7. évfolyam 49. szám 2012.12.04.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink:

Ki nyer ma? – a legnyereségesebb ágazatok listája

A magyar vállalkozások 2011-es mérlegét elemezve első ránézésre úgy tűnik, válság idején nincs jobb üzlet a világon, mint az üzletviteli tanácsadás – derül ki az Opten céginformáció szolgáltató adataiból. A tanácsadó cégek 2010-hez képest megháromszorozták nyereségüket és a negyedik helyre jöttek föl a legnyereségesebb ágazatok listáján. A legnagyobb vesztes már 2011-ben is a most 50 százalékos társasági adóval terhelt villamosenergia-ipar volt.

A válság ellenére, 2011-ben is a pénzügyi közvetítő szektor produkálta a legnagyobb nyereséget a gazdasági ágazatok közül (kivéve banki, biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenységet folytatók). A szektor 665 milliárd forintos eredménnyel utasította maga mögé a 435 milliárdos eredményt felmutató „adminisztratív kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatást” végző cégeket és a 313,6 milliárd forintos eredményt elérő gépjárműgyártókat. A dobogóról 304 milliárddal éppen csak lecsúszott a nagykereskedelem (gépjármű nélkül). A húszas ágazati toplistát vezető pénzügyi közvetítők úgy ugrottak az élre, hogy csaknem meghatszorozták 2010-es eredményüket.

A lista pozitív meglepetése a negyedik helyre feljövő üzletviteli, vezetői tanácsadás. A 275 milliárd forintos eredményt felmutató ágazat olyan nagyágyúkat szorított maga mögé, mint a kokszgyártás, a kőolaj-feldolgozás (151 milliárd), a mezőgazdaság (125 milliárd), az információs szolgáltatás (114 milliárd), a gyógyszergyártás (102 milliárd) vagy az elektronikai ipar (98 milliárd).

A üzletviteli tanácsadókat közelebbről szemügyre véve, teljesítményük azért is lenyűgöző, mert eredményüket lényegében változatlan számú céggel és alkalmazottal érték el, azaz az egy cégre jutó nyereség csaknem háromszorosára emelkedett. Az ágazatot sokan a big fourral (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers) azonosítják, pedig a lista vezető helyein nem ezek a cégek találhatók, hanem az ugyancsak 70-es TEÁOR-besorolás alá tartozó holdingcégek. A sort az Audi holdingcége, a győri székhelyű Audi Hungaria Services Zrt. vezeti, egymaga 81 milliárd forinttal.

De nem az üzletviteli tanácsadók az egyedüliek, akik megháromszorozták eredményüket. Hasonlóan szép eredményt értek el – némiképp alacsonyabb szinten – a mezőgazdasági cégek, pontosabban a növénytermesztést, állattenyésztést vagy vadgazdálkodást főtevékenységként feltüntető társaságok is. A mezőgazdasági cégek tavalyi 125 milliárdos eredménye több mint háromszorosa a 2010-es 41 milliárd forintnak, ami némiképp ellentmond az ágazatról kialakított képnek.

A dobogó második fokán szereplő pénzügyi közvetítés (amely azonban nem foglalja magába a bankokat, biztosítókat és a nyugdíjpénztárakat) szép eredménynövekedést ért el 2010-hez képest: tavalyi nyereségük csaknem hatszorosa a megelőző évi 113,5 milliárd forintnak. A dobogó harmadik helyére feljutott „adminisztratív kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatásokat” nyújtó cégek tavalyi eredménye lényegében duplája a megelőző évinek.

Az „egyszer fent, másszor lent” olyannyira működik a válság sújtotta magyar gazdaságban, hogy mindhárom 2010-es dobogós ágazat lecsúszott az érmes helyezésről 2011-re. Ebben nemcsak az új dobogósok eredményének növekedése játszott szerepet, hanem saját teljesítményük romlása is. A 2010-ben legnyereségesebb ágazat, a nagykereskedelem 26 milliárdot rontva érte el a negyedik helyet. A korábbi második információs szolgáltatás az egy évvel korábbi 309 milliárd forinthoz képest tavaly csak 114 milliárd forint eredményt ért el, és ezzel a lista 8. helyére szorult. A szabályozási környezet változásának nagy vesztese a „villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás” ágazat, amelynek zászlóshajóit éppen most terhelte meg új, 50 százalékos nyereségadóval a kormány. Az ágazat úgy veszítette el a 2010-ben harmadik helyet jelentő 222,5 milliárdos nyereségét, hogy idén fel sem jutott a legnyereségesebb ágazatok húszas toplistájára.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 48. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 367
Végelszámolás 388
Hivatalból való törlés 94

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 14
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1456

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 661 db.

