötelezettségvállalásáról
2013/C 51 E/21 Az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára vonatkozó uniós politikai megközelítés
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása az ITU 2012. évi rádió-távközlési világkonferenciájára (WRC-12) vonatkozó európai uniós politikai megközelítésről
2013/C 51 E/22 Fehéroroszország: Alesz Bjalacki, emberi jogi aktivista letartóztatása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása Fehéroroszországról: Alesz Bjaljacki emberi jogvédő letartóztatásáról
2013/C 51 E/23 Szudán: a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban kialakult helyzet
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása Szudánról: a Dél-Kordofánban kialakult helyzet, és a Kék-Nílus államban kitört harcok
2013/C 51 E/24 Eritrea: Dawit Isaak ügye
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i állásfoglalása Eritreáról Dawit Isaak ügye kapcsán
2013/C 51 E/25 Az epilepsziáról
Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-i nyilatkozata az epilepsziáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. szeptember 13., kedd

2013/C 51 E/26 Hans-Peter Martin parlamenti képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i határozata a Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2011/2104(IMM))
2013/C 51 E/27 Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás, koordinátorok ülése és független képviselők tájékoztatása (az eljárási szabályzat 51. és 192. cikkének értelmezése)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i határozata a közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásról, a koordinátorok üléséről és a független képviselők tájékoztatásáról (az eljárási szabályzat 51. és 192. cikkének értelmezése)
 

2011. szeptember 14., szerda

2013/C 51 E/28 Az eljárási szabályzat módosítása a biztosjelöltek meghallgatása tekintetében
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i határozata a Parlament eljárási szabályzata 106. és 192. cikkének, valamint XVII. mellékletének módosításáról (2010/2231(REG))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. szeptember 13., kedd

2013/C 51 E/29 Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))
P7_TC1-COD(2010)0039
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló 2007/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 51 E/30 A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))
P7_TC1-COD(2010)0262
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 51 E/31 A közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása egyes, a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
P7_TC1-COD(2010)0368
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra egyes, a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 51 E/32 Egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezése
Az Európai Parlament 2011. szeptember13-i jogalkotási állásfoglalása az egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))
P7_TC1-COD(2010)0369
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről a közös kereskedelempolitika területén szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 51 E/33 A 429/73/EGK és a 215/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezése
Az Európai Parlament 2011. szeptember13-i jogalkotási állásfoglalása az 1059/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó és Törökországból származó egyes árucikkeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó különös rendelkezések megállapításáról szóló 429/73/EGK rendelet és az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában az 1995. évre közösségi vámkontingensek formájában történő egyes engedmények megállapításáról szóló 1416/95/EK rendeletben meghatározott intézkedések 2000. évre történő megújításáról szóló 215/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))
P7_TC1-COD(2010)0367
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra az 1059/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó és Törökországból származó egyes árucikkeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó különös rendelkezések megállapításáról szóló 429/73/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 51 E/34 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))
P7_TC1-COD(2011)0080
Az Európai Parlament álláspontja, amely elsх olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/…./EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
2013/C 51 E/35 A Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))
P7_TC1-COD(2010)0282
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011.szeptember 13-án került elfogadásra a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés szabályairól szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
2013/C 51 E/36 Nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))
2013/C 51 E/37 Az EU és Svájc között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodást módosító megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))
2013/C 51 E/38 Az EU és Norvégia között a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))
2013/C 51 E/39 Az EK és Svájc között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjesztése Liechtensteinre
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodást módosító, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))
2013/C 51 E/40 A Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezmény
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))
2013/C 51 E/41 Az EU és Brazília közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))
2013/C 51 E/42 Az EU és Izland, valamint Norvégia közötti, az EU tagállamai és Izland, valamint Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))
2013/C 51 E/43 Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))
2013/C 51 E/44 A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációja
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
P7_TC1-COD(2010)0372
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 13-án került elfogadásra a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 51 E/45 Hivatalosan támogatott exporthitelek
Az Európai Parlament 2011. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
P7_TC1-COD(2006)0167
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011.szeptember 13-án került elfogadásra a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2011. szeptember 14., szerda

