7. évfolyam 4. szám 2012.01.24.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

Törvénytár

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink:

Az építőipar kilátásai a 2011-es cégadatok tükrében

 

2011 decemberében a megelőző évinél százzal több, összesen 352 építőipari céggel szemben indult felszámolási eljárás. A növekedés üteme ebben az összevetésben 39 százalék, az egész évet a megelőző évhez hasonlítva viszont csak 10,3 százalék. Ez lassabb ütemű romlás, mint a felszámolások összes ágazatban mért 16 százalékos növekedése, azonban az építőipar olyan mélyről indult, hogy még így is messze ebben a szektorban a legnagyobb a bedőlt cégeknek az ágazatban működő összes cégre vetített hányada.

„Az országos átlagnál kisebb ütemben emelkedett az építőipari cégek körében a felszámolások száma, de ez nem jelenti azt, hogy az ágazat ne lenne nagyon komoly bajban” – jelentette ki Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. Tavaly országosan 16 százalék feletti mértékben emelkedett a felszámolások száma, míg az építőiparban a dinamika 10,3 százalék volt. Ennek ellenére az ágazatban 9 százalékon áll a bedőlt cégeket a működők számához viszonyító mutató, míg az összes céget tekintve ez az érték 3,4 százalék. 2011-ben egész évben összesen 4305 céget számoltak fel az ágazatban a megelőző évi 3901 céggel szemben.

„Az építőipari kivitelezés 2007-hez képest összehasonlító áron 42 százalékkal esett vissza. A kis cégek nem bírják megrendelés nélkül finanszírozni működésüket, pláne nem a beszerzett eszközök törlesztőrészleteit” – mondja az Opten igazgatója. Decemberben 353 céggel szemben indult eljárás, ez 100-zal több, mint egy évvel korábban ugyanebben a hónapban. Decemberben az ünnepek miatt általában kevesebb cégbírósági eljárás indul, mint máskor, a tavalyi utolsó hónap azonban az év többi hónapjához képest is átlag fölötti bedőlés-számot hozott. „Bizonytalan, hogy a szokatlanul rossz december mit jelent 2012 elejére nézve, hiszen az adat kiugrónak mondható. Nem gondoljuk, hogy ez az erős dinamika állandósulna: sokkal valószínűbb, hogy a növekedési ütem továbbra is magas, két számjegyű lesz, de az országos átlag alatt marad” – véli az Opten igazgatója.

Ugyancsak sok, 381 végelszámolást hozott az év vége. Ez 88 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakhoz képest. Ennél magasabb havi értékeket csak az év első harmadában regisztrált az Opten: akkor a cégbíróságok által megindított kényszer-végelszámolások miatt nem volt ritka a havi 400-450 végelszámolás sem, ám azóta a helyzet konszolidálódni látszott. Az év egészében így is kiugróan sok, összesen 3925 végelszámolás kezdődött meg, ez 80 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Tavaly 5960 új céget jegyeztek be az építőiparban. Ez lényegében megegyezik a tavalyi cégalapítások számával, de elmarad a 2008-as és a 2009-es 6900-tól, illetve 6200-tól. „Semmi nem indokolja, hogy ennyi új építőipari vállalkozás jelenjen meg a piacon. Az ágazat élő szerződésállománya 1142 milliárd forintra zsugorodott, ami 40 százalékos visszaesés 2010-hez képest” – állítja Tóth Tamás. Ezzel szemben az adatok azt mutatják, hogy az új cégek jelentős része bedőlt cégek romjaira épül, olyan tulajdonosok és cégvezetők jelennek meg bennük, akik korábban már adósságot hagytak hátra bedőlt vagy bedöntött cégekben. „Azt reméljük, hogy a cégalapítási szabályok szigorítása, az egyórás cégalapítás megszüntetése némileg megnehezíti az adósságszédelgők dolgát, és a cégbíróságok is következetesebben tudják alkalmazni a cégvezetéstől való eltiltás szabályait” – mondja az Opten igazgatója.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 3. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 466
Végelszámolás 623
Hivatalból való törlés 70

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 59
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 384

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1215 db.

