spacer
  8. évfolyam 41. szám 2013.10.08.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tisztul a gazdaság, csökken a cégek száma

A harmadik negyedévben 8511 cég szűnt meg Magyarországon, ez 32 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest. „A hazai vállalatok száma elérte évtizedes tetőpontját, a törölt cégek száma meghaladta az újakét, ami a szigorodó jogszabályok és az elnyúló gazdasági stagnálás együttes hatásának köszönhető” – véli Tóth Tamás, az adatot közlő Opten céginformációs szolgáltató igazgatója.

Minden idők negyedik legrosszabb negyedévének bizonyult a magyar vállalkozások számára az elmúlt három hónap. 8511 céget töröltek a cégbíróságok, ami jelentősen meghaladja a 2011–2012-ben megszokott havi hatezres átalagot. „A mostani adat ugyanakkor trendfordulót jelez. Ahogy már 2012-ben prognosztizáltuk, a működő vállalatok száma elérte tetőpontját. A törlési hullám a közlejövőben csillapodik ugyan, de a cégalapítások számában is erős a visszaesés, így az elkövetkező hónapokban a gazdasági társaságok számának további csökkenése várható ” – mondja az Opten igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 40. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 217
Végelszámolás 183
Hivatalból való törlés 107

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 72
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1357

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 798 db.

A héten 14 660 cégnév, 3 999 székhelycím és 997 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519 423 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Speciális szabályok az adós vagyontárgyainak értékesítése során I.

A természetvédelmi oltalom alatt álló területek értékesítése esetén az államot jogszabály alapján megillető elővásárlási jog az azok kezeléséért felelős szervet, műemlékek értékesítése esetén pedig a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó szervet mindenki mást megelőzően megilleti. Amennyiben az értékesítendő vagyon mindkét védettség alá esik, úgy az elővásárlási jog gyakorlására a két szerv megállapodása az irányadó (Cstv. 49/C § (1) bekezdés). Ha az adós tulajdonában olyan új építésű lakóingatlan van, amelynek ellenértékét a magánszemély vevő részben vagy egészben kiegyenlítette, de a tulajdonjog átruházására a felszámolás elrendelése előtt nem került sor, a vevőt az értékesítés során elővásárlási jog illeti meg (Cstv. 49/C § (2) bekezdés). A jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult ezen jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról (Cstv. 49/C § (3) bekezdés).

Speciális szabályok vonatkoznak a felszámoló eljárására abban az esetben, ha a zálogjogosult befizette a nyilvántartásba vételi díjat, és követelése nem minősül függő követelésnek. Ha a zálogjog a felszámolás elrendelése előtt keletkezett, akkor a befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének, állagmegóvásának és értékesítésének, illetve követelésen fennálló zálogjog esetében a követelés behajtásának költségeit, valamint a nettó vételár (behajtott követelés) 5 %-nak megfelelő felszámolói díjat lehet levonni. A fennmaradó összeget haladéktalanul a zálogjogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére kell fordítani. Több zálogjogosult esetén a korábban keletkezett zálogjog jogosultja a későbbit megelőzi. A felszámolót a felszámolói díjból 3 % + ÁFA illeti meg. A fennmaradó részt a felszámoló a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalához juttatja el, amely azt elkülönítetten kezeli (Cstv. 49/D § (1) bekezdés). A felszámolás elrendelése előtt keletkezett, vagyont terhelő zálogjog esetén – vagyis, ha a zálogjog nem az adós egyes vagyontárgyain, hanem teljes mindenkori vagyonán áll fenn -  az értékesítés során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett összeg 50 %-át a zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére kell fordítani a követelés erejéig azzal, hogy a korábban keletkezett zálogjog a későbbit itt is megelőzi (Cstv. 49/D § (2) bekezdés).

A cikk tovább folytatódik.

2013. október 6.

Magyar Közlöny 161-165/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

161/2013. október 1.

 

 

349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.10.02.

350/2013. (X. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.10.02.

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

 2013.10.02.

