spacer
  8. évfolyam 47. szám 2013.11.20.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Meghívó konferenciára

Jó csapat, eredményes meeting

A kkv-vezetők közül kevesen tudják, hogy nem csak az ő képességükön, tudásukon múlik a cég sikere, hanem a csapatukon. A jól, tehát a csapatépítés szempontjai szerint kiválasztott munkatársak és a tudatosan felépített értekezletek, az azon részt vevők szereposztásának pontos koreográfiája  biztos sikert, nagyságrendekkel nagyobb eredményeket hoz.

Milyen különböző kvalitású, gondolkodású, képességű emberekből áll össze egy olyan csapat, mely a legjobb eredményt produkálja? Hogyan lehet felismerni munkatársaink és a magunk legjobb helyét, szerepét? Tudjuk-e, ha csak cselekvésben, problémamegoldásban jó embereket alkalmazunk, és hiányoznak a kreatívok vagy/és az elemzők vagy a kritikusok, akkor  nagyobb a véletlenszerűség esélye a szervezetben?

Tanuljunk meg még eredményesebb vezetővé válni! Ebben segítségünkre lesznek a rendezvény  előadói, trénerei, a téma kiváló ismerői.

Jó csapat, eredményes meeting

A BKIK IX. és XXVIII. Osztálya és a Piac & Profit rendezvénye

Időpont: 2013. november 26., 10.00-16.00
Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)

Regisztrálok a rendezvényre


Elfogadta a parlament a jövő évi adótörvény-módosításokat! A gazdasági szakemberek számára elengedhetetlen, hogy időben megismerjék a változásokat. Vegyen részt konferenciánkon vagy végezze el ONLINE képzés keretében, és ismerje meg a legújabb, legfontosabb változásokat a téma szakértő előadóitól!

A SYSTEM MEDIA ONLINE oktatási portál 1 éves születésnapja alkalmából szeretettel meghívja Önt és munkatársait az

ADÓTÖRVÉNYEK 2014. - SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

c. prezentációra dr. Vámosi-Nagy Szabolcs előadásában.

  • Az előadást élőben közvetítjük a Lurdy Rendezvényközpontban megrendezendő ADÓTÖRVÉNYEK 2014. - Szja, Art, Áfa, Tb. - Országos Adókonferenciáról, amely a rendezvény első előadása.
  • Az előadás megtekintése INGYENES és TÉRÍTÉSMENTES, csak regisztrálnia kell!
  • Számítógépéről, a SYSTEM MEDIA ONLINE oktatási portál weboldalán keresztül tudja megnézni, amennyiben 2013. november 26-ig regisztrál!
  • A regisztráció után az e-mail címére kiküldött a belépési kódokkal lépjen be a https://e-systemmedia.hu/moodle c. oktatási portálunkra, ahol nyissa meg az "Adótörvények 2014. - Személyi jövedelemadó 2014. - Élő adás" c. kurzust!
  • Adáskezdés, időtartam: 2013. november 27., 08:58-10:30-ig.
  • Ha kérdése van, hívjon minket telefonon! INFOVONAL: 06-1/220-0363
     

További információ

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 46. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 324
Végelszámolás 128
Hivatalból való törlés 36

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 41
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1466

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 456 db.

A héten 9 077 cégnév, 2 338 székhelycím és 584 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516 961 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámolási zárómérleg

A felszámoló a felszámolás befejezésekor felszámolási zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról szóló kimutatást, záró adóbevallást, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít, és azokat megküldi a bíróságnak és az adóhatóságnak. Intézkedik az adós iratanyagának elhelyezéséről valamint az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg az adó megfizetéséről (Cstv. 52. § (1) bekezdés). A felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a zárómérleg elkészítése kötelező, kivéve, ha az adós ellen folyamatban lévő per hitelezője pernyertessége esetén mód van a kielégítési sorrendet figyelembe véve, a hitelező követelésének legalább részleges kielégítésére (Cstv. 52. § (2) bekezdés). A zárómérlegben szerepeltetni kell a pénzeszközöket, a megmaradt nem értékesített vagyontárgyakat piaci értéken, a be nem hajtott követeléseket, a ki nem egyenlített tartozásokat és a felszámolási költségek miatti tartozásokat könyv szerinti értéken, a felosztható és a fel nem osztható vagyont (Cstv. 52. § (3) bekezdés). A bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatásnak tartalmaznia kell a tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevételeket és költségeket, a vagyontárgyak értékesítésével összefüggésben a vagyontárgy ellenértékét és nyilvántartási értékét, a behajtott követelések összegét, a kiegyenlített felszámolási költségeket (Cstv. 52. § (4) bekezdés).

A felszámoló az adós gazdálkodó szervezet történeti értékű iratait az illetékes levéltárnak adja át (Cstv. 53. § (1) bekezdés). A felszámoló a adatszolgáltatást köteles teljesíteni a nyugdíj biztosítottak jogviszonyáról szóló adatairól az illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére (Cstv. 53. § (2) bekezdés). Az iratanyag fennmaradó részének selejtezéséről illetve a jogszabályban meghatározott ideig történő őrzéséről a felszámoló köteles gondoskodni. Az őrzés feladata átruházható, azonban a felelősség az őrzési idő végéig a felszámolót terheli (Cstv. 53. § (3) bekezdés).

A felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot a bíróság a kézhezvételtől számított harminc napon belül megküldi a hitelezőknek. A kézbesítéstől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül bármelyik hitelező írásban kifogással élhet a zárómérlegben és a vagyonfelosztási javaslatban foglaltak ellen. A kifogás alapján a bíróság tárgyalást tűz ki, amelyre megidézi a felszámolót valamint a kifogás előterjesztőjét. A bíróság a tárgyaláson a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja. A kifogás elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye (Cstv. 56. § (1) bekezdés).  Ha a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére azért került sor, mert a felszámolás kezdő időpontjától két év eltelt, és a zárómérlegben szereplő be nem hajtott követelések jogi sorsa nem rendeződött, a bíróság a be nem hajtott követeléseket és az értékesítésre nem került vagyontárgyakat a hitelezők között a kielégítési sorrend figyelembe vételével felosztja (Cstv. 56. § (2) bekezdés). Ha az eljárás befejezésekor az értékesítetlen vagyontárgyak között zálogjoggal terhelt vagyontárgy is található, a vagyontárgyak felosztásáról rendelkező végzés jogerőre emelkedésével a zálogjog megszűnik (Cstv. 56. § (3) bekezdés). Az értékesítetlen vagyontárgyak hitelezők közötti felosztásával megvalósuló tulajdonszerzés illetékmentes (Cstv. 56. § (4) bekezdés).

