spacer
  8. évfolyam 45. szám 2013.11.05.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Vegyen részt INGYENESEN az Opten Informatikai Kft. partnereként a BKIK IX. Osztály és a Piac & Profit közös konferenciáján!

Infokommunikációs eszközeinket, szoftvereinket érdemes egy rendszerbe szervezni, s az újabbnál újabb technológiákat használni, mert rengeteg költséget, időt, energiát spórolhatunk meg. A viszonylag új technológiák gyors bevezetésével nagyságrendekkel növelhetjük meg cégünk működésének hatékonyságát. Külső és belső kommunikációnk korszerűbbé, gyorsabbá alakítása miatt ügyfélkapcsolatainkban sokkal eredményesebbek lehetünk.

Az Infokommunikációnk egy rendszerben című rendezvényen a szakemberek olyan megoldásokat ismertetnek, melyekkel forradalmasíthatjuk cégük teljes külső és belső kommunikációs rendszerét, miközben költségeink jelentősen csökkennek.

Infokommunikációnk egy rendszerben

Rengeteg időt és pénzt spórolhatunk 

A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit rendezvénye

Időpont: 2013. november 12., 10.00-16.00
Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)

A rendezvényt támogatja: a BKIK XXVIII. Osztálya

Regisztrálok a rendezvényre

A részvételi díj:  az Opten Informatikai Kft. partnerei számára a részvétel ingyenes! A honlapon kérjük a kedvezmény fülön válassza ki az Opten partner opciót!

További részletek

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 44. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 9
Felszámolás 282
Végelszámolás 180
Hivatalból való törlés 78

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 50
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 952

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 588 db.

A héten 12 887 cégnév, 3 446 székhelycím és 777 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518 709 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Jogorvoslat a felszámoló intézkedése ellen

Ha a felszámoló jogszabálysértő intézkedést tesz vagy mulasztást követ el, a tudomás szerzéstől számított nyolc napon belül a sérelmet szenvedett fél, a hitelezői választmány, a hitelezők képviselője a felszámolást elrendelő bíróságnál kifogással élhet. Az adós nevében kifogást az alapítói (tagsági) jogait gyakorló legfőbb szerv – egyéni cég esetén a cégtulajdonos – képviselője nyújthat be (Cstv. 51. § (1) bekezdés). A bíróság a kifogásról soron kívül, de legfeljebb harminc napon belül határoz. A határidő a esetleges bizonyítás idejével meghosszabbodik. Ha a kifogás elbírálása során a felek meghallgatása vagy egyéb bizonyítás lefolytatása válik szükségessé, a bíróság a kifogásolt intézkedés végrehajtását felfüggeszti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek (Cstv. 51. § (2) bekezdés). Amennyiben a bíróság a kifogást alaposnak találja, a felszámoló intézkedését megsemmisíti és elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy a felszámolót új intézkedés meghozatalára utasítja. A kifogás megalapozatlansága esetén a bíróság azt elutasítja. Ha a kifogás a felszámolási költségként történő elszámolásra vonatkozik, a bíróság erre irányuló kérelem esetén a felszámolót kötelezheti a jogellenesen felszámolási költségként elszámolt összegnek az adós vagyonába történő visszafizetésére is. A bíróság a kifogásnak helyt adó végzését elektronikus úton megküldi a felszámolók névjegyzékét vezető szervezet részére is (Cstv. 51. § (3) bekezdés).  A kifogásnak helyt adó végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen pedig az azt előterjesztő élhet fellebbezéssel a közléstől számított tizenöt napon belül (Cstv. 51. § (4) bekezdés). Ha a felszámoló a kifogásnak jogerősen helyt adó végzésnek nem tesz eleget, a bíróság új felszámolót rendelhet ki, és kötelezheti a felszámolót az ezzel járó költségek megfizetésére, valamint csökkentheti a felszámoló díját. A bíróság jogerős végzését elektronikusan megküldi a felszámolók névjegyzékét vezető szervezet részére is (Cstv. 51. § (5) bekezdés).

