7. évfolyam 39. szám 2012.09.25.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Díjazták a minőséget

 

Idén ötödik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága a Business Superbrands díjakat.

Az elismerés megmutatja, mely márkák szolgálhatnak példaként azon hazai piaci szereplők számára, amelyek fejlődni és tanulni szeretnének a jövőben a márkaépítés tekintetében. Hisszük, hogy a minősítés, amelyet márkánk elnyert, nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt vásárlóinknak, partnereinknek mindennapi választásukhoz.

A díj olyan pozitív visszajelzés brandünkről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat. A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják márkánk eddigi sikerességét. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet az elismerésre.

A bizottság döntése alapján cégünket az Opten Kft-t érdemesnek találták arra, hogy megkapjuk a Business Superbrands 2012 elismerést.

 

 

Kkv Akadémia

a kezdő és haladó vállalkozások iskolája

 

 

Mi a különbség a könyvelő által kimutatott adatok és a valós helyzetünk között? Hogyan számoljunk, gazdálkodjunk az adókkal? Iratkozzon be a Kkv Akadémiára, s megspórolhat vele néhány bukást, csődhelyzetet.

 

Ne a bukásból tanuljon! Az október 3-án induló Kkv Akadémián szert tehet a legaktuálisabb gyakorlati ismeretekre, tudásra a legfontosabb témákban: számvitel, könyvvitel, adózás, pénzgazdálkodás, jog, szervezetfejlesztés, marketingkommunikáció, vezetés, csapatépítés. Tekintse meg az október 3-i "Számvitel, könyvvitel" és az október 9.-i "Adózás" tréningnapok részletes tematikáját. A többi témáról is tájékozódhat az alábbiakban.


Csökkentse minimálisra vállalkozása kockázatát a BKIK és Piac & Profit tréningsorozata segítségével!

 

7 nap, 7 gyakorlati téma kezdő és haladó kkv-vezetőknek.

 

Regisztrálni lehet mind a hét témára együtt és külön-külön is!

 

 

Témák és időpontok (egész napos tréningek egy-egy témában):

 

·         2012 október 3. szerda - Számvitel, könyvvitel

·         2012 október 9. kedd - Adózás

·         2012 október 25. csütörtök - Pénzgazdálkodás

·         2012 november 6. kedd - Jog

·         2012 november 13. kedd - Szervezetfejlesztés

·         2012 november 27. kedd - Marketingkommunikáció

·         2012 december 4. kedd - Cégvezetés, csapatépítés, irányítás

 

 

Az Opten Kft. partnereit 20% kedvezmény illeti meg a részvételi díjból!

 

Kérjük, hogy a regisztrációkor a kedvezmény tényét legyen szíves megjelölni a „kedvezmények” menüpontban!

 

Regisztrálni lehet együtt, az összes oktatási napra és témára, és lehet témánként külön is!

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 38. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 465
Végelszámolás 443
Hivatalból való törlés 62

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 54
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 903

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 555 db.

A héten 13854 cégnév, 3720 székhelycím és 1232 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518171 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

 A cégbíróság feladata

 

 A cégbejegyzési kérelem cégbíróságra törtnő beérkezését követően a cég cégjegyzék számot kap. Ez az azonosító szám két kétjegyű és egy hatjegyű számcsoportból áll az alábbi formátumban: 12 34 567890. Az első két számjegy az eljáró cégbíróságot, a második kettő a cégformát azonosítja, a hatjegyű számcsoport pedig a cég azonosítására, és minden más cégtől történő megkülönböztetésére szolgál. A cégjegyzékszámot ezt követően a cég minden iratán fel kell tüntetni. A cégbíróság az érintett szervezetektől elektronikus úton beszerzi a cég adószámát és statisztikai azonosítóját és rögzíti azokat a cégjegyzékben (Ctv. 44. § (1) bekezdés). Amennyiben az állami adóhatóság a cég adószámát az értesítéstől számított egy munkanapon belül nem állapítja meg, a cégbíróság a kérelem elbírálását az adóhatóság értesítéséig felfüggeszti (Ctv. 44. § (2) bekezdés).  A cégbejegyzési kérelem benyújtójának legkésőbb az adószám megállapítását követő egy munkanapon belül a cég nevét, cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai azonosítóját tartalmazó elektronikus tanúsítványt kell küldeni (Ctv. 44. § (3) bekezdés). Az adószám megállapítását követően a bejegyzési kérelem adatai a cégjegyzékbe bejegyzésre kerülnek a „bejegyzés alatt” megjegyzéssel (Ctv. 44. § (4) bekezdés). Amennyiben az állami adóhatóság a cég adószámának megállapítását megtagadja és erről a cégbíróságot értesíti, a cégbíróság a cég bejegyzését formai és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye (Ctv. 44/A § (1) bekezdés).

A cégbíróság a bejegyzési kérelem formai vizsgálatát a beérkezéstől számított három munkanapon belül elvégzi (Ctv. 45. § (1) bekezdés). A cégbíróság formai okból legkésőbb a beérkezésétől számított három munkanapon belül elutasítja a kérelmet, ha ahhoz nem nyújtottak be formanyomtatványt, nem csatolták hozzá a törvény által előírt mellékleteket, illetőleg az illetéket vagy a költségtérítést nem vagy csak részben fizették meg. Az elutasító végzés ellen van helye ugyan fellebbezésnek, azonban a cég működését a fellebbezés ellenére meg kell szüntetni és csak akkor lehet tovább folytatni, ha a fellebbezésnek helyt adva a céget bejegyzik. A mulasztás miatt igazolási kérelemnek nincs helye (Ctv. 45. § (2) bekezdés). Ha a kérelmező a kötelező mellékleteket nem vagy hiányosan csatolta, de a cégbíróság ennek ellenére a rendelkezésére álló határidőn belül a kérelmet formai okból nem utasította el, úgy a céget hiánypótlási eljárás keretében kell felhívni a hiányzó okiratok csatolására (Ctv. 45. § (3) bekezdés). Ha a cégbejegyzési kérelem elutasítását követő nyolc napon belül ismételten kérik  a cég bejegyzését az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, és az eredeti kérelemhez csatolt okiratok a kérelem elbírálásánál felhasználhatók. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. (Ctv. 45. § (5) bekezdés).

A kérelem beérkezését követő legkésőbb nyolc napon belül a cégbíróság azt éremben, tartalmilag megvizsgálja, vagyis ellenőrzi azt, hogy azok az adatok, amelyek bejegyzését a törvény az adott cégformára előírja, a létesítő okirat illetve a kötelezően illetve szükségszerűen csatolandó okiratok megfelelnek-e a jogszabályok rendelkezéseinek. Elektronikus úton ellenőrzi, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a vezető tisztségviselők illetve cégvezetők vonatkozásában korlátozásokat. Amennyiben a cégbíróság ilyen korlátozásokat tapasztal, úgy a bejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja (Ctv. 46. § (1) bekezdés). Ha a bejegyzést kérő nem csatolta a törvény által az adott cégformára szükség esetén előírt összes mellékletet, illetve amennyiben formai okból határidőben a bejegyzési kérelem nem került elutasításra a kötelezően csatolandó mellékleteket, vagy ha a mellékletek nem felelnek meg a jogszabályok rendelkezéseinek, a cégbíróság a kérelmezőt végzésben határidő tűzésével elutasítás terhe mellett a hiányok pótlására hívja fel. A végzést legkésőbb a kérelem beérkezését követő nyolc munkanapon belül ki kell adni (Ctv. 46. § (3) bekezdés).  Hiánypótlásra felhívó végzést csak egy alkalommal lehet kiadni, és abban a kérelem valamennyi hiányosságát fel kell tüntetni. A hiánypótlás teljesítésére megfelelő, de legfeljebb negyvenöt napos határidőt kell biztosítani (Ctv. 46. § (4) bekezdés). Az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra felhívó végzés kézbesítésétől a hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő nem számít bele (Ctv. 46. § (5) bekezdés). Ha a bejegyzést kérő a hiánypótlásra rendelkezésére álló határidőt elmulasztotta, a hiányokat nem vagy hibásan teljesítette a cégbíróság a bejegyzési kérelmet végzéssel elutasítja. A hiánypótlás késedelmes vagy hibás teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye, és a hiányok a fellebbezési eljárásban sem pótolhatók (Ctv. 46. § (6) bekezdés). A cégbíróság a kérelem beérkezését követő tizenöt munkanapon belül köteles dönteni a cég bejegyzéséről vagy a kérelem elutasításáról, és ezen határidőn belül köteles kezdeményezni a végzés kézbesítését a jogi képviselő részére (Ctv. 46. § (7) bekezdés). Ha a cégbíróság ezen határidőt elmulasztja a cégbíróság vezetője legkésőbb a határidő lejártát követő három napon belül intézkedik a kérelem elbírálásáról. Ebben az eljárásban hiánypótlásra felhívásnak nincs helye (Ctv. 47. § (1) bekezdés). Ha ez a határidő is eredménytelenül telik el, a cég a kérelemben szereplő adatokkal automatikusan a törvény erejénél fogva bejegyzésre kerül a cégjegyzékbe. Az automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelemnek van helye (Ctv. 47. § (2) bekezdés). A cégbejegyzésről hozott döntést meg kell küldeni a kérelmezőnek. A bejegyző végzést nem kell indokolni (Ctv. 47. § (3) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 122-125/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

122/2012. szeptember 18.

 

 

2012. évi CXXXII. törvény

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról

 2012.09.19.

266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet

A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról

 2012.09.21.

17/2012. (IX. 18.) MNB rendelet

A „100 éves a Magyar Cserkészszövetség" kupronikkel emlékérme kibocsátásáról

 2012.09.28.

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.09.19.

28/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet, valamint a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

 2012.09.19.

43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal létrehozásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.09.19.

29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet

A „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím" alapításáról és adományozásáról

 2012.09.19.

56/2012. (IX. 18.) NFM rendelet

A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról

 2012.10.03.

57/2012. (IX. 18.) NFM rendelet

Az Agrármarketing Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részlete: szabályairól

 2012.09.21.

60/2012. (IX. 18.) OGY határozat

Népi kezdeményezésről

 2012.09.18.

61/2012. (IX. 18.) OGY határozat

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.09.18.

1378/2012. (IX. 18.) Korm. határozat

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításáról

 2012.09.21.

123/2012. szeptember 20.

 

 

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2012.09.21.

268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről

 2012.09.20.

46/2012. (IX. 20.) BM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról

 2012.09.21.

37/2012. (IX. 20.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 52/2012. (IV. 5.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.09.20.

227/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

228/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

229/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

230/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

231/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

232/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

233/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

234/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

235/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

236/2012. (IX. 20.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.20.

1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről

 2012.09.20.

1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.20.

1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2012.09.20.

1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2012.09.20.

1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2012.09.20.

1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2012.09.20.

1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A TÁMOP-5.4.2-12/1 azonosító számú („Központi szociális információs fejlesztések" című) és a TÁMOP-5.4.7-12/1 azonosító számú („Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2012.09.20.

1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.09.20.

1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8202 j. úton" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.09.20.

1388/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozásához szükséges forrásigényről

 2012.09.20.

1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza kazánprogram megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.20.

1390/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.20.

1391/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról

 2012.09.20.

1392/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A Sapientia Alapítvánnyal kötendő elvi megállapodásról, és a megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges forrásigényről

 2012.09.20.

1393/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.20.

1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.20.

1395/2012. (IX. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Miniszterelnökség fejezet címrendi módosításáról

 2012.09.20.

115/2012. (IX. 20.)  ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok együttműködéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.09.20.

116/2012. (IX. 20.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.09.20.

124/2012. szeptember 21.    

12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelet

A független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet módosításáról

2013.01.01.

98/2012. (IX. 21.) VM rendelet

Az egyes, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek szabályozásáról és azok támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

2012.09.29.

1396/2012. (IX. 21.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról

2012.09.21.

1397/2012. (IX. 21.) Korm. határozat

A 2012. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1470/2011. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

2012.09.22.

117/2012. (IX. 21.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok együttműködéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.09.21.

118/2012. (IX. 21.) ME határozat

Kormánymegbízott kinevezéséről

2012.09.21.

125/2012. szeptember 24.    
2012. évi CXXXIII. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

2012.09.25.

2012. évi CXXXIV. törvény

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012.10.09.

2012. évi CXXXV. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról

2012.09.25.

2012. évi CXXXVI. törvény

A Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

2012.09.25.

2012. évi CXXXVII. törvény

A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény módosításának kihirdetéséről

2012.09.25.

62/2012. (IX. 24.) OGY határozat

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló 19/2012. (III. 14.) OGY határozat módosításáról

2012.09.24.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. szeptember 19. 55. évfolyam, L 252

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 835/2012/EU (2012. szeptember 18.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról
A Bizottság 836/2012/EU (2012. szeptember 18.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 837/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) baromfik, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products)
A Bizottság 838/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 839/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete a karbamid kérődzők takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 840/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)
A Bizottság 841/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) és a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 842/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete a lantán-karbonát-oktahidrát-készítmény kutyatakarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Bayer Animal Health GmbH)
A Bizottság 843/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz tenyésztés céljából nevelt pulykák, kisebb hízó-, tojó- és tenyésztés céljából nevelt madárfajok, valamint díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE)
A Bizottság 844/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról
A Bizottság 845/2012/EU (2012. szeptember 18.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 846/2012/EU (2012. szeptember 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/505/EU (2012. szeptember 17.) végrehajtási határozata a 2008/106/EK irányelv értelmében Egyiptomnak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében történő elismeréséről (az értesítés a C(2012) 6297. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 379., 2006.12.28.)
Helyesbítés a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében című, 2005. április 8-i 2005/28/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 91., 2005.4.9.)
2012. szeptember 20. 55. évfolyam, L 253

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 847/2012/EU (2012. szeptember 19.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a higany tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 848/2012/EU (2012. szeptember 19.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 849/2012/EU (2012. szeptember 19.) végrehajtási rendelete a citromsavból, szorbinsavból, timolból és vanillinből álló készítmény brojlercsirkék, tojójércék, valamennyi kisebb hízó- és tojómadár-faj, valamint a Sus scrofa domesticus fajtól eltérő elválasztott sertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Vetagro SpA)
A Bizottság 850/2012/EU (2012. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 851/2012/EU (2012. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 852/2012/EU (2012. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 853/2012/EU (2012. szeptember 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. szeptember első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2012/507/EU (2012. szeptember 7.) határozata az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2012/19)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2009/28/EK és a 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „kerekasztal a megújulóenergia-irányelv szerint szavatolt fenntartható bioüzemanyagok tanúsítására” elnevezésű rendszer elismeréséről szóló, 2011. július 19-i 2011/435/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 190., 2011.7.21.)
2012. szeptember 20. 55. évfolyam, L 254

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 10. számú előírása Egységes rendelkezések gépjárművek elektromágneses összeférhetőségük tekintetében történő jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 94. számú előírása Egységes rendelkezések gépjárműveknek az utasok frontális ütközéssel szembeni védelme tekintetében történő jóváhagyásáról
2012. szeptember 21. 55. évfolyam, L 255

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről
Egyezmény a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről – Az európai uniós jóváhagyási okmány letétbe helyezése
A Tanács 2012/508/EU (2011. február 24.) határozata az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről

 

RENDELETEK

A Bizottság 854/2012/EU (2012. szeptember 18.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId és VIIe övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 855/2012/EU (2012. szeptember 18.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 856/2012/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 857/2012/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 858/2012/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási rendelete a tojáságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 859/2012/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási rendelete a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 860/2012/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 861/2012/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási rendelete a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2012/509/EU (2012. szeptember 20.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló, 2012. szeptember 5-i 799/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 240., 2012.9.6.)
2012. szeptember 22. 55. évfolyam, L 256

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/510/EU (2012. július 10.) határozata a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv II. és III. mellékletének a szerződő felek tizenhetedik ülésén (Párizs, Franciaország, 2012. február 8–10.) elfogadott módosítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2012/511/EU (2012. július 23.) határozata az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 862/2012/EU (2012. június 4.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztató felhasználására vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos információk, a mögöttes indexekkel kapcsolatos információk, valamint a független könyvelő vagy könyvvizsgáló által készített jelentéssel kapcsolatos követelmény tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 863/2012/EU (2012. szeptember 19.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 864/2012/EU (2012. szeptember 19.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben, az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 865/2012/EU (2012. szeptember 21.) végrehajtási rendelete az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei, azok munkaprogramjai és finanszírozása tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 867/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 866/2012/EU (2012. szeptember 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/512/EU (2012. szeptember 21.) végrehajtási határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) harmadik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról szóló, 2012. június 11-i 2012/302/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 152., 2012.6.13.)
2012. szeptember 25. 55. évfolyam, L 257

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 867/2012/EU (2012. szeptember 24.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 868/2012/EU (2012. szeptember 24.) végrehajtási rendelete az azorubin macska- és kutyatakarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről
A Bizottság 869/2012/EU (2012. szeptember 24.) végrehajtási rendelete a taumatin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 870/2012/EU (2012. szeptember 24.) végrehajtási rendelete a naringin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 871/2012/EU (2012. szeptember 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUMM GEORGIA/1/2012 2012/513/KKBP (2012. szeptember 14.) határozata az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Georgia) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/514/KKBP (2012. szeptember 24.) határozata az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 2010/576/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2012/515/KKBP (2012. szeptember 24.) határozata a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács-és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló 2010/565/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2012/516/KKBP (2012. szeptember 24.) végrehajtási határozata a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/285/KKBP határozat végrehajtásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 10. számú előírásához – Egységes rendelkezések gépjárművek elektromágneses összeférhetőségük tekintetében történő jóváhagyásáról (Az  Európai Unió Hivatalos Lapja L 254., 2012.9.20.)
Helyesbítés a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 79., 2008.3.19.)
2012. szeptember 19. 55. évfolyam, C 283
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 283/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6670 – Bridgepoint/Orlando/Limoni)
2012/C 283/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6621 – CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne)
2012/C 283/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6644 – APG/PGGM/Challenger LBC Terminals)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 283/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 283/05 Tájékoztató – A Tanács 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról: Tájékoztató a tagállamok által az 5., 6., 8., 9., 10., 17. és 22. cikknek megfelelően meghozott intézkedésekről
2012/C 283/06 A Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 283/07 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a COMP/39.847/E-BOOKS ügyben (az értesítés a C(2012) 6552. számú dokumentummal történt)
2012/C 283/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6685 – Ingram Micro/Brightpoint)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 283/09 Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 283/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. szeptember 20. 55. évfolyam, C 284
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 284/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 284/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 284/03 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 284/04 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2012/C 284/05 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2012/C 284/06 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2012/C 284/07 Norvégia közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében – Felhívás a Norvégia kontinentális talapzatán található kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmek benyújtására – 22. engedélyezési forduló
2012. szeptember 20. 55. évfolyam, C 284E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. június 11–14-i ülések

2012/C 284 E/01 2012. június 11-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 284 E/02 2012. június 12-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 284 E/03 2012. június 13-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 284 E/04 2012. június 14-i ülés jegyzőkönyve
2012. szeptember 21. 55. évfolyam, C 285
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 285/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)
2012/C 285/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)
2012/C 285/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6581 – GKN/Volvo Aero) (1)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 285/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 285/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 285/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 285/07 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
2012/C 285/08 Pályázati felhívás – EACEA/30/12 – Jean Monnet program, 3. kulcstevékenység – Az európai integráció és az oktatás és szakképzés terén európai uniós szinten aktív európai szövetségek támogatása – Éves működési támogatások 2013-ra
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 285/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 285/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. szeptember 21. 55. évfolyam, C 285E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2012/C 285 E/01 Az Európai Parlament képviselői által feltett írásbeli kérdések címeinek listája, mely feltünteti a kérdés számát, eredeti nyelvét, szerzőjét, a szerző képviselőcsoportját, az intézményt, melynek a kérdést címezte, a benyújtás dátumát és a kérdés tárgyát
2012. szeptember 22. 55. évfolyam, C 286
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 286/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2012. szeptember 14.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról (EKB/2012/20)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 286/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 286/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 286/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)
2012/C 286/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6560 – EQT VI/BSN Medical)
2012/C 286/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5979 – KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV)
2012/C 286/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6628 – Třinecké ®elezárny/®DB Drátovna)
2012/C 286/08 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6678 – Procter & Gamble/Arbora)
 

