7. évfolyam 38. szám 2012.09.18.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Meghívó

 

Az Opten Informatikai Kft. ezúton meghívja Önt 2012. szeptember 27-én tartandó sajtótájékoztatójára, amely az alábbi pályázat eddigi eredményeit foglalja össze:

Informatikai fejlesztésekkel a minőségi szolgáltatásokért

1.2.1-10/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

  Az OPTEN Informatikai Kft. – ügyfeleinek elégedettségét biztosítandó – folyamatosan fejleszti informatikai rendszereit és szolgáltatásait. Ennek érdekében nyújtott be pályázatot 2011-ben a Közép-Magyarországi Operatív Program „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című konstrukcióhoz tartozó KMOP-2010-1.2.1/B kódszámú felhívásra.

 A pályázattal elnyert 25 666 526 forint támogatásból a társaság olyan összetett informatikai beszerzést valósított meg, amelynek segítségével szolgáltatásai fejlesztését hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni.

A rendezvény helyszíne: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

időpontja: 2012. szeptember 27., 14.00 óra

Program

A 14.00-kor kezdődő sajtótájékoztatón Jacsó Ferenc pályázati üzletágvezető mutatja be az eredményeket.

 

Részvételi szándékát a következő elérhetőségeken szíveskedjék jelezni:

 

E-mail: palyazat@opten.hu

Telefon: +36 70 977 3778 (Jacsó Ferenc)

Rendezvényajánló

Követeléskezelési szemináriumsorozat!

A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA A KÖZJEGYZŐI KAMARÁTÓL A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSIG (2012.10.10, szerda)

FÓKUSZBAN A VÉGREHAJTÁS - AKTUALITÁSOK, VÁLTOZÁSOK, GYAKORLAT (2012.11.07, szerda)

A CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS GYAKORLATA (2012.12.05., szerda)

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 37. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 488
Végelszámolás 276
Hivatalból való törlés 54

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 79
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 905

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 508 db.

A héten 11891 cégnév, 3339 székhelycím és 1040 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518323 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A változás bejegyzési eljárás

 

A változás bejegyzési eljárásra ha a törvény másként nem rendelkezik a cég bejegyzési eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Ctv. 50. § (1) bekezdés). A változás bejegyzési eljárásban egységesen a normál bejegyzési eljárás határidőit kell alkalmazni, nem lehet az egyszerűsített eljárás rövidebb határidőire hivatkozni (Ctv. 50. § (2) bekezdés). Ha a változás illetve a változással érintett adat bejegyzése kötelező, és a cégbíróság a változás bejegyzési kérelmet elutasítja, ez nem mentesíti a céget a változásbejegyzési kérelem jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában történő benyújtása alól (Ctv. 50. § (4) bekezdés).   A változás bejegyzési kérelmet a változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül kell benyújtani (Ctv. 50. § (5) bekezdés).

Ha a cég a létesítő okiratát módosítja, úgy azt változás bejegyzési kérelemmel kell a cégbíróságnak bejelenteni akkor is, ha z a cégjegyzék más adatát nem érinti (Ctv. 51. § (1) bekezdés). Ha a létesítő okirat tartalma változik, akkor a módosítást tartalmazó külön okiraton vagy társasági határozaton kívül csatolni kell a létesítő okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is. A létesítő okiratban azokat az adatokat is hatályosítani kell, amelyeket csak alapítás estén ír elő a törvény kötelező tartalmi elemként. Ilyen például a korlátolt felelősségű társaság tagjainak változása, a vezető tisztségviselők személyében beálló változás stb. (Ctv. 51. § (2) bekezdés). Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi képviselő ellenjegyzésével igazolja, hogy annak tartalma megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratból ki kell tűnnie, hogy abban mely pontok változtak. Az egységes szerkezetű létesítő okiratot a társaság tagjainak illetve részvényeseinek nem kell aláírniuk (Ctv. 51. § (3) bekezdés).

Illeték és közzétételi díj mentesen lehet a változás bejegyzését kérelmezni, ha a cég székhelye (telephelye, fióktelepe) állami vagy önkormányzati szerv döntése alapján más megye területére kerül, vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helyiségnév, utcanév vagy házszám változik (Ctv. 53. § (1) bekezdés). Az adószám és a statisztikai számjel változását az azt megállapító szervezet, a főtevékenység és a további tevékenységi körök változását az állami adóhatóság, a cég pénzforgalmi számlájával kapcsolatos változást pedig a számlavezető pénzintézet közli elektronikus úton a cégbírósággal. Az érintett adatok változásának bejegyzése illeték és közzétételi költség megfizetése nélkül automatikusan megtörténik (Ctv. 53. § (2) bekezdés).

Ha cég székhelyének változása folytán más cégbíróság illetékességi területére kerül át, úgy az erre irányuló változás bejegyzési kérelmet az eredeti székhely szerinti cégbíróságon kell előterjeszteni, amely a székhelyváltozás előtti kérelmek elbírálása után a kérelmet átteszi az illetékes cégbíróságra. Az áttételt elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek (Ctv. 54. § (1) bekezdés).  A cégbíróság az eredeti cégiratokat küldi meg az új székhely szerinti cégbíróságnak, amely a cégjegyzék adatait elektronikus úton veszi át. Az áttétel tényét a cégjegyzékben fel kell tüntetni (Ctv. 54. § (2) bekezdés). A cég nyilvántartását a korábbi székhely szerinti cégbíróságnál csak akkor lehet megszüntetni, ha az új székhely bejegyzése megtörtént. Ebben az esetben a korábbi székhely szerinti cégbíróság a céget a nyilvántartásból kivezeti (Ctv. 54. § (3) bekezdés).

Az egyszerűsített végelszámolás kivételével a cégnek tizenöt napon belül változásbejegyzési kérelemben kell bejelentenie a végelszámolási eljárás megindítását. A végelszámolással kapcsolatos egyéb részletes szabályokkal egy későbbi külön cikkünkben foglalkozunk (Ctv. 55. § (1) bekezdés). A végelszámolás alatt álló cég cégadatainak változását a végelszámoló, a felszámolás alatt álló cég adatváltozásait pedig a felszámoló biztos köteles a cégbíróságnak bejelenteni (Ctv. 55. § (2) bekezdés).

Magyar Közlöny 118-121/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

118/2012. szeptember 11.

 

 

253/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.19.

254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet

A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

 2012.11.10.

5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

A pénzügyi intézmények, a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

6/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

7/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

A magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

8/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

9/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

A biztosítók és a független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

A befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

11/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet

A befektetési alapkezelők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

 2013.01.01.

52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet

Egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.10.11.

53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet

A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról

 2012.10.11.

223/2012. (IX. 11.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.09.11.

224/2012. (IX. 11.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról

 2012.09.11.

225/2012. (IX. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.11.

226/2012. (IX. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.09.11.

1348/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetből való egyszeri előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.11.

1349/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A csapadékhiányos időjárás és az ezzel összefüggő takarmánypiaci problémák miatti rendkívüli intézkedésekről

 2012.09.12.

1350/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

Az állattenyésztési ágazatok megsegítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.11.

1351/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.11.

1352/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete felé fennálló hátralékos kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.11.

1353/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1160/2012. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2012.09.11.

1354/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.11.

1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.11.

1356/2012. (IX. 11.) Korm. határozat

A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséhez és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények kiváltásához kapcsolódó forrás átadásáról

 2012.09.11.

104/2012. (IX. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.09.11.

105/2012. (IX. 11.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.09.11.

106/2012. (IX. 11.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

 2012.09.11.

107/2012. (IX. 11.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.09.11.

108/2012. (IX. 11.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.09.11.

119/2012. szeptember 13.

 

 

255/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet

A Kapuvári Hús Húsipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2012.09.13.

256/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet

A Kapuvári Bacon Húsipari Korlátolt Felelősségű Társaságnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2012.09.13.

97/2012. (IX. 13.) VM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

 2012.09.14.

1357/2012. (IX. 13.) Korm. határozat

A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6209. j. úton" című) és a KDOP-4.1.1/D-12-2012-0001 azonosító számú („Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében" című) projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2012.09.13.

120/2012. szeptember 14.

 

 

257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

A nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások szabályairól

 2012.09.15.

258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.15.

259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.15.

260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.14.

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

 2012.09.15.

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

 2012.10.14.

24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

 2012.09.17.

25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről

 2012.09.17.

26/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról

 2012.09.15.

42/2012. (IX. 14.) KIM rendelet

A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

 2012.09.15.

