7. évfolyam 10. szám 2012.03.06.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Csaknem ötven százalékkal dőlt meg a végelszámolási rekord februárban

Félreérthetetlenül átalakul a cégvilág a válság és a jogszabályi változások hatására. Ha a tendenciák nem változnak, 2012-ben akár 30 százalékot is meghaladó mértékben nőhet a felszámolások száma Magyarországon a múlt évhez képest. Az Opten adatai szerint a felszámolások és végelszámolások ütemének gyors növekedése mellett lecsengett az év végi cégalapítási láz, amiről így bebizonyosodott, hogy a bejegyzés szigorítására adott válasz volt.

Februárban 1878 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon, ez 18,5 százalékkal több, mint 2011 azonos időszakában, és 47 százalékkal több, mint két évvel korábban volt. Ennél is nagyobb ütemben, egy év alatt 47 százalékkal emelkedve, 3321 cégnél kezdődött végelszámolás februárban. Ez a rövid hónap ellenére történelmi csúcsnak számít, hiszen csaknem 50 százalékkal haladja meg az eddigi rekordot adó 2011 márciusi értéket, és mintegy két és félszerese a két évvel ezelőtti februári végelszámolási adatnak.

„A különböző időtávokra vetített mozgóátlagokból világosan kirajzolódik, hogy a felszámolások trendjében komoly változások indultak el. A változások hatására a cégbedőlések az év végéig akár 30 százalékot meghaladó növekedést is elérhetnek” – nyilatkozta Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezető igazgatója. Az elmúlt 12 hónapban a végelszámolások száma 25 624 volt, ami 66 százalékkal több, mint a megelőző egy esztendőben regisztrált végelszámolások összege, a legutóbbi 12 hónap 21 300 felszámolása pedig 20 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált szintet.

„Sajnos a cégvilág ilyen jellegű tisztulása nem tesz jót a gazdaság egészének, hiszen az adósságot hátrahagyó cégek nehéz, néha lehetetlen helyzetbe hozzák a válság miatt egyébként is gyakran az életben maradásért küzdő KKV-kat, sőt a nagyvállalatoknak is komoly károkat okoznak” – értékeli az adatokat Tóth Tamás.

Februárban egyértelműen bebizonyosodott, hogy a közzétett cégalapítások számának decemberi és januári megugrása átmeneti jelenség volt. Elsősorban a cégalapítás szigorítására reagáltak újabb és újabb cégek alapításával a vállalkozók. Decemberben és januárban havonta több mint 7000 új céget tettek közzé a cégbíróságok, februárra ez az érték 3170-re zuhant, ami 22 százalékos csökkenés tavaly februárhoz képest és ugyanilyen ütemű csökkenés 2010 februárjához képest is. „Mindenki nagy várakozással tekint a cégalapítási folyamatok szigorítására. Kérdés, sikerül-e megfékezni vagy lassítani a cégeket bedöntő vállalkozók azonnali visszatérését a magyar gazdaságba. A cégalapítás terén legalább az első félév végéig visszaesést prognosztizálunk” – mondja az Opten igazgatója.

A legyengült gazdaságban komoly segítség lehet az európai uniós pályázatok kiírása majd 30 milliárd forint támogatási értékkel, ami a kormányzati kommunikáció szerint március közepére várható. Jacsó Ferenc, az Opten pályázati üzletágának vezetője úgy véli, a piacszűkülés és a visszafogott hitelezés miatt komoly problémával küzdő vállalkozások számára felértékelődtek az EU-s források. „Mindez a pályázati adminisztrációs rendszer egyszerűsítésével együtt azt jelenti, hogy idén kiemelkedően sok pályázó cégre lehet számítani” – véli a szakember. Jacsó szerint egy tapasztalt szakmai partner segítségével gyorsan át lehet tekinteni, hogy a szükséges feltételeket teljesíteni tudja-e egy társaság, így vagy elkerülhető a felesleges munka, vagy olyan minőségi pályázat állítható össze, amivel éles versenyben is nyertessé válhatnak a cégek.