Európai Rendszerkockázati Testület

2012/C 286/09 Az Európai Rendszerkockázati Testület által kiadott tanács (2012. július 31.) amelyet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem pénzügyi vállalatok tőzsdén kívüli származtatott ügyleteiről rendelkező 10. cikke (4) bekezdése alapján az Európai Értékpapír-piaci Hatóság elé terjesztettek (ERKT/2012/2)
2012/C 286/10 Az Európai Rendszerkockázati Testület által kiadott tanács (2012. július 31.) amelyet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek által elfogadható biztosítékeszközökről rendelkező 46. cikke (3) bekezdése alapján az Európai Értékpapír-piaci Hatóság elé terjesztettek (ERKT/2012/3)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2012/C 286/11 Az Európai Rendszerkockázati Testület határozata (2012. július 13.) az Európai Rendszerkockázati Testületnél az adatvédelemmel kapcsolatos végrehajtási szabályokról (ERKT/2012/1)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 286/12 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 286/13 12/2012. sz. különjelentés: „A Bizottság és az Eurostat javította-e a megbízható és hiteles európai statisztikák készítésének folyamatát?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 286/14 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 286/15 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 286/16 Ajánlattételi felhívás – Kultúra program (2007–2013) – A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek; együttműködési intézkedések; különleges tevékenységek (harmadik országok); támogatás a kultúra területén európai szinten működő szervezetek részére
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 286/17 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6720 – OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. szeptember 22. 55. évfolyam, C 287
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 287/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 273., 2012.9.8.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 287/02 C-269/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 12-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 18., EK 39. és EK 43. cikk — Az EGT-Megállapodás 28. és 31. cikke — Adójogszabályok — Az adóalany lakóhelyének külföldre történő áthelyezése — Valamennyi nem adózott jövedelemnek az utolsó adózási időszak adóalapjába történő beszámításának kötelezettsége — Az adótartozás halasztott megfizetéséből eredő esetleges adókedvezmény elvesztése)
2012/C 287/03 C-318/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 5-i ítélete [Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) kontra Belgium (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Adójogszabályok — Működési költségek címén a szolgáltatásnyújtás díjazásával járó költségek levonása — Olyan más tagállamban letelepedett szolgáltatónak fizetett költségek, ahol a szolgáltató jövedelemadó-mentességet élvez, illetve jóval előnyösebb adószabályozás hatálya alá tartozik — A szolgáltatás valódiságának és tisztességességének bizonyításához, valamint a szolgáltatás után járó díjazás szokásos mértékéhez kötött levonhatóság — Akadály — Igazolás — Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem — Az adóellenőrzések hatékonysága — Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása — Arányosság)
2012/C 287/04 C-378/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Legfelsőbb Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — a VALE Építési Kft. által benyújtott cégbejegyzési kérelem (EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk — Letelepedés szabadsága — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve — Nemzetközi átalakulás — Cégbejegyzés megtagadása)
2012/C 287/05 C-509/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 5-i ítélete [a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck kontra Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (Szellemi és ipari tulajdon — A közösségi növényfajta-oltalmi jogok rendszere — 2100/94/EK rendelet — A mezőgazdasági termelő kiváltsága — A „méltányos díjazás” fogalma — Az elszenvedett kár megtérítése — Bitorlás)
2012/C 287/06 C-527/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 5-i ítélete [a Legfelsőbb Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — ERSTE Bank Hungary Nyrt. kontra Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt. (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Fizetésképtelenségi eljárás — 1346/2000/EK rendelet — Az 5. cikk (1) bekezdése — Időbeli hatály — Olyan államban indított dologi jogi kereset, amely az Európai Uniónak nem tagja — Az adós ellen más tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárás — Az Európai Unió tagjává vált előbbi állam — Alkalmazhatóság)
2012/C 287/07 C-558/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 5-i ítélete [a Tribunal de grande instance de Chartres (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louse Heintz, férjezett neve Borges-Maunoury kontra Direction des services fiscaux d'Eure et Loir (Az Európai Közösségek kiváltságai és mentességei — Az Unió által kifizetett jövedelmek nemzeti adók alóli mentessége — Az Unió által kifizetett jövedelmek figyelembevétele a szolidaritási vagyonadó felső korlátjának kiszámítása során)
2012/C 287/08 C-562/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 12-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset — EUMSZ 56. cikk — Az ápolási biztosítás területére vonatkozó német szabályozás — Az otthoni ápolási természetbeni ellátásoknak egy másik tagállamban való tartózkodás esetén történő kizárása — Az exportálható pénzbeli ellátások alacsonyabb mértéke — Az ápolási segédeszközöknek egy másik tagállamban történő bérletéhez kapcsolódó költségek megtérítésének a hiánya)
2012/C 287/09 C-602/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Judecătoria Călărași (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — SC Volksbank România SA kontra Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Fogyasztóvédelem — Fogyasztói hitelmegállapodások — 2008/48/EK irányelv — A 22., 24. és 30. cikk — Ezen irányelvet átültető nemzeti szabályozás — Az irányelv tárgyi és időbeli hatálya alá nem tartozó megállapodások tekintetében való alkalmazhatóság — Az ugyanezen irányelv által elő nem írt kötelezettségek — A hitelező által felszámítható banki díjak korlátozása — Az EUMSZ 56., 58., és 63. cikk — A jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó megfelelő és hatékony eljárások létrehozásának kötelezettsége)
