7. évfolyam 8. szám 2012.02.21.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Rekordot döntött a cégalapítás az építőiparban

 

 

Soha annyi céget nem jegyeztek be az építőiparban egyetlen hónap alatt, mint idén januárban. „Ha a jelenlegi tendenciák nem változnak, 2012-ben 20 százalékkal több cég próbál talpon maradni feleannyi munkából, mint 2006-ban, ami közgazdasági nonszensz” – értékelte a fejleményeket Tóth Tamás, az Opten ügyvezetője. Pesszimizmusát igazolja, hogy eközben a felszámolások 38, a végelszámolások pedig 42 százalékkal növekedtek tavaly januárhoz képest.

 

Rekordot döntött az új cégek alapítása januárban az építőiparban – derül ki az Opten legfrissebb adataiból. Egyetlen hónap leforgása alatt 817 új cégbejegyzést tett közzé a cégbíróság, ez 44 százalékkal magasabb a tavalyi 500 darabos havi átlagnál. A cégalapítás kedv megugrása már decemberben tapasztalható volt, akkor 720 vállalkozást jegyeztek be az ágazatban.

 

A jelenség nemcsak az építőiparban volt tetten érhető: a mögöttünk álló két hónapban valamennyi cégre nézve is rekordmagasságba szökött az új cégek alapítása. Decemberben 7242, januárban pedig 7166 új cégbejegyzést tett közzé a cégbíróság. Mindez feltehetőleg annak tudható be, hogy most szigorították és drágították a cégbejegyzést. „A sok új alapítás feltehetőleg »előrehozott beruházás« azok részéről, akik el akarják kerülni a magasabb költségeket és a szigorúbb ellenőrzést, hiszen a cégbíróságok eddig az egyórás cégalapítás keretében nem tudták érvényre juttatni, ezután viszont feltehetően alkalmazni fogják a cégvezetéstől való eltiltás szabályait” – véli Tóth Tamás, az Opten ügyvezetője.

 

Az ügyvezető vélekedését igazolja, hogy mindkét hónapban magas volt a fizetésképtelenségi eljárások száma is. Januárban 384 építőipari vállalkozással szemben indult felszámolási eljárás, és 302 végelszámolását tették közzé a cégbíróságok. „Előbbi 38, utóbbi pedig 42 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest, ami elmarad ugyan az összes cég között tapasztalt növekedési ütemtől, de aligha teszi hihetővé, hogy hirtelen vonzó lett az építőipar a befektetőknek” – mondja az Opten ügyvezetője.

 

„Az új alapításokkal ellentétben a fizetésképtelenségi eljárásoknál feltehetően nem a jogszabályváltozások egyszeri hatását érzékeljük, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal erőteljesebb ellenőrzései nyomán felszínre kerülő régi problémákat, illetve az ágazatott sújtó leépülést” – mondja Tóth Tamás. Ezt támasztja alá az ÉVOSZ alelnökének, Koji Lászlónak a nyilatkozta is, mely szerint az ágazat kritikus év elé néz, tavaly ugyanis az építőipari megrendelések száma egyhatodával csökkent a 2010-es évhez képest. Ez a kibocsátást tekintve további zsugorodást vetít előre még ahhoz a 2011-es évhez képest is, amelyben az ágazat már 44-45 százalékkal kisebb teljesítményt nyújtott, mint 2006-ban. Idén tehát feltehetően a 2006-os kibocsátás felére lehet számítani; ehhez képest az építőiparban működő cégek száma ugyanezen időszak alatt 65 ezerről 76 ezerre emelkedett. „Ha a jelenlegi tendenciák nem változnak, akkor 2012-ben 20 százalékkal több cég próbál majd feleannyi munkából megélni, mint 2006-ban. Ez olyan mértékű elaprózódását jelenti az ágazati cégstruktúrának, ami közgazdaságilag indokolatlan és kifejezetten káros” – véli az Opten igazgatója, aki szerint a munkanélküliség elől kényszervállalkozásba menekülő szakemberek üzleti képzetlensége komoly kockázatot jelenthet mind magukra, mind a magyar gazdaságra nézve.

 

 

Megjelent a JeMa legújabb száma

 

 

A Jogesetek Magyarázata folyóirat 2011/4. száma nyomtatásban és a www.jema.hu címen elektronikusan is megjelent.

 

A lapszám bemutatójára 2012. február 28-án kerül sor a Kúria épületében (1055 - Budapest, Markó utca 16. I. emelet 100.) 16 órai kezdettel.

 

Felkért hozzászólók:

  • Csehi László egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem;

  • Molnár Gábor a Kúria bírája;

  • Réti László ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke;

  • Szabolcsi László ügyész, Legfőbb Ügyészség.

 A meghívó és a részletek itt tekinthetők meg.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 7. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 15
Felszámolás 440
Végelszámolás 988
Hivatalból való törlés 88

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 600

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 882 db.