A héten 15229 cégnév, 4133 székhelycím és 1144 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516938 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A végelszámolás befejezése

  

A végelszámolás befejezését követően a végelszámoló elkészíti, és a végnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrző szervezet illetve a könyvvizsgáló jelentésével együtt a legfőbb szerv elé terjeszti az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készített beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök és az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a vagyonfelosztási javaslatot amelyben a végelszámoló díjazására is javaslatot tesz, a végelszámolási időszak gazdasági eseményeiről készített összefoglaló jelentést, a cég vagyoni részesedésével működő gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek sorsára vonatkozó javaslatot (Ctv. 111. § (1) bekezdés). A vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell figyelembe venni. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a tagok között természetben csak vagyonértékelés esetén osztható fel (Ctv. 111. § (2) bekezdés). A legfőbb szerv az előterjesztett iratok illetve a vagyonfelosztás kérdésében határozatot hoz. A legfőbb szerv dönthet úgy is, hogy a céget megillető jogokat engedményezi, kötelezettségeit átruházza illetve a cég tartozásait más átvállalja. A határozatban szükség esetén dönteni kell a végelszámoló díjazásáról, és a végelszámolás költségeinek ezen belül az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről (Ctv. 111. § (3) bekezdés). A végelszámoló köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről. Az ezzel kapcsolatos költségeket beleértve az iratanyagnak a cég megszűnése utáni őrzési költségeit a vagyonfelosztási javaslatban szerepeltetni kell.  A vagyonfelosztás során úgy is meglehet állapodni, hogy a cég iratait ingyenesen vagy ellenérték fejében a cég valamelyik tagja őrzi (Ctv. 112. § (1) bekezdés). A végelszámoló a nyugdíjbiztosításra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles átadni a cég biztosítottjainak adatait a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. A szerv erről szóló igazolását be kell nyújtani a cégbíróságnak (Ctv. 112. § (2) bekezdés). Az iratok jóváhagyását követően a legfőbb szerv határoz a vagyon kiadásának időpontjáról, amelynek lebonyolítását a végelszámoló végzi.  A vagyon nem adható ki a cég törlését elrendelő cégbírósági végzés meghozatala előtt (Ctv. 112. § (3) bekezdés). A végelszámoló a cég törlésére irányuló kérelmet illeték és közzétételi díj mentesen nyújthatja be a cégbíróságra. A kérelemhez az arra vonatkozó határozatot, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült beszámolót, a vagyon felosztási javaslatot, a végelszámolási időszak gazdasági eseményeiről szóló zárójelentést, és a legfőbb szervnek a beterjesztett iratok jóváhagyásáról szóló határozatát kell csatolni (Ctv. 112. § (4) bekezdés). A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási javaslatban nem rendelkeztek (Ctv. 112. § (5) bekezdés). Amennyiben a cég értékpapírt bocsátott ki a cégbíróság haladéktalanul megkeresi a központi értéktárat az értékpapírok érvénytelenítése iránt (Ctv. 112. § (6) bekezdés). A legfőbb szerv a végelszámolási eljárás alatt a cég törlésére irányuló kérelem benyújtásáig bármikor elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének tovább folytatását. A határozatban a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, díjazásának megállapításáról és az új vezető tisztségviselők megválasztásáról is határozni kell (Ctv. 113. §).   

 

Magyar Közlöny 157-160/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

157/2012. november 27.

 

 

2012. évi CLXX. törvény

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról

 2012.11.28.

2012. évi CLXXI. törvény

A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.11.28.

2012. évi CLXXII. törvény

A Magyar Export-import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

 2012.11.28.

2012. évi CLXXIII. törvény

A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről

 2012.11.28.

2012. évi CLXXIV. törvény

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről

 2012.11.28.

