spacer
  8. évfolyam 48. szám 2013.11.26.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Fekete október az építőiparban

Minden korábbi rekordot megdöntött októberben a megszűnő cégek száma az építőiparban. A 655 törlés a közeljövőben aligha ismétlődik meg, de az új eljárások számának emelkedése azt mutatja, hogy az ágazatban tartósan megmarad a magas partneri kockázat. Az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltatónál úgy vélik, hogy a növekvő számú kényszertörlés miatt nem kell félni, hiszen a jelenség inkább az ágazat megtisztulását szolgálja

Egyetlen hónap alatt 655 céget törölt a cégbíróság, így az elmúlt tizenkét hónapra esik a sokéves törlési statisztika valamennyi dobogós hónapja. 2012 novemberében 623, idén májusban 630 cég szűnt meg, ezt követte a mostani rekord. Ezek után nem meglepő, hogy a megszűnések számát tekintve idén minden bizonnyal átlépjük a 2010-es évi 5200-as negatív csúcsot is.

 Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 47. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 9
Felszámolás 292
Végelszámolás 162
Hivatalból való törlés 35

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1550

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 527 db.

A héten 9320 cégnév, 2485 székhelycím és 595 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516 438 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A követelések kielégítésének időpontja

Az adóst terhelő felszámolási költségeket, a zálogjoggal biztosított követeléseket és a tartásdíjat, életjáradékot és más hasonló időszakos szolgáltatást a követelés esedékességekor, a többi követelést pedig a zárómérleg vagy egyszerűsített zárómérleg jóváhagyását követő harminc napon belül kell kielégíteni (Cstv. 58. § (1) bekezdés). A felszámoló megállapodhat a jogosultakkal a járadék jellegű követelések egyösszegű megváltásában. Megállapodás hiányában a felszámoló köteles a jogosultak javára egyszeri díjú járadékbiztosítást kötni (Cstv. 58. § (3) bekezdés). A felszámoló köteles a szakmában szokásos jövőbeni jótállási, szavatossági vagy kártérítési igények rendezésével az erre a célra elkülönített összeg átadásával más gazdálkodót megbízni és ezt nyilvánosságra hozni, vagy a jogosultaknak egyösszegű térítést fizetni (Cstv. 58. § (4) bekezdés). A felszámoló az eljárás során a függő követelésekre tartalékot képez. Tartalékba kell helyezni a függő követelés jogosultja által a felszámolónak kiadott, a függő követelés biztosítékát képező óvadékot is. Ha a követelés a felszámolási zárómérleg elkészítéséig nem vagy csak részben válik esedékessé, az elkülönített összeget, illetve annak fel nem használt és a függő követelés jogosultját megillető részét bírói letétbe kell helyezni. A letét felhasználására vagyonrendezési eljárás (részletes szabályait lásd egy koráncikkünkben) keretében kerülhet sor. Az eljárást legkésőbb a felszámolási eljárás jogerős befejezését követő harmadik év végéig kezdeményezheti a függő követelés jogosultja, ezt követően pedig bármelyik hitelező, akinek a követelése a felszámolási eljárásban nem került kielégítésre. Ha kérelmet nem nyújtottak be, vagy azt nem a függő követelés jogosultja nyújtotta be a bíróság a harmadik év végét követő tizenöt munkanapon belül felhívja a függő követelés jogosultját hogy tizenöt munkanapon belül jelentse be követelését, és csatolja az annak igazolására szolgáló okiratokat. A határidő elmulasztása jogvesztő, annak elmulasztása esetén a zálogjog megszűnik. Ezt követően a bíróság harminc munkanapos jogvesztő határidővel felhívja a többi hitelezőt, akinek a követelése a felszámolási eljárásban nem került kielégítésre, hogy igényét jelentse be és csatolja az azt alátámasztó okiratokat. Ezt követően a bíróság tizenöt munkanapon belül dönt a tartalék felosztásáról a határidőben bejelentkezett hitelezők és az adós tulajdonosai között (Cstv. 58. § (5) bekezdés).   

2013. november 22.

Magyar Közlöny 191-195/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

191/2013. november 19.

 

 

434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.20.

435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

Egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.11.20.

436/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.27.

437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.20.

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról

 2013.11.20.

69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

 2013.11.20.

70/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

 2013.11.20.

1847/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.11.19.

1848/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.11.19.

1849/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az afganisztáni Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens kivonása után visszamaradó állami vagyonnak az Amerikai Egyesült Államok hadereje részére történő térítésmentes átadásáról

 2013.11.19.

1850/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ kialakításához és működéséhez szükséges források biztosításáról

 2013.11.19.

1851/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatásáról

 2013.11.20.

1852/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az Európai Igazságügyi Hálózat bírósági kapcsolattartójának kijelöléséről

 2013.11.19.

1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről

 2013.11.19.

1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról

 2013.11.20.

1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

 2013.11.20.

1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.19.

1857/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások működőképességének biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról

 2013.11.19.

1858/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programjainak megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.19.

1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.19.

1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.19.

1861/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A budavári Várgarázs beruházás megvalósítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.19.

1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.11.19.

1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–1020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 2013.11.19.

1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.19.

1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról

 2013.11.19.

1866/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2013.11.19.

1867/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton” című) kiemelt projekt támogatása növeléséről

 2013.11.19.

1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 2013.11.19.

1869/2013. (XI. 19.) Korm. határozat

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport egyes jogcímei előirányzatainak megemeléséről

 2013.11.19.

139/2013. (XI. 19.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti turisztikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.11.19.

192/2013. november 20.

 

 

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

 2014.01.19.

440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

Egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról

 2013.11.21.

441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és engedélyezéséről, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendeletek módosításáról

 2013.11.28.

71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet

Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról

 2014.02.18.

93/2013. (XI. 20.) OGY határozat

Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.11.20.

94/2013. (XI. 20.) OGY határozat

Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.11.20.

95/2013. (XI. 20.) OGY határozat

Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.11.20.

29/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

30/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

31/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

32/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

33/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

34/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

35/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

36/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

37/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

38/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

39/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

40/2013. (XI. 20.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.11.20.

193/2013. november 21.

 

 

2013. évi CLXXXVII. törvény

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

 2013.11.22.

2013. évi CLXXXVIII. törvény

Az egységes közszolgáltatói számlaképről

 2013.11.22.

2013. évi CLXXXIX. törvény

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról

 2013.11.22.

2013. évi CXC. törvény

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

 2013.12.01.

2013. évi CXCI. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról

 2013.11.22.

2013. évi CXCII. törvény

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

 2013.11.29.

96/2013. (XI. 21.) OGY határozat

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról szóló 96/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról

 2013.11.18.

481/2013. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.11.21.

482/2013. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.11.21.

483/2013. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.11.21.

194/2013. november 22.

 

 

2013. évi CXCIII. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról

 2013.11.23.

