7. évfolyam 27. szám 2012.07.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Rekordszámú céghalál az első félévben

 

Az idei év első felében 30 százalékkal nőtt a felszámolás alá került cégek és 60 százalékkal a végelszámolás alá került cégek száma a múlt év azonos időszakához képest. Az új cégalapítások alakulását alapvetően a jogszabályváltozások tették hektikussá 2012 első hat hónapjában

 

Az idei év első félévében hazánkban 12 355 cég került felszámolás alá, ami 30 százalékkal több, mint a múlt év azonos időszakában. Ezen belül júniusban rekordszámú, 2418 felszámolás megindítását tették közzé a cégbíróságok.

 

A gazdasági válság kitörését követő időszakban a fizetésképtelenségi eljárások száma hirtelen megugrott, majd évről évre csökkenő mértékű növekedést mutatott. 2011 első negyedéve után azonban a felszámolások újabb hulláma érte el a magyar gazdaságot. A hullám alapvetően két forrásból táplálkozott: a lánctartozások következményeként a válság miatt hirtelen bajba jutott cégek beszállítói közül is sokakat utolért a fizetésképtelenség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig szigorította ellenőrzéseit, aminek eredményeként jelentősen növekedett a kényszer-végelszámolásokból felszámolásba fordult eljárások száma.

 

A NAV vizsgálatai újfent felszínre hozták a cégtemetők problémáját is. „Ma már egyszerűen feltérképezhetőek azok az egy adott címhez vagy egy adott személyi körhöz köthető cégcsoportok, amelyeknél feltűnően nagy arányban következik be fizetésképtelenség vagy jelentkezik adótartozás” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

 

A NAV aktivitása nyomán egyáltalán nem meglepő, hogy a végelszámolások száma még a felszámolásokénál is nagyobb mértékben emelkedett. A beszűkült gazdaságban egyébként is egyre nehezebb profitábilisan működtetni a vállalkozásokat, így sokan saját maguk döntenek cégük megszüntetése mellett. Az idei év első hat hónapjában végelszámolás alá került 19 198 cég több mint 60 százalékkal haladja meg a 2011-es év első 6 hónapjának adatát. „Igaz, ami igaz: van honnan tisztulnia a magyar gazdaságnak – véli Tóth Tamás. – A több mint 600 ezer működő társas vállalkozás és a majd 500 ezer egyéni vállalkozó hazánkban nem mutat egészséges cégstruktúrát.”

 

Az Opten igazgatójának állítását támasztja alá az is, hogy a Magyarországon bejegyzett cégek alig 11 százalékának van 50 millió forint feletti éves nettó árbevétele. A gazdasági realitások szem előtt tartására utalhatna, hogy több mint hat éve nem alapítottak olyan kevés céget, mint az idei második negyedévben. A látszat azonban csal: valójában sokan az év első felében hatályba léptetett nehezített cégbejegyzés miatt inkább a hatálybalépés előtti hónapokra időzítették a cégalapítást. Így fordulhatott elő, hogy az idei év első negyedéve történelmi csúcsot, míg a második negyedév történelmi mélypontot hozott az új cégek alapításának terén.

 

A regionális eltérések természetesen jelentősek a statisztikai adatok tükrében. A felszámolások számának nagymértékű növekedését jellemzően a Közép-Magyarország régió és Dél-Alföld adja, míg a többi régióban a felszámolások számának jelentős megugrása már fél évvel korábban bekövetkezett, így ezeken a helyeken már csökkenő tendenciát mutatnak a fizetésképtelenségi eljárások.

 

A KSH adatai sem mutatják még a válság végét. Az építőipar évek óta nem tud talpra állni, a teljes szerződésállomány áprilisban az ágazatban 11,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint a múlt évben, és 40 százalékkal maradt el 2010-től. A beruházások szintje általában is alacsony, de a legfrissebb részletes ágazati adatokra még várni kell.

 

 

* * *

 

 

A lehető legfrissebb statisztikai adatok feldolgozása, értelmezése nagymértékben hozzásegíti a gazdasági szakembereket ahhoz, hogy átlássák a valós gazdasági folyamatokat, és ezek fényében alakítsák ki további stratégiájukat. Éppen ezért indítja útjára szeptembertől a KSH Elektra nevű elektronikus információgyűjtő rendszerét, amellyel sok területen kiváltható lesz a jelenlegi papíralapú kérdőívezés.

 

A rendszer nemcsak gyorsítja az adatgyűjtést, hanem stabilabbá is teszi a KSH információgyűjtő rendszerét, és csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit. A KSH azzal segíti az új rendszer üzembe állítását, hogy minden megyei osztályán üzembe helyez egy számítógépet, ami az adatszolgáltatók rendelkezésére áll, továbbá a KSH munkatársai segítenek is a kitöltésben. A KSH-ELEKTRA adatgyűjtő rendszer használata 2013. január 1-jétől kötelezővé válik.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 26. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 573
Végelszámolás 597
Hivatalból való törlés 63

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 28
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 4410

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 604 db.

