7. évfolyam 50. szám 2012.12.11.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Rekordot döntött a megszűnő cégek száma

Várhatóan 23 500 éven belül indított felszámolási eljárással zárja 2012-t a magyar gazdaság – derül ki cégünk legfrissebb adataiból. Ez új rekord, és nagyjából megfelel az Opten év eleji várakozásainknak, miközben nyáron voltak olyan hónapok, amikor a 25-26 ezer felszámolás sem tűnt irreálisnak. A második félévben jelentősen csökkent a közzétett új fizetésképtelenségi eljárások száma, ám e mögött nem a gazdasági helyzet javulása, hanem a március óta hatályos új cégtörvény áll.

Várhatóan 23 500 éven belül indított felszámolási eljárással zárja 2012-t a magyar gazdaság. Ez kevesebb az év eleji, de több az év közepi becsléseknél. „Év elején is biztosak voltunk benne, hogy idén negatív rekordot regisztrálunk a cégstatisztikában, de nyáron voltak olyan hónapok, amikor a 25-26 ezer felszámolás sem tűnt irreálisnak” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Novemberben 1707 céggel szemben kezdeményeztek felszámolási eljárást, ez 21 százalékos csökkenés a megelőző év azonos időszakához képest és ennél is nagyobb visszaesés az idén tavaszi, nyári 2400-as rekordokhoz képest. „A csökkenés hátterében sajnos nem a válság vége áll, hanem a cégtörvény márciusi módosítása, amely újradefiniálta a cégek megszűnésének módjait, és új eljárásformákat vezetett be” – mondja Tóth Tamás. Az igazgató szerint most sem szűnik meg kevesebb cég, mint korábban, csak a megszűnésig vezető út néz ki másképp az új rendelkezések szerint.

Az igazgató vélekedését alátámasztja a törölt cégek számának alakulása. E mutatót tekintve a mögöttünk álló hónap negatív rekordot hozott, hiszen 3840 cég szűnt meg, ilyesmire pedig korábban sohasem volt példa. Először és utoljára 2010 júliusában és augusztusában emelkedett a törlések száma 3000 fölé. Az eddigi negatív rekord 3269 céghalál volt egy hónap alatt. „Az adatokból arra lehet következtetni, hogy lezárultak az első kényszertörlési eljárások, azaz működik a kényszer-végelszámolások helyett márciusban bevezetett egyszerűbb eljárási forma, amelynek keretében a hatóságok kiszűrik a magukra hagyott és általában kiürített cégeket" – mondja Tóth Tamás.

A kényszertörlés sok egyéb mellett abban is különbözik a korábbi kényszer-végelszámolástól, hogy csak akkor fordulhat át felszámolásba, ha az adós társaság megmaradt vagyona a végelszámoló szerint legalább a felszámolási eljárás lefolytatására elegendő. Éppen emiatt kevesebb kényszereljárásból lesz felszámolás, és ez tükröződik a felszámolások csökkenő trendjében is. „Az új eljárásforma bevezetése miatt nem éri el a 25 ezret az éven belül felszámolás sorsára jutó vállalkozások száma. A negatív cégstatisztika ezentúl sokkal inkább a megszűnésekben lesz tetten érhető" – mondja az Opten igazgatója.

Hasonlóképpen a kényszer-végelszámolás megszűnése áll a javuló végelszámolási adatok mögött is. Novemberben 1475 cég végelszámolása indult meg, ez 18 százalékos csökkenés a megelőző év azonos időszakához képest. „Ebben az adatban már javarészt azok az eljárások tükröződnek, amelyeket nem a hatóságok, hanem a tulajdonosok indítottak cégük bezárása érdekében” – mondja Tóth Tamás, aki szerint az így kialakuló új mutató a korábbi – tulajdonosi és hatósági döntéseket egyaránt tartalmazó – adatnál jobb gazdasági indikátor lesz.

Az elmúlt hónapok jelentős visszaesése után novemberben ismét 2700 fölé emelkedett az új bejegyzések száma. „Ez a szám továbbra is jelentősen elmarad a tavalyi havi átlagoktól, de alátámasztja azt a vélekedésünket, hogy a január–márciusi nagy cégalapítási hullám után az élet előbb-utóbb visszatér a normális kerékvágásba” – mondja az Opten igazgatója.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 49. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 474
Végelszámolás 389
Hivatalból való törlés 93

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 24
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1133

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 660 db.

A héten 15007 cégnév, 4267 székhelycím és 1214 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516776 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Az egyszerűsített végelszámolás

 A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (pl. közkereseti vagy betéti társaság) és az egyéni cég végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített módon is történhet. Ennek feltétele, hogy a végelszámolás annak kezdő időpontjától számított 150 napon belül befejeződjön.  Egyszerűsített végelszámolás esetén annak tényét nem a Cégbíróság, hanem a végelszámoló jelenti be közzétételre a Cégközlönynek, a végelszámolás elhatározásától számított nyolc napon belül. A végelszámoló jogállására, feladataira és az egyszerűsített végelszámolás szabályaira a rendes végelszámolás szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel (Ctv. 114. § (1) bekezdés). A végelszámoló személyét a cég a végelszámolás befejezésekor, a cég törlési kérelmével egyidejűleg jelenti be a cégbíróságnak. A cégbíróság rendelkezik a cég törléséről, annak közzétételéről és ennek keretében feltünteti a végelszámoló személyét, lakhelyét valamint azt, hogy a végelszámolás egyszerűsített eljárás keretében folyt le (Ctv. 114. § (2) bekezdés). Ha a legfőbb szerv vagy egyéni cég esetén annak tagja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének tovább folytatását határozza el, köteles erről a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül a Cégközlönyben közleményt megjelentetni. A közleményben meg kell jelölni a végelszámolás megszüntetésének napját, valamint utalni kell arra, hogy a végelszámolás megszüntetése a cég működésének tovább folytatása érdekében történt (Ctv. 114. § (2a) bekezdés). Az egyszerűsített végelszámolásról a végelszámoló köteles az általános szabályok szerinti végelszámolásra áttérni, ha valamelyik hitelező igényét vitatja, a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen pert indít, az egyszerűsített végelszámolási eljárás befejezésére nyitva álló határidő letelt (Ctv. 114. § (3) bekezdés). Nincs helye egyszerűsített végelszámolásnak, ha végelszámolási kifogást nyújtottak be, és az azzal kapcsolatos eljárás folyamatban van (Ctv. 114. § (4) bekezdés). Ugyancsak át kell térni az általános szabályok szerinti végelszámolásra, ha az eljárás alatt előreláthatóvá válik, hogy az egyszerűsített végelszámolás határidőben nem fejezhető be (Ctv. 114. § (5) bekezdés). Ha a végelszámoló a törvényi kötelezettség ellenére nem tér át az általános szabályok szerinti végelszámolásra kényszertörlésnek van helye (Ctv. 114. § (6) bekezdés).