2013. évi CXCIV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

 2013.11.30.

2013. évi CXCV. törvény

Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról

 2013.12.07.

2013. évi CXCVI. törvény

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 2013.11.30.

67/2013. (XI. 22.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

 2013.11.23.

68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

 2013.11.30.

32/2013. (XI. 22.) AB határozat

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 58. § (3) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

 2013.11.22.

33/2013. (XI. 22.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

 2013.11.22.

34/2013. (XI. 22.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 207. § (6) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panaszok elutasításáról

 2013.11.22.

35/2013. (XI. 22.) AB határozat

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 25. § (3) bekezdése egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

 2013.11.22.

1870/2013. (XI. 22.) Korm. határozat

A hazai bányászat jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról

 2013.11.22.

1871/2013. (XI. 22.) Korm. határozat

Az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról

 2013.11.22.

1872/2013. (XI. 22.) Korm. határozat

A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2013. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

 2013.11.22.

195/2013. november 25.

 

 

52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet

A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

 2013.11.26.

4/2013. PJE jogegységi határozat

A Kúria jogegységi határozata

 2013.11.25.

1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.11.25.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. november 20. 56. évfolyam, L 310

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1168/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (OEM)]
A Bizottság 1169/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Maçã Riscadinha de Palmela (OEM)]
A Bizottság 1170/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Jihočeská Zlatá Niva (OFJ)]
A Bizottság 1171/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Jihočeská Niva (OFJ)]
A Bizottság 1172/2013/EU (2013. november 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Kiwi de l’Adour [OFJ])
A Bizottság 1173/2013/EU (2013. november 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/668/KKBP (2013. november 18.) határozata az Egészségügyi Világszervezet által a biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia keretében történő támogatásáról
2013. november 20. 56. évfolyam, L 311

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1152/2013/EU (2013. november 19.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról szóló, 1129/2011/EU rendelet magyar nyelvi változatának helyesbítéséről
2013. november 21 56. évfolyam, L 312

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1174/2013/EU (2013. november 20.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 10 és az IFRS 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 27 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1175/2013/EU (2013. november 20.) végrehajtási rendelete a benalaxyl-M hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1176/2013/EU (2013. november 20.) végrehajtási rendelete a piroxszulam hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1177/2013/EU (2013. november 20.) végrehajtási rendelete a spirotetramat hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1178/2013/EU (2013. november 20.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az etoprofosz hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1179/2013/EU (2013. november 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/57/EU (2013. november 20.) végrehajtási irányelve a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/669/EU (2013. november 15.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy dán tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/670/EU (2013. november 15.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
2013. november 22. 56. évfolyam, L 313

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/671/EU (2013. november 15.) határozata az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti, a megtakarítási adóról és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós jogszabályok Saint-Barthélemy Közösségre való alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2013/672/EU (2013. november 15.) határozata az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 1180/2013/EU (2013. november 19.) rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról
A Tanács 1181/2013/EU (2013. november 19.) rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2013. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről és a 964/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1182/2013/EU (2013. november 19.) rendelete a 754/2009/EK, az 1262/2012/EU, a 39/2013/EU és a 40/2013/EU rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1183/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Slovenski med [OFJ])
A Bizottság 1184/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Prés-salés du Mont-Saint-Michel [OEM])
A Bizottság 1185/2013/EU (2013. november 21.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pâté de Campagne Breton [OFJ])
A Bizottság 1186/2013/EU (2013. november 21.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Orkney Scottish Island Cheddar [OFJ])
A Bizottság 1187/2013/EU (2013. november 21.) végrehajtási rendelete a pentiopirád hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1188/2013/EU (2013. november 21.) végrehajtási rendelete a Kantábriai-tengerben és az Ibériai-félszigettől nyugatra élő déliszürketőkehal- és norvéghomár-állományok halászatát végző, fogásaikat Spanyolországban kirakodó uniós hajók kikötőbe érkezéséről szóló előzetes értesítés időtartamának lerövidítéséről
A Bizottság 1189/2013/EU (2013. november 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1190/2013/EU (2013. november 21.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
2013. november 23. 56. évfolyam, L 314

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1191/2013/EU (2013. november 20.) végrehajtási rendelete a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint a 828/2009/EK, az 1918/2006/EK és a 341/2007/EK rendelettől a gabonára, rizsre, cukorra, az olívaolajra és a fokhagymára vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2014. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, a 951/2006/EK, az 1518/2003/EK, a 382/2008/EK, az 1178/2010/EU és a 90/2011/EU rendelettől a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-, a sertéshús-, a marhahús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2014. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, továbbá az 1272/2009/EK rendelettől a közönséges búza állami intervenció keretében, rögzített áron való felvásárlására vonatkozó ajánlatok elbírásának határideje tekintetében való eltérésről
A Bizottság 1192/2013/EU (2013. november 22.) végrehajtási rendelete a tembotrion hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1193/2013/EU (2013. november 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. november 26. 56. évfolyam, L 315

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika (Guatemala) közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 1194/2013/EU (2013. november 19.) végrehajtási rendelete az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Bizottság 1195/2013/EU (2013. november 22.) végrehajtási rendelete a nátrium-ezüst-tioszulfát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1196/2013/EU (2013. november 22.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Stakliąkės (OFJ)]
A Bizottság 1197/2013/EU (2013. november 25.) rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1198/2013/EU (2013. november 25.) rendelete az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről, valamint az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről szóló 330/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1199/2013/EU (2013. november 25.) végrehajtási rendelete a klórantraniliprol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1200/2013/EU (2013. november 25.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Cozza di Scardovari (OEM)]
A Bizottság 1201/2013/EU (2013. november 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/673/EU (2013. október 14.) végrehajtási határozata a Horvátország 2013. évi halászati ellenőrzési programjához való uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 6606. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/674/EU (2013. november 25.) végrehajtási határozata a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletére vonatkozó iránymutatásokról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 2/2013. 2013/675/EU (2013. november 7.) határozata az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról
2013. november 20. 56. évfolyam, C 339
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 339/01 A Bizottság közleménye az agrár- és erdészeti ágazatban a 2007–2013 közötti időszakban nyújtandó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások alkalmazásának módosításáról és meghosszabbításáról
2013/C 339/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7046 – Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 339/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 339/04 A Bizottság közleménye a 96/67/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 339/05 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása – Egy ajánlatkérő által benyújtott kérelem
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 339/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7085 – CBRE/NHL) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 339/07 Helyesbítés az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztere által a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiadott közleményhez (  HL C 106., 2013.4.12.)
2013. november 20. 56. évfolyam, C 339A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

2013/C 339 A/01 Felhívás a Fellebbezési Tanács elnöki tisztségének betöltésére
2013. november 20. 56. évfolyam, C 339E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 339 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 21. 56. évfolyam, C 340
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 340/01 A Tanács határozata (2013. november 15.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 340/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 340/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7100 – New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. november 21. 56. évfolyam, C 340E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 340 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 21. 56. évfolyam, C 341
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

492. plenáris ülés, 2013. szeptember 18. és 19.