A héten 16701 cégnév, 4637 székhelycím és 915 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523345 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság alapítása

 

A zártkörűen működő részvénytársaság alapítói arra vállalnak kötelezettséget, hogy a részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik (Gt. 206. § (1) bekezdés). Az alapítók a részvénytársaság alapításáról, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról, a részvénytársaság szervezetéről és működéséről az alapszabályban rendelkeznek (Gt. 206. § (2) bekezdés). A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál (Gt. 207. § (1) bekezdés). Részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással is alapítható (Gt. 207. § (2) bekezdés). Az alapszabályban a minden gazdasági társaságra irányadó rendelkezéseken túlmenően meg kell határozni az alaptőke összegét, az alapításkor befizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás mértékét, a részvény névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének egyéb feltételeit, az alapítók nyilatkozatát a részvények átvételéről szóló kötelezettség vállalásról és a részvények alapítók közötti megoszlásáról, az alapításkor kibocsátandó részvények számát, névértékét, kibocsátási értékét, a részvények előállítási módját, az első igazgatóság tagjainak nevét és lakóhelyét, a közgyűlés összehívásának módját valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját (Gt. 208. § (1) bekezdés). Szükség esetén tartalmazhatja az alapszabály a a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az annak ellenében a részvényest megillető részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégnevét), lakóhelyét vagy székhelyét, és az értékét felülvizsgáló könyvvizsgáló vagy szakértő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét. Rendelkezhet az alapszabály az egyes részvényfajtákhoz illetve részvényosztályokhoz kapcsolódó jogokról, az egyes részvényekhez kapcsolódó esetleges korlátozásokról, a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba történő átalakításának szabályairól, valamint az egyes részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvények számáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről. Az alapszabályba kell foglalni szükség esetén az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények sorozatát, számát és névértékét, valamint a kötvényekre vonatkozó szabályokat, a részvények átruházásának korlátozását vagy a részvénytársaság beleegyezéséhez kötését, a részvények kötelező bevonásával kapcsolatos rendelkezéseket, az igazgatóság felhatalmazását közbenső mérleg elkészítésére, az első vezérigazgató nevét, lakhelyét, az első felügyelő bizottság tagjainak és az első könyvvizsgálónak a nevét, lakhelyét,  és mindazt, aminek alapszabályba foglalását az alapítók szükségesnek tartják (Gt. 208. § (2) bekezdés). 

Nem pénzbeli hozzájárulás esetén az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló vagy más szakértő jelentését. A jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli szolgáltatás leírását és értékelését. Az értékelésben ki kell térni arra, hogy  az alapítók által előzetesen megállapított érték egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával és névértékével, valamint meg kell határozni az értékelés szempontjait. A részvénytársaság választott könyvvizsgálója a nem pénzbeli hozzájárulás értékének előzetes felülvizsgálatára nem jogosult (Gt. 209. § (1) bekezdés). Nincs szükség könyvvizsgálói illetve szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatója rendelkezik három hónapnál nem régebbi beszámolóval, amely a hozzájárulás értékét tartalmazza, vagy ha az olyan értékpapírokból áll, amelyek piaci értéke meghatározható (Gt. 209. § (2) bekezdés). A könyvvizsgálói jelentést az igazgatóság a bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a Cégközlönyben közzétenni (Gt. 209. § (3) bekezdés).

A részvénytársaság cégbejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig az alapítók az általuk vállalt pénzbeli hozzájárulás 25 %-át befizették, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást teljesítették (Gt. 210. § (1) bekezdés). Az alapszabály a hozzájárulás minimális mértékét magasabb százalékban is meghatározhatja (Gt. 210. § (2) bekezdés). A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényes köteles a részvény névértékét vagy kibocsátási értékét legkésőbb a részvénytársaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül teljes egészében befizetni (Gt. 210. § (3) bekezdés). A részvénytársaság cégbejegyzésétől számított két év elteltéig a társaság és annak alapítója, valamint a társaság és a szavazatok legalább egy tizedével rendelkező részvényes közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez a közgyűlés előzetes jóváhagyó határozata szükséges, amennyiben a társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét (Gt. 211. § (1) bekezdés). Az alapszabály az előzetes hozzájárulást a cégbejegyzéstől számított két évnél hosszabb időtartamra és a szavazati jogok tíz százalékával nem rendelkező részvényesek vonatkozásában is előírhatja (Gt. 211. § (2) bekezdés). Az előzetes hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az alapító vagy részvényes közeli hozzátartozója, élettársa továbbá olyan személy köt a társasággal szerződést, amelyben az alapító vagy részvényes közvetlenül vagy közvetve a szavazatok ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Gt. 211. § (3) bekezdés). Az előzetes hozzájárulással kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazhatók a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyletekkel, a hatósági határozattal és hatósági árveréssel történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban (Gt. 211. § (4) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 16-18/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

16/2012. február 14.

 

 

11/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.02.15.

12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.02.14.

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.02.14.

4/2012. (II. 14.) NGM rendelet

A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról

 2012.02.15.

6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

 2012.02.14.

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

 2012.02.17.

1022/2012. (II. 14.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.02.14.

1023/2012. (II. 14.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.02.14.

1024/2012. (II. 14.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.02.14.

1025/2012. (II. 14.) Korm. határozat

Az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról

 2012.02.14.

1026/2012. (II. 14.) Korm. határozat

A Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2012.02.15.

1027/2012. (II. 14.) Korm. határozat

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról szóló 4/2012. (I. 30.) Korm. rendelettel összefüggő feladatának ellátásához szükséges forrás költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról

 2012.02.14.

17/2012. február 15.

 

 

2012. évi III. törvény

A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről

 2012.02.16.

5/2012. (II. 15.) NFM rendelet

A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

 2012.02.23.

6/2012. (II. 15.) NFM rendelet

A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról

 2012.02.23.

7/2012. (II. 15.) NFM rendelet

A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosításáról

 2012.02.23.

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet

A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

 2012.02.23.

9/2012. (II. 15.) NFM rendelet

A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

 2012.02.23.