2012. évi CLXXV. törvény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 2013.01.01.

2012. évi CLXXVI. törvény

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról

 2012.11.28.

2012. évi CLXXVII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.11.28.

24/2012. (XI. 27.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2012.11.28.

25/2012. (XI. 27.) PSZÁF rendelet

A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

 2012.12.05.

158/2012. november 28.

 

 

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.06.

332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.29.

333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.29.

59/2012. (XI. 28.) BM rendelet

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

 2012.11.29.

41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.01.

42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.11.29.

47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet

A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet és a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 2012.11.29.

1519/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián (Rio+20) vállalt Nemzetközi Víz Konferencia (Budapest, 2013) megszervezéséről, valamint a Fenntartható Fejlődési Célok 2015-ig történő kidolgozására létrehozandó ENSZ munkacsoportban való magyar részvételről

 2012.11.29.

1520/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzése keretében az Európai Unió 2014–2020-as költségvetési időszakában megvalósuló határ menti és transznacionális programok előkészítésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról

 2012.11.29.

1521/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A Svájci Államszövetség és Magyarország között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.11.28.

1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

Az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozására irányuló koncepció elfogadásáról és működési feltételeinek megteremtéséről

 2012.11.28.

1523/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának a nyugdíjigazgatási eljárásokkal kapcsolatos végrehajtásáról

 2012.11.28.

1524/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A Microsoft Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2012.11.28.

1525/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításáról

 2012.11.28.

1526/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 2012.11.29.

1527/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritásának 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának a megállapításáról, valamint egyes konstrukciók keretösszegének a módosításáról

 2012.11.28.

1528/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében finanszírozott („Villányi elkerülő út építése” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

 2012.11.28.

1529/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott („Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés engedélyezés” című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

 2012.11.28.

1530/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2012.11.28.

1531/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.11.28.

1532/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.11.28.

1533/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7312 j. úton” című), valamint a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8127 j. úton” című) projektek támogatásáról

 2012.11.28.

1534/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A KMOP-2.1.1/A-11-2012-0010 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3113. és 3105. j. utakon” című), valamint a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0009 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3103. j. úton” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2012.11.28.

1535/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat módosításáról

 2012.11.28.

1536/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.11.28.

140/2012. (XI. 28.) ME határozat

Magyarország és a Svájci Államszövetség között Az adóügyek és a pénzpiac területén történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.11.28.

159/2012. november 29.

 

 

2012. évi CLXXVIII. törvény

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 2012.11.30.

2012. évi CLXXIX. törvény

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 2012.11.30.

43/2012. (XI. 29.) EMMI rendelet

A műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról

 2012.12.07.

48/2012. (XI. 29.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosításáról

 2012.11.30.

49/2012. (XI. 29.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

 2012.12.01.

160/2012. november 30.

 

 

2012. évi CLXXX. törvény

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

 2012.12.08.

2012. évi CLXXXI. törvény

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 2012.12.15.

2012. évi CLXXXII. törvény

A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

 2012.12.01.

2012. évi CLXXXIII. törvény

A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről

 2012.12.01.

2012. évi CLXXXIV. törvény

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 2013.01.01.

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

 2013.01.01.

2012. évi CLXXXVI. törvény

Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról

 2012.12.01.

60/2012. (XI. 30.) BM rendelet

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről

 2012.12.08.

44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról

 2012.12.01.

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet

A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról

 2012.12.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. november 28. 55. évfolyam, L 328

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1104/2012/EU (2012. november 21.) határozata a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a „minősített” kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1105/2012/EU (2012. november 21.) határozata a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1106/2012/EU (2012. november 27.) rendelete a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 1107/2012/EU (2012. november 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/730/EU (2012. november 20.) határozata az Európai Unió nevében a Nemzetközi Jutamunkacsoporton belül a 2014 utáni új feladatmeghatározással kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/731/EU (2012. november 21.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2012/003 DK/Vestas referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/732/EU (2012. november 21.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németország „EGF/2012/002 DE/manroland” referenciaszámú kérelme)
A Bizottság 2012/733/EU (2012. november 26.) végrehajtási határozata a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2012) 8548. számú dokumentummal történt)
2012. november 29. 55. évfolyam, L 329