2013/C 341/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalmi partnerségek megerősítése a balti-tengeri stratégia hatékonyabb végrehajtása érdekében (2014–2020) (feltáró vélemény)
2013/C 341/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A nők foglalkoztatása és a növekedés (feltáró vélemény)
2013/C 341/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fenntartható fejlődési célok meghatározása – Az európai civil társadalom hozzájárulása az EU álláspontjához (feltáró vélemény)
2013/C 341/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Élelmezésbiztonság és bioenergia (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 341/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az energiaszegénység megelőzését és leküzdését célzó összehangolt európai fellépés (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

492. plenáris ülés, 2013. szeptember 18. és 19.

2013/C 341/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk és a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályai vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD))
2013/C 341/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az Európai Unió űripari politikája – az űrágazatban rejlő gazdasági növekedési potenciál kibontakoztatása (COM(2013) 108 final)
2013/C 341/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 2012. évi helyzetértékelés az „Innovatív Unió” megvalósításáról – A változás felgyorsítása (COM(2013) 149 final)
2013/C 341/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről (COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD))
2013/C 341/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD))
2013/C 341/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD)), valamint Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD))
2013/C 341/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (COM(2013)151 final – 2013/0081(COD))
2013/C 341/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD))
2013/C 341/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégiáról (COM(2013) 123 final)
2013/C 341/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról (COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD))
2013/C 341/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, a(z) […]/EU [RD] rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) […]/EU [DP], a(z) […]/EU [HZ] és a(z) […]/EU [sCMO] rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD))
2013/C 341/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1198/2006/EK rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD))
2013/C 341/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az atlanti térségre vonatkozó tengerstratégia cselekvési terve – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása (COM(2013) 279 final)
2013/C 341/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás európai jövőjéről (COM(2013) 180 final)
2013/C 341/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az egységes audiovizuális világ felé: növekedés, alkotómunka, értékek (zöld könyv) (COM(2013) 231 final)
2013/C 341/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslattervezet tanácsi irányelvre a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról (COM(2013) 343 final)
2013/C 341/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról (COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD)), valamint Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról (COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD))
2013/C 341/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról (átdolgozás) (COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD))
2013. november 22. 56. évfolyam, C 342
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 342/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. november 15.) az Európai Unió Tanácsa számára a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/42)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 342/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 342/03 Felhívás magánszemélyek számára a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogrammal összefüggő feladatok elvégzésében a Bizottság szolgálatait segítő leendő független szakértők adatbázisának létrehozása érdekében
2013/C 342/04 Felhívás az érintett szervezetek (például kutatási hivatalok, kutatóintézetek, egyetemek, szabványügyi szervezetek, civil társadalmi szervezetek, vállalkozások) számára a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogrammal összefüggő feladatok elvégzésében a Bizottság szolgálatait segítő leendő független szakértők adatbázisának létrehozása érdekében
2013/C 342/05 Pályázati felhívás – EACEA/18/13 – Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program – Végrehajtás 2014-ben
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 342/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7066 – CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 342/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7035 – Austevoll Seafood/Kvefi/JV)
2013/C 342/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7073 – KKR/Arle Capital/Hilding Anders) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 342/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7099 – ARX/Darby/Gramex/GFI) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. november 23. 56. évfolyam, C 343
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 343/01 Iránymutatások (2013. november 5.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes forgalmazási gyakorlatáról
2013/C 343/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6922 – Triton/Logstor)
2013/C 343/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6995 – Reggeborgh/Boskalis/VSMC)
2013/C 343/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7069 – Ares/OTPP/CPG)
2013/C 343/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7031 – Eurenco/Maxamchem/Manuco)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 343/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 343/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7107 – Cordes & Graefe/Pompac/Comafranc)
2013/C 343/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6981 – TPG/Servco/Fender) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 343/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7079 – Bulgaria Airways Group/Swissport International/Swissport Bulgaria) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 343/10 Válasz a CHAP(2013) 3076. sz. panasz ügyében
2013. november 23. 56. évfolyam, C 344
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 344/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 336., 2013.11.16.
 