 

Üzleti Navigátor

Értesítjük előfizetőinket, hogy online „Üzleti Navigátor” termékünket 2012. április 1-jétől integráljuk Optijus - jogi adatbázis szolgáltatásunkkal.

A változás miatt ez a tartalom a www.opten.hu, előfizetői főoldal, Optijus menüpontjában vagy a www.optijus.hu oldalról érhető el.

A www.uzletinavigator.hu tartalma 2012. április 1-jétől már átirányítva a www.optijus.hu oldalon lesz elérhető „Adózás és Számvitel” néven.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben az új felület kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, keressék kollégáinkat szakmai ügyfélszolgálatunkon a 06-1/696-0661-es telefonszámon, vagy a 06-1/222-3130-as központi telefonszámon!

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 9. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 385
Végelszámolás 824
Hivatalból való törlés 82

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 528

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 860 db.

A héten 15455 cégnév, 4787 székhelycím és 856 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523091 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénykönyv, a részvényátruházás szabályai

 A részvénytársaság igazgatósága vagy az általa megbízott személy a részvényesekről, beleértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvnek tartalmaznia kell a részvényes, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdon esetén a közös képviselő nevét (cégnevét), lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, valamint egyéb az alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk (Gt. 202. § (1) bekezdés). A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, könyvvizsgálónak ( a részvénytársaság választott könyvvizsgálója kivételével), közjegyzőnek vagy jogtanácsosnak adhat megbízást. A megbízás tényét a cégjegyzékbe be kell jegyezni (Gt. 202. § (2) bekezdés). A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes jogait akkor gyakorolhatja, ha a tulajdonos változást a részvénykönyvbe bejegyezték (Gt. 202. § (3) bekezdés). Dematerializált részvény esetén a szükséges adatokat az értékpapír számla vezetője köteles bejelenteni a részvénykönyv vezetőjének. Nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett (Gt. 202. § (4) bekezdés). Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe, aki így rendelkezett, aki részvényét a törvény vagy az alapszabály rendelkezéseinek megsértésével szerezte meg (Gt. 202. § (6) bekezdés). Ezen túlmenően a részvénykönyv vezetője nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést (Gt. 202. § (7) bekezdés). A részvénykönyvből haladéktalanul törölni kell azt a részvényest, aki így rendelkezett (Gt. 202. § (8) bekezdés). Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla vezetője köteles azt a részvénykönyv vezetőjének két munkanapon belül bejelenteni. A változást a bejelentést követően haladéktalanul át kell vezetni a részvénykönyvben (Gt. 202. § (9) bekezdés). A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet, és az őt érintő adatokról másolatot kérhet, amelyet öt munkanapon belül kell a rendelkezésére bocsátani. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet (Gt. 202. § (10) bekezdés).

Ha a nyomdai úton előállított részvényre szerződéssel elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot vagy vételi jogot alapítottak, az a részvénytársasággal illetve harmadik személyekkel szemben csak akkor hatályos, ha azt a részvényen felülbélyegzéssel feltüntették (Gt. 203. § (1) bekezdés). Az igazgatóság a részvényes bejelentésére a felülbélyegzést köteles végrehajtani (Gt. 203. § (2) bekezdés). Dematerialaizált részvények esetében a fenti jogok akkor hatályosak, ha azt nyilvántartják (Gt. 203. § (3) bekezdés). Törvény korlátozhatja a meghatározott személy által átruházás útján megszerezhető részvényfajtákat és részvényosztályokat (Gt. 204. § (1) bekezdés). Az alapszabály további tulajdonszerzési korlátozásokat is tartalmazhat (Gt. 204. § (2) bekezdés). Az alapszabály előírhatja, hogy a részvény átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség (Gt. 205. § (1) bekezdés). A beleegyezés megadása az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság hatáskörébe tartozik (Gt. 205. § (2) bekezdés). A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg. Ilyen fontos oknak kell tekinteni ha a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy a hozzájárulás megtagadását a részvényesek körére és a részvénytársaság céljára tekintettel az alapszabályban meghatározott ok indokolja (Gt. 205. § (3) bekezdés). Ha az igazgatóság az átruházási szándék bejelentését követő harminc napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni (Gt. 205. § (4) bekezdés).           