A héten 19422 cégnév, 6287 székhelycím és 997 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523750 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság általános szabályai

 

A részvénytársaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) az előre meghatározott számú és névértékű részvény, mint értékpapír testesíti meg. A tag kötelezettsége, hogy az általa jegyzett részvények névértékét vagy kibocsátási értékét a társaság részére szolgáltassa. A részvényes a társaság tartozásaiért nem felel (Gt. 171. § (1) bekezdés). Részvénytársaság zárt körben vagy nyilvánosan alapítható, és ugyancsak zártkörűen vagy nyilvánosan működhet. Ezen túlmenően akár zártkörű, akár nyilvános részvénytársaság létrejöhet más társasági formában működő társaság átalakulásával is (Gt. 171. § (2) bekezdés). A részvénytársaság elnevezést beleértve a működési formára történő utalást is, illetve annak „zrt.” vagy „nyrt.” rövidítését a társaság cégnevében fel kell tüntetni (Gt. 171. § (3) bekezdés). A részvénytársaság a törvényben meghatározott szabályok betartásával működési formáját megváltoztathatja, vagyis nyilvánosan működő részvénytársaságból zártkörűen működő részvénytársasággá válhat vagy fordítva. A működési forma megváltoztatása nem jelenti a részvénytársaság átalakulását (Gt. 171. § (4) bekezdés).

Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényeit az értékpapírokra vonatkozó törvény előírásai szerint részben vagy egészben nyilvános forgalomba hozták, más szóval bevezették a tőzsdére. Nyilvánosan működik az a részvénytársaság is, amelynek részvényeit eredetileg nem nyilvánosan hozták forgalomba, utóbb azonban nyilvános értékesítésre felajánlották vagy a szabályozott piacra (tőzsdére) bevezették (Gt. 172. § (1) bekezdés). Ezzel szemben zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényeit nem hozták nyilvánosan forgalomba, vagy az eredetileg nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit már nem forgalmazzák nyilvánosan, illetve azokat a szabályozott piacról (tőzsdéről) kivezették (Gt. 172. § (2) bekezdés). A zártkörűen működő részvénytársaság részvényeseit illetve alaptőkéjét tilos nyilvános felhívás útján gyűjteni (Gt. 172. § (3) bekezdés). A működési forma megváltoztatásáról a részvénytársaság legfőbb szerve jogosult határozni az alapszabály módosítására illetve az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembe vételével (Gt. 173. §).

A részvénytársaság alaptőkéje az összes részvény névértékének összege (Gt. 174. § (1) bekezdés). Tilos a részvényeket névértéken alul kibocsátani. Az ilyen kibocsátás semmis. A részvények névértéken aluli kibocsátása miatti károkért harmadik személyekkel szemben amennyiben az a cégbejegyzést megelőzően történik egyetemlegesen az alapítók, amennyiben az a cégbejegyzést követően történik a részvénytársaság felel (Gt. 174. § (2) bekezdés) A részvény névértéke meghatározható a mindenkori alaptőke hányadában is (Gt. 174. § (3) bekezdés). A részvénytársaság a saját tőkéjéből csak a számviteli szabályok betartásával a Gt-ben meghatározott eljárási rend szerint teljesíthet vagyoni juttatást a részvényeseknek (Gt. 175. §). A részvényest e minőségében a részvény által megtestesített vagyoni és tagsági jogok illetik meg (Gt. 176. § (1) bekezdés). Az egyes részvénysorozatba (fajtába) tartozó részvények tulajdonosai között tilos különbséget tenni (Gt. 176. § (2) bekezdés).     

 

Magyar Közlöny 5-7/2011. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

5/2012. január 16.

 

 

2/2012. (I. 16.) KIM rendelet

A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról

 2012.01.17.

23/2012. (I. 16.) KE határozat

Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról

 2012.01.16.

4/2012. (I. 16.) ME határozat

Főiskolai tanár kinevezéséről

 2012.01.16.

1/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

2/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

3/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

4/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

5/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

6/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

7/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

8/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

9/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

10/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

11/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

12/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

13/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

14/2012. (I. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.01.16.

6/2012. január 20.    

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

A hallgatói hitelrendszerről

2012.08.01.

2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről

2012.08.01.

4/2012. (I. 20.) MNB rendelet

A „Reményi József” ezüst emlékérme kibocsátásáról 461

2012.01.23.

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

2012.01.28.