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1108/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1109/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1110/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1111/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1112/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1113/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1114/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1115/2012/EU (2012. november 28.) végrehajtási rendelete egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2012/2013. gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről
A Bizottság 1116/2012/EU (2012. november 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/736/EU (2012. november 26.) határozata a Régiók Bizottsága egy belga tagjának és egy belga póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/737/EU (2012. november 27.) végrehajtási határozata az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2012) 8518. számú dokumentummal történt)
2012. november 30. 55. évfolyam, L 330

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

  2012/738/EU
A Tanács (2012. november 13.) határozata az Élelmezésisegély-egyezmény Európai Unió nevében történő megkötéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 1117/2012/EU (2012. november 29.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 1118/2012/EU (2012. november 28.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [东山白芦笋 (Dongshan Bai Lu Sun) (OFJ)]
A Bizottság 1119/2012/EU (2012. november 29.) végrehajtási rendelete a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673-at, a Pediococcus pentosaceus DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a Lactobacillus plantarum DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a Lactobacillus buchneri DSM 13573-at tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A Bizottság 1120/2012/EU (2012. november 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/739/KKBP (2012. november 29.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/782/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
2012. december 1. 55. évfolyam, L 331

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1121/2012/EU (2012. november 23.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, nagyszemű tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1122/2012/EU (2012. november 23.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, kék puhatőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1123/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1124/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1125/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1126/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1127/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1128/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1129/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1130/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1131/2012/EU (2012. november 27.) rendelete a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben, valamint a IIIbcd övezet uniós vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1132/2012/EU (2012. november 27.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, fehér marlinra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1133/2012/EU (2012. november 27.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1134/2012/EU (2012. november 28.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 1135/2012/EU (2012. november 28.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1136/2012/EU (2012. november 30.) végrehajtási rendelete a bizonyos állományok tekintetében rendelkezésre álló 2012. évi halászati kvótáknak a más állományok előző években való túlhalászása miatti csökkentéséről és a 700/2012/EU végrehajtási rendeletnek az elkövetkező években levonandó összegek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1137/2012/EU (2012. november 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1138/2012/EU (2012. november 30.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. december 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/740/EU (2012. november 29.) végrehajtási határozata a 2008/544/EK határozat által az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozása céljából módosított 2004/858/EK határozat módosításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó EU–Korea Bizottság 1/2012 2012/741/EU (2012. június 27.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás 13.13. cikke alapján a civil társadalmi fórum működési szabályainak elfogadásáról
A kereskedelemmel és a fenntrartható fejlődéssel foglalkozó EU–Korea Bizottság 2/2012 2012/742/EU (2012. június 27.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás 13.15. cikkében előírt szakértői testület felállításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumínumfólia-tekercsek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2012. szeptember 17-i 833/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 251., 2012.9.18.)
Helyesbítés a 2010/472/EU határozatnak a Simbu vírusokra és az epizootiás haemorrhagiás betegségre vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. július 17-i 2012/411/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 192., 2012.7.20.)
2012. december 4. 55. évfolyam, L 332

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1139/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 1140/2012/EU (2012. november 28.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Coppia Ferrarese (OFJ)]
A Bizottság 1141/2012/EU (2012. november 30.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1142/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 182. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 1143/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/45/EU (2012. december 3.) irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/3/2012 2012/743/KKBP (2012. november 27.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről
A Bizottság elnökével közös megegyezéssel hozott Tanácsi 2012/744/EU (2012. november 28.) határozat az Európai Bizottság új tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/745/KKBP (2012. december 3.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2012/746/EU (2012. november 30.) határozata a 2012 májusában Olaszországban bekövetkezett földrengések károsultjainak ingyen szétosztandó vagy rendelkezésére bocsátandó áruk vámmentes behozataláról (az értesítés a C(2012) 8687. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 88., 2012.3.24.)
2012. november 28. 55. évfolyam, C 368
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 368/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 368/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 368/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6734 – Koch Industries/Guardian)
2012/C 368/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6564 – ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 368/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 368/06 15/2012. sz. különjelentés: „Az összeférhetetlenség kezelése a kiválasztott uniós ügynökségeknél”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 368/07 A tagállamok által a 612/2009/EK rendelet VIII. melléklete értelmében elismert nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti ügynökségek (a továbbiakban: felügyeleti ügynökségek) jegyzéke (E jegyzék az  Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.10.25-i C 312. számának 5. oldalán közzétett jegyzék helyébe lép.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 368/08 Pályázati felhívások a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén nyújtható támogatásokra vonatkozó 2012. évi többéves munkaprogram keretében (A C(2012) 8508 bizottsági határozattal módosított C(2012) 1574 bizottsági határozat)
2012/C 368/09 Pályázati felhívás a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007–2013. közötti időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2012. évi éves munkaprogram alapján (A C(2012) 6902 bizottsági határozattal és a C(2012) 8510 bizottsági határozattal módosított C(2012) 1579 bizottsági határozat)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 368/10 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Dánia (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.26029 (C 30/09) sz. állami támogatás – Cementgyártásból származó hulladékra vonatkozó adómentesség
2012. november 28. 55. évfolyam, C 368A
 