2012/C 287/10 C-10/11. sz., C-608/10. sz. és C-23/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei] — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Mezőgazdaság — Export-visszatérítések — Az exportőr hibás feltüntetése a kiviteli nyilatkozatban — Az export-visszatérítési jogosultságot a kérelmezőnek a kiviteli nyilatkozatban exportőrként való feltüntetésétől függő tevő nemzeti szabályozás — A kiviteli kérelem módosítása az áruk kiadását követően)
2012/C 287/11 C-616/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Solvay SA kontra Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása — 44/2001/EK rendelet — Európai szabadalomra vonatkozó bitorlási kereset — Különös és kizárólagos joghatóság — A 6. cikk 1. pontja — Több alperes — A 22. cikk 4 pontja — A szabadalom érvényességének vitatása — 31. cikk — Ideiglenes, illetve biztosítási intézkedések)
2012/C 287/12 C-49/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 5-i ítélete [Oberlandesgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Content Services Ltd kontra Bundesarbeitskammer (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 97/7/EK irányelv — Fogyasztóvédelem — Távollévők között kötött szerződések — A fogyasztó tájékoztatása — Közölt vagy kapott információk — Tartós hordozófelület — Fogalom — A szállító honlapjára mutató hiperlink — Elállási jog)
2012/C 287/13 C-55/11., C-57/11. és C-58/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei] — Vodafone España, SA kontra Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11.), Vodafone España, SA kontra Ayuntamiento de Tudela (C-57/11.), és France Telecom España, SA kontra Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11.), (2002/20/EK irányelv — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — Engedélyezés — 13. cikk — Használati jogokért és létesítménytelepítési jogokért kivetett díjak)
2012/C 287/14 C-59/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Cour d'appel de Nancy (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Association Kokopelli kontra Graines Baumaux SAS (Mezőgazdaság — 98/95/EK, 2002/53/EK, 2002/55/EK és 2009/145/EK irányelv — Érvényesség — Zöldségek — A zöldségfajok hivatalos közös fajtajegyzékében nem szereplő zöldségek vetőmagjának a nemzeti piacon történő értékesítése — A forgalomba hozatal előzetes engedélyezésére vonatkozó szabályok be nem tartása — A növénygenetikai források élelmezési és mezőgazdasági felhasználásáról szóló nemzetközi egyezmény — Az arányosság elve — Vállalkozás szabadsága — Áruk szabad mozgása — Egyenlő bánásmód)
2012/C 287/15 C-79/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 12-i ítélete [A Tribunale di Firenze (Olaszország) által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem] — Maurizio Giovanardi és társai elleni büntetőeljárás. (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2001/220/IB kerethatározat — A sértett jogállása a büntetőeljárásban — 2004/80/EK irányelv — A bűncselekmény sértettjeinek kártérítése — Jogi személy felelőssége — Kártérítés a büntetőeljárásban)
2012/C 287/16 C-128/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. július 3-i ítélete [a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — UsedSoft GmbH kontra Oracle International Corp. (A számítógépi programok jogi védelme — Az internetről letöltött használt számítógépi programok forgalmazása — 2009/24/EK irányelv — A 4. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (1) bekezdése — A terjesztési jog kimerülése — A „jogszerű megszerző” fogalma)
2012/C 287/17 C-138/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i ítélete [az Oberster Gerichsthof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Compass-Datenbank GmbH kontra Osztrák Köztársaság (Verseny — EUMSZ 102. cikk — A „vállalkozás” fogalma — Egy adatbázisban tárolt cégjegyzékben szereplő adatok — Adatok gyűjtése és térítés ellenében történő rendelkezésre bocsátása — Az említett adatok újrahasznosítása engedélyezésének hatóságok általi megtagadása — A 96/9/EK irányelv 7. cikke szerinti „sui generis” jog)
2012/C 287/18 C-141/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012.július 5-i ítélete [a Södertörns tingsrätt (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Torsten Hörnfeldt kontra Posten Meddelande AB (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — A munkavállaló számára 67. életévének betöltéséig a munkavégzésre feltétlen jogot biztosító nemzeti szabályozás, amely a munkaviszony automatikus megszűnését írja elő azon hónap végén, amelyben a munkavállaló betölti ezen életévét — Az öregségi nyugdíj összegének figyelmen kívül hagyása)
2012/C 287/19 C-146/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Riigikohus (Észtország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — AS Pimix (felszámolás alatt) kontra Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Új tagállamok csatlakozása — A mezőgazdasági termékek többletkészletei után fizetendő díj megállapítása — Valamely nemzeti jogszabályi rendelkezésben az Európai Unió olyan rendeletének rendelkezésére történő utalás, amelyet az érintett tagállam nyelvén szabályszerűen nem tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában)
2012/C 287/20 C-171/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Fra.bo SpA kontra Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Áruk szabad mozgása — A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések — Nemzeti tanúsítási eljárás — A nemzeti jognak való megfelelőség vélelme — Az EK 28. cikknek egy magánjogi tanúsító szervezetre való alkalmazhatósága)
2012/C 287/21 C-176/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd kontra Bundesminister für Finanzen (EUMSZ 56. cikk — A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása — Szerencsejátékok — A más államokban található kaszinók reklámozását abban az esetben tiltó tagállami szabályozás, ha ezen államokban a játékosok jogvédelmének szintje nem egyenértékű a belföldön biztosított jogvédelmi szinttel — Igazolás — Nyomós közérdekek — Arányosság)