87/2013. (X. 1.) VM rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

 2013.11.01.

76/2013. (X. 1.) OGY határozat

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

 2013.09.30.

77/2013. (X. 1.) OGY határozat

A Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 2013.09.30.

78/2013. (X. 1.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.09.30.

79/2013. (X. 1.) OGY határozat

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.09.30.

402/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.10.01.

403/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.10.01.

404/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

405/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

406/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

407/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

408/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

409/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

410/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

411/2013. (X. 1.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.10.01.

162/2013. október 2.

 

 

20/2013. (X. 2.) MNB rendelet

A „FIFA Világbajnokság Brazília, 2014” ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2013.10.04.

55/2013. (X. 2.) BM rendelet

Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról

 2013.10.03.

56/2013. (X. 2.) BM rendelet

Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról

 2013.10.03.

24/2013. (X. 2.) KIM rendelet

A közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

 2013.10.15.

88/2013. (X. 2.) VM rendelet

Az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról

 2013.10.10.

412/2013. (X. 2.) KE határozat

A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

 2013.10.02.

1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat

Az Európai Unió által a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról

 2013.10.03.

1692/2013. (X. 2.) Korm. határozat

A Zichy-hagyaték egységes megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

 2013.10.03.

1693/2013. (X. 2.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritások keretének növeléséről

 2013.10.02.

1694/2013. (X. 2.) Korm. határozat

Egyes közlekedésfejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 2013.10.02.

1695/2013. (X. 2.) Korm. határozat

Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 2013.10.02.

1696/2013. (X. 2.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program nagyprojektjeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

 2013.10.02.

1697/2013. (X. 2.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című), valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című) nagyprojektek támogatási kérelmeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

 2013.10.02.

126/2013. (X. 2.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.10.02.

163/2013. október 3.

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

 2012.01.01.

164/2013. október 4.    
351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

2014.01.01.

352/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

A ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 179/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2013.10.05.

353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2013.10.05.

57/2013. (X. 4.) BM rendelet

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

2013.10.05.

89/2013. (X. 4.) VM rendelet

A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

2013.10.05.

24/2013. (X. 4.) AB határozat

A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

2013.10.04.

25/2013. (X. 4.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 416. § (1) bekezdésének c) pontjával és 21. § (1) bekezdés e) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelményről és alkotmányjogi panasz elutasításáról

2013.10.04.

26/2013. (X. 4.) AB határozat

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány és alkotmányjogi panaszok elutasításáról

2013.10.04.

Knk.IV.37.484/2013/2. számú határozat A Kúria határozata

2013.10.04.

Knk.IV.37.485/2013/2. számú határozat A Kúria határozata

2013.10.04.

Knk.IV.37.504/2013/2. számú határozat A Kúria határozata

2013.10.04.

Knk.IV.37.521/2013/2. számú határozat A Kúria határozata

2013.10.04.

Knk.IV.37.522/2013/2. számú határozat A Kúria határozata

2013.10.04.

Knk.IV.37.500/2013/2. számú határozat A Kúria határozata

2013.10.04.

Köf. 5015/2013/6. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.10.04.

Köf. 5017/2013/3. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.10.04.

413/2013. (X. 4.) KE határozat Bírói felmentésről

2013.10.04.

414/2013. (X. 4.) KE határozat Bírói felmentésről

2013.10.04.

415/2013. (X. 4.) KE határozat Bírói felmentésről

2013.10.04.

416/2013. (X. 4.) KE határozat Bírói felmentésről

2013.10.04.

1698/2013. (X. 4.) Korm. határozat

A Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiáról

2013.10.05.

1699/2013. (X. 4.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.10.04.

1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2013.10.04.

1701/2013. (X. 4.) Korm. határozat A Tisza-tó Nemzeti Programról

2013.10.04.

1702/2013. (X. 4.) Korm. határozat

Az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

2013.10.04.

165/2013. október 7.    
2013. évi CXLVI. törvény

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről

2013.10.08.

2013. évi CXLVII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

2013.10.08.