A héten 14674 cégnév, 4216 székhelycím és 1328 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518885 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégekre vonatkozó közlemények közzététele

 A cégekre vonatkozó közleményeket a Cégközlönyben kell közzétenni. A cégközlöny az igazságügyért felelős minisztérium hivatalos lapja. Megjelenik papír alapon valamint elektronikus formában az erre a célra fenntartott honlapon. Az elektronikus formában történő közzététel során biztosítani kell a Cégközlöny egyes lapszámaiba történő ingyenes betekintést, és az egyes lapszámok ingyenes letöltésének lehetőségét. Az egyes lapszámok a honlapról nem távolíthatók el. A Cégközlönyt elektronikus formában olyan formátumban kell közzétenni, amely még többszörözés esetén is kizárja az illetéktelen módosítás lehetőségét (Ctv. 20. § (1) bekezdés). A cég cégjegyzékének adatait, illetve azok változásait – beleértve a cég törlését is – tartalmazó végzését a cégbíróság költségtérítés ellenében a Cégközlönyben hozza nyilvánosságra. A közleményben fel kell sorolni azokat az okiratokat is, amelyre a cégbíróság döntését alapozta. A cégbíróság a végzést automatikusan, elektronikus úton juttatja el a Cégközlönynek. A végzésben illetve a közleményben utalni kell arra, hogy a végzés alapjául szolgáló okiratok a cégbíróságon megtekinthetők Ctv. 20. § (2) bekezdés).

Részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság esetében a cégjegyzék adatainak közzétételével egyidejűleg a cég létesítő okiratát is közzé kell tenni a Cégközlönyben (Ctv. 20. § (3) bekezdés). Ha a törvény így rendelkezik közzé kell tenni a cégbíróság végzésének rendelkező részét, más bíróság cégre vonatkozó határozatának rendelkező részét, azokat a közleményeket, amelyek közzétételére a törvény a céget kötelezi (Pl. korlátolt felelősségű társaság törzstőke leszállítása, Ctv. 20. § (4) bekezdés).

Közzétételre kerül a cég bejegyzése iránti eljárás megszüntetése, a cég bejegyzése iránti kérelem elutasítása, a cégalapítás vagy módosítás érvénytelenségét megállapító határozat, valamint a cég bejegyzésére vonatkozó végzés hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozat, a cég működésének felfüggesztését kimondó határozat, a megszüntetési eljárás megindítása, és ha az nem a cég törlésével zárul befejezése, a végelszámolás kezdő időpontja és amennyiben az nem a cég törlésével zárul befejezése, a csődeljárás megindítása, befejezése valamint a csődeljárást hivatalból elutasító végzés, a felszámolás kezdő időpontja és befejezése (Ctv. 20. § (5) bekezdés).

Ha a közlemény tartalma nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek, az igazságügyért felelős miniszter erre a céget a közzététel előtt figyelmezteti. Ha a cég a figyelmeztetés ellenére a közlemény szövegén nem változtat, a megjelenéskor a Cégközlönyben ezt a tényt fel kell tüntetni (Ctv. 21. § (2) bekezdés). A közlemény megjelenéséről a céget az utolsó megjelenéstől számított nyolc napon belül a Cégközlöny lappéldányának lenyomatával értesíteni kell (Ctv. 21. § (3) bekezdés). A közzétételi költségtérítések összege adók módjára behajtható köztehernek minősül (Ctv. 21. § (4) bekezdés).

Amennyiben a társasági törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, úgy annak a cég a saját honlapján történő közzététellel is eleget tehet. A honlapon való megjelentetés a Cégközlönyben történő közzétételnek minősül, annak igazolására a Cégközlöny lappéldányának csatolása helyett a cég jogosult a honlap közzétételre szolgáló helyének pontos megjelölésére (Ctv. 21/A § (1) bekezdés). Ha a cég honlapján teszi közzé közleményeit, akkor ezt a tényt valamint a cég elektronikus elérhetőségét a cégjegyzéknek tartalmaznia kell. A közleményt a honlapon történő megjelentetéssel egyidejűleg a cég köteles ismert hitelezőinek elektronikus úton megküldeni feltéve, hogy azok elektronikus elérhetőségüket megadták (Ctv. 21/A § (2) bekezdés). A cég köteles honlapját folyamatosan működtetni, és a közleményeket honlapján olyan módon megjelentetni, amelyből kiderül a megjelenés időpontja (Ctv. 21/A § (3) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 77-82/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

77/2012. június 26.

 

 

2012. évi LXXVI. törvény

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról

 2012.06.27.

118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.27.

119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

 2012.06.27.

120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.01.

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

 2012.07.01.

122/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

Egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.07.26.

123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.04.

124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.27.

125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.11.

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.06.29.

127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.27.

128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

 2012.06.27.

129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2012.06.27.

130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.27.

1/2012. (VI. 26.) ME rendelet

A kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítási jogköréről szóló 1/2011. (IX. 12.) ME rendelet módosításáról

 2012.06.27.

1203/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.06.26.

1204/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

 2012.06.27.

1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletből eredő egyes feladatok végrehajtásáról

 2012.06.26.

1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2012.06.27.

1207/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bővítéséről, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítéséről szóló 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2012.06.27.

1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2012.06.27.

1209/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről

 2012.06.26.

1210/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A mecseki uránbányászat újraindításáról

 2012.06.26.

1211/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet aktuális peres ügyeinek finanszírozásáról

 2012.06.26.

1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A 2011. évi fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló megállapodások 2012. évi végrehajtásáról

 2012.06.26.

1213/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

 2012.06.26.

1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

 2012.06.26.

1215/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

Az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges feladatokról

 2012.06.26.

1216/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2012.06.26.

1217/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és új, Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása cím létrehozásáról

 2012.06.26.

1218/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásáról

 2012.07.01.

1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséről és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekről

 2012.06.26.

1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról

 2012.06.27.

77/2012. (VI. 26.) ME határozat

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.06.26.

78/2012. (VI. 26.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.06.26.

78/2012. június 27.

 

 

2012. évi LXXVII. törvény

A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

2012.06.28. 