2013. október 26.

Magyar Közlöny 178-182/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

178/2013. október 29.

 

 

22/2013. (X. 29.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.10.30.

19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet

Az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól

 2014.01.01.

63/2013. (X. 29.) NFM rendelet

Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról

 2013.10.30.

3/2013. PJE jogegységi határozat

A Kúria jogegységi határozata

 2013.10.29.

Köm.5.023/2013/6. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.10.29.

1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat

A Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról

 2013.10.30.

179/2013. október 30.

 

 

4/2013. (X. 30.) KüM rendelet

A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet módosításáról

 2013.10.31.

64/2013. (X. 30.) NFM rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről

 2013.11.01.

450/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

451/2013. (X. 30.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.10.30.

452/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.10.30.

453/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

454/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

455/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

456/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

457/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

458/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

459/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

460/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

461/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

462/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

463/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

464/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

465/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

466/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

467/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

468/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

469/2013. (X. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.30.

470/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

471/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

472/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

473/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

474/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

475/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

476/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

477/2013. (X. 30.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.10.30.

180/2013. október 31.

 

 

46/2013. (X. 31.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonkezelése és bérlőkijelölése alatt álló lakások, valamint személygépkocsi-tárolók bérbeadásáról

 2013.11.08.

100/2013. (X. 31.) VM rendelet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2013.11.04.

1781/2013. (X. 31.) Korm. határozat

Az állami vagyongazdálkodás egyes feladatai ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról

 2013.10.31.

1782/2013. (X. 31.) Korm. határozat

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó rendezési jogdíj megfizetéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.31.

181/2013. október 31.

 

 

65/2013. (X. 31.) NFM rendelet

Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.11.01.

13/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

14/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

15/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

16/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

17/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

18/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

19/2013. (X. 31.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.10.31.

182/2013. november 4.    
381/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2013.11.05.

382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2013.11.05.

383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2013.11.05.

101/2013. (XI. 4.) VM rendelet

Egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.11.05.

102/2013. (XI. 4.) VM rendelet

Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

2013.11.05.

478/2013. (XI. 4.) KE határozat Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

2013.11.04.

479/2013. (XI. 4.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

2013.11.04.

1783/2013. (XI. 4.) Korm. határozat A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

2013.11.04.

1784/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

A Delphi Hungary Kft., a Delphi Thermal Hungary Kft., a Delphi Connection Systems Hungary Kft., a Delphi Hungary Services Kft., a Telenor Magyarország Zrt., a Telenor Common Operation Zrt., a Schneider Electric Zrt., a SE-CEE Schneider Electric Kft., a Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. és a M&C Energia Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2013.11.04.

1785/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről

2013.11.05.

1786/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

2013.11.05.

1787/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

2013.11.04.

1788/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások támogathatóságáról

2013.11.04.

1789/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt költségnövekményének jóváhagyásáról

2013.11.04.

1790/2013. (XI. 4.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0027 azonosító számú [„55. sz. főút Kelebia–Tataháza közötti (40+975–71+829 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2013.11.04.

132/2013. (XI. 4.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.11.04.

133/2013. (XI. 4.) ME határozat

A Magyarország, valamint Japán, Ausztrália, Argentína és Tajvan között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

2013.11.04.

134/2013. (XI. 4.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti egészségügyi együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2013.11.04.

20/2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.04.

21/2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.04.

22/2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.04.