2013/C 51 E/46 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az osztrák AT/AT&S
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria EGF/2010/008 AT/AT&S referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/47 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az osztrák AT/Steiermark és Niederösterreich
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria EGF/2010/007 AT/Steiermark and Niederösterreich referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/48 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: technikai segítségnyújtás a Bizottság kezedeményezésére
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (az EGF/2011/000 TA 2011 kérelem - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/49 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Hollandia 18. ágazatot érintő, EGF/2010/029 NL/ Zuid-Holland és Utrecht referenciaszámú kérelme
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland és Utrecht” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/50 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Hollandia 18. ágazatot érintő, EGF/2010/027 NL/ Noord-Brabant referenciaszámú kérelme
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/51 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Hollandia 18. ágazatot érintő, EGF/2010/028 NL/Overijssel referenciaszámú kérelme
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2010/028 NL/Overijssel” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0387 – C7-0174/2011 – 2011/2138(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/52 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Hollandia 18. ágazatot érintő, EGF/2010/030 NL/ Noord-Holland és Flevoland referenciaszámú kérelme
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2010/030 NL/Noord-Holland és Flevoland” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 51 E/53 Az energiapiac integritása és átláthatósága
Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))
P7_TC1-COD(2010)0363
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 14-én került elfogadásra a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013. február 22. 56. évfolyam, C 52
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 52/01 Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/02 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/03 Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/04 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan (átdolgozás)
2013/C 52/05 Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/06 Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/07 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/08 A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/09 A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/10 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/11 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 52/12 Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan
2013. február 22. 56. évfolyam, C 53
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 53/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2012. október 1-jétőloktóber 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 53/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2012. november 1-jétőlnovember 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 53/03 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. január 1-jétőljanuár 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 53/04 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. január 1-jétőljanuár 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. február 23. 56. évfolyam, C 54
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 54/01 A Bizottság véleménye (2013. február 22.) a Svédországban, Nyköpingben található Studsvik R2 és R2-0 kutatóreaktorok leszereléséből származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 54/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6852 – CVC/Cerved Holding)
2013/C 54/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6823 – CD&R/B&M)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 54/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 54/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 54/06 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de Mirande” – iránti kérelemről)
2013/C 54/07 Értesítés Románia kormánya részéről a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK tanácsi irányelv alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 54/08 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
2013/C 54/09 Ajánlattételi felhívás – EACEA/07/13 – MEDIA 2007 – Fejlesztés, terjesztés, promóció és szakképzés – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – A „kereskedelmi közvetítői program” 2013
2013. február 23. 56. évfolyam, C 55
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 55/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 46., 2013.2.16.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 55/02 C-560/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 13-i végzése (a Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Az eljárási szabályzat 99. cikke — Semmilyen ésszerű kétségnek teret nem engedő válasz — Adózás — Héa — A hatodik héairányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) pontja — Az előzetesen felszámított adó levonása — Adómentes tevékenységet folytató állami vagy magán egészségügyi struktúrák — Nemzeti szabályozás, amely kizárja az adómentes tevékenységek végzéséhez beszerzett termékek vagy szolgáltatások tekintetében előzetesen felszámított adó levonását — Levonási hányad)
2013/C 55/03 C-654/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. december 13-i végzése — Transcatab SpA, in liquidazione kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A leányvállalat jogsértő magatartása anyavállalatnak való betudhatósága — Ártatlanság vélelme — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — egyenlő bánásmód elve)
2013/C 55/04 C-521/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T.C. Briels és társai kontra Minister van Infrastructuur en Milieu
2013/C 55/05 C-580/12. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-82/08. sz., Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Guardian Industries Corp. és a Guardian Europe Sàrl által 2012. december 10-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/06 C-581/12. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-370/06. sz., Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Kuwait Petroleum Corp., a Kuwait Petroleum International Ltd, a Kuwait Petroleum (Nederland) BV által 2012. december 11-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/07 C-583/12. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2012. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sintax Trading OÜ kontra Maksu- ja Tolliametti Põhja maksu- ja tollikeskus
2013/C 55/08 C-585/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-343/06. sz., Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Shell Petroleum NV, a The Shell Transport and Trading Company Ltd és a Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV által 2012. december 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/09 C-591/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-569/10. sz., Bimbo, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Bimbo, SA által 2012. december 10-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/10 C-593/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-204/10. sz., Lancôme parfums et beauté & Cie kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2012. október 5-én hozott ítélete ellen a Lancôme parfums et beauté & Cie által 2012. december 18-án benyújtott fellebbezés
2013/C 55/11 C-616/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-466/11. sz., Ellinika Nafpigeia AE és 2. Hoern Beteiligungs GmbH. kontra Európai Bizottság ügyben 2012. október 19-én hozott végzése ellen az Ellinika Nafpigeia AE és 2. Hoern Beteiligungs GmbH által 2012. december 31-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/12 C-7/13. sz. ügy: A Förvaltningsrätten i Stockholm (Svédország) által 2013. január 7-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skandia America Corporation USA, filial Sverige kontra Skatteverket
 