10/2012. (II. 15.) NFM rendelet

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

 2012.02.23.

1028/2012. (II. 15.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács közti Együttműködési Megállapodásról

 2012.02.15.

18/2012. február 16.

 

 

14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás kihirdetéséről

 2012.02.17.

15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól

 2012.02.17.

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

 2012.02.17.

17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról

 2012.02.24.

18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2012.02.17.

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

 2012.02.16.

1029/2012. (II. 16.) Korm. határozat

Az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról

 2012.02.16.

1030/2012. (II. 16.) Korm. határozat

Egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

 2012.02.16.

17/2012. (II. 16.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Grúzia Kormánya között az Európai Unió és Grúzia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.02.16.

18/2012. (II. 16.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

 2012.02.16.

19/2012. (II. 16.) ME határozat

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről

 2012.02.16.

20/2012. (II. 16.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.02.16.

21/2012. (II. 16.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2012.02.16.

22/2012. (II. 16.) ME határozat

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja vezetőjének kinevezéséről

 2012.02.16.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. február 15. 55. évfolyam, L 41

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 125/2012/EU (2012. február 14.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról
A Bizottság 126/2012/EU (2012. február 14.) végrehajtási rendelete a 889/2008/EK rendeletnek az írásbeli igazolás tekintetében és az 1235/2008/EK rendeletnek az Amerikai Egyesült Államokból származó ökológiai termékek behozatalára vonatkozó szabályozás tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 127/2012/EU (2012. február 14.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a metazaklór hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 128/2012/EU (2012. február 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/85/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő különleges intézkedés bevezetésének Spanyolország és Franciaország részére történő engedélyezéséről
A Tanács 2012/86/EU (2012. február 10.) határozata a Régiók Bizottsága egy finn póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/87/EU (2012. február 10.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről
2012. február 15. 55. évfolyam, L 42

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 83. számú előírása Egységes rendelkezések járműveknek a motor tüzelőanyag-szükséglete szerinti szennyezőanyag-kibocsátása tekintetében történő jóváhagyásáról
2012. február 16. 55. évfolyam, L 43

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 129/2012/EU (2012. február 13.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Queso Manchego [OEM])
A Bizottság 130/2012/EU (2012. február 15.) rendelete az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 131/2012/EU (2012. február 15.) végrehajtási rendelete köménymagolajból és bizonyos szárított fűszereket és fűszernövényeket tartalmazó citromolajból álló készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Delacon Biotechnik GmbH)
A Bizottság 132/2012/EU (2012. február 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 133/2012/EU (2012. február 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/89/EU (2012. február 14.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2012) 726. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2012/90/EU (2012. február 14.) ajánlása az erdészeti szaporítóanyagok tételeinek azonosítására szolgáló információk és a szállító címkéjén vagy okmányában feltüntetendő információk megjelenítésére vonatkozó iránymutatásokról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 367/11/COL (2011. november 30.) határozata a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és az EFTA Felügyeleti Hatóság 111/11/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről
2012. február 16. 55. évfolyam, L 44

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 121/2012/EU (2012. február 15.) rendelete az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról
2012. február 16. 55. évfolyam, L 45

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 116. számú előírása Egységes rendelkezések a gépjárművek jogosulatlan használat elleni védeleméről
2012. február 17. 55. évfolyam, L 46

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 134/2012/EU (2012. január 23.) rendelete az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Tanács 2012/91/EU (2012. január 23.) határozata az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 135/2012/EU (2012. február 16.) rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIB. mellékletének egyes osztályozatlan hulladékok felvétele céljából történő módosításáról
A Bizottság 136/2012/EU (2012. február 16.) végrehajtási rendelete a nátrium-biszulfátnak a kedvtelésből tartott és más nem élelmiszer-termelő állatok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 137/2012/EU (2012. február 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 138/2012/EU (2012. február 16.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/92/EU (2011. december 14.) végrehajtási határozata a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
2012. február 18. 55. évfolyam, L 47

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 139/2012/Euratom (2011. december 19.) rendelete az Európai Atomenergia-közösség keretprogramjának (2012–2013) közvetett cselekvései esetében a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról
A Bizottság 140/2012/EU (2012. február 17.) végrehajtási rendelete a monensin-nátrium tojójércék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV, Belgium)
A Bizottság 141/2012/EU (2012. február 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 142/2012/EU (2012. február 17.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 143/2012/EU (2012. február 17.) végrehajtási rendelete a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. február első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/93/Euratom (2011. december 19.) határozata az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013)
A Tanács 2012/94/Euratom (2011. december 19.) határozata az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, közvetett cselekvések útján megvalósuló egyedi programról
A Tanács 2012/95/Euratom (2011. december 19.) határozata az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjának (2012–2013) végrehajtására irányuló, a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések útján végrehajtandó egyedi programról
A Tanács 2012/96/EU (2012. február 17.) határozata az elsőként a Zimbabwével az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2002/148/EK határozattal megállapított megfelelő intézkedések kiigazításáról és alkalmazási időszakának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/97/KKBP (2012. február 17.) határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/98/KKBP (2012. február 17.) határozata a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/232/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/99/EU (2012. február 17.) végrehajtási határozata az új könnyű haszongépjárművekből származó CO2-többletkibocsátási díj beszedésének az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti részletes szabályairól
A Bizottság 2012/100/EU (2012. február 17.) határozata az új személygépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás tekintetében a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint alkalmazott többletkibocsátási díj behajtásának módszeréről
2012. február 21. 55. évfolyam, L 48