A végelszámolás általános szabályaira történő áttérés esetén a végelszámoló a változás bejegyzési kérelemhez köteles csatolni a végelszámolás megindulását tartalmazó közlemény megjelenésének igazolását, feltéve, hogy a közzététel már megtörtént. Ebben az esetben a cégbíróság hitelezői felhívást már nem tesz közzé, de utal arra, hogy a végelszámolási eljárás egyszerűsített módon indult, és feltünteti a korább közlemény megjelenésének időpontját is. Ha az áttérés időpontjáig a cég még nem jelentetett meg közleményt, a cégbíróság a végelszámoló bejelentése alapján közzéteszi a hitelezői felhívást (Ctv. 115. § (1) bekezdés). A hitelezők igénybejelentésére, a hitelezők jegyzékének összeállítására vonatkozó és egyéb a végelszámolási hirdetményhez kapcsolódó határidők az eredeti közlemény megjelenésének napjától kezdődnek áttérés esetén is (Ctv. 115. § (2) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 161-165/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

161/2012. december 4.

 

 

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.12.05.

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

 2013.01.01.

336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól

 határozatlan

337/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggő módosításáról

 2012.12.05.

339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.03.

50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.05.

32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet

A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól

 2012.12.19.

63/2012. (XII. 4.) NFM rendelet

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról

 2012.12.05.

1537/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

 2012.12.04.

1538/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány alapító jogait gyakorló miniszter személyéről

 2012.12.05.

1539/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

 2012.12.04.

1540/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról

 2012.12.04.

1541/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

Az Ócsai Szociális Családiház-építési Program keretében épülő lakópark ingatlanai vagyonkezelésének egyes kérdéseiről

 2012.12.04.

1542/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a megyei levéltárak Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásával összefüggésben szükséges előirányzat- átcsoportosításról, valamint a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.04.

1543/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó tagintézményeiről

 2012.12.05.

1544/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2012.12.05.

1545/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.04.

1546/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A MÁV Zrt. forrásbevonásához egyedi állami készfizető kezességvállalásra történő felhatalmazásról

 2012.12.04.

1547/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A 2011. évi maradványok felhasználásáról

 2012.12.04.

1548/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.04.

1549/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2012.12.04.

1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.04.

1551/2012. (XII. 4.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2012.12.04.

162/2012. december 5.

 

 

2012. évi CLXXXVII. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.12.06.

340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.13.

341/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.06.

342/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2012.12.05.

343/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet

A SZALÓK HOLDING Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2012.12.05.

46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet

A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

 

 2012.12.06.

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

A Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól

 2012.12.06.

1552/2012. (XII. 5.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú („Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.12.05.

1553/2012. (XII. 5.) Korm. határozat

A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.12.05.

1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat

A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2012.12.06.

141/2012. (XII. 5.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke megbízásáról

 2012.12.05.

163/2012. december 6.

 

 

344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről

 2012.12.07.

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.12.07.

122/2012. (XII. 6.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosításáról

 2012.12.07.

123/2012. (XII. 6.) VM rendelet

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

 2012.12.07.

124/2012. (XII. 6.) VM rendelet

A tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

 2012.12.07.

39/2012. (XII. 6.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozatának kiegészítéséről

 2012.12.06.

40/2012. (XII. 6.) AB határozat

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2012.12.06.

41/2012. (XII. 6.) AB határozat

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról

 2012.12.06.

1555/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A 2012. november 26. és december 7. között Dohában megrendezendő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye Részes Felek Konferenciája 18. ülésszakán való magyar részvételről

 2012.12.06.

1556/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A DDOP-5.1.3/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása az 5117. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.12.06.

1557/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

Az ÉMOP-5.1.1/C-11-2012-0002 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 2603 és 25119 j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.12.06.

1558/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat 15. pontjában előírt – a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összeköttetése – feladat végrehajtásához szükséges forrásbiztosításról

 2012.12.06.

1559/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A Magyar Államkincstár kibővített központosított illetményszámfejtési feladatainak ellátásához szükséges forrásigényének kielégítéséről

 2012.12.06.

1560/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2012. évi teljesítéséről szóló 1440/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.06.

1561/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2012.12.06.

1562/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1563/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1564/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1565/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1566/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1567/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1568/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.06.

1569/2012. (XII. 6.) Korm. határozat

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. magyarországi beruházásához kapcsolódó képzéseinek, valamint a Kft. tanműhely létrehozását, felszerelését célzó fejlesztési tevékenységének kormányzati támogatásáról

 2012.12.06.

142/2012. (XII. 6.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

 2012.12.06.

164/2012. december 7.    
2012. évi CLXXXVIII. törvény

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

2012.12.08.

2012. évi CLXXXIX. törvény Egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról

2012.12.15.

2012. évi CXC. törvény

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

2012.12.08.

2012. évi CXCI. törvény

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2012.12.08.

2012. évi CXCII. törvény

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

2012.12.08.

64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet

Az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól

2013.01.07.

86/2012. (XII. 7.) OGY határozat

A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról

2012.12.08.

165/2012. december 10.    
2012. évi CXCIII. törvény

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

2012.12.11.

2012. évi CXCIV. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről

2013.01.01.

34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

2013.01.10.

65/2012. (XII. 10.) NFM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2012.12.18.

66/2012. (XII. 10.) NFM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2012.12.18.

125/2012. (XII. 10.) VM rendelet

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

2012.12.11.

308/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói felmentésről

2012.12.10.

309/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói felmentésről

2012.12.10.

310/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói felmentésről

2012.12.10.

311/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

2012.12.10.