2012/C 287/22 C-181/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. július 12-i ítélete — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Bírságok — Egyenlő bánásmód — A forgalom 10 %-os felső határa — Együttműködés — A bizonyítékok elferdítése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Az indokolás hiánya)
2012/C 287/23 C-259/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012 július 5-i ítélete [a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — DTZ Zadelhoff vof kontra Staatssecretaris van Financiën (Hatodik héairányelv — 5. cikk, (3) bekezdés, c) pont és 13. cikk, B rész, d) pont, 5. alpont — Társasági részvények átruházására irányuló ügylet közvetítése — Az e társaságok tulajdonában lévő ingatlanok feletti tulajdonjog átruházását is magában foglaló ügylet — Mentesség)
2012/C 287/24 C-284/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — EMS-Bulgaria Transport OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Héa — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — A héalevonási jog gyakorlására vonatkozó jogvesztő határidő — A tényleges érvényesülés elve — A héalevonási jog megtagadása — Az adósemlegesség elve)
2012/C 287/25 C-291/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Staatssecretaris van Financiën kontra TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — 3002 és 3502 vámtarifaszám — Terápiás vagy megelőzési célú felhasználásra előkészített véralbumin — Termékfeldolgozás)
2012/C 287/26 C-311/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 12-i ítélete — Smart Technologies ULC kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH szóvédjegy — Reklámjelmondatból álló védjegy — Megkülönböztető képesség — A lajstromozás megtagadása)
2012/C 287/27 C-326/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete [a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Hatodik héairányelv — A 4. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 13. cikk B. részének g) alpontja — Épületek és a hozzájuk tartozó telkek értékesítése — Olyan épület értékesítése, amelyen új épület létrehozása céljából átalakítási munkálatokat végeznek — Az értékesítést követően a munkálatok vevő általi folytatása és befejezése — Adómentesség)
2012/C 287/28 C-212/12. sz. ügy: Az Amtsgerichts Düsseldorf (Németország) által 2012. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz kontra Société Air France SA
2012/C 287/29 C-220/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2012. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andreas Ingemar Thiele Meneses kontra Region Hannover
2012/C 287/30 C-278/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. Adil; másik fél: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
2012/C 287/31 C-300/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Düsseldorf-Mitte kontra Ibero Tours GmbH
2012/C 287/32 C-302/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Minister van Financiën
2012/C 287/33 C-303/12. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2012. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Guido Imfeld, Nathalie Garcet kontra État belge
2012/C 287/34 C-306/12. sz. ügy: A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2012. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Spedition Welter GmbH kontra Avanssur S.A.
2012/C 287/35 C-309/12. sz. ügy: A Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) által 2012. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maria Albertina Gomes Viana Novo és társai kontra Fundo de Garantia Salarial, IP
2012/C 287/36 C-311/12. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) által 2012. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Heinz Kassner kontra Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
2012/C 287/37 C-312/12. sz. ügy: A tribunal de travail de Huy (Belgium) által 2012. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agim Ajdini kontra État belge, Service des allocations aux handicapés
2012/C 287/38 C-319/12. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2012. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister Finansów kontra MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
2012/C 287/39 C-321/12. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2012. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. van der Helder és D. Farrington kontra College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2012/C 287/40 C-322/12. sz. ügy: A Cour de Cassation (Belgium) által 2012. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SPF Finances kontra GIMLE SA
2012/C 287/41 C-325/12. sz. ügy: 2012. július 10-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2012/C 287/42 C-329/12. sz. ügy: 2012. július 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2012/C 287/43 C-330/12. sz. ügy: 2012. július 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 287/44 C-331/12. sz. ügy: 2012. július 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 287/45 C-332/12. sz. ügy: 2012. július 10-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 287/46 C-333/12. sz. ügy: 2012. július 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 287/47 C-336/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministeriet for Forskning, Innovation, og Videregående Uddannelser kontra Manova A/S
2012/C 287/48 C-341/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-101/11. sz., Mizuno KK kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 8-án hozott ítélete ellen a Mizuno KK által 2012. július 17-én benyújtott fellebbezés
2012/C 287/49 C-344/12. sz. ügy: 2012. július 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2012/C 287/50 C-345/12. sz. ügy: 2012. július 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2012/C 287/51 C-346/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-546/10. sz., Nordmilch AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 22-én hozott ítélete ellen a DMK Deutsches Milchkontor GmbH (korábban: Nordmilch AG) által 2012. július 19-én benyújtott fellebbezés
2012/C 287/52 C-347/12. sz. ügy: A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2012. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Caisse nationale des prestations familiales kontra Ulrike Wiering, Markus Wiering