2012. évi LXXVIII. törvény

A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről

2012.06.28.

2012. évi LXXIX. törvény

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

2012.06.28. 

2012. évi LXXX. törvény

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról

2012.07.01. 

2012. évi LXXXI. törvény

A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról

 2012.06.28.

2012. évi LXXXII. törvény

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról

 2012.06.28.

131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.01.

15/2012. (VI. 27.) MNB rendelet

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet módosításáról

 2012.06.30.

30/2012. (VI. 27.) AB határozat

Utólagos normakontrollra irányuló indítvány elutasításáról

 2012.06.27.

79/2012. június 28.

 

 

2012. évi LXXXIII. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.06.29.

2012. évi LXXXIV. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 2012.06.30.

2012. évi LXXXV. törvény

Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről

 2012.06.29.

132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

 2012.06.29.

133/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

A teljes hatályú apai elismerés egyszerűsítésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.07.01.

134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

Az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról

 2012.07.01.

31/2012. (VI. 28.) BM rendelet

A Köztársasági Őrezred megszüntetésével és más rendészeti tárgyú szervezeti változásokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.07.01.

32/2012. (VI. 28.) BM rendelet

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

 2012.07.01.

6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási, civil és kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.06.29.

14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról

 2012.06.29.

15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

 2012.06.29.

16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

 2012.07.19.

59/2012. (VI. 28.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.06.29.

60/2012. (VI. 28.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 2012.07.01.

80/2012. június 28.

 

 

2012. évi LXXXVI. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

 2012.07.01.

135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az újmunka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról

 2012.07.01.

136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.30.

81/2012. június 29.    

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.06.29.

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2012.07.01.

139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

A katasztrófa-egészségügyi ellátásról

2012.06.30.

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet

Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2012.07.01.

82/2012. június 29.

 

 

2012. évi LXXXVII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.06.30.

2012. évi LXXXVIII. törvény

A termékek piacfelügyeletéről

 2012.09.01.

2012. évi LXXXIX. törvény

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról

 2012.08.01.

8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet

A várólistával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról és a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2012.07.01.

31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.06.30.

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2012.06.30.

62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről

 2012.07.02.

31/2012. (VI. 29.) AB határozat

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. § hatálybalépésének felfüggesztéséről

 2012.06.29.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. június 27. 55. évfolyam, L 166

 

Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/338/EU (2012. április 23.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 2. jegyzőkönyv mellékleteinek módosításáról szóló, egyrészről az Európai Unió, másrészről Izrael Állam között levélváltás formájában létrejött megállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 551/2012/EU (2012. június 21.) rendelete az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 7/2010/EU rendelet módosításáról
A Tanács 552/2012/EU (2012. június 21.) rendelete az egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1344/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 553/2012/EU (2012. június 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 554/2012/EU (2012. június 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 555/2012/EU (2012. június 22.) rendelete a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 556/2012/EU (2012. június 26.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a málnában, illetve a málna felületén található spinozad legmagasabb megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 557/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/339/EU (2011. július 13.) határozata a Görögország által az Aluminium of Greece SA-nak nyújtott C 2/10 (korábbi NN 62/09) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 4916. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/340/EU (2012. június 25.) végrehajtási határozata a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelv szerinti ideiglenes kísérletnek az elit vetőmag és az elit vetőmagot megelőző generációkból származó nemesített vetőmag hatósági felügyelet mellett zajló szántóföldi ellenőrzése tekintetében történő szervezéséről (az értesítés a C(2012) 4169. számú dokumentummal történt)
2012. június 27. 55. évfolyam, L 167

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU (2012. május 22.) rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
2012. június 28. 55. évfolyam, L 168

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/341/EU (2012. június 25.) határozata az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosítása vonatkozásában képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Tanács 558/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a többek között a Koreai Köztársaságból feladott – akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 102/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Tanács 559/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről
A Tanács 560/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete az Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről
A Bizottság 561/2012/EU (2012. június 27.) végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 284/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 562/2012/EU (2012. június 27.) végrehajtási rendelete az élelmiszerenzimek kockázatértékeléséhez szükséges konkrét adatok tekintetében a 234/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 563/2012/EU (2012. június 27.) rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének az uniós referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 564/2012/EU (2012. június 27.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2012-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról
A Bizottság 565/2012/EU (2012. június 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/342/EU (2012. június 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/343/EU (2012. június 27.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó, szójafehérje-koncentrátumból készült egyes termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. május 3-i 377/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 119., 2012.5.4.)
2012. június 29. 55. évfolyam, L 169

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/344/KKBP (2012. március 23.) határozata az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Albán Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Albán Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról

 

RENDELETEK

A Tanács 566/2012/EU (2012. június 18.) rendelete a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról
A Tanács 567/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 917/2011/EU végrehajtási rendeletnek a rendelet I. mellékletében szereplő kínai népköztársaságbeli gyártók jegyzékének egy újabb vállalattal való bővítésével történő módosításáról
A Bizottság 568/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete az 555/2008/EK rendeletnek a a borágazatban végrehajtandó támogatási programok benyújtása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 569/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2012/2013. gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről
A Bizottság 570/2012/EU (2012. június 28.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a benzoesav – benzoátoknak (E 210–213) a bor alkoholmentes megfelelőihez való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 571/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alumínium-szilikát, a hidrolizált fehérjék és az 1,4-diamino-bután (putreszcin) hatóanyagok jóváhagyási feltételeinek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 572/2012/EU (2012. június 28.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetéséről
A Bizottság 573/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 574/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 575/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 576/2012/EU (2012. június 28.) végrehajtási rendelete a 431/2008/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2012. július 1-jétől2013. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2012/345/EU (2012. június 20.) határozata a Bíróság bíráinak és főtanácsnokainak kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó EU–Chile különbizottság 1/2012 2012/346/EU (2012. március 27.) határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. mellékletről
2012. június 29. 55. évfolyam, L 170