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 144/2012/EU (2012. február 16.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 145/2012/EU (2012. február 16.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 146/2012/EU (2012. február 16.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 147/2012/EU (2012. február 20.) végrehajtási rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 148/2012/EU (2012. február 20.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (New Season Comber Potatoes/Comber Earlies [OFJ])
A Bizottság 149/2012/EU (2012. február 20.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Limone di Rocca Imperiale [OFJ])
A Bizottság 150/2012/EU (2012. február 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/102/EU (2012. február 17.) végrehajtási határozata a 2005/51/EK határozatnak a peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talajnak az Unióba, dekontaminálás céljára történő behozatalára engedélyezett időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 869. számú dokumentummal történt)
2012. február 15. 55. évfolyam, C 42
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 42/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 42/02 A Bizottság határozata (2012. február 14.) a bűnözéssel kapcsolatos adatokra irányuló szakpolitikai igényekkel foglalkozó bizottsági szakértői csoport felállításáról és a 2006/581/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2012/C 42/03 A sikeres pályázói névsorok érvényességének meghosszabbítása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 42/04 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 15. 55. évfolyam, C 43
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

476. plenáris ülés, 2011. december 7. és 8.

2012/C 43/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A nagy mennyiségű energiát használó iparágak fenntarthatóvá tételéhez szükséges ipari szerkezetátalakítások az Európa 2020 stratégiában meghatározott erőforrás-hatékonysági célkitűzés elérése érdekében (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

476. plenáris ülés, 2011. december 7. és 8.

2012/C 43/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A gazdaságpolitikai koordináció első európai szemeszterének lezárása: iránymutatás a 2011–2012-es időszakra vonatkozó nemzeti szakpolitikákhoz (COM(2011) 400 végleges)
2012/C 43/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 655 végleges – 2011/0283 (COD))
2012/C 43/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az egységes piac jobb irányítása nagyobb fokú adminisztratív együttműködés révén: stratégia a belső piaci információs rendszer (IMI) kiterjesztésére és fejlesztésére (COM(2011) 75 végleges) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre – A belső piaci információs rendszer keretében történő együttműködés (az IMI-rendelet) (COM(2011) 522 végleges – 2011/0226 (COD))
2012/C 43/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé (COM(2011) 152 végleges)
2012/C 43/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság jelentése – Jelentés a versenypolitikáról, 2010 (COM(2011) 328 végleges)
2012/C 43/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és a tanácsi irányelvre a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről (COM(2011) 456 végleges – 2011/0197 (COD))
2012/C 43/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az EU gyermekjogi ütemterve (COM(2011) 60 végleges)
2012/C 43/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A sértettek jogainak megerősítése az EU-ban (COM(2011) 274 végleges) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (COM(2011) 275 végleges – 2011/0129 (COD))
2012/C 43/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (huszadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (COM(2011) 348 végleges – 2011/0152 (COD))
2012/C 43/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a büntetőeljárás során ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jogról (COM(2011) 326 végleges – 2011/0154 (COD))
2012/C 43/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2011) 479 végleges – 2011/0218 (COD))
2012/C 43/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására (COM(2011) 436 végleges) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2011) 663 végleges – 2011/0290 (COD))
2012/C 43/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 64/432/EGK irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 524 végleges – 2011/0228 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és az önkéntes marhahúscímkézésre vonatkozó rendelkezések törlése tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 525 végleges – 2011/0229 (COD))
2012/C 43/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról (COM(2011) 530 végleges – 2011/0231 (COD))
2012/C 43/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (COM(2011) 555 végleges – 2011/0239 (COD))
2012/C 43/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kereskedelem, növekedés és globális ügyek – A kereskedelempolitika mint az Európa 2020 stratégia kulcseleme (COM(2010) 612 végleges)
2012/C 43/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2011) 451 végleges – 2011/0196 (COD))
2012/C 43/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról (COM(2011) 241 végleges)
2012/C 43/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az átalakuló szomszédság új megközelítése (COM(2011) 303 végleges)
2012/C 43/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 634 végleges – 2008/0183 (COD))
2012/C 43/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetéséről (átdolgozás) (COM(2011) 566 végleges – 2011/0243 (COD))
2012. február 16. 55. évfolyam, C 44
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 44/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6456 – EDF/Kogeneracja)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 44/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 44/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 44/04 Tájékoztatás a Sogn og Fjordane Megyei Tanács által meghirdetett pályázati eljárásról a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdése alapján
 

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

2012/C 44/05 Gyógyszerkészítmények – A 2011. év első félévére az EGT-/EFTA-államok által kiadott forgalombahozatali engedélyek listája
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 44/06 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2011. december 15-én Izland ellen indított kereset (E-16/11. sz. ügy)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 44/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
2012/C 44/08 Értesítés a Kínai Népköztársaságból, Thaiföldről és Indonéziából származó menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 44/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6520 – Cinven/George Topco)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 44/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 16. 55. évfolyam, C 44A
 

Helyesbítések

2012/C 44 A/01 Helyesbítés a COM/AD/01/10 és COM/AD/02/10, COM/AD/03/10 és COM/AD/04/10, COM/AD/05/10 és COM/AD/06/10, COM/AD/07/10 és COM/AD/08/10, COM/AD/09/10 és COM/AD/10/10, COM/AD/11/10 és COM/AD/12/10, COM/AD/13/10 és COM/AD/14/10, COM/AD/15/10 és COM/AD/16/10 versenyvizsga-felhíváshoz (  HL C 265 A., 2010.9.30.)
2012. február 16. 55. évfolyam, C 45
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 45/01 A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 45/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 45/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 45/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 45/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 45/06 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 45/07 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. február 17. 55. évfolyam C 46
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 46/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 46/02 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 46/03 Állami támogatás – Ausztria – SA.31883 (11/C) (ex N 516/10) számú állami támogatás – az Österreichische Volksbanken-AG átalakítása – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 46/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6447 – IAG/bmi)
 