59/2012. (IX. 14.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.09.10.

1358/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

Az EU-s forrásból finanszírozott és megvalósult „Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program” című projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség veszélye miatt szükséges intézkedésekről

 2012.09.14.

1359/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú („Kecskemét térségi elérhetőség fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.09.14.

1360/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.14.

1361/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

A megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés feltételeiről, finanszírozásáról

 2012.09.15.

1362/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

Az Európa Tanács 024. számú egyezményéhez fűzött harmadik és negyedik jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.09.14.

1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Célelőirányzatának megemeléséről

 2012.09.14.

1364/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

Egyes nem állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények által ellátott egészségügyi szakellátási feladatokról való gondoskodás állam általi átvételéről

 2012.09.14.

1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.14.

1366/2012. (IX. 14.) Korm. határozat

A Szolnoki Ipari Parkban létrehozásra kerülő citromsav gyár beruházási projekt megvalósításáról

 2012.09.14.

109/2012. (IX. 14.) ME határozat

Az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről

 2012.09.14.

110/2012. (IX. 14.) ME határozat

Az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

 2012.09.14.

111/2012. (IX. 14.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.09.14.

112/2012. (IX. 14.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.09.14.

113/2012. (IX. 14.) ME határozat

Főiskolai tanárok kinevezéséről

 2012.09.14.

121/2012. szeptember 17.    

261/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.18.

262/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.18.

263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.25.

264/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatkörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.09.18.

265/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet

A nukleáris energiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.09.22.

20/2012. (IX. 17.) HM rendelet

A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

2012.09.25.

54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosításáról

2012.09.25.

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

2012.11.01.

1367/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.09.17.

1368/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.09.17.

1369/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság IV. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

2012.09.18.

1370/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.09.17.

1371/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről

2012.09.18.

1372/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

Az állami fenntartásba átvett, költségvetési szervként működő fekvőbeteg-szakellátó intézményekben foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2012.09.17.

1373/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A „Székelyföldi Eger Napok” elnevezésű programsorozat megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2012.09.17.

1374/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közötti, új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

2012.09.17.

1375/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatási szervezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról

2012.09.17.

1376/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, az EU Duna Régió Stratégiáért Felelős Kormánybiztos Titkársága működésének, szakmai feladatainak ellátásának biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2012.09.17.

1377/2012. (IX. 17.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.09.17.

114/2012. (IX. 17.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2012.09.17.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. szeptember 12. 55. évfolyam, L 246

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 807/2012/EU (2012. szeptember 11.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 178. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 808/2012/EU (2012. szeptember 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. szeptember 13. 55. évfolyam, L 247

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 809/2012/EU (2012. szeptember 10.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII övezetben folytatott, vékonybajszú tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 810/2012/EU (2012. szeptember 10.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 811/2012/EU (2012. szeptember 10.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 812/2012/EU (2012. szeptember 12.) végrehajtási rendelete a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 813/2012/EU (2012. szeptember 12.) végrehajtási rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 814/2012/EU (2012. szeptember 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról szóló, 2011. április 1-jei 6/2011 EGT vegyes bizottsági határozathoz (  HL L 93., 2011.4.7.)
Helyesbítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról szóló, 2011. december 2-i 156/2011 EGT vegyes bizottsági határozathoz (  HL L 76., 2012.3.15.)
Helyesbítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) és 37. jegyzőkönyvének (amely a 101. cikkben előírt listát tartalmazza) módosításáról szóló, 2011. szeptember 30-i 104/2011 EGT vegyes bizottsági határozathoz (  HL L 318., 2011.12.1.)
Helyesbítés az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról szóló, 2011. december 2-i 127/2011 EGT vegyes bizottsági határozathoz (  HL L 76., 2012.3.15.)
Helyesbítés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról szóló, 2011. december 19-i 162/2011 EGT vegyes bizottsági határozathoz (  HL L 76., 2012.3.15.)
2012. szeptember 13. 55. évfolyam, L 248

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 74/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 75/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 76/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 77/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 78/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 79/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 80/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 81/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 82/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 83/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 84/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 85/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 86/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 87/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 88/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 89/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 90/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 91/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 92/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 93/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 94/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 95/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 96/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 97/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 98/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 99/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 100/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 101/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 102/2012 (2012. április 30.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 47. jegyzőkönyvének (A borkereskedelem technikai akadályainak felszámolása) módosításáról
2012. szeptember 14. 55. évfolyam, L 249