2013. október 26. 

Magyar Közlöny 186-190/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

186/2013. november 12.

 

 

389/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.11.13.

390/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.11.13.

391/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a katonák és a háborús polgári áldozatok sírjairól, valamint a nekik szentelt emlékhelyekről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.11.13.

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

 2013.11.15.

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

 2013.11.13.

1804/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.11.12.

1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról

 2013.11.12.

1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről

 2013.11.13.

1807/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének módosításáról

 2013.11.13.

1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról

 2013.11.12.

1809/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2013. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2013.11.12.

1810/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A MÁV vasúti dolgozóinak 2011-2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2013. évi teljesítéséről

 2013.11.12.

1811/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvény lebonyolítása érdekében a Fábiánsebestyéni Kinizsi Parkfejlesztésének és korszerűsítésének megvalósításáról

 2013.11.13.

1812/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1110/2013. (III. 7.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

 2013.11.12.

1813/2013. (XI. 12.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2013.11.12.

137/2013. (XI. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.11.12.

187/2013. november 14.

 

 

2013. évi CLXXXII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről

 2013.11.15.

2013. évi CLXXXIII. törvény

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról

 2013.11.19.

2013. évi CLXXXIV. törvény

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

 2013.11.17.

2013. évi CLXXXV. törvény

A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 2013.11.15.

394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.15.

480/2013. (XI. 14.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2013.11.14.

1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól

 2013.11.14.

1815/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A Nemzet Sportolója cím adományozásáról

 2013.11.14.

1816/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A Budapesti Operettszínház irányítási jogának államháztartási alrendszerek közötti átadásával kapcsolatos intézkedésekről

 2013.11.14.

1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről

 2013.11.14.

1818/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosítandó állami támogatásról

 2013.11.14.

1819/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú („A FALCO Zrt. préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló komplex fejlesztés” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1820/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről

 2013.11.14.

1821/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú („Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

 2013.11.14.

1822/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú („Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1823/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1824/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1825/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú („Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1826/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023 azonosító számú [„62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár között – 11,5 t-ás burkolat megerősítéses szakaszok a 0+000–40+465 km szelvények között” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1827/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0029 azonosító számú („21. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése a 17+000–21+520 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1828/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP–3.5.0-09-11-2013-0030 azonosító számú [„55. sz. főút Tataháza–Baja közötti (71+829–98+480 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1829/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1830/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0039 azonosító számú („5. sz. főút felújítása a 164+218–165+360 kmsz. között, ill. körforgalmú csomópont építése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.14.

1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról

 2013.11.14.

138/2013. (XI. 14.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.11.14.

188/2013. november 14.

 

 

395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

396/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A 3P Tavaszmező Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

397/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Belvárosi Kollégiumok Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

398/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A H2Q-ÉPÍTŐ Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

399/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A H-Dent-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

400/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A H-DORM-BUILD Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

401/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A H-Host-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

402/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A H-Tech-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

403/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A HUNÉP CAMPUS HOTEL Szálloda, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

404/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A HUNÉP KLK HOTEL Szálloda, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

405/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A HUNÉP MEDIKUS HOSTEL Szálloda, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

406/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az Immorent Oktatási Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

407/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az Immorent PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

408/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az IMOLA 3P Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

409/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az IMOLA HOSTEL Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

410/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az Invest Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

411/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A KIPTREF Befektető és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

412/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Miskolci Diákotthon Befektető, Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

413/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Miskolci Zenepalota Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

414/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Pannon Kollégium Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

415/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Radom Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

416/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A SANDRA FORM EUROMOBILI Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

417/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az SE Campus Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

418/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A SOPRONI DIÁKOTTHON Befektető és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

419/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

420/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

421/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A SWIETELSKY Iskolaprojekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

422/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A SZIE Campus Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

423/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A SZOLNOKI CAMPUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

424/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A SZOLNOKI HOSTEL Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

425/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Tanszálló Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

426/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Tisza Joule – DÉKO Dél-Dunántúli Kollégium Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

427/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Veszprémi Diákotthon Befektető, Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

428/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A WINGPROJEKT 6 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

429/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet

A Zugliget 9 Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.15.

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2013.11.15.

189/2013. november 15.

 

 

430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.01.

431/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet

Az álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésének rendjéről

 2013.11.16.

20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.11.16.

68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.11.16.

28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról

 2013.11.23.

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

 2013.11.16.

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

 2013.11.16.

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

 2013.11.16.

105/2013. (XI. 15.) VM rendelet

A Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben követeléssel rendelkező élőállat-beszállítók számára fizetendő kiegészítő juttatás igénybevételének szabályairól

 2013.11.16.

1832/2013. (XI. 15.) Korm. határozat

Az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről(2013–2038)

 2013.11.15.

1833/2013. (XI. 15.) Korm. határozat

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.11.15.

1834/2013. (XI. 15.) Korm. határozat

Az Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 1212/2010. (X. 8.) Korm. határozat módosításáról

 2013.11.16.

1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat

Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről

 2013.11.15.

1836/2013. (XI. 15.) Korm. határozat

Az utánpótlás-nevelési centrum létesítéséhez szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos feladatokról

 2013.11.15.

190/2013. november 18.    
2013. évi CLXXXVI. törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról

2013.11.19.

432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2013.11.26.

433/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet

Az építési beruházások közbeszerzései lefolytatásának további gyorsító és egyszerűsítő feltételeiről, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2013.11.19.