Helyesbítések

2012/C 46/05 Helyesbítés az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezéséhez – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (  HL C 41., 2012.2.14.)
2012. február 17. 55. évfolyam, C 46A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 46 A/01 Pályázati felhívás – Szerződéses alkalmazottak (II. és III. csoport) az akkreditáció és a belső biztonság területén
2012. február 17. 55. évfolyam, C 46E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 46 E/01 A Tanács 4/2012 álláspontja első olvasatban az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából,
a Tanács által 2011. december 13-án elfogadva
2012/C 46 E/02 A Tanács 5/2012 álláspontja első olvasatban a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából
a Tanács által 2011. december 15-én elfogadva
2012. február 17. 55. évfolyam, C 47
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2012/C 47/01 7/2011. sz. vélemény (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint) a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2012. február 18. 55. évfolyam, C 48
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 48/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2012. február 10.) az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról (EKB/2012/1)
 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 48/02 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a belső piaci információs rendszer (IMI) keretében történő igazgatási együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 48/03 Értesítés a 2012/97/KKBP tanácsi határozattal módosított 2011/101/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 48/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 48/05 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 17-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.605 – katódsugárcső-üveg ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Hollandia
2012/C 48/06 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.605 – Katódsugárcső-üveg
2012/C 48/07 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. október 19.) a Szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.605 – katódsugárcső-üveg ügy) (az értesítés a C(2011) 7436. végleges számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 48/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 48/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6468 – Forfarmers/Hendrix)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 48/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 48/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 48/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 18. 55. évfolyam, C 48E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011 - 2012