312/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

2012.12.10.

313/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

2012.12.10.

314/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

2012.12.10.

315/2012. (XII. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

2012.12.10.

316/2012. (XII. 10.) KE határozat

A 156/2009. (XI. 13.) KE határozat módosításáról

2012.12.10.

317/2012. (XII. 10.) KE határozat

A 156/2009. (XI. 13.) KE határozat módosításáról

2012.12.10.

318/2012. (XII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

2012.12.10.

319/2012. (XII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

2012.12.10.

1570/2012. (XII. 10.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról

2012.12.10.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. december 5. 55. évfolyam, L 333

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/747/EU (2012. december 3.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) 31. jegyzőkönyvének módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 1144/2012/EU (2012. november 28.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1145/2012/EU (2012. november 28.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1146/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete a Közösségen belüli működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1147/2012/EU (2012. december 4.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a méhviasz (E 901), a karnaubaviasz (E 903), a sellak (E 904) és a mikrokristályos viasz (E 905) bizonyos gyümölcsökön való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1148/2012/EU (2012. december 4.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kén-dioxid-szulfitok (E 220-228) és a propán-1,2-diol-alginát (E 405) erjesztett szőlőmust alapú italokhoz való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1149/2012/EU (2012. december 4.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a rozmaringkivonatok (E 392) száraztészta-töltelékekben antioxidánsként történő felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1150/2012/EU (2012. december 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/19/2012 2012/748/KKBP (2012. november 27.) határozata az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai műveletéhez az uniós erők főparancsnokának kinevezéséről
A Tanács 2012/749/EU (2012. december 3.) határozata az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Madagaszkári Köztársasággal folytatott konzultáció lezárásáról szóló, 2010/371/EU határozat alkalmazási időszakának meghosszabbításáról
2012. december 6. 55. évfolyam, L 334

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 2012/750/EU (2010. október 15.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légi közlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Euromediterrán légi közlekedési megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között

 

RENDELETEK

A Tanács 1153/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó puhított bőr behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
A Bizottság 1154/2012/EU (2012. december 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX KOSOVO/3/2012 2012/751/KKBP (2012. december 4.) határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetőjének kinevezéséről
A Bizottság 2012/752/EU (2012. december 4.) végrehajtási határozata egy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő laboratórium számára a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésének engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 8757. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/753/EU (2012. december 4.) végrehajtási határozata a Finnországra és az Egyesült Királyságra vonatkozó felügyeleti programok, valamint Finnország és az Egyesült Királyság bizonyos víziállat-betegségektől mentesnek való minősítése tekintetében a 2009/177/EK határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2012) 8758. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/754/EU (2012. november 29.) határozata a 2013-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2012/26)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2010. október 15-i a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 2011/181/EU határozatához (  HL L 79., 2011.3.25.)
Helyesbítés az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2008/866/EK bizottsági határozatnak az időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 23-i 2012/729/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 327., 2012.11.27.)
2012. december 7. 55. évfolyam, L 335

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
A CARIFORUM–EU Közös Tanács 1/2012 2012/755/EU (2012. október 26.) határozata az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás IV. mellékletének a Bahamai Közösség kötelezettségvállalásainak felvétele céljából történő módosításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 1155/2012/EU (2012. december 5.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 183. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 1156/2012/EU (2012. december 6.) végrehajtási rendelete az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 1157/2012/EU (2012. december 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/756/EU (2012. december 5.) végrehajtási határozata a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 8816. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2009. január 27-i 152/2009/EK bizottsági rendelethez (  HL L 54., 2009.2.26.)
2012. december 8. 55. évfolyam, L 336

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1159/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 1160/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete a 206/2010/EU rendeletnek a Kalinyingrádi Területről Litvánia területén át Oroszország más részeibe történő szállításra szánt háziasított szarvasmarhafélék állat-egészségügyi bizonyítványmintája tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1161/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a fenbendazol nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1162/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete a 2007/777/EK határozatnak és a 798/2008/EK rendeletnek a bizonyos hús, húskészítmények és tojás Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok jegyzékének az Oroszországra vonatkozó bejegyzései tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1163/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2013. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról
A Bizottság 1164/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1165/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1166/2012/EU (2012. december 7.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a dimetil-dikarbonát (E 242) bizonyos alkoholtartalmú italokban való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1167/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2012/758/EU (2012. november 22.) határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/759/EU (2012. november 29.) határozata a Tádzsik Köztársaságnak a Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsán belül az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2012/760/EU (2012. december 6.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/761/EU (2012. november 30.) végrehajtási határozata a tagállamok által 2013-ra benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról (az értesítés a C(2012) 8682. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/762/EU (2012. december 6.) végrehajtási határozata a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a Traces állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 8889. számú dokumentummal történt)
2012. december 11. 55. évfolyam, L 337