Törvényszék

2013/C 344/02 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 344/03 C-189/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma — A vásárlóközönségnek való egyes értékesítéseknek e különös szabályozás hatálya alóli kizárása — A fizetendő vagy előzetesen megfizetett adóhoz nem kapcsolódó, levonható héaösszeg számlán való feltüntetése — Az adóalap adott adómegállapítási időszakra történő összesített megállapítása — Összeegyeztethetetlenség)
2013/C 344/04 C-193/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/05 C-221/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. szeptember 24-i ítélete (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leyla Ecem Demirkan kontra Bundesrepublik Deutschland (Az EGK-Törökország társulási megállapodás — Kiegészítő jegyzőkönyv — A 41. cikk (1) bekezdése — „Standstill” klauzula — Valamely tagállam területére történő belépés esetén fennálló vízumkötelezettség — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Valamely török állampolgár azon joga, hogy valamely családtagja meglátogatása céljából valamely tagállamba utazzon, és hogy ott esetlegesen szolgáltatásnyújtást vegyen igénybe)
2013/C 344/06 C-236/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/07 C-267/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 3-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmének rendszere — A Lett Köztársaság által kiosztható kibocsátási egységek — A 2008 és 2012 közötti időszak)
2013/C 344/08 C-269/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/09 C-293/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/10 C-296/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/11 C-309/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/12 C-369/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 3-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 2001/14/EK irányelv — A 4. cikk (1) bekezdése és a 30. cikk (3) bekezdése — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — Díjszabás — Infrastruktúra-használati díjak — A pályahálózat-működtető függetlensége)
2013/C 344/13 C-373/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou kontra Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az érvényesség megítélése — Közös agrárpolitika — 1782/2003/EK rendelet — Különleges gazdálkodási formák és különleges minőség előállítása esetén nyújtott kiegészítő támogatások — A tagállamok számára biztosított mérlegelési mozgástér — Hátrányos megkülönböztetés — EK 32. cikk és EK 34. cikk)
2013/C 344/14 C-418/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Texdata Software GmbH (Társasági jog — Letelepedés szabadsága — 89/666/EGK tizenegyedik irányelv — Számviteli dokumentumok közzététele — Másik tagállamban letelepedett tőketársaság fióktelepe — Az előírt határidőn belüli közzététel elmaradása esetén kiszabott pénzügyi szankció — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve — A szankció megfelelősége, hatékonysága, arányossága és visszatartó ereje)
2013/C 344/15 C-431/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Unió Tanácsa (A szociális biztonsági rendszerek koordinációja — EGT-Megállapodás — Módosítási javaslat — Tanácsi határozat — A jogalap megválasztása — EUMSZ 48. cikk — Az EUMSZ 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja)
2013/C 344/16 C-435/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CHS Tour Services GmbH kontra Team4 Travel GmbH (2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat — Hamis információt tartalmazó katalógus — „Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak” való minősítés — Olyan eset, amelynek során a gondossági kötelezettség semmilyen megszegése nem róható fel a kereskedőnek)
2013/C 344/17 C-450/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Nyelvi változatok közötti eltérések — Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő — Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)
2013/C 344/18 C-476/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A Glennie Kristensen nevében eljáró HK Danmark kontra Experian A/S (Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A 21. cikk (1) bekezdése — 2000/78/EK irányelv — A 6. cikk (1) és (2) bekezdése — Foglalkoztatói nyugdíjrendszer — A járulékok összegének életkor szerinti változása)
2013/C 344/19 C-509/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ÖBB-Personenverkehr AG kontra (Schienen-Control Kommission és a Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie részvételével) (1371/2007/EK rendelet — A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei — 17. cikk — A menetjegy árára vonatkozó kártérítés késés esetén — Vis maior miatti kizártság — Megengedhetőség — 30. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés — A rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti szerv hatásköre — A vasúttársaságok kötelezhetősége az utasok részére fizetendő kártérítésre vonatkozó feltételeik módosítására)
2013/C 344/20 C-539/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo kontra Comune di Campobello di Mazara (EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Letelepedés szabadsága — Közegészség — Látszerészek — Az új látszerészeti üzletek létrehozását engedélyhez kötő regionális szabályozás — Demográfiai és földrajzi korlátozások — Igazolás — A követett cél elérésére való alkalmasság — Koherencia — Arányosság)
2013/C 344/21 C-546/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Erik Toftgaard érdekében eljáró Dansk Jurist og Økonomforbund kontra Indenrigs og Sundhedsministeriet (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — 2000/78/EK irányelv — A 6. cikk (1) és (2) bekezdése — Rendelkezésre állási díj 65 évet betöltött és öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselők részére történő folyósításának megtagadása)
2013/C 344/22 C-583/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. október 3-i ítélete — Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa, Holland Királyság, Európai Bizottság (Fellebbezés — 1007/2009/EK rendelet — Fókatermékek kereskedelme — Az e termékek behozatalára és forgalmazására vonatkozó korlátozások — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Természetes és jogi személyek kereshetőségi joga — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — A „rendeleti jellegű jogi aktusok” fogalma — Jogalkotási aktusok — A hatékony bírói jogvédelemhez való alapvető jog)
2013/C 344/23 C-609/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Centrotherm Systemtechnik GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (Fellebbezés — 207/2009/EK és 2868/95/EK rendelet — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — CENTROTHERM közösségi szóvédjegy — Tényleges használat — Fogalom — Bizonyítékok — Eskü alatt tett nyilatkozat — A Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének 1–3. §-a — A Törvényszék megváltoztatásra irányuló jogköre — Beavatkozó által előterjesztett kérelmek és jogalapok tartalma)
2013/C 344/24 C-610/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Centrotherm Systemtechnik GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — CENTROTHERM közösségi szóvédjegy — Tényleges használat — Bizonyítékok — Eskü alatt tett nyilatkozat — Bizonyítási teher — A tények hivatalból történő vizsgálata — A fellebbezési tanács elé terjesztett kiegészítő bizonyítékok — 207/2009/EK rendelet — 15., 51. és 76. cikk — 2868/95/EK rendelet — A 40. szabály (5) bekezdése)
2013/C 344/25 C-622/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra Pactor Vastgoed BV (Hatodik héairányelv — 13. cikk, C. rész, és 20. cikk — Ingatlanértékesítés — Az adózás választásának joga — Levonási jog — A levonások korrekciója — A héalevonás korrekcióját követően fizetendő összegek beszedése — Fizetésre kötelezett adóalany — Az ilyen levonást eredetileg elszámoló adóalanytól eltérő és az említett levonás alapját képező adóköteles ügylethez képest kívülálló adóalany)
2013/C 344/26 C-625/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Holland Királyság, Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) — Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése — 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) — 57. és 59. cikk — Engedélyköteles anyagok — Az akrilamid különösen veszélyes anyagkénti azonosítása — Közzététel — Keresetindítási határidő — A Törvényszék eljárási szabályzata 102. cikkének 1. §-a — Az az időpont, amelytől e határidőt a kizárólag az interneten közzétett határozat ellen irányuló kereset esetén számítani kell — Jogbiztonság — Hatékony bírói jogvédelem)
2013/C 344/27 C-626/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Európai Bizottság, Holland Királyság (Fellebbezés — Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) — Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése — 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) — 57. és 59. cikk — Engedélyköteles anyagok — Az akrilamid különösen veszélyes anyagkénti azonosítása — Az anyagok jelöltlistájára való felvétel — A listának az ECHA honlapján való közzététele — Az e közzététel előtt benyújtott megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság)
2013/C 344/28 C-661/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martin Y Paz Diffusion SA kontra David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — 5. cikk — A védjegyjogosult hozzájárulása az e védjeggyel azonos megjelölés harmadik fél általi használatához — Közös használat keretében adott hozzájárulás — Az említett jogosult azon lehetősége, hogy véget vessen a közös használatnak, és újból elkezdje védjegye kizárólagos használatát)
2013/C 344/29 C-668/11. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Alliance One International Inc. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Az árak rögzítése és a piac felosztása — AZ EK 81. cikk megsértése — Valamely leányvállalat jogsértő magatartása anyavállalatnak való betudhatósága — Elrettentő hatás — Egyenlő bánásmód — Együttműködés — Indokolási kötelezettség — Enyhítő körülmények)
2013/C 344/30 C-679/11. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Alliance One International kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Az árak rögzítése és a piac felosztása — AZ EK 81. cikk megsértése — Valamely leányvállalat jogsértő magatartásának az anyavállalatnak való — Indokolási kötelezettség — Alapvető jogok — Elrettentő hatás — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények — Együttműködés — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Non ultra petita — A tisztességes eljáráshoz való jog)
2013/C 344/31 C-5/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (Juzgado de lo Social no 1 de Lleida (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marc Betriu Montull kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) („Szociálpolitika — 92/85/EGK irányelv — A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme — 8. cikk — Szülési szabadság — 76/207/EGK irányelv — A női és a férfi munkavállalók közötti egyenlő bánásmód — 2. cikk, (1) és (3) bekezdés — A munkaviszonyban álló anyák számára gyermek születését követően biztosított szabadsághoz való jog — Az igénybevétel lehetősége akár a munkaviszonyban álló anya, akár a munkaviszonyban álló apa által — Önálló vállalkozó anya, aki egyetlen állami szociális biztonsági rendszerbe sem tartozik — A munkaviszonyban álló apa kizárása a szabadsághoz való jogból — Biológiai apa és örökbe fogadó apa — Az egyenlő bánásmód elve”)
2013/C 344/32 C-32/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 3-i ítélete (Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Soledad Duarte Hueros kontra Autociba SA, Automóviles Citroën España SA (1999/44/EK irányelv — A fogyasztó jogai a fogyasztási cikk hibája esetén — E hiba csekély mértéke — A szerződéstől való elállás kizártsága — A nemzeti bíróság hatásköre)
2013/C 344/33 C-56/12. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete — European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) kontra Európai Bizottság, Lexmark International Technology SA (Fellebbezés — Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A tintapatronok piacai — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya — Az EK 82. cikkbe ütköző jogsértés fennállása bizonyításának csekély valószínűsége — Az állítólagos jogsértés súlyának jelentősége)
2013/C 344/34 C-59/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 3-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — Hatály — A kötelező szociális biztonsági rendszerbe tartozó egészségbiztosítási pénztár által közzétett megtévesztő információk — Közjogi szerv formájában létrehozott pénztár)
2013/C 344/35 C-86/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 10-i ítélete (Cour administrative (Luxembourg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Moudoulou, Eja Moudoulou kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — 2004/38/EK irányelv — Kiskorú uniós polgárok harmadik ország állampolgárságával rendelkező egyenesági felmenőjének tartózkodási joga — Az állampolgárságuk szerinti országtól eltérő olyan országban született uniós polgárok, amelyben nem éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal — Alapvető jogok)
2013/C 344/36 C-94/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. október 10-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI kontra Provincia di Fermo (Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Gazdasági és pénzügyi kapacitás — Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság — 47. cikk, (2) bekezdés és 48. cikk, (3) bekezdés — Valamely gazdasági szereplő azon lehetősége, hogy más szervezetek kapacitására is hivatkozhasson — 52. cikk — Minősítési rendszer — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — A szerződés tárgyát képező munkálatok kategóriájának és értékének megfelelő minősítési igazolással való rendelkezést előíró nemzeti jogszabály — Egy azonos kategóriába tartozó munkálatok tekintetében több szervezet igazolásaira való hivatkozás tilalma)
2013/C 344/37 C-109/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete (Korkein hallintooikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Laboratoires Lyocentre kontra Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus, a Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Orvostechnikai eszközök — 93/42/EGK irányelv — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK rendelet — Az illetékes nemzeti hatóság azon joga, hogy valamely más tagállamban forgalmazott, EK-jelzéssel ellátott orvostechnikai eszközt emberi felhasználásra szánt gyógyszernek minősítsen — Alkalmazandó eljárás)
2013/C 344/38 C-113/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Donal Brady kontra Environmental Protection Agency (Környezet — 75/442/EGK irányelv — Sertéstenyésztő létesítményben termelt és a mezőgazdasági termelők számára való értékesítésig tárolt, a földterületeik trágyázására használt hígtrágya — A „hulladék” és a „melléktermék” minősítése — Feltételek — Bizonyítási teher — 91/676/EGK irányelv — Az átültetés hiánya — A termelő személyes felelőssége a hulladékok és trágyák kezelésére vonatkozó uniós jog e mezőgazdasági termelők általi tiszteletben tartásáért)
2013/C 344/39 C-115/12. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Közösségi strukturális támogatás Martinique régióban — A pénzügyi támogatás csökkentése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az intézkedések uniós rendelkezésekkel való összhangja — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolása — 93/37/EGK irányelv — 2. cikk — A „közvetlen támogatás” fogalma — A „sport-, szórakozási és szabadidő-létesítmények” fogalma)
2013/C 344/40 C-120/12. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete — Bernhard Rintisch kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Bariatrix Europe Inc. SAS (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 74. cikk (2) bekezdése — 2868/95/EK rendelet — Az 50. szabály (1) bekezdésének első és harmadik albekezdése — A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása — A védjegy létezése — A felszólalás alátámasztásául az e célból megszabott határidőn belül elő nem terjesztett bizonyítékok — A figyelembevétel elmaradása — A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre — Eltérő rendelkezés — További vagy kiegészítő bizonyítékok figyelembevételét akadályozó körülmények)
2013/C 344/41 C-121/12. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete — Bernhard Rintisch kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 74. cikk (2) bekezdése — 2868/95/EK rendelet — Az 50. szabály (1) bekezdésének első és harmadik albekezdése — A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása — A védjegy létezése — A felszólalás alátámasztásául az e célból megszabott határidőn túl előterjesztett bizonyítékok — A figyelembevétel elmaradása — A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre — Eltérő rendelkezés — További vagy kiegészítő bizonyítékok figyelembevételét akadályozó körülmények)
2013/C 344/42 C-122/12. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete — Bernhard Rintisch kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 74. cikk (2) bekezdése — 2868/95/EK rendelet — Az 50. szabály (1) bekezdésének első és harmadik albekezdése — A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása — A védjegy létezése — A felszólalás alátámasztásául az e célból megszabott határidőn túl előterjesztett bizonyítékok — A figyelembevétel elmaradása — A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre — Eltérő rendelkezés — További vagy kiegészítő bizonyítékok figyelembevételét akadályozó körülmények)
2013/C 344/43 C-140/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pensionsversicherungsanstalt kontra Peter Brey (Személyek szabad mozgása — Uniós polgárság — 2004/38/EK irányelv — A három hónapot meghaladó tartózkodás joga — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Munkavállaló jogállással már nem rendelkező személy — Öregségi nyugdíjban részesülő személy — Az a feltétel, hogy az érintett elegendő forrásokkal rendelkezzen ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam „szociális segítségnyújtási rendszerére” — Különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátás iránti kérelem — Az öregségi nyugdíj kiegészítését célzó kompenzációs pótlék — 883/2004/EK rendelet — 3. cikk, (2) bekezdés és 70. cikk — A lakóhely szerinti tagállam illetékessége — A biztosítás feltételei — A tagállam területén való tartózkodás joga — Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)