Helyesbítések

2012/C 368 A/01 Helyesbítés a COM/AD/17/10 – rangidős közgazdász versenyvizsga-felhíváshoz (  HL C 289 A., 2010.10.26.)
2012. november 29. 55. évfolyam, C 369
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 369/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 369/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 369/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6699 – MEP/Walach Bros/Walmark)
2012/C 369/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6713 – Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 369/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 369/06 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Európai Ombudsman

2012/C 369/07 Külön jelentés az Európai Parlament számára, az Európai Ombudsman Alapokmánya 3. cikk (7) bekezdésével összhangban
2012/C 369/08 A 2011-es éves jelentés
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 369/09 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 369/10 A Bíróság ítélete (2012. április 25.) az E-13/11. sz., – Granville Establishment kontra Volker Anhalt, Melanie Anhalt és Jasmin Barbaro, született Anhalt ügyben (Joghatósági megállapodások – A szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének szabadsága – Állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés – Igazolás – Az EGT jogának megsértése esetén igénybe vehető jogorvoslatok)
2012/C 369/11 A Bíróság ítélete (2012. július 16.) az E-9/11. sz., – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Norvég Királyság ügyben (EGT-állam által elkövetett kötelezettségszegés – Letelepedés joga – A tőke szabad mozgása – Tulajdonlás korlátozása és szavazati jogok korlátozása pénzügyi szolgáltatási infrastruktúrával foglalkozó intézményekben – Arányosság – Jogbiztonság)
2012/C 369/12 Az izlandi kormány 2012. szeptember 4-én benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-9/12. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 369/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 369/14 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 30. 55. évfolyam, C 370
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 370/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 370/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 370/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 370/04 Értesítés a 2012/739/KKBP tanácsi határozatban, valamint az 1117/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 370/05 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 370/06 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 370/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 30. 55. évfolyam, C 370A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ

2012/C 370 A/01 Pályázati felhívás igazgatói pozícióra (F/N) (Cedefop/2012/08/AD)
2012. november 30. 55. évfolyam, C 370E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. szeptember 10–13-i ülések

2012/C 370 E/01 2012. szeptember 10-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 370 E/02 2012. szeptember 11-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 370 E/03 2012. szeptember 12-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 370 E/04 2012. szeptember 13-i ülés jegyzőkönyve
2012. november 30. 55. évfolyam, C 371
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 371/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. augusztus 1-jetől2012. augusztus 31-ig(A 726/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 371/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. augusztus 1-jétől2012. augusztus 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012/C 371/03 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. október 1-jétől2012. október 31-ig(A 726/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 371/04 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. október 1-jétől2012. október 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. december 1. 55. évfolyam, C 372
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 372/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6694 – Helvetia/Certain Parts of Gan Eurocourtage's Marine Insurance Portfolio)
2012/C 372/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 372/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 372/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 372/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 372/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 372/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 372/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 372/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 372/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