23/2013. (XI. 4.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.04.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. október 30. 56. évfolyam, L 288

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1054/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 1055/2013/EU (2013. október 25.) végrehajtási rendelete az ortofoszforsavból álló készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről
A Bizottság 1056/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a neomicin nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1057/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a mangán-karbonát nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1058/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/533/KKBP (2013. október 28.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger) szóló 2012/392/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/534/KKBP (2013. október 29.) határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról
2013. október 31. 56. évfolyam, L 289

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/628/EU (2013. október 22.) határozata az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről
A Tanács 2013/629/EU (2013. október 22.) határozata az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és az Örmény Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 1059/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 készítmény hízómarhák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 492/2006/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a Prosol SpA)
A Bizottság 1060/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 1061/2013/EU (2013. október 29.) végrehajtási rendelete az Enterococcus faecium NCIMB 10415 készítmény borjak, kecskegidák, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és az 1288/2004/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)
A Bizottság 1062/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete az építési termékek európai műszaki értékelésének formátumáról
A Bizottság 1063/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek a helyettesítő árukra vonatkozó rendelkezések cukorágazatban való alkalmazása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1064/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete a skót whisky formájában exportált gabonafélékre a 2013/2014-es időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről
A Bizottság 1065/2013/EU (2013. október 30.) rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1066/2013/EU (2013. október 30.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésétől, illetve a gyermekek fejlődésétől és egészségétől eltérő tárgyú, egészségre vonatkozó bizonyos állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság 1067/2013/EU (2013. október 30.) rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a szárazföldi állatok májában található dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k mint szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1068/2013/EU (2013. október 30.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a difoszfátoknak (E 450), a trifoszfátoknak (E 451) és a polifoszfátoknak (E 452) sós lében konzervált halakban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1069/2013/EU (2013. október 30.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kolbászokhoz használt természetes belekben alkalmazott nátrium-foszfátok (E 339) felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1070/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/630/EU (2013. október 29.) végrehajtási határozata a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban Németország értesítése nyomán egy bromadiolont tartalmazó biocid termék engedélyének korlátozásáról (az értesítés a C(2013) 7034. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/631/EU (2013. október 29.) határozata a díjszámítási körzetekben alkalmazott 2014-es egységdíjaknak a 391/2013/EU végrehajtási rendelet 17. cikkének való megfeleléséről (az értesítés a C(2013) 7095. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/632/EU (2013. október 30.) végrehajtási határozata a személygépkocsi-gyártók számára a 2012. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelethez (  HL L 55., 2010.3.5.)
2013. október 31. 56. évfolyam, L 290

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1001/2013/EU (2013. október 4.) végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
2013. október 31. 56. évfolyam, L 291

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 51/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 52/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 53/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 54/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 55/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 56/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 57/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 58/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 59/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 60/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 61/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 62/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 63/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 64/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 65/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 66/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 67/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 68/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 69/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 70/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 71/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 72/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 73/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 74/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 75/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 76/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 77/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 78/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 79/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 80/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 81/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 82/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 83/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 84/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 85/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 86/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XII. mellékletének (A tőke szabad mozgása) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 87/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 88/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 89/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 90/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 91/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 92/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 93/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 94/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 95/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 96/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 97/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 98/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 99/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 100/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 101/2013 (2013. május 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról
2013. november 1. 56. évfolyam, L 292

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1076/2013/EU (2013. október 31.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek a hordozható hangszerek ideiglenes behozatala, kivitele és újrabehozatala tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1077/2013/EU (2013. október 31.) végrehajtási rendelete az Enterococcus faecium NBIMCC 8270, a Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, a Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, a Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, a Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 és a Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 mikroorganizmusokat tartalmazó készítmény szopós malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactina Ltd.)
A Bizottság 1078/2013/EU (2013. október 31.) végrehajtási rendelete a fumársav valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 1079/2013/EU (2013. október 31.) rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról
A Bizottság 1080/2013/EU (2013. október 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1081/2013/EU (2013. október 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. november 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/633/EU (2013. október 30.) határozata a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása érdekében a 2007/742/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 7154. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/634/EU (2013. október 31.) végrehajtási határozata a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013–2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok kiigazításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó felügyeleti programok tagállami végrehajtásáról szóló, 2010. június 25-i 2010/367/EU bizottsági határozathoz (  HL L 166., 2010.7.1.)
Helyesbítés a kutyák, macskák és görények Horvátországban kibocsátott útlevélmintájára vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2013. július 10-i 656/2013/EU bizottsági rendelethez (  HL L 190., 2013.7.11.)
2013. november 5. 56. évfolyam, L 293