 

Magyar Közlöny 23-25/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

23/2012. február 28.

 

 

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

 2012.02.28.

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

 2012.02.28.

11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról

 2012.02.28.

24/2012. február 29.

 

 

2012. évi VII. törvény

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

 2012.03.01.

2012. évi VIII. törvény

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról

 2012.03.01.

21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.03.03.

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról

 2012.02.29.

23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladatkörét érintő kormányrendeletek és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.15.

24/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.15.

25/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet módosításáról

 2012.03.01.

10/2012. (II. 29.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

 2012.03.01.

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

 2012.03.01.

17/2012. (II. 29.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 2012.03.01.

8/2012. (II. 29.) OGY határozat

Egyházkénti elismerés elutasításáról

 2012.02.29.

9/2012. (II. 29.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.02.27.

10/2012. (II. 29.) OGY határozat

Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 81/2011. (X. 28.) OGY határozat módosításáról

 2012.02.27.

1045/2012. (II. 29.) Korm. határozat

Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó ötödik időszaki jelentéséről

 2012.02.29.

1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat

A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról

 2012.02.29.

1047/2012. (II. 29.) Korm. határozat

A Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. 2011/2012-es évad befejezéséig történő működéséhez szükséges forrás biztosításáról

 2012.02.29.

1048/2012. (II. 29.) Korm. határozat

A Nemzetközi Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokról

 2012.03.01.

26/2012. (II. 29.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.02.29.

27/2012. (II. 29.) ME határozat

A Pakisztáni Iszlám Köztársasággal kötendő, diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.02.29.

28/2012. (II. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2012.02.29.

29/2012. (II. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.02.29.

25/2012. március 1.

 

 

2/2012. (III. 1.) BM rendelet

A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

 2012.03.02.

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

A megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

 2012.03.02.

4/2012. (III. 1.) BM rendelet

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 2012.03.02.

5/2012. (III. 1.) BM rendelet

Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

 2012.03.02.

6/2012. (III. 1.) BM rendelet

Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről

 2012.03.06.

12/2012. (III. 1.) KIM rendelet

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

 2012.03.02.

13/2012. (III. 1.) KIM rendelet

A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről

 2012.03.02.

14/2012. (III. 1.) KIM rendelet

A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról

 2012.03.02.

15/2012. (III. 1.) KIM rendelet

A csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet módosításáról

 2012.03.02.

5/2012. (III. 1.) NGM rendelet

Az elemi költségvetésről

 2012.03.02.

6/2012. (III. 1.) NGM rendelet

A törzskönyvi nyilvántartásról

 2012.03.02.

7/2012. (III. 1.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozata megsemmisítéséről

 2012.03.01.

8/2012. (III. 1.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálatáról

 2012.03.01.

30/2012. (III. 1.) ME határozat

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

 2012.03.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. február 29. 55. évfolyam, L 55

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 170/2012/EU (2012. február 28.) végrehajtási rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 171/2012/EU (2012. február 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 172/2012/EU (2012. február 28.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/125/EU (2012. február 28.) határozata a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/126/KKBP (2012. február 28.) végrehajtási határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról
 

AJÁNLÁSOK

A Tanács 2012/127/EU (2012. február 21.) ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2010. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
A Tanács 2012/128/EU (2012. február 21.) ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2010. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
A Tanács 2012/129/EU (2012. február 21.) ajánlása az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2010. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2010. szeptember 21-től2015. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló, 2010. szeptember 13-i 2010/570/EU, Euratom tanácsi határozathoz (  HL L 251., 2010.9.25.)
2012. február 29. 55. évfolyam, L 56

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

Európai Parlament

2012/70/EU, Euratom Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása
  III. SZAKASZ
2012. február 29. 55. évfolyam,  L57

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/105/EU (2011. december 14.) határozata az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről

 

Jegyzőkönyv az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció között levélváltás formájában létrejött megállapodás szerinti technikai szabályokról

A Tanács 2012/106/EU (2011. december 14.) határozata a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról
 

Megállapodás az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről

A Tanács 2012/107/EU (2011. december 14.) határozata a jelenlegi EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között az EU és Oroszország közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásáról

A Tanács 2012/108/EU (2011. december 14.) határozata az Európai Unió és Oroszország között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy emeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában, az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és az Orosz Föderáció között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről

2012. február 29. 55. évfolyam, L 58

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 153/2012/EU (2012. február 15.) rendelete az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 154/2012/EU (2012. február 15.) rendelete a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról
2012. március 1. 55. évfolyam, L 59

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 173/2012/EU (2012. február 29.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 174/2012/EU (2012. február 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 175/2012/EU (2012. február 29.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. március 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/131/EU (2011. július 13.) határozata az Interbev részére befizetett hozzájárulásokról (az értesítés a C(2011) 4923. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/132/EU (2012. február 15.) végrehajtási határozata a 2011-es németországi, olaszországi és hollandiai madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 776. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/133/EU (2012. február 27.) határozata a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/2)
2012. március 1. 55. évfolyam, L 60

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/118/EU (2011. július 18.) határozata a Németország által a Hypo Real Estate számára nyújtott, illetve nyújtani kívánt C 15/09. (korábbi N 196/09.) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 5157. számú dokumentummal történt)
2012. március 2. 55. évfolyam, L 61

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 176/2012/EU (2012. március 1.) végrehajtási rendelete a 90/429/EGK tanácsi irányelv B., C. és D. mellékleteinek a brucellózisra és az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó állat-egészségügyi feltételek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 177/2012/EU (2012. március 1.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 165. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 178/2012/EU (2012. március 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 179/2012/EU (2012. március 1.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
2012. március 2. 55. évfolyam, L 62

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2012/101/EU, Euratom Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 7. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2012. március 2. 55. évfolyam, L 63

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/119/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett adatgyűjtéssel, a BAT-referenciadokumentumok kidolgozásával és minőségbiztosításukkal kapcsolatos iránymutatásokra vonatkozó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2012) 613. számú dokumentummal történt)
2012. március 3. 55. évfolyam, L 64

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 180/2012/EU (2012. március 2.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου [Koufeta Amygdalou Geroskipou] [OFJ])
A Bizottság 181/2012/EU (2012. március 2.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Melon de Guadeloupe [OFJ])
A Bizottság 182/2012/EU (2012. március 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/7/EU (2012. március 2.) irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. részének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
A Bizottság 2012/8/EU (2012. március 2.) végrehajtási irányelve a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/136/EU (2012. február 29.) határozata a Közös Nyelvi Erőforrások és Technológiai Infrastruktúra Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (Clarin ERIC) létrehozásáról (az értesítés a C(2012) 1018. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/137/EU (2012. március 1.) végrehajtási határozata a házi sertések spermájának behozataláról (az értesítés a C(2012) 1148. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/138/EU (2012. március 1.) végrehajtási határozata az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 1310. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. február 23-i 163/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 52., 2012.2.24.)
2012. március 3. 55. évfolyam, L 65

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/120/EU (2011. december 9.) iránymutatása az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2011/23)
2012. március 6. 55. évfolyam, L 66

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása Az ENSZ C.N.659.2011.TREATIES – 3 letéteményesi értesítés alapján a TIR-egyezmény következő módosításai 2012. január 1-jén minden szerződő fél tekintetében hatályba lépnek
 

RENDELETEK

A Bizottság 183/2012/EU (2012. március 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/139/EU (2012. január 24.) határozata a 2009. július 7-i tanácsi ajánlás nyomán Magyarország által tett intézkedések megfelelésének megállapításáról
2012. március 6. 55. évfolyam, L 67

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/130/EU (2011. október 3.) határozata a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról
 