51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

2013.11.19.

Köm. 5025/2013/7. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.11.18.

Köf. 5.047/2013/3. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.11.18.

1837/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 azonosító számú („Integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási, és elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

2013.11.18.

1838/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

2013.11.18.

1839/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

2013.11.18.

1840/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0071 azonosító számú („Kecel Város szennyvízelvezető hálózatának bővítése III. ütem” című) projekt támogatása és támogatása növelésének jóváhagyásáról

2013.11.18.

1841/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú („Hódmezővásárhely–Mártély–Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

2013.11.18.

1842/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 azonosító számú („Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2013.11.18.

1843/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektek zárásához és aktiválásához szükséges Zárási Alap létrehozásáról

2013.11.18.

1844/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség kompenzálásáról

2013.11.18.

1845/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése I. üteme” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2013.11.18.

1846/2013. (XI. 18.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0038 azonosító számú („8. sz. főút 131+550–143+350 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0033 azonosító számú („8. sz. főút 149+500–161+920 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0034 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése” című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

2013.11.18.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. november 13. 56. évfolyam, L 302

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1127/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Montasio [OEM])
A Bizottság 1128/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyásáról (Morbier [OEM])
A Bizottság 1129/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fal Oyster (OEM)]
A Bizottság 1130/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Maccheroncini di Campofilone (OFJ)]
A Bizottság 1131/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten [OFJ])
A Bizottság 1132/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Stelvio/Stilfser (OEM)]
A Bizottság 1133/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Kaki Ribera del Xúquer [OEM])
A Bizottság 1134/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Caballa de Andalucía (OFJ)]
A Bizottság 1135/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Prosciutto Toscano [OEM])
A Bizottság 1136/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a klotianidin, a dimoxistrobin, az oxamil és a petoxamid hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1137/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/648/EU (2013. november 6.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4719. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/649/EU (2013. november 6.) végrehajtási határozata a MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kukoricából előállított pollen forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4743. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/650/EU (2013. november 6.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) kukoricát, négy, három különböző, egy transzgént tartalmazó esemény kombinációját hordozó, géntechnológiával módosított rokon kukoricát (MON89034 × 1507 × MON88017 [MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3], MON89034 × 1507 × 59122 [MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7], MON89034 × MON88017 × 59122 [MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3 × DAS-59122-7], 1507 × MON 88017 × 59122 [DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7]) és négy, két különböző, egy transzgént tartalmazó esemény kombinációját hordozó, géntechnológiával módosított rokon kukoricát (MON89034 × 1507 [MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1], MON89034 × 59122 [MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7], 1507 × MON88017 [DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3], MON 88017 × 59122 [MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7]) tartalmazó, azokból álló vagy azokból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4755. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/651/EU (2013. november 8.) végrehajtási határozata Portugáliában, egy tőkés récéket tartó gazdaságban alacsony patogenitású madárinfluenza elleni megelőző vakcinázási terv, valamint az érintett baromfik és az azokból származó termékek mozgására vonatkozó bizonyos intézkedések jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 7310. számú dokumentummal történt)
2013. november 14. 56. évfolyam, L 303

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Az Európai Unió értesítő levele a Svájci Államközösség számára az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás I. mellékletének Horvátország csatlakozása miatti technikai jellegű módosításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 1139/2013/EU (2013. november 11.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-ától délre eső norvég vizeken folytatott feketetőkehal-halászat tilalmáról
A Bizottság 1140/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Riz de Camargue (OFJ)]
A Bizottság 1141/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (OEM)]
A Bizottság 1142/2013/EU (2013. november 12.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Chaource (OEM)]
A Bizottság 1143/2013/EU (2013. november 13.) rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló 1031/2010/EU rendelet módosításáról, különösen egy Németország által kijelölt aukciós platformnak a rendelet jegyzékébe történő felvételéről
A Bizottság 1144/2013/EU (2013. november 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek jegyzékébe való bejegyzéséről (Tepertős pogácsa [HKT])
A Bizottság 1145/2013/EU (2013. november 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/652/EU (2013. november 12.) végrehajtási határozata a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobás rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről (az értesítés a C(2013) 7145. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/653/EU (2013. november 12.) végrehajtási határozata a zoonózis-kórokozók antimikrobás rezisztenciájának nyomon követését szolgáló összehangolt ellenőrzési tervhez a 2014. évre nyújtott uniós pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2013) 7289. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/654/EU (2013. november 12.) végrehajtási határozata a 2008/294/EK bizottsági határozatnak a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) tekintetében további hozzáférési technológiák és frekvenciasávok felvétele céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 7491. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/655/EU (2013. november 13.) határozata az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2012. augusztus 1-jétől2013. június 1-ig alkalmazandó korrekciós szorzók havonkénti kiigazításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 311/13/COL (2013. július 17.) határozata a harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és az EFTA Felügyeleti Hatóság 131/13/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről
2013. november 14. 56. évfolyam, L 304

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/52/EU (2013. október 30.) irányelve a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról
2013. november 15. 56. évfolyam, L 305

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1146/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Cebolla Fuentes de Ebro (OEM)]
A Bizottság 1147/2013/EU (2013. november 14.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1121/2009/EK rendeletnek a Cipruson a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1148/2013/EU (2013. november 14.) végrehajtási rendelete egy bejegyzett elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából való törléséről [Wernesgrüner Bier (OFJ)]
A Bizottság 1149/2013/EU (2013. november 14.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Rillettes de Tours (OFJ)]
A Bizottság 1150/2013/EU (2013. november 14.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a repceolaj hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1151/2013/EU (2013. november 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP Sahel Niger/2/2013 2013/656/KKBP (2013. november 12.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP Sahel Niger) vezetőjének kinevezéséről
A Bizottság 2013/657/EU (2013. november 12.) végrehajtási határozata a nagy patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusának Svájc területén való kitörése esetén alkalmazandó egyes védekezési intézkedésekről és a 2009/494/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 7505. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/658/EU (2013. november 13.) végrehajtási határozata a hagyományos különleges termékeknek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló kérelem elutasításáról (Pomazánkové máslo [HKT]) (az értesítés a C(2013) 7615. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének a tenyésztésre vagy termelésre szánt juhfélék és kecskefélék Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta surlókórra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. szeptember 4-i 854/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 237., 2013.9.5.)
2013. november 16. 56. évfolyam, L 306