2013. évi CXLVIII. törvény A Normafa Park történelmi sportterületről

2013.10.15.

2013. évi CXLIX. törvény

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

2013.10.15.

2013. évi CL. törvény

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2013.10.22.

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

2013.10.22.

22/2013. (X. 7.) HM rendelet

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

2013.10.15.

90/2013. (X. 7.) VM rendelet

A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

2013.10.08.

1/2013. (X. 7.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.07.

2/2013. (X. 7.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.07.

3/2013. (X. 7.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.07.

4/2013. (X. 7.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. október 2. 56. évfolyam, L 260

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 940/2013/EU (2013. október 1.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 941/2013/EU (2013. október 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. október 3. 56. évfolyam, L 261

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 942/2013/EU (2013. október 1.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben és a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 943/2013/EU (2013. október 1.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 203. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 944/2013/EU (2013. október 2.) rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
A Bizottság 945/2013/EU (2013. október 2.) végrehajtási rendelete a cipermetrin létező hatóanyag 8-as terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság 946/2013/EU (2013. október 2.) végrehajtási rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetések tekintetében 2013. október 16-tól fizethető előlegekről
A Bizottság 947/2013/EU (2013. október 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/47/EU (2013. október 2.) irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
2013. október 4. 56. évfolyam, L 262

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 948/2013/EU (2013. október 2.) rendelete a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által a 25–27., a 28.2., a 29. és a 32. alkörzet uniós vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 949/2013/EU (2013. október 2.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a II és IV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 950/2013/EU (2013. október 2.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, norvég homárra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 951/2013/EU (2013. október 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/481/EU (2013. szeptember 26.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banco de España külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
2013. október 5. 56. évfolyam, L 263

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/482/EU (2013. szeptember 30.) határozata az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás 11. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottságon belül az Európai Unió által a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Tanács 953/2013/EU (2013. szeptember 26.) rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 954/2013/EU (2013. október 4.) végrehajtási rendelete a 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 828/2009/EK rendelet cseh és lengyel nyelvi változatának helyesbítéséről
A Bizottság 955/2013/EU (2013. október 4.) végrehajtási rendelete a propikonazol létező hatóanyag 9-es terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság 956/2013/EU (2013. október 4.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek számára nyújtott támogatás kifizetése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 957/2013/EU (2013. október 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (OFJ)]
A Bizottság 958/2013/EU (2013. október 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/483/EU (2013. szeptember 30.) határozata az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezéseket megállapító 41. számú előírásának alkalmazásáról
A Tanács 2013/484/EU (2013. szeptember 30.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 3/2013 2013/485/EU (2013. július 30.) határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről
2013. október 5. 56. évfolyam, L 264

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Svájci Államközösség által a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott állat-egészségügyi Vegyes Bizottság 1/2013. számú 2013/479/EU (2013. február 22.) határozata a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 5., 6. és 10. függelékeinek módosításáról
2013. október 8. 56. évfolyam, L 265

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/486/EU (2013. szeptember 23.) határozata az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 959/2013/EU (2013. október 7.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1291/2009/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 960/2013/EU (2013. október 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/487/EU (2013. július 17.) határozata az Olaszország által a logisztikai láncok fejlesztése és az intermodalitás korszerűsítése céljából végrehajtani tervezett SA.33412 (12/C) (ex 11/N) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 4392. számú dokumentummal történt)
2013. október 8. 56. évfolyam, L 266