Egyezmény a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről

2012. február 29. 55. évfolyam, C 60
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 60/01 Értesítés a 2012/126/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozatban, valamint a 170/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 60/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 60/03 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 4-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.6106 – Caterpillar/MWM ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Írország
2012/C 60/04 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – Ügyszám COMP/M.6106 – Caterpillar/MWM
2012/C 60/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. október 19.) vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6106 – Caterpillar/MWM) (az értesítés a C(2011) 7434. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 60/06 MEDIA 2007 – Fejlesztés, terjesztés, promóció és szakképzés – Ajánlattételi felhívás – EACEA/7/12 – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – az automatikus forgalmazás program 2012
2012/C 60/07 A nemzeti bírák képzése az EU versenyjogban és igazságügyi együttműködés a nemzeti bírák között
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 60/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6513 – Avenance Italia/Gemeaz Cusin)
2012/C 60/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6505 – STE/UTC/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 60/10 Átvételi elismervény a CHAP(2011) 3460 sz. panasz ügyében
2012/C 60/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 29. 55. évfolyam, C 61
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 61/01 A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 61/02 A Bizottság közleménye a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012. március 1. 55. évfolyam, C 62
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 62/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6445 – Eurochem/BASF Antwerp Assets)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 62/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 62/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 62/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6453 – Carlyle/Dr. Paeger/Quadriga Capital IV/AMEOS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. március 2. 55. évfolyam, C 63
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 63/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 63/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6321 – Buitenfood/Ad van Geloven Holding/JV)
2012/C 63/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6481 – H.I.G. Europe Capital Partners/General Atlantic/FNZ Group)
2012/C 63/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6426 – GSO/Miller Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 63/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. március 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2012/C 63/06 A Bizottság közleménye az Európai Unió és Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország között diagonális származási kumulációt lehetővé tévő származási szabályokról szóló jegyzőkönyvek alkalmazásának kezdő időpontjáról
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 63/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekről és a többek között a Kínai Népköztársaságból származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó dömpingellenes vizsgálat részleges újraindításáról
2012. március 3. 55. évfolyam, C 64
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 64/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2011. december 9.) az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2011/24)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 64/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6413 – OJSC Power Machines/Toshiba/JV)
2012/C 64/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6411 – Advent/Maxam)
2012/C 64/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6491 – Kubota/Kverneland)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 64/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 64/06 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 3-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.482 (1) – egzotikus gyümölcsök (Banán) ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Lengyelország
2012/C 64/07 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 10-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.482 (2) – Egzotikus gyümölcsök (Banán) ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Lengyelország
2012/C 64/08 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.482 – Egzotikus gyümölcsök
2012/C 64/09 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. október 12.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.482 – Egzotikus gyümölcsök (banán)) (az értesítés a C(2011) 7273. final számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 64/10 Pályázati felhívás a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló ENIAC Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 64/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6459 – Sony Corporation of America/Mubadala Development Company/EMI Music Publishing)
2012/C 64/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6504 – Linde/Air Products Homecare)
2012/C 64/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6489 – Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 64/14 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 64/15 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 64/16 Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vámtétel fizetésére kötelezett vállalat címváltozása (  HL C 3., 2012.1.6.)
2012/C 64/17 Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalásokról: vállalat címváltozása (  HL C 3., 2012.1.6.)
2012. március 3. 55. évfolyam, C 64A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 64 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — második kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. március 3. 55. évfolyam, C 65
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 65/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 58., 2012.2.25.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 65/02 C-411/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-190/11. sz., Altner kontra Bizottság ügyben 2011. július 6-án hozott végzése ellen Zdeněk Altner által 2011. július 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/03 C-534/11. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2011. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mehmet Arslan kontra Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie
2012/C 65/04 C-552/11. sz. ügy: A Landgericht Mönchengladbach (Németország) által 2011. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gisbert Thöne kontra MF Global UK Ltd és Frank Kucksdorf
2012/C 65/05 C-606/11. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Grattan plc kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
2012/C 65/06 C-607/11. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2011. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ITV Broadcasting Limited és társai kontra TV Catch Up Limited
2012/C 65/07 C-612/11. sz. ügy: A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vincenzo Veneruso elleni büntetőeljárás
2012/C 65/08 C-615/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-442/07. sz., Ryanair Ltd kontra Európai Bizottság (támogatta: Air One SpA) ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2011. november 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/09 C-627/11. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2011. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — S.C. „AUGUSTUS” S.R.L. Iași kontra Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
2012/C 65/10 C-638/11. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-199/04. sz., Gul Ahmed kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2011. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2011. december 12-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/11 C-646/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-30/03. RENV. sz., 3F, korábban Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a 3F, korábban Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) által 2011. december 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 65/12 C-648/11. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MA, BT, DA kontra Secretary of State for the Home Department