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/763/EU (2012. december 6.) határozata az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében való aláírásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 1169/2012/EU (2012. december 10.) végrehajtási rendelete a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 542/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1170/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1171/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1172/2012/EU (2012. december 3.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1173/2012/EU (2012. december 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Queso Camerano [OEM])
A Bizottság 1174/2012/EU (2012. december 5.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Abbacchio Romano [OFJ])
A Bizottság 1175/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Sale Marino di Trapani [OFJ])
A Bizottság 1176/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (OFJ)]
A Bizottság 1177/2012/EU (2012. december 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Scottish Wild Salmon (OFJ)]
A Bizottság 1178/2012/EU (2012. december 7.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és IV övezetben, a IIa, IIIb és IIIc övezet uniós vizein, valamint a 22–32. alkörzetben folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1179/2012/EU (2012. december 10.) rendelete a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról
A Bizottság 1180/2012/EU (2012. december 10.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 1181/2012/EU (2012. december 10.) végrehajtási rendelete a 2012-ben szüretelt szőlő felhasználásával előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelésének bizonyos borvidékek tekintetében történő engedélyezéséről
A Bizottság 1182/2012/EU (2012. december 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/764/EU (2012. december 6.) határozata Írországnak a schengeni vívmányok közül egyes, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásával kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában való részvételére irányuló kéréséről
A Tanács 2012/765/KKBP (2012. december 10.) határozata a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és a 2012/333/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2012/766/EU (2012. december 7.) végrehajtási határozata a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. melléklete A. részének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 8900. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/767/EU (2012. december 7.) végrehajtási határozata a ragadós száj- és körömfájással foglalkozó uniós referencialaboratórium kijelöléséről és a 2006/393/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2012) 8901. számú dokumentummal történt)
2012. december 5. 55. évfolyam, C 375
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 375/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 375/02 Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 19-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.462 (1) – Szállítmányozás üggyel kapcsolatos határozattervezetről – Előadó: a Szlovák Köztársaság
2012/C 375/03 Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 26-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.462 (2) – Szállítmányozás üggyel kapcsolatos határozattervezetről – Előadó: a Szlovák Köztársaság
2012/C 375/04 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/39.462 – Szállítmányozás
2012/C 375/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. március 28.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.462 – Szállítmányozás) (az értesítés a C(2012) 1959. számú dokumentummal történt)
2012/C 375/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 375/07 Pályázati felhívás – EACEA/35/12 – Tempus IV – Az egyetemek nemzetközi együttműködésével megvalósuló felsőoktatási reform
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 375/08 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 375/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. december 6. 55. évfolyam, C 376
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 376/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 376/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 376/03 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2012/C 376/04 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2012/C 376/05 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2012/C 376/06 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2012/C 376/07 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 376/08 Kérelem iránti közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. december 7. 55. évfolyam, C 377
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/01 A Bizottság véleménye (2012. november 19.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Bugey-2 atomerőmű (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös reaktor) radioaktív hulladékának végleges elhelyezésére vonatkozó módosított tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO)
2012/C 377/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 377/05 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/06 Ajánlattételi felhívás 2012 – „Európa a polgárokért” program (2007–2013) – A programba tartozó fellépések végrehajtása: „Aktív polgárokat Európának”, „Aktív civil társadalmat Európában” és „Aktív Európai Emlékezés”
2012/C 377/07 Pályázati felhívás – EACEA/39/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall)
2012/C 377/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. december 7. 55. évfolyam, C 377E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. május 10–12-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 227 E, 2011.8.2.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. május 10., kedd

2012/C 377 E/01 Az adósok vagyontárgyainak befagyasztására és közzétételére irányuló ideiglenes intézkedések határokon átnyúló ügyekben
Az Európai Parlament 2011. május 10-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a határokon átnyúló ügyekben az adósok vagyontárgyainak befagyasztására és közzétételére irányuló ideiglenes intézkedésekről (2009/2169(INI))
MELLÉKLET
 

2011. május 11., szerda

2012/C 377 E/02 A pénzügyi intézmények vállalatirányítása
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása a pénzügyi intézmények vállalatirányításáról (2010/2303(INI))
2012/C 377 E/03 Az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalások jelenlegi helyzetéről
2012/C 377 E/04 Az EU és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatok
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása az EU és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatokról
2012/C 377 E/05 Erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása az „Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra” című bizottsági zöld könyvről (2010/2106(INI))
2012/C 377 E/06 A közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló, az Európai Parlamenthez intézett 2009-es éves tanácsi jelentés
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás II. része G. pontjának (43)bekezdése alapján az Európai Parlamenthez intézett 2009-es éves tanácsi jelentésről (2010/2124(INI))
2012/C 377 E/07 A közös biztonság- és védelempolitika alakulása a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása a közös biztonság- és védelempolitika alakulásáról a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után (2010/2299(INI))
2012/C 377 E/08 Az EU mint globális szereplő: a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe
Az Európai Parlament 2011. május 11-i állásfoglalása az Unióról mint globális szereplőről: a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe (2010/2298(INI))
 

2011. május 12., csütörtök

2012/C 377 E/09 Mozgásban az ifjúság – az európai oktatási és képzési rendszerek javításának kerete
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a „Mozgásban az ifjúság: Európa oktatási és képzési rendszerének javítását szolgáló keretprogram”-ról (2010/2307(INI))
2012/C 377 E/10 Korai oktatás
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a korai oktatásról az Európai Unióban (2010/2159(INI))
2012/C 377 E/11 Az Európai Unió és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása az Európai Unió és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodásról
2012/C 377 E/12 Közbeszerzés
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról
2012/C 377 E/13 Az olaj árának emelkedéséből adódó válság az európai halászati ágazatban
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása az európai halászati ágazatban a kőolajárak emelkedése miatt bekövetkezett válságról
2012/C 377 E/14 A kisvállalkozási intézkedéscsomag felülvizsgálata
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatáról
2012/C 377 E/15 Innovatív Unió: Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása az Innovatív Unióról: Európának a válság utáni világhoz való alkalmazkodásáról (2010/2245(INI))
2012/C 377 E/16 A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a háztartási alkalmazottakról szóló, ajánlással kiegészített javasolt ILO-egyezményről
2012/C 377 E/17 Antibiotikum-rezisztencia
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása az antibiotikum-rezisztenciáról
2012/C 377 E/18 Az EU külső fellépéseinek kulturális dimenziói
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása az EU külső fellépéseinek kulturális dimenzióiról (2010/2161(INI))
2012/C 377 E/19 A kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadítása
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a kulturális és kreatív iparágakban rejlő potenciál felszabadításáról (2010/2156(INI))
2012/C 377 E/20 Szarajevó mint Európa kulturális fővárosa 2014-ben
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása Szarajevóról mint Európa 2014. évi kulturális fővárosáról
2012/C 377 E/21 Srí Lanka: az ENSZ-jelentés nyomon követése
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a Srí Lanka-i helyzetről
2012/C 377 E/22 Azerbajdzsánról
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása Azerbajdzsánról
2012/C 377 E/23 Belarusz
Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása Belaruszról
2012/C 377 E/24 A „Cleanup in Europe” és a „Let's do it, world – 2012” elnevezésű kezdeményezések
Az Európai Parlament 2011. május 12-i nyilatkozata a „Cleanup in Europe” és a „Let's do it, world – 2012” elnevezésű kezdeményezésekről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. május 10., kedd