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

  2013/480/EU
A Bizottság (2013. szeptember 20.) határozata az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelőrendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2008/915/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 5915. számú dokumentummal történt)
2013. október 2. 56. évfolyam, C 286
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 286/01 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,50 % 2013. október 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 286/02 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 286/03 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 286/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 286/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. október 2. 56. évfolyam, C 286E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 286 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 3. 56. évfolyam, C 287
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 287/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 287/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7029 – ZTE Services Deutschland/Alcatel-Lucent Network Services)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 287/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 287/04 9/2013. sz. különjelentés „A Kongói Demokratikus Köztársaság számára a kormányzáshoz nyújtott uniós támogatás”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 287/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 287/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 287/07 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése, valamint II. része 6. cikkének (1) bekezdése szerint, a Scandinavian Airlines részére rulírozó hiteleszköz révén nyújtott állítólagos támogatással kapcsolatban
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 287/08 Az Abelia 2013. június 24-én benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-8/13. sz. ügy)
2013/C 287/09 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2013. június 28-án benyújtott keresete a Norvég Királyság ellen (E-9/13. sz. ügy)
2013/C 287/10 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2013. június 28-án benyújtott keresete Izland ellen (E-10/13. sz. ügy)
2013/C 287/11 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2013. június 28-án benyújtott keresete Izland ellen (E-11/13. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 287/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7059 – Koch Industries/Molex) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. október 3. 56. évfolyam, C 287E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 287 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 4. 56. évfolyam, C 288
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 288/01 Az Európai Számvevőszék pénzügyi beszámolója a 2012-es pénzügyi évről
2013. október 4. 56. évfolyam, C 289
 

II Közlemények

 

Európai Bizottság

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

2013/C 289/01 A Bizottság közleménye – Útmutató az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről szóló 377/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 289/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 289/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 289/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 289/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 289/06 Értesítés egyes kiegyenlítő intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2013/C 289/07 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2013. október 4. 56. évfolyam, C 289A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 289 A/01 PE/164/S számú álláshirdetés
2013. október 5. 56. évfolyam, C 290
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 290/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6863 – Avnet EMG/MSC Investoren)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 290/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 290/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6941 – Piper/G+J/G+J RBA) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 290/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Helyesbítések

2013/C 290/05 Helyesbítés észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése, valamint II. része 6. cikkének (1) bekezdése szerint, a Scandinavian Airlines részére rulírozó hiteleszköz révén nyújtott állítólagos támogatással kapcsolatban szóló felhíváshoz (  HL C 287., 2013.10.3.)
2013. október 5. 56. évfolyam, C 290A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 290 A/01 Álláshirdetés – A felügyeleti testület elnöke – Európai Központi Bank
2013. október 5. 56. évfolyam, C 291
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 291/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 284., 2013.9.28.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 291/02 C-370/13. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2013. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Henryk Teisseyre és Jan Teisseyre kontra Minister Skarbu Państwa
 

Törvényszék

2013/C 291/03 T-392/13. sz. ügy: 2013. július 25-én benyújtott kereset — La Ferla kontra Bizottság és ECHA
2013/C 291/04 T-397/13. sz. ügy: 2013. augusztus 6-án benyújtott kereset — Tilly-Sabco kontra Bizottság
2013/C 291/05 T-434/13. sz. ügy: 2013. augusztus 21-én benyújtott kereset — Doux kontra Bizottság
2013/C 291/06 T-447/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-143/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. június 18-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. augusztus 22-én benyújtott fellebbezés
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 291/07 F-22/13. sz. ügy: 2013. július 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 291/08 F-76/13. sz. ügy: 2013. augusztus 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 291/09 F-78/13. sz. ügy: 2013. augusztus 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ
2013. október 8. 56. évfolyam, C 292
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 292/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 292/02 Közlemény importőrök részére – Az Európai Unió általános preferenciarendszere – A kedvezményezett országok vagy területek (Bonaire, Sint Eustatius és Saba, Curaçao, Sint Maarten (holland rész) és Dél-Szudán) által az igazgatási együttműködési eljárásnak megfelelően elvégzendő alaki követelmények
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 292/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7030 – TPG Opportunities/CaixaBank/Servihabitat) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)
2013/C 292/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7049 – CD&R/Harsco Infrastructure) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)
2013/C 292/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7007 – RZB/RBSPK/RWBB) (1)
2013/C 292/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6983 – Steinhoff International Holdings/Kika/Leiner) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 292/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Helyesbítések

2013/C 292/08 Helyesbítés a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság tájékoztatásához (  HL C 273., 2013.9.21.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!