2012/C 372/11 Pályázati felhívás igazgatói pozícióra (AD 14 fokozat) – Cedefop/2012/08/AD
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 372/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 372/13 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. december 1. 55. évfolyam, C 373
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 373/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 366., 2012.11.24.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 373/02 C-417/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-212/09. sz., Dán Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2012. július 3-án hozott ítélete ellen a Dán Királyság által 2012. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés
2012/C 373/03 C-418/12. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-329/11. sz., TME SpA — Termomeccanica Ecologia kontra Európai Bizottság ügyben 2012. július 4-én hozott végzése ellen a TME SpA — Termomeccanica Ecologia által 2012. szeptember 14-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 373/04 T-14/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i ítélete — Vanhecke kontra Parlament (Kiváltságok és mentességek — Parlamenti képviselő — A mentelmi jog felfüggesztése — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság)
2012/C 373/05 T-491/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 17-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Támogatások a juh- és kecskehús ágazatban — Helyszíni ellenőrzések”)
2012/C 373/06 T-220/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 17-i ítélete — Bizottság kontra EU Research Projects („Választottbírósági kikötés — A »felhasználóbarát információs társadalommal« kapcsolatos kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program keretében kötött szerződés — A projekt visszavonása — A Bizottság által előlegként fizetett összeg egy részének visszatérítése — Késedelmi kamatok — Mulasztási eljárás”)
2012/C 373/07 T-286/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 17-i ítélete — Fondation IDIAP kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram — Az Amida, Bacs és Dirac projektekre vonatkozó szerződések — Támogatható költségek — A többletköltségek modellje — A határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező kutatók fizetése — A szerződő saját forrásainak hiánya”)
2012/C 373/08 T-447/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 17-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bíróság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés — Közbeszerzési eljárás — Informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló szolgáltatásnyújtás — A felperes ajánlatainak elutasítása és a szerződések más ajánlattevőknek odaítélése — Kiválasztási szempontok — Az odaítélés szempontjai — Indokolási kötelezettség — Szerződésen kívüli felelősség)
2012/C 373/09 T-485/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 17-i ítélete — MIP Metro kontra OHIM — J. C. Ribeiro (MISS B) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MISS B közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi miss H nemzeti szóvédjegy — A korábbi Miss H nemzetközi szóvédjegy — A korábbi Miss H. nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 373/10 T-340/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 17-i végzése — Régie Networks és NRJ Global kontra Bizottság („Kártérítési kereset — Állami támogatások — Elévülés — Megtérítendő kár — Részben elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset — A Törvényszék hatáskörének nyilvánvaló hiánya”)
2012/C 373/11 T-417/12. sz. ügy: 2012. szeptember 21-én benyújtott kereset — SFC Jardibric kontra OHIM — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)
2012/C 373/12 T-419/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — LVM kontra Bizottság
2012/C 373/13 T-420/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — VHV kontra Bizottság
2012/C 373/14 T-421/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — Württembergische Gemeinde-Versicherung kontra Bizottság
2012/C 373/15 T-424/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Gaumina UAB kontra a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
2012/C 373/16 T-427/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-én benyújtott kereset — Ausztria kontra Bizottság
2012/C 373/17 T-438/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — Global Steel Wire kontra Bizottság
2012/C 373/18 T-439/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — Trefilerías Quijano kontra Bizottság
2012/C 373/19 T-440/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — Moreda-Riviere Trefilerías kontra Bizottság
2012/C 373/20 T-441/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — Trenzas y Cables de Acero kontra Bizottság
2012/C 373/21 T-446/12. sz. ügy: 2012. október 9-én benyújtott kereset — Drex Technologies kontra Tanács
2012/C 373/22 T-402/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 18-i végzése — Preparados Alimenticios del Sur kontra Bizottság
2012/C 373/23 T-617/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 19-i végzése — Meyr-Melnhof Karton kontra OHIM — Stora Enso (SILVAWHITE)
2012/C 373/24 T-96/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 16-i végzése — Spanyolország kontra Bizottság
2012/C 373/25 T-105/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 11-i végzése — Görögország kontra Bizottság
2012/C 373/26 T-260/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 11-i végzése — Görögország kontra Bizottság
2012. december 4. 55. évfolyam, C 374
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 374/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6767 – Bain Capital Investors/Atento)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

 

Európai Központi Bank

2012/C 374/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. november 6.) az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (CON/2012/84)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 374/03 Értesítés a 2012/745/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és az 1139/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 374/04 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2012. december 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2012/C 374/05 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!