Törvényszék

2013/C 55/13 T-392/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — Strack kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmekkel, valamint a Törvényszék elé terjesztett valamely üggyel kapcsolatos dokumentumok — Dokumentumok nyilvántartása — Megsemmisítés iránti kereset — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — A hozzáférés részleges megtagadása — Az egyén magánéletének és integritásának védelmére vonatkozó kivétel — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — Indokolási kötelezettség — Szerződésen kívüli felelősség”)
2013/C 55/14 T-182/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — Aiscat kontra Bizottság („Állami támogatások — Egy autópálya-szakasz építési munkálataira és későbbi üzemeltetésére vonatkozó közvetlen koncesszió — A panasz vizsgálatát lezáró határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Kereshetőségi jog — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — A támogatás fogalma — Állami források”)
2013/C 55/15 T-54/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („ERFA — Pénzügyi hozzájárulás csökkentése — Az 1. célkitűzés (2000–2006) hatókörébe tartozó, Andalúzia régióra (Spanyolország) vonatkozó operatív programhoz nyújtott támogatás — 1260/1999/EK rendelet 39. cikke, (3) bekezdésének b) pontja — Három hónapos határidő — 93/36/EGK irányelv — Hirdetmény előzetes közzététele nélkül lefolytatott tárgyalásos eljárás”)
2013/C 55/16 T-237/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — Lidl Stiftung kontra OHIM — Lactimilk (BELLRAM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BELLRAM közösségi szóvédjegy bejelentése — RAM és Ram korábbi nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 63. cikkének (2) bekezdése, valamint 75. és 76. cikke — Határidők a felszólalási eljárásban”)
2013/C 55/17 T-413/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — Welte-Wenu kontra OHIM („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Nemzetközi kormányközi szervezet jelvényének utánzata — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének h) pontja — A Párizsi Uniós Egyezmény 6ter cikke — A törlési kérelem tartalma — Az új bizonyítékok elfogadhatósága — A 207/2009 rendelet 56. cikkének (2) bekezdése és 76. pontja — A 2868/95/EK rendelet 37. szabálya b) pontjának iv) alpontja — A fellebbezési tanács hatásköre a törlési osztály határozatának csak egy részére korlátozott fellebbezés esetén”)
2013/C 55/18 T-451/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — Gigabyte Technology kontra OHIM — Haskins (Gigabyte) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Gigabyte közösségi szóvédjegy bejelentése — A GIGABITER korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 55/19 T-544/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 16-i ítélete — Spectrum Brands (UK) kontra OHIM — Philips (STEAM GLIDE) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A STEAM GLIDE közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2013/C 55/20 T-625/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 15-i ítélete — BSH kontra OHIM (ecoDoor) („Közösségi védjegy — Az ecoDoor közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2013/C 55/21 T-205/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 18-i végzése — Németország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Keresetindítási határidő — Késedelem — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 55/22 T-228/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 17-i végzése — Barbin kontra Parlament („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A fellebbező halála — A jogosultak perbelépésének hiánya — Okafogyottság”)
2013/C 55/23 T-320/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 18-i végzése — Magyarország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Kezdet — Késedelem — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 55/24 T-274/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 7-i végzése — Alfastar Benelux kontra Tanács („Mulasztás megállapítása iránti kereset — Az ügy tárgytalanná válása — Okafogyottság — Kártérítési kereset — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2013/C 55/25 T-326/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Al Toun és Al Toun Group kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 55/26 T-512/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Front Polisario kontra Tanács
2013/C 55/27 T-529/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-51/10. sz., Bermejo Garde kontra EGSZB ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Moises Bermejo Garde által 2012. december 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/28 T-530/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-41/10. sz., Bermejo Garde kontra EGSZB ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Moises Bermejo Garde által 2012. december 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 55/29 T-539/12. sz. ügy: 2012. december 12-én benyújtott kereset — Ziegler SA kontra Bizottság
2013/C 55/30 T-542/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — Mihalcsanka kontra Tanács
2013/C 55/31 T-543/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — Grau Ferrer kontra OHIM — Rubio Ferrer (Bugui va)
2013/C 55/32 T-544/12. sz. ügy: 2012. december 14-én benyújtott kereset — Pensa Pharma kontra OHIM — Ferring és Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)
2013/C 55/33 T-546/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — Pensa Pharma kontra OHIM — Ferring és Farmaceutisk Lab Ferring (pensa)
2013/C 55/34 T-550/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — bachmeier kontra OHIM (oto-soft)
2013/C 55/35 T-551/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — Coppenrath-Verlag kontra OHIM — Sembella (Rebella)
2013/C 55/36 T-553/12. sz. ügy: 2012. december 24-én benyújtott kereset — Bateaux mouches kontra OHIM (BATEAUX-MOUCHES)
2013/C 55/37 T-563/12. sz. ügy: 2012. december 26-án benyújtott kereset — Central Bank of Iran kontra Tanács
2013/C 55/38 T-564/12. sz. ügy: 2012. december 26-án benyújtott kereset — Ministry of Energy of Iran kontra Tanács
2013/C 55/39 T-565/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — National Iranian Tanker Company kontra Tanács
2013/C 55/40 T-574/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — PAN Europe és Stichting Natuur en Milieu kontra Bizottság
2013/C 55/41 T-575/12. sz. ügy: 2012. december 28-án benyújtott kereset — Pyrox kontra OHIM — Köb Holzheizsysteme (PYROX)
2013/C 55/42 T-5/13. sz. ügy: 2013. január 9-én benyújtott kereset — Iran Liquefied Natural Gas kontra Tanács
2013/C 55/43 T-11/13. sz. ügy: 2013. január 9-én benyújtott kereset — Tegometall International kontra OHIM — Irega (MEGO)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 55/44 F-147/12. sz. ügy: 2012. december 3-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 55/45 F-151/12. sz. ügy: 2012. december 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 55/46 F-153/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 55/47 F-161/12. sz. ügy: 2012. december 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra ECDC
2013. február 26. 56. évfolyam, C 56
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 56/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 56/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 56/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 56/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 56/05 Értesítés az Elefántcsontparttal szemben hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos 2010/656/KKBP tanácsi határozatban és 560/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 56/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 56/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 56/08 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.;  HL C 11., 2012.1.13., 13. o.;  HL C 72., 2012.3.10., 44. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 8. o. és  HL C 298., 2012.10.4., 3. o.)
2013/C 56/09 Felszámolási eljárás – Határozat az AIM Általános Biztosító Zrt. felszámolási eljárásának megindításáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján)
2013/C 56/10 Felszámolási eljárás – Határozat felszámolási eljárás megindításáról a Hill Insurance Company Limited ellen (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 56/11 Pályázati felhívás a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló Artemis Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 56/12 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Németország (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.33152 (11/C) (korábbi 11/N) sz. állami támogatás – nagyberuházási projekt – Németország – Linamar Powertrain GmbH
2013/C 56/13 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Németország (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.32169 (11/C) (korábbi 10/N) számú állami támogatás – nagyberuházási projekt – Németország – Volkswagen Sachsen GmbH
2013/C 56/14 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Magyarország (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.27913 (C 31/09.) (korábbi N 113/09.) számú állami támogatás – nagyberuházási projekt – Magyarország – támogatás az Audi Hungaria Motor Kft. javára
2013/C 56/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6722 – FrieslandCampina/Zijerveld & Veldhuyzen and Den Hollander)
2013/C 56/16 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6360 – Nynas/Harburg Refinery Assets)
2013/C 56/17 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6643 – Uniqa/Dekra/Dekra-Expert) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 26. 56. évfolyam, C 56E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. szeptember 27–29-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 22 E, 2012.1.27.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. szeptember 27., kedd