2012/C 377 E/25 Luigi de Magistris mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről
Az Európai Parlament 2011. május 10-i határozata Luigi de Magistris mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2010/2122(IMM))
2012/C 377 E/26 Bruno Gollnisch mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről
Az Európai Parlament 2011. május 10-i határozata Bruno Gollnisch mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2010/2097(IMM))
2012/C 377 E/27 A Bruno Gollnisch mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
Az Európai Parlament 2011. május 10-i határozata a Bruno Gollnisch mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről 2010/2284(IMM)
 

2011. május 11., szerda

2012/C 377 E/28 Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament és a Bizottság közös átláthatósági nyilvántartásának létrehozását követően
Az Európai Parlament 2011. május 11-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosításáról az Európai Parlament és a Bizottság közös átláthatósági nyilvántartásának létrehozását követően (2010/2292(REG))
2012/C 377 E/29 A Parlament és a Bizottság közös átláthatósági nyilvántartására vonatkozó intézményközi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. május 11-i határozata az Európai Parlament és a Bizottság közötti, a közös átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről (2010/2291(ACI))
MELLÉKLET
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. május 10., kedd

2012/C 377 E/30 A Preszpa Park védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. május 10-i jogalkotási állásfoglalása a Preszpa Park védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))
2012/C 377 E/31 A kikötő szerinti államoknak a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedéseiről szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. május 10-i jogalkotási állásfoglalása a kikötő szerinti államoknak a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedéseiről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))
2012/C 377 E/32 Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetése Pakisztán számára
Az Európai Parlament 2011. május 10-én elfogadott módosításai a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
2012/C 377 E/33 A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések
Az Európai Parlament 2011. május 10-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))
P7_TC1-COD(2010)0197
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. május 10-én került elfogadásra a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
[Módosítás 1, hacsak másképpen nincs jelölve]
2012/C 377 E/34 A Grúziának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatás
Az Európai Parlament 2011. május 10-i jogalkotási állásfoglalása a Grúziának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0804 – C7-0019/2011 – 2010/0390(COD))
P7_TC1-COD(2010)0390
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. május 10-én került elfogadásra a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
 