2012/C 65/13 C-653/11. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs kontra Paul Newey az Ocean Finance cégnév alatt
2012/C 65/14 C-655/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-176/10. sz., Seven SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. október 6-án hozott ítélete ellen a Seven for all mankind LLC által 2011. december 20-án benyújtott fellebbezés
2012/C 65/15 C-680/11. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2011. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anita Chieza kontra Secretary of State for Work and Pensions
2012/C 65/16 C-682/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-149/11. sz., GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben 2011. október 12-én hozott végzése ellen a GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH által 2011. december 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/17 C-7/12. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāta (Lett Köztársaság) által 2012. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nadežda Riežniece kontra Zemkopības ministrija (Lett Köztársaság), Lauku atbalsta dienests
2012/C 65/18 C-10/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-192/08. sz., Transnational Company „Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2011. október 25-én hozott ítélete ellen a Transnational Company „Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG által 2012. január 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/19 C-13/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-190/08. sz., Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2011. október 25-én hozott ítélete ellen a Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) által 2012. január 10-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/20 C-25/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-510/11. sz., Gino Trevisanato kontra Európai Bizottság ügyben 2011. december 13-án hozott végzése ellen Gino Trevisanato által 2012. január 17-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 65/21 T-260/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 24-i ítélete — Indo Internacional kontra OHIM — Visual (VISUAL MAP) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VISUAL MAP közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi VISUAL nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)
2012/C 65/22 T-71/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 19-i ítélete — Xeda International és Pace International kontra Bizottság („Növényvédő szerek — Difenil-amin hatóanyag — A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadása — Az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonása — Megsemmisítése iránti kereset — Kereshetőségi jog — Elfogadhatóság — Arányosság — A 91/414 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése — Védelemhez való jog — Az 1095/2007/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése”)
2012/C 65/23 T-332/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 25-i ítélete — Viaguara kontra OHIM — Pfizer (VIAGUARA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VIAGUARA közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi VIAGRA közösségi szóvédjegy — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének jogosulatlan kihasználása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 65/24 T-593/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 24-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Ruan (B) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A B közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi B közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 65/25 T-103/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 19-i ítélete — Shang kontra OHIM (justing) („Közösségi védjegy — A »justing« közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi JUSTING nemzeti ábrás védjegy — A korábbi védjegy szenioritásának igénylése — A megjelölések azonosságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 34. cikke”)
2012/C 65/26 T-636/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — Hostel drap kontra OHIM — Aznar textil (MY drap)
2012/C 65/27 T-644/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-74/10. sz., Kimman kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen Eugène Emile Kimman által 2011. december 9-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/28 T-645/11 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-121/10. sz., Heath kontra EKB ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen Michael Heath által 2011. december 9-én benyújtott fellebbezés
2012/C 65/29 T-660/11. sz. ügy: 2011. december 30-án benyújtott kereset — Polytetra kontra OHIM — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
2012/C 65/30 T-663/11. sz. ügy: 2011. december 27-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Royal Mediterranea (THAI SPA)
2012/C 65/31 T-664/11. sz. ügy: 2011. december 27-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Royal Mediterranea (THAI SPA)
2012/C 65/32 T-669/11. sz. ügy: 2011. december 27-én benyújtott kereset — Spirlea és Spirlea kontra Bizottság
2012/C 65/33 T-671/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — IPK International kontra Bizottság
2012/C 65/34 T-673/11. sz. ügy: 2011. december 29-én benyújtott kereset — Sigla kontra OHIM (VIPS CLUB)
2012/C 65/35 T-3/12. sz. ügy: 2012. január 3-án benyújtott kereset — Kreyenberg kontra OHIM — Bizottság (MEMBER OF €e euro experts)
2012/C 65/36 T-5/12. sz. ügy: 2012. január 4-én benyújtott kereset — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte kontra OHIM (Wash & Coffee)
2012/C 65/37 T-14/12. sz. ügy: 2012. január 10-én benyújtott kereset — Kazino Parnithas kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 65/38 F-125/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/39 F-127/11. sz. ügy: 2011. november 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/40 F-128/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2012/C 65/41 F-130/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2012/C 65/42 F-131/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/43 F-132/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/44 F-134/11. sz. ügy: 2011. december 15-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság.
2012/C 65/45 F-135/11. sz. ügy: 2011. december 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra EMEA
2012/C 65/46 F-136/11. sz. ügy: 2011. december 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/47 F-138/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/48 F-139/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/49 F-140/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/50 F-141/11. sz. ügy: 2011. december 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/51 F-142/11. sz. ügy: 2011. december 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2012/C 65/52 F-143/11. sz. ügy: 2011. december 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/53 F-144/11. sz. ügy: 2011. december 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/54 F-3/12. sz. ügy: 2012. január 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/55 F-4/12. sz. ügy: 2012. január 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 65/56 F-8/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra EASA
2012/C 65/57 F-10/12. sz. ügy: 2012. január 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. március 6. 55. évfolyam, C 66
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 66/01 A Bizottság véleménye (2012. március 2.) a Litvániában található ignalinai atomerőműben a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolására kialakított létesítményből származó, valamint a kiégett fűtőelemek kezelésére és előkészítésére irányuló kapcsolódó program során keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 66/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 66/03 Féléves jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásával kapcsolatban elért eredményekről (2011/II)
2012/C 66/04 Tizenkettedik jelentés a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2011/II)
 