2013/C 56 E/01 Európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a „Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé” című zöld könyvről (2011/2107(INI))
2013/C 56 E/02 Az Európai Iskolák rendszere
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása az Európai Iskolák rendszeréről (2011/2036(INI))
2013/C 56 E/03 Az EU jövőbeli kohéziós politikája
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve (2010/2305(INI))
2013/C 56 E/04 A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése: a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepe
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása „A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé: a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás szerepe” (2011/2023(INI))
2013/C 56 E/05 Az európai turizmus
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása Európáról, a világ első számú idegenforgalmi célpontjáról – az európai turizmus új politikai keretéről (2010/2206(INI))
2013/C 56 E/06 Európai közúti közlekedésbiztonság
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a 2011 és 2020 közötti európai közúti közlekedésbiztonságról (2010/2235(INI))
2013/C 56 E/07 A fejlődő országokban található gátrendszerek megerősítésének finanszírozása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a fejlődő országokban található gátrendszerek megerősítésének finanszírozásáról (2010/2270(INI))
2013/C 56 E/08 A fejlődő országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a fejlődő országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség európai uniós szakpolitikai keretéről (2010/2100(INI))
2013/C 56 E/09 A Tanács ülésein készült jegyzőkönyvekbe felvett egyoldalú nyilatkozatok
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása a Tanács ülésein készült jegyzőkönyvekbe felvett egyoldalú nyilatkozatokról (2011/2090(INI))
2013/C 56 E/10 Új európai kereskedelmi politika az Európa 2020 stratégia keretében
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i állásfoglalása az EURÓPA 2020 stratégia keretében kialakítandó új európai kereskedelempolitikáról (2010/2152(INI))
2013/C 56 E/11 Az Erasmus és Leonardo da Vinci programoknak az euromediterrán térségben
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i nyilatkozata az Erasmus és Leonardo da Vinci programoknak az euromediterrán térségben történő kialakításáról
 