2013/C 344/44 C-157/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH kontra SC Laminorul SA (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — A 34. cikk 3. és 4. pontja — Másik tagállamban hozott határozat elismerése — Olyan helyzet, amikor e határozat összeegyeztethetetlen az ugyanazon tagállamban ugyanazon felek között ugyanazon tárgyban ugyanazon jogalapon lefolytatott eljárásban hozott korábbi határozattal)
2013/C 344/45 C-170/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete (Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Pinckney kontra KDG Mediatech AG (44/2001/EK rendelet — Joghatóság — Jogellenes károkozással vagy jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyek — Szerzői vagyoni jogok — Egy védett alkotást többszöröző fizikai hordozó — Interneten történő közzététel — A kárt okozó esemény helyének meghatározása)
2013/C 344/46 C-172/12. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — EI du Pont de Nemours and Company kontra Európai Bizottság, DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Árrögzítés és piacfelosztás — Az EK 81. cikk megsértése — A leányvállalat jogsértő magatartása anyavállalatnak való betudhatósága — Két anyavállalat által gyakorolt közös irányítás — Meghatározó befolyás — Egyetemleges felelősség — Elévülés — Elrettentő hatás)
2013/C 344/47 C-179/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — The Dow Chemical Company kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Árrögzítés és piacfelosztás — Az EK 81. cikk megsértése — A leányvállalat jogsértő magatartása anyavállalatnak való betudhatósága — Két anyavállalat által gyakorolt közös irányítás — Meghatározó befolyás — Védelemhez való jog — A bírság növelése — Elrettentő hatás)
2013/C 344/48 C-195/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA kontra Région wallonne (2004/8/EK irányelv — Hatály — Kapcsolt energiatermelés és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés — 7. cikk — A kapcsolt energiatermelésű létesítmények számára „zöld bizonyítványok” kibocsátását előíró regionális támogatási rendszer — Nagyobb mennyiségű zöld bizonyítvány nyújtása az elsődlegesen a fától vagy fahulladéktól eltérő típusú biomasszát hasznosító kapcsolt energiatermelésű létesítmények számára — Az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikke)
2013/C 344/49 C-216/12. és C-217/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (a Cour de cassation (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Caisse nationale des prestations familiales kontra Fjola Hliddal (C-216/12.), Pierre-Louis Bornand (C-217/12.) (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás — Svájcban lakóhellyel rendelkező és Luxemburgban dolgozó svájci állampolgárok — Szülői szabadság idejére járó juttatás nyújtása — A „családi ellátás” fogalma)
2013/C 344/50 C-251/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (a Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A Grontimmo SA felszámolóiként eljáró Christian Van Buggenhout és Ilse Van de Mierop kontra Banque Internationale à Luxembourg SA (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárás — 24. cikk (1) bekezdés — Kötelezettség teljesítése „olyan adós javára”, aki ellen „fizetésképtelenségi eljárást indítottak” — Ezen adós hitelezőjének teljesített kifizetés)
2013/C 344/51 C-282/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 3-i ítélete (a Tribunal Central Administrativo Sul (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda kontra Fazenda Pública (A tőke szabad mozgása — Adójogszabályok — Társasági adó — A belföldi társaság által harmadik országban letelepedett társaságtól kapott kölcsönök után fizetett kamatok — Az e társaságok közötti „kapcsolt vállalkozási viszony” fennállása — Az alultőkésítésre vonatkozó szabályozás — A túlzottnak minősített kötelezettségrész után fizetendő kamatok levonhatóságának kizárása — Levonhatóság a belföldön letelepedett társaságnak fizetett kamatok esetén — Adócsalás és adóelkerülés — Teljesen mesterséges megállapodások — Szokásos piaci feltételek — Arányosság)
2013/C 344/52 C-283/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Serebryannay vek EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Héa — 2006/112/EK irányelv — 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, 26., 62. és 63. cikk — Adóztatandó tényállás — Kölcsönös szolgáltatások — Ellenérték fejében teljesített ügyletek — Az ügylet adóalapja szolgáltatásokból álló ellenérték esetén — Ingatlanok harmadik személyek részére történő használatba- vagy bérbeadására vonatkozó jognak valamely természetes személy által olyan társaságnak történő átengedése, amely ennek fejében felszereli és berendezi ezeket az ingatlanokat)
2013/C 344/53 C-297/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (az Amtsgericht Laufen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gjoko Filev és Adnan Osmani elleni büntetőeljárások (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése — 2008/115/EK irányelv — A 11. cikk (2) bekezdése — Beutazási tilalommal párosuló kiutasítási határozat — A beutazási tilalom főszabály szerint legfeljebb ötéves időtartama — Időbeli korlátozásra irányuló kérelem hiányában határozatlan idejű beutazási tilalmat elrendelő nemzeti szabályozás — A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja — Büntetőjogi szankcióként vagy büntetőjogi szankció következményeként kiutasított harmadik országbeli állampolgárok — Az irányelv alkalmazásának mellőzése)
2013/C 344/54 C-298/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 3-i ítélete (Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Confédération paysanne kontra Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Egységes támogatási rendszer — 1782/2003/EK rendelet — A támogatási jogosultság kiszámítása — A referenciaösszeg meghatározása — Bázisidőszak — A 40. cikk (1), (2) és (5) bekezdése — Rendkívüli körülmények — A 2078/92/EGK rendelet és az 1257/1999/EK rendelet szerinti agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások hatálya alatt álló mezőgazdasági termelők — A referenciaösszeg újbóli megállapításához való jog meghatározása — A bizalomvédelem elve — A mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód)
2013/C 344/55 C-306/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 10-i ítélete (a Landgericht Saarbrücken (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Spedition Welter GmbH kontra Avanssur SA (Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése — 2009/103/EK irányelv — A 21. cikk (5) bekezdése — Kárrendezési megbízott — Bírósági iratok átvételére jogosító megbízás — Olyan nemzeti szabályozás, amely a kézbesítés érvényességét kifejezett megbízástól teszi függővé — Az összhangban történő értelmezés)
2013/C 344/56 C-317/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. október 3-i ítélete (Svea hovrätt (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniel Lundberg elleni büntetőeljárás (Közúti közlekedés — 2006/561/EK rendelet — Menetíró készülék használatának kötelezettsége — A nem kereskedelmi áruszállításra vonatkozó kivételek — Fogalom — Magánszemély által a szabadidős tevékenysége keretében amatőr raliversenyzőként végzett szállítás, amelyet részben harmadik személyek pénzügyi hozzájárulásaiból finanszíroz)
2013/C 344/57 C-321/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 10-i ítélete (Centrale Raad van Beroep (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F. van der Helder, D. Farrington kontra College voor zorgverzekeringen (Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — A 28. cikk (2) bekezdésének b) pontja — Egészségbiztosítási ellátások — Több tagállamból öregségi nyugdíjra jogosult személyek — Lakóhely más tagállamban — Természetbeni ellátások nyújtása a lakóhely szerinti államban — Az ellátások költségeinek viselése — Azon tagállam, amely „jogszabályainak” hatálya alá a jogosult a leghosszabb ideig tartozott — Fogalom)
2013/C 344/58 C-322/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 3-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État belge kontra GIMLE SA (78/660/EGK negyedik irányelv — A 2. cikk (3) bekezdése — A megbízható és valós kép elve — A 2. cikk (5) bekezdése — Eltérési kötelezettség — 32. cikk — A bekerülési költségen alapuló értékelési módszer — A valós értéknél nyilvánvalóan alacsonyabb vételár)
2013/C 344/59 C-336/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 10-i ítélete (az Østre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kontra Manova A/S (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Az egyenlő bánásmód elve — Meghívásos eljárás — Hirdetmény — Az utolsó közzétett mérlegbeszámolónak az ajánlati dokumentációhoz való csatolására irányuló felhívás — E mérlegbeszámoló hiánya egyes részvételre jelentkezők dokumentációja tekintetében — Az ajánlatkérő azon lehetősége, hogy e részvételre jelentkezőket arra hívja fel, hogy az említett mérlegbeszámolót az ajánlati dokumentációk benyújtására előírt határidő lejártát követően juttassák el a részére)