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU (2013. október 22.) határozata a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1083/2013/EU (2013. augusztus 28.) felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására és általános védintézkedések elfogadására vonatkozó eljárási szabályok megállapításáról
A Bizottság 1084/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Plátano de Canarias (OFJ)]
A Bizottság 1085/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Westfälischer Knochenschinken (OFJ)]
A Bizottság 1086/2013/EU (2013. október 30.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Raschera (OEM)]
A Bizottság 1087/2013/EU (2013. november 4.) rendelete az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a metil-bromidra vonatkozó jelentéstétel tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1088/2013/EU (2013. november 4.) rendelete az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a légi járműveken való kritikus felhasználási célokra szánt, halonokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékekre és berendezésekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1089/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kovaföld (diatomaföld) hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1090/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Travia da Beira Baixa (OEM)]
A Bizottság 1091/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 206. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 1092/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/635/EU (2013. október 31.) végrehajtási határozata a 2005/734/EK, a 2006/415/EK és a 2007/25/EK határozatoknak az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 7148. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/636/EU (2013. október 31.) végrehajtási határozata az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2008/866/EK határozat alkalmazási idejének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 7162. számú dokumentummal történt)
2013. október 30. 56. évfolyam, C 316
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 316/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 316/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 316/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 316/04 A Tanács határozata (2013. október 21.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2013/C 316/05 Értesítés a 2013/534/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozatban, valamint az 1054/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 316/06 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 316/07 A Bizottság határozata (2013. október 22.) a digitális gazdaság adóztatásával foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 316/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7044 – Blackstone/Goldman Sachs/Rothesay)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 316/09 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. október 31. 56. évfolyam, C 317
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 317/01 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2013/C 317/02 A Bizottság közleménye az Unió által a sertéshúságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 317/03 A Tanács határozata (2013. október 7.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 317/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 317/05 A Bizottság közleménye a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 317/06 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 317/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 317/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. október 31. 56. évfolyam, C 317A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 317 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – OHIM/AD/01/13 – Igazgatási tisztviselők (AD 6) és – OHIM/AST/02/13 – Asszisztensek (AST 3) a szellemi tulajdon területén
2013. október 31. 56. évfolyam, C 317E
 

Tájékoztatások

2013/C 317 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 1. 56. évfolyam, C 318
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 318/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6967 – BNP Paribas Fortis/Belgacom/Belgian Mobile Wallet)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 318/02 A Tanács határozata (2013. október 30.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2013/C 318/03 A Tanács határozata (2013. október 30.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 9. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 318/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 318/05 A 116/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében és a 93/7/EGK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, euróban feltüntetett értékhatárok nemzeti pénznemben kifejezett ellenértékeinek közzététele
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 318/06 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 318/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 318/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 318/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. november 5. 56. évfolyam, C 319
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 319/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7030 – TPG Opportunities/Caixabank/Servihabitat)
2013/C 319/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7049 – CD&R/Harsco Infrastructure)
2013/C 319/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7048 – Vodafone Group/Vodafone Omnitel)
2013/C 319/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7059 – Koch Industries/Molex)
2013/C 319/05 A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan 2013-ban megnyitott egyes kontingensek összmennyiségének elosztásáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 319/06 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,50 % 2013. november 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2013/C 319/07 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 319/08 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 319/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia Holding/HFN Group)
2013/C 319/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare)
2013/C 319/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 319/12 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a(z) 1091/2013/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, Mohamed Lahbous és a Muhammad Jamal Network számára
2013. november 5. 56. évfolyam, C 319E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2013–2014

2013. július 1–4-i ülések

2013/C 319 E/01 2013. július 1-jei ülés jegyzőkönyve
2013/C 319 E/02 2013. július 2-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 319 E/03 2013. július 3-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 319 E/04 2013. július 4-i ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!