Európai Bizottság

2012/C 66/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 66/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó, hatályban lévő dömpingellenes intézkedésekről, azt követően, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Vitarendező Testülete 2011. július 28-án az EK – Kötőelemek vitában (DS397) ajánlásokat és határozatokat fogadott el
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 66/07 Állami Támogatás – Franciaország – SA.23257 (12/C, ex NN 8/10, ex CP 157/07) sz. állami támogatás – A kertészeti és a tájépítészeti termékek és szakmai ágazatok értékének, illetve elismertségének növelésével foglalkozó franciaországi szövetség (Val'Hor) keretében megkötött szakmaközi megállapodás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. március 6. 55. évfolyam, C 67
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 67/01 Tájékoztató — A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról: Tájékoztató a tagállamok által az 5., 6., 8., 9., 10., 17. és 22. cikknek megfelelően meghozott intézkedésekről
2012/C 67/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 67/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 67/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 67/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 67/06 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. március 6. 55. évfolyam, C 68
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

477. plenáris ülés, 2012. január 18. és 19.

2012/C 68/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A középiskola utáni szakképzés mint a felsőfokú képzés vonzó alternatívája (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 68/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fiatalok foglalkoztatása, szakmai képesítések és mobilitás (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 68/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom bevonása a jövőbeli európai energiaközösség kialakításába (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 68/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Unió béketeremtő szerepe a külkapcsolatokban: bevált gyakorlatok és kilátások
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

477. plenáris ülés, 2012. január 18. és 19.

2012/C 68/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A szellemitulajdon-jogok egységes piaca – A kreativitás és az innováció ösztönzése Európában a gazdasági növekedés elősegítése, minőségi munkahelyek teremtése, valamint kimagasló színvonalú termékek és szolgáltatások biztosítása céljából (COM(2011) 287 végleges)
2012/C 68/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Az európai szabványok stratégiai jövőképe: az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása 2020-ig (COM(2011) 311 végleges)
2012/C 68/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről (COM(2011) 452 végleges – 2011/0202 (COD))
2012/C 68/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a jövedéki adók terén való közigazgatási együttműködésről (COM(2011) 730 végleges – 2011/0330 (CNS))
2012/C 68/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról (COM(2011) 470 végleges – 2011/0206 COD)
2012/C 68/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programról – végső értékelés (COM(2011) 531 végleges)
2012/C 68/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – GMO-k az EU-ban (kiegészítő vélemény)
2012/C 68/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról (COM(2011) 540 végleges – 2011/0238 (COD))
2012/C 68/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri közlekedésben használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 439 végleges – 2011/0190 (COD))
2012/C 68/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2011) 760 végleges – 2011/0345 COD)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!