2013/C 344/60 C-353/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. október 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Az Ixfin SpA számára nyújtott támogatás — Jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatás — Visszatéríttetés — A végrehajtás elmaradása)
2013/C 344/61 C-386/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 3-i ítélete (Sofiyski gradski sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Schneider Siegfried János által indított eljárásban (A polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatokkal kapcsolatos joghatóság, illetve e határozatok elismerése és végrehajtása — 44/2001/EK irányelv — Hatály — Természetes személyek jog- és cselekvőképessége — Kizárólagos joghatóság olyan eljárásokra, amelyek tárgya ingatlanon fennálló dologi jog — Terjedelem — Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező, gondnokság alá helyezett személy azon jogára vonatkozó nemperes eljárás, hogy egy másik tagállamban található ingatlana fölött rendelkezzék)
2013/C 344/62 C-492/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Conseil national de l’ordre des médecins kontra Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Személyek szabad mozgása — Letelepedés szabadsága — A szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2005/36/EK irányelv — Szakmai képesítések elismerése — Fogorvosi szakma — Önállóság és elkülönülés az általános orvosi szakmától — Egységes képzés)
2013/C 344/63 C-579/12. RX II. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Guido Strack (A Törvényszék T-268/11. P. sz. ügyben hozott ítéletének felülvizsgálata — Közszolgálat — A tisztviselő által a referencia-időszakban hosszan tartó betegség miatt ki nem vett fizetett éves szabadság átvitelét megtagadó bizottsági határozat — Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 1e. cikkének (2) bekezdése — E személyzeti szabályzat V. mellékletének 4. cikke — 2003/88/EK irányelv — 7. cikk — A fizetett éves szabadsághoz való jog — Az uniós szociális jog elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdése — Az uniós jog egységességének és koherenciájának sérelme)
2013/C 344/64 C-573/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. szeptember 5-i végzése — ClientEarth kontra az Európai Unió Tanácsa, Dán Királyság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság (Fellebbezés — Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke — Harmadik személynek nem minősülő ügyvéd általi képviselet — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan megsemmisítési kereset — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezési jogalapok)
2013/C 344/65 C-34/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. szeptember 3-i végzése — Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége — Kártérítési kereset — Hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló bizottsági határozat — Kárt okozó megjegyzések — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 344/66 C-356/13. sz. ügy: 2013. június 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 344/67 C-430/13. sz. ügy: A Fővárosi Ítélőtábla (Magyarország) által 2013. július 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Baradics Ilona és társai kontra QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam
2013/C 344/68 C-440/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2013. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Croce Amica One Italia Srl kontra Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
2013/C 344/69 C-443/13. sz. ügy: Az Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Ausztria) által 2013. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH kontra Bezirkshauptmannschaft Innsbruck
2013/C 344/70 C-445/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-178/11. sz., Voss of Norway ASA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. május 28-án hozott ítélete ellen a Voss of Norway ASA által 2013. augusztus 6-án benyújtott fellebbezés
2013/C 344/71 C-451/13. sz. ügy: Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gigaset AG kontra SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
2013/C 344/72 C-453/13. sz. ügy: A High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2013. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Newby Foods Ltd kérelme alapján The Queen kontra Food Standards Agency
2013/C 344/73 C-457/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-454/10. sz., Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. május 30-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. augusztus 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 344/74 C-458/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. augusztus 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andreas Grund mint felszámolóbiztos az SR-Tronic GmbH és társai ellen indított felszámolási eljárásban kontra Nintendo Co. Ltd és Nintendo of America Inc.
2013/C 344/75 C-459/13. sz. ügy: A Najvyąąí súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2013. augusztus 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Milica ©iroká kontra Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
2013/C 344/76 C-463/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stanley International Betting Ltd és Stanleybet Malta Ltd kontra Ministero dell’Economia e delle Finanze és Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
2013/C 344/77 C-468/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-367/12. sz., MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. június 27-én hozott ítélete ellen a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által 2013. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés
2013/C 344/78 C-471/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2013. szeptember 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Peter Link kontra Condor Flugdienst GmbH
2013/C 344/79 C-477/13. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Németország) által 2013. szeptember 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eintragungsausschuss bei der Bayrischen Architektenkammer kontra Hans Angerer
2013/C 344/80 C-479/13. sz. ügy: 2013. szeptember 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2013/C 344/81 C-488/13. sz. ügy: Az Okrazhen sad — Targovishte (Bulgária) által 2013. szeptember 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS kontra Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, az Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD felszámolója
2013/C 344/82 C-491/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2013. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mohamed Ali Ben Alaya kontra Bundesrepublik Deutschland
2013/C 344/83 C-492/13. sz. ügy: Az Administrativen sad — Varna (Bulgária) által 2013. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Traum” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika” — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2013/C 344/84 C-493/13. sz. ügy: 2013. szeptember 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság
2013/C 344/85 C-498/13. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2013. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agrooikosystimata EPE kontra Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Perifereia Thessalias (Perifereiaki Enotita Magnisias)
2013/C 344/86 C-502/13. sz. ügy: 2013. szeptember 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Luxembourgi Nagyhercegség
2013/C 344/87 C-505/13. sz. ügy: Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2013. szeptember 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Levent Redzheb Yumer kontra Direktor na Teritorialna Direktsia na NAP — Varna
2013/C 344/88 C-506/13. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-552/11. sz., Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro kontra Bizottság ügyben 2013. július 9-én hozott ítélete ellen a Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A. E. által 2013. szeptember 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 344/89 C-508/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — Észt Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa
2013/C 344/90 C-521/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-208/12. sz., Think Schuhwerk GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. július 11-én hozott ítélete ellen a Think Schuhwerk GmbH által 2013. október 1-jén benyújtott fellebbezés
2013/C 344/91 C-245/12 sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. július 23-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 344/92 C-310/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. augusztus 20-i végzése — Európai Bizottság kontra Magyarország
2013/C 344/93 C-544/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. július 23-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 344/94 C-610/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. július 23-i végzése (a Verwaltungsgericht Giessen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Johannes Peter kontra Bundeseisenbahnvermögen
 