2011. október 24-27-i ülések

2012/C 48 E/01 2011. október 24-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 48 E/02 2011. október 25-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 48 E/03 2011. október 26-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 48 E/04 2011. október 27-i ülés jegyzőkönyve
2012. február 18. 55. évfolyam, C 49
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 49/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 39., 2012.2.11.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 49/02 C-27/09. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete — Francia Köztársaság kontra People’s Mojahedin Organization of Iran, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — 2001/931/KKBP közös álláspont — 2580/2001/EK rendelet — Az Európai Unió Tanácsa által megállapított, felülvizsgált és módosított listára felvett valamely csoporttal szemben alkalmazandó pénzeszköz-befagyasztás — Védelemhez való jog)
2012/C 49/03 C-28/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács tanács) 2011. december 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 28. és EK 29. cikk — Áruk szabad mozgása — A behozatalra és a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések — Közlekedés — 96/62/EK irányelv és 1999/30/EK irányelv — A bizonyos árukat fuvarozó, 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek közlekedésének ágazati tilalma — Levegőminőség — Egészség- és környezetvédelem — Az arányosság elve — Koherencia)
2012/C 49/04 C-271/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — Hatály — Nyílt nyugdíjalapok — Külföldre irányuló tőkebefektetések korlátozása — Arányosság)
2012/C 49/05 C-318/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 21-i ítélete — A2A SpA, korábban ASM Brescia SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára bevezetett támogatási program — Adómentességek — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Kereshetőségi jog — Eljáráshoz fűződő érdek — EK 87. cikk — A „támogatás” fogalma — EK 88. cikk — Az „új támogatás” fogalma — EK 10. cikk — A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége — 659/1999/EK rendelet — 1. és 14. cikk — A visszatéríttetés elrendelésének jogszerűsége — A jogbiztonság elve — Indokolási kötelezettség)
2012/C 49/06 C-319/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 21-i ítélete — ACEA SpA kontra Iride Spa, korábban AEM SpA, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára bevezetett támogatási program — Adómentességek — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Kereshetőségi jog — Eljáráshoz fűződő érdek — EK 87. cikk — A „támogatás” fogalma — EK 88. cikk — Az „új támogatás” fogalma — 659/1999/EK rendelet — 1. és 14. cikk — A visszatéríttetés elrendelésének jogszerűsége — Indokolási kötelezettség)
2012/C 49/07 C-320/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 21-i ítélete — A2A SpA, korábban AEM SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára bevezetett támogatási program — Adómentességek — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Kereshetőségi jog — Eljáráshoz fűződő érdek — EK 87. cikk — A „támogatás” fogalma — EK 88. cikk — Az „új támogatás” fogalma — EK 10. cikk — A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége — 659/1999/EK rendelet — 1. és 14. cikk — A visszatéríttetés elrendelésének jogszerűsége — A jogbiztonság elve — Indokolási kötelezettség)
2012/C 49/08 C-329/09. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 21-i ítélete — Iride SpA, korábban Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA kontra Európai Bizottság, A2A SpA, korábban ASM Brescia SpA (Fellebbezés — Állami támogatások — Közszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára bevezetett támogatási program — Adómentességek — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Kereshetőségi jog — Eljáráshoz fűződő érdek)
2012/C 49/09 C-242/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enel Produzione SpA kontra Autorità per l’energia elettrica e il gas (2003/54/EK irányelv — Villamos energia belső piaca — A villamosenergia-hálózat működése tekintetében alapvető villamosenergia-termelő létesítmények — A villamosenergia-átviteli és -elosztó hálózat üzemeltetője által meghatározott korlátok és kritériumok szerinti ajánlattételi kötelezettség a nemzeti villamosenergia-tőzsde piacán — Teherelosztási és kiegyenlítési szolgáltatások — Közszolgáltatási kötelezettségek)
2012/C 49/10 C-250/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Haltergemeinschaft LBL GbR kontra Hauptzollamt Düsseldorf (2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A repülésre üzemanyag-petróleumként felhasznált energiatermékek adómentessége — A légi járművet charterjáratként történő használatba adó által rendelkezésre bocsátott üzemanyag, amelyet a jármű bérbe vevői nem a visszterhes légi szolgáltatás nyújtását szolgáló repüléseik során használnak fel)
2012/C 49/11 C-316/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Danske Svineproducenter kontra Justitsministeriet (EUMSZ 288. cikk, második bekezdés — 1/2005/EK rendelet — Az állatok szállítás közbeni védelme — A sertésfélékhez tartozó háziállatok közúti szállítása — A rekeszek minimális magassága — Szállítás közbeni felügyelet — Rakodási sűrűség — A tagállamok részletes előírások elfogadásához való joga)
2012/C 49/12 C-366/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. kontra Secretary of State for Energy and Climat Change (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2008/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — 2008/101/EK irányelv — E rendszernek a légi közlekedésre történő kiterjesztése — Érvényesség — Chicagói Egyezmény — Kiotói Jegyzőkönyv — EU/Egyesült Államok légiközlekedési megállapodás — A nemzetközi szokásjog elvei — Joghatások — Felhívhatóság — Az uniós jog területen kívüli hatálya — A „díj” és az „adó” fogalma)
2012/C 49/13 C-411/10. és C-493/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland (Egyesült Királyság, Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — N. S. (C-411/10. sz. ügy) kontra Secretary of State for the Home Department és M. E. (C-493/10. sz. ügy), A. S. M., M. T., K. P., E. H. kontra Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (Uniós jog — Elvek — Alapvető jogok — Az uniós jog végrehajtása — Embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma — Közös európai menekültügyi rendszer — 343/2003/EK rendelet — „Biztonságos ország” fogalma — Menedékkérő felelős tagállamnak való átadása — Kötelezettség — Az alapvető jogok felelős tagállam általi tiszteletben tartására vonatkozó megdönthető vélelem)
2012/C 49/14 C-424/10. és C-425/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10) kontra Land Berlin (Személyek szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — A huzamos tartózkodás joga — 16. cikk — Jogszerű tartózkodás — Nemzeti jogon alapuló tartózkodás — Az érintett állampolgár származási országának az Unióhoz történő csatlakozása előtti tartózkodás)
2012/C 49/15 C-465/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministre de L’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration kontra Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 3. cikk — Strukturális alapok — 2052/88/EGK rendelet — 4253/88/EGK rendelet — A strukturális alapokból nyújtott támogatásban részesülő ajánlatkérő — A közbeszerzési szabályoknak az ERFA-ból nyújtott támogatás kedvezményezettje általi megsértése — Az uniós támogatás szabálytalanság esetén történő visszakövetelésére irányuló kötelezettség alapja — A szabálytalanság fogalma — A folyamatos szabálytalanság fogalma — A visszakövetelés szabályai — Elévülési idő — Hosszabb nemzeti elévülési idők — Az arányosság elve)
2012/C 49/16 C-482/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tesesa Cicala kontra Regione Siciliana (Nemzeti közigazgatási eljárás — Közigazgatási aktusok — Indokolási kötelezettség — Az indokolás hiányának a közigazgatási aktussal szemben indított bírósági eljárás során való pótlására vonatkozó lehetőség — Az EUMSZ 296. cikk második bekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdése c) pontjának értelmezése — A Bíróság hatáskörének hiánya)
2012/C 49/17 C-495/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 21-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Centre hospitalier universitaire de Besançon kontra Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (85/374/EGK irányelv — A hibás termékekért való felelősség — Hatály — Nemzeti szabályozás, amely az egészségügyi közintézményeket arra kötelezi, hogy vétkességük hiányában is megtérítsék a nyújtott ellátások keretében használt készülék vagy termék hibája miatt a beteget ért kárt)
2012/C 49/18 C-499/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vlaamse Oliemaatschappij NV kontra FOD Financiën (Hatodik HÉA-irányelv — Adófizetésre kötelezett személyek — Egyetemlegesen felelős harmadik személy — Vámraktározástól eltérő raktározási eljárás — A raktárüzemeltető és a termékek adóalany tulajdonosa közötti egyetemleges felelősség — A raktárüzemeltető jóhiszeműsége, illetve vétkességének vagy mulasztásának hiánya)
2012/C 49/19 C-503/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Evroetil AD kontra Direktor na Agentsia „Mitnitsi” (2003/30/EK irányelv — A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja — A bioetanol fogalma — Biomasszából előállított, több mint 98,5 % etil-alkoholt tartalmazó, nem denaturált termék — A ténylegesen bioüzemanyagként történő felhasználás relevanciája — 2658/87/EGK rendelet — Kombinált Nómenklatúra — A bioetanol tarifális besorolása jövedéki adó kivetése céljából — 2003/96/EK irányelv — Energiatermékek — 92/83/EGK irányelv — A 20. cikk első francia bekezdése és a 27. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja — Az etil-alkohol fogalma — Harmonizált jövedéki adó — Denaturálás)
2012/C 49/20 C-507/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 21-i ítélete (a Tribunale di Firenze (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2001/220/IB kerethatározat — A sértett jogállása a büntetőeljárásban — A veszélyeztetett személyek védelme — Kiskorú tanúkénti kihallgatása — Előzetes bizonyításfelvétel — Az előzetes bizonyításfelvétel lefolytatása nyomozási bíró előtt történő indítványozásának az ügyész általi megtagadása)
2012/C 49/21 C-72/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 21-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi és Heinz Ulrich Kessel elleni büntetőeljárás (Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — 423/2007/EK rendelet — A 7. cikk (3) és (4) bekezdése — Olvasztókemence Iránba történő szállítása, és ott történő telepítése — „Gazdasági forrásnak” az említett rendelet IV. és V. mellékletében hivatkozott személy, szervezet vagy szerv részére történő „közvetett rendelkezésre bocsátása” — A rendelkezésre bocsátásra vonatkozó tilalom „kijátszásának” fogalma)
2012/C 49/22 C-519/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. november 18-i végzése (a Tribunale di Bari (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Giovanni Colapietro kontra Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának második bekezdése — Borágazat — 822/87/EGK és 343/94/EGK rendelet — Olyan kérdés, amelyre adandó válasz nem enged teret semmilyen ésszerű kétségnek — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 49/23 C-67/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. október 20-i végzése — DTL Corporación, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Felszólalási eljárás — A „Solaria” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy és a „Solartia” szóelemet tartalmazó, korábbi nemzeti ábrás védjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — Összetéveszthetőség — A Törvényszék előtti eljárás felfüggesztése iránti kérelem — A kérelem kellő időn belüli benyújtásának elmulasztása)
2012/C 49/24 C-585/11. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Karlsruhe (Németország) által 2011. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Philipp Seeberger kontra Studentenwerk Heidelberg
2012/C 49/25 C-592/11. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anssi Ketelä
2012/C 49/26 C-618/11. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2011. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TVI Televisão Independente, S.A. kontra Fazenda Pública
2012/C 49/27 C-619/11. sz. ügy: A Tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Patricia Dumont de Chassart kontra Onafts — Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés
2012/C 49/28 C-629/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-298/09. sz., Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE által 2011. december 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 49/29 C-637/11. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2011. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TVI Televisão Independente, S.A. kontra Fazenda Pública
2012/C 49/30 C-647/11. PV. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-312/07. sz., Dimos Peramatos kontra Európai Bizottság ügyben 2011. október 12-én hozott ítélete ellen a Dimos Peramatos által 2011. december 19-én benyújtott fellebbezés
2012/C 49/31 C-650/11. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ilgvars Brunovskis kontra Lauku atbalsta dienests
2012/C 49/32 C-652/11. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-19/06. sz., Mindo Srl kontra Bizottság ügyben 2011. október 5-én hozott ítélete ellen a Mindo Srl által 2011. december 19-én benyújtott fellebbezés
2012/C 49/33 C-654/11. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-39/06. sz., Transcatab kontra Bizottság ügyben 2011. október 5-én hozott ítélete ellen a Transcatab SpA (felszámolás alatt) által 2011. december 20-án benyújtott fellebbezés
2012/C 49/34 C-656/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 49/35 C-659/11. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TVI Televisão Independente, S.A. kontra Fazenda Pública
2012/C 49/36 C-356/10. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2011. november 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Írország
2012/C 49/37 C-535/10. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. november 14-i végzése — 4care AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Laboratoirios Diafarm, SA
2012/C 49/38 C-568/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. november 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság
2012/C 49/39 C-582/10. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2011. november 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság
 