1/2012. (I. 20.) VM rendelet

A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

2012.01.21.

1005/2012. (I. 20.) Korm. határozat

A diákhitel rendszerhez kapcsolódó szükséges szervezeti változásokról

2012.01.20.

1006/2012. (I. 20.) Korm. határozat

A diákhitel rendszerhez kapcsolódó szükséges jogszabály-módosításokról

2012.01.20.

1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat

A 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

2012.01.20.

1008/2012. (I. 20.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos előzetes adatszolgáltatásról

2012.01.20.

5/2012. (I. 20.) ME határozat

Az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.01.20.

7/2012. január 23.    

3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet

A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

2012.01.26.

2/2012. (I. 23.) VM rendelet

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.)VM rendelet módosításáról

2012.01.26.

1009/2012. (I. 23.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.01.23.

1010/2012. (I. 23.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek címrendi módosításáról

2012.01.23.

1011/2012. (I. 23.) Korm. határozat

Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

2012.01.24.

6/2012. (I. 23.) ME határozat

A Magyarország és az Andorrai Fejedelemség között Adóügyi Információcsere Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2012.01.23.

7/2012. (I. 23.) ME határozat

A Magyarország és a Norvég Királyság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2012.01.23.

8/2012. (I. 23.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Maldív Köztársaság, a Szaúd-Arábiai Királyság, az Egyenlítői-Guinea-i Köztársaság, valamint az Angolai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

2012.01.23.

9/2012. (I. 23.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.01.23.

10/2012. (I. 23.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.01.23.

11/2012. (I. 23.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.01.23.

12/2012. (I. 23.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

2012.01.23.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. január 17. 55. évfolyam, L 13

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 32/2012/EU (2011. november 14.) felhatalmazáson alapuló rendelete az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről
A Bizottság 33/2012/EU (2012. január 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/29/EU (2012. január 13.) végrehajtási határozata az EN 60065:2002/A12:2011 „Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek – Biztonsági követelmények” című szabványnak és az EN 60950-1:2006/A12:2011 „Informatika – Biztonság – 1. rész: Általános követelmények” című szabványnak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági előírásának való megfeleléséről, valamint e szabványok hivatkozásainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről (az értesítés a C(2012) 55. számú dokumentummal történt)
2012. január 17. 55. évfolyam, L 14

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/26/EU (2011. június 29.) határozata a Franciaország által az „Institut du Pétrole” közintézmény számára nyújtott C 35/08 (korábbi NN 11/08) számú Állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 4483. számú dokumentummal történt)
2012. január 18. 55. évfolyam, L 15

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 34/2012/EU (2012. január 17.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 163. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 35/2012/EU (2012. január 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. január 19. 55. évfolyam, L 16

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 36/2012/EU (2012. január 18.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 37/2012/EU (2012. január 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 38/2012/EU (2012. január 18.) végrehajtási rendelete az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens III. alkontingense keretében 2012. január 6-tól2012. január 13-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
A Bizottság 39/2012/EU (2012. január 18.) végrehajtási rendelete a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. január első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 40/2012/EU (2012. január 18.) végrehajtási rendelete a 2012. március 1-jétől2012. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 41/2012/EU (2012. január 18.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
A Bizottság 42/2012/EU (2012. január 18.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. január első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
2012. január 20. 55. évfolyam, L 17

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 45/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete a 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének a szállítási okmányok tartalmára vonatkozó módosításáról
A Bizottság 46/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 47/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete a tojáságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 48/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 49/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 50/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 51/2012/EU (2012. január 19.) végrehajtási rendelete a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
2012. január 21. 55. évfolyam, L 18

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 52/2012/EU (2012. január 20.) rendelete a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a harmadik országok és területek jegyzékében az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 53/2012/EU (2012. január 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/32/EU (2012. január 19.) határozata a tagállamoknak a hordozható kézi bozótvágókhoz való, cséphadaró típusú vágófeltétek forgalomba hozatalának megtiltására kötelezéséről (az értesítés a C(2011) 9772. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 335., 2011.12.17.)
2012. január 24. 55. évfolyam, L 19