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/321/EU (2012. január 25.) határozata a De Post – La Poste (a jelenlegi „bpost”) javára Belgium által végrehajtott, SA.14588. (C 20/09.) számú intézkedésről (az értesítés a C(2012) 178. számú dokumentummal történt)
2012. június 30. 55. évfolyam, L 171

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 577/2012/EU, Euratom (2012. június 26.) rendelete az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók kiigazításáról
A Bizottság 578/2012/EU (2012. június 29.) végrehajtási rendelete a difenil-amin hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról
A Bizottság 579/2012/EU (2012. június 29.) végrehajtási rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 580/2012/EU (2012. június 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 581/2012/EU (2012. június 29.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. július 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/347/EU (2012. június 28.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 4312. számú dokumentummal történt)
2012. június 30. 55. évfolyam, L 172

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 529/2012/EU (2012. június 13.) rendelete az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről szóló 1342/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 530/2012/EU (2012. június 13.) rendelete az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU (2012. június 13.) rendelete az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming)
2012. július 3. 55. évfolyam, L 173

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/348/EU (2012. június 18.) határozata az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megfelelő bizottságaiban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 11., 13H., 30., 44., 49., 54., 64., 101., 106. és 121. előírása műszaki fejlődéshez történő igazítása, valamint az ajtózárakra és ajtórögzítő elemekre vonatkozó 1. globális műszaki előírása műszaki fejlődéshez történő igazítása tekintetében képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 582/2012/EU (2012. július 2.) végrehajtási rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bifentrin hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 583/2012/EU (2012. július 2.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliszorbátok (E 432–436) kókusztej esetében való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 584/2012/EU (2012. július 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/349/EU 2012. június 27.) végrehajtási határozata a Schmallenberg vírussal kapcsolatos vizsgálatok végzése céljából Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és az Egyesült Királyság számára nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 4203. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/350/EU (2012. július 2.) végrehajtási határozata a 2007. évi lengyelországi madárinfluenza-járvány elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott Vegyes Bizottság 42/2012 2012/351/EU (2012. június 20.) határozata megfelelőségértékelő szervezetnek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó ágazati mellékletbe történő felvételéről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2012. június 25-i 2012/544/KKBP tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 165., 2012.6.26.)
2012. június 27. 55. évfolyam, C 187
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 187/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6612 – Vitol/Atlasinvest/Petroplus Marketing)
2012/C 187/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6517 – The Klesch Group/Arkema's Vinyl Products Business)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 187/03 A Tanács határozata (2012. június 21.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa luxemburgi tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2012/C 187/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 187/05 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2012/C 187/06 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2012/C 187/07 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Számvevőszék

2012/C 187/08 9/2011. sz. különjelentés: „A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése”
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 187/09 Pályázati felhívás – EACEA/19/12 – Fiatalok lendületben program – 4.4. alprogram: Az innovációt és a minőséget ösztönző projektek
2012/C 187/10 Pályázati felhívás – EACEA/18/12 – Fiatalok lendületben program – Ifjúsági támogató rendszerek – 4.6. alprogram – Partnerségek
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 187/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6564 – ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV)
2012/C 187/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6568 – Cisco Systems/NDS Group)
2012. június 27. 55. évfolyam, C 187A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 187 A/01 Álláshirdetés – Igazgató a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatói állásának betöltésére (AD 14 besorolás) – COM/2012/10331
2012. június 28. 55. évfolyam, C 188
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 188/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 188/02 A Bizottság határozata (2012. június 26.) a hozzáadottérték-adóval foglalkozó szakértői csoport felállításáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 188/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6609 – Lagardère/Bouygues/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 188/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6648 – CGI/Logica) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 188/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 28. 55. évfolyam, C 188E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2011. február 15–17-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 164 E, 2011.6.2.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. február 15., kedd

2012/C 188 E/01 A 2006/123/EK szolgáltatási irányelv végrehajtása
Az Európai Parlament 2011. február 15-i állásfoglalása a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról 2010/2053(INI)
 

2011. február 16., szerda

2012/C 188 E/02 A kkv-k finanszírozását támogató uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati aspektusai a következő programozási időszakban
Az Európai Parlament 2011. február 16-i állásfoglalása a következő programozási időszakban a kkv-k finanszírozására szolgáló uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati vonatkozásairól
2012/C 188 E/03 A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé
Az Európai Parlament 2011. február 16-i állásfoglalása „a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” című zöld könyvről (2010/2239(INI))
2012/C 188 E/04 A Horvátország által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentés
Az Európai Parlament 2011. február 16-i állásfoglalása a Horvátország által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésről
 

2011. február 17., csütörtök

2012/C 188 E/05 Az egyiptomi helyzet
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása az egyiptomi helyzetről
2012/C 188 E/06 A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásáról
2012/C 188 E/07 A jogállamiság Oroszországban
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a jogállamiságról Oroszországban
2012/C 188 E/08 A Világbank energiastratégiája
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Világbank fejlődő országokra vonatkozó energiastratégiájáról
2012/C 188 E/09 Európa 2020
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása az Európa 2020 stratégiáról
2012/C 188 E/10 A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások végrehajtása
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások végrehajtásáról
2012/C 188 E/11 Emelkedő élelmiszerárak
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a növekvő élelmiszerárakról
2012/C 188 E/12 Határmenti összecsapások Thaiföld és Kambodzsa között
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Thaiföld és Kambodzsa közötti határ menti összecsapásokról
2012/C 188 E/13 Jemen: a fiatalkorú elkövetőkre kirótt halálbüntetés, különösen Mohammed Taher Tabet Szamum esete
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása Jemenről: a fiatalkorú elkövetők üldözése, nevezetesen Mohammed Taher Tabet Szamum esete
2012/C 188 E/14 Uganda: David Kato meggyilkolása
Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása Ugandáról: David Kato meggyilkolásáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. február 16., szerda

2012/C 188 E/15 Társbizottsági eljárás és bizottsághoz történő visszautalás (az 50. és 56. cikk értelmezése)
Az Európai Parlament 2011. február 16-i határozata a társbizottsági eljárásról és a Bizottság javaslatának elutasítása esetén a bizottsághoz történő visszautalásról (Az Európai Parlament eljárási szabályzata 50. és 56. cikkének értelmezése)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. február 15., kedd

2012/C 188 E/16 Az EK és Dél-Afrika közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosítása
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosítására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10297/2010 – C7– 0190/2010 – 2010/0119(NLE))
2012/C 188 E/17 Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodások (finanszírozási mechanizmusok a 2009–2014 közötti időszakra és egyes halak és halászati termékek EU-ba történő behozatala 2009–2014 között)
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodás, az Európai Unió és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))
2012/C 188 E/18 Az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))
2012/C 188 E/19 Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013-as időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a 2007–2013-as időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07853/2010 – C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE))
2012/C 188 E/20 Liechtenstein csatlakozása az EU, az EK és Svájc közötti, Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetekről (06077/2010 – C7-0141/2010 – 2006/0251(NLE))
2012/C 188 E/21 Liechtenstein csatlakozása az EK és Svájc közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE))
2012/C 188 E/22 Az EU és Brazília közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16364/2010 – C7-0400/2010 – 2010/0228(NLE))
2012/C 188 E/23 Az EU és Brazília közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a diplomata-, szolgálati vagy hivatali útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))
2012/C 188 E/24 Az autóbusszal közlekedő utasok jogai
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))
2012/C 188 E/25 Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))
P7_TC1-COD(2009)0173
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 15-én került elfogadásra az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 188 E/26 Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))
2012/C 188 E/27 Az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége
Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))
P7_TC1-COD(2010)0098
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 15-én került elfogadásra a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
 

2011. február 16., szerda

2012/C 188 E/28 Hamisított gyógyszerek
Az Európai Parlament 2011. február 16-i jogalkotási állásfoglalása a 2001/83/EK irányelv azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))
P7_TC1-COD(2008)0261
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 16-án került elfogadásra az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 

2011. február 17., csütörtök

2012/C 188 E/29 Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka
Az Európai Parlament 2011. február 17-i jogalkotási állásfoglalása az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))
P7_TC1-COD(2010)0032
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 17-én került elfogadásra az Európai Unió és tagállamai és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET I.
MELLÉKLET II.
2012/C 188 E/30 Az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garancia
Az Európai Parlament 2011. február 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))
P7_TC1-COD(2010)0101
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 17-én került elfogadásra az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
[1. Módosítás, amennyiben másként nem rendelkeznek]
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
2012/C 188 E/31 Szabadkereskedelmi megállapodás az EU és a Koreai Köztársaság között
Az Európai Parlament 2011. február 17-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))
2012/C 188 E/32 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások
Az Európai Parlament 2011. február 17-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))
2012. június 29. 55. évfolyam, C 189
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 189/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6563 – Mexichem SIH/Wavin)
2012/C 189/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6469 – Tognum/TMH)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 189/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 189/04 Állami támogatás – Románia – SA.33623 (12/C) (ex 11/NN) Állami támogatás – Állítólagos kedvezményes villamosenergia-díjak az ArcelorMittal Galați SA számára – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 189/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6537 – Faurecia/Plastal)
2012/C 189/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5979 – KGHM/Tauron Wytwarzanie/JV)
2012. június 29. 55. évfolyam, C 189A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Külügyi Szolgálat

2012/C 189 A/01 Az EKSZ álláshirdetése – Az Európai Parlamentért és a nemzeti parlamentekért felelős osztály vezetője – Az álláshirdetés száma: EEAS 2/2012 MM
2012. június 29. 55. évfolyam, C 190
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 190/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. május 1-tól2012. május 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok))
2012/C 190/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. május 1-tól2012. május 31-ig(A 2001/83/EK irányelv34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. június 29. 55. évfolyam, C 191
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

480. plenáris ülés, 2012. április 25. és 26.

2012/C 191/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A hetedik környezetvédelmi cselekvési program és a hatodik környezetvédelmi cselekvési program nyomon követése (feltáró vélemény)
2012/C 191/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fenntartható termelés és fogyasztás ösztönzése az EU-ban (feltáró vélemény)
2012/C 191/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Energiatudatosságra való nevelés (feltáró vélemény)
2012/C 191/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Mozgásban a könyvkiadás (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 191/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Szövetkezetek és szerkezetátalakítás (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

480. plenáris ülés, 2012. április 25. és 26.

2012/C 191/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 615 final – 2011/0276 (COD))
2012/C 191/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 612 final – 2011/0274 (COD))
2012/C 191/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 614 final – 2011/0275 (COD))
2012/C 191/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (COM(2011) 611 final – 2011/0273 (COD))
2012/C 191/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 610 final – 2011/0272 (COD))
2012/C 191/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelésbehajtás megkönnyítése érdekében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés létrehozásáról (COM(2011) 445 final – 2011/0204 (COD))
2012/C 191/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról (COM(2011) 778 final – 2011/0389 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről (COM(2011) 779 final – 2011/0359 (COD))
2012/C 191/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai kockázatitőke-alapokról (COM(2011) 860 final – 2011/0417 (COD))
2012/C 191/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a gépjárművek zajszintjéről (COM(2011) 856 final – 2011/0409 (COD))
2012/C 191/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (átdolgozás) (COM(2011) 656 final – 2011/0298 (COD))
2012/C 191/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011) 895 final – 2011/0439 (COD)) – Javaslat a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011) 896 final – 2011/0438 (COD)) – Javaslat a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011) 897 final – 2011/0437 (COD))
2012/C 191/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az uniós büntetőpolitika létrehozása: az uniós szakpolitikák hatékony végrehajtásának biztosítása a büntetőjog útján (COM(2011) 573 final)
2012/C 191/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról (COM(2011) 883 final – 2011/0435 (COD))
2012/C 191/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 2014–2020-as időszakra a Jogok és polgárság program létrehozásáról (COM(2011) 758 final – 2011/0344 (COD))
2012/C 191/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról (COM(2011) 874 final – 2011/0428 (COD))
2012/C 191/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról (COM(2011) 625 final – 2011/0280 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (COM(2011) 626 final – 2011/0281 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (COM(2011) 627 final – 2011/0282 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről (COM(2011) 628 final – 2011/0288 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi alkalmazása tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 630 final – 2011/0286 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az egységes támogatási rendszer és a szőlőtermesztők támogatása tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 631 final – 2011/0285 (COD))
2012/C 191/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról (COM(2011) 877 final – 2011/0430 (COD))
2012/C 191/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítés (COM(2011) 743 final)
2012/C 191/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról és az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról (COM(2012) 109 final – 2012/0049 (COD))
2012. június 30. 55. évfolyam, C 192
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 192/01 A Tanács határozata (2012. június 18.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezéséről és a 2010. június 24-i határozat módosításáról
2012/C 192/02 A Tanács nyilatkozata
 

Európai Bizottság

2012/C 192/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 192/04 A Bizottság közleménye a 481/2012/EU végrehajtási rendelet keretében eredetiségigazolások kibocsátására feljogosított hatóságról
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 192/05 Az európai adatvédelmi biztos adatvédelmi reformcsomagról szóló, 2012. március 7-i véleményének összefoglalója
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 192/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 192/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6621 – CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne)
2012. június 30. 55. évfolyam, C 193
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 193/01 A Tanács következtetései (2012. június 18.) a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről
2012. június 30. 55. évfolyam, C 194
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 194/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 184., 2012.6.23.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 194/02 A Bíróság (negyedik tanács) 2012. május 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság (C-39/10. sz. ügy.) (Tagállami kötelezettségszegés — Munkavállalók szabad mozgása — Jövedelemadó — Adókedvezmény — Öregségi nyugdíj — A csekély összegű nyugdíjakra gyakorolt hatás — A belföldi és a külföldi illetőségű adóalanyok közötti hátrányos megkülönböztetés)
2012/C 194/03 C-357/10–C-359/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2012. május 10-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Duomo Gpa Srl (C-357/10.), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10.), Irtel Srl (C-359/10.) kontra Comune di Baranzate (C-357/10. és C-358/10.), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10.) (EK 3., EK 10., EK 43., EK 49. és EK 81. cikk — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2006/123/EK irányelv — 15. és 16. cikk — A helyi önkormányzatok adóinak, illetve egyéb bevételeinek kivetésére, megállapítására és beszedésére vonatkozó szolgáltatásra irányuló koncesszió — Nemzeti szabályozás — Jegyzettőke-minimum — Kötelezettség)
2012/C 194/04 C-368/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 10.-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/18/EK irányelv — Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Meleg italok árusítására szolgáló berendezések szállítására, üzembe helyezésére és karbantartására, valamint tea, kávé és más hozzávalók szállítására irányuló közbeszerzési szerződés — A 23. cikk (6) és (8) bekezdése — Műszaki leírás — 26. cikk — Szerződésteljesítési feltételek — Az 53. cikk (1) bekezdése — A szerződés odaítélésének szempontjai — Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat — Ökológiai gazdálkodásból és méltányos kereskedelemből származó termékek — Címkék használata a műszaki követelmények és az odaítélési szempontok megfogalmazása során — A 39. cikk (2) bekezdése — A „további információ” fogalma — 2. cikk — A közbeszerzési szerződések odaítélésének elvei — Az átláthatóság elve — A 44. cikk (2) bekezdése és 48. cikk — A résztvevők alkalmasságának ellenőrzése és kiválasztása — A műszaki vagy szakmai alkalmasság minimumkövetelményei — „A fenntartható megrendelésekre és a vállalkozások szociális felelősségére vonatkozó kritériumoknak” való megfelelés)
2012/C 194/05 C-100/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. május 10-i ítélete — Helena Rubinstein, L'Oréal SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Allergan Inc. (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (5) bekezdése — A BOTOLIST és BOTOCYL közösségi szóvédjegyek — A BOTOX közösségi és nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Törlés — Viszonylagos kizáró okok — A jóhírnév sérelme)
2012/C 194/06 C-338/11–C-347/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 10-i ítélete (a Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A FIM Santander Top 25 Euro Fi nevében a Santander Asset Management SGIIC SA (C-338/11) kontra Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux és a Cartera Mobiliaria SA SICAV nevében a Santander Asset Management SGIIC SA (C-339/11), az Alltri Inka nevében a Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-340/11), a DBI-Fonds APT no737 nevében az Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-341/11), SICAV KBC Select Immo (C-342/11), SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11), International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11), Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11), SICAV GA Fund B (C-346/11), az AMB Generali Aktien Euroland nevében a Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-347/11) kontra Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État (Az EUMSZ 63. cikk és az EUMSZ 65. cikk — Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (áékbv) — A külföldi illetőségű áékbv-k részére fizetett, forrásadó alá eső osztalékok és a belföldi illetőségű áékbv-k részére fizetett, forrásadó alá nem eső osztalékok közötti eltérő bánásmód — Annak szükségessége, hogy a nemzeti intézkedés tőke szabad mozgásával való összeegyeztethetőségének mérlegelése során figyelembe vegyék a befektetésijegy-tulajdonosok helyzetét — Hiány)
2012/C 194/07 C-370/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. május 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EGT-Megállapodás 36. és 40. cikke — A 85/611/EGK irányelv alapján nem engedélyezett, Norvégiában vagy Izlandon letelepedett kollektív befektetési vállalkozások részvényeinek visszavásárlásakor elért értéknövekedés hátrányosan megkülönböztető adóztatása)
2012/C 194/08 C-92/12. PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. április 26-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Health Service Executive. kontra S. C., A. C. (Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — Olyan kiskorú gyermek, aki szokásosan Írországban tartózkodik, ahol számos alkalommal elhelyezésre került — A gyermek sajátmagára veszélyes agresszív magatartása — A gyermek Angliában lévő bentlakásos intézményi gondozásba helyezését elrendelő határozat — A rendelet tárgyi hatálya — 56. cikk — A konzultációra és a hozzájárulásra vonatkozó részletes szabályok — A gyermek bentlakásos intézményi gondozásba helyezését elrendelő határozat elismerésére vagy végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló kötelezettség — Ideiglenes intézkedések — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás)
2012/C 194/09 C-529/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. március 29-i végzése (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Safilo Spa (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése — Közvetlen adózás — Az adóügyekben végső fokon eljáró bíróság előtt függőben levő ügyek befejezése — Joggal való visszaélés — Az EUSZ 4. cikk(3) bekezdése — A Szerződés által biztosított szabadságok — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Állami támogatások — Az uniós jog tényleges érvényesülése biztosításának a kötelezettsége)
2012/C 194/10 C-167/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. március 22-i végzése — Cantiere navale de Poli SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Állami támogatások — A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség — A Bizottság határozata — Létező támogatás módosítása — 794/2004/EK rendelet — 1177/2002/EK rendelet — A hajógyártásra vonatkozó határozott idejű védintézkedések)
2012/C 194/11 C-200/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. március 22-i végzése — Olasz Köztársaság kontra Bizottság (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Állami támogatások — A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség — A Bizottság határozata — Megsemmisítés iránti kereset — 659/1999/EK rendelet — Az 1. cikk c) pontja — Létező támogatás módosítása — 794/2004/EK rendelet — A 4. cikk (1) bekezdése — A hajógyártásra vonatkozó határozott idejű védintézkedések)
2012/C 194/12 C-333/11 sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 8-i végzése (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) kontra Belgische Staat (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — TIR-egyezmény — Közösségi Vámkódex — Jövedéki adók — TIR-igazolvány fedezete mellett történő szállítás — Szabálytalan mentesítés — A jogsértés helyének meghatározása — Behozatali vámok és jövedéki adók beszedése — Hatáskör)
2012/C 194/13 C-334/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. március 29-i végzése — Lancôme parfums et beauté & Cie kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Focus Magazin Verlag GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az ACNO FOCUS szóvédjegy — A FOCUS nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Lajstromozás megtagadása — A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése — Legalább öt évvel korábban lajstromozott korábbi védjegy)
2012/C 194/14 C-156/12. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2012. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — GREP GmbH