Törvényszék

2012/C 49/40 T-462/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 12-i ítélete — Storck kontra OHIM — RAI (Ragolizia) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Ragolizia közösségi szóvédjegy bejelentése — A FAVOLIZIA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 49/41 T-311/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Gyógykezelés költségeinek megtérítése — A fellebbező részéről felmerült egyes gyógykezelési költségek 100 %-os megtérítését megtagadó bizottsági határozat — Elferdítés — Indokolási kötelezettség — Bizonyítás — Sérelmet okozó aktus — Jogerő — Perfüggőség — Megerősítő aktus”)
2012/C 49/42 T-202/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i végzése — Stichting Woonlinie és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — A Hollandia által lakásépítő szövetkezetek részére bevezetett támogatási program — Létező támogatások — A tagállam kötelezettségvállalásait elfogadó határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 49/43 T-203/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i végzése — Stichting Woonpunt és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — A Hollandia által lakásépítő szövetkezetek részére bevezetett támogatási program — Létező támogatások — A tagállam kötelezettségvállalásait elfogadó határozat — A közös piaccal összeegyeztethető új támogatásnak nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A személyében való érintettség hiánya — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 49/44 T-285/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i végzése — Gooré kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság — Kártérítési kereset — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2012/C 49/45 T-593/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. december 22-i végzése — Al-Chihabi kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Sürgősség hiánya — Súlyos és helyrehozhatatlan kár hiánya”)
2012/C 49/46 T-595/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-12/09. sz., A kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 14-én hozott ítélete ellen A által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 49/47 T-626/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — Sky Deutschland és Sky Deutschland Fernsehen kontra Bizottság
2012/C 49/48 T-627/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — ATMvision kontra Bizottság
2012/C 49/49 T-628/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — Biogas Nord kontra Bizottság
2012/C 49/50 T-629/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — Biogas Nord Anlagenbau kontra Bizottság
2012/C 49/51 T-630/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-56/05. sz., Strobl kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen Peter Strobl által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés
2012/C 49/52 T-638/11. sz. ügy: 2011. december 12-én benyújtott kereset — European Dynamics Belgium és társai kontra Európai Gyógyszerügynökség
2012/C 49/53 T-639/11. sz. ügy: 2011. december 14-én benyújtott kereset — Heads! kontra OHIM (HEADS)
2012/C 49/54 T-641/11. P. sz. ügy: Az F-70/05. sz., Mische kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélet ellen Harald Mische által 2011. december 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 49/55 T-642/11. P. sz. ügy: A T-93/05. sz., Mische kontra Parlament ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélet ellen Harald Mische által 2011. december 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 49/56 T-643/11. sz. ügy: 2011. december 15-én benyújtott kereset — Crown Equipment (Suzhou) és Crown Gabelstapler kontra Tanács
2012/C 49/57 T-661/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2012/C 49/58 T-662/11. sz. ügy: 2011. december 28-án benyújtott kereset — Müller kontra OHIM — Loncar (Sunless)
2012/C 49/59 T-6/12. sz. ügy: 2012. január 5-én benyújtott kereset — Godrej Industries és V V F kontra Tanács
2012/C 49/60 T-523/11. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. december 15-i végzése — Maxima Groupė kontra OHIM — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)
2012. február 21. 55. évfolyam, C 50E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2010. szeptember 21–22-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 320 E, 2010.11.25.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2010. szeptember 21., kedd