2011. május 11., szerda

2012/C 377 E/35 Az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzések és jelölések
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0506 – C7-0285/2010 – 2010/0259(COD))
P7_TC1-COD(2010)0259
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
2012/C 377 E/36 A mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0507 – C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))
P7_TC1-COD(2010)0260
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
2012/C 377 E/37 Gépjárművek megengedhető zajszintje és kipufogórendszere
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))
P7_TC1-COD(2010)0261
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
A mellékletek jegyzéke
2012/C 377 E/38 A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD))
P7_TC1-COD(2010)0302
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
2012/C 377 E/39 A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőszervei
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőszerveinek beépítéséről, elhelyezéséről, működéséről és jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg (COM(2010)0717 – C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))
P7_TC1-COD(2010)0348
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőszerveinek beépítéséről, elhelyezéséről, működéséről és jelöléséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
2012/C 377 E/40 A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezései
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))
P7_TC1-COD(2010)0349
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéseiről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
2012/C 377 E/41 A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok ajtajai és ablakai, valamint vezetőhelye
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőterére, vezetőhelyéhez történő hozzáférésre, ajtajaira és ablakaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0746 – C7-0428/2010 – 2010/0358(COD))
P7_TC1-COD(2010)0358
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőteréről, vezetőhelyéhez történő hozzáférésről, ajtajairól és ablakairól szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
2012/C 377 E/42 A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezetei
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))
P7_TC1-COD(2010)0264
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
2012/C 377 E/43 A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adók
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adók struktúrájáról és mértékéről szóló tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (COM(2010)0641 – C7-0403/2010 – 2007/0206(CNS))
2012/C 377 E/44 A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címletei és műszaki előírása
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 2010/0338(NLE))
2012/C 377 E/45 A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a textilszálak elnevezéséről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, a 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))
P7_TC2-COD(2009)0006
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 377 E/46 Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések
Az Európai Parlament 2011. május 11-én elfogadott módosításai az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2010)0054 – C7–0042/2010 – 2010/0036(COD))
2012/C 377 E/47 Rádióspektrum-politika
Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása az első rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))
P7_TC1-COD(2010)0252
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. május 11-én került elfogadásra az első rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
2012. december 8. 55. évfolyam, C 378
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 378/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6665 – Sun Capital/Rexam Personal and Home Care Packaging Business)
2012/C 378/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6729 – SNCF Participations/Strukton Rail/Europool)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 378/03 A Tanács határozata (2012. december 4.) a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) fellebbezési tanácsa elnöke hivatali idejének megújításáról
2012/C 378/04 A Tanács határozata (2012. december 6.) az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2012/C 378/05 A Tanács határozata (2012. december 6.) az Európai Uniónak a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2012/C 378/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 378/07 A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 28.) finanszírozási határozatként az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) keretében a 2013. évi munkaterv elfogadásáról, a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról, valamint a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményéhez való európai uniós hozzájárulásról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 378/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6758 – Bunge Group/MBF/Novaol Austria) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 378/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6782 – H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings)
2012/C 378/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6681 – Strategic Value Partners/Kloeckner Holdings)
2012. december 8. 55. évfolyam, C 379
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 379/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 373., 2012.12.1.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 379/02 C-301/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — Szennyezés és ártalmak — Települési szennyvizek kezelése — 91/271/EGK irányelv — 3., 4. és 10. cikk — I. melléklet, A. és B. pont)
2012/C 379/03 C-364/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 16-i ítélete — Magyarország kontra Szlovák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 259. cikk — Uniós polgári jogállás — EUMSZ 21. cikk — 2004/38/EK irányelv — A tagállamok területén történő mozgáshoz való jog — Magyarország köztársasági elnöke — A Szlovák Köztársaság területére történő belépés megtiltása — A tagállamok közötti diplomáciai kapcsolatok)
2012/C 379/04 C-385/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Elenca Srl kontra Ministero dell'Interno (Áruk szabad mozgása — Mennyiségi korlátozások és azokkal azonos hatású intézkedések — Kémények és szellőzőcsatornák belső bélelése — A CE-jelölés hiánya — A forgalomba hozatal kizárása)
2012/C 379/05 C-498/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 18-i ítélete (Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X NV kontra Staatssecretaris van Financiën (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — Adójogszabályok — A szolgáltatás belföldi illetőségű igénybevevője által valamely más tagállamban letelepedett szolgáltató számára fizetendő díjazásra alkalmazandó forrásadó — E kötelezettség hiánya az ugyanezen tagállamban letelepedett szolgáltató esetében)
2012/C 379/06 C-502/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Justitie kontra Mangat Singh (2003/109/EK irányelv — Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállása — Hatály — 3. cikk, (2) bekezdés, e) pont — Formálisan korlátozott engedélyen alapuló tartózkodás)
2012/C 379/07 C-583/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — United States of America kontra Christine Nolan (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 98/59/EK irányelv — Munkavállalók védelme — Csoportos létszámcsökkentés — Hatály — Amerikai katonai támaszpont bezárása — A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció — A konzultációs kötelezettség keletkezési időpontja — A Bíróság hatáskörének hiánya)
2012/C 379/08 C-603/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. október 18-i ítélete (az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pelati d.o.o. kontra Szlovén Köztársaság (Jogszabályok közelítése — 90/434/EGK irányelv — A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszere — A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Az adókedvezmények megadását engedély megszerzéséhez kötő nemzeti jogszabály — A tervezett művelet végrehajtását legalább harminc nappal megelőzően benyújtandó, engedély iránti kérelem)
2012/C 379/09 C-614/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 95/46/EK irányelv — Személyes adatok kezelése és szabad áramlása — A természetes személyek védelme — A 28. cikk (1) bekezdése — Nemzeti felügyelő hatóság — Függetlenség — Felügyelő hatóság és szövetségi kancellária — Személyi és szervezeti kapcsolatok)
2012/C 379/10 C-37/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 18-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Elfogadhatóság — 1234/2007. sz. rendelet — 115. cikk — XV. melléklet — I. pont, (2) bekezdés — A XV. melléklet függeléke — A. rész — „Vaj” és „kenhető vajkészítmények” kereskedelmi megnevezések — „Pomazánkové máslo” (kenhető vaj) kereskedelmi megnevezés — Eltérések jegyzéke)
2012/C 379/11 C-101/11. P. és C-102/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 18-i ítélete — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra José Manuel Baena Grupo, SA (Fellebbezés — Közösségi formatervezési minta — A 6/2002/EK rendelet — A rendelet 6. cikke, 25. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontja, valamint 61. cikke — Egy ülő alakot ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi ábrás védjegy — Eltérő összbenyomás — Az alkotói szabadság foka — Tájékozott használó — A bírósági felülvizsgálat terjedelme — Az indokolás hiánya)
2012/C 379/12 C-173/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012 október 18-i ítélete (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd kontra Sportradar GmbH, Sportradar AG (96/9/EK irányelv — Az adatbázisok jogi védelme — 7. cikk — Sui generis jog — A folyamatban lévő labdarúgó-bajnokságok mérkőzéseire vonatkozó adatbázisok — Az „újrahasznosítás” fogalma — Az újrahasznosítás helyének meghatározása)
2012/C 379/13 C-218/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Fővárosi Ítélőtábla (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), a Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, korábban: a Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe kontra Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (2004/18/EK irányelv — Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A 44. cikk, (2) bekezdése, valamint a 47. cikk (1) bekezdésének b) pontja, illetve (2) és (5) bekezdése — A részvételre jelentkezők és az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmassága — Az alkalmasságnak a mérleg egyetlen adatához kötött minimális szintje — A társaságok éves beszámolójáról szóló nemzeti jogszabályok közötti eltérésekkel érintett számviteli adat)
2012/C 379/14 C-234/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — TETS Haskovo AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — Levonási jog — Nem pénzbeli hozzájárulás — Ingatlanok megsemmisülése — Új épületek — Hiánypótlás)
2012/C 379/15 C-302/11–C-305/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Rosanna Valenza (C-302/11 és C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11) kontra Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — Határozott időre szóló munkaszerződések a közszférában — Nemzeti versenyhatóság — Állandósítási eljárás — Határozott időre alkalmazott munkavállalók felvétele kinevezett köztisztviselőként nyilvános versenyvizsga nélkül — A szolgálati idő meghatározása — A határozott ideig tartó munkaszerződés keretében megszerzett szolgálati idő figyelembe vételének teljes hiánya — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)
2012/C 379/16 C-371/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Hof van Beroep te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Punch Graphix Prepress Belgium NV kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elfogadhatóság — A nemzeti jog uniós jogra való hivatkozása — 90/435/EGK irányelv — 90/434/EGK irányelv — A gazdasági kettős adóztatás elkerülése — Kivétel — Egy leányvállalat egyesülés során történő felszámolása — A nyereségek felosztása — A „felszámolás” fogalma)
2012/C 379/17 C-402/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 18-i ítélete — Jager & Polacek GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalás — 2868/95/EK rendelet — A 18. szabály (1) bekezdése — A felszólalást elfogadhatónak nyilvánító, OHIM-tól származó közlés jogi jellege — Hatékony jogorvoslathoz való jog)
2012/C 379/18 C-428/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 18-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry kontra Office of Fair Trading (2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — Abban álló gyakorlat, hogy arról tájékoztatják a fogyasztót, hogy nyereményt nyert, és az említett nyeremény átvételéhez a fogyasztót valamilyen költség viselésére kötelezik)
2012/C 379/19 C-525/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 18-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mednis SIA kontra Valsts ieņēmumu dienests (Héa — 2006/112/EK irányelv — 183. cikk — A héakülönbözet visszatérítésének szabályai — A héakülönbözet egy részének visszatérítését az adóalany éves adóbevallásának vizsgálatáig halasztó nemzeti szabályozás — Az adósemlegesség és az arányosság elve)
2012/C 379/20 C-588/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. szeptember 18-i végzése — Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Astellas Pharma GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az „OMNICARE” szómegjelölés lajstromozása iránti kérelem — Felszólalás — A lajstromozás iránti kérelmet elutasító fellebbezési tanácsi határozat — Kereset — A Törvényszék e keresetet elutasító ítélete — A felszólalás visszavonása — Fellebbezés — Okafogyottság)
2012/C 379/21 C-396/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren kontra College van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland
2012/C 379/22 C-413/12. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) által 2012. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
2012/C 379/23 C-416/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wikom Elektronik GmbH kontra Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH
2012/C 379/24 C-422/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-135/11. sz., Clorox kontra OHIM — Industrias Alen (Cloralex) ügyben 2012. július 10-én hozott ítélete ellen az Industrias Alen SA de CV által 2012. szeptember 17-én benyújtott fellebbezés
2012/C 379/25 C-424/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2012. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Fatorie SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
2012/C 379/26 C-428/12. sz. ügy: 2012. szeptember 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
2012/C 379/27 C-436/12. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-264/00. sz., Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, felszámolás alatt kontra Európai Bizottság ügyben 2012. július 12-én hozott végzése ellen a Veolia Acqua Compagnia generale delle Acque srl, felszámolás alatt által 2012. szeptember 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 379/28 C-438/12. sz. ügy: Az Oberlandesgericht München (Németország) által 2012. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Irmengard Weber kontra Mechthilde Weber
2012/C 379/29 C-453/12. sz. ügy: 2012. október 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 379/30 C-462/12. sz. ügy: 2012. október 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország
2012/C 379/31 C-466/12. sz. ügy: A Svea hovrätt (Svédország) által 2012. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd kontra Retreiver Sverige AB
2012/C 379/32 C-47/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. szeptember 14-i végzése (a Judecătoria Timișoara (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Volksbank România SA kontra Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ
2012/C 379/33 C-473/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. szeptember 18-i végzése — Európai Bizottság kontra Holland Királyság
2012/C 379/34 C-88/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. szeptember 14-i végzése (a Rechtbank Roermond (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jibril Jaoo elleni büntetőeljárás
 