2012/C 287/53 C-348/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-509/10. sz., Manufacturing Support & Procurement Kala Naft kontra Tanács ügyben 2012. április 25-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2012. július 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 287/54 C-353/12. sz. ügy: 2012. július 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2012/C 287/55 C-357/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-580/10. sz., Harald Wohlfahrt kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 16-án hozott ítélete ellen Harald Wohlfahrt által 2012. július 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 287/56 C-365/12. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-344/08. sz., EnBW Energie Baden-Württemberg AG kontra Európai Bizottság ügyben 2012. május 22-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2012. július 31-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 287/57 T-240/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 17-i végzése — L’Oréal kontra OHIM — United Global Media Group (MyBeauty TV) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OHIM előtt megtéríthető költségek — Valamely alkalmazott képviseleti díja — A 207/2009/EK rendelet 85. cikkének (1) bekezdése — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2012/C 287/58 T-517/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 17-i végzése — United States Polo Association kontra OHIM — Polo/Lauren (Két pólójátékos ábrázolása) (Közösségi védjegy — A lajstromozás részleges megtagadása — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)
2012/C 287/59 T-317/12. sz. ügy: 2012. július 11-én benyújtott kereset — Holcim (Romania) SA kontra Európai Bizottság
2012/C 287/60 T-319/12. sz. ügy: 2012. július 19-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2012/C 287/61 T-321/12. sz. ügy: 2012. július 20-án benyújtott kereset — Ciudad de la Luz és Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana kontra Bizottság
2012/C 287/62 T-327/12. sz. ügy: 2012. július 16-án benyújtott kereset — Simca Europe kontra OHIM — PSA Peugeot Citroën (Simca)
2012/C 287/63 T-328/12. sz. ügy: 2012. július 24-én benyújtott kereset — Mundipharma kontra OHIM — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)
2012/C 287/64 T-331/12. sz. ügy: 2012. július 27-én benyújtott kereset — Sartorius Weighing Technology kontra OHIM (egy sárga görbület ábrázolása egy kijelző egység alsó szélén)
2012/C 287/65 T-332/12. sz. ügy: 2012. július 23-án benyújtott kereset — ING Groep kontra Bizottság
2012/C 287/66 T-335/12. sz. ügy: 2012. július 19-én benyújtott kereset — T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság
2012/C 287/67 T-336/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — Klizli kontra Tanács
2012/C 287/68 T-337/12. sz. ügy: 2012. július 30-án benyújtott kereset — El Hogar perfecto del Siglo XXI kontra OHIM — Wenf International Advisers (dugóhúzó)
2012/C 287/69 T-343/12. sz. ügy: 2012. július 30-án benyújtott kereset — Grupo T Diffusión kontra OHIM — ABR Producción Contemporánea (lámpák)
2012/C 287/70 T-349/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — Leiner kontra OHIM — Recaro (REVARO)
2012/C 287/71 T-82/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 11-i végzése — Formica kontra OHIM — Silicalia (CompacTop)
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 287/72 F-4/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. július 10-i ítélete — AV kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Felvétel — Orvosi fenntartás — Az orvosi fenntartás visszaható hatályú alkalmazása — A rokkantsági bizottság véleménye)
2012/C 287/73 F-66/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 20-i ítélete — Cristina kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga-bizottság az értékelő vizsgákon való részvételt megtagadó határozata — Jogorvoslati eszközök — A közigazgatási panaszra vonatkozó határozat bevárása nélkül indított kereset — Elfogadhatóság — A versenyvizsgára bocsátás sajátos feltételei — Előírt szakmai tapasztalat)
2012/C 287/74 F-83/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 20-i ítélete — Cristina kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga-bizottság az értékelő vizsgákon való részvételt megtagadó határozata — Jogorvoslati eszközök — A közigazgatási panaszra vonatkozó határozat bevárása nélkül indított kereset — Elfogadhatóság — A versenyvizsgára bocsátás sajátos feltételei — A feladatok jellegéhez kapcsolódó szakmai tapasztalat)
2012/C 287/75 F-22/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. július 12-i végzése — Conticchio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A nyugdíjjogosultság számítása — Fizetési fokozatba besorolás — Jogellenességi kifogás — Elfogadhatóság)
2012/C 287/76 F-75/12. sz. ügy: 2012. július 20-án benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság
2012/C 287/77 F-76/12. sz. ügy: 2012. július 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 287/78 F-129/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. június 28-i végzése — BH kontra Bizottság
2012/C 287/79 F-139/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. június 28-i végzése — BJ kontra Bizottság
2012/C 287/80 F-140/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. június 28-i végzése — BK kontra Bizottság
2012. szeptember 25. 55. évfolyam, C 288
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 288/01 A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről
2012/C 288/02 A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2012/C 288/03 A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2012/C 288/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 288/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2012/C 288/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2012/C 288/07 Reorganizációs intézkedések – Határozat a Forte Asigurări SA szanálási eljárásának lezárásáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 288/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 288/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. szeptember 25. 55. évfolyam, C 289
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 289/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 289/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 289/03 Állami támogatás – Málta – SA.33829 (2012/C) (ex 2012/NN) számú Állami támogatás – Űrtartalomadó-program és máltai hajózási társaságokat támogató egyéb állami intézkedések – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!