Törvényszék

2013/C 344/95 T-545/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 8-i ítélete — Stichting Greenpeace Nederland és PAN Europe kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A glifozát hatóanyag forgalomba hozatalának első engedélyezésére vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés részleges megtagadása — Természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei megsértésének veszélye — Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése — Nyomós közérdek — 1367/2006/EK rendelet — Az 1367/2006/EK rendelet 6. cikkének 1) bekezdése — 91/414/EGK irányelv”)
2013/C 344/96 T-167/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 8-i ítélete — Tanács kontra AY („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2010. évi előléptetési időszak — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Szakmai fejlődés — Az AST csoportba tartozó tisztviselők részére az AD csoportba történő bejutás elősegítése érdekében szervezett igazolási eljárás képzési programjának vizsgáin történő eredményes részvétel — A bizonyítékok elferdítése”)
2013/C 344/97 T-285/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 2-i ítélete — Cartoon Network kontra OHIM — Boomerang TV (BOOMERANG) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BOOMERANG közösségi szóvédjegy bejelentése — BoomerangTV korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 344/98 T-554/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 1-i végzése — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Egyes tunéziai projektek Európai Unió általi finanszírozása az EuropeAid program keretében — A tunéziai bírósági szervezet számára kialakított integrált informatikai rendszer fejlesztése — Harmadik személy Tunéziával szemben fennálló tartozásainak Bizottság általi beszedése — Terhelési értesítés — A szerződéstől elválaszthatatlan aktusok — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság)
2013/C 344/99 T-153/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i végzése — Microsoft kontra OHIM — Sky IP International (SKYDRIVE) (Közösségi védjegy — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 344/100 T-397/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. szeptember 26-i végzése — Tilly-Sabco kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Mezőgazdaság — Export-visszatérítések — Baromfihús — A visszatérítéseket nullán rögzítő rendelet — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 344/101 T-407/13. sz. ügy: 2013. július 30-án benyújtott kereset — Al Assad kontra Tanács
2013/C 344/102 T-408/13. sz. ügy: 2013. július 30-án benyújtott kereset — Mayaleh kontra Tanács
2013/C 344/103 T-431/13. sz. ügy: 2013. augusztus 19-én benyújtott kereset — Métropole Gestion kontra OHIM — Metropol (METROPOL)
2013/C 344/104 T-440/13. sz. ügy: 2013. augusztus 12-én benyújtott kereset — „Millano” Krzysztof Kotas kontra OHIM (csokoládécsomagolás formája)
2013/C 344/105 T-473/13. sz. ügy: 2013. szeptember 3-án benyújtott kereset — G-Star Raw kontra OHIM — PepsiCo (PEPSI RAW)
2013/C 344/106 T-478/13. sz. ügy: 2013. szeptember 3-án benyújtott kereset — NumberFour kontra OHIM — Inaer Helicópteros (ENFORE)
2013/C 344/107 T-480/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — You-View.tv kontra OHIM — YouView TV (YouView+)
2013/C 344/108 T-483/13. sz. ügy: 2013. szeptember 10-én benyújtott kereset — Oikonomopoulos kontra Bizottság
2013/C 344/109 T-484/13. sz. ügy: 2013. szeptember 9-én benyújtott kereset — Lumene kontra OHIM (THE YOUTH EXPERTS)
2013/C 344/110 T-491/13. sz. ügy: 2013. szeptember 11-én benyújtott kereset — Perfetti Van Melle Benelux kontra OHIM — Kraft Foods Global Brands (TRIDENT PURE)
2013/C 344/111 T-494/13. sz. ügy: 2013. szeptember 16-án benyújtott kereset — Sales & Solutions kontra OHIM — Inceda Holding (watt)
2013/C 344/112 T-495/13. sz. ügy: 2013. szeptember 16-án benyújtott kereset — Sales & Solutions kontra OHIM — Inceda Holding (Watt)
2013/C 344/113 T-496/13. sz. ügy: 2013. szeptember 16-án benyújtott kereset — McCullough kontra Cedefop
2013/C 344/114 T-497/13. sz. ügy: 2013. szeptember 16-án benyújtott kereset — Boston Scientific Neuromodulation kontra OHIM (PRECISION SPECTRA)
2013/C 344/115 T-498/13. sz. ügy: 2013. szeptember 16-án benyújtott kereset — Nanu-Nana Joachim Hoepp kontra OHIM — Vincci Hoteles (NAMMU)
2013/C 344/116 T-499/13. sz. ügy: 2013. szeptember 9-én benyújtott kereset — nMetric kontra OHIM (SMARTER SCHEDULING)
2013/C 344/117 T-505/13. sz. ügy: 2013. szeptember 20-án benyújtott kereset — Stichting Sona és Nao kontra Bizottság
2013/C 344/118 T-509/13. sz. ügy: 2013. szeptember 19-én benyújtott kereset — Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs kontra OHIM — IIC (NORTHWOOD)
2013/C 344/119 T-519/13. sz. ügy: 2013. szeptember 25-én benyújtott kereset — Leder & Schuh International kontra OHIM — Epple (VALDASAAR)
2013/C 344/120 T-520/13. sz. ügy: 2013. szeptember 25-én benyújtott kereset — Philip Morris Benelux kontra Bizottság
2013/C 344/121 T-527/13. sz. ügy: 2013. szeptember 30-án benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 344/122 T-538/13. sz. ügy: 2013. október 10-én benyújtott kereset — Verein Natura Havel és Vierhaus kontra Bizottság
2013/C 344/123 T-542/13. sz. ügy: 2013. október 2-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság
2013/C 344/124 T-544/13. sz. ügy: 2013. október 7-én benyújtott kereset — Dyson kontra Bizottság
2013/C 344/125 T-557/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 2-i végzése — RiskMetrics Solutions kontra OHIM (RISKMANAGER)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 344/126 F-116/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. október 9-i ítélete — Wahlström kontra Frontex (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Értékelő jelentés — Indokolási kötelezettség — Az értékelővel folytatott éves párbeszéd — Célok kitűzése)
2013/C 344/127 F-81/13. sz. ügy: 2013. szeptember 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 344/128 F-83/13. sz. ügy: 2013. szeptember 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 344/129 F-87/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Parlament
2013. november 26. 56. évfolyam, C 345
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 345/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7022 – Immochan/CNP Assurances/Galerie Commerciale de Kirchberg)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 345/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 345/03 A Bizottság közleménye a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (átdolgozott szöveg) (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 345/04 A meghallgató tisztviselő kinevezése
 

Számvevőszék

2013/C 345/05 12/2013. sz. különjelentés: „A Bizottság és a tagállamok tudják bizonyítani, hogy a vidékfejlesztési politikára előirányzott uniós költségvetést megfelelően költik el?”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 345/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7118 – AXA/Norges Bank/SZ Tower) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 345/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7097 – Bridgepoint/Orlando/La Gardenia Beauty)
2013/C 345/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7106 – PensionDanmark Holding/GDF SUEZ/Noordgas-transport) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 345/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7092 – LIXIL Group/Development Bank of Japan/Grohe Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 345/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7087 – Vitol/Carlyle/Varo) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 345/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7101 – Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 345/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Helyesbítések

2013/C 345/13 Helyesbítés az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztere által a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiadott hirdetményhez (  HL C 303., 2013.10.19.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!