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 54/2012/EU (2012. január 23.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról
A Tanács 55/2012/EU (2012. január 23.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 33. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 56/2012/EU (2012. január 23.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 57/2012/EU (2012. január 23.) végrehajtási rendelete az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megindított pályázati eljárás felfüggesztéséről
A Bizottság 58/2012/EU (2012. január 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 59/2012/EU (2012. január 23.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/33/KKBP (2012. január 23.) határozata az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének kinevezéséről
A Tanács 2012/34/KKBP (2012. január 23.) határozata az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről
A Tanács 2012/35/KKBP (2012. január 23.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/36/KKBP (2012. január 23.) határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/37/KKBP (2012. január 23.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/38/EU (2011. december 21.) iránymutatása a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/27)
2012. január 20. 55. évfolyam, L 20

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2012/30/EU, Euratom Az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2012. január 24. 55. évfolyam, L 21

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/31/EU (2011. december 21.) végrehajtási határozata a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló 2007/275/EK bizottsági határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2011) 9517. számú dokumentummal történt)
2012. január 17. 55. évfolyam, C 14
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 14/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV)
2012/C 14/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 14/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 14/04 Pályázati felhívás az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás megvalósítási terve alapján
2012/C 14/05 Pályázati felhívás az Euratom nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (2012–2013) alapján
2012. január 18. 55. évfolyam, C 15
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 15/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6267 – Volkswagen/MAN)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 15/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 15/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 15/04 Glitnir hf – A hitelezők gyűlésén figyelembe veendő további napirendi pont bejelentése
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2012/C 15/05 Nyilvános ajánlatkérés – Európai együttműködés a tudomány és a technológia területén (COST)
 

Európai Bizottság

2012/C 15/06 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának „Emberek” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján
2012/C 15/07 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 15/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6474 – GE/Microsoft/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. január 18. 55. évfolyam, C 15A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 15 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — első kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. január 19. 55. évfolyam, C 16
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 16/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 16/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6380 – Bridgepoint/Infront Sports & Media)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 16/03 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 16/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 16/05 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 16/06 Állami támogatás – Kifogást nem emelő határozat
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 16/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6496 – Apollo/Taminco)
2012/C 16/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6456 – EDF/Kogeneracja) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. január 20. 55. évfolyam, C 17
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 17/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 17/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6414 – Itochu/Tessenderlo Chemie/Siemens Project Ventures/T-Power JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 17/03 A Tanács általi kinevezések listája – 2011. november és december (szociális terület)
 

Európai Bizottság

2012/C 17/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 17/05 Az euroövezet tagállamai által az euro bevezetésének tizedik évfordulója alkalmából kibocsátandó új 2 eurós pénzérmék nemzeti előlapjai
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 17/06 Az Egyesült Királyság kormányának értesítése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
2012. január 21. 55. évfolyam, C 18
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 18/01 A Bizottság véleménye (2012. január 20.) a Franciaországban található Blayais atomerőmű radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 18/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6425 – Imperial Mobility/Lehnkering)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 18/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 18/04 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. december 5-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.692 – IBM karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatban – Előadó: Észtország
2012/C 18/05 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.692 – IBM – karbantartási szolgáltatások
2012/C 18/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. december 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.692 – IBM Maintenance Services) (az értesítés a C(2011) 9245. számú dokumentummal történt)
2012/C 18/07 A Bizottság határozata (2012. január 19.) az európai uniós tengeri olaj- és gázipari hatósági csoport felállításáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 18/08 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek előírása a Lampedusa és Pantelleria repülőterei, illetve Trapani, Palermo és Catania repülőterei közötti útvonalak vonatkozásában
2012/C 18/09 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatoknak a  HL C 53., 2011. február 19-i számában közzétett tájékoztató szerinti közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

2012/C 18/10 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közzététel
2012/C 18/11 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke alapján tett bejelentés
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 18/12 Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
2012. január 24. 55. évfolyam, C 19
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 19/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 19/02 Értesítés a 2012/37/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozatban és az 55/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Tanács

Európai Bizottság

2012/C 19/03 A Tanács és a Bizottság nyilatkozata
 

Európai Bizottság

2012/C 19/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 19/05 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 19/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6441 – Senoble/Agrial/Senagral JV)
2012/C 19/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6481 – H.I.G. Europe Capital Partners/General Atlantic/FNZ Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 19/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!