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1153/2013/EU (2013. november 15.) rendelete az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról
A Tanács 1154/2013/EU (2013. november 15.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 1155/2013/EU (2013. augusztus 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1156/2013/EU (2013. november 14.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1157/2013/EU (2013. november 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1158/2013/EU (2013. november 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/659/KKBP (2013. november 15.) határozata a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/660/KKBP (2013. november 15.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESTOR) szóló 2012/389/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/661/KKBP (2013. november 15.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/662/EU (2013. október 14.) végrehajtási határozata a 2009/767/EK határozatnak a tagállamok által felügyelt/akkreditált megbízható hitelesítésszolgáltatók listájának létrehozása, vezetése és közzététele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 6543. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/663/EU (2013. november 14.) végrehajtási határozata az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és földrajzi jelzéseknek az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés törlése iránti kérelem elutasításáról (Kołocz ¶l±ski/kołacz ¶l±ski [OFJ]) (az értesítés a C(2013) 7626. számú dokumentummal történt)
2013. november 16. 56. évfolyam, L 307

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1138/2013/EU (2013. november 8.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bitertanol, klórfenvinfosz, dodin és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. november 16. 56. évfolyam, L 308

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament 2013/535/EU Euratom (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, I. szakasz – Európai Parlament

Az Európai Parlament 2013/536/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Az Európai Parlament 2013/537/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező megjegyzésekkel, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

Az Európai Parlament 2013. április 17-i állásfoglalása a Bizottság 2011. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről

Az Európai Parlament 2013/538/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2013/539/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2013/540/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2013/541/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2013/542/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2013/543/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2013/544/EU, Euratom (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolás lezárásáról, III. szakasz – Bizottság
Az Európai Parlament 2013/545/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság

Az Európai Parlament 2013/546/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevőszék

Az Európai Parlament 2013/547/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Európai Parlament 2013/548/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

Az Európai Parlament 2013/549/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman

Az Európai Parlament 2013/550/EU (2013. április 17.) az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

Az Európai Parlament 2013/551/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

Az Európai Parlament 2013/552/EU (2013. április 17.) határozata a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2011-es költségvetési évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/553/EU (2013. április 17.) határozata a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/554/EU (2013. április 17.) határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/555/EU (2013. április 17.) határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/556/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/557/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/558/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/559/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/560/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatának szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/561/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/562/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Rendőrakadémia 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Rendőrakadémia 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/563/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Rendőrakadémia 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/564/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/565/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/566/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Bankhatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Bankhatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/567/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Bankhatóság 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/568/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/569/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/570/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/571/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/572/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/573/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/574/EU (2013. április 17.) határozata a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/575/EU (2013. április 17.) határozata a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/576/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/577/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/578/EU (2013. április 17.) határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/579/EU (2013. április 17.) határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/580/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/581/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/582/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) határozata

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/583/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/584/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/585/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/586/EU (2013. április 17.) határozata a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/587/EU (2013. április 17.) határozata a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/588/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/589/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/590/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/591/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/592/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Vasúti Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/593/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/594/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/595/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/596/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Képzési Alapítvány 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Képzési Alapítvány 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/597/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Képzési Alapítvány 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/598/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/599/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/600/EU (2013. április 17.) határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Euratom Ellátási Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/601/EU (2013. április 17.) határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/602/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/603/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/604/EU (2013. április 17.) határozata az Eurojust 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Eurojust 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/605/EU (2013. április 17.) határozata az Eurojust 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/606/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Rendőrségi Hivatal 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/607/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/608/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/609/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/610/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/611/EU (2013. április 17.) határozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/612/EU (2013. április 17.) határozata az Európai GNSS Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai GNSS Ügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/613/EU (2013. április 17.) határozata az Európai GNSS Ügynökség 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/614/EU (2013. április 17.) határozata az Artemis közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Artemis közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/615/EU (2013. április 17.) határozata az Artemis közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/616/EU (2013. április 17.) határozata a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/617/EU (2013. április 17.) határozata a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/618/EU (2013. április 17.) határozata az ENIAC közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az ENIAC közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/619/EU (2013. április 17.) határozata az ENIAC közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/620/EU (2013. április 17.) határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

Az Európai Parlament 2013/621/EU (2013. április 17.) határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/622/EU (2013. április 17.) határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/623/EU (2013. április 17.) határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/624/EU (2013. április 17.) határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/625/EU (2013. április 17.) határozata határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2013/626/EU (2013. április 17.) határozata a SESAR közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

a SESAR közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2013/627/EU (2013. április 17.) határozata a SESAR közös vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament (2013. április 17.) állásfoglalása

az Európai Unió ügynökségei 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés

2013. november 19. 56. évfolyam, L 309

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1159/2013/EU (2013. július 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a GMES-felhasználókra vonatkozó nyilvántartásbavételi és engedélyezési feltételek és a különös GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó kritériumok meghatározása révén történő kiegészítéséről
A Bizottság 1160/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Rigotte de Condrieu (OEM)]
A Bizottság 1161/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Pecorino di Picinisco (OEM)]
A Bizottság 1162/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (OEM)]
A Bizottság 1163/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Mohant (OEM)]
A Bizottság 1164/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Waterford Blaa/Blaa (OFJ)]
A Bizottság 1165/2013/EU (2013. november 18.) végrehajtási rendelete a narancsolaj hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1166/2013/EU (2013. november 18.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diklórprop-P hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1167/2013/EU (2013. november 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/664/EU (2012. július 25.) határozata az SA.23324 – C 25/07 (korábbi NN 26/07) számú intézkedésről – Finnország A Finavia, az Airpro és a Ryanair a Tampere-Pirkkala repülőtéren (az értesítés a C(2012) 5036. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/665/EU (2013. július 17.) határozata az Olaszország által nyújtott SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] – számú állami támogatásról (a tejre kirótt illeték megfizetésének elhalasztása Olaszországban) (az értesítés a C(2013) 4046. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 4/2013 2013/666/EU (2013. november 7.) határozata a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről
Az AKCS-EU Nagykövetek Bizottságának 5/2013 2013/667/EU (2013. november 7.) határozata a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központjának alapszabályáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. június 18-i 566/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 169., 2012.6.29.)
2013. november 13. 56. évfolyam, C 329
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 329/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 329/02 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 329/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 329/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. november 13. 56. évfolyam, C 329E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 329 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 14. 56. évfolyam, C 330
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 330/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 330/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7032 – Koninklijke Reesink/Pon European Material Handling Businesses)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 330/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 330/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 330/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 330/06 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2013/C 330/07 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 330/08 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 330/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7016 – MHI/MH Power Systems) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 330/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6996 – Secop/ACC Austria)
2013/C 330/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7045 – Allianz/BPE/parts of Pastor Vida) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. november 14. 56. évfolyam, C 330E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 330 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 14. 56. évfolyam, C 331
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 331/01 A Számvevőszék éves jelentése a 2012-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, az intézmények válaszaival együtt
2013/C 331/02 A Számvevőszék 2012-es pénzügyi évről szóló éves jelentése a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) által támogatott tevékenységekről, a Bizottság válaszaival együtt
2013. november 15. 56. évfolyam, C 332
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 332/01 A Bizottság közleménye a filmekhez és egyéb audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatásról
2013/C 332/02 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6992 – Hutchison 3G UK/Telefonica Ireland)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 332/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 332/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7019 – TRIMET/EDF/NEWCO)
2013/C 332/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7090 – Vopak/Swedegas/GO4LNG JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. november 15. 56. évfolyam, C 332E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. június 12–14-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 284 E, 2012.9.20.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. június 12., kedd

2013/C 332 E/01 A Latin Amerikával történő új fejlesztési együttműködés meghatározása
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása a Latin-Amerikával való új fejlesztési együttműködés meghatározásáról (2011/2286(INI))
2013/C 332 E/02 A határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása az Európai Unión belüli határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismeréséről és támogatásáról (2011/2293(INI))
2013/C 332 E/03 A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása „A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő lépések: a globális kiberbiztonság felé” című dokumentumról (2011/2284(INI))
2013/C 332 E/04 Energiapolitikai együttműködés kezdeményezése a határainkon túli partnerekkel: a biztonságos, fenntartható és versenyképes energiaellátás stratégiai megközelítése
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása „Energiapolitikai együttműködés kezdeményezéséről a határainkon túli partnerekkel: a biztonságos, fenntartható és versenyképes energiaellátás stratégiai megközelítése” című dokumentumról (2012/2029(INI))
 

2012. június 13., szerda

2013/C 332 E/05 Többéves pénzügyi keret és saját források
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról (2012/2678(RSP))
2013/C 332 E/06 Az EU kereskedelmi tárgyalásai Japánnal
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása az EU és Japán közötti kereskedelmi tárgyalásokról (2012/2651(RSP))
2013/C 332 E/07 Bissau-Guinea
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása a bissau-guineai katonai puccsról (2012/2660(RSP))
2013/C 332 E/08 Szudán és Dél-Szudán
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása a szudáni és dél-szudáni helyzetről (2012/2659(RSP))
2013/C 332 E/09 Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásról (2012/2628(RSP))
2013/C 332 E/10 A fegyverkereskedelmi szerződésről szóló tárgyalások
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása az ENSZ fegyverkereskedelmi szerződéséről (ATT) folyó tárgyalásokról (2012/2636(RSP))
2013/C 332 E/11 A választások nyomon követése a Kongói Demokratikus Köztársaságban
Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban rendezett választások megfigyeléséről (2012/2673(RSP))
 

2012. június 14., csütörtök

2013/C 332 E/12 Nyilvános konzultációk és ezek elérhetősége az EU valamennyi hivatalos nyelvén
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről (2012/2676(RSP))
2013/C 332 E/13 A tibeti helyzet
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a tibeti emberi jogi helyzetről (2012/2685(RSP))
2013/C 332 E/14 Az egységes piaci intézkedéscsomag jövője
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása az egységes piaci intézkedéscsomagról: a növekedés érdekében teendő következő lépések (2012/2663(RSP))
2013/C 332 E/15 Az európai társasági jog jövője
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása az európai társasági jog jövőjéről (2012/2669(RSP))
2013/C 332 E/16 Út a munkahelyteremtő fellendülés felé
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a munkahelyteremtő fellendülés felé vezető útról (2012/2647(RSP))
2013/C 332 E/17 A női nemi szervek megcsonkítása
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról (2012/2684(RSP))
2013/C 332 E/18 A francia PIP vállalat által gyártott rossz minőségű szilikon mellimplantátumok
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a francia PIP vállalat által gyártott rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról (2012/2621(RSP))
2013/C 332 E/19 Az emberi jogok és a biztonság helyzete a Száhel-övezetben
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a Száhil övben kialakult emberi jogi és biztonsági helyzetről (2012/2680(RSP))
2013/C 332 E/20 A büntetlenség néhány esete a Fülöp-szigeteken
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása a büntetlenség eseteiről a Fülöp-szigeteken (2012/2681(RSP))
2013/C 332 E/21 Az etnikai kisebbségek helyzete Iránban
Az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása az Iránban élő etnikai kisebbségek helyzetéről (2012/2682(RSP))
2013/C 332 E/22 A hirtelen szívmegállás tudatosításának európai hete
Az Európai Parlament 2012. június 14-i nyilatkozata a hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetéséről
 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Parlament

 