2011. szeptember 28., szerda

2013/C 56 E/12 A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az emberi jogok, a szexuális irányultság és a nemi identitás vonatkozásában az ENSZ-ben végzett munkáról
 

2011. szeptember 29., csütörtök

2013/C 56 E/13 A palesztin helyzet
Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i állásfoglalása a palesztin helyzetről
2013/C 56 E/14 Rio+20 Föld-csúcstalálkozó
Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlődésről szóló konferenciáját (Rio+20) megelőző közös uniós álláspont kialakításáról
2013/C 56 E/15 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövője
Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap jövőjéről
2013/C 56 E/16 Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i nyilatkozata az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról
2013/C 56 E/17 A civil hadirokkantakról
Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i nyilatkozata a civil hadirokkantakról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. szeptember 27., kedd

2013/C 56 E/18 A mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelme az EU és Palesztina között
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a halak és halászati termékek kereskedelmének további liberalizációjáról és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodás módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Hatósága között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07770/2011 – C7-0100/2011 – 2011/0042(NLE))
2013/C 56 E/19 Megállapodás az EU és Mexikó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok közötti, a légi közlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))
2013/C 56 E/20 Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))
2013/C 56 E/21 Az EU és az USA közötti, a polgári repüléssel kapcsolatos kutatásról és fejlesztésről szóló együttműködési megállapodás
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a NAT-I-9406. számú együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE))
2013/C 56 E/22 Az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű, közúti szállításáról szóló rendelet alkalmazási körének kiterjesztése
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályának kiterjesztéséről szóló tanácsi rendelettervezetről (17787/2010 – C7-0025/2011– 2010/0206(APP))
2013/C 56 E/23 Az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállítása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))
P7_TC1-COD(2010)0204
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 27-i került elfogadásra az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 56 E/24 Kettős felhasználású termékek és technológia
Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalása a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))
P7_TC1-COD(2008)0249
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 27-én került elfogadásra a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
 

2011. szeptember 28., szerda

2013/C 56 E/25 A 4/2011. sz. költségvetés-módosítás: saját források, valamint migrációs és menekülthullámok
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13990/2011 – C7-0243/2011 – 2011/2128(BUD))
2013/C 56 E/26 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása (Dánia „EGF/2010/017/DK/Midtjylland Machinery” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 56 E/27 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf kérelem – gépjárműipar/Németország
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németországnak a gépjárműágazatot érintő „EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 56 E/28 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2010/026 PT/Rohde sz. kérelem – Portugália
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2010/026 PT/Rohde” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 56 E/29 Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (EU–Argentína egyezmény)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/0027(NLE))
2013/C 56 E/30 Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (EU–Ausztrália egyezmény)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Ausztrália között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))
2013/C 56 E/31 Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz valócsatlakozása során történő módosítása (az EU és Új-Zéland közötti megállapodás)
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Új-Zéland között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06536/2011 – C7-0106/2011 – 2011/0029(NLE))
2013/C 56 E/32 A költségvetési egyenleg felügyelete és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))
P7_TC1-COD(2010)0280
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. szeptember 28-án került elfogadásra a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 56 E/33 Költségvetési felügyelet az euróövezetben
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))
P7_TC1-COD(2010)0278
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. szeptember 28-án került elfogadásra a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 56 E/34 Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok korrigálását célzó végrehajtási intézkedések
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))
P7_TC1-COD(2010)0279
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 28-án került elfogadásra a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 56 E/35 A makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és korrigálása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))
P7_TC1-COD(2010)0281
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. szeptember 28 -án került elfogadásra a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 56 E/36 A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))
P7_TC1-CNS(2010)0276
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2011. szeptember 28-án került elfogadásra a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 56 E/37 A tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelmények
Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok költségvetési keretére vonatkozó követelményekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))
MELLÉKLET
 

2011. szeptember 29., csütörtök

2013/C 56 E/38 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosítása
Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i jogalkotási állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))
P7_TC1-COD(2011)0147
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 29-én került elfogadásra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló …./2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!