2012/C 50 E/01 Belső piac megvalósítása az elektronikus kereskedelemben
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról (2010/2012(INI))
2012/C 50 E/02 Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása a Törökországgal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2009/2200(INI))
2012/C 50 E/03 A biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról (2009/2108(INI))
2012/C 50 E/04 Bizottsági közlemény: A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról szóló bizottsági közleményről (2009/2151(INI))
2012/C 50 E/05 A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban: a követendő út
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása a szegénység csökkentéséről és a munkahelyteremtésről a fejlődő országokban: a követendő út (2009/2171(INI))
 

2010. szeptember 22., szerda

2012/C 50 E/06 A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítéséről (2009/2178(INI))
2012/C 50 E/07 A hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégia
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Parlament

 

2010. szeptember 21., kedd

2012/C 50 E/08 Az 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az OLAF és a saját források felülvizsgálata
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))
2012/C 50 E/09 A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))
  A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))
P7_TC1-COD(2009)0170
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 21-én került elfogadásra a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 50 E/10 A gázellátás biztonsága
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
  A gázellátás biztonsága
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
P7_TC1-COD(2009)0108
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 21-én került elfogadásra a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  A gázellátás biztonsága
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalása a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
P7_TC1-COD(2009)0108
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 21-én került elfogadásra a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 50 E/11 Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))
  Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2010. szeptember 21-i jogalkotási állásfoglalás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))
MELLÉKLET
 

2010. szeptember 22., szerda

2012/C 50 E/12 Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0072 – 2010/0048(APP))
2012/C 50 E/13 A 7/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió által az EUMSz. 122. cikke értelmében nyújtott garancia – pénzügyi támogatás a tagállamok részére
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))
2012/C 50 E/14 A hozzáadottérték-adó visszatérítése
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))
2012/C 50 E/15 A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22- i jogalkotási állásfoglalása az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))
  A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22- i jogalkotási állásfoglalása az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))
P7_TC1-COD(2008)0257
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek, valamint a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 1394/2007/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22- i jogalkotási állásfoglalása az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))
P7_TC1-COD(2008)0257
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek, valamint a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 1394/2007/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 50 E/16 Farmakovigilancia (a 2001/83/EK irányelv módosítása)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))
  Farmakovigilancia (a 2001/83/EK irányelv módosítása)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))
P7_TC1-COD(2008)0260
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 50 E/17 A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
VI. MELLÉKLET
  A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TC1-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról és a 98/8/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
VI. MELLÉKLET
VII. FÜGGELÉK
2012/C 50 E/18 Európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))
  Európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))
P7_TC1-COD(2009)0143
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj- hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  Európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))
P7_TC1-COD(2009)0143
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj- hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 50 E/19 A pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyelet és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))
  A pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyelet és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))
P7_TC1-COD(2009)0140
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáró szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 50 E/20 Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
  Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
P7_TC1-COD(2009)0161
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
P7_TC1-COD(2009)0161
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 50 E/21 Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
  Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
P7_TC1-COD(2009)0142
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló, a 716/2009/EK határozatot módosító és a 2009/78/EK bizottsági határozatot hatályon kívül helyező 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság)
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
P7_TC1-COD(2009)0142
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló, a 716/2009/EK határozatot módosító és a 2009/78/EK bizottsági határozatot hatályon kívül helyező 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 50 E/22 Az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
2012/C 50 E/23 Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) létrehozása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
  Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) létrehozása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
P7_TC1-COD(2009)0144
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci felügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló, a 716/2009/EK határozatot módosító és a 2009/77/EK bizottsági határozatot hatályon kívül helyező 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) létrehozása
Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
P7_TC1-COD(2009)0144
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. szeptember 22-én került elfogadásra az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci felügyeleti Hatóság) létrehozásáról szóló, a 716/2009/EK határozatot módosító és a 2009/77/EK bizottsági határozatot hatályon kívül helyező 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012. február 21. 55. évfolyam, C51
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 51/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/06 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/07 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 51/08 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!