2012. június 13., szerda

2013/C 332 E/23 A Tanácshoz címzett ajánlás az ENSZ Közgyűlésének 67. ülésszakáról
Az Európai Parlament 2012. június 13-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az ENSZ Közgyűlése 67. ülésszakáról szóló ajánlására irányuló javaslattal (2012/2036(INI))
2013/C 332 E/24 Az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselője
Az Európai Parlament 2012. június 13-i ajánlása a Tanácshoz az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjéről (2012/2088(INI))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. június 12., kedd

2013/C 332 E/25 A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap (EGF) - Spanyolország „EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - Footwear” referenciaszámú kérelme
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear from Spain” referenciaszámú kérelme) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 332 E/26 A 2/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az EU Szolidaritási Alapjának előirányzatai a 2011. évi olaszországi (Liguria és Toszkána) áradások kezelésére
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Európai Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))
2013/C 332 E/27 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele: áradások Liguriában és Toszkánában
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))
MELLÉKLET
2013/C 332 E/28 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2012/000 TA 2012 – technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2012/000 TA 2012 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))
MELLÉKLET
 

2012. június 13., szerda

2013/C 332 E/29 A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Iliana Ivanova - Bulgária)
Az Európai Parlament 2012. június 13-i határozata Iliana Ivanova a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))
2013/C 332 E/30 Az általános tarifális preferenciák rendszere
Az Európai Parlament 2012. június 13-i jogalkotási állásfoglalása az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))
P7_TC1-COD(2011)0117
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. június 13-án került elfogadásra az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 332 E/31 A pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítése
Az Európai Parlament 2012. június 13-án elfogadott módosításai a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))
2013/C 332 E/32 Az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezések
Az Európai Parlament 2012. június 13-i elfogadott módosításai az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
2013/C 332 E/33 Az EBRD megbízatásának a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése
Az Európai Parlament 2012. június 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD-műveletek földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))
P7_TC1-COD(2011)0442
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. június 13-án került elfogadásra az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD műveletek földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
 

2012. június 14., csütörtök

2013/C 332 E/34 A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállomány és az állomány halászata
Az Európai Parlament 2012. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))
P7_TC1-COD(2011)0345
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2012. június 14-én került elfogadásra a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 332 E/35 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
Az Európai Parlament 2012. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
P7_TC1-COD(2010)0377
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. június 14-én került elfogadásra a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EGK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz
2013/C 332 E/36 A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek
Az Európai Parlament 2012. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))
P7_TC1-COD(2011)0156
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. június 14-én került elfogadásra a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt , a gluténintoleranciában szenvedők részére készült, valamint az alacsony és nagyon alacsony energiatartalmú diétákban való felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód.1]
I. melléklet
II. melléklet
2013. november 15. 56. évfolyam, C 333
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 333/01 A nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap végső beszámolója — 2012. pénzügyi év
2013/C 333/02 A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Parlament és a Tanács részére a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alapról (EFA) – Független ellenőri jelentés
2013. november 15. 56. évfolyam, C 334
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 334/01 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek – Az Európai Unió összevont éves beszámolója–2012-es pénzügyi év
2013/C 334/02 A Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozata az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A független ellenőr jelentése
2013. november 16. 56. évfolyam, C 335
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 335/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 335/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 335/03 Pályázati felhívás – COMM-C2/01/13 – Strukturális támogatás az európai politikák kutatóintézeteinek (agytrösztöknek), és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek – Európa a polgárokért program (2014–2020)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 335/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7082 – EVO/PKO/eService JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 335/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 335/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. november 16. 56. évfolyam, C 335A
 

Helyesbítések

2013/C 335 A/01 Helyesbítés a következő nyílt versenyvizsga-felhívásokhoz: – EPSO/AD/267/13 – Német nyelvű (DE) jogász-nyelvész (AD 7) – EPSO/AD/268/13 – Lett nyelvű (LV) jogász-nyelvész (AD 7) – EPSO/AD/269/13 – Holland nyelvű (NL) jogász-nyelvész (AD 7) – EPSO/AD/270/13 – Portugál nyelvű (PT) jogász-nyelvész (AD 7) (  HL C 301 A., 2013.10.17.)
2013. november 16. 56. évfolyam, C 336
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 336/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 325., 2013.11.9.
 