2012/C 194/15 C-167/12. sz. ügy: Az Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Egyesült Királyság) által 2012. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C.D. kontra S.T.
2012/C 194/16 C-172/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-76/08. sz., EI du Pont de Nemours and Company és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2012. február 2-án hozott ítélete ellen az EI du Pont de Nemours and Company által 2012. április 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 194/17 C-175/12. sz. ügy: A Finanzgericht München (Németország) által 2012. április 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sandler AG kontra Hauptzollamt Regensburg
2012/C 194/18 C-180/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2012. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stoilov i Ko EOOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
2012/C 194/19 C-183/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-527/09. sz., Chafiq Ayadi kontra Bizottság ügyben 2012. január 31-én hozott végzése ellen Chafiq Ayadi által 2012. április 18-án benyújtott fellebbezés
2012/C 194/20 C-187/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SFIR kontra AGEA és Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
2012/C 194/21 C-188/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Italia Zuccheri SpA és CO.PRO.B kontra AGEA és Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
2012/C 194/22 C-189/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eridania Sadam SpA kontra AGEA és Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
2012/C 194/23 C-198/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2012/C 194/24 C-211/12. sz. ügy: A Corte di Appello di Roma (Olaszország) által 2012. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martini SpA kontra Ministero delle Attività Produttive
2012/C 194/25 C-214/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-268/08. és T-281/08. sz., Land Burgenland és Osztrák Köztársaság kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2012. február 28-án hozott ítélete ellen a Land Burgenland által 2012. május 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 194/26 C-223/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-268/08. és T-281/08. sz., Land Burgenland és Osztrák Köztársaság kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2012. február 28-án hozott ítélete ellen az Osztrák Köztársaság által 2012. május 14-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 194/27 T-344/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — EnBW Energie Baden-Württemberg kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A kartellek tárgyában folytatott eljárás közigazgatási ügyirata — A hozzáférés megtagadása — A vizsgálati tevékenységek céljainak védelmével kapcsolatos kivétel — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — Az érintett intézmény kötelezettsége a hozzáférés iránti kérelemben említett dokumentumok tartalmának konkrét és egyenként történő vizsgálatára”)
2012/C 194/28 T-6/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Sviluppo Globale kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A koszovói vám és adóügyi igazgatási szervek részére történő segítségnyújtás — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Keresettel meg nem támadható aktus — Megerősítő aktus — Elfogadhatatlanság — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok — A hozzáférés részleges megtagadása — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — Elégtelen indokolás”)
2012/C 194/29 T-300/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Internationaler Hilfsfonds kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A LIEN 97-2011 szerződésre vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés részleges megtagadása — Az első kérelem tárgyának meghatározása — Az egyén magánéletének és becsületének védelmére vonatkozó kivétel — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — A gondos ügyintézés elve — Konkrét és egyedi vizsgálat — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 194/30 T-345/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Portugália kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — Pénzügyi támogatás csökkentése — A mezőgazdasági üzemekbe történő beruházásokat támogató intézkedések Az ellenőrzések hatékonysága”)
2012/C 194/31 T-580/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 16-i ítélete — Wohlfahrt kontra OHIM — Ferrero (Kindertraum) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Kindertraum közösségi szóvédjegy bejelentése — Kinder korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy használatának bizonyítéka — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 194/32 T-184/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 15-i ítélete — Nijs kontra Számvevőszék (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Fegyelmi rendszer — Fegyelmi eljárás — Hivatalvesztés az öregségi nyugdíjra való jogosultság megtartása mellett — A személyzeti szabályzat 22a. és 22b. cikke — A fellebbezés pontosságának követelménye — Új jogalap — Hatékony bírói jogvédelem — Az Alapjogi Charta 47. cikke — Az ésszerű határidő megsértésére alapított jogalap hivatalból történő vizsgálatára vonatkozó kötelezettség hiánya)
2012/C 194/33 T-280/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 15-i ítélete — Ewald kontra OHIM — Kin Cosmetics (Keen) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Keen közösségi szóvédjegy bejelentése — KIN közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 194/34 T-144/12. sz. ügy: 2012. március 30-án benyújtott kereset — Comsa kontra OHIM — COMSA (COMSA)
2012/C 194/35 T-149/12. sz. ügy: 2012. április 2-án benyújtott kereset — Investrónica kontra OHIM — Olympus Imaging (MICRO)
2012/C 194/36 T-159/12. sz. ügy: 2012. április 4-én benyújtott kereset — Pri kontra OHIM — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)
2012/C 194/37 T-161/12. sz. ügy: 2012. április 11-én benyújtott kereset — Free kontra OHIM — Conradi + Kaiser (FreeLounge)
2012/C 194/38 T-166/12. sz. ügy: 2012. április 10-én benyújtott kereset — Bolívar Cerezo kontra OHIM — Renovalia Energy (RENOVALIA)
2012/C 194/39 T-170/12. sz. ügy: 2012. április 10-én benyújtott kereset — Beyond Retro kontra OHIM — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)
2012/C 194/40 T-172/12. sz. ügy: 2012. április 13-án benyújtott kereset — Brauerei Beck kontra OHIM — Aldi (Be Light)
2012/C 194/41 T-188/12. sz. ügy: 2012. április 30-án benyújtott kereset — Breyer kontra Bizottság
2012/C 194/42 T-190/12. sz. ügy: 2012. április 25-én benyújtott kereset — Tomana és társai kontra Tanács és Bizottság
2012/C 194/43 T-192/12. sz. ügy: 2012. május 2-án benyújtott kereset — PAN Europe kontra Bizottság
2012/C 194/44 T-193/12. sz. ügy: 2012.május 8-án benyújtott kereset –MIP Metro kontra OHIM –Holsten-Brauerei (H)
2012/C 194/45 T-207/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-3/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. február 29-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2012. május 11-én benyújtott fellebbezés
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 194/46 F-109/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. május 22-i ítélete — AU kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Nyugdíjak — Távozási díj)
2012/C 194/47 F-54/12. sz. ügy: 2012. május 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 194/48 F-27/08. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. május 15-i végzése — Simões Dos Santos kontra OHIM
2012. július 3. 55. évfolyam, C 195
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 195/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People)
2012/C 195/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services)
2012/C 195/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6559 – Eurochem Trading GMBH/K+S Nitrogen)
2012/C 195/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6583 – KIB/BDMI/Bidmanagement)
2012/C 195/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6614 – Samsung Electronics/Samsung Mobile Display)
2012/C 195/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6617 – Trafigura/Baycliffe/Blue Ocean)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 195/07 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 195/08 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. január 13-án tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.5830 – Olympic/Aegean ügyhöz kapcsolódó előzetes határozattervezetről – Előadó: Egyesült Királyság
2012/C 195/09 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/M.5830 – Olympic/Aegean Airlines
2012/C 195/10 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. január 26.) egy összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetetlennek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.5830 – Olympic/Aegean Airlines) (az értesítés a C(2011) 316. végleges számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 195/11 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!