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/23/EU (2012. szeptember 12.) irányelve a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) átültetésének időpontja és alkalmazásának időpontja, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 815/2012/EU (2012. szeptember 13.) végrehajtási rendelete a 904/2010/EU tanácsi rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 816/2012/EU (2012. szeptember 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/503/KKBP (2012. szeptember 13.) határozata az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2010/452/KKBP határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. május 5-i 2009/47/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 116., 2009.5.9.)
2012. szeptember 15. 55. évfolyam, L 250

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 817/2012/EU (2012. szeptember 12.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 818/2012/EU (2012. szeptember 12.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 819/2012/EU (2012. szeptember 12.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben folytatott, norvég homárra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 820/2012/EU (2012. szeptember 12.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 821/2012/EU (2012. szeptember 12.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII és IX övezet uniós vizein folytatott, valódirája-félékre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 822/2012/EU (2012. szeptember 12.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 823/2012/EU (2012. szeptember 14.) rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendelettől a 2,4-DB, benzoesav, béta-ciflutrin, karfentrazon-etil, Coniothyrium minitans CON/M/91-08 törzs (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrin, dimeténamid-P, etofumeszát, etoxiszulfuron, fenamidon, flazaszulfuron, flufenacet, flurtamon, foramszulfuron, fosztiazát, imazamox, jódszulfuron, iprodion, izoxaflutol, linuron, malein-hidrazid, mekoprop, mekoprop-P, mezoszulfuron, mezotrion, oxadiargil, oxaszulfuron, pendimetalin, pikoxistrobin, propikonazol, propineb, propoxikarbazon, propizamid, piraklostrobin, sziltiofam, trifloxistrobin, warfarin és zoxamid hatóanyagok jóváhagyásának lejárati időpontja tekintetében való eltérésről
A Bizottság 824/2012/EU (2012. szeptember 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 825/2012/EU (2012. szeptember 14.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Oroszországból és Törökországból származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények és -illesztékek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2012. július 30-i 699/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 203., 2012.7.31.)
2012. szeptember 18. 55. évfolyam, L 251

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 826/2012/EU (2012. június 29.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó rövid pozíciókra vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményekre, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára a nettó rövid pozíciókkal kapcsolatban továbbítandó részletes információkra és a forgalom számításának a mentesülő részvények meghatározása céljából alkalmazott módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 827/2012/EU (2012. június 29.) végrehajtási rendelete a nettó rövid részvénypozíciók közzétételének módjára, a nettó rövid pozíciók tekintetében az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk formájának meghatározására, a részvények vagy állampapírok elszámoláskori rendelkezésre állását megfelelően biztosító megállapodás-, rendelkezés- és intézkedéstípusok meghatározására és az egyes részvények fő kereskedési helyszínének meghatározásával kapcsolatos időpontokra és időszakokra vonatkozó, a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő végrehajtási technikai standardok megállapításáról
A Bizottság 828/2012/EU (2012. szeptember 14.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VI és VII övezet európai uniós és nemzetközi vizein folytatott, gránátoshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 829/2012/EU (2012. szeptember 14.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, gránátoshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 830/2012/EU (2012. szeptember 14.) rendelete a Finnország lobogója alatt közlekedő hajók által a 22–31. alkörzet (a Finn-öböl kivételével a Balti-tenger) uniós vizein folytatott lazachalászat tilalmáról
A Bizottság 831/2012/EU (2012. szeptember 14.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 832/2012/EU (2012. szeptember 17.) végrehajtási rendelete az ammónium-klorid-készítmény hízóbárányok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Latochema Co Ltd.)
A Bizottság 833/2012/EU (2012. szeptember 17.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumínumfólia-tekercsek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 834/2012/EU (2012. szeptember 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/504/EU (2012. szeptember 17.) határozata az Eurostatról
2012. szeptember 12. 55. évfolyam, C 275
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 275/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6664 – Al Safi Danone/NDL International/ND Logistics LLC JV)
2012/C 275/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6689 – Iridium/LBEIP/Desarrollo De Equipamientos Públicos)
2012/C 275/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6660 – Louis Dreyfus Commodities Suisse/Ecoval Holding BV)
2012/C 275/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6455 – SCA/Georgia-Pacific Europe)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 275/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 275/06 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 275/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6702 – Carlyle/BC Partners/Hamilton Sundstrand Industrial) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. szeptember 13. 55. évfolyam, C 276
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 276/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 276/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 276/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 276/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 276/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 276/06 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 276/07 Nyílt versenyvizsga-felhívás
2012. szeptember 13. 55. évfolyam, C 277
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

96. plenáris ülés, 2012. július 18. és 19.