Bíróság

2013/C 336/02 A Bíróság új tagjának eskütétele
2013/C 336/03 A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása
2013/C 336/04 A Bíróság által a 2013. október 8-i általános értekezletén elfogadott határozatok
2013/C 336/05 Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák
2013/C 336/06 A Bíróság által a 2013. szeptember 24-i általános értekezletén elfogadott határozat
2013/C 336/07 A Bíróság eljárási szabályzatának 107. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése
2013/C 336/08 A Bíróság eljárási szabályzatának 193. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése
2013/C 336/09 Az első főtanácsnok kijelölése
2013/C 336/10 A Közszolgálati Törvényszék új bírájának eskütétele
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 336/11 C-15/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 826/2009/EK rendelet — Kínából származó egyes égetett magnéziatéglák behozatala — 384/96 EK rendelet — 2. cikk (10) bekezdés b) pont — Tisztességes összehasonlítás — 11. cikk (9) bekezdés — Részleges időközi felülvizsgálat — A vám kivetéséhez vezető vizsgálat során alkalmazottal azonos módszer alkalmazásának kötelezettsége — A körülmények megváltozása)
2013/C 336/12 C-64/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-672/11. sz., H-Holding AG kontra Európai Parlament ügyben 2012. november 27-én hozott végzése ellen a H-Holding AG által 2013. február 7-én benyújtott fellebbezés
2013/C 336/13 C-342/13. sz. ügy: A Szombathelyi Törvényszék (Magyarország) által 2013. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sebestyén Katalin kontra Kővári Zsolt Csaba és társai
2013/C 336/14 C-424/13. sz. ügy: A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2013. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten
2013/C 336/15 C-433/13. sz. ügy: 2013. július 31-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság
2013/C 336/16 C-464/13. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2013. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Europäische Schule München kontra Silvana Oberto
2013/C 336/17 C-465/13. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2013. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Europäische Schule München kontra Barbara O’Leary
2013/C 336/18 C-467/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-406/08. sz., ICF kontra Bizottság ügyben 2013. június 18-án hozott ítélete ellen az Industries Chimiques du Fluor (ICF) által 2013. augusztus 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 336/19 C-472/13. sz. ügy: Bayerisches Verwaltungsgericht München (Németország) által 2013. szeptember 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andre Lawrence Shepherd kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2013/C 336/20 C-473/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adala Bero
2013/C 336/21 C-474/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thi Ly Pham
2013/C 336/22 C-478/13. sz. ügy: 2013. szeptember 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 336/23 C-509/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-197/12. sz., Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. július 11-én hozott ítélete ellen az Inmobiliarias y Restauraciones, SL által 2013. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 336/24 C-513/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-358/08. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2013. július 11-én hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 336/25 T-462/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Galp Energia España és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az útburkoló bitumen spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Évenkénti piacfelosztási és ár-összehangolási megállapodások — A kartellben való részvétel bizonyítéka — A bírságösszeg kiszámítása)
2013/C 336/26 T-482/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Nynäs Petroleum és Nynas Petróleo kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az útburkoló bitumen spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Évenkénti piacfelosztási és ár-összehangolási megállapodások — A kartellben való részvétel bizonyítéka — A bírságösszeg kiszámítása)
2013/C 336/27 T-495/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — PROAS kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az útburkoló bitumen spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Évenkénti piacfelosztási és ár-összehangolási megállapodások — A kifogásközlés fordítása — A bírságösszeg kiszámítása — Ésszerű határidő — Jogerő)
2013/C 336/28 T-496/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Repsol Lubricantes y Especialidades és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az útburkoló bitumen spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Évenkénti piacfelosztási és ár-összehangolási megállapodások — A kifogásközlés fordítása — Védelemhez való jog — A jogsértő magatartás betudhatósága — A bűncselekmények és a büntetés egyéniesítésének elve — A bírságösszeg kiszámítása — Ésszerű határidő — Jogerő)
2013/C 336/29 T-497/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — CEPSA kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az útburkoló bitumen spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Évenkénti piacfelosztási és ár-összehangolási megállapodások — A kifogásközlés fordítása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Ésszerű határidő — Pártatlanság elve — A bírságösszeg kiszámítása — Jogerő)
2013/C 336/30 T-338/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Müller-Boré & Partner kontra OHIM — Popp és társai (MBP) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az MBP közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ip_law@mbp/email korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Az mbp.de tekintetében kereskedelmi forgalomban használat nemzeti megjelölés — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése))
2013/C 336/31 T-79/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Colt Télécommunications France kontra Bizottság („Állami támogatások — Hauts-de-Seine megyében nagy teljesítményű elektronikus távközlési hálózatra vonatkozó projekt keretében a közszolgáltatással összefüggő terhek ellentételezése — A támogatás hiányát megállapító határozat — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya — Komoly nehézségek”)
2013/C 336/32 T-164/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 26-i ítélete — Pioneer Hi-Bred International kontra Bizottság („Jogszabályok közelítése — Géntechnológiával módosított szervezetek szándékos kibocsátása a környezetbe — A forgalomba hozatal engedélyezésére vonatkozó eljárás — Határozattervezet Tanács elé történő terjesztésének Bizottság általi elmulasztása — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset”)
2013/C 336/33 T-200/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Avery Dennison kontra OHIM — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AVERY DENNISON közösségi szóvédjegy bejelentése — A DENNISON korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A jogvita tárgya a fellebbezési tanács előtt)
2013/C 336/34 T-250/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Knut IP Management kontra OHIM — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A KNUT — DER EISBÄR — Közösségi szóvédjegy bejelentése — A KNUD korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))
2013/C 336/35 T-258/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Orange kontra Bizottság („Állami támogatások — Hauts-de-Seine megyében nagy teljesítményű elektronikus távközlési hálózatra vonatkozó projekt keretében a közszolgáltatással összefüggő terhek ellentételezése — A támogatás hiányát megállapító határozat — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya — Komoly nehézségek — Az Altmark-ítélet — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A piac hiányossága — Túlkompenzáció”)
2013/C 336/36 T-325/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Iliad és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Hauts-de-Seine megyében nagy teljesítményű elektronikus távközlési hálózatra vonatkozó projekt keretében a közszolgáltatással összefüggő terhek ellentételezése — A támogatás hiányát megállapító határozat — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya — Komoly nehézségek — Az Altmark-ítélet — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A piac hiányossága — Túlkompenzáció”)
2013/C 336/37 T-97/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Rovi Pharmaceuticals kontra OHIM — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ROVI Pharmaceuticals közösségi szóvédjegy bejelentése — A ROVI korábbi közösségi ábrás védjegy és a ROVIFARMA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Egyenlő bánásmód)
2013/C 336/38 T-437/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Golden Balls kontra OHIM — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GOLDEN BALLS közösségi szóvédjegy bejelentése — A BALLON D’OR korábbi közösségi szóvédjegy — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A beavatkozó által előterjesztett hatályon kívül helyezés iránti kérelem — A Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének 3. §-a — A fellebbezési tanács által lefolytatandó vizsgálat terjedelme — A fellebbezés egészéről való döntési kötelezettség — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése, 64. cikkének (1) bekezdése és 76. cikkének (1) bekezdése)