Törvényszék

2012/C 379/35 T-161/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 25-i ítélete — Arbos kontra Bizottság („Kártérítés iránti kereset — A »Kultúra 2000« program — Projektek keretében nyújtott támogatások — Különböző összegek kifizetése iránti kérelmek — Az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-ának c) pontja — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 379/36 T-216/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 25-i ítélete — Astrim és Elyo Italia kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — Az isprai Közös Kutatóközpontban található légkondicionáló, fűtő- és hűtőrendszerekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A dokumentációban szereplő egyik feltétel értelmezése — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 379/37 T-503/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 25-i ítélete — IDT Biologika kontra Bizottság („Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Veszettség elleni oltóanyag Szerbiába történő szállítása — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A szerződés más ajánlattevő részére történő odaítélése”)
2012/C 379/38 T-552/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 25-i ítélete — riha kontra OHIM — Lidl Stiftung (VITAL&FIT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VITAL&FIT közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi VITAFIT nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)
2012/C 379/39 T-191/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 25-i ítélete — Automobili Lamborghini kontra OHIM — Miura Martínez (Miura) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Miura közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi MIURA nemzeti szó- és nemzetközi ábrás védjegyek — Védelemhez való jogok — Meghallgatáshoz való jog — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — Kézbesítés rendes postai úton — A 2868/95/EK rendelet 62. szabályának (1) és (5) bekezdése”)
2012/C 379/40 T-53/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 26-i ítélete — CF Sharp Shipping Agencies kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 379/41 T-63/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 26-i ítélete — Oil Turbo Compressor kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 379/42 T-435/12. sz. ügy: 2012. szeptember 24-én benyújtott kereset — Bacardi kontra OHIM — Granette & Starorežná Distilleries (42 BELOW)
2012/C 379/43 T-436/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Deutsche Rockwool Mineralwoll kontra OHIM — Ceramicas del Foix (Rock & Rock)
2012/C 379/44 T-443/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — ancotel kontra OHIM — Acotel (ancotel.)
2012/C 379/45 T-445/12. sz. ügy: 2012. október 8-án benyújtott kereset — Koscher + Würtz kontra OHIM — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)
2012/C 379/46 T-447/12. sz. ügy: 2012. október 10-én benyújtott kereset — Visa Europe kontra Bizottság
2012/C 379/47 T-448/12. sz. ügy: 2012. október 10-én benyújtott kereset — Davril kontra Tanács és Bizottság
2012/C 379/48 T-456/12. sz. ügy: 2012. október 17-én benyújtott kereset — British Telecommunications kontra Bizottság
2012/C 379/49 T-460/12. sz. ügy: 2012. október 17-én benyújtott kereset — Virgin Media kontra Bizottság
2012/C 379/50 T-461/12. sz. ügy: 2012. október 19-én benyújtott kereset — Flughafen Lübeck kontra Bizottság
2012/C 379/51 T-462/12. sz. ügy: 2012. október 19-én benyújtott kereset — Pilkington Group kontra Bizottság
2012/C 379/52 T-463/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — Popp und Zech kontra OHIM — Müller-Boré & Partner (MB)
2012/C 379/53 T-464/12. P (R). sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-464/12. R. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. augusztus 3-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2012. október 15-én benyújtott fellebbezés
2012/C 379/54 T-465/12. sz. ügy: 2012. október 19-én benyújtott kereset — AGC Glass Europe és társai kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 379/55 F-34/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2012. szeptember 13-i végzése — Markland kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Ideiglenes alkalmazotti szerződés — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása — Besorolási fokozatba való besorolás — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2012/C 379/56 F-108/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 379/57 F-110/12. sz. ügy: 2012. október 1-jén benyújtott kereset — ZZ kontra EMA
2012/C 379/58 F-111/12. sz. ügy: 2012. október 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 379/59 F-112/12. sz. ügy: 2012. október 4-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2012/C 379/60 F-116/12. sz. ügy: 2012. október 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Frontex
2012/C 379/61 F-119/12. sz. ügy: 2012. október 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2012/C 379/62 F-120/12. sz. ügy: 2012. október 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2012/C 379/63 F-121/12. sz. ügy: 2012. október 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2012/C 379/64 F-16/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. október 18-i végzése — Verstreken kontra Tanács
2012. december 11. 55. évfolyam, C 380
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Tanács

2012/C 380/01 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás az ifjúságnak Európa demokratikus életében való részvételéről a fiatalokkal folytatott strukturált párbeszéd áttekintéséről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 380/02 A Tanács határozata (2012. december 3.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
2012/C 380/03 Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd 1169/2012/EU tanácsi rendelet mellékletét)
2012/C 380/04 Értesítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP tanácsi határozatban és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 380/05 Euroátváltási árfolyamok
2012. december 11. 55. évfolyam, C 380E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. június 7–9-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 240 E, 2011.8.18.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. június 7., kedd

2012/C 380 E/01 A globális navigációs műholdrendszerek közlekedési alkalmazása
Az Európai Parlament 2011. június 7-i állásfoglalása a globális navigációs műholdrendszerek közlekedési alkalmazásairól – a rövid- és középtávú uniós politikáról (2010/2208(INI))
2012/C 380 E/02 A Lisszaboni Szerződés szerinti nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról
Az Európai Parlament 2011. június 7-i állásfoglalása a Lisszaboni Szerződés szerinti nemzetközi légi közlekedési megállapodásokról (2010/2207(INI))
 

2011. június 8., szerda

2012/C 380 E/03 Az EU kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik kutatási keretprogramja
Az Európai Parlament 2011. június 8- i állásfoglalása az Európai Unió kutatási, technológiafejlesztési és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról szóló időközi felülvizsgálatról (2011/2043(INI))
2012/C 380 E/04 Az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatok
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása az EU és Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatokról
2012/C 380 E/05 A hitelminősítő intézetekről: jövőbeli kilátások
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a hitelminősítő intézetekről: jövőbeli kilátások (2010/2302(INI))
2012/C 380 E/06 Független hatástanulmányok biztosítása
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a független hatásvizsgálatok biztosításáról (2010/2016(INI))
2012/C 380 E/07 A szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a szociálpolitika külső dimenziójáról, a munkaügyi és szociális normák előmozdításáról és az európai vállalatok szociális felelősségéről (2010/2205(INI))
2012/C 380 E/08 A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendeletről: tanulságok és a jövőre szóló tervek (2009/2149(INI))
2012/C 380 E/09 A fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről (2011/2013(INI))
2012/C 380 E/10 Európai szakképzési együttműködés az „Európa 2020” stratégia támogatására
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása az „Európa 2020” stratégiát támogató európai szakképzési együttműködésről (2010/2234(INI))
2012/C 380 E/11 A GDP-n innen és túl - A haladás mérése változó világunkban
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása: A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban (2010/2088(INI))
2012/C 380 E/12 Az európai műholdas rádiónavigációs programok
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása az európai műholdas navigációs programok félidős felülvizsgálatáról: a végrehajtás értékelése, a jövő kihívásai és finanszírozási kilátások (2009/2226(INI))
2012/C 380 E/13 Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért
Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért (2010/2211(INI))
 

2011. június 9., csütörtök

2012/C 380 E/14 Szudán és Dél-Szudán
Az Európai Parlament 2011. június 9-i állásfoglalása a 2011. évi választásokat követően Szudánban és Dél-Szudánban kialakult helyzetről
2012/C 380 E/15 EU–Oroszország csúcstalálkozó
Az Európai Parlament 2011. június 9-i állásfoglalása az EU–Oroszország csúcstalálkozóról
2012/C 380 E/16 A megtévesztő szakmai címjegyzékek
Az Európai Parlament 2011. június 9-i állásfoglalása a megtévesztő szakmai címjegyzékekről (0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 stb. számú petíció)
2012/C 380 E/17 Madagaszkár
Az Európai Parlament 2011. június 9-i állásfoglalása a madagaszkári helyzetről
2012/C 380 E/18 Guantánamo: küszöbön álló halálos ítélet
Az Európai Parlament 2011. június 9-i állásfoglalása Guantánamóról: egy küszöbön álló, halálbüntetésre vonatkozó döntésről
2012/C 380 E/19 Ukrajna: Julia Tyimosenkó és más volt kormánytagok ügye
Az Európai Parlament 2011. június 9-i állásfoglalása Ukrajnáról: Julija Timosenko és más volt kormánytagok ügye
2012/C 380 E/20 Az európai sportban jelen lévő korrupció elleni küzdelem
Az Európai Parlament 2011. június 9-i nyilatkozata az európai sportban jelen lévő korrupció elleni küzdelemről
2012/C 380 E/21 A Cipruson eltűnt személyek
Az Európai Parlament 2011. június 9-i nyilatkozata a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkájáról
 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Parlament

 

2011. június 8., szerda

2012/C 380 E/22 Az ENSZ Közgyűlésének 66. ülésszaka
Az Európai Parlament 2011. június 8-i javaslata az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az ENSZ Közgyűlése 66. ülésszakára (2011/2030(INI))
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. június 7., kedd

2012/C 380 E/23 Hankiss Ágnes képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Az Európai Parlament 2011. június 7-i határozata a Hankiss Ágnes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2010/2213(IMM))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. június 7., kedd

2012/C 380 E/24 A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (H. G. WESSBERG - SV)
Az Európai Parlament 2011. június 7-i határozata H.G. Wessbergnek a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))
2012/C 380 E/25 Egyes textiltermékek származásának igazolása
Az Európai Parlament 2011. június 7-i jogalkotási állásfoglalása a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))
P7_TC1-COD(2010)0272
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. június 7-én került elfogadásra a Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösségben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származásának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának feltételeiről szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 380 E/26 A Horvát Köztársaság részvétele a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában
Az Európai Parlament 2011. június 7-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között létrejött, a Horvát Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja munkájában történő részvételére vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))
2012/C 380 E/27 A nehéz tehergépjárművekre kivetett díjak
Az Európai Parlament 2011. június 7-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))
P7_TC2-COD(2008)0147
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2011. június 7-én került elfogadásra a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 380 E/28 A környezetvédelem európai gazdasági számlái
Az Európai Parlament 2011. június 7-i jogalkotási állásfoglalása az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))
P7_TC1-COD(2010)0073
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. június 7-én került elfogadásra az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2011. június 8., szerda

2012/C 380 E/29 A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő alkalmazása
Az Európai Parlament 2011. június 8-i jogalkotási állásfoglalása a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és a Romániában történő teljes körű alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))
2012. december 11. 55. évfolyam, C 381
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 381/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 381/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 381/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 381/04 Állami támogatás – Olaszország – SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) számú állami támogatás – természeti katasztrófákhoz kapcsolódó adó- és járulékcsökkentések, valamint az Abruzzóban történt 2009-es földrengéshez kapcsolódó adó- és járulékcsökkentések (valamennyi ágazat a mezőgazdaság kivételével) – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!