2012/C 277/01 Állásfoglalás – A Régiók Bizottsága 2013. évi prioritásai az Európai Bizottság munkaprogramjához
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

96. plenáris ülés, 2012. július 18. és 19.

2012/C 277/02 A Régiók Bizottsága véleménye – A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés
2012/C 277/03 A Régiók Bizottsága véleménye – A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozása
2012/C 277/04 A Régiók Bizottsága véleménye – A jövő városai: környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városok
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

96. plenáris ülés, 2012. július 18. és 19.

2012/C 277/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Uniós belügyi pénzügyi eszközök
2012/C 277/06 A Régiók Bizottsága véleménye – A jogérvényesülés és Uniós polgárság terén alkalmazott Uniós pénzügyi eszközök
2012/C 277/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére szolgáló rendszer
2012/C 277/08 A Régiók Bizottsága véleménye – Javaslat a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló rendeletre
2012/C 277/09 A Régiók Bizottsága véleménye – Koncessziós szerződések odaítélése
2012/C 277/10 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai területi együttműködésre vonatkozó rendeletjavaslat
2012/C 277/11 A Régiók Bizottsága véleménye – A repülőterekkel foglalkozó csomag
2012/C 277/12 A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai összekapcsolódási eszköz
2012/C 277/13 A Régiók Bizottsága véleménye – javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
2012/C 277/14 A Régiók Bizottsága véleménye – „Horizont 2020” (Kutatási és innovációs keretprogram)
2012/C 277/15 A Régiók Bizottsága véleménye – Kreatív Európa
2012/C 277/16 A Régiók Bizottsága véleménye – Uniós polgári védelmi mechanizmus
2012/C 277/17 A Régiók Bizottsága véleménye – „Felelősségteljes vállalkozások” csomag
2012. szeptember 14. 55. évfolyam, C 278
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 278/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 278/02 Litvánia kormányának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 278/03 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Málta (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.29427 [C 32/10 (ex N 520/09)] sz. állami támogatás – Környezetvédelmi projekt a delimarai erőmű számára
2012/C 278/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6662 – Andritz IV/Schuler)
2012/C 278/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6712 – Carlyle/Getty Images) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 278/06 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. szeptember 14. 55. évfolyam, C 278A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 278 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 278 A/02 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 278 A/03 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 278 A/04 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012. szeptember 14. 55. évfolyam, C 279
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 279/01 Állami támogatás – Németország – SA 19880. (2012/C) (korábbi NN40/2007.) és SA 32576. (2012/C) (korábbi 2011/NN) számú Állami támogatás – Flughafen Niederrhein / Weeze és Flughafen Niederrhein GmbH – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 279/02 Állami támogatás – Franciaország – SA.33960 (2012/C). (ex 2012/NN) számú Állami támogatás Beauvais-i repülőtér – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. szeptember 15. 55. évfolyam, C 280
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 280/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 280/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 280/03 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. június 6-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.736 – Siemens/Areva ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Belgium
2012/C 280/04 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.736 – Siemens/Areva
2012/C 280/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. június 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.736 – Siemens/Areva) (az értesítés a C(2012) 4028. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 280/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 280/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 280/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 280/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 280/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 280/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 280/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6680 – CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. szeptember 18. 55. évfolyam, C 281
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 281/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6691 – AXA IMPEE/FIVES)
2012/C 281/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6601 – Voith/IHI/Voith IHI Ecosolutions)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 281/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 281/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 281/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 281/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 281/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 281/08 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 281/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6716 – Hanwha/Q-Cells assets) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. szeptember 18. 55. évfolyam, C 282
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 282/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 282/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 282/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 282/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 282/05 Állami támogatás – Németország – SA.29404 – C/2011 (korábbi NN/2011 és korábbi SA.32091) számú állami támogatás – Németország – Dortmundi repülőtér – NEO – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!