2013/C 336/39 T-448/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Golden Balls kontra OHIM — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GOLDEN BALLS közösségi szóvédjegy bejelentése — A BALLON D’OR korábbi közösségi szóvédjegy — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A beavatkozó által előterjesztett hatályon kívül helyezés iránti kérelem — A Törvényszék eljárási szabályzata 134. cikkének 3. §-a — A fellebbezési tanács által lefolytatandó vizsgálat terjedelme — A fellebbezés egészéről való döntési kötelezettség — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése, 64. cikkének (1) bekezdése és 76. cikkének (1) bekezdése”)
2013/C 336/40 T-569/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Gitana kontra OHIM — Teddy (GITANA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GITANA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A KiTANA korábbi közösségi ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának igazolása — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk azonossága vagy hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részleges megtagadása)
2013/C 336/41 T-284/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Oro Clean Chemie kontra OHIM — Merz Pharma (PROSEPT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROSEPT közösségi szóvédjegy bejelentése — A Pursept korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A védelemhez való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikke)
2013/C 336/42 T-243/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 11-i végzése — Rungis express kontra OHIM — ®ito (MARESTO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 336/43 T-400/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 9-i végzése — Altadis kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — A visszatérítési kötelezettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 336/44 T-429/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 9-i végzése — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — A támogatási program tényleges kedvezményezettje jogállás hiánya — A visszatérítési kötelezettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 336/45 T-430/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 9-i végzése — Telefónica kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — A támogatási program tényleges kedvezményezettje jogállás hiánya — A visszatérítési kötelezettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 336/46 T-475/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 11-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — A megtérítendő költségek megtérítése — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2013/C 336/47 T-540/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 11-i végzése — Melkveebedrijf Overenk és társai kontra Bizottság („Kártérítési kereset — Illeték a tej- és tejtermékágazatban — 1468/2006/EK rendelet — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2013/C 336/48 T-562/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 10-i végzése — Symbio Gruppe kontra OHIM — Ada Cosmetic (SYMBIOTIC CARE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A nemzetközi lajstromozás törlése — Okafogyottság)
2013/C 336/49 T-211/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i végzése — Hübner kontra OHIM — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 336/50 T-358/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i végzése — Conticchio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíj — Nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2013/C 336/51 T-489/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 9-i végzése — Planet kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogram — Az Ontogov, FIT és RACWeb projektekre vonatkozó szerződések — Támogatható kiadások — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 336/52 T-580/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i végzése — Yaqub kontra OHIM — Turkey (ATATURK) (Közösségi védjegy — Új képviselő megbízása — A felperes tétlensége — Okafogyottság)
2013/C 336/53 T-31/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i végzése — Bouillez kontra Tanács (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2007. évi előléptetési időszak — A fellebbező AST 7 besorolási fokozatba való előléptetését mellőző határozat — Indokolási kötelezettség — Az EUMSZ 266. cikk — A személyzeti szabályzat 45. cikke — Az indokolás ellentmondásossága — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 336/54 T-113/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 20-i végzése — Van Neyghem kontra Tanács (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2007. évi előléptetési időszak — A fellebbező AST 7 besorolási fokozatba való előléptetését mellőző határozat — Első fokon a kereset elutasítása — Indokolási kötelezettség — Az EUMSZ 266. cikk — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 336/55 T-477/13. sz. ügy: 2013. szeptember 4-én benyújtott kereset — Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács
2013/C 336/56 T-479/13. sz. ügy: 2013. szeptember 3-án benyújtott kereset — Marchiani kontra Parlament
2013/C 336/57 T-481/13. sz. ügy: 2013. szeptember 6-án benyújtott kereset — Systran kontra Bizottság
2013/C 336/58 T-489/13. sz. ügy: 2013. szeptember 16-án benyújtott kereset — La Rioja Alta kontra OHIM — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)
2013/C 336/59 T-501/13. sz. ügy: 2013. szeptember 18-án benyújtott kereset — May kontra OHIM — Constantin Film Produktion (WINNETOU)
2013/C 336/60 T-510/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 336/61 T-513/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — Braun Melsungen kontra OHIM (SafeSet)
2013/C 336/62 T-515/13. sz. ügy: 2013. szeptember 25-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2013/C 336/63 T-202/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 10-i végzése — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki és Marfin Investment Group Symmetochon kontra Bizottság
2013/C 336/64 T-222/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i végzése — National Trust for Scotland kontra OHIM — Comhairle nan Eilean Siar (ST KILDA)
2013/C 336/65 T-549/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 3-i végzése — Nemeco kontra OHIM — Coca-Cola (NU)
2013/C 336/66 T-14/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 3-i végzése — Seal Trademarks kontra OHIM — Exel Composites (XCEL)
2013/C 336/67 T-212/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 3-i végzése — Madaus kontra OHIM — Indena (ECHINAMID)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 336/68 F-111/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. október 3-i ítélete — Nardone kontra Bizottság (Közszolgálat — Volt tisztviselő — Azbesztnek és egyéb anyagoknak való kitettség — Foglalkozási megbetegedés — Baleset — A személyzeti szabályzat 73. cikke — Orvosi bizottság — Indokolás — Kártérítés iránti kereset — Az eljárás időtartama)
2013/C 336/69 F-63/13. sz. ügy: 2013. június 27 én benyújtott kereset — ZZ kontra ENISA
2013/C 336/70 F-86/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 336/71 F-92/13. sz. ügy: 2013. szeptember 20 án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 336/72 F-93/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 336/73 F-94/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. november 19. 56. évfolyam, C 337
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 337/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7071 – Telenor/Schibsted/Singapore Press Holdings/JV)
2013/C 337/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 337/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6954 – KNB/UWI/Mitsui/Medini Iskandar Malaysia)
2013/C 337/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7008 – Aena Internacional/AXA PE/LLAGL)
2013/C 337/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 337/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 337/07 A Tanács határozata (2013. november 15.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatási tanácsa két tagjának és három póttagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 337/08 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 337/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7081 – Centerbridge Partners/Corsair Capital/Royal Bank of Scotland Group)
2013. november 19. 56. évfolyam, C 338
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

EURONEST Parlamenti Közgyűlés

2013/C 338/01 Állásfoglalás a kelet-európai partnerországok regionális biztonsági kihívásairól
2013/C 338/02 Állásfoglalás a keleti partnerség országai nemzeti jogszabályainak a gazdaság területén az uniós jogszabályokkal való közelítéséről
2013/C 338/03 Állásfoglalás a kelet-európai partnerországok és az uniós országok energiapiacai közötti harmonizáció kapcsán az energiabiztonságról
2013/C 338/04 Állásfoglalás a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemről a keleti partnerség országaiban

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!