Közlemények

Stabilizálódott a női cégjegyzésre jogosultak aránya

Stabilizálódott a női cégjegyzésre jogosultak aránya

Tartósan őrzik elért pozícióikat a női cégvezetők a férfiakkal szemben. A működő hazai vállalkozásokban a női cégjegyzésre jogosultak 31 %-os aránya alig változott 2013 óta – állítja Hantos Zoltán, az OPTEN céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Év Cégjegyzésre jogosult személyek összlétszáma (fő) Cégjegyzésre jogosult nők száma (fő) Női cégjegyzésre jogosultak aránya az összes cégjegyzésre jogosult személyek számához viszonyítva (%)
2013 563 647 174 745 31,00
2014 557 888 174 353 31,25
2015 550 592 172 606 31,35
2016 529 535 164 741 31,11
 
A női cégjegyzésre jogosultak számának aránya a cégjegyzők összlétszámához mérten állandósult a hazai cégstruktúrában. Ez az érték 2013 és 2015 között kis mértékben még növekedett is, minimális csökkenés csak a tavalyi évben volt kimutatható.
 
Év 100 milliónál kevesebb árbevétellel rendelkező cégek száma (db) 100 milliónál kevesebb árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak száma (fő) 100 milliónál kevesebb árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak aránya (%)
2013 390 756 147 968 31,60
2014 382 353 146 500 32,00
2015 374 119 143 855 32,18
2016 355 351 135 347 31,91
 
 
Év 100 millió és 1000 millió közötti árbevétellel rendelkező cégek száma (db) 100 millió és 1000 millió közötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak száma (fő) 100 millió és 1000 millió közötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak aránya (%)
2013 40 828 14 366 23,37
2014 44 471 16 128 24,41
2015 47 131 16 909 24,46
2016 47 578 17 051 24,37
 
 
Év 1000 millió fölötti árbevétellel rendelkező cégek száma (db) 1000 millió fölötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő női cégjegyzésre jogosultak száma (fő) 1000 millió fölötti árbevétellel rendelkező cégekben lévő összes cégjegyzésre jogosultak száma (%)
2013 7 511 12 411 36,53
2014 8 031 11 725 34,52
2015 8 345 11 842 34,33
2016 8 211 12 343 34,85

A női aláírók aránya érdekes eloszlást mutat, amennyiben azokat a cégek árbevételével hasonlítjuk össze. Azokban a kis cégekben, melyek árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot, arányuk enyhén meghaladta az átlagot (31,91 %). A középső szegmensben, a 100 és 1000 millió forint közötti árbevétellel rendelkező vállalkozásoknál viszont jóval alacsonyabb, csak 24,37 %-ot mutat ez az érték. Ezzel ellentétben, a 1000 millió forintnál nagyobb árbevételű cégeknél jóval magasabb, 34,85 %-os volt a női cégjegyzők aránya 2016-ban. Ennek az egyik lehetséges oka, hogy azokon a szakterületeken, ahol a nők aránya felülreprezentált (pl. pénzügy, számvitel), csak a nagyvállalati szektorban kapcsolódik cégjegyzési jogkör.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a női cégjegyzésre jogosultak aránya a vizsgált időszakban stabilan 31 % körül maradt. Ezt nem befolyásolta sem a működő cégek, sem az aláírok teljes számának csökkenése. Egyre több cég ismeri fel, hogy az olyan, általában női vezetőkre jellemző tulajdonságok, mint a mérsékelt kockázatvállalás, a hosszabb távú tervezés és a nagyobb megbízhatóság kedvezően befolyásolja a vállalkozások működését. Ez abban is megnyilvánul, hogy a tisztán férfi menedzsmenttel, illetve tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások 10 százalékkal rosszabb kockázati besorolást érnek el, mint azok, amelyek vezetésében egy vagy több nő is található. Ennek ellenére a női cégvezetők arányának növekedése egyelőre mégis várat magára – zárja elemzését a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.