Közlemények

Sokasodnak az autósiskolák

Sokasodnak az autósiskolák

2019-ben megfordult az a 2012 óta tartó folyamat, ami a hazai autósiskolák számának csökkenését jelentette. Azon társas vállalkozások, melyeknek főtevékenysége járművezető oktatás volt, a járvány ellenére is növekedett – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.

Ha csak az elmúlt 3 évet vizsgáljuk, megállapítható, hogy bár a koronavírus járvány bevételkiesést okozott az autósiskoláknak, egyre többen láttak fantáziát ilyen profilú vállalkozás indításában. Különösen érdekes az előző évekhez képest kiemelkedő 2021 cégalapítási szám a járvány közepén. Ezzel párhuzamosan a cégmegszűnések száma stagnált a vizsgált időszakban. Felszámolási eljárás alig-alig indult a szektor szereplői ellen, de nem sokkal nagyobb értékeket mutatnak a végelszámolások, illetve a kényszertörlések éves értékei sem. Ehhez tegyük hozzá, hogy a veszélyhelyzet miatt a járvány alatt új kényszertörlési eljárást nem indíthattak. A járvány hatása kizárólag az árbevétel és a dolgozói létszám alakulásában érhető tetten. 2019-2020 viszonylatában majdnem másfél milliárd forinttal kevesebb árbevételt értek el a piac szereplői, ezzel párhuzamosan pedig a létszámuk 2020 óta csökkenő tendenciát mutat. Árnyalja a képet, hogy eközben a jogosítvány megszerzésének ára folyamatosan emelkedik.
Időszak Összes cég (db) Cégalapítások száma (db) Megszűnések száma (db) Felszámolási eljárás alá került cégek száma (db) Végelszámolási eljárás alá került cégek száma (db) Kényszertörlési eljárás alá került cégek száma (db) Végrehajtási eljárás alá került cégek száma (db) ∑ Éves nettó árbevétel (millió HUF) ∑ Alkalmazotti létszám év végén (fő)
2019 620 18 22 1 13 11 32 22 447 000 1 160
2020 626 28 22 1 17 11 29 21 029 000 1 267
2021 692 88 22 3 12 5 26 nem lezárt év 153

A teljes képhez az egyéni vállalkozókat is vizsgálnunk kell, hiszen az autósiskolák jó része nem munkaviszonyban, hanem vállalkozási szerződés keretében dolgozik a szakoktatókkal, akik zömmel egyéni vállalkozásként működnek. A szakoktatói engedéllyel a Magyar Közlekedési Hatóság 2020.12.01-i nyilvántartása szerint 5522 fő rendelkezik Magyarországon. Az erre a tevékenységre alapított egyéni vállalkozások száma az alábbiak szerint alakult:
 
Dátum Működő egyéni vállalkozások száma (db)
2019 2 789
2020 3 031
2021 3 087
 
Jól látható, hogy bár az engedéllyel rendelkező szakoktató létszámhoz képest a kiváltott vállalkozói engedélyek száma elmarad, de a vizsgált időszakban számuk a társas vállalkozásokhoz hasonlóan növekedett.

A járvány bár jelentős árbevételkiesést okozott az autósiskoláknak, felértékelte a gépkocsihasználatot és ezzel együtt, a jogosítvány megszerzését is, hiszen sokan váltottak a tömegközlekedésről az autózásra a koronavírus terjedése miatt. A növekvő kereslet növekvő árakkal járt együtt. 2020-2021 viszonylatában 10%-kal drágultak a tanfolyamok díjai a KSH adatai szerint, ehhez még hozzátehetjük, hogy a dráguló üzemanyag, a megugró infláció további áremelésre ösztönzi a hazai autósiskolákat, amit még a piaci szereplők növekvő száma sem fog tudni mérsékelni. A szektor szereplőinek emellett a szakoktatói kar elöregedésével, képzésük nehézkességével és a kisvállalkozásokat érintő adóváltozásokkal is meg kell küzdeniük – összegzi elemzését Hantos Zoltán a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.
 
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok